Docstoc

kepzesek_lebontva_ellenorzesre_TANSZEKRE.xls - PTE

Document Sample
kepzesek_lebontva_ellenorzesre_TANSZEKRE.xls - PTE Powered By Docstoc
					MEGNEVEZES                             ROVIDITES   TAG     KEPZF
Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés            INKOFS    N      F
Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés                SATEFS    N      A

A titkárságvezető azért nincs itt, mert nem hallgatói jogviszonyra szól, ezt nem kell belefoglalni a kapacitásvizsgálatba.
                        TERVEZETT
           KPR_ID   képz_i    LÉTSZÁM
              1395      4
              1484      6

ell belefoglalni a kapacitásvizsgálatba.
MEGNEVEZES
Anglisztika alapozó és törzsképzés BA
Anglisztika alapozó és törzsképzés BA
Germanisztika német nemzetiségi szakirány BA
Germanisztika német nemzetiségi szakirány BA
Germanisztika német szakirány BA
Germanisztika német szakirány BA
Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés BA
Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés BA
Magyar nyelv és irodalom alapozó és törzsképzés BA
Magyar nyelv- és irodalom alapozó és törzsképzés BA
Néprajz alapozó és törzsképzés BA
Néprajz alapozó és törzsképzés BA
Ókori nyelvek és kultúrák törzsképzés (klasszika filológia szakirány) BA
Pedagógia alapozó és törzsképzés BA
Pedagógia alapozó és törzsképzés BA
Politológia alapozó és törzsképzés BA
Politológia alapozó és törzsképzés BA
Psychology BA
Pszichológia alap és törzsképzés BA
Pszichológia alap és törzsképzés BA
Romanisztika francia szakirány BA
Romanisztika francia szakirány BA
Romanisztika olasz szakirány BA
Romanisztika olasz szakirány BA
Romanisztika spanyol szakirány BA
Romanisztika spanyol szakirány BA
Romológia alapozó és törzsképzés BA
Romológia alapozó és törzsképzés BA
Szabad bölcsészet alapozó és törzsképzés BA
Szabad bölcsészet alapozó és törzsképzés BA
Szlavisztika horvát szakirány BA
Szlavisztika orosz szakirány BA
Szociális munka törzsképzés BA
Szociológia alap és törzsképzés BA
Szociológia alap és törzsképzés levelező BA
Társadalmi tanulmányok törzsképzés BA
Történelem alap és törzsképzés BA
Történelem alap és törzsképzés BA
Történelem régészet szakirány BA
bölcsész alapozó képzés
bölcsész alapozó képzés
MA előtanulmányok
MA előtanulmányok
TANÁRI alapozó képzés
TANÁRI alapozó képzés
                         TERVEZETT
ROVIDITES  TAG  KEPZF  KPR_ID   képz_i    LÉTSZÁM
ANGTANB1  N   A      1473      6
ANGTALB1  L   A      1585      6
GNNSANB1  N   A      1522      6
GNNSALB1  L   A      1573      6
GENSANB1  N   A      1523      6
GENSALB1  L   A      1574      6
KOMTANB1  N   A      1475      6
KOMTALB1  L   A      1610      6
MAGTANB1  N   A      1476      6
MAGTALB1  L   A      1554      6
NEPTANB1  N   A      1477      6
NEPTALB1  L   A      1613      6
ONKTANB1  N   A      1478      6
PEDTANB1  N   A      1479      6
PEDTALB1  L   A      1614      6
POLTANB1  N   A      1480      6
POLTALB1  L   A      1578      6
PSYAANB1  L   A      1609      6
PSYTANB1  N   P      1249      6
PSYTALB1  L   P      1248      6
RFRSANB1  N   D      1873      6
RFRSALB1  L   A      1516      6
ROLSANB1  N   A      1517      6
ROLSALB1  L   A      1605      6
RSPSANB1  N   A      1616      6
RSPSALB1  L   A      1483      6
ROMTANB1  N   A      1617      6
ROMTALB1  L   F      1397      4
SZBTALB1  L   A      1618      6
SZBTANB1  N   A      1494      6
SLHSANB1  N   A      1486      7
SLOSANB1  N   A      1620      6
SZMTANB1  N   A      1545      6
SZOTANB1  N   S      1195      4
SZOTALB1  L   P      1798      6
TRSTANB1  N   F      1801      4
TORTANB2  N   P      1238      6
TORTALB1  L   A      1572      6
TORSANB1  N   P      1239      6
      N   Q
      L   Q
N  Q
L  Q
N  Q
L  Q
ROVIDITES
ANASANB1
ANASALB1
ANFRANB1
ANFRALB1
BOALALB1
BOALANB1
GIKRANB1
GIKRALB1
GNNSANB1
GNNSALB1
GEFRANB1
GEFRALB1
GENSANB1
GENSALB1
GNNRANB1
GNNRALB1
KOHSANB1
KOISANB1
KOMSANB1
KOMSALB1
MAHRANB1
MAHRALB1
MALRANB1
MADSANB1
MADSALB1
MAFSANB1
MAFSALB1
MAISANB1
MAISALB1
MAMSANB1
MAMSALB1
MANSANB1
MANSALB1
MATSANB1
MASSALB1
MASSANB1
MAUSANB1
MAUSALB1
MNYRANB1
NEORANB1
NEVSALB1
NEVRANB1
OKMRANB1
OKERANB1
PENSANB1
PENSDLB1
PEKSANB1
PEOSANB1
PEOSDLB1
POOSANB1
POOSALB1
POLRANB1
POLRALB1
RFFRANB1
RFFRALB1
ROFRANB1
ROFRALB1
RSPRANB1
RIARALB1
ROMRANB1
ROMRALB1
SBESANB1
SFMSANB1
SFMSALB1
SFLSANB1
SFLSALB1
SBKSANB1
SETSANB1
SFMRANB1
SFMRALB1
SEERANB1
SEERALB1
SFFRANB1
SFFRALB1
MASTANB1
MASTALB1
ORGRANB1
SLHRANB1
SLORANB1
ORFRANB1
SZLTANB1
TANTANB1
TANTALB1
TOKRANB1
TOTRALB1
TOKRALB1
TOORALB1
TOORALB1
TOURALB1
TOPRANB1
TOIRANB1
TOORANB1
TOMRANB1
TOERANB1
TOGRANB1
TOLRANB1
TKKRANB1
TOBRANB1
TOBMANB1
TORRANB1
TIVRANB1
MEGNEVEZES
Anglisztika Amerikanisztika szakirány
Anglisztika Amerikanisztika szakirány levelező
Angol szakfordítói szakterületi specializáció
Angol szakfordítói szakterületi specializáció levelező
Bölcsész alapozó képzés levelező
Bölcsészettudományi alapozó képzés
Germanisztika modern német irodalom és kultúra
Germanisztika modern német irodalom és kultúra levelező
Germanisztika német nemzetiségi szakirány
Germanisztika német nemzetiségi szakirány levelező
Germanisztika német szakfordítói specializáció
Germanisztika német szakfordítói specializáció levelező
Germanisztika német szakirány
Germanisztika német szakirány levelező
Germanisztika nemzetiségi német specializáció
Germanisztika nemzetiségi német specializáció levelező
Kommunikáció és médiatudomány hálózati kommunikáció szakirány
Kommunikáció és médiatudomány interkulturális kommunikáció szakirány
Kommunikáció és médiatudomány médiakultúra szakirány
Kommunikáció és médiatudomány médiakultúra szakirány levelező
Magyar Magyar mint idegen nyelv részterületi specializáció
Magyar Magyar mint idegen nyelv részterületi specializáció levelező
Magyar nyelv- és irodalom Alkalmazott irodalomtudomány részterületi special.
Magyar nyelv- és irodalom drámapedagógia szakirány
Magyar nyelv- és irodalom drámapedagógia szakirány levelező
Magyar nyelv- és irodalom finnugor szakirány
Magyar nyelv- és irodalom finnugor szakirány levelező
Magyar nyelv- és irodalom irodalomtudomány szakirány
Magyar nyelv- és irodalom irodalomtudomány szakirány levelező
Magyar nyelv- és irodalom művelődéstudomány szakirány
Magyar nyelv- és irodalom művelődéstudomány szakirány levelező
Magyar nyelv- és irodalom nyelvmentor szakirány
Magyar nyelv- és irodalom nyelvmentor szakirány levelező
Magyar nyelv- és irodalom nyelvtechnológia szakirány
Magyar nyelv- és irodalom színháztörténet levelező
Magyar nyelv- és irodalom színháztörténet szakirány
Magyar nyelv- és irodalom ügyvitel szakirány
Magyar nyelv- és irodalom ügyvitel szakirány levelező
Magyar nyelv-és irodalom nyelvtudomány részterületi specializáció
Néprajz „Ökológia, kultúra, tradíció” specializáció
Néprajz Vallásantropológia részterületi specializáció levelező
Néprajz vallásantropológia specializáció
Ókori nyelvek és kultúrák múzeumpedagógia részterületi specializáció
Ókori nyelvek és kultúrák, művészet és művészetelmélet az antikvitásban
Pedagógia nevelési asszisztens szakirány
Pedagógiai nevelési asszisztens szakirány levelező
Pedagógiai neveléskutatási asszisztens szakirány
Pedagógiai oktatási asszisztens szakirány
Pedagógiai oktatási asszisztens szakirány levelező
Politológia önkormányzati részterületi specializáció
Politológia önkormányzati szakirány levelező
Politológia részterületi specializáció
Politológia részterületi specializáció levelező
Romanisztika francia frankofón részterületi specializáció
Romanisztika francia frankofón részterületi specializáció levelező
Romanisztika olasz filológia specializáció
Romanisztika olasz filológia specializáció levelező
Romanisztika spanyol részterületi specializáció
Romanisztika spanyol Ibero-amerikai tanulmányok levelező
Romológia részterületi specializáció
Romológia részterületi specializáció levelező
Szabad bölcsészet (esztétika szakirány)
Szabad bölcsészet (filmelmélet és filmtörténet szakirány)
Szabad bölcsészet (filmelmélet és filmtörténet szakirány) levelező
Szabad bölcsészet (filozófia szakirány)
Szabad bölcsészet (filozófia szakirány) levelező
Szabad bölcsészet (kommunikáció- és médiatudomány szakirány)
Szabad bölcsészet etika szakirány
Szabad bölcsészet filmelmélet és filmtörténet részterületi specializáció
Szabad bölcsészet filmelmélet és filmtörténet részterületi specializáció levelező
Szabad bölcsészet Kiterjesztett etikai stúdiumok részterületi specializáció
Szabad bölcsészet Kiterjesztett etikai stúdiumok részterületi specializáció levelező
Szabad bölcsészet Kiterjesztett filozófiai stúdiumok
Szabad bölcsészet Kiterjesztett filozófiai stúdiumok levelező
Szabadon választható tárgyak/MA előtanulmányok
Szabadon választható tárgyak/MA előtanulmányok levelező
Szlavisztika gazdasági orosz nyelvi szakértő
Szlavisztika horvát részterületi specializáció
Szlavisztika orosz részterületi specializáció
Szlavisztika orosz szakfordító részterületi specializáció
Szlavisztika törzsképzés
Tanárképzés alapozó képzés
Tanárképzés alapzó képzés (L)
Történelem A közép- és koraújkor története specializáció
Történelem "A tudományterületek találkozása" részterületi specializáció levelező
Történelem „A közép- és koraújkor története” specializáció levelező
Történelem „Az ókor története” specializáció
Történelem „Az ókor története” specializáció levelező
Történelem „Az új- és a legújabb kor története” specializáció levelező
Történelem A politikai eszmék, államrendszerek részterületi specializáció
Történelem Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok. Az Európai Unió
Történelem Az ókor története specializáció
Történelem Egyetemes és magyar művelődéstörténet specializáció
Történelem Európa és Magyarország a 18-20. században részterületi specializácó
Történelem Gazdaság- és társadalomtörténet specializáció
Történelem Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. sz.
Történelem Kapcsolódó kontinensek részterületi specializáció
Történelem Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története specializáció
Történelem minor képzés (nem tanár szakos major hallgatóknak
Történelem régészet részterületi specializáció
Történelem Vallás- és művelődéstörténet részterületi specializáció
TERVEZETT
LÉTSZÁM
MEGNEVEZES                    ROVIDITES TAG
Amerikanisztika MA                    N
Amerikanisztika MA                    L
Anglisztika MA                      N
Anglisztika MA                      L
Angoltanár MA                       N
Angoltanár MA                       L
Egészségügyi szociális munka MA              N
Egészségügyi szociális munka MA              L
Ember és társadalom műveltségterületi tanár MA      N
Ember és társadalom műveltségterületi tanár MA      L
Esztétika MA                       N
Esztétika MA                       L
Filozófia MA                       N
Filozófia MA                       L
Filozófiatanár MA                     N
Filozófiatanár MA                     L
Fordító és tolmács MA??                  N
Fordító és tolmács MA??                  L
Franciatanár MA                      N
Franciatanár MA                      L
Hon- és népismerettanár MA                N
Hon- és népismerettanár MA                L
Horvát MA???                       N
Horvát MA???                       L
Horváttanár MA                      N
Horváttanár MA                      L
Klasszika-filológia MA                  N
Klasszika-filológia MA                  L
Kommunikácikótanár MA                   N
Kommunikácikótanár MA                   L
Kommunikáció és médiatudomány MA             N
Kommunikáció és médiatudomány MA             L
Latintanár MA                       N
Latintanár MA                       L
Magyar nyelv és irodalom MA                N
Magyar nyelv és irodalom MA                L
Magyartanár MA                      N
Magyartanár MA                      L
Mozgóképkultúra és médiaismerettanár MA          N
Mozgóképkultúra és médiaismerettanár MA          L
Multikulturális nevelés tanára MA???           N
Multikulturális nevelés tanára MA???       L
Múzeumpedagógia tanár MA??            N
Múzeumpedagógia tanár MA??            L
Német nemzetiségi nyelv irodalom és kultúra MA  N
Német nemzetiségi nyelv irodalom és kultúra MA  L
Német nemzetiségi tanár MA            N
Német nemzetiségi tanár MA            L
Német nyelv irodalom és kultúra MA        N
Német nyelv irodalom és kultúra MA        L
Némettanár MA                  N
Némettanár MA                  L
Néprajz MA                    N
Néprajz MA                    L
Neveléstudományi MA               N
Neveléstudományi MA               L
Olasztanár MA                  N
Olasztanár MA                  L
Orosz nyelv és irodalom MA            L
Orosz nyelv és irodalom MA            N
Orosztanár MA                  N
Orosztanár MA                  L
Pedagógiatanár MA                N
Pedagógiatanár MA                L
Politikatudomány MA               N
Politikatudomány MA               L
Pszichológia MA                 N
Pszichológia MA                 L
Régészet MA???                  N
Régészet MA???                  L
Romanisztika MA                 N
Romanisztika MA                 L
Romológia MA                   N
Romológia MA                   L
Romológiatanár MA                N
Romológiatanár MA                L
Spanyoltanár MA??                N
Spanyoltanár MA??                L
Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár MA???  N
Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár MA???  L
Szociális munka MA                N
Szociális munka MA                L
Szociálpolitika MA                N
Szociálpolitika MA       L
Szociológia MA         N
Szociológia MA         L
Tanári mesterképzési szak MA  N
Tanári mesterképzési szak MA  L
Tantervfejlesztőtanár MA    N
Tantervfejlesztőtanár MA    L
Történelemtanár MA       N
Történelemtanár MA       L
               TERVEZETT
KEPZF  KPR_ID  képz_i    LÉTSZÁM
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M             4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
MEGNEVEZES                          ROVIDITES TAG
Kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzés              L
                               KIASLD01
Közép-Európa tanulmányok szakirányú továbbképzés           L
                               KÖTSLD01
Politikai szakértő szakirányú továbbépzés              L
                               PSZSLD01
Vezető tanári szakirányú továbbképzés                L
                               VEZSLD01
Klinikai és mentálhigiéne felnőtt pszichológia            L
                               KPFSLD01
Klinikai és mentálhigiéne gyermek szakpszichológia          L
                               KPGSLD01
Mentálhigiéné                            L
                               MENSLD01
Mozgókép és médiakultúra                       L
                               MMPSDL01
Pedagógus szakvizsga                         L
                               PEDSLD01
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító             L
                               FORSLD02
Populáris zenei kultúra referense szakirányú továbbképzés??     L
Városi kultúra szakirányú továbbképzés??               L
                TERVEZETT
KEPZF  KPR_ID   képz_i    LÉTSZÁM
S      1278      4
S      1387      4
S      1385      4
S              4
S      850      4
S      997      4
S      706      4
S      1152      4
S      1037      4        35
A      1621      6
S              4
S              4
MEGNEVEZES                             ROVIDITES
Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program               ALKPNP01
Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program               ALKPLP01
Doctoral Programme in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL  ANGPNP01
Doctoral Programme in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL  ANGPLP01
Filozófia Doktori Iskola                      FILPNP01
Filozófia Doktori Iskola                      FILPLP01
Irodalomtudományi Doktori Program                 IROPNP01
Irodalomtudományi Doktori Program                 IROPLP01
Kommunikáció Doktori Program                    KOMPNP01
Kommunikáció Doktori Program                    KOMPLP01
Kultúratudományi Doktori Program                  MODPNP01
Kultúratudományi Doktori Program                  MODPLP01
Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program   NEPPNP01
Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Doktori Program   NEPPLP01
Oktatás és társadalom doktori iskola                PEDPNP01
Oktatás és társadalom doktori iskola                PEDPLP01
Politikatudomány Doktori Program                  POLPNP01
Politikatudomány Doktori Program                  POLPLP01
Pszichológia Doktori Iskola                    PSYPNP01
Pszichológia Doktori Iskola                    PSYPLP01
Szociológia Doktori Program (Interdiszciplináris doktori iskola)  SZOPNP01
Szociológia Doktori Program (Interdiszciplináris doktori iskola)  SZOPLP01
Történelemtudomány Középkortörténeti Doktori program        KKTPNP01
Történelemtudomány Középkortörténeti Doktori Program        KKTPLP01
Történelemtudomány Ókortörténeti Doktori Program          OKTPNP01
Történelemtudomány Ókortörténeti Doktori Program          OKTPLP01
Történelemtudomány Újkortörténeti Doktori program         UJTPNP01
Történelemtudomány Újkortörténeti Doktori Program         UJTPLP01
                   TERVEZETT
TAG  KEPZF  KPR_ID   képz_i    LÉTSZÁM
N   P      1244      6
L   P      1245      6
N   P      1503      6
L   P      1512      6
N   P      1228      6
L   P      1229      6
N   P      1232      6
L   P      1233      6
N   P      1246      6
L   P      1247      6
N   P      1230      4
L   P      1231      4
N   P      1240      6
L   P      1241      6
N   P      1501      6
L   P      1502      6
N   P      1242      6
L   P      1243      6
N   A      1518      6
L   0      1960      2
N   A      1487      6
L   A      1489      6
N   P      1236      6
L   P      1235      6
N   M              4
L   P      1237      6
N   P      1234      6
L   S      1532      4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/13/2013
language:Hungarian
pages:25