Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 by cgK559G

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
                    BAHASA MELAYU TINGKATAN 5, 2013
                     JABATAN PELAJARAN PERAK

 MINGGU               TAJUK                SKOP/OBJEKTIF           RUJUKAN

         Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM      Aspek Penyoalan dalam
   1      1. BM Kertas 1                 peperiksaan.            Kertas soalan terkini
                - Karangan Berpandu dan Umum                     Kertas soalan SPM
 3-4//1/2012   2. BM Kertas 2                 1.  Skema pemarkahan        Buku teks
                - Rumusan dan Pemahaman      2.  Bahan rujukan         Antologi Dirgahayu
                - Pemahaman KOMSAS                           Bahasaku
                - Tatabahasa                              Novel Azfa Hanani dan
                - Novel - T4 + T5                           Novel Kembara Amira.
         A. Unit 1-Rumah Terbuka Rakyat Malaysia
   2          1.  Karangan Umum           Penulisan - Pendahuluan       Petikan
             2.  Rumusan              Menyenarai isi.           Buku Teks
 7-11/1/2012       3.  Tatabahasa             Kata Ganti Nama           Antologi Dirgahayu
             4.  KOMSAS- Puisi Tradisional     Pantun - Enam Kerat, Lapan Kerat  Bahasaku
          A. Unit 1- Rumah terbuka Rakyat Malaysia
   3          1.  Karangan Rangsangan(A)      Gambar Tunggal           Buku teks
             2.  Tatabahasa - Kata Nama      Kata Ganti Nama – Ayat Berpola   Antologi Dirgahayu
 14-18/1/2013       3.  KOMSAS - Puisi Moden (Sajak)    - Dirgahayu Bahasaku- Kecek- (V)  Bahasaku.
             4.  Novel - Kembara Amira       Sinopsis              Novel Kembara Amira
          B. Unit 2- Pendidikan Alaf Ini.        Menulis Perenggan Isi /
   4          1.  Karangan Umum (B)- Fakta     Pemerengganan            Petikan
             2.  Rumusan              Merumus dan pemahaman        Buku Teks
 21-23/1/2013       3.  Tatabahasa            Kata Sendi Nama           Antologi Dirgahayu
             4.   KOMSAS - Cerpen         Pahlawan Buntung          Bahasaku.

                      CUTI MAULIDUR RASUL/CUTI THAIPUSAM/CUTI BERGANTI
24/1-28/1/2013
          B.  Unit 2- Pendidikan Alaf Ini.
   5          1.   Karangan (A)          Gambar rajah            Buku Teks
             2.   Tatabahasa           Frasa sendi Nama          Antologi Dirgahayu
29/1-1/2, 2013      3.   KOMSAS- Drama          Tiang Cengal Dinding Sayung.    bahasaku.
             4.   Novel - Kembara Amera      Tema dan Persoalan         Novel Kembara Amira
          C.  Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini
   6          1.   Karangan (B)          Laporan               Petikan
             2.   Rumusan             Latihan merumus           Buku Teks
 4/2-8/2/2013       3.   Tatabahasa           Kata Adjektif dan Penguat      Antologi Dirgahayu
             4.   KOMSAS- Prosa Tradisional    Hikayat Langlang Buana       Bahasaku.

    7                            CUTI TAHUN BARU CINA
11/2 -15/3/2013
          C.  Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini
              1.   KOMSAS - Puisi Tradisional   Syair Makna Riak            Antologi Dirgahayu
                                 Syair Pemberontakan Patani       Bahasaku.
          C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini
   8         1.   Karangan (A)            Iklan                 Buku Teks
18/2-22/2/2013     2.   Tatabahasa             Ayat Berpola Frasa Nama+ Adjektif   Dirgahayu Bahasaku.
            3.   KOMSAS: Puisi Moden (Sajak)    Bangkitlah, Pasar Perasaan       Novel Kembara Amira.
            4.   Kajian Novel - Kembara Amira    Plot
          D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia
    9        1.   Karangan (B)            Penulisan Kreatif           Iklan
25/2 - 1/3/2013     2.   Rumusan              Latihan Merumus            Petikan
            3.   Tatabahasa             Kata Kerja Tak Transitif        Buku Teks
            4.   KOMSAS –Cerpen           Idola                 Dirgahayu Bahasaku.
          D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia
   10        1.   Karangan (B)          Syarahan                  Buku Teks
 4/3-8/3/2013      2.   Tatabahasa           Frasa Nama + Frasa Kerja Tak Transitif   Dirgahayu Bahasaku.
            3.   KOMSAS - Drama         1400                    Novel Kembara Amira
            4.   Kajian Novel - Kembara Amira.  Binaan Plot
          E. Unit 5 – Alam Pekerjaan
   11        1.   Karangan (A)          Gambar Tunggal               Peta
11/3-15/3/2013     2.   Rumusan             Merumus petikan.              Petikan
            3.   Tatabahasa           Kata Kerja Transitif berapita Men-kan.i   Buku Teks
            4.   Komsas- Prosa Tradisional    Dua Geliga Hikmat              Dirgahayu Bahasaku.

   12                            UJIAN SELARAS 1
18/3-22/3/2013

   13                       CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25/3-29/3/2013
          E. Unit 5 – Alam Pekerjaan
   14        1,  Karangan (B)           Perbahasan                 Buku Teks
1/4/-5/4/2013      2.  Tatabahasa            Ayat Berpola FN+FKtr            Dirgahayu Bahasaku.
            3.  Komsas- Cerpen          Hutan Rimba
            4.  Kajian Novel – Kembara Amira.  Watak dan perwatakan            Novel Kembara Amira.
          F. Unit 6-pendidikan Industri
   15         1.  Karangan (A)           Gambar Bersiri               Buku Teks
8/4-12/4/2013      2.  Rumusan             Latihan Merumus               Dirgahayu Bahasaku.
            3.  Tatabahasa            Pertikal -kah dan –lah, Ayat Songsang
            4.  Komsas - Puisi Tradisional    Gurindam Tonggak Dua Belas

          F. Unit 6-pendidikan Industri
   16        1.  Karangan (B)           Wawancara                  Buku Teks
15/4-19/4/2013     2.  Tatabahasa            Ayat Songsang                Dirgahayu Bahasaku.
            3.  Komsas –- Prosa Tradisional   Hikayat Opu Daeng Menambun         Novel Kembara Amira
            4.  Kajian Novel- Kembara Amira.   Nilai
          G. Unit 7- Biolembangan
   17        1.  Karangan (B)           Dialog                   Buku Teks
22/4-26/4/2013     2.  Rumusan             Latihan Merumus               Dirgahayu Bahasaku
            3.  Tatabahasa            Ayat Suruhan dan Larangan
            4.  Komsas – Cerpen         Tanggar Amanat
                                Pemahaman petikan cerpen
          G. Unit 7- Biolembangan
   18         1.  Karangan (A)           Wawancara
29/4-3/5/2013      2.  Tatabahasa            Ayat Silaan dan Ayat permintaan       Buku Teks
            3.  Komsas-Puisi Tradisional     Seloka Si Luncai              Dirgahayu Bahasaku.
            4.  Kajian novel- Kembara Amira   Pengajaran
                                                      Novel Kembara Amira.

   19                      PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
6/5-10/5/2013

   20                     PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
13/5-17/5/2013

   21                     PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
20/5-23/5/2013


  22/23                  CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN
27/5-9/6/2013

         H. Unit 8 - Pelaburan
   24       1. Karangan (B)                Rencana           Buku Teks
10/6-14/6/2013   2.  Rumusan              Latihan Merumus      Antologi Dirgahayu Bahasaku.
          3.  Tatabahasa            Kata Kerja Pasif
          4.  KOMSAS:Sajak -Arkitek Kota.    Kajian puisi
             - Di bawah Langit yang Sama    Pemahaman petikan.
         I. Unit 9 - Teleperubatan
   25       1. Karangan (A)            Perbualan         Buku Teks
17/6-21/6/2013    2. Tatabahasa             Ayat Pasif songsang    Antologi Dirgahayu Bahasaku
           3. KOMSAS: Cerpen - Pungut       Kajian Cerpen.      Novel Kembara Amira
           4. Kajian novel            Teknik penceritaan
         J. Unit 10 – Sukan Seantero Dunia
   26       1. Karangan (B)            Latih tubi        Buku Teks
24/6-28/6/2013    2. Rumusan               Latihan Merumus      Novel Kembara Amira
           3. Tatabahasa             Kata Kerja        Novel Azfa Hanani
           4. KOMSAS:P.Tradisional-Hikayat Siak  Pemahaman Prosa
         K. Unit 11 – Komunikasi Global
   27       1. Karangan (A)            Latih tubi        Buku Teks
 1/7-5/7/2013    2. Tatabahasa             Penanda Wacana      Antologi Harga Remaja
           3. KOMSAS : Cerpen - Penanggungan   Pemahaman petikan.    Novel Kembara Amira
           4. Novel – Tingkatan 4         Pemahaman Prosa      NovelAzfa Hanani
         L. Unit 12 - Pelestarian Budaya warisan
   28       1. Karangan (A)            Latih tubi        Buku Teks
8/7-12/7/2013    2. Rumusan               Latihan Merumus      Antologi Harga remaja
           3. Tatabahasa             Membina ayat
           4. KOMSAS:Drama- Drama Dato’ Onn    Pemahaman Drama
           1. Karangan (B)                         Buku Teks
   29       2. Tatabahasa             Latih tubi berfokus    Dirgahayu Bahasaku
15/7-19/7/2013    3. Komsas - Novel                        Novel Kembara Amira
           1. Karangan (A)                         Buku Teks
   30       2. Rumusan               Latih tubi berfokus    Antologi Harga Remaja
22/7-26/7/2013    3. Komsas
           1. Karangan (B)                         Buku Teks
   31       2. Tatabahasa             Latih tubi berfokus    Antologi Harga Remaja
29/7-2/8/2012    3. Komsas - Kajian novel- ulang kaji               Novel T4/T5
           1. Karangan (A)            Latih tubi berfokus    Buku Teks
   32       2. Rumusan                            Novel Kembara Amira
 5/8-6/8/2013    3. Tatabahasa                          Novel Azfa Hanani
           4. Komsas – ulang kaji berfokus

   32/33               CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
7/8- 18/8/2013
   34     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS   Karangan Berpandu
19/8-23/8/2013                       Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
   35     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS   Karangan Respons Terbuka
26/8-30/8/2013                       Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

   36                     PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
 2/9-6/9/2013

   37                      PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
9/9-13/9/2013
   38
17/9-20/09/201                  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
    3
   39     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS   Rumusan
23/9-27/09/201                       Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
    3
   40     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS   Tatabahasa
1/10-5/10/2013                       Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
   41     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS   Komsas
 7-11/10/2013                        Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
   42     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS          Karangan Berpandu
14-18/10/2013                               Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
   43     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS          Karangan Respons Terbuka
21-25/10/2013                               Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
   44     LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS          Rumusan
28/10-1/11/201                              Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain
    3

   45                          PEPERIKSAAN SPM 2013
6/11-6/12/2013

   46                PEPERIKSAAN SPM 2013 / MINGGU AKHIR PERSEKOLAHAN
11-15/11/2013

16/11-1/1/2014                    CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN
     HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

  Penggunaan                Hasil pembelajaran Utama                Hasil Pembelajaran Khusus
   Bahasa
           1.0-Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra.      1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
           2.0-Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam          2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
              perbincangan
 INTERPERSONAL    3.0-Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata       3.1, 3.2, 3.3, 3.4
              sepakat
           4.0-Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan              4.1, 4.2
           5.0-Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu      5.1, 5.2, 5.3
           6.0-Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan      6.1, 6.2, 6.3
              perkhidmatan
           7.0-Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,        7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7
              dibaca dan ditonton
 MAKLUMAT       8.0-Memproses maklumat untuk keperluan tertentu               8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
           9.0-Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu               9.1, 9.2, 9.3
           10.0-Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera     10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
 ESTETIK       11.0-Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif     11.1, 11.2, 11.3
              dan bukan kreatif
           12.0-Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif            12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6
 Aras 1        i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
 Aras 2        i, ii, iii
 Aras 3        I, ii, iii


     Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci.

     Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran.
          2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid.

     RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH

								
To top