Kaplan – Norton Balanced Scorecard by eg1pt23

VIEWS: 0 PAGES: 5

									Kaplan – Norton: Balanced Scorecard

       Könyvrecenzió

         2007
       Kaplan - Norton: Balanced Scorecard

            könyvrecenzió


Szakkönyv:       Robert S. Kaplan – David P. Norton: Balanced Scorecard
            (Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát – BSC –
            Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer)
            KJK-KERSZÖV, Budapest, 2000

Tantárgy:        Vezetői számvitel KG

Előadó:         Dr. Laáb Ágnes, szakirányfelelős, egyetemi docens
            BME-GTK, ÜTI, Pénzügyek Tanszék

Készítette:       Molontay Patrik (JDJ0YZ), kontrolling szakirányos
            közgazdász hallgató, IV. évfolyam

Dátum:         Budakeszi, 2007. április 14.
         Mi is az a Balanced Scorecard?


•  magyarul: kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer
•  egy olyan teljesítményértékelési modell, amely négy elkülönülő nézőpont köré
  szerveződik
      • pénzügyi teljesítmény
      • vevők
      • működési folyamatok
      • tanulás és fejlődés
•  egyensúlyt teremt a rövid és hosszú távú mutatók, a pénzügyi és nem pénzügyi
  mutatók, a visszatekintő és az előrejelző mutatók, a külső és a belső
  teljesítményelemek között
•  célja összhangba hozni a teljesítményértékelési rendszert a stratégiával
•  a stratégiai menedzsmentrendszer része, konkrét célokká és kézzelfogható
  mutatókká bontja le az üzleti egység küldetését és stratégiáját
               A Balanced Scorecard


•  mint kiegyensúlyozott            •  mint stratégiai
  mutatószám-rendszer               menedzsmentrendszer
   •  a mutatók egyensúlyt teremtenek a      •  a kritikus vezetési folyamatok
     tulajdonosok és a vevők számára
                             végrehajtása mérésközpontúsága
     fontos külső, és a fejlődési és
     tanulási kapacitást jellemző belső       segítségével
     mutatók között               •  a jövőkép és a stratégia tisztázása és
   •  egyaránt tartalmaz               intézkedésekké alakítása
     eredménymutatókat (múltbeli         •  a stratégiai célok és mutatók
     erőfeszítések eredményét) és a         összekapcsolása és kommunikálása
     jövőbeli teljesítményt jelző elemeket
                           •  tervezés, az elvárások rögzítése és
   •  objektív, könnyen számszerűsíthető
                             összehangolása a stratégiai
     eredménymutatókat és szubjektív,
     némileg egyéni megítéléstől függő,       intézkedésekkel
     az eredményt befolyásoló tényezőket     •  a stratégiai visszacsatolás és tanulás
     (teljesítményokozókat) egyaránt         elősegítése
     figyelembe vesz
A Balanced Scorecard keretet nyújt a stratégia       A Balanced Scorecard mint az akciók stratégiai kerete
  operatív célokká történő lebontásához
Forrás: Kaplan – Norton: Balanced Scorecard (KJK-KERSZÖV,  Forrás: Kaplan – Norton: Balanced Scorecard (KJK-KERSZÖV,
          Budapest, 2000), 20 o.                    Budapest, 2000), 22 o.

								
To top