Linh kien - Nam á by linfengfengfz

VIEWS: 0 PAGES: 68

									                                    21000

                     BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
TT      Tên thiết bị                 Mô tả sản phẩm                  Giá VNĐ    Bảo hành

                         CPU INTEL (BỘ VI XỬ LÝ INTEL)
CPU SOCKET 775
 1  CELERON- 430       1.8GHz/ 512KB/ Bus 800/ 64bit, EDB (XD) - BOX                 848,000   36 tháng
 2  CELERON E3400       2.6Ghz/ 1Mb/ Bus 800/ 64 bit - BOX                      1,060,000   36 tháng
   PENTIUM DUALCORE
 3               3.0Ghz/ 2Mb/ Bus 800/ 64bit Dual Core- BOX                  1,390,000   36 tháng
   E5700
   PENTIUM DUAL CORE     3.06Ghz/ 2Mb/ Bus 1066/ 64bit-DualCore/ EDB (XD) + EIST+VT-
 4                                                     1,570,000   36 tháng
   E6600           BOX
 5  CORE 2 DUO E7500     2.93Ghz/ 3Mb/ Bus 1066/ 64bit/ EDB (XD) + EIST - BOX             2,720,000   36 tháng
 6  CORE 2 DUO E7600     3.06Ghz/ 3Mb/ Bus 1066/ 64bit- EDB (XD) + EIST - BOX             3,300,000   36 tháng
CPU SOCKET 1155
 1  PENTIUM DUAL CORE G620 2.6Ghz/ 3Mb/ 64bit - BOX                             1,635,000   36 tháng

 2  PENTIUM DUAL CORE G840 2.8Ghz/ 3Mb/ 64bit - BOX                             1,860,000   36 tháng

 3  CORE i3-2100       Dual Core i3-2100 : 3.1Ghz , 3M Cache , BOX                  2,670,000   36 tháng
 4  CORE i3-2120       Dual Core i3-2120 : 3.3Ghz , 3M Cache , BOX                  3,260,000   36 tháng
 5  CORE i5-2300       Quad Core i5-2300 : 2.8Ghz , 6MB L3 cache, BOX                4,120,000   36 tháng
   CORE i5-2310       Quad Core i5-2310 : 2.9Ghz , 6MB L3 cache, BOX                4,090,000   36 tháng
 6  CORE i5-2400       Quad Core i5-2400 : 3.1Ghz , 6MB L3 cache, BOX                4,325,000   36 tháng
 7  CORE i5-2500       Quad Core i5-2500 : 3.3Ghz , 6MB L3 cache, BOX                4,970,000   36 tháng
   CORE i5-2500K       Quad Core i5-2500 : 3.3Ghz , 6MB L3 cache, BOX mới              4,970,000   36 tháng
 8  CORE i7-2600       Intel Core i7-2600 : 3.4 Ghz , 8MB L3 Cache , BOX               6,600,000   36 tháng
CPU SOCKET 1156
 1  CORE i3-540 (3.06Ghz)   3.06Ghz/ 4Mb/ EIST/ EDB/ HT/ VT-X - 64bit. 2C/4T- BOX             2,460,000  36 tháng
 2  CORE i3-550 (3.2Ghz)   3.2Ghz/ 4Mb/ EIST/ EDB/ HT/ VT-X - 64bit. 2C/4T- BOX              2,680,000  36 tháng

 3  CORE i5-650 (3.2Ghz)   3.2Ghz/ 4Mb/ TB/ HT/ VT-x/ VT-d/ EIST/ EDB/ 64bit. 2C/4T- BOX         4,350,000  36 tháng

 4  CORE i5-661 (3.33Ghz)   3.33Ghz/ 4Mb/ TB/ HT/ VT-x/ VT-d/ EIST/ EDB/ 64bit. 2C/4T- BOX         4,850,000  36 tháng

 5  CORE i5-750 (2.66Ghz)   2.66Ghz/ 8Mb/ EIST/ EDB/ TB/ VT-X - 64bit. 4C/4T- BOX             4,300,000  36 tháng
 6  CORE i5-760 (2.8Ghz)   2.8 Ghz/ 8Mb/ EIST/ EDB/ TB/ VT-X - 64bit. 4C/4T- BOX             4,720,000  36 tháng

 7  CORE i7-870 (2.93Ghz)   2.93Ghz/ 8Mb/ VT-d/ EIST/ HT/ TB/ VT-X - 64bit. 4C/8T- BOX           6,805,000  36 tháng

CPU SOCKET 1366
 1  CORE i7-930 (2.8Ghz)   2.8GHz/ 8Mb/ QPI=4.8Gt.s/ HT/ TB/ EIST/ EDB/ VT-x 4C/8T - BOX.         6,100,000  36 tháng

 2  CORE i7-950 (3.06Ghz)   3.06 Ghz /8Mb/ QPI= 4.8Gt.s/ HT/ TB/ EIST/ EDB/ VT 4C/8T- BOX.         6,450,000  36 tháng

 3  CORE i7-970 (3.2Ghz)   3.2Ghz/ 12MB/ 6.4GT/s/ VT-d/ EIST/ HT/ TB/ VT-X - 64bit. 6C/12T- BOX     20.015.000  36 tháng

 4  CORE i7-980X (3.33Ghz)  3.33Ghz/ 12MB/6.4GT/s/ VT-d/ EIST/ HT/ TB/ VT-X - 64bit. 6C/12T- BOX     23,079,000  36 tháng

                         FAN FOR CPU (QUẠT CHO CPU)
 1  CPU C.M XDREAM 4     Tản nhiệt cho CPU SK 775, hợp kim nhôm, đế đồng                 292,000   12 tháng

 2  CPU C.M VORTEX 752    Tản nhiệt cho CPU INTEL (775)/ AMD (754, 939, 940, AM2, AM3)          572,000   12 tháng

                Tản nhiệt cho CPU socket: Intel LGA 775/1156/1366; AMD 754/939/ 940/ AM2/
 3  CPU C.M VORTEX PLUS                                            675,000   12 tháng
                AM3


                                                             Trang 51
 4  CPU C.M HYPER TX3    Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775, 1156)/ AMD (754, 939, 940, AM2, AM3)     748,000   12 tháng

 5  CPU C.M HYPER 212    Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775)/ AMD (754, 939, 940, AM2, AM2+)        968,000   12 tháng

 6  CPU C.M HYPER 212 PLUS  Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775, 1156, 1366)/ AMD (939/AM2/AM3)        968,000   12 tháng

 7  CPU C.M GEMIN II     Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775)/ AMD (939, 940, AM2, AM2+)          1,078,000  12 tháng

 8  CPU C.M HYPER Z600    Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775, 1156, 1366)/ AMD (939/AM2/AM3)        1,276,000  12 tháng

 9  CPU C.M V8        Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775, 1156, 1366)/ AMD (939/AM2/AM3)        1,408,000  12 tháng

               Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775/ 1366/ (1156 optional)) và AMD (SK 754/
10  CPU C.M Hyper N520                                           1,133,000  12 tháng
               939/ 940/ AM2/ AM3). Đế đồng, lá tản nhiệt nhôm
               Tản nhiệt cho CPU INTEL 775/ 1366 / (1156 optional)) và AMD (SK 754/ 939/
11  CPU C.M Hyper N620                                           1,375,000  12 tháng
               940/ AM2/ AM3). Đế đồng, lá tản nhiệt nhôm

               Tản nhiệt cho CPU INTEL (SK 775/ 1156/ 1366) và AMD (SKAM2/ AM2+/
12  CPU C.M V6GT                                              1,595,000  12 tháng
               AM3). Đế đồng, lá tản nhiệt nhôm. Cột dầu có thể thay đổi màu theo nhiệt độ

                          MAINBOARD (BO MẠCH CHỦ)
ASUS - SOCKET 775
               Chipset INTEL G31, Bus 1600(O.C)/1333/1066/800, Dual DDR2*2 1066(O.C)/
 1  P5KPL-AM SE       800/667, max 4Gb, VGA, Sound, Lan on, PCI, 2 SATA + IDE, 8 USB 2.0, PCIE   1,210,000  36 tháng
               16x.
               Chipset INTEL G31, Bus 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800, Dual DDR2*4 1066/ 800/
 2  P5KPL/EPU        667, max 4Gb; Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA II + IDE, 3PCI, PCIE 16x, 8USB  1,444,000  36 tháng
               2.0
               Chipset INTEL G31, Bus 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800, Dual DDR2*2 1066/ 800/
 3  P5KPL- AM/PS                                              1,300,000  36 tháng
               667, max 4Gb, VGA, 4 SATA II + IDE, 2PCI, PCIE 16x

               Chipset Intel G41, Bus 1066/800, Dual DDR2*2 1066(O.C)/1066/800, max 8Gb,
 4  P5QPL-AM                                                1,430,000  36 tháng
               Lan giagabit, 4SATA + 1IDE, VGA,Sound6ch, 4USB 2.0, PCIE 16x.

               Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, Dual DDR2*2 1066(O.C.)/ 1066/ 800,
 5  P5G41C-M LX       max 8Gb và Dual DDR3*2 1333(O.C.)/ 1066/ 800, max 8Gb, VGA, D-sub,      1,600,000  36 tháng
               Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA 3 Gb/s, 2PCI, PCIE 16x, 8USB 2.0
               Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*2 1333(O.C.)/ 1066/ 800,
 6  P5G41T-M LX       max 8Gb, VGA, D-sub, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA 3 Gb/s, 2PCI, PCIE 16x,  1,480,000  36 tháng
               8USB 2.0
               Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800. Dual DDR2*2 1066(O.C)/ 800/ 667,
 7  P5G41-M         max 8Gb, VGA, HDMI, Sound 6ch, Lan Gigabit, 4SATA 3Gb/s, 2PCI, PCIE 16x,   1,450,000  36 tháng
               8USB 2.0
               Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*2 1333(O.C)/ 1066/ 800,
 7  P5G41T-M/USB3      max 8Gb, VGA onboard,D-Sub, HDMI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 2PCI, PCIE     1,650,000  36 tháng
               16x, 4SATA 3 Gb/s, 6 USB 2.0, 2 USB 3.0

               Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*2 1333(O.C)/ 1066/ 800,
 8  P5P41T-LE                                               1,650,000  36 tháng
               max 8gb, Sound 6ch, Lan Gigabit, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA 3Gb/s, 8USB 2.0
               Chipset INTEL G43, Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*2 1333(O.C)/ 1066/ 800,
 9  P5G43T-M PRO       max 8Gb,VGA/ D-Sub/ DVI/ HDMI/ HDCP, Sound 8ch, Lan Gigabit, 2PCI,      1,890,000  36 tháng
               PCIE 16x, 6SATA 3 Gb/s, 12USB 2.0
               Chipset INTE P43 Bus 1600(OC)/1333/1066/800 MHz, Dual DDR3*4
10  P5P43TD         1600(O.C.)/1333 /1066/800 MHz, max16gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 3PCI, PCIE  1,950,000  36 tháng
               16x, 6SATA 3Gb/s, 12USB 2.0
               Chipset INTEL P43, Bus 1600(OC)/1333/1066/800, Dual DDR2*4
11  P5QLD PRO        1066/800/667, max 16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 3PCI, PCIE    1,950,000  36 tháng
               16x, 12USB 2.0
               Chipset INTEL P43 Bus 1600(OC)/1333/1066/800 MHz, Dual DDR3*4
12  P5P43TD/USB3       1600(O.C.)/1333 /1066/800 MHz, max16gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 3PCI, PCIE  2,100,000  36 tháng
               16x, 6SATA 3Gb/s, 10USB 2.0, 2USB 3.0
               NVDIA Ion Chipset Bus 533, CPU Dual Core Atom 330 intergtated, Dual
13  AT3N7A-I         DDR2*2 800/667, max 4Gb, VGA, HDMI, full HD, Sound 8ch, Lan Gigabit,     3,750,000  36 tháng
               3*SATA II 3Gb/s, PCI, 10USB2.0.
GIGABYTE - SOCKET 775
               Chipset INTEL G41, Bus 1333, Dual DDR3*2 1333MHz (OC), max 4Gb, VGA
 1  G41MT-D3         Intel GMA X4500, Lan Gigabit, Sound 8ch, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA2 3Gb/s +    1,491,000  36 tháng
               IDE, 8USB 2.0

               Chipset INTEL G41, Bus 1333; Dual DDR3*2 1333 (O.C, max 8Gb; VGA; sound
 2  GA G41MT-D3P                                              1,554,000  36 tháng
               8ch; Lan Gigabit; 4SATA2 3Gb/s; 8USB 2.0; PCI; PCIE 16x
                                                            Trang 52
            Chipset Intel G41, BUS upto 1333MHz; VGA Intel GMA X4500; Sound 8ch,
 3  GA G41MT-S2    LAN Gigabit. 2*DIMM + 4*SATA2 3Gb/s + 8*USB 2.0 + 2*PCI-E x1 + PCI +     1,428,000  36 tháng
            VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X
            Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz /VGA Intel GMA
 4  GA G41MT-S2P   X4500/ SOUND 8-CHANNEL/ LAN Atheros Gigabit 1000Mbps/ 2*DIMM upto       1,470,000  36 tháng
            DDR3 1333MHz (O.C)

            GA-G41MT-ES2H Chipset: Intel G41 BUS hệ thống: 1333/1066/800 MHz FSB
            Bộ nhớ ( RAM): 2 x DDR3 1066/800 MHz , Max 4GB On board: LAN
   GA G41MT-ES2H
 5           10/100/1000 Mbit , VGA Intel Graphics Media Accelerator X4500, 1xD-sub, 1 x  1,597,000  36 tháng
            DVI-D port , 1 x HDMI port, SOUND 8 Channel , 4 x SATA, 1 x IDE connector
            supporting ATA-100/66/33 , 8 x USB, 1 x PCI Express x16, 3 x PCI

            Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz support 45nm Intel
            Multi-Core™ + SOUND 8-CHANNEL with S/PDIF Out & LAN Realtek Gigabit
 6  GA P41T-D3P    1000Mbps. 2*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C) w/Dual Channel upto 4GB       1,680,000  36 tháng
            RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE + 8*USB 2.0 + 3*PCI-E x1 + 3*PCI) Có khe
            VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X (full x16)
            Chipset INTEL G41, Bus 1600(O.C)/ 1333/ 1066/ 800, DDR2*2 1066(O.C)/
 7  P41-ES3G     800/ 667, max 8Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA2 3Gb/s + IDE, 8USB 2.0,   1,302,000  36 tháng
            3PCI, PCIE 16X
            - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz support 45nm
 8  GA EG41MFT-US2H  Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM (D-      1,804,000  36 tháng
            SUB/HDMI / DVI port) + SOUND 8-CHANNEL with S/PDIF In/Out & LAN
            Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 4*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C)
INTEL - SOCKET 775
            Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, DDR2*2 800/667, max 8Gb, VGA, Sound
 1  DG41RQ BOX                                           1,470,000  36 tháng
            6ch, Lan Gigabit, 4SATA+IDE, 8 USB 2.0, PCIE 16x

            Chipset Intel G41, bus 1333Mhz, DDR3*2 -1066MHZ, Sound 8ch, Lan Gigabit,
 2  DG41WV BULK                                           1,410,000  36 tháng
            4SATA 3GB/S, PCI, PCIE16x, 8USB 2.0
            Chipset Intel G41, bus 1333Mhz, DDR3*2 -1066MHZ, Sound 8ch, Lan Gigabit,
 3  DG41WV BOX                                           1,540,000  36 tháng
            4SATA 3GB/S, PCI, PCIE16x, 8USB 2.0
            Chipset Intel G43, bus 1333/1066/800 MHz, Dual channel DDR2*4 800/ 667MHz,
 4  DG43GT BOX    16Gb, VGA, Sound 10 ch, Lan Gigabit, 4 SATA, PCI, PCIE16x, 12USB 2.0, 2    2,060,000  36 tháng
            IEEE 1394a
            Chipset INTEL Q45, Bus 1333/1066, DDR2*4 800/667, max 8Gb, VGA, Sound
 5  DQ45CB BOX    4ch, Lan Gigabit on, PCI, 5SATA+IDE, 12 USB 2.0, PCIE16x, 4SATA II,      3,100,000  36 tháng
            2PCIE1x, 2IEEE 1394
MSI - SOCKET 775
            Chipset INTEL G31, bus 1600/1333/1066/800 , Dual DDR2*2 800/ 667, max 8Gb,
 1  G31TM-P21                                            1,210,000  36 tháng
            VGA, Lan, Sound 8ch, 4SATA + IDE, 2PCI, PCIE 16x, 8USB

            Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/ 800 , Dual DDR2*2 800/ 667, max 4Gb,
 2  G41M4-F                                             1,180,000  36 tháng
            VGA & Sound 8 ch, Lan Gigabit on, 2PCI, 4 SATA + IDE, 8 USB 2.0, PCIE 16x.

            Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800 , Dual DDR3*2 1333/1066, max 4Gb,
 3  G41M-P33                                            1,320,000  36 tháng
            VGA, Sound 6ch, Lan Gigabit, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA + IDE, 8USB
            Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800 , Dual DDR2*2 800/667, max 8Gb,
 4  G41TM-E43     VGA, DVI, HDMI, Sound 6ch, Lan Gigabit, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA + IDE,     1,560,000  36 tháng
            4USB
            Chipset Intel G41, Bus 1333/ 1066 /800; 2*DDR3 1066/ 1333MHz max 4Gb,
 5  G41M-P25     VGA Onboard, DVI ,PCI-Express x16, PCI-Express x1, 2PCI ,IDE, 4x SATAII,   1,430,000  36 tháng
            Gigabit Lan, 8 USB2.0
            Chipset Intel G41, Bus 1333/ 1066 /800; 2*DDR3 1066/ 1333MHz max 4GB,
 6  G41M-P34     VGA Onboard, DVI, HDMI, PCI-E x16, PCI-E x1, 2PCI, IDE, 4x SATA I,      1,590,000  36 tháng
            GigabitLan, 8 USB2.0

            Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800 , Dual DDR2*2 800/ 667 max 4Gb, Lan
 7  P41T-C31                                            1,010,000  36 tháng
            Gigabit, Sound 8ch, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA + IDE, 8USB

            Chipset INTEL P43, bus 1600 (O.C)/1333/1066/800 , Dual DDR2*4
 8  P43T-C51     1066/800/667, max 16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 3PCI, PCIE 16x, 6SATA +    1,760,000  36 tháng
            IDE, 12USB 2.0

            Chipset INTEL P43, bus 1600 (O.C)/1333/1066/800, Dual DDR3*4 1066/800,
 9  P43-C51                                             2,002,000  36 tháng
            max 8Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 3PCI, PCIE 16x, 6SATA + IDE, 12USB 2.0
            Chipset INTEL P45, BUS 1600(O.C)/1333/1066/ 800 , Dual DDR2*4 1066/ 800/
10  P45 NEO-F     667, max 16Gb, Sound 8 ch, Lan Gigabit on, 4PCI, 8 SATA + IDE, 12 USB 2.0,  1,980,000  36 tháng
            PCIE 16x.

            Chipset INTEL P45, bus 1600 (O.C)/1333/1066/800 , Dual DDR2*4 1066/ 800,
11  P45T-C51                                            1,716,000  36 tháng
            max 16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 3PCI, PCIE 16x, 6SATA + IDE, 12USB 2.0
                                                         Trang 53
               Chipset INTEL G45, BUS 1600/1333/1066/ 800 , Dual DDR2*4 800/ 667, max
 12  G45M-DIGITAL      16Gb, VGA, DVI, HDMI & Sound 8 ch, Lan Gigabit on, 2PCI, 6 SATA + IDE, 8    2,090,000  36 tháng
               USB 2.0, PCIE 16x.
ASUS - SOCKET 1155
               INTEL H61 chipset (Core i3, i5, i7); Dual DDR3 * 2 1333/ 1066MHz, max 16Gb,
 1  P8H61-M LE       VGA/ D-Sub/ DVI; Sound 8ch, Lan Gigabit, 10USB 2.0, 4SATA 3Gb/s, PCI,     2,002,000  36 tháng
               PCIe x16
               INTEL H61 chipset (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066MHz, max 16Gb;
 2  P8H61-M        VGA/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI outports; sound 8ch; Lan Gigabit; 10USB 2.0,      2,210,000  36 tháng
               4SATA 3Gb/s, PCI; PCIe x16
               Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; VGA/
 3  P8H61-M LE/USB3    D-Sub/ DVI; Sound 8ch; Lan Gigabit; 2USB 3.0, 8USB 2.0; 4SATA 3Gb/s, PCIe   2,300,000  36 tháng
               2.0 x16, 2PCI 2.0 x1, PCI
               Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; VGA/
 4  P8H61-I        D-Sub/ DVI/ HDMI; Sound 8ch; Gigabit LAN; 2USB 3.0, 8USB 2.0; 4SATA      2,400,000  36 tháng
               3Gb/s, PCIe 2.0 x16.
               INTEL H61 chipset (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066MHz, max 16Gb;
 5  P8H61 (dùng VGA rời)                                         2,400,000  36 tháng
               sound 8ch; Lan Gigabit; 10USB2.0, 4SATA 3Gb/s, PCIe x16; 3 PCI
               Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; Sound
 6  P8H61/USB3       8ch; Lan Gigabit; 2USB 3.0, 10USB 2.0, 4SATA 3Gb/s, PCIe 2.0 x16, 2PCI 2.0   2,500,000  36 tháng
               x1, 3PCI
               Chipset Intel H61+F137:F145 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max
 7  P8H61-M PRO      16Gb; VGA/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI; Sound 8ch; Lan Gigabit; 10USB 2.0, 2USB     2,600,000  36 tháng
               3.0, 4SATA 3Gb/s, 2SATA III 6.0Gb/s, 2PCIe 2.0 x16 (x16, x1), 2PCI 2.0 x1
               Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; Sound
 8  P8H61 PRO       8ch; Lan Gigabit; 2USB3.0, 10USB 2.0, 2SATA 6.0 Gb/s; 4SATA 3Gb/s, PCIe    2,700,000  36 tháng
               2.0 x16, 2PCI 2.0 x1, 3PCI
               Chipset INTEL H67 Express (Core i3, i5, i7); Dual Channel DDR3 * 4 DIMM
 9  P8H67-M        upto 32GB DDR3 1333 / 1066 / 800MHz, VGA On CPU max, D-Sub/ HDMI:       3,010,000  36 tháng
               sound 8ch; Lan Gigabit; 14*USB2.0+ 1 x Ultra DMA 133, 4 x SATA 3Gb/s

               Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; VGA/
 10  P8H67-I        D-Sub/ DVI/ HDMI; Sound 8ch; Gigabit LAN; 2USB 3.0, 10USB 2.0; 4SATA      3,030,000  36 tháng
               3Gb/s, 2SATA 6.0 Gb/s; RAID; PCIe 2.0 x16.
               Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 1333/ 1066/ 800 max 32Gb,
               VGA/ D-Sub/ DVI/ HDMI/ Display. Sound 8ch; Lan Gigabit; 2 x PCIe 2.0 x16,
 11  P8H67-M EVO                                              3,700,000  36 tháng
               PCIe 2.0 x1, PCI; 2USB 3.0 + 12 USB 2.0; 2IEEE 1394a, 4SATA 3Gb/s + SATA
               6Gb/s; RAID
               INTEL H67 chipset (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066MHz, max 16Gb;
 12  P8H67-M LX       VGA/ D-Sub/ DVI-D; sound 8ch; Lan Gigabit; 14USB2.0, 4SATA 3Gb/s; SATA     2,709,000  36 tháng
               RAID 0, 1, 5 and RAID 10; SATA 6Gb/s; PCIe x16; 2PCI

               Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 1333/ 1066/ 800, max 32Gb;
 13  P8H67         Sound 8ch; Lan Gigabit; 2USB 3.0, 12USB 2.0; 4SATA 3Gb/s; SATA 6Gb/s;     3,157,000  36 tháng
               SATA RAID; 2PCIe 2.0 x16; 2PCIe 2.0 x1; 3PCI
               INTEL H67 chipset (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 1333/ 1066/ 800, max 32Gb;
               VGA/ D-Sub/ DVI/ HDMI; sound 8ch; Lan Gigabit; 2USB 3.0/ 2.0, 12USB 2.0; 4
 14  P8H67-V                                                2,970,000  36 tháng
               SATA 3Gb/s + SATA 6Gb/s; SATA RAID 0, 1, 5, and RAID 10, 2PCIe x16;
               3PCI. ATX.
               Chipset Intel P67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; Lan Gigabit; Sound 8ch; 2PCIe 2.0
 15  P8P67-M                                                3,434,000  36 tháng
               x16, PCIe2.0x1,PCI; 12USB 2.0, 2USB 3.0, 2IEEE 1394; 2SATA 6.0 Gb/s,
               4SATA 3.0 Gb/s; RAID
               Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 1333/ 1066/ 800, max 32Gb;
 16  P8H67-M PRO      VGA/ D-Sub/ DVI/ HDMI; Sound 8ch; Lan Gigabit; 2USB 3.0; 14USB 2.0;      3,374,000  36 tháng
               4SATA 3Gb/s; SATA RAID; 2PCIe 2.0 x16; 2PCI
               Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/ 1066, max 16Gb; VGA/
               D-Sub/ DVI/ HDMI; Sound 8ch; Lan Gigabit; Wi-Fi 802.11b/g/n; BT GO 3.0!;
 17  P8H67-I DELUXE                                            3,780,000  36 tháng
               4USB 3.0/2.0, 6USB 2.0; 2SATA 3Gb/s, 2SATA 6.0 Gb/s; SATA RAID; PCIe
               2.0 x16
               Chipset Intel P67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; Lan Gigabit; 2PCIe 2.0 x16, 2PCIe
 18  P8P67 LE                                               3,833,000  36 tháng
               2.0 x1, 3PCI; sound 8ch; 14USB 2.0, 2USB 3.0, 2IEEE 1394; 2SATA 6.0 Gb/s,
               4SATA 3.0 Gb/s; 2 PATA; RAID
               Chipset Intel P67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; Lan Gigabit; Sound 8ch; 3PCIe 2.0
 19  P8P67-M PRO                                              4,074,000  36 tháng
               x16, PCIe2.0x1,PCI; 14USB 2.0, 2USB 3.0, 2IEEE 1394; SATA 6.0 Gb/s,
               4SATA 3.0 Gb/s; RAID
                                                            Trang 54
              Intel P67 chipset (Core i3, i5, i7); Dual Channel DDR3 * 4 DIMM upto 32Gb
20  P8P67         DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/ 1866(O.C.)/ 1600/ 1333/1066 MHz, 2 PCIe 2.0   4,410,000  36 tháng
              x16, 2PCI x1, 3PCI; 12USB2.0; 4USB3.0; 2*IEEE 1394; bluetooth, Gigabit LAN.
              Chipset Intel P67 (Core i3, i5, i7); Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB
              DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/ 1866 (O.C.)/ 1600/ 1333/1066, 2PCI 2.0 x16;
21  P8P67 PRO                                               5,145,000  36 tháng
              PCI 2.0 x16; 2 PCI x1; 2PCI. Sound 8ch; 12 USB 2.0, 4USB3.0, 2*IEEE1394;
              bluetooth; Gigabit LAN
              Chipset Intel P67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
              1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; Sound 8ch; Dual Lan Gigabit; 2PCI E
22  P8P67 EVO                                               5,670,000  36 tháng
              2.0 x16, 2PCI x1; 2PCI; 12USB 2.0; 4USB 3.0; 2IEEE 1394; Bluetooth; 2SATA
              6.0 Gb/s, 4SATA 3.0Gb/s; RAID
              Intel P67 Express chipset (Core i3, i5, i7); Dual Channel DDR3 * 4 DIMM upto
              32GB DDR3 2200(O.C.)*/ 2133(O.C.)/ 1866 (O.C.) /1600/ 1333/1066 MHz,
23  P8P67 DELUXE                                             6,195,000  36 tháng
              2PCI 2.0 x16 + PCI 2.0 x16 . 2 PCI x1; 2PCI. sound 8ch; 12USB 2.0,
              4USB3.0; 2 IEEE 1394; bluetooth; 4. DUAL Gigabit LAN. ATX

              Chipset Intel P67 + Nvidia NF200 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2133(O.C.)/
              1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; Dual Lan Gigabit; Sound 8ch; 4PCIe
24  P8P67 WS REVOLUTION                                          7,560,000  36 tháng
              2.0 x16, 3PCIe 2.0 x1, 14USB 2.0, 2USB 3.0; 2IEEE 1394; 2SATA 6.0 Gb/s,
              4SATA 3.0 Gb/s; 2SATA 6.0 Gb/s; RAID

              Chipset INTEL Q67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 2133(O.C.)/ 1866(O.C.)/
              1600/ 1333/ 1066, max 32Gb; VGA; D-Sub/ DVI-D / Display Port outports;
25  P8Q67-M DO                                              3,728,000  36 tháng
              Sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCI; PCIE 16x; PCIE 4x; 14USB 2.0; 2SATA 6.0 Gb/s
              + 4SATA 3.0 Gb/s; RAID
GIGABYTE - SOCKET 1155
              Chipset Intel H61 (Core i3,i5, i7); Dual DDR3*2 1600 (O.C) max 16Gb; VGA/ D-
 1  GA H61M-USB3-B3    sub/ DVI; Sound 6ch; Lan Gigabit; 2PCI; PCI-E 2.0 x16; PCI x1; 8USB 2.0;    2,310,000  36 tháng
              2USB 3.0; 4SATA 2 3Gb/s;

              Chipset Intel H61 (Core i3,i5, i7), Dual DDR3*2 max 16Gb; VGA/ D-sub/ DVI;
 2  GA H61M-S2V-B3                                            1,995,000  36 tháng
              sound 8ch; Lan Gigabit; 3PCI-E x1 slot; PCIE 16x; 10USB2.0; 4SATA2 3Gb/s

              Chipset Intel H61 (Core i3/ i5/ i7/ Pentium G); Dual DDR3*2 1333/ 1066/ 800,
 3  GA H61M-S2-B3     max 16Gb; VGA/ D-sub; sound 8ch; Lan Gigabit; 3PCI-E x1, PCIE 16x 2.0;     1,968,000  36 tháng
              8USB 2.0; 4 SATA2 3Gb/s
              Chipset Intel H61 (Core i3/ i5/ i7/ Pentium G); Dual DDR3*2 1333/ 1066/ 800,
 4  GA P61-DS3-B3     max 16Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCI-E x1, 3PCI; PCIE 16x 2.0; 10USB 2.0;   2,247,000  36 tháng
              4 SATA2 3Gb/s

              Chipset Intel H61 (Core i3,i5, i7); Dual DDR3*2 max 16Gb; Sound 6ch; Lan
 5  GA P61-USB3-B3                                            2,394,000  36 tháng
              Gigabit; 3PCI; PCIE 16x, 2PCI x1; 8USB 2.0; 2USB 3.0; 4SATA2 3Gb/s

              Chipset Intel H61 (Core i3,i5, i7); Dual DDR3*4 max 16Gb; Sound 8ch; Lan
 6  GA PA65-UD3-B3    Gigabit; 4PCI; PCIE 16x; PCI x1; 10USB 2.0; 4USB 3.0; 4SATA2 3Gb/s,       2,688,000  36 tháng
              2SATA3 6Gb/s; RAID;

              Chipset Intel H67 (Core i3,i5, i7), DDR3 2 max 8Gb; VGA/ D-SUB/ DVI. LAN
 7  GA H67M-D2 - B3                                            2,625,000  36 tháng
              Gigabit; 14USB2.0; 4 SATA2 3Gb/s + 2SATA3 6Gb/s . 2PCIE 2.0

              Chipset Intel H67 (Core i3,i5, i7), Dual DDR3*4 max 32Gb; VGA/ D-sub/
 8  GA H67M-UD2H-B3    HDMI/ DVI; 2PCIE 16x; Sound 8ch; Lan Gigabit; 14USB 2.0; 4SATA2 3Gb/s,     3,045,000  36 tháng
              2SATA3 6Gb/s; RAID 0,1,5, 10.
              Chipset Intel H67 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 max 32Gb;
 9  GA H67MA-USB3-B3   VGA/ D-sub/ DVI/ HDMI; sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCIE 2.0, 2PCI-E x1,      3,321,000  36 tháng
              12USB 2.0; 2USB 3.0; 4SATA2 3Gb/s, 2SATA3 6Gb/s
              Chipset Intel H67 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 max 32Gb;
10  GA PH67A-D3-B3    Sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCI, 3PCI-E x1, 2PCIE 2.0; 10USB 2.0, 2USB 3.0;    3,087,000  36 tháng
              4SATA2 3Gb/s, 2SATA3 6Gb/s
              Chipset Intel P67 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
11  GA P67A-D3-B3     32Gb; Sound 7.1; Lan Gigabit; 2PCI, 3PCI-E x1, 2PCIE 2.0; 10USB 2.0; 2USB    3,087,000  36 tháng
              3.0; 4SATA2 3Gb/s, 2SATA3 6Gb/s
              Chipset INTEL P67 (Core i3,i5, i7), LAN Gigabit; 14USB2.0, 2USB 3.0;
12  GA P67A-UD3R-B3    2SATA3 3Gb/s; 3PCIE x1; 2PCI; Dual DDR3*4 DIMM upto 16GB DDR3 2200.       4,137,000  36 tháng
              Dual VGA Graphic 2PCI-E 2.0
              Chipset INTEL P67 (Core i3, i5, i7), Dual DDR3*4 2133+, max 32Gb, Sound
13  GA P67A-UD3P-B3    8ch, Lan Gigabit, 2PCI, 3PCIE 1x, 2PCIE 2.0 (16x:4x), 14USB2.0, 14USB 3.0,   4,200,000  36 tháng
              4SATA 2 3Gb/s, 2SATA3 6Gb/s, SATA RAID

              Intel P67 chipset - Core i3,i5, i7 - SOUND HD Audio 8-CHANNEL (Blu-ray and
14  GA P67A-UD4-B3                                            4,851,000  36 tháng
              HD DVD) + LAN Gigabit + 14*USB2.0
              Chipset Intel P67 (Core i3,i5, i7); DDR3*4 2200 max 16Gb; sound 8ch; Blu-ray
15  GA P67A-UD7-B3    and HD DVD; Dual Lan Gigabit. 8USB 2.0; 10USB 3.0; 6SATA 3.0 3Gb/s;       7,770,000  36 tháng
              3IEEE 1394a; PCIE x1, 2PCI, 2eSATA, USB
              Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133 (O.C)
16  GA Z68A-D3-B3     max 32Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCI, 2PCIE 16x; 3PCI-E x1; 10USB 2.0,    3,822,000  36 tháng
              2USB 3.0; 4SATA2 3Gb/s, 2SATA3 6Gb/s;


                                                            Trang 55
                 Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
   GA Z68MA-D2H-B3( Thích hợp 32Gb; VGA/ D-sub/ DVI/ HDMI; sound 8ch; Lan Gigabit;; 12USB 2.0 + 2USB
 17                                                         3,948,000  36 tháng
   VGA)            3.0; 2SATA3 6Gb/s + 4SATA2 3Gb/s; PCIE x1, 3PCI-E 2.0 (x16 : x8 : x4);
                 SATA RAID

                   Main SK1155 GA GA Z68P-DS3 - Intel Z68 chipset (Core i / Pentium G)
 18  GA Z68P-DS3                                                  3,444,000  37 tháng
                   S/N/VGA/DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM/PCI

                   Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
 19  GA Z68X-UD3-B3         32Gb; Sound 8ch; Lan Gigabit; 14USB 2.0, 4USB 3.0, 4SATA3 6Gb/s, 4SATA2    4,326,000  36 tháng
                   3Gb/s; 3PCIE x1, 2PCIE 16x; 2PCI; 2IEEE 1394a; SATA RAID

                   Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
 20  GA Z68X-UD3R-B3         32Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 14USB 2.0, 4USB 3.0, 4SATA3 6Gb/, 4SATA2     4,956,000  36 tháng
                   3Gb/s; 3PCIE x1, 2PCI, 2PCIE 16x; 2IEEE 1394a; SATA RAID

                   Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
 21  GA Z68X-UD4-B3         32Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 2PCI-E x1, 2PCI, 2PCIE 16x; 14USB 2.0; 4USB   6,321,000  36 tháng
                   3.0; 4SATA2 3Gb/s , 4SATA3 6Gb/s, 2eSATA 6Gb/s;

                   Chipset Intel Z68 (Core i3,i5, i7, Pentium Dual Core); Dual DDR3*4 2133, max
 22  GA Z68X-UD7-B3         32Gb; Sound 8ch; Lan Gigabit; PCI-E x1, 2PCI, 3PCIE 16x; 8USB 2.0, 10USB    9,408,000  36 tháng
                   3.0, 4SATA2 3Gb/s, 4SATA3 6Gb/s; 2eSATA 6Gb/s

INTEL - SOCKET 1155
                   Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*2 1333/1066 max 16Gb,
 1  DH61WW BOX           VGA, Sound; Lan Gigabit; 4+2 USB 2.0, 4* SATA; PCI E 2.0 16x, PCI E 1x,    1,785,000  36 tháng
                   PCI
                   Chipset Intel H61 (Core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1333/1066, max 16Gb,
 2  DH61BE BOX           VGA/ DVI-D; Sound 8ch; Lan Gigabit; 2+8 USB, 2 USB 3.0, 4 SATA 3Gb/s,     2,005,000  36 tháng
                   2 SATA 6Gb/s; PCI E 16x, 2PCI E 1x, PCI
                   Chipset Intel H67 (Core i3, i5, i7); Dual DDR3*4 1333MHz, max 32Gb;
 3  H67CLB3 BOX           VGA/ HDMI/ DVI-I; Sound 8ch; Lan Gigabit; 6+8 USB 2.0, 2 USB 3.0, 3*      2,625,000  36 tháng
                   SATA, 2*SATA 6.0GB/s, 1*E SATA; PCI E 16x, 2PCI E 1x, 3PCI; RAID

MSI - SOCKET 1155
                   Chipset Intel P55 (Core i5-i7), Dual DDR3*4 1066/ 1333/ 1600/ 2000/ 2133,
 1  P55A Fuzion           max 16Gb, 2PCI-E x16, 2PCI-E x1, 2PCI, 2SATA III 6Gb/s, 6SATA II 3Gb/s,    4,024,000  36 tháng
                   RAID, Lan Gigabit, USB 3.0, 12USB 2.0, eSATA, IEEE 1394
                   Chipset AMD HudsonM1, Integrated CPU AMD E-350; DDR3*2 800/ 1066/
 2  E350IS-E45           1333* (OC), max 8Gb; VGA/ HDMI; Sound 6ch; Lan Gigabit; PCIE 16x;       3,150,000  36 tháng
                   4SATA 6Gb/s; 2USB 3.0; 6USB 2.0;
                   Chipset AMD HudsonM1, Integrated CPU AMD E-350; DDR3*2 800/ 1066/
 3  E350IA-E45           1333* (OC), max 8Gb; VGA/ HDMI; Sound 6ch; Lan Gigabit; PCIE 16x;       3,360,000  36 tháng
                   4SATA 6Gb/s; 2USB 3.0; 6USB 2.0;
                   Chipset INTEL H61 (Core i3-i5-i7); Dual DDR3*2 1066/1333, max
 4  H61M-P23 (B3)                                                 1,817,000  36 tháng
                   16Gb,VGA, LAN, Sound 6ch; PCI, PCI-E x16, 4SATA 3Gb/s, 4 x USB 2.0;
                   Chipset Intel H61, Dual Chanel 2*DDR3 1066/1333 - Max: 16GB, 1PCI -
 5  H61M-E33 (B3)          Express x16, 2 PCI-Express x1, PCI, 4 SATA 3Gb/s, 4 USB 2.0, HDMI,       2,205,000  36 tháng
                   Graphic Card, DVI-D, BIOS Plug & Play
                   Chipset INTEL H61 (Core i3-i5-i7); Dual DDR3*2 1066/1333, max 16Gb;
 6  H61MU-E35 (B3)         VGA/ HDMI/ DVI-D; Lan; Sound 6ch; PCI, PCI-E x16, 4x SATA 3Gb/s, 4       2,625,000  36 tháng
                   USB 2.0, 2USB 3.0
                   Chipset INTEL H67 (Core i3-i5-i7); Dual DDR3*2 1066/1333, max 32Gb;
 7  H67MA-E35 (B3)         VGA/ HDMI/ DVI-D; Lan; Sound 6ch; 4USB 2.0, 2USB 3.0; PCIE 16x;        2,364,000  36 tháng
                   3PCIE 1x; 2SATA 6Gb/s, 4SATA 3Gb/s, IEEE1394
                   Chipset Intel H67 (Core i3-i5-i7), Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333 - Max:
 8  H67MA-E45 (B3)         32GB, 1x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1 , 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA      2,730,000  36 tháng
                   3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x O
                   Chipset INTEL P67 (Core i3-i5-i7); Dual DDR3*4 1066/1333, max 32Gb,
 9  PH67A-C43 (B3)         Lan, Sound 6ch, PCI-E x16, 3PCI-E x1, 3PCI, 2SATA 6Gb/s, 4SATA 3Gb/s,     3,045,000  36 tháng
                   8USB 2.0, 2USB 3.0
                   Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual DDR3*4 1066/ 1333/ 1600/ 2133
10  P67A-C45 (B3)          (OC), max 32Gb, Lan; Sound 8ch; 2SATA 6Gb/s, 4SATA 3Gb/s, PCI-E x16,      3,822,000  36 tháng
                   3PCI-E x1, 2PCI, 8USB 2.0, IEEE1394, 2USB 3.0
                   Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7 ), Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/
11  P67A-GD55 (B3)         1600/2133 (OC) - Max: 32GB, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x     4,253,000  36 tháng
                   PCI, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s,
                   Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7), Dual DDR3*4 1066/ 1333/ 1600/ 2133
12  P67A-GD65 (B3)         (OC), max 32GB, 2PCI-E x16, 3PCI-E x1, 2PCI, 4SATA 6Gb/s, 4SATA        5,040,000  36 tháng
                   3Gb/s, 8USB 2.0, IEEE1394, 2 eSATA , 2USB 3.0                                                                 Trang 56
               Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/ 1600/
13  P67A-G45 (B3)      2133 (OC), max 32Gb; Sound 6ch; Lan; 2PCI-E x16, 3PCI-E x1, 2PCI,      3,822,000  36 tháng
               2SATA 6Gb/s, 4SATA 3Gb/s, 8USB 2.0, 2USB 3.0; IEEE1394
               Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/ 1600/
               2133 (OC), max 32Gb, VGA/ DVI/ HDMI, Sound 6ch; Lan; 2PCI-E x16,
14  Z68MA-ED55 (B3)                                           5,040,000  36 tháng
               3PCI-E x1, 2PCI, 2SATA 6Gb/s, 4SATA 3Gb/s, 8USB 2.0 2USB 3.0; IEEE
               1394
               Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/ 1600/
               2133(OC), max 32Gb, Sound 6ch; Lan Gigabit; 4PCI; 3PCI-E x16; 4SATA3
15  P67A-GD80 (B3)                                            7,035,000  36 tháng
               6Gb/s, 4SATA2 3Gb/s; 8USB 2.0; 2USB 3.0; 2 e-SATA; IEEE1394, RAID 0,
               1, 5, 10
               Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/ 1600/
16  Z68A-GD80 (B3)     2133(OC), max 32Gb, DVI/ HDMI; Sound 6ch; Lan Gigabit; 3PCI-E x16,      7,822,000  36 tháng
               4PCI, 4SATA3 6Gb/s, 4SATA2 3Gb/s, 8USB 2.0; 2USB 3.0; IEEE1394

               Chipset Intel P67 (Core i3-i5-i7); Dual Chanel 4*DDR3 1066/ 1333/ 1600/
17  Big Bang-Marshal (B3)  2133(OC), max 32Gb, Sound 6ch; Dual Lan Gigabit; 8PCI E x16; 4SATA     10,500,000  36 tháng
               6Gb/s, 4SATA 3Gb/s, 2USB 2.0, 8USB 3.0; 2 e-SATA; IEEE1394

ASUS - SOCKET 1156
               Intel H55 Express chipset - (Core i3, i5, i7) + DDR3 * 2 DIMM upto 8GB
 1  P7H55-M LX                                              2,216,000  36 tháng
               DDR3 1333/1066MHz; VGA Onboard ,DVI-D a
               Chip set INTEL H55 (core i3,i5,i7), DDR3*4 2200(OC)/ 1600/ 1333/
 2  P7H55-M         1066MHz, VGA/D-SUB/ HDMI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s,        2,520,000  36 tháng
               2PCI, PCIE16x, 12USB 2.0

               Chipset INTEL H55 ( Core i3, i5, i7), DDR3 *4 2200(OC)/ 2133/ 1600/ 1333/
 3  P7H55-M/USB3      1066 MHz, up to 16 Gb, VGA/ D-Sub/ HDMI, Sound 8ch, Lan Gigabit,       3,203,000  36 tháng
               6SATA 3Gb/s, 3SATA 6.0 Gb/s, PCIE 16x, PCI, 10USB 2.0, 3USB 3.0,

               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2200(OC)/ 1600/ 1333, max
 4  P7P55-M         16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA, 14USB 2.0, PCI, PCIE 16x, RAID,     2,835,000  36 tháng
               IEEE 1394a
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2200(OC)/ 1600/ 1333, max
 5  P7P55 LX        16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 3PCI, 2PCIE 16x, 14USB 2.0,    3,444,000  36 tháng
               RAID
               Chipset INTEL Q57 (core i3, i5, i7), Dual DDR3 1600/1333/ 1066 MHz, max
 6  P7Q57-M DO       16Gb, VGA/DVI/ HDMI, Sound 6ch, Lan Gigabit, 6SATA, 14USB 2.0, PCI,     3,045,000  36 tháng
               PCIE 16x, RAID
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2000(OC)/ 1600/ 1333, max
 7  P7P55D LE        16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA 3Gb/s, 3PCI, 2PCIE 16x, 14USB 2.0,    3,339,000  36 tháng
               RAID
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2000(OC)/ 1600/ 1333, max
 8  P7P55D         16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 7SATA 3Gb/s, 2PCI, 2PCIE 16x, 14USB 2.0,    3,045,000  36 tháng
               2IEEE 1394a, RAID
               Chipset Intel P55 (core i3, i5,i7), DDR3 * 4 2200(OC)/ 1600/ 1333MHz,
 9  P7P55D-E LX       upto 16GB, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 2SATA 6Gb/s, 2PCI,      3,938,000  36 tháng
               PCIE, 12USB 2.0, RAID
               Chipset INTEL P55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*4 2200(OC)/ 1600/ 1333,
               max 16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 7SATA 3Gb/s, 2PCI, 2PCIE 16x, 02
10  P7P55D-E                                               4,358,000  36 tháng
               NEC USB 3.0, 12USB 2.0, 2IEEE 1394a, SATA RAID with 2 x SATA 6.0
               Gb/s ports
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333, max
11  P7P55D PRO       16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 7SATA 3Gb/s, 2PCI, 3PCIE 16x, 14USB 2.0,    3,623,000  36 tháng
               2IEEE 1394a, RAID
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333, max
12  P7P55D EVO       16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound 8ch, 8SATA 3Gb/s, 2PCI, 3PCIE 16x,       4,536,000  36 tháng
               14USB 2.0, 2IEEE 1394a, RAID
               Chipset INTEL P55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*4 2200(OC)/ 1600/ 1333,
               max 16Gb, Sound 8ch, Dual Lan Gigabit, 7SATA 3Gb/s, 2PCI, 2PCIE 16x,
13  P7P55D-E EVO                                             5,535,000  36 tháng
               02 NEC USB 3.0, 12USB 2.0, 2IEEE 1394a, SATA RAID with 2 x SATA 6.0
               Gb/s ports
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333, max
14  P7P55D DELUXE      16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound 10ch, 9SATA 3Gb/s, 2PCI, 3PCIE 16x,      5,408,000  36 tháng
               14USB 2.0, 2IEEE 1394a, RAID
               Chipset INTEL P55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333,
               max 16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound 10ch, 7SATA 3Gb/s, 2PCI, 2PCIE 16x,
15  P7P55D-E DELUXE                                           5,565,000  36 tháng
               02 NEC USB 3.0, 12USB 2.0, 2IEEE 1394a, RAID with 2 x SATA 6.0 Gb/s
               ports
               Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2000/ 1600/ 1333/ 1066, max
16  SABERTOOTH 55i     16Gb. Lan Gigabit, Sound 10ch, 6SATA 3.0Gb/s, 2PCI, 2PCIE 16x, 14USB     4,148,000  36 tháng
               2.0, 2IEEE 1394a, RAID


                                                           Trang 57
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333, max
17  MAXIMUS III GEN    16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 2PCI, 2PCI 16x, 14USB 2.0,    5,145,000  36 tháng
              RAID, 2IEEE 1394a
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133(OC)/ 1600/ 1333, max
18  MAXIMUS III FORMULA  16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 2PCI, 3PCI 16x, 14USB 2.0,    6,720,000  36 tháng
              2IEEE 1394a, RAID.
              Chipset Intel 3450 + Nvidia NF200*1 chipset - support Intel Socket 1156
   P7F7-E WS SUPER
19             Core i7 /Core i5 / Core i3 Processor and Intel XEON 3400 series server    7,613,000  36 tháng
   COMPUTER
              processor / Dual Channel DDR3
GIGABYTE - SOCKET 1156
              Chipset Intel H55 (Core i3, i5, i7); sound 8ch; Intel GMA HD Havendale
 1  GA H55M-S2V      Support with D-SUB/ DVI-D (khi sử dụng CPU Core i3,i5 Clarkdale) +      2,310,000  36 tháng
              Gigabit LAN
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), DDR3*2 upto 8GB 2200+ (Core i5, i7)/
 2  GA H55M-D2H      bus 1666MHz (Core i3, i5), D-Sub/HDMI / DVI-D/VGA, Sound 8ch, Lan      2,573,000  36 tháng
              Gigabit, 6SATA 3Gb/s, 2PCI, PCIE, 12USB 2.0
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*4 1666+ (O.C), max 16Gb,
 3  GA H55M-UD2H     VGA/ DVI/ HDMI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 5SATA 3Gb/s + IDE, 2PCIE 2.0,    2,888,000  36 tháng
              12USB 2.0, 2IEEE 1394a
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2200+, max 16Gb, Sound
 4  GA P55-USB3L     8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s + IDE, 2Giga SATA2 3Gb/s, 2PCIE 2.0,      3,675,000  36 tháng
              12USB 2.0, 2USB 3.0, SATA RAID, Dual BIOS
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual Channel DDR3 * 6 2600 max 16GB,
 5  GA P55A-UD6      Dual Lan Gigabit, Sound 8ch, 3PCIE 2.0, 12 USB2.0 port, 2 USB 3.0, 2SATA   7,245,000  36 tháng
              6Gb/s, 1PATA,3IEEE 1394 + RAID
INTEL - SOCKET 1156
              Chipset ntel H55 (core i3,i5,i7), DDR3*2 -2000/1600/1333 (D.C), VGA/D-
 1  DH55PJ BULK                                            1,995,000  36 tháng
              Sub/DVI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA, PCI, PCIE16x, 12USb 2.0
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Bus 1600/1333/1066, Dual DDR3*4
 2  DH55TC        1333, max 16Gb, VGA+DVI+HDMI onboard, Lan Gigabit, Sound 8ch, 6       2,520,000  36 tháng
              SATA, PCI, PCIE 16x, 6+6 USB 2.0
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Bus 1600/1333/1066, Dual DDR3*4
 3  DH55HC        1333, max 16Gb, VGA/ DVI/ HDMI, Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA, 3PCI,     2,520,000  36 tháng
              PCIE 16x
              Chipset Intel H57 (core i3,i5,i7), Dual channel DDR3*4 -1333MHZ,16 Gb,
 4  DH57DD BOX      DVI-D/ HDMI, Sound 10ch, Lan gigabit, 6SATA 3GB/s, PCI, PCIE, 14USB     2,730,000  36 tháng
              2.0, RAID
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7) , Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*4 1600,
 5  P55 WB BOX                                             2,688,000  36 tháng
              Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA, PCI, PCIE 16x, USB, RAID, 2IEEE 1394a
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Bus 1600/1333/1066, Dual DDR3*4 1600,
 6  P55 WG BOX      max 16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA, 2PCI, PCIE 16x, 8+4 USB 2.0,    3,675,000  36 tháng
              RAID, 2IEEE 1394a
MSI - SOCKET 1156
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1066/ 1333/ 1600*/
 1  H55M-P33       2000*/ 2133* (OC), max 16Gb, VGA/ DVI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA    21,000,000  36 tháng
              3Gb/s, PCI, PCIE 16x, 6USB 2.0
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1066/ 1333/ 1600*/
 2  H55M-E33       2000*/ 2133* (OC), max 16Gb, VGA/ DVI/ HDMI, Sound 8ch, Lan Gigabit,     2,310,000  36 tháng
              6SATA 3Gb/s + IDE, PCI, PCIE 16x, 6USB 2.0
              Chipset Intel H55, Dual Chanel 2*DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 2000*/ 2133*
 3  H55M-ED55       (OC) max 16Gb, 2PCI-E x16, VGA, PCI ,HDMI, DVI, IDE, 6 SATAII, Lan      2,657,000  36 tháng
              GIGAbit, 6USB2.0
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133/ 1800/ 1600/ 1333/
 4  P55-GD55       1066, max 16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound, 4PCI, 2PCIE 16x, 6SATA + IDE,    3,045,000  36 tháng
              12USB 2.0, RAID
              Chipset INTEL H55 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1066/ 1333/ 1600*/
 5  H55-GD65       2000*/ 2133* (OC), max 16Gb, VGA/ DVI/ HDMI/SATA, Sound 8ch, Lan       3,150,000  36 tháng
              Gigabit, 6SATA 3Gb/s + IDE, PCI, 2xPCIE 16x, 9USB 2.0
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 2133/ 1800/ 1600/ 1333/
 6  P55-GD65       1066, max 16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound, 3PCI, 2PCIE 16x, 7SATA + IDE,    3,544,000  36 tháng
              14USB 2.0, RAID, 2IEEE 1394
              Chipset INTEL H57 (core i3, i5, i7), Dual DDR3*2 1066/ 1333/ 1600*/
 7  H57M-ED65       2000*/ 2133* (OC), max 16Gb, VGA/ DVI/ HDMI/IEEE/ Optical S /PDIF,      3,076,000  36 tháng
              Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA 3Gb/s + IDE, PCI, PCIE 16x, 8USB 2.0
              Chipset INTEL P55 (core i5, i7), Dual DDR3*4 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/
 8  P55-GD80       2000*/ 2133* (OC), Sound, Lan Gigabit, 2PCI, 3PCIE 16x, 8SATA + IDE,     5,198,000  36 tháng
              14USB 2.0, RAID, 2IEEE 1394
ASUS - SOCKET 1366

                                                          Trang 58
              Chipset INTEL X58, Bus upto 6.4GT/s, Tripple DDR3*6 2000(O.C.)/
              1800(O.C)/ 1600(O.C.)/ 1333/ 1066/ 800, max 24Gb, Sound 8ch, Dual Lan
 1  P6X58D-E                                              6,300,000  36 tháng
              Gigabit, 6SATA 3.0Gb/s, 2SATA 6.0Gb/s, 2PCI, 3PCIE 2.0, 8USB 2.0, 2USB
              3.0, 2IEEE 1394a, SATA RAID
              Chipset INTEL X58, Bus up to 6.4GT/s (Core i7 ), Tripple DDR3*6
              2000(O.C)/ 1600(O.C)/ 1866(O.C)/ 1800(O.C)/ 1600(O.C)/ 1333/ 1066, max
 2  P6T WS PROFESSIONAL                                        6,248,000  36 tháng
              24Gb, Sound 8ch, Dual Lan Gigabit, 6SATA, IDE, 12USB 2.0, PCI, 2PCIE
              16x, Raid, 2IEEE 1394
              Chipset INTEL X58, Bus upto 6.4GT/s, Tripple DDR3*6 2000(O.C.)/
              1800(O.C)/ 1600(O.C.)/ 1333/ 1066/ 800, max 12Gb, Sound 8ch, Dual Lan
 3  P6X58D PREMIUM                                           7,245,000  36 tháng
              Gigabit, 6SATA 3.0Gb/s, 2SATA 6.0Gb/s, 2PCI, 3PCIE 2.0, 8USB 2.0, 2USB
              3.0, 2IEEE 1394a, SATA RAID
              Chipset INTEL X58, QPI up to 6.4GT/s, Tripple DDR3*2 1866/ 1800/ 1600/
 4  SABERTOOTH X58    1333/ 1066, max 24Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, PCI, 2PCIE 16x, 6SATA     5,880,000  36 tháng
              3.0Gb/s, 2SATA 6.0Gb/s, 2USB 3.0, 12USB 2.0; IEEE 1394a ports, RAID
              Chipset INTEL X58, Bus Upto 6.4GT/s (Core i7), DDR3*6 2000(O.C.)/
 5  RAMPAGE II GENE    1800(O.C)/ 1600(O.C.)/ 1333, max 24Gb, Sound, Lan Gigabit, PCI, 6SATA,    6,405,000  36 tháng
              PCIE 16x, 12USB 2.0, 2IEEE 1394
              Chipset INTEL X58, Bus upto 6.4GT/s, Tripple DDR3*6 2200 (o.c.)/
              2133(o.c.)/ 2000(O.C.)/ 1800(O.C)/ 1600/ 1333/ 1066, Max 24Gb; Sound
 6  RAMPAGE III GENE                                          6,930,000  36 tháng
              8ch; Lan Gigabit; PCI; 2PCIE 16x; 6SATA 3Gb/s; 2SATA 6Gb/s; 11USB 2.0;
              2USB 3.0; 2IEEE 1394; RAID
              Chipset INTEL X58, BUS Up to 6400 MT/s(Core i7 ), Tripple DDR3*6 1800
 7  RAMPAGE II EXTREME  (OC)/ 1600(O.C)/ 1333/1066, max 12Gb, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on,   8,085,000  36 tháng
              PCI, 6SATA+ IDE, 12 USB 2.0, 3PCIE 16x, Raid, IEEE1394.
              Intel X58 chipset + ICH10R (Core i7). QPI up to 6.4 GT/s. 6xDDR3
 8  RAMPAGE III FORMULA  2200(o.c.)/2133(o.c.)/2000(O.C.)/1800(O.C)/ 1600/ 1333/ 1066 Max 24GB    8,768,000  36 tháng
              (Triple channel)
              Chipset INTEL X58 (core i7), Up to 6400 MT/s, DDR3*6 2200(O.C.)/ 2133
              (O.C.)/ 2000 (O.C.)/ 1800(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066, max 24Gb, Sound 8ch,
 9  RAMPAGE III EXTREME                                        10,185,000  36 tháng
              Lan Gigabit, 6 SATA 3Gb/s, 2 SATA 6.0 Gb/s, 4 PCIe 2.0 x16, 1PCIe x4,
              1PCI 2.2 , 9 USB 2.0, 2 USB 3.0, RAID 0,1,5,10, 2 IEEE x 1394a
              Chipset INTEL X58 (Core i7); QPI upto 6.4GT/s; Tripple DDR3*6
              2000(O.C.)/ 1866(O.C.)/ 1800(O.C.)/ 1600(O.C.)/ 1333/ 1066, max 24Gb;
10  P6X58-E WS                                             9,135,000  36 tháng
              Sound 8ch; Dual Lan Gigabit; PCIE 1x; 5PCIE 16x; 12USB 2.0, 2USB 3.0;
              6SATA 3.0 Gb/s; 2SATA 6.0 Gb/s; RAID; 2IEEE 1394a
GIGABYTE - SOCKET 1366
              Chipset INTEL X58, QPI upto 6.4GT/s, Tripple DDR3*6 2200MHz, max
 1  GA X58-USB3      24Gb, Sound, Lan Gigabit, 12USB 2.0, 2USB 3.0, 6SATA 3Gb/s, PCI, PCIE    5,187,000  36 tháng
              16x, RAID 0, 1, 5, 10
              Chipset INTEL X58 (core i7), QPI upto 6.4GT/s, Tripple DDR3*6 2000, max
 2  GA-X58A-UD3R     24Gb, Sound, Lan Gigabit, 2SATA 6Gb/s, 6SATA 3gb/s, 2GSATA 3Gb/s,      5,943,000  36 tháng
              IDE, PCI, 2PCIE 16x, 10USB 2.0, 2USB 3.0, RAID, 3IEEE 1394a

              Chipset INTEL X58 (core i7), QPI upto 6.4GT/s, DDR3 *6 2200/ 1333/ 1066/
 3  GA-X58A-UD5      800, max 24Gb, Sound ALC889 HD, Lan Gigabit, 2SATA 6Gb/s, 6SATA       7,520,000  36 tháng
              3gb/s, IDE, PCI, 2PCIE 16x, 10USB 2.0, 2USB 3.0, RAID, 3IEEE 1394a
              Chipset INTEL X58 (Core i7); QPI upto 6.4GT/s; tripple DDR3*6 2200; max
 4  GA G1.Guerrilla    24Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 12USB 2.0; 4 USB 3.0; 2SATA 6Gb/s; RAID    7,770,000  36 tháng
              ; PCI; 2PCI-E 16x; PCI-E 8x; RAID
              Chipset INTEL X58, Bus upto 6400MT/s, Tripple DDR3*6 2200, max 24Gb,
 5  GA-EX58A-UD7     Dual Lan Gigabit, Sound 10ch, 6SATA + IDE, 12USB 2.0 + 2USB 3.0,       8,400,000  36 tháng
              2PCIE 16x, RAID, 3IEEE 1394a
              Chipset INTEL X58 (Core i7); QPI upto 6.4GT/s; tripple DDR3*6 2200, max
 6  GA G1.Sniper     24Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 12USB2.0 ; 4USB 3.0; 2SATA 6Gb/s +       9,429,000  36 tháng
              6SATA2 3Gb/s; PCI, 2PCI-E 16x; RAID
              Chipset INTEL X58(Core i7); QPI upto 6.4GT/s; tripple DDR3*6 2200, max
 7  GA G1.Assassin    24Gb; sound 8ch; Lan Gigabit; 8USB2.0 + 8USB 3.0; 2SATA 6Gb/s +       10,710,000  36 tháng
              6SATA2 3Gb/s ; PCI, 2 PCI-E 16x + 2 PCI-E 8x; RAID

MSI - SOCKET 1366
              Chipset INTEL X58, BUS Up to 6400 MT/s (Core i7), Tripple DDR3*6
 1  X58M         1600/1333/ 1066/800, max 24Gb, Sound 8 Ch & Dual Lan Gigabit on, 2PCI,    4,200,000  36 tháng
              10SATA+ IDE, 8 USB 2.0, 3PCE 16x, Raid, IEEE1394

              Chipset INTEL X58, BUS Up to 6400 MT/s (Core i7 ),Tripple DDR3*6 1333/
 2  X58 PLATINUM     1066/ 800, max 24Gb, Sound 8 Ch, Dual Lan Gigabit on, 2PCI, 8SATA+ IDE, 8  5,943,000  36 tháng
              USB 2.0, 2PCE 16x, Raid, IEEE1394
                                                          Trang 59
             Chipset INTEL X58, Bus upto 6.4Gt/s, Tripple DDR3*6 1066/ 1333/ 1600*/
             1800*/ 2133* (OC), max 24Gb, Sound 6ch, Lan Gigabit, 2SATA III 6Gb/s,
 3  X58A-GD65                                             5,355,000  36 tháng
             6SATA II 3Gb/s, 2PCI, 3PCIE 16x, 10USB 2.0, 2USB 3.0, 2e-SATA, IEEE
             1394a, RAID
             Chipset INTEL X58, Bus upto 6.4Gt/s, Tripple DDR3*6 800/ 1066/ 1333*/
             1600*/ 1800*/ 2133* (OC), max 24Gb, Sound, Dual Lan Gigabit, 2SATA3 6Gb/s,
 4  Big Bang- Xpower                                         7,770,000  36 tháng
             6SATA2 3Gb/s, 2PCI, 6PCIE 16x, 14USB 2.0, 2USB 3.0, 2e-SATA, IEEE
             1394a, RAID
ASUS - SOCKET AM2/AM2+/AM3
             NVIDIA nForce GF7025/nForce 630a Chipset (socket AM3: PhenomII/
 1  M4N68T-M LE V2    AthlonII / Sempron 100 Series Processors), Dual Channel 2 x DIMM, Max.    1,428,000  36 tháng
             16 GB, DDR31800(O.C.)/ 1600(O.C.) /1333

             AMD 760G/SB710 chipset- Socket AM3, Dual Channel 2 x DIMM, max.
 2  M4A78LT-M LE                                           1,470,000  36 tháng
             8GB, DDR3 1800(O.C.)/ 1333/1066, Integrated VGA ATI Radeon

             AMD 760G/ SB710 chipset (socket AM3), bus up to 5200 MT/s ; Dual
 3  M4A78LT-M LX     DDR3*2 1866(O.C.)/ 1600(O.C.)/1333/1066, max 8Gb; VGA/ D-sub; sound     1,428,000  36 tháng
             8ch, Lan Gigabit; PCIe 2.0 x16, 2PCIe x1, PCI, 6SATA 3.0Gb/s; 10USB2.0

             AMD 880G/SB710 Chipset, Socket AM3 (Socket AM3 Phenom II/ Athlon II/
 4  M4A88T-M LE                                            1,964,000  36 tháng
             Sempron 100 Series Processors/ AMD 125W CPU), Dual VGA ATI Rad

             AMD 880G/SB710 Chipset, Socket AM3- Socket AM3 Phenom II/Athlon II/
 5  M4A88T-M       Sempron 100 Series Processors/ AMD 125W CPU, Dual Channel 4 x DIMM,     2,153,000  36 tháng
             max. 16GB, DDR3 1866(O.C.)/ 1333/1066, VGA ATI Radeo

             AMD 880G/SB850 Chipset (Socket AM3) (Phenom II/ Athlon II/ Sempron
 6  M4A88TD-V EVO/USB3  100 Series Processors/ AMD 140W CPU), Dual Channel 4DIMM, max.        3,035,000  36 tháng
             16GB, DDR3 2000(O.C.)/ 1333/1066
             AMD 785G / SB710 SK AM3/AM2+/AM2, Bus upto 5200MT/s, DDR3 *4
 7  M4A785T-M      1800 (O.C)/1600(O.C)/1333/1066 Max16gb, Dual VGA,D-sub/DVI/HDMI       2,478,000  36 tháng
             output,Sound 8ch,Lan Gigabit, 2PCI, PCIE, 6 SATA 3.0, 12 USB 2.0 ,RAID
             AMD 880G/SB850 Chipset, SK AM3, Up to 5200 MT/s Hyper Transport,
 8  M4A88TD-M      DDR3 2000(O.C.)/ 1333/1066, VGA/ HDMI/ DVI, Sound 8 ch, LAN Gigabit,     2,363,000  36 tháng
             6xSATA, RAID
             AMD 785G, socket AM3, Bus upto 5200MT/s, DDR3*4 1800(O.C.)*/
 9  M4A785TD-V EVO    1600(O.C.)/ 1333/ 1066/ 800, Dual VGA/ DVI/ HDMI, Sound 8ch, Lan       2,835,000  36 tháng
             Gigabit, 3PCI, 2PCIE 16x, 5SATA + 2IDE, 12USB 2.0, RAID, 2IEEE 1394a

             Chipset AMD 785G / SB710, SK AM3, Upto 5200MT/s, DDR2 *4
10  M4A785G HTPC/RC   1200(O.C.)/1066 /800/667, 16Gb ,Dual VGA/D-sub/DVI/HDMI, Sound 10ch,     2,940,000  36 tháng
             Lan Gigabit, 5 SATA 3Gb/s, PCI, PCIE 16x, 10USB 2.0, RAID
             AMD 880G/ SB850 Chipset, SK AM3,Up to 5200 MT/s , max 16gb DDR3
11  M4A88TD-M EVO/USB3  2000 (O.C.)/ 1333/1066 /VGA/HDMI/ DVI/ RAID, Sound 8ch, LAN Gigabit,     2,594,000  36 tháng
             6xSATA, 2xIEE1394
             AMD 790GX/SB750 - socket AM3, Bus Upto 5200/ 2000Mhz, DDR3
12  M4A78T- E      1600(O.C)/ 1333/1066, max 16Gb, 2PCIE 16x, 2PCI, 5 SATA +IDE, 12 USB     3,360,000  36 tháng
             2.0, VGA/Sound 8ch, Lan Gigabit, Raid, IEEE 1394.
             AMD 790X/SB750, SK AM3, bus up to Up to 5200 MT/s, DDR3 *4
13  M4A79XTD EVO     1800(O.C.)*/ 1600(O.C.)/1333/1066/800, 16 Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit,    3,255,000  36 tháng
             2PCIE, 2PCI, 6SATA 3Gb/s, 12USb 2.0, Raid
             NVIDIA GeForce 980a, socket AM3/AM2+/AM2, Bus 5200MT/s, Dual
14  M4N82 DELUXE     DDR2*4 1300(O.C.)/1066/800/667, VGA, Sound 8ch, Lan Gigabit, 3PCIE      2,678,000  36 tháng
             16x, PCI, 5 SATA, 12USB 2.0, 2IEEE 1394a
             AMD 890GX/SB850 Chipset, SK AM3, Up to 5200 MT/s,max 16Gb, DDR3
15  M4A89GTD PRO     2000(O.C.)/ 1333/1066; VGA, Sound 8Ch, Gigabit LAN, 6SATA/ HDMI/       3,675,000  36 tháng
             DVI/ RAID/ 2 IEEE 1394
             AMD 790FX - FSB 2000Mhz, AM3/AM2+, Bus Upto 5200/ 2000 Mhz, Dual
16  M4A79 DELUXE     DDR2*4 1300(O.C)/1200(O.C), 1066*, 800, max 16Gb, Sound 8ch, Lan       2,730,000  36 tháng
             Gigabit, 4PCIE 16x, 2PCI, 5SATA+IDE, 12 USB 2.0, Raid, 2*IEEE 1394

             AMD 790FX - PFSB 2000Mhz, AM3, Bus Upto 5200/2000Mhz, Dual
17  M4A79T DELUXE    DDR3*4 1600(O.C)/1333/ 1066, max 16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4PCIE     4,095,000  36 tháng
             16x, 2PCI, 5SATA+IDE, 12 USB 2.0, , Raid, 2*IE 1394
             AMD 890GX/SB850 Chipset, Socket AM3, Up to 5200 MT/s, Max 16GB,
18  M4A89GTD PRO/USB3  DDR3 2000(O.C.)/ 1333/1066, VGA, Sound, Lan Gigabit, 2IEEE 1394a,      4,431,000  36 tháng
             HDMI
                                                          Trang 60
            AMD FCH A50; DDR3*2 1066, max 8Gb; VGA/ HDMI/DVI/D-Sub outport;
19  E35M1-M      Sound 8ch; Lan Gigabit; PCIe x16, PCIe x1, 2PCI; 5SATA 6.0 Gb/s; e-SATA;  3,161,000  36 tháng
            14USB2.0; IEEE 1394a
            AMD FCH A50; DDR3*2 1066, max 8Gb; VGA/ HDMI/DVI/D-Sub outport;
20  E35M1-M PRO    Sound 8ch; Lan Gigabit; PCIe x16, PCIe x1, 2PCI; 5SATA 6.0 Gb/s; e-SATA;  3,486,000  36 tháng
            14USB2.0, 2USB 3.0; IEEE 1394a
GIGABYTE - SOCKET AM2/AM2+/AM3
            AMD 740G/ SB710 chipset (socket AM3/ AM2+/AM2); Dual DDR2*2
 1  GA-MA74GM-S2   1066Mhz, max 8Gb; VGA Graphic ATI Radeon HD 2100; D-Sub/ DVI-D;      1,465,000  36 tháng
            Sound 8ch; Lan Gigabit; 4SATA2 3.0Gb; PCIE 16x; 10USB 2.0; RAID
            AMD 740G/ SB710 (socket AM3); Dual DDR3*2 1333Mhz, max 8Gb; VGA
 2  GA-MA74GMT-S2   ATI Radeon HD 2100; D-Sub / DVI-D; sound 8ch; Lan Gigabit; 4SATA2     1,533,000  36 tháng
            3.0Gbps; PCIE 16x; 10USB 2.0 port; RAID
            NVIDIA GeForce 7025 (socket AM3); Dual DDR3*2 1333, max 8Gb; sound
 3  GA-M68MT-S2P                                         1,588,000  36 tháng
            8ch; Lan Gigabit; 10USB 2.0; PCI + PCIe 16x; 4SATA 3Gb/s; RAID
            NVIDIA nForce 720D chipset(socket AM2+/ AM2 / AM3) Dual DDR2 4 x
 4  GA- M720-US3   1.8V DDR2 DIMM up to 16 GB ;Lan Gigabit;1xIDE + 6xSATA ;12 USB 2.0     1,680,000  36 tháng
            + S/PDIF Out header + 1 x IEEE 1394a ; DualBIOS
            AMD 770 - FSB 5200/2000, socket AM2/AM2+/AM3, Dual DDR2 * 4 1200
 5  GA-MA770-US3   + (OC)/ 1066/ 800/ 667, max 16Gb, Sound 8 ch & Lan Gigabit, PCIE 16x    1,890,000  36 tháng
            (2.0), 2PCI, 12 USB 2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394, Dual BIOS.
            AMD 770/ SB710 chipset (socket AM3); Dual DDR3*4 1866+(O.C), max
 7  GA-770TA-UD3   16Gb; Sound 8ch; Lan Gigabit; 6SATA 3Gb/s + IDE; 10USB 2.0; 2USB 3.0;   2,520,000  36 tháng
            4PCI; PCIE 16x; 3IEEE.1394a; RAID
            AMD 760G/ SB710 chipset, FSB-5200Mhz, socket AM3, Dual DDR3*2
 8  GA-MA78LMT-S2   1333, max 8Gb, VGA ATI Radeon HD3100/ D-Sub / DVI-D, Sound 7.1ch,     1,890,000  36 tháng
            Lan Gigabit, PCIE 16x, 4SATA 3.0Gb/s, IDE, 12 USB 2.0, RAID 0,1, 10
            Chipset AMD 770, socket AM3, Dual DDR3*4 1666+(O.C), max 16Gb. Lan
 9  GA-MA770T-UD3P  Gigabit, Sound 10ch. 6SATA + IDE, 2PCI, PCIE 16x, 12USB 2.0, 3IEEE     2,205,000  36 tháng
            1394a, RAID
            AMD 880G / SB710 chipset -Bus 5200 MT/s, DDR3*4 1800 (OC)/ 1666/
10  GA-880GM-UD2H   1333/1066 MHz, max 16Gb, VGA/ HDMI, Sound 7.1ch, Lan Gigabit, 12      2,520,000  36 tháng
            USB 2.0, e-SATA, IEEE 1394, PCIE 16x, Raid
            AMD 880G / SB710 chipset, bus 5200MT/s, socket AM3, Dual DDR3*4
            1866(O.C), max 16Gb, VGA/ D-Sub / DVI-D/ HDMI/ HDCP, Sound 7.1ch,
11  GA-880G-UD3H                                         2,625,000  36 tháng
            Lan Gigabit, 6SATA 2 3.0Gb/s, IDE, 2PCI, PCIE 16x, 12USB 2.0, 3IEEE
            1394a
            AMD 880G / SB710 chipset - DDR3*4 1800 (OC)/ 1666/ 1333/ 1066MHz,
12  GA-880GM-USB3   max 16Gb, VGA, Sound 7.1ch, Lan Gigabit, 16GB, 12 USB 2.0, 3 USB 3.0,   2,730,000  36 tháng
            IEE1394, PCIE 16x
            AMD 880G / SB850 chipset, bus 5200MT/s, socket AM3, Dual DDR3*4
            1866(O.C), max 16Gb, VGA/ D-Sub/ DVI-D/ HDMI/ HDCP, Sound 7.1ch,
13  GA-880GA-UD3H                                        2,919,000  36 tháng
            Lan Gigabit, 2GSATA 3.0Gb/s, IDE, 3PCI, PCIE 16x, 2USB 3.0, 12USB 2.0,
            3IEEE 1394a, RAID
            AMD 870/ SB850 chipset (socket AM3), Dual DDR3*4 2000+(O.C) max
            16Gb; Lan Gigabit; 12USB 2.0, 2USB 3.0; 3PCI, 2PCI-E x1, 2GSATA 3Gb/s;
14  GA-870A-UD3                                         3,150,000  36 tháng
            RAID 0,1; 6 SATA 6Gb/s + IDE; Raid 0,1, 5, 10; 2eSATA 3Gb/s ; 2PCI-E
            16x; 3IEEE 1394a
            AMD 790X- SB 750 chipset - socket AM3, 4* Dual DDR3 1666+, max
15  GA-MA790XT-UD4P  16Gb, sound 10ch, Lan Gigabit, Dual PCIE 16x + PCIE 8x, 12USB, 8 SATA   3,450,000  36 tháng
            + IDE, RAID, 3* IEEE1394
            AMD 790FX / SB750 chipset, socket AM3, Dual DDR3*4 1866+(O.C), max
16  GA-790FXTA-UD5  16Gb, Dual Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA 3.0Gb/s, 2SATA 6Gb/s, IDE,    4,440,000  36 tháng
            3PCI, 2PCI-Ex 16x, 10USB 2.0 + 2USB 3.0, 3IEEE 1394a, RAID
            AMD 790GX - FSB 5200/2000Mhz, socket AM2/AM2+/AM3, Dual
17  GA-MA790X-UD4P  DDR2*4 1333/800/667, max 16Gb, Sound 10 ch & Lan Gigabit, 2PCIE 16x,    2,000,000  36 tháng
            2PCI, 12USB2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394, DualBIOS.
            AMD 890FX / SB850 chipset, SK AM3, DDR3*4 1866+(O.C), up to 16Gb,
18  GA-890FXA-UD5   Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA 3Gb/s, 6SATA 3Gb/s, 2PCI, PCIE16x,      5,250,000  36 tháng
            14USB 2.0, 2USB 3.0, RAID, 3 IEEE 1394a
            AMD 890FX / SB850 chipset, SK AM3, 1866+(O.C), up to 16Gb, Sound
19  GA-890FXA-UD7   8ch, Lan Gigabit, 4SATA 3Gb/s, 6SATA 3Gb/s, 2PCI, PCIE16x, 14USB 2.0,   5,775,000  36 tháng
            2USB 3.0, RAID, 3 IEEE 1394a
MSI - SOCKET AM2/AM2+/AM3
            AMD 790X+SB600, Up to 5200MT/s, socket AM2+, DDR2 *4 533/ 667/
 1  K9A2 CF-F     800/ 1066, max 8Gb, sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA II, IDE, 2PCI, PCIE   1,040,000  36 tháng
            16x, 4USB 2.0, RAID                                                       Trang 61
                 AMD 780V - FSB 2000 (Up to5200Mhz), socket AM2/AM2+ Dual DDR2*2
2  K9A2VM-F V2         1066/800/667, max 4Gb, VGA & Sound & Lan Gigabit onboard, PCIE 16x,       1,386,000  36 tháng
                 2PCI, 8USB2.0, 4SATA+IDE, Raid, IEEE1394.
                 AMD 770-SB700 (Up to 5200MT/s), socket AM2/AM2+, Dual 4*DDR2
3  K9A2 NEO2          1066/ 800/ 667, max 8Gb, sound 8ch, Lan Gigabit, 2PCIE 16x, PCIE 1x,      1,218,000  36 tháng
                 2PCI, 4SATA 3Gb/s + IDE, 8USB 2.0, RAID
                 AMD 760G/SB710 chipset (socket AM3); Dual DDR3*2 800/ 1066/ 1333,
4  760GM-P33          max 8Gb, VGA, Lan Gigabit, Sound 8ch; PCI-E x16, 2PCI-E x1, PCI, 6SATA     1,523,000  36 tháng
                 II 3Gb/s , 4USB 2.0, RAID
                 AMD 780G - FSB 5200Mhz, socket AM2/AM2+, Dual DDR2*2
5  KA780GM2          1066/800/667, max 4Gb, VGA/ Sound 6 ch, Lan Gigabit on, PCIE 16x, 2PCI,     1,472,000  36 tháng
                 4USB2.0, 6SATA+IDE, Raid, IEEE1394.
                 AMD 785G/SB710 chipset, SK AM3, Dual Chanel 4*DDR3-800/ 1066/
6  785GM-P45          1333MHz (upto 16GB), VGA/ HDMI/ DVI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 5 SATA       1,628,000  36 tháng
                 II 3GB/s, 2PCI, PCIE16x, 8USB 2.0, RAID, BIOS
                 AMD 785G - FSB upto 2.6Ghz, socket AM3, Dual DDR3*4 1333/ 1066/ 800,
7  785GM-E51          max 16Gb, VGA, DVI, HDMI, Sound 6Ch, Lan gigabit, 2PCI, PCIE 16x,        1,995,000  36 tháng
                 5SATA + IDE, 6USB, RAID
                 AMD 785G/ SB710 chipset, SK AM3, Dual Chanel 4*DDR3-800/ 1066/
8  785G-E65          1333MHz (upto 16GB), VGA/ HDMI/ DVI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 5SATA       2,415,000  36 tháng
                 II 3GB/s, PCI, PCIE16x, 8 USB 2.0,RAID, IEEE 1394

                 AMD 870/SB850 Chipset (socket AM3); Dual DDR3*4 800/ 1066/ 1333/
9  870S-G46          1600*(OC), max 32Gb; VGA/HDMI/ DVI-D; Lan Gigabit; Sound 8ch; PCI-E       2,310,000  36 tháng
                 x16, PCI-Express x1, PCI; 6SATA 3.0 6Gb/s, 6 USB2.0
                 AMD 880G+SB850, SK AM3, Dual Chanel 2*DDR3-800 /1066/ 1333 MHz
10  880GMS-E35         (upto 16GB), HDMI/ DVI-D; PCIE x16, PCIE x1, PCI , 6SATA 3.0, Gigabit      2,520,000  36 tháng
                 Lan, RAID0/1/0+1/JBOD, 6 USB2.0
                 AMD 880G, SK AM3, Upto 500MT/s, DDR3 *4 800/1066/1333 /1600*
11  880GM-E41                                                  2,467,000  36 tháng
                 (OC), max 16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 6SATA, PCI, PCIE16x, RAID

                 AMD 890GX+SB850, SK AM3, Dual DDR3 *4 800/1066/1333 /1600*/
12  890GXM-G65         1800*/ 2133* (OC), max 16GB, VGA/ HDMI/ DVI, Sound 6ch, Lan Gigabit,      3,509,000  36 tháng
                 5 SATA, PCI, PCIE 16x, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, RAID

                 Chipset AMD 890FX, SK AM3, DDR3*4 (2,133MHz), max 16 Gb, Sound
13  890FXA-GD70                                                 5,670,000  36 tháng
                 8ch, Lan Gigabit, 6SATA6.0 Gb/s, 2 SATA 3.0GB/s, 12 USB 2.0, 2 USB 3.0


                              MÀN HÌNH MÁY TÍNH LCD

                                  MÀN HÌNH ACER
                 5ms, 1366x768, D-sub. Chống lóa. Viền đen bóng/. Chân đế hình tròn, kiểu dáng
1  18.5" - ACER P196HQV                                            1,990,000  36 tháng
                 mỏng gọn
2  18.5" - ACER P195HQ     5ms, 1366x768, màn gương, wide, 50.000:1, 300cd/m2, D-sub/ DVI         2,200,000  36 tháng
2  18.5" - ACER G195HQ     5ms, 1366x768, màn gương, 50.000:1, 250cd/m2, DVI                2,170,000  36 tháng
4  18.5" - ACER H193HQV    5ms, 1366x768, 10.000:1, 300cd/m2                        2,150,000  36 tháng
3  18.5" -ACER P196HQL (LED)  5ms, 1366x768, wide, 12.000.000:1, 250cd/m2                   2,270,000  36 tháng
6  21.5"- ACER- H223HQ     5ms, 1920x 1080 WIDE, DVI, 300cd/m2, 20.000:1, HDMI, Full HD          3,130,000  36 tháng
                 5ms, 1920x1080, D-sub. Màn gương, LED. Viền đen bóng. Chân đế hình tròn,
4  21.5"- ACER- G225HQL                                            3,090,000  36 tháng
                 chân đế hình chữ X
                                   MÀN HÌNH AOC
1  15.6"- AOC - 1620SW     8ms, 1366x768. 5000:1. 250cd/m2. Góc nhìn rộng 90 độ. D-Sub.          1,620,000  36 tháng
2  15.6"- AOC - E1620SW LED  8ms, 1366x768, 20.000.000:1, 220cd/m2, VGA/ D-Sub, LED             1,650,000  36 tháng
3  17"- AOC- 719SA/ VA     5ms, 1280x1024, màn vuông, 300cd/m2, 30.000:1, Speaker 1Wx2           2,190,000  36 tháng
                 5ms, 1366x768, 200cd/m2, 60.000:1, D-sub, USB. Có giá để tai nghe, cổng
4  18.5"- AOC N941SW                                              2,050,000  36 tháng
                 USB
5  18.5"- AOC- 931SN      5ms, 1366x768 WIDE, 250cd/m2, 60.000:1 (DCR)                  2,050,000  36 tháng
6  18.5"- AOC e940SW LED    5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 2000000:1, 170°(H) / 160°(V), D-Sub         2,190,000  36 tháng
7  18.5"- AOC- F19S      5ms, 1366x768, Wide, 10.000:1 (DCR), 250cd/m2. Tiết kiệm điện          2,150,000  36 tháng
8  18.5"- AOC- F19+      5ms, 1366x768, WIDE, 60.000:1, 250cd/m2, DVI/D-Sub.               2,190,000  36 tháng

9  18.5"- AOC- N950Sw     5ms, 1366x768, 60.000:1, 200cd/m2, VGA/ D-sub                  2,150,000  36 tháng

10  18.5"- AOC- E950Sw LED   5ms, 1366x768, LED, 20.000.000:1, 250cd/m2, VGA/ D-sub             2,190,000  36 tháng
                 5ms, 1366x768, WIDE, 2.000.000:1, 250cd/m2, D-Sub, Speaker. Nút điều khiển
11  18.5"- AOC- E936SWA (LED)                                          2,390,000  36 tháng
                 cảm ứng, tiết kiệm 50% điện năng                                                               Trang 62
                  5ms, 1366x768, 50,000,000:1, 250cd/m2. cổng DVI-D. 16,7 triệu màu, Nút điều
12  18.5"-AOC Razor E943FW                                             2,399,000  36 tháng
                  khiển cảm ứng, tiết kiệm 50% điện năng
13  18.5"-AOC- 931SWL       5ms, 1366x768, 200cd/m2, 10.000:1 (DCR)                     2,090,000  36 tháng
14  19"- AOC- 919SW        5ms, 1400x900, 10.000:1 (công nghệ DCR) , 300cd/m2, D-sub            2,290,000  36 tháng
15  19"- AOC- 917VW        5ms, 144 0x 900, WIDE, DVI, Digital control, D-Sub, 3.000:1           2,580,000  36 tháng
16  20"- AOC- 2036S        5ms, 1600x900, Wide, 60.000:1 (DCR), 250cd/m2, D-sub               2,699,000  36 tháng
17  20"- AOC E2051F        5ms, 1600x900, 20.000.000:1, 250cd/m2, RGB/ D-sub/ DVI/ HDCP               -  36 tháng
18  20"- AOC Razor E2043F (LED)  5ms, 1600x900, 50,000,000:1, 250cd/m2, cổng DVI-D                3,390,000  36 tháng
19  22"-AOC- 2217V        5ms, 1680 x 1050, 10.000:1 (DCR), 300cd/m2, D-sub, DVI/ HDCP           3,600,000  36 tháng
20  22"- AOC- 2219VG       5ms, 1680x1050 WIDE, 300cd/m2, 10.000:1 (DCR), DVI                3,860,000  36 tháng

21  22"- AOC- E2236VW ( LED)   5ms, 1920x1080, WIDE, 250cd/m2, 2.000.000:1, D-Sub/DVI-D.Tiết kiệm điện     3,620,000  36 tháng

22  22" AOC 2219P2 (LCD)     2ms, 1680x1050, 300cd/m2, 10.000:1 ( DCR) Giao tiếp DVI-D/ D-Sub         3,680,000  36 tháng

23  23.6"- AOC- 2434PW      2ms, 1920x1080 WIDE, 300cd/m2, 60.000:1, DVI, HDMI, Speakers 2x2.5W       4,750,000  36 tháng

24  22" AOC E2237FWH WLED     5ms, 1920x1080, 20.000.000:1, 250cd/m2/ DVI-D/ HDMI               4,680,000  36 tháng

                                   MÀN HÌNH ASUS
1  18.5"- ASUS- VW190DE     5ms; 1366x768; 200cd/m2; 50.000:1; D-sub                     2,150,000  36 tháng
2  18.5"- ASUS- VH197D (LED)   5ms, 1366x768; WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; D-sub                2,299,000  36 tháng
3  18.5"- ASUS- VH197T (LED)   5ms, 1366x768; WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; D-sub/ DVI; Speakers        2,399,000  36 tháng
4  18.5"- ASUS- VH192D      5ms, 1366 x 768,WIDE, 10.000:1,250cd/m2, D-Sub                  2,380,000  36 tháng

5  18.5"- ASUS- VH192C      5ms, 1366 x 768, màn gương, 10.000:1, 300cd/m2, DVI, HDCP, Speaker        2,480,000  36 tháng

6  19"- ASUS- VE198T LED     5ms; 1440x900; 250cd/m2; 10.000.000:1; D-sub/ DVI; Speakers 1Wx2         2,800,000  36 tháng

7  20"- ASUS- VH202D       5ms, 1600x900 WIDE, 300cd/m2, 20.000:1                      2,860,000  36 tháng

8  20" ASUS- VE208T LED     5 ms, 1600x900;16:9, 250 cd/m2; 10.000.000: 1 HD-Ready; Speakers 1Wx2      3,390,000  36 tháng

10  21.5"- ASUS- VH222H      5ms, 1920x1080 WIDE, 300cd/m2, 20.000:1, DVI-D/ D-Sub/ HDMI, Speakers      3,950,000  36 tháng

                  5ms, 1920x1080 WIDE, 250cd/m2, 10.000.000:1 (ASCR); DVI/ D-sub; full HD;
11  21.5"- ASUS- VW228T LED                                            4,090,000  36 tháng
                  Speaker 2Wx2 RMS
12  21.5"- ASUS- MS226H      2ms, 1920x1080 WIDE, full HD, 250cd/m2, 50.000:1, HDMI              4,450,000  36 tháng
13  21.5" ASUS- VW227D      5 ms; 1920x1080, 250 cd/m2 , 50.000: 1, D-Sub, full HD 1080p,          3,800,000  36 tháng

14  21.5" ASUS- VE228T LED    5 ms, 1920x1080, 250 cd/m2, 10.000.000: 1, full HD 1080p, DVI-D/D-Sub      4,290,000  36 tháng

15  21.5" ASUS- VE228H LED    5 ms, 1920x1080,250cd/m2, 10.000.000: 1, DVI-D/D-Sub/HDMI, full HD 1080p     4,390,000  36 tháng

16  21.5"- ASUS- VS228H LED    5ms; 1920x1080; 250cd/m2; 50.000.000:1; DVI-D/D-Sub/HDMI; full HD        4,430,000  36 tháng

17  21.5"-ASUS- MS228H      2ms/Wide/1920x1080, 250cd/m2, 10.000.000:1/ HDMI, DVI/ Full HD          4,790,000  36 tháng
                  5ms; 1920x1080; Wide; 250cd/m2; 50.000.000:1; DVI-D/D-Sub/HDMI; full HD;
18  21.5'- ASUS- ML229H LED                                            5,390,000  36 tháng
                  IPS Panel
19  23"- ASUS- VH232T       5ms, 1920x1080 WIDE, 300cd/m2, 20.000:1, DVI-D, D-Sub              4,220,000  36 tháng
                  5ms, 1920 x 1080 WIDE, 300cd/m2, 20.000:1, D-sub/ DVI/ HDMI, Speakers 2Wx2;
20  23"- ASUS- VH232H                                               4,790,000  36 tháng
                  full HD
21  23"- ASUS- MS238H       2ms; 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; HDMI, DVI; Full HD         5,390,000  36 tháng
22  23"- ASUS- ML238H       2ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; HDMI/ D-Sub/ DVI-D         5,690,000  36 tháng
                  2ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 50.000.000:1; D-Sub/ DVI-D; Speakers 2Wx2; full
23  23"- ASUS- VH238T LED                                             4,899,000  36 tháng
                  HD

24  23"- ASUS- VS238H LED     5ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 50.000.000:1; D-Sub/ DVI-D/ HDMI; full HD     4,860,000  36 tháng

                  5ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 50.000.000:1; D-Sub/ DVI-D/ HDMI; full HD; IPS
25  23"- ASUS- ML239H LED                                             6,390,000  36 tháng
                  Panel; Thiết kế Ergo Fit độc đáo
26  23.6"- ASUS- VH242H      5ms, 1920x1080 WIDE, DVI, HDMI, 300cd/m2, 20.000:1, full HD           5,250,000  36 tháng
27  23.6"- ASUS - VE247H LED   2 ms, 1920x1080; 300cd/m2, 10,000,000 :1, DVI-D/D-Sub/HDMI            5,390,000  36 tháng

28                 2ms, 1920x1080 WIDE, 250cd/m2, 50.000:1, HDMI/ HDCP, tiết kiệm điện       6,000,000  36 tháng

                  2ms, 1920x1080 WIDE, 250cd/m2, 50000:1, HDMI/ D-Sub/ HDCP, tiết kiệm
29  23.6"- ASUS- LS246H                                              8,866,000  36 tháng
                  điện. Có lớp kính pha lê chống xước khi va chạm
30  24"- ASUS - VE248H LED    2 ms, 1920x1080; 250cd/m2, 10,000,000 :1, DVI-D/D-Sub/HDMI            5,790,000  36 tháng

                                                                Trang 63
                2 ms, 1920x1080 Wide; 250cd/m2, 50,000,000 :1, DVI-D/D-Sub/HDMI. Wall-
31  24"- ASUS - VS248H LED                                          6,299,000  36 tháng
                Mouting treo được lên tường
                2 ms, 1920x1080; 250cd/m2, 10,000,000 :1, DVI-D/ D-Sub/ HDMI, Công nghệ
32  24"- ASUS -ML248H LED                                          6,450,000  36 tháng
                đèn nền LED/Full HD 1080p
                6ms; 1920x1200; 400cd/m2; 50.000:1; HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI-D;
33  24.1"- ASUS- PA246Q                                           13,680,000  36 tháng
                USB; Card reader.Công nghệ đèn nền P-IPS /Full HD 1080p
                2ms, 1920x1080 WIDE, 250cd/m2; 50.000.000:1, DVI-D/ D-Sub/ HDMI/
34  25"- ASUS- VE258Q LED                                          7,860,000  36 tháng
                Display Port; Speakers 2Wx2; full HD

35  25.5"- ASUS- VW266H    2ms, 1920x1200 WIDE, full HD, 20.000:1, DVI-D, HDMI, USB, Speakers       7,480,000  36 tháng

36  25.5"- ASUS- VK266H    2ms, 1920x1200 WIDE, DVI, HDMI, 300cd/m2, 20.000:1, Speaker, Camera      7,800,000  36 tháng

37  27"- ASUS- MT276H     2ms, 1920x1080, 400cd/m2, 50.000:1, D-sub, HDMI, Speakers           10,500,000  36 tháng
                2 ms, 1920x1080; 300 cd/m2, 10,000,000 :1, HDMIx2/D-Sub/DVI-D,
38  27"- ASUS- VK278Q-LED                                          10,390,000  36 tháng
                SPEAKERS, WEBCAM
                2 ms, 1920x1080; 300 cd/m2, 10,000,000 :1, HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ DISPLAY
39  27"- ASUS- VE278Q-LED                                          9,860,000  36 tháng
                PORT; SPEAKERS: 3Wx2 stereo, RMS; Full HD 1080p
                                MÀN HÌNH BENQ
                5ms;1366x768; 500:1; 250 cd/m2; Giao tiếp: D-sub; Công nghệ Senseye + Photo
1  15.6"- BENQ- G610HDA                                           1,620,000  36 tháng
                với 5 chế độ hiển thị hình ảnh

2  17"- BENQ- G702AD     5ms ; 1280x1024, 700:1 (DC 2.000:1) 300cd/m2, D-Sub              1,890,000  36 tháng

3  18.5"- BENQ- V920 (LED)  5ms, 1366x768 WIDE, 250cd/m2, 1.000:1, DVI-D, D Sub. Công nghệ Led       2,350,000  36 tháng

                5ms; 1366x768; 40.000:1; 200 cd/m2; Giao tiếp: D-sub; Công nghệ
4  18.5"- BENQ-G925HDA                                           2,050,000  36 tháng
                Senseye+Photo với 5 chế độ hiển thị hình ảnh,
                5ms; 1600 x 900; 1000:1 (DCR); 250 cd/m2; Giao tiếp: D-sub, DVI-D; Công
5  20"- BENQ-GL2030                                             2,790,000  36 tháng
                nghệ Senseye 3.
                5ms, 1920x1080 WIDE, 300cd/m2, 1.000:1, DVI-D, D-sub, Audio, VGA, DVI,
6  21.5"- BENQ- G2220HD                                           3,300,000  36 tháng
                RGB, HDCP

7  21.5"- BENQ-V2220 (LED)  5ms, 1920x1080,WIDE, 250cd/m2, 1.000L:1, D-Sub/ DVI-D. Công nghệ LED      3,680,000  36 tháng

                8ms; 1920x1080; 3000:1 (DCR); 250 cd/m2; Giao tiếp: D-sub, DVI-D; 2 cổng
8  24"- BENQ-EW2420                                             5,860,000  36 tháng
                HDMI 1.3, 5 cổng USB. Công nghệ Senseye 3.
                                MÀN HÌNH DELL
1  17"- DELL- IN1720     8ms, 1440x900, 600:1, RGB. Màu đen                       2,250,000  36 tháng
2  17"- DELL E170s      5ms, 1280x1024, 800:1, 250cd/m2. Màu đen, màn vuông              2,580,000  36 tháng
3  18.5"- DELL - IN1920N   5ms,1360x768, 250cd/m2, 1.000:1, VGA                      2,190,000  36 tháng
4  18.5"- DELL- E1910H    5ms, 1366x768, WIDE, 250cd/m2, 1.000:1                     2,290,000  36 tháng
5  18.5"- DELL- IN1910N   5ms, 1366x768, WIDE, 250cd/m2, 1000:1; D-sub                  2,250,000  36 tháng
6  19"- DELL- E190S     5ms, 1280x1024, 250cd/m2, 800:1, màn vuông                   2,990,000  36 tháng
7  20"- DELL- S2009WFP    5ms, 1600x900, WIDE, 300cd/m2, 1.000:1, DVI                  3,090,000  36 tháng
8  20"- DELL- IN2020M    5ms, 1600x900, WLED, 250cd/m2, 8.000.000:1, D-sub/ DVI             3,390,000  36 tháng
9  20"- DELL- P2011H     5ms, 1600x900, WLED, 250cd/m2, 2.000.000:1, D-sub/ DVI-D; 2USB         3,350,000  36 tháng

10  21.5"- DELL- ST2220L   5ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 8.000.000:1, D-sub/ DVI/ HDMI, full HD     3,750,000  36 tháng

11  21.5"- DELL- P2211H    5ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 2.000.000:1, D-sub/ DVI-D, 2USB, full HD    4,100,000  36 tháng

12  23"- DELL- ST2320L    5ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 8.000.000:1, D-sub/ DVI/ HDMI, full HD     4,250,000  36 tháng

13  24"- DELL- ST2420L    5ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 8.000.000:1, D-sub/ DVI/ HDMI, full HD     4,750,000  36 tháng

14  24"- DELL- P2411H     6ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 2.000.000:1, D-sub/ DVI-D, 2USB; full HD    5,150,000  36 tháng

                                  MÀN HÌNH HP
1  17"- HP- LE1711      5ms, 1280 x 1024, 250 cd/m2, 1.000:1                      2,560,000  36 tháng
2  18.5"- HP W185Q      5ms, 1366 x 768, 200cd/m2, 600:1, DVI-D                    2,150,000  12 tháng
3  18.5"- HP S1932      5ms, 1366x768, 270cd/m2, 700:1, VGA/ D-SUB. Màu đen lịch lãm          2,290,000  36 tháng
4  19"- HP LE1901w      5ms, 1400 x 900 WIDE, 1.000:1, 250cd/m2.                    2,590,000  36 tháng
5  19" HP LE1911       5ms, 1280x1024, 250cd/m2, 1.000:1                       3,190,000  36 tháng
6  19" HP LE1901wL LED    5ms, 1440x900, 270cd/m2, 700:1, VGA/ D-sub, Anti Glare             2,680,000  36 tháng
7  20"- HP Pavilion- Q2009  5ms, 1600x900, WIDE, 300cd/m2, 1.000:1                     2,780,000  12 tháng


                                                             Trang 64
8  20"- HP Q2010s        5ms, 1600x900, WIDE, 250cd/m2, 1.000:1, DVI-D, VGA              2,650,000  12 tháng
9  20"- HP CPQ S2021a      5ms, 1600x900, WIDE, 700:1, DVI-D/VGA, Speaker                2,699,000  12 tháng
10  20"-HP X20 LED        5ms, 1600x900, WIDE, 250cd/m2, 1.000:1, DVI-D, VGA              2,860,000  12 tháng
11  20"- HP S2032         5ms, 1600x900, 270cd/m2, 700:1, WIDE. VGA/ D-SUB. Màu đen          2,790,000  36 tháng
12  20"- HP 2011x ( XP597AA) LED 2.5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 1000:1, VGA/ DVI                 3,390,000  12 tháng
                  5ms, 1920x1080, WIDE, D-sub; 250cd/m2, 1.000.000:1, Full HD, vỏ chống tĩnh
13  23"-HP X23 LED                                               3,990,000  12 tháng
                  điện
14  23"- HP 2311f (LA176AA) LED 5ms, 1920x1080, 280cd/m2, 1000:1, VGA/ DVI                   4,680,000  12 tháng

                                 MÀN HÌNH COMPAQ
1  18.5"- Compaq S1921      5ms, 1366x768, WIDE 200cd/m2, 700:1.                     2,190,000  36 tháng
2  20"- Compaq S2021Q      5ms, 1600x900, WIDE, 270cd/m2, 700:1, D-SUB/ DVI-D. Speaker         2,530,000  36 tháng

                                   IBM - LENOVO
   18.5"- IBM LENOVO Idea
1                 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1                       2,500,000  12 tháng
   Centre
2  18.5"- IBM LENOVO D185W    5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1, D-Sub                   2,500,000  12 tháng
3  18.5" IBM LENOVO 18004626   5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1, D-sub. WIDE                2,400,000  12 tháng

                                    MÀN HÌNH LG

1  17"- LG- 177WS/WSB      8ms, 1440x 900 WIDE, D-sub, 250cd/m2, 5.000:1                1,990,000  24 tháng

2  17"- LG- 1742SE        5ms, 1280x1024, Digital control                       2,090,000  24 tháng
3  18.5" - LG W1943S/SE     5ms, 1366 x 768, 300cd/m2, 30.000:1                     2,090,000  24 tháng
4  18.5" - LG E1940S (LED)    5ms, 1366x768, 200cd/m2, D-sub, thiết kế siêu mỏng. Tiết kiệm điện      2,350,000  24 tháng
5  19"-LG L1942S/SE       5ms, 1280x1024, 300cd/m2, 8.000:1, D-sub                   2,590,000  24 tháng
6  20" - LG W2053TQ       5ms, 1600x900, 300cd/m2, 50.000:1, DVI                    2,560,000  24 tháng
7  20" - LG E2040T LED      5ms, 1600 x 900, 50.000:1, Giao tiếp D-sub, DVI. Tiết kiệm điện       2,680,000  24 tháng
                  5ms, 1920 x 1080 (full HD), 1.000.000:1, 250cd/m2. Cổng kết nối: D-Sub và
8  21.5" - LG E2240T LED                                           3,860,000  24 tháng
                  DVI-D. Tiết kiệm điện

9  20" - LG E2050T (LED)     5ms, 1600x900, 250cd/m2, DVI, ULTra Slim (siêu mỏng). Tiết kiệm điện     2,890,000  24 tháng

10  21.5" - LG M227WA       2ms, 1920 x 1080 (full HD), WIDE, 300cd/m2, 20.000:1, chức năng TV/DVI    3,860,000  24 tháng

11  21.5" - LG E2250T (LED)    5ms, 1920x1080, 250cd/m2, DVI, ULTra Slim (siêu mỏng). Tiết kiệm điện    3,850,000  24 tháng

12  21.5" - LG W2253TQ      5ms, 1920×1080 WIDE, 300cd/m2, 50.000:1/DVI/Full HD             3,090,000  24 tháng

                                 MÀN HÌNH SAMSUNG
1  17"- SAMSUNG- E1720NRX    5ms,1280 x1024, 250cd/m2, Độ tương phản DC 50.000:1             2,279,000  24 tháng

2  18.5"- SAMSUNG-E1920NX    5ms ,Wide ; 1360 x 768,250cd/m2 ;15.000:1, D- Sub              2,260,000  24 tháng

3  18.5"- SAMSUNG-B1930N     5ms, 1360 x 768, WIDE,250cd/m2, 50.000:1                   2,350,000  24 tháng
   18.5" SAMSUNG S19A300N
4                 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub, Điện năng : 19W         2,490,000  24 tháng
   LED
   18.5" SAMSUNG S19A350N
5                 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub, Điện năng : 19W         2,550,000  24 tháng
   LED
   18.5" SAMSUNG S19A350B
6                 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub/ DVI, Điện năng : 19W       2,690,000  25 tháng
   LED
7  18.5" SAMSUNG S19A10N     5ms, 1366x768, 200cd/m2, 700:1, D-sub.                    2,220,000  24 tháng

8  20"-SAMSUNG -B2030      5ms,1600x900,Wide,300cd/m2, 50.000:1, DVI                  2,720,000  24 tháng

9  20" SAMSUNG S20A300B LED   5ms, 1600 x 900, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub/ DVI, Điện năng : 19W       3,060,000  24 tháng
   20" SAMSUNG S20A350B
10                 5ms, 1600 x 900, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub/DVI, Điện năng : 19W       3,090,000  24 tháng
   LED
11  20" SAMSUNG S20A550H LED 2ms, 1600 x 900, 250cd/m2, 1000 :1, D- Sub/ HDMI, Điện năng: 23W         4,090,000  24 tháng

12  21.5"- SAMSUNG-BX2250 LED 2ms, 1920 x1080, Wide, 250cd/m2, 1.000:1, 2x HDMI, DVI              4,880,000  24 tháng

13  21.5" SAMSUNG B2230HN     5 ms; 1920 x 1080, 300cd ; 70.000:1; D-sub, 2 x HDMI, tích hợp TV      4,880,000  25 tháng
   21.5" SAMSUNG S22A350B
14                 2ms, 1920 x 1080, 250cd/m2, 5M:1, DVI-I, Điện năng : 23W;          3,900,000  25 tháng
   LED

15  23" SAMSUNG S23A350B LED   5ms; 1920 x 1080; 250cd/m2                          4,290,000  24 tháng


16  23" SAMSUNG S23A550H LED 2ms, 1920x1080, 250cd/m2, 5M:1, D-sub, HDMI. Thiết kế viền pha lê         6,390,000  24 tháng


                                                              Trang 65
 17  23" SAMSUNG S23A750X LED 2ms, 1920 x 1080, 250cd/m2, 5M:1, HDMI                       11,268,000  24 tháng

                                MÀN HÌNH VIEWSONIC
   18.5"- VIEWSONIC VA1938WA- 5ms, 1366x768, 250cd/m2, 10.000.000:1, VGA/ DVI. Tiết kiệm 50% điện năng.
 1                                                         2,220,000  36 tháng
   LED            Thiết kế siêu mỏng
   18.5" VIEWSONIC
 2                  5ms, 1366x768, 250cd/m2, 10.0000.000:1 Màn gương/ Công nghệ đèn nền LED    2,290,000  36 tháng
   VA1931WMA-LED
   18.5" VIEWSONIC VA1938W    5ms, 1366x768, 250cd/m2, 10.0000.000:1, H170° V160°.DVI/VGA. Màn
 3                                                         2,390,000  36 tháng
   LED              gương/ Công nghệ đèn nền LED.
   19" VIEWSONIC VX1937W-
 4                  5ms, 1440x900, 250cd/m2, 10.0000.000:1, DVI/VGA               2,690,000  36 tháng
   LED
   19" VIEWSONIC VX1951M-
 5                  5ms,1400x900, 250cd/m2; 10.000.000:1; DVI/ VGA; Speaker 2Wx2; siêu mỏng    2,690,000  36 tháng
   LED
   20" VIEWSONIC VA2038WM-     5ms, 1600x900, 250cd/m2., 10.0000.000:1, .DVI/VGA. Màn gương/ Công nghệ
 6                                                         3,090,000  36 tháng
   LED              đèn nền LED.
   21.5" -VIEWSONIC VA2238wm 5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 10.000.000:1, DVI/ VGA/ Invisible Audio, full HD,
 7                                                         4,109,000  36 tháng
   (LED)           màn gương, công nghệ LED
   21.5" -VIEWSONIC VX2250wm 5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 10.000.000:1, DVI/ VGA/ Invisible Audio, full HD,
 8                                                         4,320,000  36 tháng
   (LED)           màn gương, công nghệ LED
   21.5" VIEWSONIC VX2253MH- 2ms; 1920x1080; 250cd/m2; 30.000.000:1; 2xHDMI+ VGA; Speakers 2Wx2; full
 9                                                         4,460,000  36 tháng
   LED            HD
   23" VIEWSONIC VP2365WB     14ms, 1920x1080; 300cd/m2; 20.000:1; .DVI/VGA/USB 2.0 up-sream x 1 , down-
 10                                                        6,999,000  36 tháng
   (IPS PANEL)          sream x 4; full HD
 11  23.6" VIEWSONIC VX2439WM                                           5,520,000  36 tháng
   23.6" -VIEWSONIC VX2450wm 5ms, 1920x1080, 300cd/m2, 10.000.000:1, DVI/ VGA/ Invisible Audio 2Wx2,
 12                                                        5,650,000  36 tháng
   (LED)           full HD, màn gương, công nghệ LED
                   5ms; 1920x1080, 300cd/m2, 100.000:1; DVI/ VGA/ 2USB 2.0 ports; Speakers
 13  23.6" VIEWSONIC VG2428WM                                           5,690,000  36 tháng
                   2Wx2; full HD

 14  27" VIEWSONIC VX2739WM     1ms, 1920x1080, 300cd/m2, 100.000:1. VGA/ DVI, HDMI. Màn gương        8,860,000  36 tháng

                           GRAPHICS CARD (CARD ĐỒ HỌA)
GIAO TIẾP PCI EXPRESS - ASUS
   512MB EAH5450 SILENT      EAH5450 SILENT/DI/512MD2 *Chipset: Radeon HD5450 *Dung lượng:
 1                                                          966,000  36 tháng
                   512MB
   1GB EAH5450 SILENT       EAH5450 SILENT/DI/1GD3 *Chipset: Radeon HD5450 *Dung lượng: 1GB
 2                                                         1,344,000  36 tháng
                   EAH5670/DI/1GD5 *Graphics: ATI Radeon HD 5670 *Dung luợng:
 3  EAH5670/DI/1GD5 (128bits)                                          2,562,000  36 tháng
                   GDDR5 1G *Chuẩn cắm: PCI-Express 2.1
   EAH5570/DI/1GD3 (128bits)   EAH5570/DI/1GD3 *Chipset: Radeon HD5570 *Dung lượng: 1GB
 4                                                         1,911,000  36 tháng
   EAH5770/2DIS/512MD5(128bit   EAH5770/2DIS/512MD5 Graphics: ATI Radeon HD 5770 Dung luợng:
 5                                                         3,486,000  36 tháng
   s)               GDDR5 512MB Chuẩn cắm: PCI-Express 2.1
   EAH5770 Cu           EAH5770 CUcore/G/2DI/1GD5 *Graphics: ATI Radeon HD 5770 *Dung
 6                                                         3,591,000  36 tháng
   Core/2DI/1GD5(128bits)     luợng: GDDR5 1G *Chuẩn cắm: PCI-Express 2.1
GIAO TIẾP PCI EXPRESS - GIGABYTE

 1  512Mb N210OC-512I       Geforce GT210/ DVI-I / D-Sub / HDCP/ DDR2/ 64bits                987,000  36 tháng

 2  768Mb GV N460OC-768I      Geforce GTX 460/ Dual-Link DVI-I / HDMI/ GDDR5/ 192 bits.           4,515,000  36 tháng
                   Geforce G210 GPU/ DVI-I / D-Sub / HDMI with HDCP/ GDDR3/ 64 bits.
 3  1Gb GV N210TC-1GI                                              1,176,000  36 tháng
                   (512Mb DDR3 onboard, minimum system memory requirement 2Gb). Turbo
 4  1Gb N210D2-1GI         Geforce G210/ D-sub/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ GDDR2/ 128 bit/ fan 8cm      1,344,000  36 tháng
                   Geforce GT 220/ DVI-I / D-Sub / HDMI with HDCP. GDDR3/ 128 bits.
 5  1Gb GV N220TC-1GI                                              1,659,000  36 tháng
                   (512Mb DDR3 onboard minimum system memory requirement 2Gb); turbo
 6  1Gb GV N220D2-1GI       GeForce GT220/ DVI-D/ D-sub/ HDMI/ DDR2/ 128bits               1,680,000  36 tháng
                   Geforce GT220/ DVI-I / D-Sub / HDCP / HDMI port/ DDR3/ 128bits. Dual
 7  1Gb N220OC-1GI                                                1,806,000  36 tháng
                   FAN 8cm, hỗ trợ Game thủ và Over clocker
                   GeForce GT240/ DVI-D/ D-sub/ HDMI/ DDR3/ 128bits. Dual FAN 80cm, hỗ
 8  1Gb N240D3-1GI                                                2,457,000  36 tháng
                   trợ Game thủ và Over clocker
 9  1Gb GV N430OC-1GL       Geforce GT 430/ Dual link DVI-I/ D-sub/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bits       1,869,000  36 tháng

10  1Gb N430OC-1GI         Geforce GT 430/ Dual DVI-I/ D-Sub/ HDMI/ HDCP/ GDDR3/ 128bits         1,869,000  36 tháng
                   Geforce GT 440/ Dual link DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection/
11  1Gb N440D3-1GI                                                2,226,000  36 tháng
                   DDR3/ 128bits. Fan 80cm
12  1Gb N450-1GI          Geforce GTS 450/ Dual link DVI-I / D-Sub / HDMI/ DDR5/ 128bits        3,213,000  36 tháng

                                                                Trang 66
13  1Gb N450OC-1GI       Geforce GTS 450/ D-sub/ Dual DVI-I/ mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 128bit    3,444,000  36 tháng
                 Geforce GTS 450/ Dual Dual link DVI-I/ D-sub (by adapter)/ mini HDMI/
14  1Gb GV N450OC2-1GI                                          3,990,000  36 tháng
                 HDCP protection/ DDR5/ 128bits
                 Geforce GTX 460/ Dual Dual link DVI-I/ D-sub (by adapter)/ mini HDMI/
15  1Gb GV N460SE-1GI                                           4,767,000  36 tháng
                 HDCP/ GDDR5/ 256bits
16  1Gb N460OC-1GI       Geforce GTX 460 GPU, Dual-Link DVI-I / HDMI/ GDDR5/ 256bits        5,124,000  36 tháng

17  1Gb N520OC-1GI       Geforce GT 520/ D-sub/ Dual link DVI-I/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 64bits     1,617,000  36 tháng
               Geforce GTX 550/ Dual link DVI-I/ mini HDMI with HDCP protection/
18  1Gb N550OC-1GI                                            4,179,000  36 tháng
               GDDR5/ 192bits. Fan 10cm
               Geforce GTX 560/ Dual link DVI-I/ mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 256bits.
19  1Gb N560OC-1GI (TOP VGA)                                       6,510,000  36 tháng
               Tản nhiệt cao cấp Windforce 2x
               Geforce GTX 560/ Dual link DVI-I/ mini HDMI with HDCP protection/
20  1Gb N560SO-1GI-950                                          7,098,000  36 tháng
               GDDR5/ 256bits. Tản nhiệt cao cấp Windforce 2x
   1Gb GV N570OC-13I (TOP
21              Geforce GTX 570/ Dual link DVI-I*2/ mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 320bits     9,345,000  36 tháng
   VGA)
22  3Gb GV N590D5-3GD-B     Geforce GTX 590/ Dual link DVI-I*3 / mini Display Port, GDDR5/ 768bits  19,992,000  36 tháng

                 GeForce GTX4800/ DVI-D/ HDCP/ DDR5/ 384bits. thiết kế theo công nghệ
23  1536Mb N480D5-15I-B                                         11,889,000  36 tháng
                 MULTI-CORE COOLING làm mát toàn bộ VGA
24  512Mb R545OC-512I      Radeon HD 5450/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 64bits            1,092,000  36 tháng

25  512Mb R545HM-512I      Radeon HD 5450/ D-Sub/ Dual DVI/ Dual DVI-I/ HDCP/ GDDR3/ 64bits      987,000   36 tháng

26  1Gb R545SC-1GI       Radeon HD 5450/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/GDDR3 / 64bit            1,323,000  36 tháng

27  1Gb R465OC 1GI       Radeon HD 4650/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/HDCP/DDR2/128bits          1,491,000  36 tháng

28  1Gb R557OC-1GI       Radeon HD 5570/ Dual DVI/ HDMI/ HDCP/GDDR3 /128bit            1,848,000  36 tháng

29  1Gb R567D3-1GI       Radeon HD 5670 GPU/ Dual DVI-I/ D-sub/ HDMI/ GDDR3/ 128bits        2,142,000  36 tháng

30  1Gb R575OC-1GI       Radeon HD 5750/ Dual-link DVI-I /D-Sub/ HDMI/ HDCP/ DDR5/ 128bits     3,129,000  36 tháng
                 Radeon HD 6750/ Dual-link DVI-I/ DVI-D/ D-Sub/ HDMI/ GDDR5/ 128bits.
31  1Gb GV R675OC-1GI                                           3,213,000  36 tháng
                 Fan 80mm
                 Radeon HD 6770/ Dual-link DVI-I/ HDMI/ DisplayPort/ GDDR5/ 128bits.
32  1Gb GV R677UD-1GD                                           3,570,000  36 tháng
                 Fan 80mm
                 Radeon HD 6850/ Dual-link DVI-I/ DVI-D/ HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 256bits.
33  1Gb GV R685OC-1GD                                           5,292,000  36 tháng
                 Tản nhiệt Gigabyte winforce 2X Cooling Design
                 Radeon HD 6850 GPU - GDDR5/Chuẩn PCI-Express 2.1/ DVI-I / DVI-D/ D-
34  1Gb GV R685D5-1GD                                           4,767,000  36 tháng
                 Sub (by Adapter)/ HDMI / DisplayPor, 256bit
                 GV-R687OC-1GD Chipset: Radeon HD 6870 Dung lượng: 1GB Chuẩn cắm:
35  1GB GV-R687OC-1GD                                           6,447,000  36 tháng
                 PCI-Express
                 Radeon HD 6870/ Dual-link DVI-I/ DVI-D/ HDMI/ GDDR5/ 256bits. Tản
36  1Gb R687SO-1GD                                            6,762,000  36 tháng
                 nhiệt cao cấp Windforce 3x
                 Radeon HD 6870 GPU - GDDR5/Chuẩn PCI-Express 2.1 / DVI-I/ DVI-D/ D-
37  1Gb GV R687D5-1GD-B                                          5,628,000  36 tháng
                 Sub (by Adapter) / HDMI / miniDisplay, 256bit
                 Radeon HD 6950/ Dual-link DVI-I/ DVI-D/ HDMI/ GDDR5/ 256bits. Tản
38  1Gb R695OC 1GD                                            7,476,000  36 tháng
                 nhiệt cao cấp Windforce 3x, có cable HDMI 1.8m đầu tiếp xúc mạ vàng đi
   1536Mb GV N580D5-15I-B   Geforce GTX 580 GPU - GDDR5 / DVI-I / Dual-Link DVI / HDMI (HDCP
39                                                    15,440,000  36 tháng
   (TOP VGA          protection), support nSLI Te, 384bit
   4Gb R699D5-4GD-B (Hard-   Radeon HD 6990 GPU/ Dual-link DVI-I/ 4 mini DisplayPort/ HDCP
40                                                    19,215,000  36 tháng
   Core Gaming Series)     Protection. Công nghệ 40nm
GIAO TIẾP PCI EXPRESS - MSI

 1  512Mb N8400GS-D512H     Geforce 8400GS/ Dual-link DVI-I/ Dsub/ HDMI/ GDDR2/ 64bits         956,000   36 tháng

 2  512Mb N9500GT-MD512/D2   Geforce 9500GT/Dual DVI/HDMI/HDCP/HD DVD support/ DDR2/ 128bits      1,470,000  36 tháng

 3  512 Mb N220GT-MD512     GeForce GT 210/ Dual Link DVI/ VGA/ HDMI/ DDR2/ 128bits.         1,554,000  36 tháng
   512Mb N240GT-        Geforce GT 240/ Dual-link DVI-I, VGA, HDMI (Chuẩn PCI-E 2.0)/ HDCP
 4                                                     2,520,000  36 tháng
   MD512/OC/D5         Capable/ DDR5/ 128bits
                 GeForce GT 440/ Dual DVI-I/ mini HDMI/ HDMI/ HDCP/ Bluray/ HD DVD
 5  512Mb N440GT-MD512D5                                         2,384,000  36 tháng
                 support/ DDR5/ 128 bits
                 GeForce GT 240/ Dual Link DVI/ HDMI/ D-sub/ HDCP/ Blu-ray/ HD DVD
 6  1Gb N240GT-MD1G/D5                                          2,489,000  36 tháng
                 Support/ GDDR5/ 128 bit
 7  1Gb N430GT-MD1GD3      GeForce GT 430 - 1024Mb DDR3 128 bits/ DVI-I, mini HDMI          1,995,000  36 tháng
                 GeForce GTX 460/ DVI-I/ TV-Out/ HDTV-Out/ VGA/ HDMI/ DDR5/
 8  768Mb N460GTX-M2D768D5                                        4,673,000  36 tháng
                 192bits

                                                            Trang 67
   768Mb N460GTX Cyclone   GeForce GTX 460/ DVI-I/ TV-Out/ HDTV-Out/ VGA/ HDMI/ DDR5/
9                                                        5,040,000  36 tháng
   768D5/OC         192bits
                GeForce GT 220/ Dual Link/ DVI/VGA/HDMI/ DDR2/ 128bits. Nhiệt độ
10  1Gb N220GT-MD1GB                                              1,785,000  36 tháng
                thấp , hiệu năng cao
   1Gb N450GTX Cyclone    GeForce GTS 450/ Dual DVI-I/ mini HDMI/ HDMI Support/ HDCP Capable/
11                                                        3,544,000  36 tháng
   1GD5/OC          Blu-ray/ HD DVD Support/ DDR5/ 256bits
   1Gb N460GTX Cyclone    Geforce GTX 460/ Dual DVI/ mini HDMI/ HDCP/ Bluray/ HD DVD support/
12                                                        4,620,000  36 tháng
   1GD5/OC          RoHS/ DDR5/ 256bits
   1Gb N460GTX Hawk Talon  GeForce GTX 460 1024Mb DDR5 256 bits / DVI , Mini HDMI1,
13                                                        5,880,000  36 tháng
   Version          VGA(Optional, via DVI to D-Sub adapptor), HDMI
                Geforce GTX 460/ Dual DVI/ mini HDMI/ HDMI (Option)/ HDCP/ Bluray/
14  1Gb N460GTX Hawk                                              4,872,000  36 tháng
                HD DVD support/ DDR5/ 256bits
   1Gb N460GTX Hawk Talon  GeForce GTX 460/ Dual Link DVI-I/ mini HDMI/ VGA/ HDMI/ HDCD/ Blu-
15                                                        5,093,000  36 tháng
   Attack          ray/ HD DVD Support/ DDR5/ 256 bits
                GeForce GTX 465/ Dual DVI-I/ HDTV-out/ VGA/ HDMI/ TV-out/ DDR5/
16  1Gb N465GTX M2D1G                                              6,510,000  36 tháng
                256bits
                Geforce GTX 470/ VGA/TV Out/ Dual DVI/ HDTV-out/ HDMI/ HDCP/ HD
17  1Gb N470GTX-M2D12                                              7,140,000  36 tháng
                DVD support/ DDR5/ 320bits.
   1280Mb N560GTX Twin Frozr GeForce GTX 560/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDMI/ HDCP/ Blu-ray/ HD
18                                                        5,439,000  36 tháng
   II/OC           DVD Support/ GDDR5/ 256 bits
                GeForce GTX 560 Ti/ Dual DVI-I x /, mini HDMI/ HDMI/ HDCP/ DVI
19  1280Mb N560GTX-Ti Hawk                                           7,130,000  36 tháng
                Output/ Blu-ray/ HD DVD Support/ GDDR5/ 256 bits
                Geforce GTX 480/ VGA/TV Out/ Dual DVI/ HDTV-out/ HDMI/ HDCP/ HD
20  1536Mb N480GTX-M2D15                                            10,133,000  36 tháng
                DVD support/ DDR5/ 384bits.
                GeForce GTX 480/ Dual DVI-I/ mini HDMI/ HDMI Support/ HDCP Capable/
21  1536Mb N480GTX Lightning                                          11,550,000  36 tháng
                Blu-ray/ HD DVD Support/ DDR5/ 384bits
   1Gb N550GTX-Ti Cyclone II
22               GeForce GTX 550 Ti/ Dual DVI-I, mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 192 bits         4,410,000  36 tháng
   1GD5/OC

23  1Gb N560GTX-Ti Twin Frozr II GeForce GTX 560 Ti/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 256 bits      6,038,000  36 tháng

   1Gb N560GTX-Ti Twin Frozr II
24                GeForce GTX 560 Ti/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDCP/ GDDR5/ 256 bits      6,300,000  36 tháng
   OC
   1536Mb N580GTX Twin Frozr GeForce GTX 580/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDMI/ HDMI/ HDCP/ DVI
25                                                       14,385,000  36 tháng
   II/OC            Output/ Blu-ray/ HD DVD Support/ GDDR5/ 384 bits
                 Radeon HD 5670/ Dual-link DVI-I/ HDMI/ HDCP/ Blu-ray/HD DVD Support/
26  512Mb R5670-PMD512                                             2,331,000  36 tháng
                 DDR5/ 128bits

27  1Gb R4670-2D1G/ D3       Radeon HD 4670/ Dual DVI/ HDTV/ HDMI/ HDCP/ DDR3/ 128bits          2,006,000  36 tháng

28  1Gb VR5570-MD1G        Radeon HD 5570/ Dual DVI/ HDTV/ VGA/ GDDR2/ 128bits             1,680,000  36 tháng

                  Radeon HD 5670/ Dual-link DVI-I/ HDMI/ HDCP Capable / Blu-ray/ HD DVD
29  1Gb R5670-PMD1G/ OC                                             2,520,000  36 tháng
                  Support / DDR5/ 128bits
                  Radeon HD5750/ TV Out/ Dual DVI/ HDCP/ HDMI/ DDR5/ 128bits/ Support
30  1Gb R5750-PM2D1G                                              3,675,000  36 tháng
                  ATI CrossFireX™

31  1Gb P5770-PMD1G        Radeon HD 5770/ Dual DVI/ HDTV/ VGA/ HDMI/ TV-out/ GDDR5/ 128bits      4,095,000  36 tháng

                  Radeon HD5770/ VGA/ Dual link DVI-I X2/ TV Out/ HDTV Out/ HDMI/
32  1Gb R5770 Hawk                                               3,675,000  36 tháng
                  HDCP/ DDR5/ 128bits
                  ATI Radeon HD 5830- GDDR5 256bits - Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1,/ MSI /
33  1Gb R5830 Twin Frozr II                                           4,830,000  36 tháng
                  HDMI / HDCP / Blu-ray/HD DVD / PCI-E 2.0 /
                  Radeon HD5850/ VGA/ Dual link DVI-I X2/ TV Out/ HDTV Out/ HDMI/
34  1Gb R5850 Twin Frozr II                                           6,458,000  36 tháng
                  HDCP/ DDR5/ 256bits
                  Radeon HD5870 Chipset - GDDR5 / DVI-I /HDMI / DisplayPort / HDMI,
35  1Gb R5870 Lightning                                             9,555,000  36 tháng
                  256bits
36  1Gb R5870-PM2D1G        Radeon HD5870/ Dual link DVI/ VGA/ HDTV Out/ HDMI/ DDR5/ 256bits       9,870,000  36 tháng
                  Radeon HD 6670/ Dual link DVI-I/ HDMI/ HDCP/ HD DVD/ Display port/
37  1Gb R6670-MD1GD5                                              3,656,000  36 tháng
                  GDDR5/ 128bits. RoHS
                  Radeon HD 6850/ Dual-link DVI-I/ HDMI Support / HDCP Capable / Blu-
38  1Gb R6850-PM2D1GD5                                             4,830,000  36 tháng
                  ray/ HD DVD Support/ DDR5/ 256bits
   1Gb R6850 Cyclone 1GD5     Radeon HD 6850 - GDDR5 256bits DisplayPort x 1 - Dual DVI-I x 1 -
39                                                        4,620,000  36 tháng
   Power Edition/OC        Signal DVI-D x1 - HDMI x 1 - 02 HDM
                  Radeon HD 6870/ Dual-link DVI-I/ HDMI Support/ HDCP Capable / Blu-ray/
40  1Gb R6870-2PM2D1GD5                                             5,775,000  36 tháng
                  HD DVD Support/ DDR5/ 256bits
41  1GB R6870 Hawk         Radeon HD 6870/ GDDR5/ 256bits/ Mini Display/DVI/ DVI/ HDMI         6,489,000  36 tháng
               Radeon HD 6870/ Mini DisplayPort x 2/ Dual-link DVI/ DVI, HDMI/
42  1GB R6870 Twinfrozr II                                           6,300,000  36 tháng
               GDDR5/ 256bits
               Radeon HD 5450/ Dual-link DVI-I/ Dsub, HDMI/ HDMI/ HDCP/ GDDR2
43  1GB R5450-MD1GH/D2                                             1,239,000  36 tháng
               64bits
               GeForce GTX 570/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDMI/ DVI/ GDDR5/
44  1280 MB N570GTX-M2D12D5                                           8,820,000  36 tháng
               256bits
   1536 MB N580GTX-    GeForce GTX 580/ Dual DVI-I x 2/ mini HDMI/ HDMI/ DVI/ GDDR5/
45                                                       13,020,000  36 tháng
   M2D15D5/OC       256bits

                                                               Trang 68
                 Radeon HD 6950/ Mini DisplayPort x 2/ Dual-link DVI, DVI/ HDMI/
46  2GB R6950 2PM2D2GD5                                          6,930,000  36 tháng
                 GDDR5 256bits
                 Radeon HD 6950/ Mini DisplayPort x 2/ Dual-link DVI/ Single-link DVI/
47  2GB R6950 Twin Frozr II/OC                                       8,117,000  36 tháng
                 HDMI/ GDDR5/ 256bits
                 Radeon HD 6970 - GDDR5 256bits - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x
48  2GB R6970 2PM2D2GD5                                          10,448,000  36 tháng
                 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
                 Radeon HD5970/ VGA/ Dual Link DVI/ TV Out/ HDTV Out/ HDMI/ HDCP/
49  2Gb R5970-P2D2G                                            1,627,500  36 tháng
                 DDR5/ 256bits

                           FAN FOR VGA (QUẠT CHO VGA)
 1  FAN FOR GRAPHICS CARD    Quạt cho VGA                                 80,000

 2  C.M AQUAGATE DUO VIVA    Tản nhiệt nước, có bộ đIều khiển quạt                   1,659,000

                                   RAM (BỘ NHỚ)
RAM CORSAIR
                 DDRamIII 4GB(2x2GB)/2000 C8 Dominator CORSAIR(heatsink-tản nhiệt
 1  CMT4GX3M2A2000C8                                            3,885,000  36 tháng
                 cao cấp)
 2  VS2GB1333D3         DDRamIII 2Gb1333 VS CORSAIR (ko tan nhiet)                 504,000   36 tháng

 3  CMXG2GX3M1A1333C9      DDRamIII 2Gb1333 Gaming CORSAIR (heatsink-tản nhiệt thường)        546,000   36 tháng

 4  CMV4GX3M1A1333C9       DDRamIII 4Gb1333 CMV CORSAIR (ko tan nhiet)                1,155,000  36 tháng
                 DDRamIII 4GB(2x2GB)/1600 C8 Dominator CORSAIR(heatsink-tản nhiệt
 5  CMP4GX3M2A1600C8                                            2,835,000  36 tháng
                 cao cấp)
                 DDRamIII 6GB(3x2GB)/1600 C8 Dominator CORSAIR(heatsink-tản nhiệt
 6  CMP6GX3M3A1600C8                                            3,885,000  36 tháng
                 cao cấp)
                 DDRamIII4Gb(2x2GB)/1600C9 Vengeance CORSAIR(heatsink-tản nhiệt cao
 7  CMZ4GX3M2A1600C9                                            1,701,000  36 tháng
                 cấp)
                 DDRamIII 4Gb/1600 C9 VENGEANCE CORSAIR(heatsink-tản nhiệt cao
 8  CMZ4GX3M1A1600C9                                            1,680,000  36 tháng
                 cấp)
                 DDRamIII 4GB(2x2GB)/1600 C9 XMS3 CORSAIR(heatsink-tản nhiệt
 9  CMX4GX3M2A1600C9                                            1,470,000  36 tháng
                 thường)
                 DDRamIII 4GB(2x2GB)/1600 C8 Dominator CORSAIR(heatsink-tản nhiệt
10  CMP4GX3M2A1600C8                                            2,835,000  36 tháng
                 cao cấp)
RAM KINHSTON
   1GB Bus 800Mhz (PC2-6400)  Hãng sản xuất: Kingston Dung lượng: 1Gb Kiểu Ram: DDRII Bus Ram:
 1                                                      420,000   36 tháng
                 800MHz (PC2-6400)
   2GB Bus 800MHz        Kingston Dung lượng: 2Gb Kiểu Ram: DDRII Bus Ram: 800MHz (PC2-6400)
 2                                                      735,000   36 tháng
   1GB Bus 1333 (PC3-10600)   Dung lượng: 1GB Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1333MHz
 3                                                      357,000   36 tháng
                 Dung lượng: 2GB Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1333MHz
 4  2GB Bus 1333 (PC3-10600)                                        525,000   36 tháng
                 Kingston 4GB Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1333MHz
 5  4GB BUS 1333 (PC3-10600)                                        1,722,000  36 tháng

RAM KINGMAX
   1GB Bus 800Mhz (PC2-6400)
 1                RAM 1GB KINGMAX™ DDR2 800MHz PC6400                    420,000   36 tháng
   2GB Bus 800Mhz (PC2-6400)
 2                RAM 2GB KINGMAX™ DDR2 800MHz PC6400                    693,000   36 tháng
   2GB Bus 1066Mhz (PC2-8500)
 3                RAM 2GB KINGMAX™ DDR2 1066MHz PC8500                    525,000   36 tháng
   1GB Bus 1333Mhz (PC1066)
 4                RAM 1GB KINGMAX™ DDR3 1333MHz PC1066                    315,000   36 tháng
   2GB Bus 1333Mhz (PC1066)
 5                RAM 2GB KINGMAX™ DDR3 1333MHz PC1066                    441,000   36 tháng
   4Gb bus 1333         4Gb Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1333MHz
 6                                                      798,000   36 tháng
   2GB Bus 1600MHz (PC3-    2Gb Kiểu Ram: DDRIII Bus Ram: 1600MHz (PC3-12800)
 7                                                      567,000   36 tháng
   12800)
                 1Gb Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1600MHz
 3  1Gb bus 1600Mhz                                             357,000   36 tháng
   3Gb bus 1600Mhz Triple Kit  3Gb (Triple Kit 1GB* 3) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1600MHz
 4                                                     1,113,000  36 tháng
   (3*1GB)
   4Gb bus 1600Mhz Dual Kit   4Gb (Dual Kit 2GB* 2) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 1600MHz
 5                                                     1,155,000  36 tháng
   (2*2GB)
   4Gb bus 2200Mhz Dual Kit   4Gb (Dual Kit 2x2GB) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 2200MHz
 6                                                     3,759,000  36 tháng
   (2x2GB)

                                                            Trang 69
   4Gb bus 2000Mhz Dual Kit   Dung lượng: 4Gb (Dual Kit 2*2GB) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 2000MHz
 7                                                    2,730,000  36 tháng
   (2*2GB)
   6Gb bus 2000Mhz Triple Kit  Dung lượng: 6Gb (Triple Kit 3*2GB) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 2000MHz
 8                                                    4,200,000  36 tháng
   (3*2GB)
                  Dung lượng: 2Gb Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 2200MHz
 9  2Gb bus 2200Mhz                                           1,911,000  36 tháng
   6Gb bus 2200Mhz Triple Kit  Dung lượng: 6Gb (Triple Kit 3x2GB) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram: 2200MHz
10                                                    5,691,000  36 tháng
   (3x2GB)
   8Gb bus 1333Mhz Dual Kit   Dung lượng: 8Gb Dual Kit (2*4GB RAM) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram:
11                                                    1,596,000  36 tháng
   (2*4GB)            1333MHz
   12Gb bus 1333Mhz Triple Kit  Dung lượng: 12Gb Dual Kit (3*4GB RAM) Kiểu Ram: DDR3 Bus Ram:
12                                                    2,415,000  36 tháng
   (3*4GB)            1333MHz
RAM ADATA
                  ADATA™ Retail BOX Dung lượng: 1GB (1GB x 1) Kiểu Ram: DDRIII Bus
 3  1G BUS1333 ( PC-1066)                                        420,000   36 tháng
                  Ram: PC-1066
                  ADATA™ Retail BOX Dung lượng: 2GB (2GB x 1) Kiểu Ram: DDRIII Bus
 4  2G BUS1333 ( PC-1066)                                        609,000   36 tháng
                  Ram: PC-1066
 5  1G BUS 800          Adata Dung lượng: 1GB Kiểu Ram: DDRII Bus Ram: 800MHz         746,000   36 tháng

                               HDD (Ổ ĐĨA CỨNG)
GIAO TIẾP SATA
                  Caviar BLUE, SATA 3Gb/s 7200rpm/ 8Mb cache, chạy êm. Bảo Hành 1 đổi        36 tháng BH
 1  WESTERN 160Gb                                            809,000
                  1 trong suốt 3 năm                                 tại hãng
                  Caviar BLUE, SATA 3Gb/s 7200rpm/ 16Mb cache, chạy êm. Bảo Hành 1         36 tháng BH
 2  WESTERN 250Gb                                            840,000
                  đổi 1 trong suốt 3 năm                               tại hãng
                  Caviar BLUE, SATA 2/ SATA 3 7200rpm/ 8Mb/16Mb cache, chạy êm. Bảo         36 tháng BH
 3  WESTERN 320Gb                                            893,000
                  Hành 1 đổI 1 trong suốt 3 năm                            tại hãng
                  Caviar BLUE, (SATA 3) 7200rpm/ 8Mb cache, chạy êm. Bảo Hành 1 đổi 1        36 tháng BH
 4  WESTERN 500Gb                                            998,000
                  trong suốt 3 năm                                  tại hãng
                  Caviar GREEN (SATA2) 7200rpm/32M - Tiết kiệm 40% điện năng - BH 1         36 tháng BH
 5  WESTERN 500Gb                                            998,000
                  đổi 1 trong 3 năm                                  tại hãng
                  Caviar GREEN SATA2/ 7200rpm/64M - Tiết kiệm 40% điện năng - BH 1         36 tháng BH
 6  WESTERN 1Tb                                             1,460,000
                  đổi 1 trong 3 năm                                  tại hãng
                                                           36 tháng BH
 7  WESTERN 1.5 TB        Caviar GREEN SATA2/ 7200rpm/32M(64M) - Tiết kiệm 40% điện năng    1,900,000
                                                            tại hãng
                  Caviar GREEN SATA/ 7200rpm/ 32M - Tiết kiệm 40% điện năng - BH 1         36 tháng BH
 8  WESTERN 2TB                                             2,499,000
                  đổi 1 trong 3 năm                                  tại hãng
                  Caviar BLACK SATA2/ 7200rpm/32Mb - công nghệ DUAL PROCESSOR            36 tháng BH
 9  WESTERN 500Gb                                            1,418,000
                  (bộ xử lý kép)                                   tại hãng
                  Caviar BLACK SATA2/ 7200rpm/32Mb - công nghệ DUAL PROCESSOR            36 tháng BH
10  WESTERN 1Tb                                             2,153,000
                  (bộ xử lý kép)                                   tại hãng
                  Caviar BLACK SATA2/7200rpm/64Mb/ - công nghệ DUAL PROCESSOR            36 tháng BH
11  WESTERN 2TB                                             3,969,000
                  (bộ xử lý kép)                                   tại hãng
                                                           36 tháng BH
12  WESTERN 3TB          Caviar GREEN SATA2/7200rpm/64Mb/                   4,883,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
13  SAMSUNG 160Gb         7200rpm (SATA2, 8Mb/16Mb caches)                    830,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
14  SAMSUNG 250Gb         7200rpm (SATA, 8Mb/ 16Mbcaches)                    872,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
15  SAMSUNG 320Gb         7200rpm (SATA2, 8Mb/16Mb caches)                    961,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
16  SAMSUNG 500Gb         7200rpm (SATA2, 16Mb caches)                     1,024,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
17  SAMSUNG 1TB          7200rpm (SATA2, 32Mb caches)                     1,628,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
18  SAMSUNG 1.5TB         5400rpm (SATA2, 32Mb caches)                     2,037,000
                                                            tại hãng
                                                           36 tháng BH
19  SAMSUNG 2TB          5400rpm (SATA2, 32Mb caches)                     2,615,000
                                                            tại hãng
                                                           24 tháng BH
20  SEAGATE 250Gb         7200rpm (SATA2, 8Mb caches)                      861,000
                                                            tại hãng
                                                           24 tháng BH
21  SEAGATE 320Gb         7200rpm (SATA2, 16Mb caches)/ SATA 3                  935,000
                                                            tại hãng
                                                           24 tháng BH
22  SEAGATE 500Gb         7200rpm (SATA2, 16Mb caches)/ SATA 3                 1,029,000
                                                            tại hãng
                                                           24 tháng BH
23  SEAGATE 1TB          7200rpm (SATA2, 32Mb caches/64M)                   1,628,000
                                                            tại hãng
                                                           24 tháng BH
24  SEAGATE 1.5TB         7200rpm (SATA2, 32Mb caches)                     1,848,000
                                                            tại hãng

                                                           Trang 70
                                                                24 tháng BH
25  SEAGATE 2TB           5900rpm (SATA2, 32Mb caches)                        2,615,000
                                                                 tại hãng
                         Ổ ĐĨA QUANG (DVD, DVD-CDRW, DVD-RW)
DVD
                    DVD 18X / CDROM 48X, chuẩn SATA Công nghệ: SMART-X, ABS, DVD              12 tháng BH
 1  LITEON (SATA,TRAY)                                              405,000
                    Multi (Buffer 2Mb - Đọc DVDROM 18X, Đọc CDROM 48X                     tại hãng
                                                              12 tháng BH
 2  ASUS (IDE, BOX)         DVD 16X (Read CD 48X) (Black/White)                     430,000
                                                               tại hãng
                                                              12 tháng BH
 3  ASUS (SATA, BOX)         DVD 16X (Read CD 48X) (Black/White)                     430,000
                                                               tại hãng
                                                              12 tháng BH
 4  HP 455i (IDE, BOX)        DVD 16X/CD 48X                                410,000
                                                               tại hãng
                    DVD 16X / CDROM 48X, Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS,                12 tháng BH
 5  HP 465i (SATA, BOX)                                              410,000
                    DVD Multi (Buffer 2Mb - Đọc DVDROM 16X, Đọc CDROM 48X                   tại hãng

                    DVDROM 18X / CDROM 48X. Đọc DVDROM 18X, Đọc CDROM 48X)                 12 tháng BH
 6  PIONEER 230D (SATA, BOX)                                           515,000
                    công nghệ đọc đĩa mới                                   tại hãng
                                                                12 tháng BH
 7  SAMSUNG (SATA, BULK)       DVD 16X (Read CD 48X)                            384,000
                                                                 tại hãng
DVDRW
                    Multi Function: (X MULTI):- Max. 24X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-
 1  ASUS 24B3ST (SATA ,Bulk)     RW/ 8X DVD±R (DL); - Max. 48X CD-R/ 32X CD-RW; - Max. 16X DVD-        620,000   12 tháng
                    ROM/ 48X CD-ROM; - Max: 12X DVD-RAM Write/12X DVD-RAM Read

                    Multi Function: (X MULTI):- Max. 24X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-
 2  ASUS 24B3ST (SATA, BOX)     RW/ 8X DVD±R (DL); - Max. 48X CD-R/ 32X CD-RW; - Max. 16X DVD-        641,000   12 tháng
                    ROM/ 48X CD-ROM; - Max: 12X DVD-RAM Write/12X DVD-RAM Read
                    DVD ± R/RW INT/ Interface: SATA ATAPI (PCWord Best Buy)/ Công nghệ
                    Sp: 24X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-RW/ 8X DVD±R (DL) -
 3  ASUS 24B3LT                                                  725,000   12 tháng
                    ReadSpeed:DVD-ROM 16X/ CD-ROM 40X ,18X DVD-RAM Write-In tem
                    nhãn trực tiếp (Màu đen- Box)
                    DVD+R(SL) 8X/DVD-RW 6X/DVD+RW 8X/DVD+R (DL) 6X/CD-R
   ASUS SDRW-08D2S-U EXT
 4                   24X/CD-RW 16X/DVD-ROM (SL)(DL) 8X max./DVD+R/RW 8X             1,833,000   12 tháng
   (USB) (Black)
                    max./DVD+R(DL) 6X max./CD-ROM/R/RW 24X max./DVD-RAM 5X max.

                    DVD 22X + DVDRAM 12X, Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS,
 5  HP 1135i Black (IDE, BOX)    DVD Multi Write (DVD+/-R 20x, DVD+R Dual Layer 8x, DVD-R DL 4x)       578,000   12 tháng
                    Re-Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x), CD-RW 48x32x20X)

                    DVD 24X + DVDRAM 12X. Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS,
 6  HP 1260i (SATA, BOX)       Red Laser. DVD Multi Write (DVD+/-R 24x, DVD+R DLayer,DVD-R DL)       610,000   12 tháng
                    Re-Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x,CD-RW)

                    DVD 22X + DVDRAM 12X, Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS,
 7  HP 1140i black (IDE, BOX)    DVD Multi Write (DVD+/-R 20x, DVD+R Dual Layer 8x, DVD-R DL 4x)       595,000   12 tháng
                    Re-Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x), CD-RW 48x32x20X). In nhãn đĩa

                    DVD 24X + DVDRAM 12X, SMART-X, SMART-BURN, ABS, Red Laser.
                    DVD Multi Write (DVD+/-R 24x, DVD+/-R DL 8x, ) Re-Write (DVD+RW
 8  HP 1270i (SATA, BOX)                                             629,000   12 tháng
                    8x, DVD-RW 6x), CD-RW 48x32x20X) - DVD-RAM upto 12X; ghi nhãn
                    đĩa LightScribe. Tương thích đĩa Double-Disc
 9  HP DVD-RW (Ext)         Ổ đĩa gắn ngoài. Thương hiệu HP                       1,365,000   06 tháng
                    DVD(±R)22x, DVD(±R DL)12x, (DVD±RW) 8x, DVD RAM 12x, CD-R
   PIONEER DVDRW S18LBK
10                   40x, CD-RW-32x. Tính năng mới: chống bụi, không tiếng ồn, không kén dĩa ,  693,000   12 tháng
   (SATA, BOX)
                    tự động phục hồi thông tin khi dĩa bị xước
                    DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx 24RWx 52R for CD),
11  SAMSUNG 22X (Sata, BULK)                                            483,000   12 tháng
                    tương thích cả DVD-RW, DVD+RW.
                    DVD±R/RW, CD/RW (8Wx6RWx20R for DVD) (32Wx 24RWx 52R for CD),
12  SAMSUNG 22X (Sata, BOX)                                            524,000   12 tháng
                    tương thích cả DVD-RW, DVD+RW.

   SAMSUNG 8X SE-S084F/ RSBS Ổ ghi đĩa cắm ngoài cực nhỏ gọn, Không cần Adapter, dùng nguồn điện USB,
13                                                         1,134,000   12 tháng
   Ext USB Box (đen, trắng, hồng) dạng khay lấy đĩa. Có nhiều màu: đen, trắng, hồng

                    DVDRW, tốc độ 8X, chuẩn giao tiếp USB, màu đen, kiểu dáng siêu mỏng.
   SAMSUNG 8X SE-S084D/TSBS
14                   (Box). Kết nối trực tiếp với TV, LCD qua cổng USB. Có nhiều màu: đen, đỏ,  1,208,000   12 tháng
   External (đen, đỏ, hồng, vàng)
                    hồng, vàng
                                  CASE ATX (VỎ MÁY)
COOLER MASTER


                                                                Trang 71
   COOLER MASTER Elite
 1                  Viền cam, xanh, bạc, hệ thống làm mát 3 quạt                 819,000   12 tháng
   RC310
   COOLER MASTER Elite 332/
 2                  Màu đen, hệ thống làm mát                           861,000   12 tháng
   333/ 334

 3  COOLER MASTER Elite 335     Rất đẹp, thiết kế thoáng, case chắc chắn, có cửa sổ              998,000   12 tháng

 4  COOLER MASTER Elite 330     Rất đẹp, có cửa sổ                              998,000   12 tháng

 5  COOLER MASTER Elite 331     Rất đẹp, có cửa sổ mica                            966,000   12 tháng

 6  COOLER MASTER Elite 360     Màu đen, case đứng hoặc nằm, hệ thống làm mát 5 quạt             798,000   12 tháng

   COOLER MASTER Elite 370
 7                  Chất liệu khung thép + mặt nhựa, hệ thống làm mát 7 fan            851,000   12 tháng
   (RC-370 - KKN1)
   COOLER MASTER Elite 371
                   Case Cooler Master Elite371 RC-371                      714,000   12 tháng
   (RC-371
   COOLER MASTER Elite 430
 8                  Chất liệu khung thép + mặt nhựa, hệ thống làm mát 6 fan           1,103,000  12 tháng
   (RC-430-KWN1)
   COOLER MASTER Elit 343
 9                  Chất liệu khung thép + mặt nhựa                        788,000   12 tháng
   (RC-343-KKN1-GP)
   COOLER MASTER MEDIA       (W)202x (H)435x (D)480 mm * Trọng lượng : 9.7 kg * Kiểu nguồn :Micro
                                                         2,688,000  12 tháng
   281               ATX/ATX * Màu : Bạc 

   COOLER MASTER USP100 (
10                  Chất liệu khung thép + mặt lưới. Có 2 màu đỏ và đen             1,386,000  12 tháng
   RC-P100-KRWN2)

11  Centurion 5 II (RC-502-KWN1) Màu đen, mặt trái thùng là kính trong suốt.                   1,365,000  12 tháng

   Storm Scout
12                  Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn                     2,226,000  12 tháng
   ( SGC-2000)
   COOLER MASTER Storm
13                  Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn                     2,520,000  12 tháng
   Enforcer
   COOLER MASTER RC 690 II
14                  Chất liệu khung thép, mặt lưới, màu đen                   2,016,000  12 tháng
   Plus (RC-692-KWN1)
   COOLER MASTER RC 690 II
15                  Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn, màu đen                 2,520,000  12 tháng
   (RC-692-KWN2-GP) Advance
   COOLER MASTER RC 690 II
                   Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn, màu đen, thiết kế dạng lưới rất thông
16  Advance Nvidia(NV-692A-                                           2,783,000  12 tháng
                   gió
   KWN2-GP)
   COOLER MASTER RC 690 II
17  Advance White (RC-692A-     Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn                     2,783,000  12 tháng
   WWN2-GP)
   COOLER MASTER HAF
18                  Chất liệu khung thép; mặt lưới + nhựa. Thiết kế dành cho game thủ      2,331,000  12 tháng
   912M (RC-912A-KWN1-GP)
   COOLER MASTER HAF
19                  Màu đen, hệ thống làm mát 4 quạt                       2,499,000  12 tháng
   922M (RC-922M)
   COOLER MASTER HAF RC-
20                  Chất liệu khung thép; mặt lưới + nhựa. Thiết kế dành cho game thủ      3,350,000  12 tháng
   922M (RC922M-RWN2-GP)
   Red
   COOLER MASTER HAF-X (
21                  Chất liệu thép + nhựa. Màu đen. Thiết kế dành cho game thủ          4,295,000  12 tháng
   RC-942-KKN1-GP)
   COOLER MASTER HAF-
22                  Chất liệu hợp kim nhôm siêu nhẹ, có cửa sổ & bánh xe             3,339,000  12 tháng
   932M(RC-932M)
   COOLER MASTER Cosmos S
23                  Chất liệu hợp kim nhôm 100%,sườn bạc,mặt đen.                5,460,000  12 tháng
   (RC 1100 )
HUNTKEY
 1  HUNTKEY A501          Rất đẹp, thiết kế bên trong rộng, thoáng mát                  336,000  12 tháng

 2  HUNTKEY H401          Rất đẹp, cổng USB trên cùng rất tiện                      473,000  12 tháng

 3  HUNTKEY H301          Rất đẹp, thiết kế kiểu dáng sành điệu                     704,000  12 tháng

                   Kích thước : 460 x 190 x 450mm (LxWxH) *Độ dày : 0.6 mm *Kiểu nguồn :
   HUNTKEY H102                                                  546,000  12 tháng
                   Micro ATX / ATX *Màu : Đen, viền Bạc

 4  HUNTKEY HERCULES/H001      Thiết kế kiểu dáng rất thời trang                       830,000  12 tháng

JETEK
 1  JETEK A1009 BR/BG/BS      Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng
 2  JETEK A603BS/ BR        Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng
 3  JETEK A609BS/ BR        Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng


                                                               Trang 72
 4  JETEK A611 BR/BS        Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng
 5  JETEK A602BR/BS         Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng
 6  JETEK A621BR/BS/BG       Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    242,000   12 tháng
 7  JETEK A8BG11/BS11/BR11     Kiểu dáng đẹp, chất liệu thép, tản nhiệt tốt                 284,000   12 tháng
 8  JETEK X1016 BR/BS        Kiểu dáng đẹp, chất liệu thép, tản nhiệt tốt                 300,000   12 tháng
 9  JETEK X302BR/BG         Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    378,000   12 tháng
10  JETEK X303BR/BG         Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    378,001   12 tháng
11  JETEK X305BR/BG         Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    378,002   12 tháng
12  JETEK X306BR/BG         Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    378,003   12 tháng
13  JETEK X601BS/ BG/ BR      Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    294,000   12 tháng

14  JETEK X602BS/ BG/ BR      Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                    294,001   12 tháng
   JETEK X603BS/ BG/ BR/ 605/
15               Rất đẹp, chất liệu thép tản nhiệt tốt.                       294,002   12 tháng
   606
16  JETEK T101 B/BG/BS       Thiết kế chắc chắn, kiểu dáng đẹp, tản nhiệt tốt.               336,000   12 tháng

17  JETEK T102B/BR/BS        Thiết kế chắc chắn, kiểu dáng đẹp, tản nhiệt tốt.               336,001   12 tháng

18  JETEK T103 BY/BR/BS       Thiết kế chắc chắn, kiểu dáng đẹp, tản nhiệt tốt.               336,002   12 tháng

19  JETEK T105BR/BG/BY       Thiết kế chắc chắn, kiểu dáng đẹp, tản nhiệt tốt.               273,000   12 tháng

ORIENT
 1  ORIENT 2116/2115        Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 2  ORIENT 2101B          Màu đen, kiểu dáng đẹp, chắc chắn                       300,000   12 tháng
 3  ORIENT 2103           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 4  ORIENT 2105           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 5  ORIENT 2104B          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 6  ORIENT 2109B          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 7  ORIENT 5825A/ B         Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 8  ORIENT 5826B          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
 9  ORIENT 5830B          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
10  ORIENT 5832B          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          300,000   12 tháng
11  ORIENT 303B/S          Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          363,000   12 tháng
12  ORIENT 308/309B/S        Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          363,000   12 tháng
13  ORIENT 318           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          326,000   12 tháng
14  ORIENT 908B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          378,000   12 tháng
15  ORIENT 904B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          378,000   12 tháng
16  ORIENT 902B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          378,000   12 tháng
17  ORIENT 901B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          357,000   12 tháng
18  ORIENT 905B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          357,001   12 tháng
19  ORIENT 908B           Rất đẹp, case khoẻ và chắc                          357,002   12 tháng
20  ORIENT 911B           Rất đẹp, case bền, chắc, có khe cắm thẻ nhớ                  378,000   12 tháng
                   Kích thước : 400*180*430mm *Độ dày : 0.5 mm *Kiểu nguồn :Micro
   ORIENT 241B                                                  378,000   12 tháng
                   ATX/ATX* Màu : Đen +Bạc
21  ORIENT 219/ 202/ 228B      Rất đẹp, có nhiều mẫu mã để lựa chọn, thiết kế rất thời trang         504,000   12 tháng
22  ORIENT 603B           Màu đen, sành điệu, thiết kế thoáng mát                    504,000   12 tháng
23  ORIENT 604B           Thiết kế đẹp, case bền chắc, có màn LCD hiển thị nhiệt độ hệ thống      504,000   12 tháng
24  ORIENT 605B           Thiết kế đẹp, case bền chắc, có màn LCD hiển thị nhiệt độ hệ thống      504,000   12 tháng
25  ORIENT MAGIC 1A         Màu đen, thiết kế đẹp, case bền chắc, có thể đặt nằm hoặc đứng        431,000   12 tháng
26  ORIENT 701B           Thiết kế đẹp, case bền chắc, có màn LCD hiển thị nhiệt độ hệ thống      672,000   12 tháng

27  ORIENT W1 GAMING        Màu đen bóng, chất liệu bằng thép, có khoá an toàn, hệ thống 6 fan làm mát  1,607,000  12 tháng

                               POWER SUPPLY (BỘ NGUỒN)
ACBEL
   ACBEL 400W ME2-400
 1                  ATX/ công suất 400W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm       820,000   24 tháng
   PC8031
   ACBEL 400W CE2-400W       ATX/ công suất 400W/ 20+4 chân, PCIE, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm,
 2                                                         662,000   24 tháng
   HB9021             nguồn cao cấp, chạy êm
 3  ACBEL 450W CE2-450       Công suất 450W                                895,000   24 tháng
 4  ACBEL 550W CE2-550       Công suất 550W                                1,428,000  24 tháng


                                                               Trang 73
 5  ACBEL 470W PC7004-Y(G)E2    ATX/ công suất 470W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt            893,000   24 tháng
   ACBEL 470W PC7011 (Quạt
 6                  ATX/ công suất 470W/ 24 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen       1,023,000  24 tháng
   đen) I Power
   ACBEL 470W PC7011 (Quạt
 7                  ATX/ công suất 470W/ 24 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt màu       1,218,000  24 tháng
   màu) I Power
 8  ACBEL 510W PC7006-Y(G)E2    ATX/ công suất 510W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt            1,019,000  24 tháng

 9  ACBEL 510W PC7013 Ipower    ATX/ công suất 510W/ 20+4 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen      129,200   24 tháng

10  ACBEL 510W PC7013 Ipower    ATX/ công suất 510W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt màu      1,376,000  24 tháng

11  ACBEL 560W PC7014 Ipower    ATX/ công suất 560W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt đen       1,628,000  24 tháng
12  ACBEL 560W PC7014 Ipower    ATX/ công suất 560W/ 24 chân, quạt màu 12cm, mạ niken            1,911,000  24 tháng
13  ACBEL 660W PC7016 Ipower    ATX/ công suất 660W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt đen       1,828,000  24 tháng
14  ACBEL 660W PC7016 Ipower    ATX/ công suất 660W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt màu       2,310,000  24 tháng
15  ACBEL 1100W R88 PC 7054-Y ATX/ công suất 1100W/ 24 chân, quạt màu 12cm                   5,560,000  60 tháng
COOLER MASTER
 1  C.M EXTREME 350-PCAR      (Công suất thực) 350W Ver2.3 ATX 12V 24Pin (Max 380W) Fan 12Cm        693,000   24 tháng

 2  C.M ELITE 350 PSAR-J3      (Công suất thực) 350W Ver2.3 ATX 12V 24Pin (Max 365W) Fan 12Cm        578,000   24 tháng

 3  C.M ELITE 400 PSAR-J3      (Công suất thực) 400W Ver2.3 ATX 12V PCI-e*1 (Max 417W) Fan 12Cm       609,000   24 tháng

 4  C.M RS-460 - PCAR-A3      (Công suất thực) 460W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm         945,000   24 tháng

 5  C.M RS-500 - PCAR        (Công suất thực) 500W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm        1,197,000  24 tháng

 6  C.M RS-550 - PCAR        (Công suất thực) 550W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm        1,523,000  24 tháng

 7  C.M RS-600 - PCAR        (Công suất thực) 600W Ver2.3,12V PCI16x*2,24Pin Fan12Cm           1,679,000  24 tháng

 8  C.M RS-650 - PCAR-E3      (Công suất thực) 650W Ver2.3,12V PCI16x*2,24Pin Fan12Cm           1,659,000  24 tháng

                   Công suất thực 550W, PCIE 2*8(6+2)pin,bảo vệ khi quá tải điện thế và công
 9  C.M RS-550 - ACAA-E3                                            1,943,000  60 tháng
                   suất.Fan
                   Real Power PRO 650W Ver2.3,(nguồn Server) PCI16x*2, Fan 12Cm SLI,
10  C.M RS-650 - ACAA-E3                                            2,058,000  60 tháng
                   Max780W. Tự động điều chỉnh điện áp
                   GX 750W Ver2.3,(nguồn Server) PCI16x*4, Fan12Cm SLI,Max900W, Auto
11  C.M RS-750 - ACAA-E3                                            2,415,000  60 tháng
                   Volt
   Pro 850W (RS-850-EMBA)     Real Power Pro 850W(RS-850-EMBA) Kiểu nguồn: ATX Form Factor 12V
12                                                        4,410,000  60 tháng
                   V2.3 / SSI standard EPS 12V V2.92 Công suất: 850W Số chân cắm: 24 Pin 

   C.M Silent Pro M500 (RS-500 -
13                  Silent PRO M 500W (nguồn Server) PCIE 6pin*2, 8pin*2, SLI, max 625W.    2,520,000  60 tháng
   AMBA-D3)
   C.M Silent Pro M600W (RS-
14                  Công suất 600W, 24 pins. Fan siêu êm 135mm. RoHS              2,510,000  60 tháng
   600-AMBA-D3)
   C.M Silent Pro         Hiệu suất >85% / MTBF > 100.000hrs / chuẩn 24pin x 1 / CPU 4pin x 1/
15                                                        3,308,000  60 tháng
   M700W (RS-700-AMBA-D3)     CPU 8pin x 1/ PCI-e 6pin x 2/ PCI-e 8pin x 2 / SATA x 6 /
HUNTKEY
 1  HUNTKEY HK-400-52GP       ATX/ công suất 400W/ 24 chân, quạt siêu êm ( fan 8cm)            504,000   24 tháng
 2  HUNTKEY CP400HP         ATX/ công suất 400W, chế độ bảo vệ Active PFC, quạt 12cm           504,000   24 tháng
   HUNTKEY LW-6400HG        ATX/ công suất 400W/ 20+4 chân, tiêu thụ điện năng thấp, giảm tiếng ồn,
 3                                                        683,000   24 tháng
   GREEN STAR 400W         quạt 12cm
   HUNTKEY LW6450HG        ATX12V V2.2 của Intel/ công suất 450W/ quạt 12cm/ tiếng ồn thấp, điện
 4                                                        756,000   24 tháng
   GREEN STAR 450W         năng thấp, an toàn khi quá tải, Hỗ trợ HĐH Vista
   HUNTKEY LW-6500HG
 5                  ATX/ công suất 500W/ 20&24 chân, tiêu thụ điện năng thấp, giảm tiếng ồn   861,000   24 tháng
   GREEN STAR 500W
   HUNTKEY LW6550HG        ATX12V V2.2 của Intel/ công suất 550W/ quạt 12cm/ tiếng ồn thấp, điện
 6                                                        872,000   24 tháng
   GREEN STAR 550W         năng thấp, an toàn khi quá tải, Hỗ trợ HĐH Vista
   HUNTKEY V-POWER 550W      Công suất cực đại 550W, quạt 14cm, cảm biến nhiệt điều chỉnh tốc độ quạt,
 7                                                        851,000   24 tháng
   LW6550SG            an toàn, tiêu thụ điện thấp
   HUNTKEY BALANCE KING      ATX/ công suất thực 450W, tự động hiệu chỉnh đường 12V, tiếng ồn thấp,
 8                                                        1,019,000  24 tháng
   450W              chạy êm
   HUNTKEY BALANCE KING
 9                  ATX/ công suất 600W, tự động hiệu chỉnh đường 12V, tiếng ồn thấp      1,575,000  24 tháng
   600W
10  HUNTKEY JUMPER 450W       Công suất 450W. Hiệu suất trên 88%, bảo vệ quá tải             1,250,000  24 tháng
11  HUNTKEY X7 900 (900W)      Công suất 900W                               3,140,000  24 tháng
12  HUNTKEY X7 1200 (1200W)     Công suất 1200W                               7,266,000  24 tháng                                                               Trang 74
NGUỒN KHÁC
 1  COOLER PLUS 500W       Công suất 500W (Quạt 8cm)                          252,000  12 tháng
 2  COOLER PLUS 500W       Công suất 500W. 24 chân, chạy êm. (Quạt 12cm)                289,000  12 tháng
 3  COOLER PLUS 520W       Công suất 520W.                               284,000  12 tháng
 4  COOLER PLUS 550W       Công suất 550W.                               294,000  12 tháng
 5  ORIENT 450W         ATX/ công suất 450W/ 24 chân                        231,000  12 tháng
 6  ORIENT 480W         ATX/ công suất 480W/ 24 chân                        294,000  12 tháng
 7  ORIENT 500W         ATX/ công suất 500W/ 24 chân                        410,000  12 tháng
 8  ORIENT 600W         ATX/ công suất 600W/ 24 chân                        483,000  12 tháng
 9  ORIENT 650W         ATX/ công suất 650W/ 24 chân                        525,000  12 tháng
                                   QUẠT NGUỒN
                  Quạt làm mát cho nguồn & Hệ thống, kích thước 80x80x15mm, công suất
 1  COOLER MASTER 8*8                                            163,000
                  1.44W,3 pin, 2000 ±10% R.P.M, 24.2 cfm, 20dB-A
   COOLER MASTER 12*12     Quạt làm mát cho nguồn & Hệ thống, kích thước 120 x 120 x 25mm, công suất
 2                                                       263,000   1 tháng
   Silent            4W, 2000 ±10% R.P.M, 90cfm, 19 dB-A
 3  COOLER MASTER LED      Quạt làm mát cho nguồn & Hệ thống                      347,000   1 tháng
   12*12
   COOLER MASTER LED      Quạt làm mát cho nguồn & Hệ thống, kích thước 140 x 140 x 25mm, công suất
 4                                                       247,000   3 tháng
   14*14            3.36W, 700 R.P.M, 110cfm, 19 dB-A, 3 pins
   COOLER MASTER FAN      Quạt làm mát cho nguồn & Hệ thống, công suất 3.36W, 700 R.P.M, 110cfm, 19
 5                                                       441,000   3 tháng
   MegaFlow 20*20        dB-A, 3 pins

                               BÀN PHÍM (KEYBOARD)
GENIUS

 1  GENIUS KB110 (P/S2)     Rất đẹp, phù hợp với người sử dụng văn văn phòng, giao tiếp P/S2      121,000  12 tháng
 2  GENIUS KB110 (USB)      Rất đẹp, phù hợp với người sử dụng văn văn phòng, giao tiếp USB       144,000  12 tháng
 3  GENIUS KB220         Multimedia kết hợp nhiều phím tắt, dạng mỏng, rất đẹp, USB         209,000  12 tháng
 4  GENIUS KB21E         Bàn phím Multimedia, 21 phím nóng, giao tiếp PS/2              231,000  12 tháng
 5  GENIUS KB220E        Bàn phím Multi dạng mỏng, giao tiếp USB                   238,000  12 tháng
 6  GENIUS KB-G235        Bàn phím có lỗ thoát nước,8 hot keys, giao tiếp USB             294,000  12 tháng

 7  GENIUS SLIM STAR 220 PRO Bàn phím Multimedia mỏng tích hợp Vista, 12 phím nóng, USB           407,000  12 tháng

 8  GENIUS SLIM STAR i220    Bàn phím Multi mỏng, 12 phím nóng: Media, Internet, Office, giao tiếp USB  305,000  12 tháng

 9  GENIUS SLIM STAR 335     Bàn phím Multi mỏng, 12 phím nóng: Media, Internet, Office, giao tiếp USB  441,000  12 tháng

 10  GENIUS ERGO MEDIA 500    Bàn phím chuyên dụng cho game, giao tiếp USB                486,000  12 tháng

 11  GENIUS ERGO MEDIA 700    Bàn phím multi, giao tiếp USB, tích hợp jack micro và headphone       565,000  12 tháng

GIGABYTE

 1  GIGABYTE GZ PKB10      Bàn phím P/S2, gõ êm, chống ồn, trang bị Multimedia + Internet Hot keys   200,000  12 tháng

 2  GIGABYTE GZ PK1A-00R     Bàn phím P/S2, gõ êm, chống ồn, trang bị Multimedia + Internet Hot keys   200,000  12 tháng
                  Bàn phím siêu mỏng. Bàn phím gõ êm, chống ồn, 9 Multimedia + Internet
 3  GIGABYTE GK-K6150                                             18,900  12 tháng
                  Hot keys, USB
                  Bàn phím, USB, 14 phím multimedia + Internet Hot keys, có thanh cuộn điều
 4  GIGABYTE GK-K6800                                            284,000  12 tháng
                  chỉnh Volume và phím Enter lớn + phím SpaceBar đặc biệt, gõ êm, chống ồn.
                  Bàn phím siêu mỏng,18 Multimedia Hot keys với phím Fn + phím switch
 5  GIGABYTE GK-K7100                                            303,000  12 tháng
                  chuyển đổi chức năng. Gõ êm, chống ồn.
LOGITECH
 1  LOGITECH K100        Bàn phím có dây, P/S 2, chống thấm nước, gọn, nhẹ, gõ êm          184,000  12 tháng
 2  LOGITECH K120        Bàn phím có dây, USB, chống thấm nước, gọn, nhẹ, gõ êm           209,000  12 tháng
 3  LOGITECH K320        Bàn phím không dây, 2.4Ghz, ứng dụng văn phòng và multimedia        610,000  12 tháng
 4  LOGITECH K340        Bàn phím không dây, 2.4Ghz ,gõ êm, nhẹ                   851,000  12 tháng
 5  LOGITECH K350        Bàn phím không dây, 2.4Ghz ,gõ êm, nhẹ, phù hợp cho gamer…         966,000  12 tháng
MITSUMI
 1  MITSUMI           Bàn phím thường, giao tiếp USB (màu đen)                  189,000   6 tháng
 2  MITSUMI           Bàn phím thường, giao tiếp PS/2                       189,000   6 tháng
 3  MITSUMI MULTIMEDIA      Bàn phím PS/2, multimedia, màu đen và trắng                 200,000   6 tháng
                             CHUỘT MÁY TÍNH (MOUSE)

                                                             Trang 75
GENIUS
 1  GENIUS 120          Chuột quang, giao tiếp PS/2                           90,000   6 tháng
 2  GENIUS NS 100X        Chuột quang, giao tiếp USB                           104,000   6 tháng
 3  GENIUS 310X          Chuột quang, giao tiếp USB, mini                        126,000   6 tháng
 4  GENIUS NS110X         Chuột quang, giao tiếp USB, mini                        132,000   6 tháng
 5  GENIUS MICRO TRAVELER     Chuột quang mini, 1200dpi, giao tiếp USB, dây rút                154,000   6 tháng
   GENIUS MICRO TRAVELER
 6                 Chuột quang, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi, mini cho notebook       179,000   6 tháng
   300
   GENIUS WIRELESS        Chuột quang không dây, 1200dpi. Khoảng cách hoạt động 10m, Receiver hạt
 7                                                         338,000   6 tháng
   TRAVELER 6000         đậu. 3 màu: Đen, xanh dương, đỏ Ruby
                  Chuột Blue-eye tracking không dây, 1200dpi, chức năng Stick-N-Go
   GENIUS WIRELESS
 8                 Hoạt động tốt trên bề mặt đá marble, Receiver hạt đậu, 4 màu: Đen, đỏ, vàng,  415,000   6 tháng
   TRAVELER 9000
                  xanh dương
 9  GENIUS 315          Chuột laser for Notebook, 1600dpi, giao tiếp USB                210,000   6 tháng
10  GENIUS LASER 220       Chuột Laser, 800-1600dpi, giao tiếp USB.                    221,000   6 tháng
                  Chuột quang, độ phân giải 1200dpi. Giao tiếp USB, hai gam màu xám đen và
11  GENIUS NAVI 320                                                195,000   6 tháng
                  xanh biển lịch lãm
                  Mouse quang, giao tiếp USB, 1200dpi, mini (dây rút). Stick-N-Go giá gắn
12  GENIUS NAVIGATOR 305                                             209,000   6 tháng
                  vào laptop tiện dụng
   GENIUS MICRO TRAVELER
13                 Chuột Laser, giao tiếp USB, nhỏ gọn, thời trang, phù hợp cho văn phòng     252,000   6 tháng
   330LS
   GENIUS MICRO TRAVELER     Chuột quang, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi, super mini cho notebook.
14                                                         275,000   6 tháng
   330S             Dây rút, giá gắn vào laptop tiện dụng
15  GENIUS LASER 305       Chuột Laser, 800-1600dpi, giao tiếp USB                     305,000   6 tháng
16  GENIUS LASER ERGO 325     Chuột Laser USB, 1600dpi, nhỏ gọn, thờI trang                  273,000   6 tháng

17  GENIUS NAVI G500       Chuột quang, độ phân giải 800/1600dpi. Giao tiếp USB, đèn LED chiếu sáng    347,000   6 tháng

   GENIUS WIRELESS MINI
18                 Chuột quang không dây, USB. Hoạt động trên hầu hết mọi bề mặt          314,000   6 tháng
   NAVIGATOR
   GENIUS OPTICAL
19                 Chuột quang không dây                              368,000   6 tháng
   WIRELESS NAVI 900
 4  GENIUS NETSCROLL T220     Chuột laser, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi.                368,000   6 tháng

 5  GENIUS LASER ERGO 525X    Chuột laser, độ phân giải 800-1600dpi.                     388,000   6 tháng

 6  GENIUS ERGO 725        Chuột laser không dây, kiểu dáng rất đẹp, dễ sử dụng              504,000   6 tháng

                  Chuột quang không dây, 1600dpi, khoảng cách hoạt động 10m. Receiver hạt
 7  GENIUS TRAVELER 900                                              499,000   6 tháng
                  đậu, hộc chứa receiver trên chuột. 4 màu: bạc, đỏ, vàng, xanh
   GENIUS BLUETOOTH NAVI
 8             Chuột quang, Bluetooth 2.0, 1600dpi, công nghệ Flying Scroll              529,000   6 tháng
   905BT
   GENIUS BLUETOOTH
 9             Chuột quang, Bluetooth 2.0, 1200dpi, thiết kế nhỏ nhắn, sử dụng 1 pin AAA        546,000   6 tháng
   MICRO TRAVELER 900BT
10  GENIUS LASER 915       Chuột Laser USB, 1600dpi, không dây, cuộn 4 chiều.               609,000   6 tháng

   GENIUS MICRO TRAVELER
11             Chuột Laser không dây, 1600dpi, thiết kế nhỏ nhắn cho Laptop              586,000   6 tháng
   900LS
              Chuột laser không dây, scroll 8D, công nghệ 2.4Ghz, khoảng cách hoạt động
12  GENIUS SCROLL TOO T955                                            767,000   6 tháng
              10m, reciever hạt đậu.

13  GENIUS T925          Chuột Laser USB, 1600dpi, không dây, cuộn 4 chiều.               840,000   6 tháng

14  GENIUS LASER ERGO 555     Chuột Laser, có nhiều phím nóng thuận tiện chơi Game, có thể tuỳ chỉnh DPI   1,050,000   6 tháng

                  Chuột laser không dây, scroll 8D, AIR CURSOR đIều khiển con trỏ không
15  GENIUS NAVIGATOR T835                                            1,197,000   6 tháng
                  cần đIểm tựa, có thể làm bút thuyết trình.

16  GENIUS 915 BLUETOOTH     Chuột laser không dây, giao tiếp Bluetooth.                  1,084,000   6 tháng

GIGABYTE
 1  GIGABYTE GM-M5050       Chuột quang, 800dpi, chuẩn USB. Màu đen bóng và trắng bóng           168,000   12 tháng

 2  GIGABYTE GM-M5100       Chuột quang, 800dpi, chuẩn USB. Phong cách trẻ trung với nhiều màu sắc     168,000   12 tháng
                  Chuột laser, 800/1600dpi. Thiết kế hiện đại, có 2 lớp da bên hông, chuẩn
 3  GIGABYTE GZ PM1A-00R                                             215,000   12 tháng
                  USB. Màu đen xám Novel Black
                  Chuột laser, 800/1600dpi. Thiết kế hiện đại, có 2 lớp da bên hông, chuẩn
 4  GIGABYTE GM-M6580                                               231,000   12 tháng
                  USB. Màu đen xám Novel Black
                  Chuột quang, 800/1600dpi, chuẩn USB, có 2 lớp da bên hông. Màu đen xám
 5  GIGABYTE GM-M6800                                               273,000   12 tháng
                  Novel Black, có 4 nút điều khiển, phù hợp với game thủ
                  Chuột Laser, 800/1600dpi, chuẩn USB, có 2 lớp da bên hông. Màu đen xám
 6  GIGABYTE GM-M6880                                               357,000   12 tháng
                  Novel Black, có 4 nút điều khiển, phù hợp với game thủ


                                                               Trang 76
                 Độ phân giải 800/ 3200 dpi, chuẩn USB, đầu cắm mạ vàng. Thiết kế hiện đại,
 7  GIGABYTE GM-M6900     màu sắc bắt mắt, lớp đệm cao su bên ngoài, chống mồ hôi tay và rất êm khi    567,000   12 tháng
                 cầm. Dành cho game thủ
                 Chuột quang, 800/1600dpi, chuẩn USB; có 2 lớp da bên hông, nhỏ gọn, trọng
 8  GIGABYTE GM-M7000                                              263,000   12 tháng
                 lượng nhẹ, thích hợp cho notebook và netbook
                 Chuột không dây, 1000dpi, màu đen xám Novel Black. Thiết kế hiện đại, nhỏ
 9  GIGABYTE GM-M7580                                              399,000   12 tháng
                 gọn rất thích hợp cho Laptop
                 Chuột không dây, 800/1600dpi, thiết kế hiện đại, có 2 lớp da bên hông. Màu
 10  GIGABYTE GM-M7600                                              478,000   12 tháng
                 đen xám Novel Black, phù hợp với người dùng thiết kế đồ họa hoặc chơi game
                 Chuột laser không dây, 800/1600dpi, thiết kế hiện đại, có 2 lớp da bên hông.
 11  GIGABYTE GM-M7700                                              531,000   12 tháng
                 Màu đen xám Novel Black, có 4 nút điều khiển
                 Chuột không dây Bluetooth + Laser, 800/1600dpi; 4 nút điều khiển. Màu đen
 12  GIGABYTE GM-M7700BT                                             557,000   12 tháng
                 xám Novel Black rất thích hợp cho người dùng thiết kế đồ họa hoặc chơi game
                 Chuột laser không dây, 800/1600dpi. Có miếng ốp cao su 2 bên hông, tạo
 13  GIGABYTE GM-M7770     cảm giác chắc chắn và chống trơn trượt cho người sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn    520,000   12 tháng
                 và thời trang dành cho notebook và netbook.
                 Chuột laser không dây, 800/1600dpi, thiết kế hiện đại, có 2 lớp da bên hông.
 14  GIGABYTE GM-M7800                                              641,000   12 tháng
                 Màu đen xám Novel Black, có 4 nút điều khiển
                 Chuột laser không dây, 800/1600dpi. Được phủ trên mình lớp “áo khoác” đen
 15  GIGABYTE GM-M7800E                                             6,047,000  12 tháng
                 nhám lịch lãm không bám vân tay, độ nhạy cao. Thiết kế dành cho doanh nhân
                 Chuột laser không dây, 800/1600dpi, thiết kế hiện đại dành cho doanh nhân,
 16  GIGABYTE GM-M7800S     bọc da và khảm hạt các hạt tinh thể pha lê cực kỳ sang trọng. Nút bên hông   1,155,000  12 tháng
                 dát vàng 18K. Có 4 nút điều khiển thông minh
                 Chuột Laser, 4000dpi, USB. 15 lập trình chức năng lệnh sử dụng Gaming.
 17  GIGABYTE GM-M8000                                             1,239,000  12 tháng
                 Thanh cuộn với 24 vị trí trỏ liên tục. 5 nút lập trình chơi Game độc lập

LOGITECH
 1  LOGITECH B100       Chuột quang có dây, 1000dpi, giao tiếp USB, nhỏ gọn                95,000   12 tháng
 2  LOGITECH M100       Chuột quang có dây, 1000dpi, giao tiếp USB, nhỏ gọn               189,000   12 tháng
 3  LOGITECH M115       Chuột quang có dây, 1000dpi, giao tiếp USB,thiết kế sang trọng          284,000   12 tháng
 4  LOGITECH M125       Chuột quang có dây (dây rút), 1000dpi, giao tiếp USB               310,000   12 tháng
 5  LOGITECH M215       Chuột quang không dây, 1000dpi, giao tiếp USB, nhỏ gọn              436,000   12 tháng
 6  LOGITECH M305       Chuột quang không dây, 1000dpi, giao tiếp USB, nhỏ gọn              473,000   12 tháng
 7  LOGITECH M310       Chuột quang không dây, 1000dpi, 2.4Ghz,                     546,000   12 tháng
 8  LOGITECH M505       Chuột laser, không dây, giao tiếp USB, thời trang                767,000   12 tháng
 9  LOGITECH V550       Chuột Laser không dây, giao tiếp USB, rất cá tính                830,000   12 tháng
 10  LOGITECH V470       Chuột Laser, không dây, bluetooth, USB, nhỏ gọn thời trang            998,000   12 tháng
 11  LOGITECH M555B       Chuột Laser, không dây, bluetooth, USB, nhỏ gọn thời trang           1,134,000  12 tháng
 12  LOGITECH M705       Chuột Laser không dây, giao tiếp USB, nhỏ gọn, thời trang            925,000   12 tháng
                 ChuộtWireless. Sử dụng pin AA, có đèn LED hiển thị, dành cho game thủ, sử
 13  LOGITECH M905                                               1,544,000  12 tháng
                 dụng được trên gương
MITSUMI
 1  MITSUMI          Chuột thường, giao tiếp P/S2                           105,000   6 tháng
 2  MITSUMI          Chuột quang, giao tiếp USB                            168,000   6 tháng
 3  MITSUMI          Chuột quang, giao tiếp USB, dùng cho máy notebook, nhỏ gọn            179,000   6 tháng
NIMBUS
                 Chuột dây rút Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng phù hợp cho laptop, Độ phân giải
 1  NIMBUS OPTICAL (dây rút)                                          121,000   12 tháng
                 cao 800 DPI , di chuyển ổn định và chính xác
   NIMBUS OPTICAL       Chuột không dây sử dụng công nghệ 2.4Ghz khoảng cách 8-10m Thích hợp
 2                                                        293,000   12 tháng
   WIRELESS          cho văn phòng và laptop. Độ phân giải: 1000 DPI
                 Chuột quang, giao tiếp USB.Độ Phân giải: 800 Dpi, Thiết kế hiện đạI, nhỏ,
 3  NIMBUS DELUX        Sử dụng được cả hai tay, Nút của mouse được thiết kế liền tránh tình trạng bị  132,000   12 tháng
                 kẹt nút. Màu : đen, xanh đen, đỏ
                 Chuột quang, giao tiếp USB.Độ Phân giải: 800 Dpi, Thiết kế hiện đạI, nhỏ,
   NIMBUS NOTEBOOK (dây
 4                Sử dụng được cả hai tay, Nút của mouse được thiết kế tránh tình trạng bị kẹt   158,000   12 tháng
   rút)
                 nút. Màu : đen, xanh đen, đỏ, xám bạc
                 Chuột quang, giao tiếp USB.Độ Phân giải: 800 Dpi, Thiết kế hiện đạI, nhỏ,
 5  NIMBUS MOBILE       Sử dụng được cả hai tay, Nút của mouse được thiết kế tránh tình trạng bị kẹt   168,000   12 tháng
                 nút. Màu : đen, xanh đen, đỏ, bạc, trắng
                     KEYBOARD + MOUSE (BỘ BÀN PHÍM + CHUỘT)
GENIUS
 1  GENIUS SLIMSTAR C100    Bàn phím mỏng, chuột quang, giao tiếp P/S2                    268,000   12 tháng
   GENIUS WIRELESS
 2                Keyboard Multimedia + Mouse quang, 16 phím nóng                 610,000   12 tháng
   TWINTOUCH 720E                                                               Trang 77
    GENIUS TWINTOUCH SLIM Keyboard + Mouse Không dây, bàn phím mỏng với 12 phím nóng, chuột
  3                                                         756,000   12 tháng
    STAR R600       Laser 1600dpi tiết kiệm năng lượng.
               Bộ chuột và bàn phím không dây. Bàn phím Multi, 36 phím nóng. Chuột
  4  GENIUS ERGO MEDIA 823                                            1,176,000  12 tháng
               laser, Scroll 4D, 1600dpi, công nghệ 2.4GHz.
GIGABYTE
    GIGABYTE GK-KM5000 V3     Bàn phím gõ êm, chống ồn, 9 phím nóng, chống thấm nước, giao tiếp P/S2.
  1                                                         263,000   12 tháng
    (P/S2)            Chuột quang 800dpi, Scroll wheels, USB. Màu đen tuyền
    GIGABYTE GK-KM6150      Bàn phím gõ êm, chống ồn, 9 phím nóng, chống thấm nước, giao tiếp USB.
  2                                                         263,000   12 tháng
    (USB)             Chuột quang 800dpi, Scroll wheels. Màu đen tuyền
    GIGABYTE WIRELESS       Bàn phím gõ êm, chống ồn, 15 phím nóng, chống thấm nước, giao tiếp USB.
  3                                                         610,000   12 tháng
    KM7580B            Chuột quang 1000dpi. Màu đen tuyền thanh lịch
                   Bàn phím không dây chống ồn, 14 media + Internet Hot keys cùng với nút
  4  GIGABYTE GK-KM7600                                              777,000   12 tháng
                   chỉnh âm thanh rất tiện dụng; chuột quang 800/1600dpi, bộ thu sóng siêu nhỏ

LOGITECH
    LOGITECH PRO DESKTOP
  1                 Bộ bàn phím và chuột có dây, tích hợp các phím multimedia, màu đen       400,000   12 tháng
    INTERNET
  2  LOGITECH MK120        Bộ bàn phím và chuột có dây, chống thấm, chuột quang USB, nhỏ gọn        314,000   12 tháng
  3  LOGITECH MK200    Bộ bàn phím và chuột có dây, chống thấm, chuột quang USB, nhỏ gọn            363,000   12 tháng
               Bộ phím chuột không dây. Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian, thuận tiện
  4  LOGITECH- MK250                                                620,000   12 tháng
               khi di chuyển.
               Bộ phím chuột không dây, chuột quang, chống thấm. Có các phím
  5  LOGITECH- MK260                                                629,000   12 tháng
               Multimedia. Sử dụng pin
               Bộ phím chuột không dây. Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian, thuận tiện
  6  LOGITECH- MK320                                                695,000   12 tháng
               khi di chuyển. Có các phím Multimedia và phím nóng
               Bàn phím và chuột không dây, chống thấm. Chuột laser độ chính xác cao.
  7  LOGITECH MK520                                                1,190,000  12 tháng
               Phím chức năng + interner hotkeys. Mini reciever nhỏ gọn
               Bộ phím chuột không dây, chống thấm, chuột laser DPI 1600. Các phím chức
  8  LOGITECH- MK710                                               1,930,000  12 tháng
               năng media và phims nóng
    LOGITECH- CORDLESS MX Keyboard + Mouse không dây Bluetooth, tích hợp nhiều tính năng hiện đại
  9                                                        3,415,000  12 tháng
    5500 REVOLUTION    nhất, cực đẹp

                                    UPS - Bộ lưu điện
                   Bộ lưu điện Santak TG500 - Công suất 500VA
UPS - SANTAK
    TG500
1
                                                            934,000  36 tháng
2    TG1000 (1000VA)        SANTAK TG1000 (1000VA) - Công suất 1000VA                   2,258,000  36 tháng

3    BLAZER (600VA)        SANTAK BLAZER (600VA) - Công suất 600VA                    1,775,000  36 tháng

4    BLAZER (1000VA)        Bộ lưu điện Santak công suất 1000VA                      3,245,000  36 tháng

5    BLAZER (1400VA)        SANTAK BLAZER (1400VA) - Công suất 1400VA                   3,833,000  36 tháng

6    BLAZER-EH (1400VA)      Công suất 1400VA, không có cổng RS232                     3,728,000  36 tháng

7    BLAZER - EH (2000VA)     Cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy thông qua các   4,704,000  36 tháng
                   chức năng: Ổn áp AVR, chống xung, lọc nhiễu, chống sét lan truyền.Bảo vệ
                   chống sét cho đường dây điện thoại và mô-đem Có chức năng tự nạp điện cho
8    BLAZER (2000VA)        Bộ lưu điện công suất 2000VA                          4,715,000  36 tháng
                   Công suất 1000VA/600W Santak. Không có cổng RS232, vỏ nhựa, lưu điện
9    BLAZER 1000-E                                                3,098,000  36 tháng
                   18'.
                   Công suất 1400VA/840W Santak. Không có cổng RS232, vỏ nhựa, lưu điện
10   BLAZER 1400-EH                                                3,380,000  36 tháng
                   25 phút.
                   UPS SANTAK BLAZER 600-E: công suất 600VA, không có cổng RS232
11   BLAZER 600-E(600VA)                                             1,638,000  36 tháng

    ONLINE C1K (1000VA)      Bộ lưu điện với công suất 1000VA online, có kèm phần mềm, tương thích tốt
12                                                          7,340,000  36 tháng
                   với máy phát điện
                   UPS Santak Online 1KVA (C1K E): Công suất 1000VA/0.8KW, vỏ màu đen.
13   ONLINE 1KVA (C1K E)                                             8,347,000  36 tháng
                   Có chức năng tắt khẩn cấp (EPO).
    ONLINE C1KR
14                  Công suất 1000VA W/Rack Mount True 19"                     8,715,000  37 tháng
                   UPS Santak True Online 2KVA (C2K E): Công suất 2000VA/2.1KW, vỏ
15   ONLINE 2KVA (C2K E)                                             15,740,000  36 tháng
                   màu đen. Có chức năng tắt khẩn cấp (EPO).
    ONLINE C2KR
16                  Công suất 2000VA W/Rack Mount True 19"                    17,840,000  36 tháng

                   UPS Santak Online 3KVA (C3K E): Công suất 3000VA/2.4KW, vỏ màu đen.
17   ONLINE 3KVA (C3K E)                                             21,525,000  36 tháng
                   Có chức năng tắt khẩn cấp (EPO).                                                                 Trang 78
                 ONLINE C3K (3000VA): Công suất 3000VA/Software tương thích tốt với
18  ONLINE C3K (3000VA)                                           19,625,000  36 tháng
                 máy phát điện
   ONLINE C3KR
19                Công suất 3000VA W/Rack Mount True 19"                   27,770,000  36 tháng

   BLAZER -E (800VA)      Công suất 800VA/480W santak. Không có cổng RS232, vỏ nhựa, lưu điện 28
20                                                       2,079,000  36 tháng
                 phút
   ONLINE 10K(E)        Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện, Cảnh báo khi dây tiếp đất
21                                                      68,250,000  36 tháng
                 không đạt ti
                 SANTAK ONLINE C10K (10.000VA) - Công suất 10.000VA W/ Software,
22  ONLINE C10K (10.000VA)                                          77,175,000  36 tháng
                 tương thích tốt với máy phát điện
                 SANTAK ONLINE C2K (2000VA) - Công suất 2000VA W/ Software, tương
23  ONLINE C2K (2000VA) -                                          15,225,000  36 tháng
                 thích tốt với máy phát điện
                 SANTAK ONLINE (3000VA) - Công suất 3000VA W/ Software, tương
24  ONLINE (3000VA)                                             21,630,000  36 tháng
                 thích tốt với máy phát điện
                 SANTAK ONLINE C6K (6000VA) - Công suất 6000VA W/ Software, tương
25  ONLINE C6K (6000VA)                                           52,395,000  36 tháng
                 thích tốt với máy phát điện
                 Công suất 6000VA, không có chức năng kết nối song song để nhân đôi công
26  ONLINE C6KE                                               47,775,000  36 tháng
                 suất.
   ONLINE C6KR
27                Công suất 6000VA W/Rack Mount True 19"                   54,495,000  36 tháng

UPS - APC

1  UPS RS 500 (BR500CI-AS)   APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V         952,000   36 tháng
2  UPS RS 650VA(BR650CI-AS)   APC Back-UPS RS, 390 Watts / 650 VA,Input 230V / Output 230V         1,779,000  36 tháng
3  Smart-UPS RT 19(SURTRK2)   APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA         3,000,000  24 tháng
                 Back-UPS Pro - UPS 230V - Line Interactive /Output Power Capacity 865
   Back-UPS Pro - UPS 230V   Watts / 1500 VA Max Configurable Power 865 Watts / 1500 VA Nominal
4                                                       5,069,000  24 tháng
   (BR1500I)          Output Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 47 - 63
                 Hz Input Connections IEC-320 C14 Input voltage
                 Smart-UPS Tower 230V Online for Server&Network Power Solutions(with
   APC Smart-UPS 1000VA USB   PowerChute Plus Software Bundles) /Output Power Capacity 670 Watts /
5                                                       7,242,000  24 tháng
   & Serial 230V (SUA1000I)   1000 VA Max Configurable Power 670 Watts / 1000 VA Nominal Output
                 Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Frequ
   APC Smart-UPS 1000VA USB   APC Smart-UPS 1000VA/670W, Input 230V/Output 230V, Interface Port
6  & Serial RM 2U 230V     DB-9 RS 232, Smart Slot, USB, Rack Height 2U Typical Backup Time at Full   8,276,000  24 tháng
   (SUA1000RMI2U)        Load 9.1 minutes (670 Watts).
   APC Smart-UPS SC 1500VA   APC Smart-UPS SC / 865 Watts / 1500 VA / Input 230V / Output 230V /
7                                                       8,483,000  24 tháng
   230V - 2U (SC1500I)     Rack Height 2 U.
                 mart-UPS Tower 230V Online for Server&Network Power Solutions(with
   APC Smart-UPS 1500VA USB   PowerChute Plus Software Bundles) / Output Power Capacity 980 Watts /
8                                                       8,483,000  24 tháng
   & Serial 230V (SUA1500I)   1500 VA Max Configurable Power 980 Watts / 1500 VA Nominal Output
                 Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Frequ
                 APC Smart-UPS RT, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 1000VA
9                 Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack     9,724,000  24 tháng
   230V (SURT1000XLI)
                 Height 2 U.
   APC Smart-UPS 1500VA USB
                 APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, Interface
10  & Serial RM 2U 230V                                           12,517,000  24 tháng
                 Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
   (SUA1500RMI2U)
               APC Smart-UPS On-Line, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 1000VA
11              Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack       13.862.000  24 tháng
   RM 230V (SURT1000RMXLI)
               Height 2 U
                 Smart-UPS Tower 230V Online for Server&Network Power Solutions(with
   APC Smart-UPS 2200VA USB   PowerChute Plus Software Bundles) / Output Power Capacity 1980 Watts /
12                                                      14,586,000  24 tháng
   & Serial 230V (SUA2200I)   2200 VA Max Configurable Power 1980 Watts / 2200 VA Nominal Output
                 Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Fr
   APC Smart-UPS RT 192V
13               APC Smart-UPS RT 192V Battery Packfor Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA       14,276,000  24 tháng
   Battery Pack (SURT192XLBP)

                 Smart-UPS Rack Mount 230V Online for Server&Network Power
   APC Smart-UPS 2200VA USB
                 Solution(with PowerChute Plus Software Bundles) /Output Power Capacity
14  & Serial RM 2U 230V                                           15,311,000  24 tháng
                 1980 Watts / 2200 VA Max Configurable Power 1980 Watts / 2200 VA
   (SUA2200RMI2U)
                 Nominal Output Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input

                 APC Smart-UPS 3000VA/2700W, Input 230V/Output 230V, Interface Port
   APC Smart-UPS 3000VA USB
15                DB-9 RS 232, Smart Slot, USB Typical Backup Time at Full Load 5.5      20,587,000  24 tháng
   & Serial 230V (SUA3000I)
                 minutes (2700 Watts).
                                                              Trang 79
                  Smart-UPS Rack Mount 230V Online for Server&Network Power
   APC Smart-UPS 3000VA USB
                  Solution(with PowerChute Plus Software Bundles) /Output Power Capacity
16  & Serial RM 2U 230V                                             20,690,000  24 tháng
                  2700 Watts / 3000 VA Max Configurable Power 2700 Watts / 3000 VA
   (SUA3000RMI2U)
                  Nominal Output Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input

               APC Smart-UPS On-Line, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 2000VA
17              Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack         25,242,000  24 tháng
   RM 230V (SURT2000RMXLI)
               Height 2 U

                  APC Smart-UPS RT, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 2000VA    Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack
18                                                        26,380,000  24 tháng
   230V (SURT2000XLI)      Height 2 U / Includes: CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable,
                  User Manual.

   APC Smart-UPS RT 3000VA
                  APC Smart-UPS RT, 2100 Watts / 3000 VA / Input 230V / Output 230V /
19  RM 230V                                                   30,621,000  24 tháng
                  Interface Port Smart-Slot / Extended runtime model / Rack Height 3 U.
   (SURTD3000RMXLI)
   APC Smart-UPS 5000VA 230V
                APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Rack
20  Rackmount/Tower                                               42,725,000  24 tháng
                Height 5U
   (SUA5000RMI5U)
   APC Smart-UPS RT 5000VA    APC Smart-UPS RT, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V,
21  RM 230V            Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Rack Height   39,104,000  24 tháng
   (SURTD5000RMXLI)       3U
                  APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 5000VA
22                 Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended     40,552,000  24 tháng
   230V (SURTD5000XLI)
                  runtime model, Rack Height 3 U
   APC Smart-UPS 5000VA 230V
                APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Rack
23  Rackmount/Tower                                               42,725,000  24 tháng
                Height 5U
   (SUA5000RMI5U)
               APC Smart-UPS RT / 4200 Watts / 6000 VA / Input 230V / Output 230V /
   APC Smart-UPS RT 6000VA
24              Interface Port DB-9 RS-232 / RJ-45 10/100 Base-T / Smart-Slot / Extended      48,828,000  24 tháng
   RM 230V (SURT6000RMXLI)
               runtime model / Rack Height 3 U.
               APC Smart-UPS On-Line, 6400 Watts / 8000 VA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 8000VA
25              Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended        57,104,000  24 tháng
   RM 230V (SURT8000RMXLI)
               runtime model, Rack Height 6 U

                  APC Smart-UPS RT 8000VA/6400W, Input 230V/Output 230V, Interface
   APC Smart-UPS RT 8000VA
26                 Port DB-9 RS 232, Smart Slot, Extended rutime model, Rack Height 6U,     63,104,000  24 tháng
   230V (SURT8000XLI)
                  Typical Backup Time at Full Load 6.3minutes (4200 Watts).

                APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V,
   APC Smart-UPS RT 10,000VA
27               Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended       6,455,000  24 tháng
   RM 230V (SURT10000RMXLI)
                runtime model, Rack Height 6 U
                  APC Smart-UPS RT 10000VA/800W, Input 230V/Output 230V, Interface
   APC Smart-UPS RT 10000VA
28                 Port DB-9 RS 232, Smart Slot, Extended rutime model, Rack Height 6U,     69,829,000  24 tháng
   230V (SURT10000XLI)
                  Typical Backup Time at Full Load 4.0minutes (800 Watts).Thiết bị lưu trữ dữ liệu - USB

KINGSTON

 1  2Gb KINGSTON         USB Flash Disk USB 2.0.                             150,000  12 tháng

 2  4Gb KINGSTON DTIG3      USB Flash Disk USB 2.0.                             166,000  12 tháng

 3  4Gb KINGSTON DT101 G2     USB Flash Disk USB 2.0.                             166,000  12 tháng

 4  8Gb KINGSTON DT101 G2     USB Flash Disk USB 2.0.                             270,000  12 tháng

 5  16Gb KINGSTON DT101 G2    USB Flash Disk USB 2.0.                             600,000  12 tháng

 6  4Gb KINGSTON DT102      USB Flash Disk USB 2.0.                             195,000  12 tháng

 7  4Gb KINGSTON DT120      USB Flash Disk USB 2.0, tốc độ đọc 480 Mbps, kiểu dáng đẹp            168,000  12 tháng

 8  32Gb KINGSTON         USB Flash Disk USB 2.0.                            1,344,000  12 tháng

 9  8Gb KINGSTON DTC10      USB Flash Disk USB 2.0.                             300,000  12 tháng

 10  16Gb KINGSTON DTC10      USB Flash Disk USB 2.0.                             619,000  12 tháng

 11  32Gb KINGSTON DTC10      USB Flash Disk USB 2.0.                            1,344,000  12 tháng                                                                Trang 80
                  USB Flash Disk USB 2.0. Bảo mật bằng phần cứng, công nghệ mã hoá 256bit,
 12  4Gb KINGSTON DTL       bảo vệ tuỵêt đối, không có password không truy cập vào được, vào sai pass 10      420,000  12 tháng
                  lần sẽ tự khoá và huỷ dữ liệu
                  USB Flash Disk USB 2.0. Bảo mật bằng phần cứng, công nghệ mã hoá 256bit,
 13  8Gb KINGSTON DTL       bảo vệ tuỵêt đối, không có password không truy cập vào được, vào sai pass 10      630,000  12 tháng
                  lần sẽ tự khoá và huỷ dữ liệu

TRANSCEND

 1  2Gb TRANSCEND         USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 20MByte/s, ghi 6MByte/s.               140,000  12 tháng

 2  4Gb TRANSCEND JF300      USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 15MByte/s, ghi 7MByte/s.               170,000  12 tháng

 3  8Gb TRANSCEND JF300/JF600 USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 32MByte/s, ghi 12MByte/s.                270,000  12 tháng

   16Gb TRANSCEND
 4                 USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 32MByte/s, ghi 18MByte/s.              620,000  12 tháng
   JF600/JF300

 5  4Gb TRANSCEND JF530        USB Flash Disk USB 2.0, Tốc độ đọc/ghi: 14Mbs/4Mbs, Kiểu dáng nắp trượt       175,000  12 tháng

                  USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 30 MByte/s, ghi 12 MByte/s. Plug & Play,
 6  2Gb TRANSCEND V90C                                                  245,000  12 tháng
                  Đèn LED chỉ trạng thái
                  USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 30 MByte/s, ghi 12 MByte/s. Plug & Play,
 7  4Gb TRANSCEND V90C                                                  357,000  12 tháng
                  Đèn LED chỉ trạng thái
                  USB Flash Disk USB 2.0. Tốc độ đọc 30 MByte/s, ghi 12 MByte/s. Plug & Play,
 8  8Gb TRANSCEND V90C                                                  568,000  12 tháng
                  Đèn LED chỉ trạng thái

 9  4Gb TRANSCEND V95       USB Flash Disk USB 2.0                                 315,000  12 tháng

TAI NGHE

CREATIVE

   CREATIVE HQ-65        Tai nghe Stereo, kích thước gọn nhẹ, dây dẫn 1.2m                 265,000.0     250,000

   CREATIVE HQ-80        Bộ driver nam châm Neodimium 30mm. Ổ cắm mini stereo mạ vàng 3.5mm        265,000.0     250,000

   CREATIVE HE-100        Bộ tai nghe + MIC,                                285,000.0     270,000

   CREATIVE HS-150 BACKPHONE Bộ tai nghe + MIC                                   265,000.0     249,000

   CREATIVE HS-390        Bộ driver nam châm Neodymium 30mm                         370,000.0     350,000
   CREATIVE HS-330        Bộ driver nam châm Neodymium 30mm, tần số: 20Hz - 20kHz              380,000.0     360,000
   CREATIVE EP-430        Dây cáp đồng không bị ô xi hoá 1.2m, bộ driver nam châm Neodymium 10mm      400,000.0     380,000
   CREATIVE HS-350        Màng siêu mỏng 40mm, dây cáp đồng chống oxi hoá                  450,000.0     420,000
   CREATIVE HQ-140        Bộ driver nam châm Neodimium 31mm. Ổ cắm mini stereo mạ vàng 3.5mm        530,000.0     500,000
   CREATIVE HS-400        Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume control, Loại lớn                 570,000.0     540,000
   CREATIVE HQ-1500       Chiều dài dây: 2.7m. Ổ cắm: 3.5mm mạ vàng                     610,000.0     580,000
                  Bộ Driver nam châm Neodymium 40mm với dây nhôm mạ đồng. Ổ cắm 3.5mm,
   CREATIVE HQ-1400                                                680,000.0     640,000
                  dây dài: 3m

   CREATIVE EP-50        Tai nghe dùng cho máy MP3/MP4. Kiểu gắn vào tai. Có nút điều chỉnh âm lượng.   160,000.0     148,000

                  Tần số 20Hz - 20kHz. Trở kháng: 32 ohms. Độ nhạy: 106dB/mW. Chiều dài dây:
   CREATIVE EP-510                                                 320,000.0     300,000
                  1,2m. Tai nghe cho người chơi thể thao
                  Tần số 20Hz - 20kHz. Trở kháng: 32 ohms. Độ nhạy: 113dB/mW. Chiều dài dây:
   CREATIVE EP-550                                                 465,000.0     440,000
                  1,2m. Tai nghe cho người chơi thể thao
   CREATIVE EP-630        Dây cáp đồng không bị ô xi hoá 1.2m, bộ driver 9mm Neodymium magnet        940,000.0     890,000
                  Tần số: 6Hz - 23kHz, Trở kháng: 16Ω, Độ cảm biến: 106dB, Chiều dài dây:
   CREATIVE EP-630i                                                1,200,000.0    1,080,000
                  1.2m cable; 9mm Neodymium driver; Headset for iPhone/ iPhone 3G
                  Tần số: 6Hz-23kHz, Trở kháng: 16ohm, Độ cảm biến (1kHz): 106dB/mW, Chiều
   CREATIVE EP-830                                                 1,290,000.0    1,220,000
                  dài dây: Dây đồng chống ôxi hoá dài 1.2m.
GENIUS
                  Thiết kế thời trang, âm thanh chất lượng cao, kèm theo 2 đệm chỉnh bass. Dùng
   GENIUS GHP-200X                                                 190,000.0     179,000
                  kèm với MP3, có 2 màu cam và kiwi để lựa chọn
   GENIUS GHP-02V        Đầu cáp 3,5mm mạ vàng, Điều chỉnh âm lượng ngay trên dây, dành cho Mp3      155,000.0     145,000
   GENIUS HS-200C        Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume control, Microphone                100,000.0      95,000
   GENIUS HS-02N         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume controi, loạI nhỏ, gấp được            145,000.0     135,000
                  Tai nghe dạng Ear-bud, tích hợp Micro kẹp cổ áo với Volume Control và chức
   GENIUS HS-200A                                                 135,000.0     125,000
                  năng Mute, tiện dụng cho nhu cầu nghe nhạc
                  Thiết kế vòng ra sau đầu, thoải mái sử dụng trong thời gian dài: đàm thoại trực
   GENIUS HS-300A                                                 142,000.0     135,000
                  tuyến hay nghe nhac, âm thanh không bị méo, chất lượng
   GENIUS HS-02S         Tai nghe có dây, microphone, dây chụp bằng kim loại                1,040,000.0     99,000

                                                                   Trang 81
                 Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume control, Micro control, loại nhỏ thiết kế linh hoạt
   GENIUS HS-300i                                                  190,000.0   178,000
                 có thể gấp gọn gàng
                 Bộ nghe hỗn hợp cung cấp âm thanh trung thực nhất, microphone xoay 180 độ,
   GENIUS HS03N                                                   160,000.0   149,000
                 có thể gấp gọn gàng
                 Bộ nghe hỗn hợp cung cấp âm thanh tuyệt hảo, cho cảm giác thực khi chơi game,
   GENIUS HS03U                                                   750,000.0   698,000
                 lọc tiếng ồn. USB
   GENIUS HS-04A        Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume control, Loại lớn                   260,000.0   248,000
                 Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume control, Loại lớn. Tai nghe và microphone có
   GENIUS HS-04SU                                                  270,000.0   254,000
                 chức năng lọc tiếng ồn
   GENIUS HP-04 LIVE      Bộ tai nghe, có volume control, lọc tiếng ồn, tạp âm                 480,000.0   448,000
   GENIUS HS-05A        Bộ tai nghe hỗn hợp, âm thanh to, trong, chống tạp âm                295,000.0   280,000
Lưu ý : Giá trên đã bao gồm VAT (10%)
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Nếu khách hàng thanh toán bằng USD, EURO, và các ngoại tệ khác …,
tính theo tỷ giá thị trường tự do tại thời điểm thanh toán, bằng tiền mặt, sec, uỷ nhiệm chi hoặc chuyển khoản sau khi đã hoàn tất đầy đủ c
tục mua bán
 Điều kiện bảo hành: Theo tiêu chuẩn của các nhà sản xuất, địa điểm bảo hành tại công ty CP CN TT Nam Á hoặc trung tâm bảo hành
các hãng sản xuất.

Thời gian giao hàng: Sau khi nhận được đơn hàng, địa điểm giao tại Hà Nội. Trong trường hợp giao hàng các tỉnh sẽ cộng thêm phí v
chuyển.
Đơn vị thụ hưởng:     Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Nam Á
Tài khoản số:
031.01.01.022584.9    - Tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Đống Đa.
102.010.000.567.765    - Ngân hàng Công Thương Khu vực Ba Đình - Hà Nội
TP.HCM:         Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Nam Á (TP.Hà Nội)
Tài khoản số:
041.01.01.0003745     - Tại Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Sài Gòn.
6017.040.601.47462    - Tại Ngân Hàng VIBank – Chi nhánh Sài Gòn
TP.Đà Nẵng:       Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Nam Á (TP.Hà Nội)
Tài khoản số:
060.01.01.00.99990    - Tại Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng

              Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của đơn vị của chúng tôi.
                                                                  Trang 82
Trang 83
Trang 84
Trang 85
Trang 86
      21000

O GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
                Ghi chú

CPU INTEL (BỘ VI XỬ LÝ INTEL)

                 China
                 China
                 China

                 China
                 China
                 China


                 China

                 China

                 China
                 China
                 China
                 China
                 China
                 China
                 China
                 China


                 China
                 China

                 China

                 China

                 China
                 China

                 China
                 China

                 China

                 China

                 China

FAN FOR CPU (QUẠT CHO CPU)
                 China

                 China

                 China                     Trang 87
             China

             China

             China

             China

             China

             China

             China

             China


             China


MAINBOARD (BO MẠCH CHỦ)


             China             China             China             China             China             China             China             China             China             China             China             China             China             China
             China             China
                 Trang 88
ChinaChina
China
China
ChinaChina
China


China

China


ChinaChina
ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
    Trang 89
China
ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
    Trang 90
China
China
China
China
China
China
ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina


ChinaChina
    Trang 91
China
China
China
China
China
China
China


ChinaChina
ChinaChina


China


China


China


China


China


China


China


China


China


China
    Trang 92
China
China
China
China
China
China


ChinaChinaChina


China


China


China


China


ChinaChinaChina


ChinaChinaChinaChinaChina    Trang 93
China


China


China
ChinaChinaChina


China


China
China


China


China


China


China


China
China


China


China


China


China


ChinaChinaChina
    Trang 94
China
China
China
ChinaChinaChina
ChinaChinaChina
China
ChinaChina
ChinaChina


China


ChinaChina
China
China
    Trang 95
China
China
China


ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
ChinaChinaChinaChina


China


ChinaChinaChinaChina
    Trang 96
China


China
ChinaChina


China


ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
China
    Trang 97
             China


             China


             China


             China


             China


             China             China
             China             China


             China             China             China


MÀN HÌNH MÁY TÍNH LCD

  MÀN HÌNH ACER
            BH tại hãng

            BH tại hãng
            BH tại hãng
            BH tại hãng
            BH tại hãng
            BH tại hãng

            BH tại hãng

  MÀN HÌNH AOC
            BH tại FPT
            BH tại FPT
            BH tại FPT

            BH tại FPT

            BH tại FPT
            BH tại FPT
            BH tại FPT
            BH tại FPT

            BH tại FPT

            BH tại FPT

            BH tại FPT
                   Trang 98
        BH tại FPT

        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT
        BH tại FPT

        BH tại FPT

        BH tại FPT

        BH tại FPT

        BH tại FPT

MÀN HÌNH ASUS
        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng


               Trang 99
        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng

MÀN HÌNH BENQ
        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng


        BH tại hãng

MÀN HÌNH DELL
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

        BH tại hãng

 MÀN HÌNH HP
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng
        BH tại hãng


               Trang 100
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

MÀN HÌNH COMPAQ
          BH tại hãng
          BH tại hãng

 IBM - LENOVO
          BH tại hãng

          BH tại hãng
          BH tại hãng

 MÀN HÌNH LG
          BH tại hãng

          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng
          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

MÀN HÌNH SAMSUNG
          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng


          BH tại hãng


          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng

          BH tại hãng


          BH tại hãng


          BH tại hãng                 Trang 101
               BH tại hãng

   MÀN HÌNH VIEWSONIC

               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng

               BH tại hãng

               BH tại hãng


               BH tại hãng


               BH tại hãng

GRAPHICS CARD (CARD ĐỒ HỌA)


                China

                China

                China

                China

                China

                China
                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                China

                      Trang 102
China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China
China

China

China

China

China

China

China

China


    Trang 103
China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China


    Trang 104
               China

               China

               China

               China

FAN FOR VGA (QUẠT CHO VGA)
               China

               China


   RAM (BỘ NHỚ)


               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China
               China

               China

               China

               China

               China
               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China

               China


                   Trang 105
          China

          China

          China

          China

          China

          China
          China

          China

          China

HDD (Ổ ĐĨA CỨNG)


          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China


              Trang 106
                 China

A QUANG (DVD, DVD-CDRW, DVD-RW)


                 China


                 China

                 China

                 China


                 China


                 China

                 China
                 China                 China                 China                 China                 China                 China                 China
                 China


                 China

                 China


                 China


                 China


                 China                 China


   CASE ATX (VỎ MÁY)                     Trang 107
China


China

China

China

China

China

China

China


China


China


China


China


China


China


China

China

China


China


China


China

China

China

China

China

ChinaChina

China

China


China


ChinaChina
China
China


    Trang 108
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China

             China

             China

             China

             China

             China

             China


             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China

             China

             China
             China
             China
             China
             China
             China

             China

POWER SUPPLY (BỘ NGUỒN)


             China

             China

             China
             China


                 Trang 109
China

China

China

China

China

China

China
China
China
China
ChinaChina

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China


China


China

China

ChinaChina
China

China

China

China

China

China

China

China

China
China
China    Trang 110
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
             China
   QUẠT NGUỒN
             China

             China

             China

             China

             China


 BÀN PHÍM (KEYBOARD)


             China
             China
             China
             China
             China
             China

             China

             China

             China

             China

             China             China

             China

             China


             China


             China             China
             China
             China
             China
             China


             China
             China
             China
CHUỘT MÁY TÍNH (MOUSE)

                 Trang 111
China
China
China
China
China

China

China


China

China
China

China

China

China

China

China
China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

ChinaChina

China

China

China

China

China    Trang 112
                   China


                   China

                   China


                   China


                   China


                   China


                   China


                   China


                   China


                   China


                   China                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China
                   China

                   China                   China
                   China
                   China                   China

                   China


                   China


                   China


                   China

OARD + MOUSE (BỘ BÀN PHÍM + CHUỘT)

                   China

                   China
                       Trang 113
          China

          China          China

          China

          China


          China
          China

          China
          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

UPS - Bộ lưu điện          China
          China

          China

          China

          China

          China

          China


          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China

          China
              Trang 114
China

China

China

China

China

China

China

China

China

ChinaChina
China
China


China
ChinaChina


ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
China
    Trang 115
China
China
China
ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina
China
ChinaChina
    Trang 116
Trang 117
 0%)
ệt Nam (VNĐ). Nếu khách hàng thanh toán bằng USD, EURO, và các ngoại tệ khác …, thì
h toán, bằng tiền mặt, sec, uỷ nhiệm chi hoặc chuyển khoản sau khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ

 hà sản xuất, địa điểm bảo hành tại công ty CP CN TT Nam Á hoặc trung tâm bảo hành của


àng, địa điểm giao tại Hà Nội. Trong trường hợp giao hàng các tỉnh sẽ cộng thêm phí vận

 g Nghệ Thông Tin Nam Á

g mại cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Đống Đa.
ương Khu vực Ba Đình - Hà Nội
Phần Công Nghệ Thông Tin Nam Á (TP.Hà Nội)

 Hải – Chi nhánh Sài Gòn.
nk – Chi nhánh Sài Gòn
Phần Công Nghệ Thông Tin Nam Á (TP.Hà Nội)

Hải – Chi nhánh Đà Nẵng

àng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của đơn vị của chúng tôi.
                                                Trang 118

								
To top