Natpisi na zidu.pdf - Ladislav Bognar by juanagao

VIEWS: 0 PAGES: 33

									NATPISI NA ZIDOVIMA UČIONICA

  Dr. sc. Ladislav Bognar, red.prof.
  Snježana Kragulj, asistentica
ZAŠTO ANALIZA NATPISA NA ZIDOVIMA?

 Veliki broj studenata, a mali broj učionica,
 nagnao nas je na potrebu da nastavu na
 fakultetu realiziramo gotovo svaki puta u nekoj
 drugoj učionici. Boraveći u učionicama koje su
 nam tijekom godina bile dostupne, uočili smo u
 nekima studentske natpise na zidovima, a koji se
 iz godine u godine povećavaju, a njihov se
 “sadržaj” također mijenja i nadopunjuje.
Čitajući prvo šalabahtere, a potom i poruke koje
su studenti upućivali jedni drugima, među
mnoštvom poruka, tu su se našle i one koje su
komentirale nastavu kojoj su studenti
prisustvovali (a ne sudjelovali) u učionicama u
kojima su se održavala većinom predavanja (a
ne izlaganja). Upravo su nas navedeni
komentari na nastavu potaknuli da detaljnije
istražimo zidove učionica i otkrijemo kako
studenti doživljavaju nastavu na fakultetu.
       ANALIZA NATPISA


1.  Prema mjestu na kojemu se natpisi
   nalaze
2.  Prema sadržaju natpisa
PREMA MJESTU NA KOJEM SE NALAZE
UZ KLUPE
NA STOLICAMA
NA UNUTRAŠNJOJ STRANI PROZORA
IZA RADIJATORA
PREMA SADRŽAJU NATPISA
IMENA
RUGALICE
ŠALABAHTERI
O FAKULTETU
KOMENTARI NA NASTAVU
O ISPITIMA
CRTEŽI
Svi natpisi pronađeni su u učionicama u
kojima su klupe postavljene za frontalnu
nastavu i rezultat su predavačke nastave
na kojoj su studenti većinom pasivni.
Nažalost nije

  KRAJ

								
To top