A munkahelyi egészségfejlesztés_ mint a népegészségügyi program by hcj

VIEWS: 5 PAGES: 26

									A munkahelyi egészségfejlesztés,
mint a népegészségügyi program
    stratégiai eleme


      „Ne görbítsd el, akkor nem kell
         kiegyenesítened”

          Kapás Zsolt
   Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület
           elnöke
            Fundamentum
  „…fontos, hogy az Országgyűlés felkérje a munkavédelem
  világában érintett valamennyi szereplőt, személyt, szervezetet,
  hogy működjön közre a Program megvalósításában.”
                                  Munkavédelem Országos Programja
  „Az ágazatközi együttműködés ki kell terjedjen az egyes tárcákra,
  önkormányzatokra, közintézményekre, a magánszektorra, a civil
  szférára és a médiára …
  A jó egészség elsősorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az
  orvoson múlik. Egészségi állapotunkat elsődlegesen mindennapi
  döntéseink, közvetlen környezetünk, a család, az iskola, a
  munkahely, a lakóhely határozzák meg.”
                         Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja
  „Olyan egészségügyi rendszer megteremtésén fáradozunk,
  amelyben
    az egyének és közösségeik hatékonyan cselekszenek egészségük
    megőrzéséért és helyreállításáért „
                                   „Egészségügyi kormányprogram”
    A munkahelyi egészségfejlesztés

  A főszereplő a munkát adó szervezet, mert
  meghatározza, hogy
    milyenek a szervezeti kultúra jellemzői,
    milyen tartalma van a munkafeladatnak,
    milyenek a fizikai munkakörülmények,
    milyen lehetőségeket ad munkatársainak az
    egészségük megőrzéséhez, regenerálódáshoz,
    fejlesztéséhez.
  Összességében a munkaszervezetek jellemzői
  határozzák meg
    milyen terhelések érik a dolgozót, vagyis melyek
    azok a hatások és azok milyen mértékűek, amelyek a
    dolgozó egészségét károsíthatják,
    a terhelések ellensúlyozására milyen lehetőségeket
    biztosít.
   A munkahelyi egészségfejlesztés
        fogalma
  „A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók,
  a munkavállalók és a társadalom valamennyi
  olyan közös tevékenységét jelenti, amely a
  munkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul.
  A cél eléréséhez három eszközrendszer együttes
  alkalmazása szükséges: a munkaszervezet
  javítása, az aktív dolgozói részvétel biztosítása
  és támogatása, valamint az egyéni kompetencia
  erősítése.”
 Az Európai Közösség és a
  környezeti problémák
 „A gazdasági fejlődés nem
 önmagáért való cél, …az élet
  minőségének, valamint az
életszínvonalnak a javulását kell
    eredményeznie.”
Alapkérdések, melyek válaszra várnak

        Merre tart a  Hová akarok
 Hol vagyok?
        környezet?   eljutni én?
                   Kinek?
                   Mikor?
Miért vagyok?
                    Mit?
Munkahelyi egészség és biztonság
 Társadalmi szempontból kell egy összekötő láncszem a
   társadalom szükségletei és az erre adott válasz
 gazdasági módszerei között. Ha valaki nem képes arra,
 hogy az igényeknek megfelelő termékkel, szolgáltatással
 jelenjék meg a piacon, akkor nem is való oda. Aki nem
     tud a piaci kihívásokra választ adni, az a
   dinoszauruszok sorsára juthat, megkísérti őket a
           kihalás veszélye.
    Munkahelyek jellemzése
  „A munkakörnyezet a legveszélyesebb
  emberi környezet, amelynek károsító
  kockázata 1-3 nagyságrenddel magasabb
  más környezetekénél. A kockázatok
  különféle formákban jelennek meg, a
  veszélyes gépektõl kezdve a veszélyes
  anyagokon át egészen a munkakörnyezet
  lelki és szociális tényezõiig, ide értve a
  rossz munkaszervezést, a szociális és
  higiénés ellátás hiányosságait, a
  munkahely emberi tényezõit is. „
                Munkavédelem Országos Programja
  Munkahelyi egészség és biztonság
  „Ahhoz, hogy valamit
  jól csináljunk meg,
  nem szükséges több
  idő, mint ahhoz,
  hogy azt rosszul
  csináljuk meg.”
        / Johann Jakob Sulzer 8-/
   Munkahelyi egészségfejlesztés
               Adópolitika, pozitív
    Munkaadók      ösztönző rendszer
                          Országos
 Munkavállalók                   egészségpolitika

                              Prevenció (szűrések,
 Munkabiztonsági                        tanácsadás,
 szakemberek                        egészségfejlesztési
                             társadalmi programok
Munkaegészségügyi
szakemberek                          Hatóságok

                            Térségi egészségpolitika
Minőségirányítási,
környezetirányítási,
Munkahelyi egészségvédelmi
és biztonságtechnikai                Egészségpénztárak
rendszerek             Egészségügyi
                  ellátórendszer
               A változás dinamikája          Ösztönzés


  Tiltakozás                            Változás
+
  •Ellenállás                           •Más, mint előtte
  •Negatív agitáció
  •Aktivitás
  •Magabiztosság                                  5 „é”

     Kétségbeesés                Felismerés
  •Bizonytalanság        Projektvezetők
                          •Magabiztosság
  •Félelem
                          •Kezdeményezőkészség
  •Pánik jelenségek
                          •Aktivitás
-  •Külső segítség várása
                          •Kreativitás
  •Passzivitás

                                        idő
   Feladatok célszerű megoldási
       helyszínei
 Nemzeti munkahelyi egészségfejlesztési
 stratégia készítésének tapasztalatai
 Országos szervezetek működési
 sajátosságai
 Regionális, megyei, kistérségi, települési
 szervezetek működési sajátosságai
 Alapvető kérdés: Mitől válik valami
 nemzeti programmá?
 A szükséges változások helyszínei
             Kistérségi Társadalmi Párbeszéd
            intézményrendszerének létrehozása
Munkáltatói                        Munkavállalói
szervezetek működési     Önkormányzatok        szerveztek működési
rendszere          kistérségi           rendszere
               együttműködési
Munkáltatói                        Munkavállalói
               rendszere
szerveztek kapcsolati                    szervezetek
rendszere          Önkormányzatok        együttműködési
               döntés-előkészítési,      rendszere
               döntési folyamatai
  A legkisebb közös többszörös
 Artikuláltak az
 értékek, érdekek a
 szervezeteken belül
 Artikuláltak a
 szervezet tagjainak
 közös érdekei,
 értékei
 Artikulált a szervezet
 által képviselt
 érdekek, értékek
 rendszere
  A legkisebb közös többszörös
 A partnerek meg
 akarják ismerni
 egymás által
 képviselt érték-,
 és
 érdekrendszereket
 A partnerek
 artikulálják a
 közösen képviselt
 értékeket és
 érdekeket
    A tényleges párbeszéd
      alapfeltételei
  Tét
  Érintettség
  Kompetenciák
  „Egyedül nem megy”
  Időtényező
  Időtávok összehangoltsága

 A Kistérségi
 társadalmi
 párbeszéd
 időtávja
 A partnerek
 stratégiai időtávjai
 A partnerek
 akciótervének
 időtávjai
      Jövőképek összhangja
  Létezik ilyen?
  Nemzeti jövőkép
  Regionális jövőkép
  Kistérségi Társulás jövőképe
                 Mi van benne?

  Települési önkormányzatok jövőképe
  Munkáltatók jövőképe
  Munkáltatói szervezetek jövőképei
  Munkavállalók jövőképe
  Munkavállalói szerveztek jövőképei
   Hol van?

           Szinergia?
Indító kommunikációs bölcseletek
 „Első benyomást másodszor nem tehetsz.”
 „Hosszú az út a krokodiltól az elefántig.”
  Jellemző magatartásformák (?)

 A meggyőzésre és nem a megértésre törekszünk.
 A másik beszéde közben a mi mondandónkat
 fogalmazgatjuk magunkban
 Csak arra figyelünk, mikor vesz a másik lélegzetvételnyi
 szünetet és akkor lecsapunk
 Nem nagyon izgat a másik véleménye, látásmódja
 Győzni akarunk
 Dialógus helyett monológok hangzanak el
    Győz-győz megközelítés jellemzői
  Koncentrálás a partner valódi igényeire
  A partner megértése, a törekedve a kiváltó okok
  megértésére is
  Olyan megoldások keresése, amely mindkét fél
  számára előnnyel járnak (nem engedmények
  rendszere!)
  Közös elvi alapok megkeresése és felhasználása
  a továbblépéshez
  Törekvés hosszú távú kapcsolat kiépítésére
    Miért a munkahelyek?
 Legnagyobb és legösszetettebb terhelések,
 veszélyek színtere
 Folyamatos kapcsolat az érintettekkel
 Szervezési feladatok elláthatósága
 Ésszerű csoport praxis lehetősége
 Anyagi érdekeltség és érintettség
 Mérhető hatékonyság kényszere
 Jogszabályok korszerűsége
 Jogszabályszerű működés kikényszerítése helyett
 ösztönzés és bevonás lehetősége


 A munkahelyi egészségfejlesztés
      prioritásai
       A munkahelyi
 Főprioritás:
 egészségfejlesztés
 magyarországi
 eredményességének
 folyamatos fejlesztése a
 munkavégző képesség tartós
 megőrzése érdekében
   A munkahelyi egészségfejlesztés
       prioritásai
1. A MEF terén az értékközvetítő
  szervezetek, szakemberek
  tevékenységének és együttműködésének
  fejlesztése
2. A munkahelyi szereplők MEF-re
  vonatkozó magatartásának illetve
  ismereteinek és tevékenységének minél
  szélesebb körű fejlesztése
3. A MEF-t érintő állami nagyrendszerek
  működésének összehangolása
4. A MEF szabályozási, ösztönzési (jogi,
  gazdasági) környezetének fejlesztése
Népegészségügyi prioritások
       Szívinfarktus
  MUNKAHELYEK
     
      Agyér betegségek
   Daganatos megbetegedések
    Mentális megbetegedések

    BIZONYOS
  Mozgásszervi megbetegedések
     Egészséges környezet
     Járványügyi biztonság

 KOMPETENCIÁI
  Külső okok miatti halálozások
   Lakossági szűrővizsgálatok
    Egészséges táplálkozás
 MŰKÖDTETHETŐK,
    Dohányzás visszaszorítása
    Mozgás gazdag életmód

 MŰKÖDTETENDŐK
   Szeszesital és drogfogyasztás
„A hibák oka a jobb nem ismerése”
               Demokritosz
 Köszönöm szépen a
   figyelmet!

								
To top