Afet ve Acil Durum Yonergesi by TjR2456H

VIEWS: 0 PAGES: 45

									                       T.C.
               ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
         Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü

Sayı:                                          .../.../2012
Konu : Afet ve Acil Durum Yönetimi
    İrtibat Bürosu Talimatı.                   UYGULAMA TALİMATI


İlgi  :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 06.07.2012 tarih ve 2060 sayılı Afet ve Acil Durum
     Yönetimi Merkezi Yönergesi.

    1. Afet ve Acil durumlarında faaliyet gösterecek olan Tapu ve Kadastro V. Bölge
Müdürlüğü'nün teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını
belirleyen “Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu
Talimatı” ilgi Yönerge esaslarına göre hazırlanmıştır.

    2. Bu Talimatın alınmasını müteakip, Talimat da belirtilen birim ve personel kendilerine verilen
görev, hizmet ve faaliyetlere ilişkin hazırlıkları yapacaklar, her an görev ve hizmete hazır
bulunduracaklardır.

    3. Talimatla ile ilgili yeni görüş ve öneriler her yıl Eylül ayı sonuna kadar Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

     Bilgilerinize rica ederim.                                     Tugay KAYA
                                     Bölge Müdürü
                 İÇİNDEKİLER

KONULAR        :                 SAYFA NO:
UYGULAMA TALİMATI                      I
İÇİNDEKİLER                         II-IV
DAĞITIM ÇİZELGESİ                      V
DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ                    VI                BİRİNCİ BÖLÜM
                GENEL ESASLAR

1.  AMAÇ                           1
2.  KAPSAM                          1
3.  DAYANAK                         1
4.  SORUMLULUKLAR                      1
5.  TANIMLAR                         1

                İKİNCİ BÖLÜM
             KURULUŞ VE GÖREVLER
         AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİNİN

1. TEŞLİLATI                         2
2. KURULUŞU                          2
3. GÖREVLERİ                         2-3-4

                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                ÇALIŞMA ESASLARI

1. GENEL HUSUSLAR                       4-5
2. GENEL MÜDÜRLÜK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİNİN
  ÇALIŞMA ESASLARI                      5
3. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ ARASINDAKİ İŞLEYİŞ  5


                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
              HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

1.  GENEL HUSUSLAR                      6
2.  HABERLEŞME HİZMETLERİ                  6
3.  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ                   6
4.  SAĞLIK HİZMETLERİ                    6
5.  BARINMA HİZMETLERİ                    6
6.  PERSONEL HİZMETLERİ                   6-7
7.  BAKIM ONARIM HİZMETLERİ                 7
8. VARDİYA (NÖBET) HİZMETLERİ                7
9. BRİFİNGLER                        7


               BEŞİNCİ BÖLÜM
              KAYIT VE DOKÜMANLAR

1.  BRİFİNG DOSYASI                    7
2.  OLAY AKIŞ ÇİZELGESİ                  8
3.  GELEN-GİDEN EVRAK DOSYASI               8
4.  MEVZUAT DOSYASI                    8
5.  DİĞER DOKÜMANLAR DOSYASI                8


               ALTINCI BÖLÜM
         MESAJLARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ

1. MESAJLARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ         8


               YEDİNCİ BÖLÜM
         RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ

1. RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ         9               SEKİZİNCİ BÖLÜM
               DİĞER HİZMETLER
1.  BÜTÇE                         9
2.  AFET VE ACİL DURUM HALİNİN SONA ERMESİ         9
3.  YÜRÜRLÜLÜK                       9
4.  YÜRÜTME                        9


               DOKUZUNCU BÖLÜM
                 EKLER

EK-A: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL
   DURUM YÖNETİM MERKEZİ PERSONELİ            11
EK-B: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AFET VE ACİL
   DURUM YÖNETİM MERKEZİNDE GÖREV ALACAK-
   YAPACAK PERSONEL                   12
EK-C: BAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
   VE BİRİMLERİ ARASINDAKİ İŞLEYİŞ            13
EK-D: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM
   YÖNETİM MERKEZİ İLE BİRİMLERİ ARASINDAKİ İŞLEYİŞ   14
EK-E: OLAY AKIŞ ÇİZELGESİ (CERİDE)             15
EK-F: GELEN-GİDEN EVRAK KAYIT DOSYASI            16
EK-G: MEVZUAT DOSYASI                    17
EK-H: MESAJ FORMU                      18
 EK-I :(LAHİKA-1- LAHİKA-7) RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE
    GÖNDERİLMESİ                          19-32
                   DAĞITIM ÇİZELGESİ

 MAKAMIN ADI              :           ADET:
 Tapu ve Kadastro Konya V. Bölge Müdürlüğü
 (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)               1

 TAPU VE KADASTRO II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Bölge Müdürü                        1
 2. Bölge Müdür Yardımcılarına                 3
 3. Tapu Şube Müdürlüğü                    1
 4. Kadastro Şube Müdürlüğü                  1
 5. Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü              1
 6. Arşiv Şube Müdürlüğü                    1
 7. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü              1
 8. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü             1
 9. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü              1
10. Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü             1
11. Halkla ilişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürlüğü   1
TAPU VE KADASTRO V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ALT BİRİMLER)

 1. Konya Kadastro Müdürlüğü            1
 2. Karaman Kadastro Müdürlüğü           1
 3. Aksaray Kadastro Müdürlüğü           1
 4. Ahırlı Tapu Müdürlüğüne             1
 5. Ağaçören Tapu Müdürlüğü             1
 6. Aksaray Tapu Müdürlüğü             1
 7. Akşehir Tapu Müdürlüğü             1
 8. Altınekin Tapu Müdürlüğü            1
 9. Akören Tapu Müdürlüğü              1
 10. Ayrancı Tapu Müdürlüğü             1
 11. Başyayla Tapu Müdürlüğü            1
 12. Beyşehir Tapu Müdürlüğü            1
 13. Bozkır Tapu Müdürlüğü             1
 14. Cihanbeyli Tapu Müdürlüğü           1
 15. Çeltik Tapu Müdürlüğü             1
 16. Çumra Tapu Müdürlüğü              1
 17. Derbent Tapu Müdürlüğü             1
 18. Derebucak Tapu Müdürlüğü            1
 19. Doğanhisar Tapu Müdürlüğü           1
 20. Emirgazi Tapu Müdürlüğü            1
 21. Ereğli Tapu Müdürlüğü             1
 22. Ermenek Tapu Müdürlüğü             1
 23. Eskil Tapu Müdürlüğü              1
 24. Gülağaç Tapu Müdürlüğü             1
 25. Güneysınır Tapu Müdürlüğü           1
 26. Güzelyurt Tapu Müdürlüğü            1
 27. Hadim Tapu Müdürlüğü              1
 28. Halkapınar Tapu Müdürlüğü           1
 29. Hüyük Tapu Müdürlüğü              1
 30. Ilgın Tapu Müdürlüğü              1
 31. Kadınhanı Tapu Müdürlüğü            1
 32. Karaman Tapu Müdürlüğü             1
 33. Karapınar Tapu Müdürlüğü            1
 34. Kazımkarabekir Tapu Müdürlüğü         1
 35. Kulu Tapu Müdürlüğü              1
 36. Ortaköy Tapu Müdürlüğü             1
 37. Sarayönü Tapu Müdürlüğü            1
 38. Sarıveliler Tapu Müdürlüğü           1
 39. Sarıyahşi Tapu Müdürlüğü            1
 40. Seydişehir Tapu Müdürlüğü           1
 41. Taşkent Tapu Müdürlüğü             1
 42. Tuzlukçu Tapu Müdürlüğü            1
 43. Yalıhüyük Tapu Müdürlüğü            1
 44. Yunak Tapu Müdürlüğü              1
   TOPLAM    :                      44
             DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ


S.NO Değişiklik             Değişikliğin    Değişikliği Yapanın
   Emrinin    Değişiklik Konusu  İşlendiği Tarih
   Tarih/Sayısı                     Adı Soyadı   İmzası
                      BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç :
MADDE-1
Bu Talimatın amacı, Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosunun teşkilatlanmasını, çalışma usul ve esasları ile görev ve sorumlulukları belirlemek ve bu suretle
Afet ve Acil duruma neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde,
  a- Afet ve Acil Duruma neden olan olayın, önlenmesi, ortadan kaldırılması veya milli menfaatler
    doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesini,
  b- Hizmet ve faaliyetlerin yönlendirilmesinde, il kuruluşlarının Afet ve Acil Durum Yönetimi irtibat
    büroları ile ilçelerde kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri/İrtibat Büroları
    arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak afet ve acil durumun en az zararla ve
    milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını sağlamaktır.

Kapsam :
MADDE 2
Bu Talimat Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü ve alt birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak:
MADDE 3
06.07.2012 tarih ve B.091.TKG.0731000/010-2060 sayı ile yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Sorumluluk:
MADDE 4
Bu talimatın uygulanmasından Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürü, hizmetlerin yürütülmesinden Birim
Amirleri ve görevli personel sorumludur.

Tanımlar:
MADDE 5
Bu Talimatta geçen ;
Acil Durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı
olayları,
Hazırlık: Afet ve Acil durumlara etkin müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyeti,
Müdahale: Afet ve Acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre
koruma, sosyal ve psikolojik destek ve benzeri hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmaları,
Genel Müdürlük :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
Valilik :Konya Valiliğini,
Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Krizle ilgili hususları çözümlemek ve krizi sona
erdirmek üzere Bakanlık bünyesinde teşkil edilen merkezi,
TKGM Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde kurulan merkezi,
Olağanüstü Hal: Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıkları veya ağır ekonomik bunalım halleri ile Anayasa
ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya temel hak veya hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın
şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları,
Seferberlik: Devletin tüm güç ve unsurlarının başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin
uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılması halini,
Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetlerinin başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam
eden durumu,
Savaş: Devletin bekâsını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla
başta askeri güç olmak üzere devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarını hiçbir sınırlamaya tabi
tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi,
Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam eden
süre içerisinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,
Diğer Haller: Yukarıda belirtilen haller dışında olup, normal tedbirlere ilaveten olağan dışı tedbirleri ve
düzenlemeleri gerektiren halleri,
Vardiya: Talimatta belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için, Tapu ve Kadastro V.Böle Müdürlüğü Afet ve
Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürolarında muayyen bir süre içinde görevlendirilen personel grubunu,

   İfade eder,


                     İKİNCİ BÖLÜM
                     Kuruluş ve Görevleri

   Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun
                Teşkilat, Kuruluş ve Görevleri

MADDE 6
Teşkilatı :Valilik Makamının talimatı ile yapılması istenilen veya Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün 06.07.2012 tarih ve B091TKG0731000/010-2060 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi Yönergesi esasları doğrultusunda belirtilen görevleri yapmak, istenilen görevleri yasal mevzuat
çerçevesinde yerine getirmek hizmet ve uygulamaları takip ve koordine etmek üzere Tapu ve Kadastro
VBölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu kurulur ve çalıştırılır.

Kuruluş:
 (1)  Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu hizmetlerini
    yürütmek üzere, Bölge Müdürü veya yetkilendirecekleri Bölge Müdür Yardımcısı tarafından
    kurulur ve çalıştırılır.
 (2)  Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu çalıştırmaya
    Genel Müdür yetkilidir.
 (3)  Tapu ve Kadastro V Bölge Müdürlüğünde, Genel Müdürlük Afet ve Acil Durum Yönetim
    Merkezi veya İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine, bağlı olarak bir Afet ve Acil Durum
    Yönetim Merkezi İrtibat Bürosu kurulur ve çalıştırılır.
 (4)  Tapu ve Kadastro V Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun
    haberleşme ve bilgi sistemleri ile her türlü araç, gereç, teknik donanım ve personel ihtiyaçları
    Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanır. İrtibat Bürosunun denetim hizmet ve donanım standartları
    Bölge Müdürlüğünce belirlenir.
 (5)  Tapu ve Kadastro V Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu; Tapu ve
    Kadastro Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum
    Yönetim Merkezleri ile gerekli irtibatı sağlayarak hizmetin sürekli ve etkin bir şekilde yerine
    getirilmesi için gerekli düzenlemeyi ve planlamayı yapacaktır.
 (6)  Tapu ve Kadastro V Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Tapu ve
    Kadastro Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile birlikte faaliyete geçer ve
    faaliyetin sona ermesini müteakip, Genel Müdürlük veya Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim
    Merkezlerinin direktifleri doğrultusunda faaliyetine son verecektir.
 (7)  Bölge Müdürlükleri Afet ve Acil Durum Yönetim İrtibat Büroları; Genel Müdürlük veya İl Afet
    ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ile birlikte faaliyete geçer ve faaliyetin sona ermesini
    müteakip, Genel Müdür veya İstanbul Valiliğinin direktifleri doğrultusunda faaliyetine son verir.
 (8)  Aksi talimatlandırılmadıkca Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu başlangıcından itibaren
    bitene kadar 24 saat esasına göre görev yapar. Tapu ve Kadastro VBölge Müdürlüğü Afet ve Acil
    Durum Yönetimi İrtibat bürosunun hizmetlerini 24 saat esasına göre planlamak ve yürütmekten
    Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları sorumludur.
 (9)  Afet ve Acil Durumun gelişmesi, büyümesi, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş
    halinden birine dönüşerek İl Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun, Valilik Harekat
    Merkezi şeklindeki faaliyetine başlaması durumunda Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet
    ve Acil Durum İrtibat Bürosu, Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Harekat İrtibat Merkezine
    dönüşür ve çalışmalarına devam eder.

Yerleşim:
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Tapu ve Kadastro
V.Bölge Müdürlüğü ana hizmet binası toplantı salonunda kurulur. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosuna en uygun güvenli bütün haberleşme araçları yerleştirilir.

Teşkili:
    (1) Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu, Afet ve
      Acil Durumun başlaması ile beraber Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdür adına Müdür
      Yardımcısı ve birim sorumlularından teşkil eder ve faaliyetlerini yürütür. Teşkili EK-B dedir.
    (2) Afet ve Acil Durumda hizmetlerin seri ve sağlıklı devam ettirilmesi için tüm alt birimlerin
      isteklerine zamanında ve sağlıklı cevap vermek zorundadır.
    (3) Afet ve Acil Durumun başlaması ile beraber Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü afet ve
      acil durum irtibat bürosu ve Genel Müdürlük ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine
      24 saat esasına göre hizmet verecek personelin isimleri bulundukları yer ve telefon
      numaralarını bildirmek zorundadır.

Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Merkezinin İrtibat Bürosunun Görevleri:
Genel Müdürlük veya Mülki Amirlik tarafından emir verildiğinde Afet ve Acil Durum Yönetim İrtibat
Bürosunu açacak olup, görevleri aşağıdadır.

    (1) Genel Müdürlük veya Mülki Amirlik tarafından emir verildiğinde Afet ve Acil Durum
      Yönetim İrtibat Bürolarını açmaya hazırlıklı olmak.
    (2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde alınacak
      kararları birimlerinde uygulamak.
    (3) Afet ve acil durum hali ile ilgili plan ve programlarını hazırlık durumundan itibaren yapmak
      ve her türlü tedbiri almak.
    (4) Afet ve acil durumun gelişimi ve uygulamaları ile ilgili hususları Tapu ve Kadastro Genel
      Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek.
    (5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile İl Afet ve Acil
      Durum Yönetim Merkezlerinin düzenleyeceği seminer/tatbikatlara katılmak ve temsilci
      göndermek.
    (6) Afet ve acil durumlarda görev alanı ile ilgili elde ettiği bilgi, haber ve istihbaratı rapor
      formatlarına uygun olarak tanzim ederek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Mülki
      Amirlik (Valilik) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine göndermek.
    (7) Ekipler arası koordineyi sağlamak ve görevlileri kontrol etmek.
    (8) Gerektiğinde ekip personeli arasında görev değişikliği veya görevden alınması ile ilgili işleri
      yapmak.
    (9) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine asgari Bölge Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü
      seviyesinde personel ile katılmak.
   (10) Genel Müdürlük veya Mülki Amirlikten (Valilik) alacağı alarm haberlerini, Alarm Faaliyet
      Formlarına göre ilgili birimlerine ulaştırılmasını sağlamak ve gereğini yaptırmak/yapmak,
   (11) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görev alacak personelini tespit edip, vardiya
      çizelgeleri, görev yeri, adresi, telefon ve faks numaralarını kapsayacak şekilde isim listelerini
      önceden hazırlayarak ilgili makamlara bildirmek.

Tapu ve Kadastro VBölge Müdür Yardımcısının Görevleri:
  (1) Afet    ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Başkanı olarak Afet ve Acil Durum
     Yönetimi İrtibat Bürosunun oluşturulmasından ve çalıştırılmasından Tapu ve Kadastro
     V.Bölge Müdürü adına sorumludur.
  (2) Gerekli görülen sivil ihtiyatı tedbirlerin tüm hazırlıklarını bitirmek.
  (3) Afet ve Acil Durum ile ilgili olarak Tapu ve KadastroVBölge Müdürlüğü ve Afet ve Acil
     Durum Yönetimi merkezlerinden verilen tüm talimatların yerine getirilmesini sağlamak,
     uygulamaları takip etmek, ilgili yerlere bilgi vermek.
  (4) Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda çalışacak personelin 24 saat esasına göre
     vardiyaya ayırarak çizelgelerini hazırlatıp onaylatacaktır.

İdari İşler Müdürünün Görevleri :
Afet ve Acil Durum Yönetimi irtibat bürosunun hizmetlerini organize etmek ve yürütülmesini sağlamak.
Muhabere irtibatlarının işlerliğini takip ve kontrol etmek.
Personel eksikliğini ilgililere bildirmek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Talimatını hazırlamak ve güncel bulundurmak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirinin Görevleri:
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amiri; Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğünde Şube
Müdürü seviyesinde görevlendirilen personelidir.

  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu personelinin sevk ve idaresinden, disiplininden
   sorumludur.
  2. Afet ve Acil Durum hali ile ilgili gelişen ve değişen durumlara göre gerektiğinde ilave personel
   isteğinde bulunur.
  3. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu personelinin, ilgili birimlerinden noksansız
   katılmasını ve Yönerge esaslarına göre çalışmasını sağlar.
  4. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda görevli personelini gerektiğinde çalışma
   gruplarına ayırarak çeşitli görevler verir.
  5. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda yürütülen hizmetlerin zamanında ve eksiksiz
   yapılmasını sağlar.
  6. Vardiya gruplarını ve bunların çalışma esas ve usullerini belirler gelişen durumlara göre
   gerektiğinde vardiya grup ve çalışma saatlerinin değişikliği isteğini Afet ve Acil Durum Yönetimi
   İrtibat Bürosu Başkanına bildirir.
  7. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda kullanılan her türlü araç, gereç, cihaz ve
   malzemeyi temin eder ve bunların faal durumda bulundurulmasını sağlar, eksiklikleri Afet ve Acil
   Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Başkanına iletir.
  8. Genel Müdürlük ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden veya diğer Afet ve Acil Durum
   Yönetimi İrtibat Bürolarından istenilen bilgi, mesaj, raporların hazırlanması ve gönderilmesinden
   sorumludur.

İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:
  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun iaşe, malzeme ve kırtasiye ihtiyaçlarını temin
    etmek.
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun temizlik ve ısı hizmetlerinin sağlanmasını temin
    etmek.

Telefon,Faks İrtibat Görevlisi:
  1. Telefon,faks irtibatlarını yaparak haberleşmeyi emniyetli bir şekilde sağlamak.
  2. Gireni ve çıkanı kontrol altında tutarak, güvenliğe yardımcı olmak.

Bilgisayar İşletmeni /Memurun Görevleri :
  1. Kendisine verilen yazı ve raporları hazırlamak.
  2. Bilgisayarın bakım ve kontrolünü yaptırarak daima hazır halde olmasını sağlamak.
  3. Evrakları imzadan sonra gideceği yere göndermek ve dosyalamak.
  4. Evrak ve oda güvenliğini sağlamak.


Şoförün Görevleri :
  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosuna görevlendirilen araç/araçları kullanmak.
  2. Araçların bakım ve temiz tutulmalarını sağlayıp, herhangi bir arızanın tespit edilmesi durumunda
   söz konusu arızayı Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirine bildirmek ve onarımını
   takip etmek.
  3. Aracın ikmal (benzin, yağ v.s.)durumunu kontrol etmek.
  4. Şoför bu görevinden dolayı Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirine karşı
   sorumludur.

Hizmetlilerin Görevleri:
  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu odalarında belirli periyotlarla gerekli temizliği
   yaparlar.
  2. Temizlik araç ,gereç ve malzemelerin her zaman göreve hazır bulundurulmasını sağlarlar.Bu
   araç,gereç ve malzemelerin her türlü arızalarını zamanında Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
   Bürosu Amirine bildirir ve onarımını takip ederler.
  3. Hizmetliler bu görevinden dolayı Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirine karşı
   sorumludurlar.

NOT: Yukarıdaki bölümde Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda görevlendirilebilecek
personel ve unvanları yer almıştır. Bölge Müdürlüğünün yapısına göre değişiklik gösterebilir.
                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                     Çalışma Esasları

Genel Hususlar:
MADDE 7
Afet ve Acil durum Yönetimini gerektiren haller şunlardır:
  a. Doğal ve Tabii Afetler:
   (1) Deprem,
   (2) Sel baskını,
   (3) Çığ düşmesi,
   (4) Toprak Kayması, kaya düşmesi
   (5) Büyük Ölçekteki kazalar (Kara ve havada meydana gelen)
   (6) Diğer Meteorolojik afetler.

  b. İltica ve Nüfus Hareketleri:

  c.Büyük Yangınlar:
  (1) Bina ve tesis yangınları,
  (2) Orman yangınları,

  d.Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik,Nükleer (KBRN) olaylar:
  e.Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar:

Tapu ve Kadastro V Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun Çalışma
Esasları:
MADDE 8
a- Etkili bir Afet ve Acil Durum Yönetim için; Afet ve Acil durumlarının zamanında teşhisi, Afet ve Acil
durumlarında takip edilecek usullerin önceden tespiti, Afet ve Acil Durum Yönetiminin işler olarak
muhafazası ve afet ve acil durum tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Afet ve Acil
Durum Yönetimi, bir afet ve acil durumunun teşhisinden başlayarak, gerekli yönlendirici kararların
alınmasına, uygulanmasına takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir.
Afet ve Acil Durum hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösterir yapı EK-A şemada
olduğu gibidir.

b- Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu, Afet ve Acil durum emarelerinin belirmesi ve başlaması
ile birlikte alınacak emir doğrultusunda, Kurum Amirinin emriyle faaliyete geçer.
c- Alt birimler elde ettiği bilgi, haber ve istihbaratın doğruluğunu kontrol ettikten sonra güvenilir bir haber
vasıtası ile Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosuna bildirir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İrtibat Büroları arasındaki işleyiş:
MADDE 9
Afet ve Acil Durumlarda; Afet ve Acil Durum İrtibat Büroları bilgi alış verişinde, araç ve gereç
bakımından birbirlerini destekleyeceklerdir.
                     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                     Hizmetlerin Yürütülmesi

Genel Hususlar:
MADDE 10
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Dururn İrtibat Bürosu hizmetlerinin yürütülmesinden
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürü adına Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu başkanı olan Tapu
ve Kadastro V.Bölge Müdür Yardımcısı sorumludur.
Diğer bütün birimlere gerekli olan desteği istek üzerine yerine getirmek zorunludur.

Haberleşleme Hizmetleri:
MADDE 11
a-Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu ile diğer kurum Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosu arasında haberleşme, telefon, fax ve kurye ile yapılır.
b-Haberleşme cihaz ve vasıtaları ile bunları kullanacak personel, cihazların bakım ve kullanım giderleri,
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğünce karşılanır.

Ulaştırma Hizmetleri:
MADDE 12
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu ulaştırma hizmetleri Tapu ve Kadastro V.Bölge
Müdürlüğünce tahsis edilecek bir araçla yürütülür.Sağlık Hizmetleri:
MADDE 13
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda görevlendirilecek personelin sağlık sorunlarının
giderilmesi Tapu ve Kadastro VBölge Müdürlüğünce karşılanacaktır.

İaşe Hizmetleri:
MADDE 14
a- Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda görevlendirilen
personelin iaşe hizmetleri Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğünce karşılanır.
b-Vardiyalarm durumlarına göre kahvaltı, yemek ve çay ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler Tapu ve
Kadastro V.Bölge Müdürlüğünce karşılanır.

Personel Hizmetleri:
MADDE 15
a- Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi irtibat bürosu personel ihtiyacını
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü çalışanlarından karşılar ve Talimatlar çerçevesinde görev yaparlar.
b-Görevlendirilen personelin güvenlik soruşturmaları, ilgili birimlerce yapılmış olmalıdır.
c-Birim Amirleri Afet ve Acil Durum Yönetim İrtibat Bürosu direktifleri doğrultusunda görev yapar.
d-Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda görev yapan personele mecbur kalmadıkça izin
verilmez. Ancak, zorunlu hallerde çalıştığı birimlerinden yerine personel görevlendirilmesi durumunda
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amiri tarafından izine gönderilir.
e-Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirinin ilave personel isteği birimlerce hemen karşılanır.Eğitim Hizmetleri :
MADDE 16
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu personelinin eğitimi Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosu Başkanı tarafından her yıl bir defa programlanarak yapılacaktır.

Vardiya (Nöbet) Hizmetleri:
MADDE 17
a-Vardiya, Talimatta belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için, Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosunda belirli bir süre görevlendirilen personel grubudur.
b-Vardiya grupları, görevlendirilen birim amirlerinden oluşur.
c- Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürü adına temsilcisi Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdür Yardımcısıdır.
d-Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amirlerinin görev süresi 12 saat olup,
08.00- 24.00,24.00-08.00 saatlerini kapsar.
e-Diğer Personel için vardiya görev süresi 8 saat olup, 08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 saatlerini
kapsar.
f-Vardiya gruplarının göreve geliş ve gidişleri, vardiya saatine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosu Amirince düzenlenir ve vardiya personelinin görev yerinde bulunmaları sağlanır.
g-Genel Müdürlük/İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden bildirilecek esaslara veya afet ve acil
durumun niteliğine ve seyrine göre vardiya gruplarının göreve geliş ve gidişleri ile görev süreleri yeniden
düzenlenebilir.
ğ- Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim İrtibat Bürosu oluşturmadan önce
nöbetleri;gündüz mesai saatlerinde 08.00-17.00 arasında Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü
tarafından (0 332- 3217010…………. , mesai saatleri dışında 17.00-08.00,hafta sonu (cumartesi ve Pazar
günleri)ile resmi tatillerde Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü ……………. (0 332 -
3217000……….) tarafından yürütülür.

Ayrıca; Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu oluşturulması halinde nöbet hizmetleri Tapu ve
Kadastro II.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu tarafından yürütülür.

Brifingler :
MADDE 18
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun çalışma programına uygun olarak iki Brifing uygulanır.

a- Vardiya Devir Brifingi :
Devam eden ve gelişen durum ve olaylarla ilgili bilgileri ve diğer değerlendirmeleri yeni vardiya grubuna
aktarmak maksadıyla eski vardiya personeli tarafından verilir. Süresi 30 dakika olup, her gün
08.00-08.30,16.00-16.30,24.00-24.30 saatleri arasında icra edilir. Vardiya Devir Brifing saatleri Genel
Müdürlük/İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden bildirilecek esaslara göre yeniden
düzenlenebilir.
b-Açış ve Kapanış Brifingi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin açılışına ilişkin bilgileri ve üst düzey yöneticiler ile Afet ve
Acil Durum Yönetimi Merkezinde görev alacak personelin bilgilendirilmesiyle, Afet ve Acil Durumun
sona ermesi halinde sonuçtan bilgi verilmesini içeren brifinglerdir. Yeri, Afet ve Acil Durum Yönetimi
İrtibat Bürosu Salonudur.
                     BEŞİNCİ BÖLÜM
                     Kayıt ve Dokümanlar

Brifing Dosyası:
MADDE 19
Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda vardiyualar
arasında verilen yazılı brifingler, brifing dosyasında muhafaza edilir.
Ziyaret ve denetim yapacak amirler için hazırlanan brifing hem rapor hem de CD ortamında her an güncel
tutulacaktır. Brifing dosyasının görev istatistikleri de dahil her an güncel bulundurulmasından Afet ve
Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Amiri sorumludur.

Olay Akış Çizelgesi:
MADDE 20
Olası afet ve acil durumun başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre zarfında Afet ve Acil Durum
Yönetimi İrtibat Bürosuna gelen evrak ve mesajların sırası ile özet olarak kayıt altına alındığı ve
arşivlendiği formdur. (EK-E)
Yapılan İşlerin ve işlerle ilgili gelen yazılı materyallerin kaydı örneği EK-E'de bulunan Ceride Formlarına
yapılacaktır. Ceride Formu Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat bürosunda herkesin görebileceği bir yere
asılı olarak bulundurulur.

Gelen Giden Evrak Dosyası:
MADDE 21
Olası afet ve acil durumun başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre zarfında Afet ve Acil Durum
Yönetimi İrtibat Bürosuna gelen evrak ve mesajların sırası ile özet olarak kayıt altına alındığı ve
arşivlendiği dosyalardır (EK-F)
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda aşağıdaki kayıtlar tutulur.
a- Brifing Dosyası
b- Gelen Evrak Dosyası
c-Giden Evrak Dosyası
d- Periyodik Raporlar Dosyası

Mevzuat Dosyası:
MADDE 22
Genel hayatı olumsuz yönde etkileyen Afet ve Acil Durum Yönetimini gerektiren durumlara ilişkin yasal
dayanakların Kanun, Tüzük, Direktif, Talimat ve Yönergelerin yer aldığı dosyalardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi, KonyaValiliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi Konya Valiliği İl Harekat Merkezi Yönergesi, İstanbul
Valiliği Seferberlik ve Savaş Hali İl Detay Planı İl Afet Acil Yardım Planı, Sivil Savunma Planları,
Sabotaj Planları, Savaş Hasar Onarım Planları, 24 Saat Çalışma Planları, Alarm Tedbirleri İlanında
Yapılacak Faaliyetler Formu, Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenlemeleri ve V.Bölge Müdürlüğü
Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu Talimatı.

NOT: Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu planlamaya göre planlar değişiklik göstebilir

Diğer Dokümanlar Dosyası:
MADDE 23
Olası afet ve acil durumuna maruz kalabilecek acil durum planlarının, vardiya çizelgelerinin vb. bilgi ve
belgelerin yer aldığı dosyalardır.
Lüzumlu Kırtasiye Malzemesi
Gerekli Harita, Kroki, plan.

                      ALTINCI BÖLÜM
                Mesajların Hazırlanması ve Gönderilmesi

1. Mesajların Hazırlanması ve Gönderilmesi:
MADDE 24
a- Mesaj (Haber): Haberci dahil, her türlü muhabere vasıtaları ile gönderilmek iizere EK-C örnek mesaj
formuna, usulüne uygun olarak yazılmış olan emir, rapor veya bilgiyi ihtiva eden evraka mesaj (haber) adı
verilir.
b- Mesajlar, en az iki nüsha olarak elle veya daktilo (bilgisayar) kullanılarak ve büyük harf ile
yazılır.
c- Gizlilik Dereceleri: Mesajın ihtiva ettiği gerçek bilgiler; Ülke güvenliği ve çıkarları açısından
değerlendirilerek, gizlilik derecesi tespit edilir. Mesaja uygun gizlilik derecesinin verilmesi, mesajı
hazırlayan makama aittir.

Mesajlara verilecek gizlilik dereceleri aşağıda belirtilmiştir;
1)TASNIF DIŞI (UNCLASSIFIED):
İçerdiği konular itibarıyla, gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak devlet hizmeti ile ilgili bilgileri içeren
evrak, belge ve mesajlara verilen en düşük bir gizlilik derecesidir.
2) HİZMETE ÖZEL (RESTRICTED):
İçerdiği konular itibariyle, diğer gizlilik dereceli konular dışında olan, ancak güvenlik işlemine ihtiyaç
gösteren ve devlet hizmetine ait özel bilgileri ihtiva eden evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik
derecesidir.
3) ÖZEL (CONFIDENTIAL):
İçerdiği konular itibarıyla, müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli menfaatleri olumsuz yönde
etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.
4) GİZLİ (SECRET):
Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli güvenliği, milli prestij ve menfaatleri ciddi ve önemli bir
şekilde zedeleyecek olan evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.


ÇOK GİZLİ (TOP SECRET):
Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde; devletimize ve müttefiklerimize hayati bakımdan son derece
büyük zararlar verecek ve devlet güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye düşürecek önemi haiz olan evrak,
belge ve mesajlara verilen en yüksek gizlilik derecesidir.
Yukarıda belirtilen milli gizlilik dereceleri, NATO evrak belge ve mesajlarına verildiği zaman; gizlilik
derecelerinin TÜRKÇE ve İNGİLİZCE yazılışlarının önüne NATO kelimesi ilave edilir.
ÖRNEK: NATO TASNİF DIŞI (NATO UNCLASSIFIED) veya NATO ÖZEL (NATO
CONFIDENTIAL)
d- İvedilik Dereceleri: Mesajın ilgili makama ulaştırılması ve işleme alınmasının zaman bakımından
öneminin belirlendiği bir bölümdür. İvedilik derecesinin tespiti mesajı hazırlayan makama aittir. İvedilik
dereceleri; mesaj formunun sol üst köşesindeki ivedilik derecesi hanesine yazılır.

İVEDİLİK DERECELERİ şunlardır.
NORMAL
İVEDİ
ÇOK İVEDİ
HAREKAT YILDIRIM
(ROUTINE)        (RP)
(PRIORITY)        (PP)
(IMMEDİATE)       (00)
(FLASH)         (ZZ)
 e- Tarih -Saat Gurubu: Mesaj formunun en üst satırına; Tarih-Saat-Gurubu (Date-Time-Group)
hanesine, mesajı hazırlayan kişi tarafından altı rakamdan oluşan tarih ve saat ile, içinde bulunan AY, YIL
ise kısaltılmış olarak yazılır. Saat; mahalli (B) veya ( C) saati olarak, NATO mesajlarında ise (Z) ZULU
saat olarak yazılabilir.
ÖRNEK: 091530 B HAZ 98 (MİLLİ)
091330 Z J U N 98        (NATO) olarak yazılır.

2. Tatbikat Mesajları:
Gerçek mesajlar ile tatbikat mesajlarının ayıt edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Tatbikat
mesajlarının tanınması aşağıdaki şekilde olur:
a- Mesaj formunun başlık kısmında; KGK (Konu Gösterge Kodu) ibaresinden sonra, KONU başlığı
altında tatbikatın kısa adı belirtilir. ÖRNEK: GÜVEN-98TATBİKATI
b- Tatbikat mesajlarında, mesajın metin kısmının bitiminde, en son satır olarak üç defa
TATBİKAT - TATBİKAT - TATBİKAT ibaresi yazılır.                    YEDİNCİ BÖLÜM
               Raporların Hazırlanması ve Gönderilmesi

MADDE 25
Genel Hususlar:
Herhangi bir Afet ve Acil Durum halinde, Genel Müdürlük/İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin
faaliyete geçmesi üzerine, Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat
Bürosunun etkin bir şekilde görev yapmasını sağlayacak bilgi, haber ve istihbaratın zamanında ve yeterli
ölçüde Genel Müdürlük/İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine akışı sağlanır.
Sorumluluklar:
Gerekli hallerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosu söz konusu raporları zamanında ve uygun
şekilde Valilik, Bakanlık Afet ve Acil Durum Merkezine göndermek ve gerekli önlemleri almaktan
sorumludur.
Afet ve Acil Durum hallerinde gönderilecek Raporlar :
Kriz hallerine göre hazırlanacak gönderilecek raporlar şunlardır.
a- Doğal Afet Durum Raporu. EK-J/
b- İltica ve Nüfus Hareketleri Durum Raporu EK-J/2
c- Yangın ve Kaza Durum Raporu EK-J/3
d- Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durum Raporu EK-J/4
e- Kimyasal ve Biyolojik Tehlike Durum Raporu EK-J/5
f- Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar Durum Raporu EK-J/6 olaylarla ilgili raporlar.

4. RAPORLARIN HAZIRLANMASI
Afet ve Acil Durum emarelerinin baş göstermesinden itibaren Afet ve Acil Durumun sona ermesine kadar
Afet ve Acil Durum Yönetim merkezlerine gönderilecek raporlar, standart formatlar haline getirilmiştir.
a- Amaç: Raporun, hangi görevin ifası için gerekli bilgileri ihtiva ettiği bu başlık altında belirtilir.
b-Gönderen Makam: Rapor vermekle sorumlu makamların belirtildiği bölümdür.
Bunlar;
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar, Kurum ve
Kuruluş Afet ve Acil Durum Yönetim merkezleri ile il ve ilçe Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezleri
faaliyete geçmeden önce İl ve İlçe Mülki Amirlikleri, ilgili kurum ve kuruluş amirlikleridir.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Merkezleri faaliyete geçtikten sonra ise bizzat Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleridir.
c- Alacak Makam :
Bu bölüm, Raporu gereği (işlem) veya bilgi için alması gereken makamları belirler.
1-Genel Müdürlük veya İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanlığına ve ilgili Afet ve Acil
Durum Yönetimi İrtibat Bürolarına gönderilir.
d- Gönderme Zamanı:
Raporların gönderilmesine başlamak için esas teşkil edecek hususların belirlendiği bölümdür.
Her raporun bu bölümünde ayrıntılı ve açık olarak yer alacak hususlar aşağıda açıklanmıştır.
Barış ve normal zamanlarda raporun istenip istenmediği, isteniyorsa zamanı,
Rapor "olaya bağlı" olarak gönderilecekse, rapor göndermeyi gerektiren olayların ayrıntılı açıklaması ve
müteakip rapor gerekiyorsa zamanı.
Rapor "Alarm durumuna bağlı" olarak gönderilecekse rapor göndermeyi gerektiren alarm safhası veya
tedbirlerinin belirlenmesi ve müteakip rapor gerekiyorsa zamanı.
Gönderme zamanı; raporun ihtiva ettiği bilgilerin tüm özellikleri ve raporun gönderileceği muhabere
ortamının tehditleri dikkate alınarak tespit edilir.
e- Gönderme Şekli:
Her raporun gönderilmesi için uygun görülen muhabere vasıtalarının öncelik sırasına göre belirtildiği
bölümdür. Gönderme vasıtalarının tespitinde elde mevcut emniyetli iletişim vasıtaları, raporun mahiyeti,
ivedilik ve gizlilik derecesi ile raporun muhteviyatı göz önünde tutulur.
f- İvedilik Derecesi:
Raporun ilgili makama ulaştırılması ve işleme alınmasının zaman bakımından öneminin belirlendiği
bölümdür. İvedilik derecesinin tespiti raporu hazırlayan makama aittir.
g-Gizlilik Derecesi:
Raporun ihtiva ettiği gerçek bilgiler; Ülke güvenliği ve çıkarları açısından değerlendirilerek gizlilik
derecesi tespit edilir. Uygun gizlilik derecesinin tespiti raporu hazırlayan makama aittir.


h- Muhteviyatı:
Raporların esas bilgi ihtiva eden en önemli bölümüdür. Kriz durumunun cinsine ve mahiyetine göre her
raporun muhteviyatı ayrıntılı olarak bu bölümde belirtilir. EK format örneklerinde sıralanan maddelerden
bilgi olmayanlar boş bırakılır.

5. TATBİKAT RAPORLARI:
Gerçek raporlarla tatbikat raporlarının ayırt edilmesi çok büyük bir öneme haizdir. Tatbikat raporlarının
tanınması aşağıdaki şekilde olur.
a- Tatbikat maksadıyla hazırlanan raporun, Rapor Başlık Kısmı Bilgi Senetleri' nın en üst kısmına
"TATB." İbaresi konur.
b. Rapor formatının en son maddesi olan "Muhteviyatı" tamamlandıktan sonra iki satır aralığı bırakılır ve
rapor kağıdının ortasına gelecek şekilde "TATBİKAT- TATBİKAT-TATBİKAT" sözcükleri yazılır.
                    SEKİZİNCİ BÖLÜM
                     Diğer Hizmetler
Bütçe :
MADDE 26
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğümüz Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunun tüm malzeme
ile ihtiyaçları Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğümüzce karşılanır.

Eğitim : MADDE 27
Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda görevli personel
listesi sürekli güncel tutulacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde görevlendirilen Tapu ve
Kadastro V.Bölge Müdürlüğü personelin değişiklik olduğunda her yıl Eylül ayında Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Tapu ve Kadastro VBölge
Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Bürosunda görevli personelin eğitim ve tatbikatlara
katılımları sağlanacaktır.

Afet ve Acil Durum Halinin Sona Ermesi:
MADDE 28
Genel Müdürlük veya İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden afet ve acil durumun sona erdiğine
dair alınan bilgi Afet ve Acil Durum Yönetimi irtibat bürosu başkanı tarafından en kısa sürede alt
birimlere bildirilecektir.
Afet ve Acil durumun gelişmesi, büyümesi, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinden
birine dönüşerek İl Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezinin, Valilik Harekat Merkezi şeklindeki
faaliyetine başlaması durumunu Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi
İrtibat Bürosuna bildirdiğinde, Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi
İrtibat Bürosu, Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğü Harekat İrtibat Merkezine dönüşür ve çalışmalarına
devam eder.

YÜRÜRLÜK:
Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:
Bu Talimat hükümlerini Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürü yürütür.
                                         EK-A

    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
   AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ
   TAPU VE KADASTRO V BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
     AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
        İRTİBAT BÜROSU
                              AFET VE ACİL DURUM İRTİBAT
               DURUM YÖNETİMİ İRTİBAT
                              KURUM VE KURULUŞLARIN
               İL/İLÇE AFET VE ACİL
  TAPU VE
  KADASTRO
 MÜDÜRLÜKLERİ
 AFET VE ACİL
DURUM YÖNETİMİ
               BÜROLARI
                              BÜROLARI
  İRTİBAT
  BÜROLARI AFET VE ACİL
DURUM YÖNETİMİ
 MERKEZLERİ
                           TEDBİRLER
EK-B
                                                                EK-E

       AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ İRTİBAT BÜROSUNDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL LİSTESİ

     VARDİYA                                                     TELEFON
S.NO:  SAATLERİ         ADI SOYADI         GÖREVİ            ADRESİ
                                                             EV, IŞ, CEP
    08:00-16:00 Cuma APAYDIN        Şube Müdürü        Alavardı Mah. Fatih Sk. Batuhan Sit. 5/3  0 544 265 15 87
 1
                                     Meram/KONYA

           Gönül GÖKÇE       Döner Sermaye Daimi İşçi  Selçuk Mah. Tekke Cad. Merve Apt. 1/10   0 506 241 93 01
 2
                                     Selçuklu/KONYA

           Ahmet EŞKİ                     ÖğretmenEvlleri Mah. Camiçi Sk.
 3                       Bilgisayar İşletmeni                         0 533 817 92 52
                                     No.10/5 Meram/KONYA
                                     Sancak Mah.Gülbahar Sk. Sancak Apt.
 4          HacıAli AKGÜL      Şoför                                 0 535 749 83 26
                                     No.18.2/7 Selçuklu/KONYA
                                     Ladikli Mah. Konukalan Sk. No:9
 5          Ömer KAPÇI        Döner Sermaye Daimi İşçi                       0 542 619 05 36
                                     Meram/KONYA
    16:00-24:00                            Şehşamil Mah. Erenkaya Cad. Altınova
 6          İhsan ÖZDOĞRU      Şube Müdürü                              0-505-846 23 25
                                     Sitesi A/1. Selçuklu/KONYA
                                     Havzan Mah. Yeni Santral Elektrik Cad.
 7          Rahime GÖKTAŞ      Bilgisayar İşletmeni                         0 536 841 54 38
                                     Bilge Sit. A blok 57/4 Meram/KONYA
                                     Öğretmen Evleri Mah. Camiiçi Sk. No:19
 8          İlhan AYDOĞDU      Bilgisayar İşletmeni                         0 532 703 22 69
                                     Meram/KONYA
                                     Dumlupınar Mah.Gülferat Sk.Süreyya
 9          Süleyman ALAY      Geçici Personel                            0 506 512 96 04
                                     Sit.9/2 Selçuklu/KONYA
                                     Sancak Mah. Çeliktaş Sk. Kocaker Apt.
 10          Ali AYDIN        Döner Sermaye Daimi İşçi                       0 532 447 43 97
                                     No:6/5 Selçuklu/KONYA
    24:00-08:00                            Mengene Mah. Aksoy Öncel Sk. 13/3
 11          Cahit TAŞPINAR      Şube Müdür V.                             0 530 461 80 30
                                     Karatay/KONYA
                                        Feritpaşa Mah. Demiryolu Cad. Ağaoğlu
12         Serdar ÖZTÜRK        Bilgisayar İşletmeni                          0 542 250 06 54
                                        Sit. A blok 86/10 Selçuklu/KONYA
                                        Husamettin CelebiMah.Tahran       0 539 219 51 65
13         Ahmet Fatih ALTUNTAŞ     Geçici Personel
                                        Cad.108/1.Selçuklu/KONYA
                                        Köprübaşı Mah. Selef.Sk. 29/6.     0 543 775 91 40
14         Ergün ÖZDEMİR        Bilgisayar İşletmeni
                                        Karatay/KONYA
                                        Kurtuluş Mah. Tahinciler Sk. 6/3    0 537 815 23 80
15         Mustafa TÜRKYILMAZ      Döner Sermaye Daimi İşçi
                                        Meram/KONYA


Not: Nöbetler değişimli şekilde tutulacak, ihtiyaç olması halinde yeteri kadar personel görevlendirilecektir.
                                                   EK-F              TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                 PERSONEL LİSTESİ

                                            EV, IŞ, CEP
S.NO  ADI SOYADI    GÖREVİ     ADRESİ                    TELEFONU
                     Havzan Mah.Yenisantral Cad. 4F-1
281999 Tugay KAYA    Bölge Müdürü                          0-532 323 80 63
                     Meram/KONYA
             Bölge Müd.   Topraksarnıç Mah.Kızılırmak
25056  Ahmet FEDAİ                                   0-532 749 38 00
             Yard      sk.Güzelbahçe Sit. 18/2 Meram/KONYA
             Bölge Müd.   Sancak Mah.Taçmahal Cad.43/20
25690  Muzaffer MERT                                  0-532 408 01 30
             Yard      Selçuklu/KONYA

             Bölge Müd.   Ferruniye Mah.Sultan Sk.Murat Sit. 38/7
24896  M.Salih SEKMEN                                  0-505 881 39 80
             Yar.      Selçuklu/KONYA

                     Kerkük Cad. FeritPaşa Mah. Damla Sit. 3
29253  Ahmet KARACA   Şube Müdürü                           0-533 361 77 08
                     Blok 23/6 Selçuklu/KONYA
                     Şehşamil Mah. Erenkaya Cad. Altınova
23900  İhsan ÖZDOĞRU Şube Müdürü                            0-505-846 23 25
                     Sitesi A/1. Selçuklu/KONYA
                     Nişantaşı Mah. Ulular Sk. Ulu Sit. C. Blok.
    Felemez
24015          Şube Müdürü   8/15                      0538 882 03 90
    BAYKUŞAK
                     Selçuklu/KONYA
                     Alavardı Mah. Fatih Sk. Batuhan Sit. 5/3
23383  Cuma APAYDIN   Şube Müdürü                           0 544 265 15 87
                     Meram/KONYA

                     Öğretmen Evleri Mah. DR. Ahmet Özcan
22211  Ali İhsan AVCI  Şube Müdürü                           0 542 731 55 11
                     Cad. No: 20/7 Meram/KONYA

    Ahmet              Mahmuriye Mah. Muris Koner Cad.
22976          Şube Müdürü                           0 533 448 95 13
    GÜLÜMSER             Berraksu Sk. Anıl Apt. 7/2 Meram/KONYA

                     Nişantaşı Mah.Tamer Sk.Buluş
24837  Nail TEKİN    Şube Müdürü   Sit.C.Blok.9/14.                0 530 327 20 74
                     Selçuklu/KONYA

                     Gödene Mah. Şehit Erdoğan Bağcı Cad.
18890  Ali DALKIRAN   Şube Müdürü                           0 544 902 63 06
                     52/22 Meram/KONYA

                                             0 533 714 26 84
                     Gülbahçe Mah. Şehit Teğmen Selçuk Ergin
26031  Tahir GEZGİN   Şube Müdürü                           Geçici Görevli
                     Cad. ABS Apt. No:3 Ereğli/KONYA
                                             Karaman TM.
                     Mengene Mah. Aksoy Öncel Sk. 13/3
32722  Cahit TAŞPINAR  Şube Müdür V.                          0 530 461 80 30
                     Karatay/KONYA
             Kont.      Alavardı mah. Fener Sk. 5/8
29798  Hayri KALIN                                   0 532 738 21 71
             Mühendisi    Meram/KONYA

    Mehmet      Kont.      Özden Mah. Koçubey Sk. Mavi Sit. 6/11
28074                                          0 505 531 04 50
    YEŞİLÖZ     Mühendisi    Selçuklu/KONYA
            Kont.      Bosna Hersek Mah. Tekyıldız Sk. No:13/12
27801  Mehmet DEMİR                                 0 533 545 34 83
            Mühendisi    Selçuklu/KONYA
              TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                  PERSONEL LİSTESİ
                                          EV, IŞ, CEP
S.NO  ADI SOYADI   GÖREVİ     ADRESİ                   TELEFONU

    Harun              Sancak Mah.Taner Sok. Kızılkaya Sit. 4/B
33700          Mühendis                           0 539 503 91 68
    HAYDAROĞLU           blok No: 4 Selçuklu/KONYA

                    Turgut Reis Mah. Ahmet Özcan Cad.
34454  Aykut DEMİREL  Mühendis                           0 544 221 31 01
                    176/13 Meram/KONYA

    Ömer              Batı Hadimi Mah. Gülaçan Sk. No:22/1
35067          Mühendis                           0 505 650 82 28
    YURDAKUL            Meram/KONYA

                    Şehri Meram Konutları Hatip Mah.
40354  Mehmet ŞEN   Mühendis    Gülmenekşe Sk. No: 20/A Kat:2 Daire:4    0 533 256 17 16
                    Meram/KONYA

                    Yazır Mah. Türkler Sk. 34.Blok No:10
42604  Bekir DEDELER  Mühendis                           0 533 310 30 63
                    Selçuklu/KONYA

    Hatice Canan          Havzan Mah.Altınbaşak Konakları 4A blok
42650          Mühendis                           0 536 212 99 41
    GÜNGÖR             No:14 Meram/KONYA

                    Necip Fazıl Mah. Fatih Cd. No:37/6
40356  Doğan BABACAN Uzman                             0 530 561 67 91
                    Meram/KONYA
                    Fatih Mah. Hacet Sk. Kavaklı Apt No: 9/3
40357  İdris YENİ   Uzman                            0 537 483 87 42
                    Selçuklu KONYA
                                           0 544 764 19 98
            Kontrol     Şehşamil Mah. Eylül Sk. Elitken Sit.
31224  Emine KOCALAR                                Kadastro İl Müd.
            Memuru     B.Blok.67/2 Selçuklu/KONYA
                                           Geçici Görevli

            Kadastro    Sançak Mah. Meftun Sk.Karçicegi
24189  Yakup ERDEM                                 0 554 768 37 81
            Teknisyeni   Apt.Kat.1.No3. Selçuklu/KONYA

            Kadastro    Yenişehir Mah.Ulaşbaba Cad.Terziler
27687  Galip GÜZEL                                 0 534 393 73 97
            Teknisyeni   Sit.B.Blok.8/16 Selçuklu/KONYA
            Kadastro    Şehşamil Mah.Eminönü Cad.Didar Sit.No.7
25925  Mehmet ERDEM                                 0 531 790 85 20
            Teknisyeni   Selçuklu/KONYA
            Kadastro    Burhandede Mah.Burhan Cad.Seyidusta
26999  Ahmet YARGI                                 0 537 276 20 63
            Teknisyeni   Apt.11/8.Karatay/KONYA
            Kadastro    MollaGünayı Mah.Taşova Sk.Orkan
32348  Hatice MORBEL                                0 535 860 62 42
            Teknisyeni   Sit.No.2/4 Selçuklu/KONYA
                                           0 543 517 52 26
            Kadastro    Dumlupınar Mah.Gülferhat Sk.Süreyya
33894  Turan KESKİN                                 Kadastro İlMüd.
            Teknisyeni   Sit.No.4/7 Selçuklu/KONYA
                                           Geçici Görevli
                      Havzan Mah.Merasim Sk.No.108
42607  Yalçın İNAÇ    Araştırmacı                           0 542 820 56 02
                      Meram/KONYA
                      Aşkan Mah.Aşkan Cad.No.108
35887  Murat BAYDAR   Programcı                            0 530 561 67 09
                      Meram/KONYA
31675           Hemşire     Toprak Sarnıç Mah.Kızılırmak         0 533 651 47 81
    Yonca ORHAN            Sk.Güzelbahçe Sit.22/4.Kat.1
                      Meram/KONYA               TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                   PERSONEL LİSTESİ
                                            EV, IŞ, CEP
S.NO  ADI SOYADI    GÖREVİ      ADRESİ                    TELEFONU
    Cumhur      TapuArşiv    Yazır.Mah. Sahra.Sk. lkemSit. B.Blok.7/4
34658                                           0 535 595 57 97
    YILDIRIM     Memuru      Selçuklu/KONYA

                      Sarıyakup Mah. Han.Sk. Kar.Sit.Konut.
41276  Yavuz KOÇAK    Memur                              0 505 493 76 66
                      2/10 Karatay/KONYA


40397  Hasan ÖZKAN    Memur DS.    Akabe Mah.No.6/2 Karatay/KONYA         0507 767 98 07


    Mükerrem Banu           Sançak Mah. Sıtkı Sk. No.56 Camlıcasafir
40402           Memur DS.                            0 505 766 94 57
    DİNÇER               B.Blok.Kat.2 Selçuklu/KONYA

                                             0 505 675 08 94
                      Yeni Mah Ugurluoğlu Sk. Abitan.Ap. 19/6
31275  Özgür ÖZTÜRK   Tekniker                            Akşehir Tapu Müd.
                      Akşehir/KONYA
                                              Geçici Görevli

                                             0 537 790 34 00
    Ayhan               Sandıklı Mah. Kadınhanı.Cad. No.1/7.
32338           Tekniker                           Karapınar Tapu.Müd.
    CİHANOĞLU             Karapınar/KONYA
                                              Gec.Görev.

                                              0541 375 51 01
                      Menderes Mah. Bahçelievller Sk.
37864  Alparslan GÜLEÇ Tekniker                             Yunak Tapu Müd.
                      Çeltik/KONYA
                                              Geçici Görevli

             Bilgisayar    Sancak Mah. Seher Sk. Doğru Sit. 9/10.
29378  Levent ETLİK                                   0 537 301 38 48
             İşletmeni    Selçuklu/KONYA

             Bilgisayar    ÖğretmenEvlleri Mah. Camiçi Sk. No.10/5
31815  Ahmet EŞKİ                                    0 533 817 92 52
             İşletmeni    Meram/KONYA
             Bilgisayar    Mengene Mah. Fetih Cad. No.362 Daire.22
34249  İlyas ULUTÜRK                                   0506 281 30 11
             İşletmeni    Karatay/KONYA
    Hasan       Bilgisayar    Fetihkent Mah. Yusufizzettin Sk. Huzur.Ap.
34444                                           0 542 292 13 49
    BÜYÜKKELEK    İşletmeni    Kat.2.Daire.8 Karatay/KONYA
             Bilgisayar    Sakarya Mah. Mogallar.Sk. Altınaltılar.Ap.
34446  Hayrettin ÇAKIR                                  0 537 412 30 60
             İşletmeni    13/4 Selçuklu/KONYA
             Bilgisayar    Aksinne Mah. Furgandede Cad. 8/1
34471  Yakup SAYGILI                                   0 505 882 46 97
             İşletmeni    Meram/KONYA
             Bilgisayar    Yeni Mah. Bercinkant Sit. C/1B.Blok. Kat.3.
34491  Şakir MERAL                                    0 537 543 69 75
             İşletmeni    Akören/KONYA

             Bilgisayar    BüyükAymanas Mah. İçme Sk. No.5.
34519  Celal AKGÜL                                    0 543 542 42 88
             İşletmeni    Meram/KONYA

             Bilgisayar    Köprübaşı Mah. Selef.Sk. 29/6.
34573  Ergün ÖZDEMİR                                   0 543 775 91 40
             İşletmeni    Karatay/KONYA

             Bilgisayar    Yazır Mah.Balmiye Sk. No:10
34632  Ali CİNTOSUN                                   0 505 621 95 08
             İşletmeni    Selçuklu/KONYA
              TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                   PERSONEL LİSTESİ
                                            EV, IŞ, CEP
S.NO  ADI SOYADI    GÖREVİ      ADRESİ                    TELEFONU

             Bilgisayar    Öğretmen Evlerri Mah. Aşıkhikmet Sk. 14/2
34852  Uğur BAŞODA                                    0 506 343 91 59
             İşletmeni    Meram/KONYA

    Ömer Faruk    Bilgisayar    Mimarsinan Mah. Dilşah Sk. 32/6
35855                                           0 535 899 05 41
    BAĞRIAÇIK    İşletmeni    Selçuklu/KONYA

             Bilgisayar    Öğretmen Evleri Mah. Kurtdereli Sk. 7/2
35938  Cem GEZER                                     0 537 817 82 15
             İşletmeni    Meram/KONYA

    Nimet Özğan   Bilgisayar    Öğretmen Evleri Mah. Ömer Bedrettin Sk.
36327                                           0 543 786 61 96
    YİĞİT      İşletmeni    No.7/2 Meram/KONYA

             Bilgisayar    Feritpaşa Mah. Demiryolu Cad. Ağaoğlu
36328  Serdar ÖZTÜRK                                   0 542 250 06 54
             İşletmeni    Sit. A blok 86/10 Selçuklu/KONYA

             Bilgisayar    Öğretmen Evleri Mah. Camiiçi Sk. No:19
36632  İlhan AYDOĞDU                                   0 532 703 22 69
             İşletmeni    Meram/KONYA

             Bilgisayar    Büyük İhsaniye Mah. Meram Cad. Hakverir
37325  Mustafa ALTAN                                   0 532 650 07 77
             İşletmeni    Apt. 46/4 Selçuklu/KONYA

             Bilgisayar    Mahmuriye Mah. Emirdilen Sk. 4/1
37383  Abdullah ŞAHİN                                  0 554 814 72 90
             İşletmeni    Meram/KONYA
             Bilgisayar    Saadet Mah. Silahşör Sk. Mimoza Sit. 40/B
37866  Saliha ÖZAYAZ                                   0 534 665 42 79
             İşletmeni    No:7 Meram/KONYA

             Bilgisayar    Havzan Mah. Yeni Santral Elektrik Cad.
38416  Rahime GÖKTAŞ                                   0 536 841 54 38
             İşletmeni    Bilge Sit. A blok 57/4 Meram/KONYA

             Döner
    Abdurrahim            Kurtuluş Mah. Ahmet Özcan Cad. Sena Sit.
2768           Sermaye                             0 537 723 45 83
    TAŞBAŞ              80/8 Meram/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Saadet Mah. Kocasınır Sk. No:14/1
5001  Ali SUKUTİ    Sermaye                             0 536 566 07 01
                     Meram/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Selçuk Mah. Tekke Cad. Merve Apt. 1/10
5004   Gönül GÖKÇE   Sermaye                            0 506 241 93 01
                     Selçuklu/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Arif Bilge Mah. Baştacı Sk. No:8
5011   Memiş BİŞKİN  Sermaye                            0 505 610 58 83
                     Meram/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
     Mustafa             Kurtuluş Mah. Tahinciler Sk. 6/3
5020           Sermaye                            0 537 815 23 80
     TÜRKYILMAZ           Meram/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Sancak Mah. Çeliktaş Sk. Kocaker Apt.
5027   Ali AYDIN    Sermaye                            0 532 447 43 97
                     No:6/5 Selçuklu/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Ladikli Mah. Konukalan Sk. No:9
5034   Ömer KAPÇI   Sermaye                            0 542 619 05 36
                     Meram/KONYA
             Daimi İşçi              TAPU VE KADASTRO V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                  PERSONEL LİSTESİ

                                           EV, IŞ, CEP
S.NO   ADI SOYADI   GÖREVİ     ADRESİ                   TELEFONU
             Döner                             0 534 897 81 01
                     Küçük Aymanas Mah. Kavaklı Cad. 1/9
5039   Saliha AKBAŞ  Sermaye                           Sarayönü Tapu Müd.
                     Meram/KONYA
             Daimi İşçi                           Geçici Görevli
             Döner
     Muhammed            Küçükkovanağzı Mah. Küçükkovanağzı
5099           Sermaye                            0 535 846 64 69
     BURÇAKLI            Cad. 84/A Meram/KONYA
             Daimi İşçi
             Döner
                     Akıncılar Mah. Talip Sk. Doğukent Sit. 5.
5009   İbrahim KALEM  Sermaye                            0 536 714 01 95
                     Blok No:14 Selçuklu/KONYA
             Daimi İşçi
     Mustafa     Geçici     Öğretmen Evleri Mah. Ahmetli Sk. No:5/6
700107                                         0 535 840 11 05
     ERSÖZLÜ     Personel    Meram/KONYA

             Geçici     Dumlupınar Mah.Gülferat Sk.Süreyya
700108 Süleyman ALAY                                  0 506 512 96 04
             Personel    Sit.9/2 Selçuklu/KONYA

             Geçici     Alaylar Mah.Suğla Sk.Eti.Lojmanları 9/4
700113 Bilal TARMAN                                  0 537 627 21 88
             Personel    Seydişehir/KONYA

     Abdullah    Geçici     Alaylar 1.Mah.Nevzat Akbaş Cad.Kardelen
700127                                         0 532 260 41 55
     ARMUTCU     Personel    Sit.No.23/8 Seydişehir/KONYA

     Cemil      Geçici     Yeni Cami Mah. 1344.Sk. No:8
700128                                         0 543 626 11 20
     KAHRAMAN    Personel    Seydişehir/KONYA
             Geçici     Öğretmen Evlleri Mah.Elbeyli
700136 Gülay GÜNEŞ                                   0 544 239 25 52
             Personel    Sk.No.6.Meram/KONYA
     Ahmet Fatih   Geçici    Husamettin CelebiMah.Tahran
700152                                      0 539 219 51 65
     ALTUNTAŞ    Personel   Cad.108/1.Selçuklu/KONYA
     Hüseyin     Geçici    Dumlupınar Mah. Güneysaray Sk.
700156
     ÇINAROĞLU    Personel   No.12/1.Selçuklu/KONYA
             Geçici    Pınarbaşı Mah. 1160.Sk.Ufuk.2.Sitesi B.1
700158 Nihat ACET                                 0 535 594 19 42
             Personel   Blok Seydişehir/KONYA
             Geçici    Bedir Mah.Akbulut Sk.Saray Ap.21/3
700179 İsmail ÇOPUR                                0 555 864 58 70
             Personel   Selçuklu/KONYA
             Geçici    Sancak Mah.VeyselKarani Cad.Rabet Sk.
700199 YusufÖZMEN                                 0 537 777 21 92
             Personel   Güneybey Sit. D.Blok 2/3 Selçuklu/KONYA
     Mustafa     Geçici    Pirebi Mah. Pirebi Cad.Gür Sk. Sargın
700393                                      0 533 776 7156
     OĞUZHAN     Personel   Ap.No.3/7 Meram/KONYA

     Ramazan           Pirebi Mah. Söylemez.Sk.14/5
37531          Hizmetli                         0 507 589 76 71
     ÖNEMLİ            Meram/KONYA

                   Sancak Mah.Gülbahar Sk. Sancak Apt.
37517  HacıAli AKGÜL  Şoför                          0 535 749 83 26
                   No.18.2/7 Selçuklu/KONYA

             Söz.Destek  Batı Hadimi Mah. Laleci Sk. No.35.1.Blok.
108019 Selim BACAK                                0 536 961 72 15
             Per.     Daire .2 Meram/KONYA

                   MEVZUAT DOSYASI


 (a) 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
 (b) 90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü
 (c) Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi
 (ç) 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 (d) Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi
 (e) Bakanlık Milli Alarm Sistemi Yönergesi
 (f) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
 (g) Bakanlık Harekat Merkezi Yönergesi
 (h) Başbakanlık 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
   Hakkında Kanun
 (i) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve
   Esaslar Tebliği
 (j) 7269 Sayılı Umumi Hayata Dair Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
   Dair Kanun
 (k) 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
 (l) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
 (m)711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 saat
   Devamını Sağlayan Kanun ile 6/7337 Sayılı Yönetmelik
 (n) 6/3705 Sayılı Hayati Önemi Haiz Tesis ve Ulaştırmanın Savaş Hasarı Onarım Planları Hakkında
   Talimat
 (o) Genel Kurmay Başkanlığının MY 5-3 Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması Yönergesi
 (p) 91/2512 Sayılı MYNT 82-3 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği
 (r) Genel Kurmay Başkanlığının MY 5-2 Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi
 (s) 697 Sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle
   Yürütüleceğine Dair Kanun ile bu Kanuna İlişkin 7/514 Sayılı Esaslar
 (ş) Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsangücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik
 (t) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik.
 (u) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 06.07.2012 tarih ve 2060 sayılı Afet ve Acil Durum
   Yönetim Merkezi Yönergesi.
                          MESAJ FORMU
                           Message Form

Bu hane Haber Merkezi tarafından doldurulacaktır.
Öncelik Derecesi                  Tarih Saat Gurubu   Haber Talimatı-Message Constraction
Gereği için         Bilgi İçin        Date Time Gr

      00           00        231340 B ARA 12
KİMDEN:                                 ÖN EK:
                                    PREFIX
                                                    EK-H
                                                        GR.

                                               GİZLİLİK
KİME:                                            DERECESİ
                                               Security
                                               Classification
                                               MESAJ NO.
BİLGİ:                                            Message Number
INFO

KONU:


1. ………………………………..


2. ………………………………


3. ……………………………….
 ................./sayfanın/........sayfası      Referans yapılan mesaj      Koordinasyon       Kaleme alanın İsmi,
  Page...............of....................      Red.Of.Message         dairesi ve şahıs       Şubesi, Tel.
           Pages                              ADI-SOYADI (imza)        Drafters
                                                         name.Office.Tel.No

                        Yes – Evet     Hayır No
                        Gizli        Açık
Operatör               GİRİŞ                    ÇEKİLİŞ            MÜSAADE EDEN,
 için                                                      İSİM ve İMZA


         TARİH       SAAT     OPERATOR      TARİH   SAAT   SİSTEM   OPERATOR
         Date       Time
                                                         EK-I
                                                        LAHİKA-1

      TARİH VE SAYISI            :                              ..../..../20…
                                                       ÇOK İVEDİ


                              DOĞAL AFET DURUM RAPORU

       1. AMAÇ:
   İl sınırları içerisinde meydana gelen …………….. afeti hakkında ilgili makamlara gerekli bilgi
   sunmaktır.

2. GÖNDEREN MAKAM:
  …………… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM:
   a. Gereği:
     Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

   b. Bilgi:
      ………… TKGM Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
      …………
      …………

4. GÖNDERME ZAMANI :
  Bölgede meydana gelen …………… afeti ile ilgili rapor derhal, müteakip raporlar 6 saat arayla
  ve yeni bir gelişme olması durumunda ya da üst makamlardan istenildiği takdirde gönderilecektir.

5. GÖNDERME ŞEKLİ       :
  Faks , e-mail v.b.

6. İVEDİLİK DERECESİ :
  Çok ivedi

7.  İÇERİĞİ     :
   a) Meydana Gelen Afetin :
    (1) Tarihi ve Saati
    (2) Türü
    (3) Etkilenen Yerler
        a) İl
        b) İlçe
        c) Köy Adedi
    (4) Ölü Sayısı:
    (5) Yaralı Sayısı:
    (6) Açıkta Kalan Aile Sayısı:
    (7) Enkaz Altında Kalan İnsan Sayısı:    (8) Yapılardaki Hasar Durumu:
       (a) Özel Binaların Miktarı ve Durumları.
       (b) Resmi Binaların Miktarı ve Durumları.


    (9) Alt yapıdaki hasar durumu
       (a) Elektrik
       (b) Su
       (c) Kanalizasyon
       (d) Kapalı Yollar
    (10) Hayvan Zayiatı
        (a) Büyükbaş
        (b) Küçükbaş
    b) İhtiyaçlar :
      1) Sağlık (Tıbbi)
         a) Personel
         b) Araç - gereç
         c) Malzeme
      2) Kurtarma-Enkaz Kaldırma
      3) Haberleşme durumu
      4) Barınma Korunma İhtiyacı
      5) İaşe
      6) Personel
      7) Araç Gereç
      8) Malzeme
      9) Diğer
   c) İstenen Yardımlar:
      1) Nakdi
      2) Ayni
      3) Diğer
   d) Yapılan Faaliyetler:
      1) Yapılan Çalışmalar
      2) Devam Eden Çalışmalar
      3) Yapılacak çalışmalar
   e) Değerlendirme ve Teklifler:
      1) Değerlendirme
      2) Teklifler
HAZIRLAYAN    :                    ONAYLAYAN       :

İMZASI      :                    İMZASI        :
ADI VE SOYADI   :                    ADI VE SOYADI     :
UNVANI      :                    UNVANI        :

                                      EK-I
                                     LAHİKA-2


TARİH VE SAYISI    :                         ..../..../20….
                                       İVEDİ


         İLTİCA VE NÜFUS HAREKETLERİ DURUM RAPORU


 1. AMAÇ:
   ………… ülkesinden sığınma isteğinde bulunan …….. kadar kişi hakkında ilgili
    makamlara gerekli bilgileri sunmaktır.

  2. GÖNDEREN MAKAM:
   ……… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

  3.  ALACAK MAKAM:
    Gereği:
       Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

    Bilgi:
         ………… Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
         …………
         …………

  4. GÖNDERME ZAMANI :
    ………………..… kadar yabancı uyruklu kişi ülkemize geçerek sığınma / iltica isteğinde
    bulunmuşlardır. Sığınmacılar / mülteciler ……… sınırında tutulmaktadır. İlk durum raporu
derhal, müteakip raporlar 6 saat arayla ve yeni bir gelişme olması durumunda ya da üst
makamlardan istenildiği takdirde gönderilecektir.

  5. GÖNDERME ŞEKLİ         :
   Kripto / emniyetli faks

  6. İVEDİLİK DERECESİ :
   İvedi

  7. GİZLİLİK DERECESİ :
   GİZLİ

  8.  İÇERİĞİ       :
    a. İltica ve Nüfus Hareketinin;
         (1)  Tarihi  :
         (2)  Yeri   :
         (3)  Nedeni  :
         (4)  Boyutu  :
         (5)  Kaynağı  :      b. Gelenlerin;
       (1) Uyruğu       :
       (2) Milliyeti (Soyu) :
       (3) Erkek       :
       (4) Kadın       :
       (5) Çocuk       :
       (6) Toplam Sayı    :
      c. Gelenlerin silahtan arındırılması ve elde edilen silahların cins ve miktarı
      d. Gelenlerin konuştuğu dil veya diller.
      e. Sivillerle ordu mensuplarının sayısal ayrımı
      f. Mülakatları yapılan, deklarasyonları, fotoğraf ve parmak izleri
     alınanların sayısal durumu
   g. Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunanların:
    (1) Bağlı oldukları örgüt
    (2) Ülkemizdeki bağlantıları
    (3) Amaçları
    (4) Sınır dışı edilip edilmemeleri hakkındaki görüşler
   h. Genel sağlık taraması sonucu;
    (1) Yaralıların sayısı ve genel durumu
    (2) Aşıları yapılanların sayısal durumu
    (3) Tespiti halinde bulaşıcı hastalığın adı ve sayısı
    (4) Varsa ölü sayısı ve nedeni
   i. Bölgede faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının;
    (1) Tabi oldukları ülke
    (2) İsimleri
    (3) Faaliyet alanları
    (4) Personel sayısı
    (5) Birleşmiş Milletlerin yardım faaliyetleri
   j. Yabancı devlet ve milletlerarası kuruluş temsilcilerinin bölgeye yaptıkları
    ziyaretlerin sonuçları
   k. Bölgedeki altyapı hizmetlerinin durumu (Yol, su, elektrik, kapalı alan,
     kanalizasyon, telefon, internet vb.)
   l. Alınan önlemlerin ve yapılan işlemlerin değerlendirilmesi
   m. Barınma için gerekli toplama kamplarının oluşturulmasına ilişkin faaliyet
   n. Gelenlere yapılan iaşe (kişi başı ve yaş gruplarına göre) ve diğer yardım faaliyetleri
   o. İhtiyaçlar (araç, gereç, malzeme, bina, iaşe vb.)
   p. Değerlendirme ve Teklifler
    (1) Değerlendirmeler
    (2) TekliflerHAZIRLAYAN :                     ONAYLAYAN       :


İMZASI    :                    İMZASI         :
ADI VE SOYADI:                    ADI VE SOYADI     :
UNVANI    :                    UNVANI         :


                                        EK-I
                                       LAHİKA-3TARİH VE SAYISI    :                           ..../..../20…
                                       ÇOK İVEDİ


             YANGIN VE KAZA DURUM RAPORU
1. AMAÇ     :
  ………………….. yerleşim bölgesine ……….. mesafede çıkan ……..…… yangını / kazası
  hakkında gerekli bilgileri ilgili makamlara sunmaktır.

2. GÖNDEREN MAKAM      :
  ……. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM :
   a. Gereği:
     Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

   b. Bilgi:
      ………… Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
      …………
      …………


4. GÖNDERME ZAMANI        :
  Bölgede meydana gelen …………… yangını / kazası ile ilgili rapor derhal, müteakip raporlar 6
  saat arayla ve yeni bir gelişme olması durumunda ya da üst makamlardan istenildiği takdirde
  gönderilecektir.

5. GÖNDERME ŞEKLİ        :
  Faks

6. İVEDİLİK DERECESİ      :
  Çok İvedi

7.  İÇERİĞİ          :
    a. Yangın / Kaza Bilgileri
     (1) Yangın / Kaza Türü:
     (2) Nedeni      :
     (3) Tarih Saati    :

    b. Yangının / Kazanın Meydana Geldiği Yer
     (1) İli    :
     (2) İlçesi  :
     (3) Mevkii  :    c. Yangın / Kaza Hakkında Özet Bilgiler

    d. Etkilenen ve Etkilenebilecek Alanlar

    e. Mevcut Hasar Durumu
      (1) Ölü ve yaralı sayısı       :
      (2) Tahmini maddi zarar miktarı    :
      (3) Fonksiyonel zarar miktarı     :
      (4) Diğer zayiatlar          :
   f. Alınan Önlemler

   g. Alınması Gereken İlave Önlemler

   h. Acil İhtiyaç Duyulan Malzeme ve Ekipler

   i. Değerlendirme ve Teklifler
    (1) Değerlendirmeler
    (2) Teklifler
HAZIRLAYAN :                   ONAYLAYAN    :


İMZASI    :                  İMZASI     :
ADI VE SOYADI:                  ADI VE SOYADI  :
UNVANI    :                  UNVANI     :
                                  EK-I
                                 LAHİKA-4

      KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN)
         OLAYLAR VE TEHLİKE DURUM RAPORU

TARİH VE SAYISI   :                       ..../..../20…


      NÜKLEER VE RADYOLOJİK TEHLİKE DURUM RAPORU

1. AMAÇ:
   İlde meydana gelen tehlikeli durum hakkında ilgili makamları bilgilendirmektir.

2. GÖNDEREN MAKAM:
  …………… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM:

    a.  Gereği:
      Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

    b.  Bilgi:
      ………… Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
      …………
      …………

4. GÖNDERME ZAMANI :
  İlk durum raporu derhal, müteakip raporlar 6 saat arayla ve yeni bir gelişme olması durumunda ya
  da üst makamlardan istenildiği takdirde gönderilecektir.

5. GÖNDERME ŞEKLİ       :
  Faks

6. İVEDİLİK DERECESİ :
  İvedi

7. GİZLİLİK DERECESİ :
  Gizli

8.  İÇERİĞİ     :

    a. Kirletmeye Neden Olan Olaylarla İlgili Alınan Bilgiler        :
      (1) Olayın yeri                           :
      (2) Reaktörün türü ve gücü               :
      (3) Kazanın hangi birimde meydana geldiği              :
      (4) Hasarlar                            :
      (5) Kazada beklenen gelişmeler             :
      (6) Salınımın yayılma yönü ve miktarı hakkındaki tahminler     :
      (7) Diğer bilgiler                         :
    b. Kirlenmenin Olduğu Yer :
      (1) İli        :
      (2) İlçesi       :
      (3) Mevkii       :
      (4) Koordinatları   :

    c. Kirletmenin Meydana Geldiği Tarih ve Saat
    d. Kirletici Parametrelerin Tespit Edildiği / Ölçüldüğü Tarih ve Saat
    e. Kirlenmeye Neden Olan Maddelerin Özellikleri
    f. Kirletici Parametrelerin Derişimi ve Kütlesel Debisi
    g. Kirlenmenin Meydana Geldiği Alan (Tarih-Km2)
    h. Kirlenmenin Yoğunluğunun Tahmini Koordinatları
   i. Bölgedeki Meteorolojik Durum ve Rüzgârın Yönü, Şiddeti
   j. Kirlenmeden Etkilenen İnsan, Hayvan ve Bitkilerde Görülen Belirtiler
   k. İnsan ve Hayvan Zayiat Durumu
     (1) İnsanların Durumu
       (a) Ölü                :
       (b) Ağır Hasta        :
       (c) Etkilendiği Tahmin Edilen :
     (2) Hayvanların Durumu
       (a) Ölen Büyükbaş Hayvan Sayısı :
       (b) Ölen Küçükbaş Hayvan Sayısı :

   l. Bölgedeki İlkyardım ve Sağlık Ekiplerinin Sayısı
   m. Hastanelerin Sayısı ve Kapasite Durumu
   n. İhtiyaç Duyulan Sağlık Ekipleri
      (1) Doktor (Branşları ile) İhtiyacı
      (2) Hemşire İhtiyacı
      (3) Diğer Personel İhtiyacı
      (4) Tıbbi Malzeme İhtiyacı
   o. İhtiyaç Duyulan Temel İhtiyaç Maddeleri
      (1) İçecek Su :
      (2) Yiyecek   :
      (3) Giyecek   :
      (4) Diğer    :
   p. Yapılan Faaliyetler
   r. Beklenen Gelişmeler
   s. Değerlendirme ve Teklifler
      (1) Değerlendirmeler :
      (2) Teklifler      :

 HAZIRLAYAN       :                  ONAYLAYAN        :


 İMZASI         :                  İMZASI         :
 ADI VE SOYADI     :                  ADI VE SOYADI      :
 UNVANI         :                  UNVANI         :

                                       EK-I
                                      LAHİKA-5

      KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN)
         OLAYLAR VE TEHLİKE DURUM RAPORU

TARİH VE SAYISI :                               ..../..../20…


       KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHLİKE DURUM RAPORU
1. AMAÇ:
  İlde meydana gelen ve tehlikeli boyutlara ulaşan kimyasal ve biyolojik tehlike hakkında ilgili
  makamları bilgilendirmektir.

2. GÖNDEREN MAKAM:
  …………… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM:

    a.  Gereği:
       Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

    b.  Bilgi:
       ………… Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
       …………
       …………

4. GÖNDERME ZAMANI :
  İlk durum raporu derhal, müteakip raporlar 6 saat arayla ve yeni bir gelişme olması
  durumunda ya da üst makamlardan istenildiği takdirde gönderilecektir.

5. GÖNDERME ŞEKLİ         :
  Faks

6. İVEDİLİK DERECESİ       :
  İvedi

7. GİZLİLİK DERECESİ       :
  Gizli

8.  İÇERİĞİ           :
   a. Kirlenmenin Olduğu Yer :
      (1) İli       :
      (2) İlçesi      :
      (3) Mevkii      :
      (4) Koordinatları  :
   b. Kirletmenin Meydana Geldiği Tarih ve Saat

   c.   Kirlenmeye Neden Olan Maddelerin   :
      (1) Kaynağı              :
      (2) Kirlenmenin meydana geliş şekli  :
      (3) Maddenin özellikleri       :

   d.  Biliniyorsa Kirletici Parametrelerin Derişimi ve Kütlesel Debisi Kirlenmenin Meydana
       Geldiği Alan ve Yayılma Gösterdiği Yön ve Alanlar:
   e.   Meteorolojik Durum:

   f.   Kirlenmeden Etkilenen İnsan, Hayvan ve Bitkilerin Durumu, Görülen İlk Belirtiler:

   g.   İnsan ve Hayvan Zayiat Durumu
       (1) İnsanların Durumu
         (a) Ölü            :
         (b) Ağır Hasta        :
         (c) Etkilendiği Tahmin Edilen :
       (2) Hayvanların Durumu
         (a) Ölen Büyükbaş Hayvan Sayısı :
         (b) Ölen Küçükbaş Hayvan Sayısı :

     h. Alınan Önlemler:

     i. Beklenen Gelişmeler:

     j. Değerlendirme ve Teklifler
       (1) Değerlendirmeler :
       (2) Teklifler     :
 HAZIRLAYAN        :                  ONAYLAYAN       :


 İMZASI          :                  İMZASI        :
 ADI VE SOYADI       :                  ADI VE SOYADI     :
 UNVANI          :                  UNVANI        :
                                        EK-I
                                       LAHİKA-6

TARİH VE SAYISI :                               …./…../20….
                                       ÇOK İVEDİ


         TEHLİKELİ VE SALGIN HASTALIK DURUM RAPORU


1. AMAÇ:
  ……………. görülen salgın hastalık hakkında ilgili makamları bilgilendirmektir.
2. GÖNDEREN MAKAM:
  …………… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM:

     a. Gereği:
       Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

     b. Bilgi:
       Sağlık, İçişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve   Su İşleri
       Bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine
       ………... Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
       …………
       …………

4. GÖNDERME ZAMANI :
  Bölgede meydana gelen …………… ile ilgili rapor derhal, müteakip raporlar 6 saat arayla ve
  yeni bir gelişme olması durumunda ya da üst makamlardan istenildiği takdirde gönderilecektir.

5.  GÖNDERME ŞEKLİ       :
   Faks, e-mail v.b

6.  İVEDİLİK DERECESİ :
   ÇOK İVEDİ

7. İÇERİĞİ      :
  a. Olası Salgın Bildirimi İle İlgili Ön Bilgi
     (1) Başlangıç Tarihi
     (2) Çıktığı Bölge
     (3) Salgının Olası Kaynağı ve Hastalığın Adı
     (4) Bildirilen Vaka Sayısı
     (5) Vakaların Durumu

   b. Salgının Doğrulanması
     (1) Klinik vaka öyküsü olanların sayısı
     (2) Bildirilmiş vakaların tekrar gözden geçirilmesi sonucu klinik tanı konulan kişi sayısı
     (3) Laboratuar incelemesi ile kesinleştirilen vakaların sayısı

   c.  Salgının Epidemiyolojik Olarak Tanımlanması
      (1) Vakaların;
          (a) Yaşı
          (b) Cinsiyeti
          (c) Yerleşim Yerleri
      (2) Salgına neden olan hastalık nedir?
      (3) Çevresel değerlendirmenin yapılması

   d.  Salgının Kontrolü İçin Temel Stratejiler
      (1) Kaynağa Yönelik Önlemler
      (2) Bulaşmayı Engellemek İçin Faaliyetler
      (3) Duyarlı Kişiye Yönelik Önlemler
 e.  Sorunun Yerel İmkânlarla Giderilmesi Açısından Değerlendirilmesi

 f.  İhtiyaçlar

 g.  Değerlendirme ve Teklifler
    (1) Değerlendirmeler :
    (2) Teklifler      :
HAZIRLAYAN :                    ONAYLAYAN       :
İMZASI    :                   İMZASI         :
ADI VE SOYADI:                   ADI VE SOYADI     :
UNVANI    :                   UNVANI         :
                                       EK-I
                                      LAHİKA-7

             DİĞER ACİL DURUMLAR RAPORU

TARİH VE SAYISI   :                           ..../..../20…
                                     ÇOK İVEDİ

                ACİL DURUM RAPORU

1. AMAÇ:
   İl sınırları içerisinde meydana gelen …………….. olayı hakkında ilgili makamlara gerekli bilgiyi
   sunmaktır.

2. GÖNDEREN MAKAM:
  …………… Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

3.  ALACAK MAKAM:

    a. Gereği:
      Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine

    b. Bilgi:
      ………… Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine
      …………
      …………

4. GÖNDERME ZAMANI      :
  Bölgede meydana gelen ……………………… olay ile ilgili rapor derhal, müteakip raporlar 6 saat
  arayla ve yeni bir gelişme olması durumunda ya da üst makamlardan istenildiği takdirde
  gönderilecektir.

5. GÖNDERME ŞEKLİ        :
  Faks, e-mail v.b.

6. İVEDİLİK DERECESİ       :
  Çok ivedi

7.  İÇERİK           :
   a) Meydana Gelen Acil Durumun :
    (1) Tarihi ve Saati
    (2) Türü
    (3) Etkilenen Yerler
        a) İl
        b) İlçe
        c) Köy Adedi
    (4) Ölü Sayısı:
    (5) Yaralı Sayısı:
    (6) Açıkta Kalan Aile Sayısı:
    (7) Enkaz Altında Kalan İnsan Sayısı:

    (8) Yapılardaki Hasar Durumu:
       (a) Özel Binaların Miktarı ve Durumları
       (b) Resmi Binaların Miktarı ve Durumları

    (9) Alt yapıdaki hasar durumu
       (a) Elektrik
       (b) Su
       (c) Kanalizasyon
       (d) Kapalı Yollar

    (10) Hayvan Zayiatı
     (a) Büyükbaş
     (b) Küçükbaş

 b)  İhtiyaçlar :
    1) Sağlık (Tıbbi)
      a) Personel
      b) Araç - gereç
      c) Malzeme
    2) Kurtarma-Enkaz Kaldırma
    3) Haberleşme durumu
    4) Barınma Korunma İhtiyacı
    5) İaşe
    6) Personel
    7) Araç Gereç
    8) Malzeme
    9) Diğer

 c) İstenen Yardımlar:
    1) Nakdi
    2) Ayni
   3) Diğer

 d) Yapılan Faaliyetler:
   1) Yapılan Çalışmalar
   2) Devam Eden Çalışmalar
   3) Yapılacak çalışmalar

 e) Değerlendirme ve Teklifler:
   1) Değerlendirme
   2) TekliflerHAZIRLAYAN     :        ONAYLAYAN    :


İMZASI       :        İMZASI     :
ADI VE SOYADI    :        ADI VE SOYADI  :
UNVANI       :        UNVANI     :

								
To top