Docstoc

sem 5

Document Sample
sem 5 Powered By Docstoc
					         PERINCIAN TUGASAN KURSUS DAN RITMA DAN PERGERAKAN
                 SEM 2 SESI 2012/2013

TUGASAN BERTULIS (40 MARKAH)

Dalam tugasan bertulis ini, anda akan memainkan dua peranan penting, iaitu:

1. Peranan pertama ialah, anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi
  mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di
  kawasan anda.
    a. Anda diberi kebebasan untuk memilih tajuk pergerakan kreatif bagi pasukan anda, dan
     anda juga bertanggungjawab untuk merancang kareografi persembahan yang akan
     berlangsung selama 15 minit.
    b. Sila sediakan 1 kertas kerja berkaitan perancangan anda dalam menysusun kareografi
     persembahan Pergerakan Kreatif tersebut.
    c. Format penulisan harus mempunyai maklumat berikut:
         i. Tajuk
        ii. Masa persembahan
        iii. Objektif kognitif, psikomotor dan afektif
        iv. Jumlah murid
        v. Alatan/props/costume
        vi. Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan
       vii. Aspek keselamatan yang harus diutamakan
       viii. Huraian kareografi mengikut segmen:
             Jenis pergerakan
             Tema dan unsur pergerakan
             Masa mengikut segmen
        ix. Penutup
    d. Kareografi persembahan boleh dibahagikan kepada beberapa segmen penceritaan bagi
     memenuhi kehendak tajuk dan masa.
    e. Dalam setiap segmen, huraikan jenis pergerakan yang akan dilakukan oleh murid,
     nyatakan jenis tema pergerakan yang digunakan serta huraikan unsur-unsur yang
     terdapat dalam tema pergerakan tersebut.
    f. Sebagai contoh, dalam segmen pertama, murid A, B, C, D dan E akan keluar dari
     belakang pentas mengikut laluan zig zag sambil tangan didepakan seperti burung yang
     terbang. Pergerakan murid adalah perlahan, adakala dalam keadaan tunduk dan tegak
     seperti alunan ombak.
     Dalam segmen ini, tema pergerakan yang digunakan ialah Tema 1 Aktiviti Lokomotor
     (unsur bergerak dari satu tempat ke tempat lain), Tema 5 Penyesuaian Terhadap Rakan
     (murid bergerak bertiga dengan keadaan sekata), Tema 7 Lapan Lakuan Daya Asas
     (unsur apung - kawal lambat - halus)
    g. Perlu diingat bahawa tugasan ini hanyalah gambaran guru terhadap pergerakan kreatif
     sahaja dan tidak ada aplikasi pergerakan secara praktikal untuk divideokan atau
     ditontonkan.
    h. Markah bagi tugasan peranan pertama ini ialah 30 markah.
2. Peranan kedua ialah, anda telah dilantik sebagai urusetia pengadilan pertandingan oleh Pejabat
  Pendidikan Daerah yang menganjurkan pertandingan Pergerakan Kreatif.
    a. Tugas anda ialah menyediakan satu borang markah yang mengandungi skema
     pemarkahan/rubrik pemarkahan.
    b. Sila sediakan borang tersebut mengikut kreativiti anda sendiri.
    c. Penyediaan kriteria dan rubrik pemarkahan haruslah mengambil kira aspek tema dan
     prinsip-prinsip pergerakan selain elemen persembahan yang dirasakan penting oleh
     anda.
    d. Markah bagi tugasan peranan kedua ini ialah 10 markah.

3. Maklumat penghantaran tugasan adalah seperti berikut:

    a. Kedua-dua tugasan di atas membawa sebanyak 40 MARKAH.
    b. Kedua-dua tugasan hendaklah ditulis dalam 1 FAIL sahaja dan diupload dalam tapak
     penghantaran tugasan.
    c. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada PENSYARAH E-LEARNING KUMPULAN MASING-
     MASING SAHAJA! Jangan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana
     mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda, atau sesiapa sahaja yang bukan
     menjadi pensyarah e-learning kumpulan anda.
    d. Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM
     TUGASAN MYGURU3 SAHAJA! Jangan hantar tugasan melalui emel atau pos. Pensyarah
     E-Learning anda TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel
     kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning.
    e. SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP IAITU PADA 3 MEI 2013 (MINGGU
     KE 10)! Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan
     dibuka lagi selepas itu.
    f. Oleh yang demikian, pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya dalam proses
     “upload’ tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak
     penghantaran tugasan anda.
    g. Merujuk kepada pengalaman semester lepas, pensyarah e-learning tidak ada masalah
     dalam membuka tapak tugasan pelajar kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan
     proses ‘upload’ dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka.

4. Skema Pemarkahan adalah seperti berikut:   BIL      ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN    WAJARAN          MARKAH
                             MARKAH          YANG DIBERI
   1. KERTAS KERJA KAREOGRAFI PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF

   1   Tajuk                             2
       Menarik dan bersesuaian dengan tahap umur pelajar
   2   Objektif kognitif, psikomotor dan afektif           6
       Eksplisit
       Jelas
       Spesifik
   3   Alatan/props/costume                     2
       Menyerlahkan daya kreativiti
       Menggunakan bahan yang munasabah dari aspek kos
       Alatan mencukupi dan pelbagai
 4  Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan        2
    Pemilihan bunyi/irama/lagu yang bersesuaian
     dengan tajuk serta segmen.
    Mengambil kira unsur emosi dalam penceritaan.
 5  Aspek keselamatan yang harus diutamakan          3
 6  Huraian kareografi mengikut segmen:            15
    Jumlah segmen yang bersesuaian dengan tajuk dan
     masa
    Huraian tentang jenis pergerakan/aktiviti bagi setiap
     segmen adalah jelas dan spesifik
    Huraian mengenai tema dan unsur pergerakan dapat
     menjelaskan prinsip jenis pergerakan/aktiviti yang
     dilakukan oleh murid dalam segmen tersebut.
    Huraian aktiviti yang dilakukan dapat menjelaskan
     mood atau emosi penceritaan.
    Masa mengikut segmen adalah bersesuaian.
2. BORANG MARKAH PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF

 1  Elemen persembahan                    4
    Pemilihan elemen penting dalam persembahan yang
     tepat dan jelas.
 2  Penjelasan kriteria/rubrik pemakarhan yang bersesuaian  6
   dengan kompetensi yang diharapkan dalam setiap
   elemen persembahan yang dinilai.
         JUMLAH MARKAH KESELURUHAN           40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:3/3/2013
language:
pages:3