mazlum beyinsel �z�r by williamcurtishealth

VIEWS: 4 PAGES: 1

									Protein eksikliğinde vücut kendi dokularını kullanır. Sonuçta büyüme durur,
ağırlık azalır. Ayrıca, vücudumuzda doku, hücre, enzim gibi protein
kapsayan tüm elemanların etkinliği azalır veya kaybolur. Hastalıklara
yakalanma riski artar.

Protein kaynağı olan gıdaların pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle, en
az bir miktar ile yüksek etkinlik sağlanılması istenilmekteyse, iyi kalite
protein alınmalıdır, özellikle büyüme ve gelişme döneminde, protein
gereksiniminin yüksek olduğu çocukluk çağında, yetersiz ve/veya düşük
kalite protein alınması önemli sorunlara neden olmaktadır.

Proteinin kısıtlı alınmasına karşın, kalorisi yüksek olan şeker, nişasta
ile beslenenlerde kuvaşiorkor hastalığı belirir.Kalorinin proteine göre daha kısıtlı alınması durumunda ise marasmus
hastalığı oluşur.Ülkemizde sıklıkla, protein eksikliği enerji eksikliği ile birlikte
görülür.
0-6 yaş arası eksik protein alımı henüz beyin gelişiminin tamamlanmadığı
devre olduğundan zekâ geriliğine yol açabilir. Protein kan hücreleri ve
hemoglobin için de gerekli

								
To top