Pagesat Ekzekutuara - Ministria e Financave e Shqiperise by linfengfengfz

VIEWS: 0 PAGES: 42

									EMRI_TDO   NUMRI_FATURES   PERSHKRIMI_FATURES
Durres    22421070012012   2107001 BASHKIA DURRES PAGESE MBIKQYRJE OBJEKTI RIK,RRUGA DOGANA E T
Durres    12023650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK QERA SHKOLLE JANAR-PRILL 2012 M
Durres    3610120032012   TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003/QERA TOKE PER MUHAMER CA
Durres    2921070232012   TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 SA LIG SHPEN TELEFONI SHKURT 20
Durres    3321070102012   TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK FAT 87253266 11.04.2012
Durres    12623650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK INTERNET MARS 2011- MARS 2012
Durres    3810120032012   TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003/ROJE
Diber     4623520012012   SLLOVE 2352001 tatim page mars 2012
Diber     6423500012012   2350001 MUHURR 2350001 abonim flet. zyrtare
Diber     4023520012012   SLLOVE 2352001 bonus mars 2012
Lushnje    4126000012012   k.ballagat lik fature njftim televiziv
Lushnje    6121470012012   Bashkia Divjake 2147001 NDIHMA EKONOMIKE
Tirane    23/21011612012   Agj.Konsumatorit sig shoqer mars 2012 lista janar
Tirane    5010111392012   600 Fak. Mjeksisetat sig shoq m mars 2012
Tirane    5610050792012   600bordi kullimit eagle tel,fs36629214,shkurt 2012,c1004320
Tirane    142/310880012012  600,601amshc sigurime shoq e shendetsore mars 2012list pagesa
Tirane    3510040092012   602 Drejtoria akreditimit . lik ft cel kod ab 1011589
Lezhe     4325700012012/1  KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Lezhe     4525700012012   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Lezhe     19.21270052012   SIGURIME SHOQER MARS 2012 KLUBI I SPORTIT LEZHE
Gjirokaster  1824460012012   (KOMUNA ODRIE 2446001 ) TATIM PAGE 03-2012
Kukes     24/12550012012   2550001 1.7% sig shendetsore muaji mars 2012 Komuna Arren
Kukes     3010250552012   1025055 1.7% sig shendetsore muaji mars 2012 Zyra Rajonale Kujdesit Social Kukes
Vlore     2921460152012   KULTURA 2146015 K 56703209J3GB01C
Tirane    7410141002012   602-Drejt.Sherb.Proves telekom Burrel internet prill 2012
Tirane    9210060472012   602 DPUK telefon mars 2012 klienti 1783786047
Tirane    62 1088001 2012  604 amshc disbursim vendim 50% Vendim 28.12.2011 Kontrat 36 dt 17.01.2012
Tirane    4510110502012   602 shblu shp gjyqsore sh 20.3.2012 lp 12.4.2012
Tirane    5321011452012   602 Min.Bashkia 5- keshilltaret permbledhse bordero mars 2012
Tirane    9710110752012   602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE v drejt nr 105 dt 4.4.12 list page
Tirane    2710170802012   602 REP 6665 K/CELULARI URDHER NR 1718 DT 23/11/2009 LIST PAGES mars 2012
Tirane    19821010012012   Bashkia Tirane lik mater urdh prok nr 241 dt 06.12.2011 proc verb dt 09.12.2011 fat 0061
Tirane    17910500012012   600 instat bileta sh 10.4.2012 f 30.3.2012 s 02340485
Tirane    5228090012012   466-KOM KASHAR GARANCI PUNIESMH PV 26.09.11 URDHER 79 DT 29.09.11 KONT
Tirane    57 1029001 2012  602 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor Tirane Siguracion makine viti 2012 UP 11 dt
Tirane    11710030012012   602 KM honorare ,perkthime kon.59,07.01.2010,prog21.11.2010urdh.28.04.2011,f22,3.12
Tirane    4910061182012   602 Aluizni mirmbajtje faqes internetit mars 2012 fat 136 28.03.2012 kont vazhd 05.07.20
Tirane    6421011462012    nd/nr 1 punetore lik disqe urdh prok nr 24 dt 22.02.2012 proc verb dt 24.02.2012 fat 360
Tirane    4110170982012   602,rep 1050,shpenzime cermonie mortore,umm 302 d 23/2/12,program 3844 d 20/3/12,u
Tirane    5110140452012   602-Q.P.Zyrtare posta muaji mars fat.nr.1825 dt.26.03.12
Kavaje    13021180012012   BASHKIJA KJ LIKUIDIM SISTEMIM TROTUARESH FAT 41 DT 18.12.2011
Kavaje    9510130712012   SPITALI SHPENZIME TRANSPORTI ( PER DIALIZE) AGIM MUSTA (BORDERO)
Berat     2321020132012   pagese per Estela Kajo nga Klub Shum Sportet 2102013
Berat     10823040012012   pagese per Proko nga Komuna Otllak 2304001
Librazhd   6510260182012   DR.PYJORE LIK FATURE SHTYPSHKRIME
Librazhd   7425940012012   LIKUJDIM PJESE KEMBIMI,KOMUNA RRAJCE LB
Shkoder    4910100332012   dega thesarit shkoder likuj fat nr 704962324 mars 2012
Shkoder    6421410132012   DEGA EKONOMIKE E KULTURES SHKODER HONORARE
Shkoder    5610250332012   ZYRA E PUNES SHKODER VENDIM GJYQI NR01589 DT.28.06.2011
Fier     5020490012012   TELEFON MARS 2012 KLIENTI NR. 1496286806 QARKU FIER 2049001
Fier     6210260092012   LIKUJDIM FATURE D.SH PYJOR FIER 1026009
Vlore     8710110382012    VENDIM GJYQI THELLEZA SINA DAR VLORE 1011038
Vlore     8810110382012    VENDIM GJYQI RAJMONDA KASHURI DAR VLORE 1011038
Vlore     57 1026027 2012   TELEFON SHKURT MARS NR.SERIE 704001639,704462572 D.PYJORE 1026027
Korçe     12310110462012    SIGURIME SHENDETESORE MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Korçe     12810110462012    SIGURIM SUPLEMENTAR MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Korçe     2321220152012    SIG.SHENDETSORE SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     2721220152012    SIG.SHOQERORE MARS SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     4010051252012    SHERBIMET E SIGURISE DHE RUAJTJES,LIKUIDUAR FAT. NR.00015007 AKU DREJT
Korçe     4825050012012    BLERJE MATERIALE KOMUNA MOGLICE
Korçe     10325020012012    SHPENZIME PER AKTIVITETE SOCIALE FAT.1 KOMUNA LIBONIK 2502001
Korçe     8210160672012    MATERIALE PASTRIMI,NDRICIMI FAT.31 PREFEKTURA KORCE
Korçe     4625050012012    BLERJE MATERIALE KOMUNA MOGLICE
Korçe     1610171112012    DIETA SHERBIMI REP USHTARAK NR.1601 KORCE
Gramsh    7410260102012    Sa xhiruar 1.7% sigurime shendetsore nga Angjensia e Mjedisit Gramsh
Tirane    5328080012012    606-KOM BEXULLE PAAFTESIA PRILL 2012
Tirane    12110120242012    600 Tatim page muaj Mars 2012
Tirane    1910160052012    600-601-Insti.Perg.Qenv sigurime Mars 2012
Tirane    124/1 1013048 2012  601 ISHP Sigurime shoqerore Mars 2012
Kuçove    5010130332012    SHERBIME SPECIALE DREJT.SHENDETIT PUBLIK KOD.1013033 MIMOZA VELIKO
Tepelene   67/21430012012    SIG SHOQ BASHKI MEMALIAJ
Pogradec   7227020012012    702001LIK.ND,EK, MARS 2012 DHE PAAFTESI MARS/PRILL 2012 K. PROPTISHT POG
Gjirokaster  1810050112012    ( DR. BUJQESISE 1005011) TATIM PAGE 03- 2012
Elbasan    5123930012012    Komuna Mollas posta komision ndihm paftesi
Elbasan    11310160622012    materiale Prefektura 1016062
Elbasan    76/123810012012   garanci Kom Bradashesh 2381001
M.Madhe    6226260012012    Komuna Kelmend (paga keshilltar mars 2012)
Mat      2826540012012    Bashkia Klos (2654001) Shperbl. keshilli, shpenz.udhetimi,bonus transp.kryet. muaji Mars
Permet    12310111092012    ARSIMI PERMET FAT NR 705111084 NR KLI 1694684588 MARS 2012
Elbasan    7023960012012    ndihme Komuna Shales
Devoll    6023370012012    KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHOQEROR DEKL K46919607K3GB01D
Devoll    6123370012012    KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHOQEROR DEKL K46919607K3GB01D
Laç      29321260012012    KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM NDIHMA EKONOMIKE PER MUAJIN MAR
Tropoje    12621450012012    Bashkia B.Curri Tropoje ushqime kopshti kontrate dt 05.05.2011 ft nr50.51.52.54.55 56 .57
Tropoje    12821450012012    Bashkia B.curri Tropoje posta shkurt ft nr 54 dhe 74 dt 29.02.2012
Tropoje    13321450012012    Bashkia B.Curri Tropoje rregullim fotokopje up nr 11 dt 09.03.2012 ft nr 26 dt 15.03.2012 s
Tropoje    11921450012012    Bashkia B.Curri Tropoje blerje nafte up nr 3 dt 05.01.2012 ft nr 52 dt 31.03.2012
Tropoje    13221450012012    Bashkia B.Curri Tropoje njftime ne media dt 14.02.2012 dhe 20.02.2012 ft nr 17 dt 30.03.2
Tepelene   27/27860012012    TATIM PAGE KOMUNA KURVELESH
Vlore     38 1010076 2012   TATIM PAGE MARS 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 NUMRI S
Vlore     36 1010076 2012   SIG.SHOQERORE MARS 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 NU
Durres    8123660012012    2366001 KOM XHAFZOTAJ QERA AMBJENTI SEIT KOLGJINI NR LLOG 1600-469783-0
Diber     4223520012012    SLLOVE 2352001 paga keshilltaret mars 2012
Diber     4710130042012    SHERBIMI PARESOR lik. sipas vendimit nr. 597 dt. 27. 12. 2010
Diber     15110110062012    D A R 1011006 materiale fat nr 31 date 08.03.12 mars 2012
Lushnje    4510140032012    IEVPenale lik fature ushqime
Lushnje    60///21470012012   Bashkia Divjake 2147001 sig shoq 3.4%
Lushnje    60//21470012012   Bashkia Divjake 2147001 sig shoq 3.4%
Lushnje    60/21470012012    Bashkia Divjake 2147001 sig shoq 15%
Tirane    8410111372012    600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 132 133 134 135 136 dt 18.4.12
Tirane    14210880012012    600,601amshc sigurime shoq e shendetsore mars 2012list pagesa
Tirane    8210111372012    602 Fak GJ Huaja tat ore kom
Tirane    22/21011612012    Agj.Konsumatorit tatim page mars 2012 lista janar
Kukes     4210111572012    1011157 1.7% sig shendetsore muaji mars 2012 Unuversiteti Kukes
Kukes     82/121250012012   tatim page ,diference Bashkia-2012
Kukes     2910250552012    1025055 9.5% sig shoqerore muaji mars 2012 Zyra Rajonale Kujdesit Social Kukes
Kukes     3110250552012    1025055 15% sig shoqerore muaji mars 2012 Zyra Rajonale Kujdesit Social Kukes
Kukes     515460012012     2546001 1.7% gjendja civile komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes     525460012012     2546001 15% gjendja civile komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes     6825490012012     2549001 tatim page muaji mars Komuna surroj muaji dhjetor 2012
Kuçove    8821240092012    tatim shperblime te qendres ekonomike arsimit kucove kod.2124009
Tirane    11610130492012    602 Q S U T sherb miremb.te ISSP .lejim proc shk 18716/1 dt 5.10.2011 kontr vazhd 43
Tirane    60 1029001 2012    602 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor Tirane Tel celular Mars 2012 seri 0000812854
Tirane    4810110502012    602 shblu shp gjyqsore sh 20.3.2012 lp 12.4.2012
Tirane    7521011342012    602 Min.Bashkia 4- keshilltare janar 2012,ruzhdi kuka bordero janar 2012
Tirane    112/110030012012   602km.karburant kon.592/3.07.03.2012.fT823,04.04.2012,s02027376,fh12,04.04.2012
Tirane    9710060472012    602 DPUK kartvizita up 1 03.01.2012 pv 02.03.2012 fat 44 02.03.2012 fh 4 20.03.2012
Tirane    9510060472012    602 DPUK kancelari up 1 03.01.2012 pv 02.03.2012 fat 44 02.03.2012 fh 4 20.03.2012
Tirane    18810060012012    602 MPTT PERKTHIM SHKRESA 833/1 DT 13.02.12 FAT 7 DT 08.02.12 SR 5881007
Tirane    7310110362012    602 DREJTORIA ARSIMORE E RRETHIT MIREMBAJTJE LIDHJE ME FINANCEN INTE
Tirane    18710060322012    602-INUK uje mars 2012 klienti 751912
Berat     2221020132012    pagese per Federayta e Boksit nga Klub shum Sportet Berat 2102013
Shkoder    3910050782012    BORDI KULLIMIT SHKODER FAT. 01935309 DT. 10.01.2012
Shkoder    4710100732012    DJETA DEGA TATIM TAKSAVE
Fier     5124130012012    KARBURANT NENTOR 2011 K/TOPOJE
Fier     9824170012012    SHP TRANSPORTI KOMUNA QENDER
Fier     502420012012     SHPERBLIM KESHILLTARET BONUS TRANSPORTI KOMUNA KURJAN
Shkoder    12310130232012    medikamente likuj fat 89145840 23.01.2012
Pogradec   11427050012012    LIK NGA K. DARDHAS 2705001 PER MBETJE URBANE
Pogradec   6110290332012    1029033 LIK NGA GJYKATA POGRADEC PER TELEFON FAT=704616151 DT 06.03.20
Pogradec   14821360012012    LIK NGA BASHKIA 2136001 PER QERA TREGU PER HAJDAR COLLAKU SHTATOR TE
Korçe     12510110462012    TATIM PAGE MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Korçe     6624980012012    PAAFTESI PRILL KOMUNA VITHKUQ
Has      992460012012     1812 TATIM PAGE KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane    11610150022012    602-PERF DIPLOMATIKE TATIM PAGE MARS 2012
Tirane    126/1 1013048 2012  601 ISHP Sigurime shoqerore Mars 2012
Tirane    11110110412012    600 Univ. Bujq.telef m mars 2012 klienti 3535
Tirane    7921011362012    606 Min.Bashkia 2- invalidet prill 2012 bordero prill 2012
Elbasan    7623920012012    Sigurime Kom Labinot Fushe Elbasan kodi K52905239P3G9015
Mirdite    18721330012012    bashkia rreshen per paaftesi
Tepelene   17/2/10140912012   SIG SHEND ZYRA E RREGJISTRIMIT
Tepelene   17/3/10140912012   SIG SHEND ZYRA E RREGJISTRIMIT
Tepelene   72/1/21430012012   SIG SHOQ GJ CIV BASHKI MEMALIAJ
Kukes     11310160682012    1016068 1.7% sig shendt. muaji mars 2012 Prefektura Kukes
Durres    14710111502012    TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGA LEKTORE ME K
Durres    15010111502012    TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGA LEKTORE ME K
Durres    10010160612012    1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Durres    3710171272012    TDO 0707/QENDRA NDERINSTITUCIONALE OPERACIONALE DETARE/ KOD 1017127
Durres    110/110170312012   1017031 REP USHT 2001 SIG SHOQ MARS 2012
Unspecified  20.04.2012/1     obl 2vj emetuar dt. 20.10.2011
Permet    12110111092012    ARSIMI PERMET FAT NR 705110360 NR KLI 1516389606 MARS 2012
Shkoder    2821410172012    TEATRI SHKODER NR SERIAL k56705005v3gb017
Shkoder    2921410172012    TEATRI SHKODER NR SERIAL k56705005v3gb017
Elbasan    3821090172012    Qendra Soc Balashe K5291920213G901V sig
Elbasan    6623880012012    Komuna Kajan ndihma ekonomike
Elbasan  8621090142012    Sherbimet Publike Vjollca Saliaj 025180595
Berat   19121020012012   pagese per ndihme ekonomike per raste te vecanta,nga BAshkia Berat 2102001
Berat   8810160592012    perfitim financiar nga prefektura berat 1016059
Laç    29521260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM NDIHMA EKONOMIKE PER MUAJIN MAR
Tropoje  3510160552012    Komisariati Policise Tropoje tatim page mars 2012
Vlore   37 1010076 2012   SIG.SHENDETSORE MARS 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 N
Vlore   37/1 1010076 2012  SIG.SHENDETSORE MARS 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 N
Durres   3121070102012    TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK TEL MARS 2012 KL.1358086203
Durres   4010120032012    TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003/TEL.
Lushnje  3726010012012    k.hyzgjokaj lik fature materiale
Gramsh   10821140012012   Sa paguar fat.nr.03 dt:12/03/2012 Bashkia Gramsh 2114001
Lezhe   4410130112012    DREJT RAJ SHENDETESISE LEZHE PAG FAT NR 39 DT 29.03.2012
Lushnje  6021470012012    Bashkia Divjake 2147001 sig shoq 9.5%
Tirane   8610111372012    602 Fak GJ Huaja tat ore kom
Lezhe   4325700012012/3   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Lezhe   19.121270052012   SIGURIME SHOQER MARS 2012 KLUBI I SPORTIT LEZHE
Lezhe   19.221270052012   SIGURIME SHOQER MARS 2012 KLUBI I SPORTIT LEZHE
Kukes   7721250012012    15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes   5425460012012    2546001    tatim page komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes   5525460012012    2546001    tatim page gjendje civile komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes   48/110130102012   15% mars-2012 DSHP(1013010)
Vlore   3121460152012    KULTURA 2146015 K56703209J3GC014
Vlore   30/21460152012   KULTURA 2146015 K 56703209J3GB01C
Kolonje  5024880012012    2488001 KOMUNA BARMASH KOLONJE TATIM BURIMI BONUSI I KRYETARIT MUAJI
Kolonje  4124880012012    2488001 KOMUNA BARMASH KOLONJE SHPENZ PER ZBATIM TE VEND TE GJYKATE
Tirane   10710130492012    602 Q S U T tel m shkurt 2012 klienti 1363284322
Tirane   4810140112012    600-602-I.E.V.P Ali Demi telefon fat.MARS 2012
Tirane   2510120272012    604 Federate Shqiptare e Boksit. BLERJE MEDALJE , KUPA POSTERA . R. PR. NR. 6 D
Tirane   99 1013048 2012   602 ISHP KARTA RIMBUSHSE eag UP 7 dt 19.03.2012 pv 3/4 dt 07.04.2012 fat 29 dt 0
Tirane   9210050012012    1005001 min.bujqesise mallra sherbime up.64,13.3.2012,form,3,15.03.2012,form4,15.03.2
Tirane   7210110362012    602 DREJTORIA ARSIMORE E RRETHIT MIREMBAJTJE INTERNET KONTRATE 5.01
Tirane   6010140962012    602 A.K.K.PRONAVE karburant Up.32 dt.03.04.12 pv3&4 dt.15.03.12 fat.572 dt.09.04.12
Tirane   2710870072011    602 AKCE SHERB TE TJERA KONTR 70 DT 24.08.2011 MB 10%TAT NE BURIM
Tirane   11410140012012   602- Ministria e Drejtesise dieta jashte vendit Urdher 116DT.26.03.2012 autorizim terheq
Kavaje   9410130712012    SPITALI SHPENZIME TRANSPORTI ( PER DIALIZE) KAMBER SHESHI 10400,FATBAR
Kavaje   9210130712012    SPITALI SHERBIM POSTARE MARS 2012 FAT 08 DT 31.03.2012
Librazhd  3110100212012    LIKUJDIM FATURE MUAJI MARS 2012,THESARI LB
Librazhd  6310260182012    DR.PYJORE LIK FATURE MARS 2012
Shkoder  4521410102012    2141010 ADMINISTRATA E ARSIMIT E KOPSHTEVE SHKODER FAT NR 201148560 DA
Shkoder  6721410132012    DEGA EKONOMIKE E KULTURES SHKODER TATIM NE BURIM
Shkoder  6921410132012    DEGA EKONOMIKE E KULTURES SHKODER HONORARE SARA PEMAJ NR PERSON
Fier    56/124130012012   KOMISION PRILL 2012 K/TOPOJE 2413001
Fier    5624130012012    PAAFTESI PRILL 2012 K/TOPOJE 2413001
Pogradec  15021360012012   LIK NGA BASHKIA 2136001 PER QERA TREGU PER SHTATOR TETOR 2011
Korçe   2921220152012    SIG.SHENDETSORE MARS SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe   3021220152012    SIG.SHENDETSORE MARS SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe   5624980012012    HAPJA E RRUGEVE NGA DEBORA FAT.27 KOMUNA VITHKUQ
Gramsh   7310260102012    Sa xhiruar 15% sigurime shoqerore nga Angjensia e Mjedisit Gramsh
Has    9024600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Has    9324600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Has    9624600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane   10721011402012   606 Min.Bashkia 6- paaftesia prill 2012 bordero prill 2012
Tirane    7821011362012    606 Min.Bashkia 2- paaftesia+invalidet prill 2012 bordero
Tirane    1810160052012    600-Insti.Perg.Qenv tatime Mars 2012
Tirane    5210630012012     600 KSHILLI I LARTE I DREJTESISE.sig shoq mars 2012
Tirane    32/110870112012   600 INSPEKTORIATI QENDROR . Sigurime1.7%mars2012
Tirane    3610910012012    1091001 kmd tatim .mars2012
Tirane    35/110910012012   1091001 kmd si.shoq e shend.mars2012
Tirane    468/3110110402012  600 Up bib shkencore sig shoq mars 2012
Tirane    126 1013048 2012  600 ISHP Sigurime shoqerore Maes 2012
Tirane    6510760012012    602 ILDKP vodafon mars 2012
Kuçove    4210250172012    shpenz.per uje zyra e punesimit kod.1025017 fat.01596370 dt.29.03.2012
Elbasan    7523920012012    Sigurime Kom Labinot Fushe Elbasan kodi K52905239P3G9015
Mirdite    18621330012012   bashkia rreshen per paaftesi
Tepelene   40/3/10140052012  SIG SHEND BURGU
Tepelene   72/21430012012   SIG SHOQ GJ CIV BASHKI MEMALIAJ
Tepelene   41/3/10140052012  TATIM PAGE BURGU
Skrapar    82 2747001 2012   SKRAPAR Kom Gjerbes KESHILLTARE E TJ. 2012 INST 2747001
Peqin     10726800012012   Paaftesia nga Komuna Gjocaj Peqin per muajin Prill 2012
Durres    10810160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES TATIM PAGE MARS 2012
Durres    10710160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Durres    11010170312012   1017031 REP USHT 2001 SIG SHOQ MARS 2012
Permet    12010111092012   ARSIMI PERMET FAT NR 82 DT 30.03.2012
Shkoder    3021410172012    TEATRI SHKODER NR SERIAL k56705005v3gb017
Shkoder    3121410172012    TEATRI SHKODER NR SERIAL k56705005v3gb025
Shkoder    2721410172012    TEATRI SHKODER NR SERIAL k56705005v3gb02S
Elbasan    13510130162012   Medikamente Spitali Civil Elbasan
Berat     91/110130642012   sherbimi roje lik fat 59dt 02.04.2012. dhe fat 55 dt 31.03.2012 nga spitali berat 1013064
Devoll    6223370012012    KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHENDETSOR DEKL K46919607K3GB01D
Laç      24821260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM USHQIME FATURE NR 001047 DT 31.01.
Laç      25621260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM FATURE NR 008211 DT 28.12.2011 FH N
Korçe     20021220012012   INVALIDE,TE VERBER... PRILL BASHKIA 2122001
Tropoje    3710160552012    Komisariati Policise Tropoje Kon 1.7% mars 2012
Tropoje    5610130872012    Sherbimi Spitalor Tropoje, likujdim sigurim mjeti FT. 9 dt.27.3.2012 seri 85618529,856185
Vlore     31/3 2037024 2012  SIG SHEND MARS NR.SERIE K56703244U3GB01R RR.RURALE 2037024
Unspecified  20.04.2012     Transferte per ISSH
Durres    12223650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK PJESE KEMBIMI FAT 01840028 13.02.2
Durres    21721070012012   2107001 BASHKIA DURRES SHERBIM NOTERIAL
Diber     2910140632012    Z R P P 1014063 sherbim pastrimi mars 2012
Diber     3823520012012    SLLOVE 2352001 roje + sanitare mars 2012
Diber     7910160242012    POLICIA DIBER lik. sig. mjetesh fat. nr. 110 dt. 10.4.2012
Mirdite    3010140832012    zyra e regjistrimit te pasurise MIRDITE per sherbime mirmbajtje pajisje
Lushnje    5926090012012    k.gradisht lik fature garanci punimi
Tirane    8510111372012    600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 132 133 134 135 136 dt 18.4.12 b
Tirane    34110040012012   602 ministria ekonomise.lik ft cel nr kl c 1001456
Tirane    142/210880012012  600,601amshc sigurime shoq e shendetsore mars 2012list pagesa
Tirane    436110110402012   600 Up inxh mekanike sig shoq mars 2012
Kukes     31/110250552012   1025055 1.7% sig shendetsore muaji mars 2012 Zyra Rajonale Kujdesit Social Kukes
Kukes     4825460012012    2546001 15% komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes     5025460012012    2546001 9.5 gjendja civile komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes     535460012012    2546001 1.7% gjendja civile komuna shishtavec muaji mars 2012
Kukes     6225490012012    2549001 1.7 % sig shendetsore muaji mars 2012 Komuna Surroj
Kukes     6325490012012    2549001 15 % sig shoqerore muaji mars 2012 Komuna Surroj
Kukes     6425490012012    2549001 1.7% sig shend muaji mars Komuna surroj muaji dhjetor 2012
Kukes   6725490012012   2549001 15 % sig shoqerore gjendja civile muaji mars 2012 Komuna Surroj
Kukes   7521250012012   15% J-mars-2012 Bashkia
Tirane   29910060542012  231 kosto tvsh mirmbajtje kon vazhd 29.10.2009,fat 188 16.03.2012
Tirane   7521011382012   231 Min.Bashkia 11- rikonst.rruga paralele,ub.nr.15 dt.13.04.2012 kont.ne vazhdim nr.887
Tirane   15421660012012  231 bashk kamez lik pjesor ndert shkolle sit nr 3 dt 08.02.2012 kontr vazhd 344 dt 01.09.2
Tirane   4510870042012   602 DSIK NJOFTIM GAZETE KONT 3.04.2012 FAT 63 DT 5.04.2012 SR 01387562
Tirane   18621010012012  Bashkia Tirane lik serv automj urdh prok nr 26 dt 25.01.2012 proc verb dt 12.03.2012 fat 5
Tirane   5910120902012   602 T.i Komedise Telefon muaj mars 2012 me Nr Klienti 1783938127
Tirane   9310060472012   602 DPUK telefon mars 2012 klienti 1334084405
Tirane   18421010012012  Bashkia Tirane servis automjeti urdh prok nr 37 dt 06.02.2012 proc verb dt 20.02.2012 fat
Tirane   4710061182012   602 Aluizni poste mars 2012 fat 1686 26.03.2012
Tirane   10410110752012  602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE kontr. me unicef d 23.9.11 v. dr
Tirane   10810240012012  602 Kontrrolli i Larte i Shtetit.dieta bord dt 13.4.2012
Tirane   51/10110412012  602 Univ. Bujq. dieta proj MM kontr pl fin 3642 dt 28.6.211 bord 20.2.2012 urdh 1056/3 d
Tirane   6621011552012   Nderm Punt nr 2 lik pjese kembim urdh prok nr 33 dt 06.03.2012 pro verb dt 21,03.2012 fa
Tirane   11810030012012  600 KM vazo up.13,23.01.2012,pv24.01.2012,,26.01.2012,f9,23.02.2012,s5725759,fh10,2
Tirane   6821011552012   Nderm Punt nr 2 lik pj kembimi urdh prok nr 36+38dt 06.03.2012 pro verb dt 12, 27,03.20
Tirane   4610870042012   602 DSIK NJOFTIM GAZETE KONT 9.02.2012 FAT 378 DT 22.02.2012 SR 00842418 FA
Tirane   10510110752012  602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT TATIM HONORARI kont. me unicef d 23.09.1
Tirane   4710110502012   600 shblu tatim
Tirane   7421011342012   602 Min.Bashkia 4- tatim keshilltare bordero janar- mars 2012
Tirane   8010110472012   602 Univer. Arteve tat paga mod. pozimi shk 499 dt 12.4.2012 bord 12.4.2012
Tirane   6010120902012   602 Teatri i Komedise Blerje me Up 110/4 dt 15.12.2011 Pv dt 17.12.2011 fat 382 dt 23.12
Tirane   10310110752012  602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE kontr. me unicef d 23.9.11 v. dr
Tirane   6621011462012   nd/nr 1 punetore lik taxe per padi nr prot 462 dt 05.03.2012
Tirane   6510040772012   602 INSP QENDROR TEK,RIPARIME UP DT 13.3.2012, FORM 3,4 DT 10.4.2012, FT SE
Tirane   4810061182012   602 Aluizni roje objekti mars 2012 kont vazhd 1026/1 01.02.2012 fat 44 31.03.2012
Tirane   6110120902012   602 T.i Komedise Posta muaj Mars 2012 me Nr Kont. 82 dt 20.11.2011
Librazhd  6610260182012   PYJORJA LIK 5% HALIT MUZHAQI VITI 2009
Shkoder  5510250332012   ZYRA E PUNES SHKODER SUBVENCION PROJEKTI ILO
Shkoder  6521410132012   DEGA EKONOMIKE E KULTURES SHKODER HONORARE
Fier    50/120490012012  TELEFON MARS 2012 KLIENTI NR. 1496286806 QARKU FIER 2049001
Fier    6110260092012   LIKUJDIM FATURE NR KLIENTIT 1457290714,1407097508
Vlore   54 1026027 2012  TELEFON INTERNET SHKURT NR.SERIE 01819811 D.PYJORE 1026027
Vlore   6510130242012   SPITALI 1013024 BLERJE SHTYSHKRIME
Vlore   6410051132012   QTTB 1005113 FATJANAR SHKURT NRIABONENTIT 1044777
Pogradec  14921360012012  LIK NGA BASHKIA 2136001 PER QERA TREGU PER SHTATOR TETOR 2011
Pogradec  10927000012012  K.Bucimas Pogradec 2700001 Fat.31,46 dt.06.03.2012,07.04.2012
Pogradec  15621360012012  LIK NGA BASHKIA 2136001 PER TATIM BURIMI QERA TREGU PER SHTATOR TETOR
Korçe   2821220152012   SIG.SHOQERORE MARS SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe   1921220152012   TATIM PAGE SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe   8310100552012   UJE FAT NR. 68 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE
Korçe   5424980012012   KESHILLTARET, KOMUNA VITHKUQ (2498001)
Kolonje  3724880012012   2488001 KOMUNA BARMASH KOLONJE SHPENZ PER KESHILLTARET MUAJI MARS
Gramsh   6910260102012   Sa xhiruat 15 % sigurime shoqerore nga Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh
Has    9424600012012   1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane   7721011382012   606 Min.Bashkia 11- ndihme dhe paaftesia bordero prill 2012 vkb.nr.36 dt.18.04.2012
Tirane   5310630012012    600 KSHILLI I LARTE I DREJTESISE.tat page mars 2012
Tirane   32/210870112012  600 INSPEKTORIATI QENDROR . Sigurime1.7%mars2012
Tirane   3210870112012   600 INSPEKTORIATI QENDROR . Sigurime 9.5%mars2012
Tirane   9010110532012   602 A-A-Arsimit te larte dieta me jashte shkrese min ars 1930/1 dt 02.04.2012 urdh 27 dt
Tirane   9210110532012   602 A-A-Arsimit te larte Fee Konference shkrese 19.04.2012 urdh 29 dt 17.04.2012 urdh
Delvine  2210100052012   Thesari lik.telefon muaji mars numer klienti 1553884287 dhe nr.1565984281
Delvine  3723280012012   K.Mesopotam lik.fat.nr.1 date 06.03.2012 per rik.ujesjellesi Krongj
Kuçove   5110130332012   TATIME SHERBIME SPECIALE DREJT.SHENDETIT PUBLIK KOD.1013033
Elbasan  7723920012012   Sigurime Kom Labinot Fushe Elbasan kodi K52905239P3G9015
Tepelene  68/21430012012   SIG SHOQ BASHKI MEMALIAJ
Tepelene  70/21430012012   SIG SHEND BASHKI MEMALIAJ
Skrapar  83 2747001 2012  SKRAPAR Kom Gjerbes TATIM NE BURIM 2012 INST 2747001
Elbasan  11710160622012   telefon Prefektura 1016062
Elbasan  11110160622012   materiale Prefektura 1016062
Elbasan  7921090082012   Sherbimet Publike pema e vitit ri
Durres   14810111502012   TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGA LEKTORE ME K
Durres   10210160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES TATIM PAGE MARS 2012
Durres   3510061252012   TDO 0707/ALUIZNI /KOD 1006125/TAP
Elbasan  12010130162012   Shp. dialize Spitali Civil Elbasan Mimiza Zyberi
Berat   9110130642012   sherbimi roje lik fat43dt 31.01.2012 dhe fat 58 dt 02.04.2012 nga spitali berat 1013064
Berat   19021020012012   pagese per ZYren Permbarimore,ndales nga Thanas Koraqe,Bashkia Berat 2102001
Devoll   6323370012012   KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHENDETSOR DEKL K46919607K3GB01D
Korçe   20221220012012   PENSION USHQIMOR A.MELKO;J RUSHANI;F MALI;O RUSHI BASHKIA KORCE
Korçe   19010130192012   PROGRAM I INFORMATIZIMIT TE TE DHENAVE, PROG.ASTRAIA SPITALI KORCE
Korçe   20121220012012   PAAFTESIA PRILL BASHKIA 2122001
Tropoje  3910160552012   Komisariati Policise Tropoje Kon 15% mars 2012
Tropoje  8028200012012   Komuna Tropoje shpenzime per komunen up nr 4 dt 06.02.2012 fat tat nr 4 dt 08.02.2012
Tropoje  13621450012012   Bashkia B.Curri Tropoje hapje rruge emergjenca kontrate date 04.02.2012 situacion dt 27.
Tepelene  28/2/27860012012  SIG SHEND KOMUNA KURVELESH
Puke    5210130422012   drejt shend publik puke kodi 1013042 TATIM BURIM EKZEKUTIM VEND.GJYKATE NR
Puke    5410130422012   drejt shend publik puke kodi 1013042 SHERBIME I ROJEVE PRIVATE FAT 87 DT 16.0
Durres   3321070232012   TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 SA LIG SHPEN TELEFONI SHKURT 201
Durres   11923650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK TAT/BURIM QERA KOPSHTI ARAPAJ ,
Durres   12123650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK TAT/BURIM QERA SHKOLLE JANAR-P
Durres   1520470152012   TDO 0707/NDERM. RR.RURALE/KOD 2047015/KONTROLL .AUTOMJ.
Durres   12523650012012   TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK POSTA MARS 2012
Durres   6621070152012   2107015 ND/JA KOMUNALE PLAZHLIK FAT 84 DT 26.3.2012
Durres   4621070142012   TDO 0707/ NDERMARRJA RRUGA DURRES/ KOD 2107014 / BL. CIMENTO
Kukes   7525440012012   2544001 Sistemim Asfaltim Rruga muje Kryqezim me autostrad Komuna Shtiqen
Kukes   6110110182012   transp mesuesish janar-mars-2012 ft 3 dt 31.03.2012 Dr.Arsimore
Tirane   104101300220122  231 AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL progr informatiz per dhena QSH up 2 dt 14
Mirdite  11221640012012   bashkia rubik per ndalesa telefoni
Mirdite  3926690012012   komuna kthelle per paaftesi
Tirane   8110111372012   600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 127 128 129 130 dt 17.4.12 bord 1
Tirane   7910111372012   600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 127 129 130 dt 17.4.12 bord 19.4
Tirane   8310111372012   600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 133 136 dt 18.4.12 bord 19.4.201
Tirane   34610040012012   606/6 ministria ekonomise.shpronesime urdher min ek dt 23.11.2010, vkm dt 30.6.2010, b
Tirane   14010140012012   600-602 Ministria e Drejtesise telefon E.Halimi muaji mars 2012 kodi i abonentit 1000473
Lezhe    4325700012012   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG TATIM PAGE MARS 2012
Lezhe   4325700012012   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Lezhe   4525700012012/1  KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Kukes   252550012012    2550001 Tatim page muaji mars 2012 Komuna Arren
Kukes   4710130102012   tatim page mars-2012 DSHP(1013010)
Kukes   4810130102012   9.5% mars-2012 DSHP(1013010)
Kukes   6025490012012    2549001 1.7% sig shend muaji mars Komuna surroj muaji dhjetor 2012
Kukes   6125490012012   2549001 9.5 % sig shoqerore muaji mars 2012 Komuna Surroj
Vlore   3021460152012   KULTURA 2146015 K 56703209J3GB01C
Tirane   6810140482012   231 Drejt.pergjith.Burgjeve Tvsh per paraburgimin Fier Shkrese e Min.Drejtesise Nr.1198/
Tirane   4621011562012   Nderm Nr 3 Punt lik karburant dif fat vazhd kontr 12/8 dt 31.10.2011 fat 8085 dt 01.12.201
Tirane   4821011452012   602 Min.Bashkia 5- karburant, fat.nr.6 dt.03.01.2012 up.nr.1 dt.03.01.2012 pv. dt.03.01.20
Tirane   4710870042012   600+602 DSIK TEL CEL FAT 812741155 AB 4691510
Tirane   9110060472012   602 DPUK telefon mars 2012 klienti 1333490199
Tirane   11710030012012   602 KM mirembajtje sht.kon.42,6.01.2012,f4,5.10.2011,s36942622
Tirane   1910130492012   602 Q S U T dieta bord janar 2012 urdh 13.4.2012
Tirane   59 1029001 2012   602 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor Tirane 'pasaport sherb. sipas VKM 90 dt.24.0
Tirane   10110110752012   602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE kont. me unicef d 23.09.11 v dr
Tirane   5910140962012   1014096 602 A.K.K.PRONAVE mat.pastrimi Up.31 dt. 02.04.12 pv3&4 dt.02.04.12 fat.42
Tirane   2910140492012   602 Komiteti i Biresimeve rip.fotokopje Up.10 dt.10.04.12 pv 3 dt.10.04.12 pv 4 dt.11.04.1
Tirane   3110170802012   602 REP 6665 TATIM USHQIMI MARS 2012
Tirane   86 1013048 2012  602 ISHP Paisje mjeksore IDD UP 33 dt 15.03.2012 PV 3/4 dt 04.04.2012 fat 11 dt 04.04
Tirane   5310140452012   602-Q.P.Zyrtare mirmbajtje sistemi Up.25 dt.10.04.12 pv 3&4 dt.10.04.12 fat.28 dt.10.04.
Tirane   9310050012012   1005001 min.bujqesise bileta avioni urdh.67,13.03.2012,f619,03.04.2012,s02800021,
Tirane   9610060472012   602 DPUK filtra up 04 20.03.2012 pv 06.04.2012 fat 24 09.04.2012 fh 6 09.04.2012
Tirane   3410040092012   602 Drejtoria akreditimit .LIK FT POSTE mars 2012
Berat   2710061352012   materiale zyre lik fat 392 date 04.04.2012 nga aluizni berat 1006135
Berat   2710290122012   1029012 gjykata per sherbim kontrolli
Shkoder  6621410132012   DEGA EKONOMIKE E KULTURES SHKODER HONORARE
Shkoder  4421410102012   ADMINISTRATA E ARSIMIT E KOPSHTEVE SHKODER FAT NR 4264362 DATE 14.12.2
Fier    5524130012012   PENSION USHQIMOR PRILL 2012 PER VLADIMIR DURO K/TOPOJE 2413001
Librazhd  12421280012012   LIKUJDUAR SITUACION PJESOR RRUGA LAGJIA E USHTARAKUT-SPITALI,BASHKIA
Korçe   12310130092012   TE TJERA MATERIALE DHE SHERBIME FAT.26 SHERBIMI PARESOR 1013009
Korçe   5124980012012   TRANSPORT NXENESISH FAT.71 KOMUNA VITHKUQ
Korçe   1410171112012   TELEFON FAT 28 REP USHTARAK NR.1601 KORCE
Korçe   12210130092012   KARBURANT DHE VAJ FAT.85 SHERBIMI PARESOR 1013009
Korçe   7810160672012   POSTARE FAT.44,149 PREFEKTURA KORCE
Korçe   4725050012012   BLERJE MATERIALE KOMUNA MOGLICE
Korçe   7410160672012   KARBURANT FAT.350 PREFEKTURA KORCE
Gramsh   7110260102012   Sa xhiruar 10% tatim page nga Angjensia e Mjedisit Gramsh
Has    9124600012012   1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane   32/310870112012  600 INSPEKTORIATI QENDROR . Sigurime1.7%mars2012
Tirane   127 1013048 2012  600 ISHP Tatimet Mars 2012
Tirane   124 1013048 2012  600 ISHP Sigurime shoqerore Mars 2012
Tirane   8510100972012   602-DREJT E PERGJ E PARAND TE PASTRIMIT TE PAREV TELEFON FAT 10759310
Elbasan  7823920012012   Tatim page Kom Labinot Fushe Elbasan kodi K52905239P3G9023
Mirdite  6110130792012   spitali per tatim page sipas akt kontrollit
Tepelene  71/21430012012   SIG SHEND BASHKI MEMALIAJ
Tepelene  72/2/21430012012  SIG SHEND GJ CIV BASHKI MEMALIAJ
Skrapar  10921400012012   Skrapar;Bashkia Polican;Shkresa nr.621;dt.02/02/2012,sipas VKM nr.869 dt.14/12/2011
Elbasan  11210160622012   materiale Prefektura 1016062
Elbasan  11510160622012   sherbim Prefektura 1016062
Elbasan  10910160622012   shp transporti Prefektura 1016062
Elbasan  13810130162012   Blerje gjaku Spitali Civil Elbasan Naim Samarxhiu 024696496
Diber   2423550012012   KOM. REÇ lik. kontributesh mars 2012
Fier    11321120012012   ND.EKONOMIKE MARS 2012 BASHKIA PATOS 2112001
Durres   11110170312012   1017031 REP USHT 2001 TAP MARS 2012
Durres   10710170312012   1017031 REP USHT 2001 TAP MARS 2012
Durres   10110160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Durres   10410160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Mat    2426490012012   Komuna Derjan (2649001) Tatim shperbl. keshilli Mars.
Mat      22/110100252012  Thesari (1010025) Materiale Zyre Te Pergjithshme Lik.Fat.Nr.30 Dt.4.4.2012
Mat      45/10130372012   Shendeti Publik (1013037) Sherb.Roje private Muaj Janar & Shkurt & Mars 2012
Elbasan    11810130162012   Shp. dialize Spitali Civil Elbasan Mimiza Zyberi
Elbasan    13610130162012   Medikamente Spitali Civil Elbasan
Elbasan    8610130592012   ilace Sp-Psikiatrik 1013059
Elbasan    13710130162012   Medikamente Spitali Civil Elbasan
Elbasan    13310130162012   Medikamente Spitali Civil Elbasan
Laç      29221260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM NDIHMA EKONOMIKE PER MUAJIN MAR
Laç      29121260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM NDIHMA EKONOMIKE PER MUAJIN MAR
Tropoje    5410130872012   Sherbimi Spitalor Tropoje, likujdim telefoni per muajn shkurt 2012 FT.s. 704680400
Tropoje    3610160552012   Komisariati Policise Tropoje Kon 9.5% mars 2012
Tropoje    13721450012012   Bashkia B.Curri Tropoje hapje rruge nga debora emergjence pv dt 04.02.2012 kontrate da
Tropoje    52/10130872012   Sherbimi Spitalor Tropoje, likujdim posta FT. 136 dt.303.2012 seri 02120100
Tropoje    8228200012012   Komuna Tropoje posta muaji mars 2012 nr 106 dt 30.03.2012
Tropoje    12021450012012   Bashkia B.Curri Tropoje blerje nafte emergjenca up nr 3 dt 05.01.2012 ft nr 52 dt 31.03.20
Puke     2227160012012   KOMUNA QELEZ PUKE KODI 2716001 BLERJE UP 05 DT.20.03.2012
Sarande    5910160522012   KUOTA SINDIKATE E POLICISE NGA RENDI
Durres    124/123650012012  TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK GAZ NGROHJE 24.03.2012
Durres    4321070142012   TDO 0707/ NDERMARRJA RRUGA DURRES/ KOD 2107014 / TELEFON MUAJI MARS S
Durres    22521070012012   2107001 BASHKIA DURRES TATIM PAGESE MBIKQYRJE OBJEKTI RIK,RRUGA DOG
Durres    8223660012012   2366001 KOM XHAFZOTAJ TATIM NE BURIM PER QERA AMBJENTI SEIT KOLGJINI
Durres    3910120032012   1012003 TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /BL.
Durres    4421070142012   TDO 0707/ NDERMARRJA RRUGA DURRES/ KOD 2107014 / BL. GRANIL
Durres    3521070232012   TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 / LIGUJD NJOFTIM PER SHPALLJE TEN
Diber     2710061332012   1006133 aluizni diber paga pastrim zyrash mars 2012
Diber     2910100922012   DOGANA PESHKOPI lik. sig. mjeti fat. nr. 16 dt. 22. 02. 2012
Diber     3010140632012   Z R P P 1014063 sherbim postare fat nr 115 date 30.03.12 mars 2012
Diber     4610130042012   SHERBIMI PARESOR lik. sipas vendimit nr. 540 dt. 22. 11. 2010
Lushnje    5726130012012   K.Terbuf lik fature poste
Lezhe     4225700012012   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIPAS BORDOROSE
Tirane    4910111392012   600 Fak. Mjeksisetat page m mars 2012
Tirane    50/10111392012   601 Fak. Mjeksisetat sig shoq m mars 2012
Lushnje    6221470012012   Bashkia Divjake 2147001 INVALID PRILL
Mirdite    5126670012012   KOMUNA OROSH PER NDIM EKONOMIKE DHE PAAFTESI DIFERENCE E MUAJIT SH
Tirane    8710111372012   602 Fak GJ Huaja rimb karburanti urdh 72 t 24.2.2012 bord 19.4.12
Tirane    8610730012012   600+602 kqz telefon shkurt 01.03.2012 kod 4783 kontr 21.07.2011
Tirane    8010111372012   600 Fak GJ Huaja ore komis. vleresimi prof asoc. urdh 127 128 129 130 dt 17.4.12 bord 1
Lezhe     4525700012012/2  KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Gjirokaster  1624460012012   (KOMUNA ODRIE 2446001 ) SIGURIME SHOQERORE 03.2012
Kukes     3910111572012   1011157 tatim page muaji mars 2012 Unuversiteti Kukes
Kukes     4010111572012   1011157 1.7% sig shendetsore muaji mars 2012 Unuversiteti Kukes
Kukes     3210250552012   1025055 Tatim page muaji mars 2012 Zyra Rajonale Kujdesit Social Kukes
Kukes     48/310130102012  1.7% mars-2012 DSHP(1013010)
Kukes     6625490012012    2549001 1.7% sig shend muaji mars Komuna surroj muaji dhjetor 2012
Lushnje    4526040012012   KOM.KARBUNARE 2604001 SA XHIROJME PER LIK.PAGESA TE ND.INVALIDITETIT S
Vlore     29/21460152012   KULTURA 2146015 K 56703209J3GB01C
Tirane    12410130492012   602 Q S U T bl barna up 1.12.11 v 6.12.11 njf 6.12.1 kontr 105430 dt 9.12.1 s 105265585
Tirane    9610130512012   1013051 602 SUSM SH NDROQI barna up 49 dt 7.04.11 vendim 13.06.11 kont 29.06.11 f
Tirane    4610110502012   600 shblu shp gjyqsore sh 19.5.2011 lp 12.4.2012
Tirane    9410060472012   602 DPUK telefon mars 2012 klienti 1783786054
Tirane    2410120272012   604 Federate Shqiptare e Boksit. TRAJTIM USHQIMOR. M. JANAR 2012 UR. TIT NR 7
Tirane    10210110752012   602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE kontr. me unicef d 23.9.11 v. dr
Tirane    17610780012012   602 MINISTRIA INTEGRIMIT bl kafe up 25 dt 1.02.12 pv 1.02.12 ft 902 dt 01.02.132 ser
Tirane    10221011402012   602 Min.Bashkia 6- mirembajtje programi ,up.nr.25 dt.20.03.2012,pv. dt.02.04.2012 fat.nr.
Tirane    18710060012012   602 MPTT PERKTHIM SHKRESE 544/1 DT 31.01.12 FAT 6,7 DT 13.02.12 SR 5386708+
Kavaje    9110130712012   SPITALI TELEFON MARS 2012
Kavaje    9821180012012   BASHKIJA KJ TELEFON NENTOR,DHJETOR 2011 JANAR SHKURT 2012
Berat     4210260042012   pagese per Albtelekomin,likujdim fature nr 705146780.705146356.nr klientit 1532084371.1
Librazhd   3010100212012   LIKUJDIM FATURE ALBTELEKOMI MUAJI MARS 2012,THESARI LB
Fier     5024200120122   LIKUJDIM FATURE ROJE DEPO KOMUNA KURJAN
Fier     5124200012012   PAGESE TATIM NE BURIM KOMUNA KURJAN
Fier     4810290172012   LIKUJDIM FATURE GJYKATA FIER 1029017
Fier     5224130012012   LIKUJDIM GARANCI OBJEKTI K/TOPOJE 2413001
Vlore     87 2846001 2012  TELEFON MARS NR.SERIE 02105042 K.ARMEN 2846001
Vlore     55 1026027 2012  POSTA MARS NR.SERIE 87437415,87414938,87437173,87437105 D.PYJORE 1026027
Vlore     6510051132012   QTTB 1005113 TELEFON DHJETOR KLIENTI I1005819
Shkoder    4110050782012   BORDI KULLIMIT SHKODER FAT. 89173431 DT. 02.04.2012
Pogradec   10527000012012   2700001 K.Bucimas Pogradec 2700001 Fat.180,190 dt.31.05.2011,221,222dt.30.06.2011,
Pogradec   15221360012012    LIK NGA BASHKIA 2136001 PER TRANSFERTE VKB =52 DT 09.01.2012
Gjirokaster  10421150012012   ( bashkia Gjirokaster 2115001 ) 5% GARANCI RRUGA KODRA E SHTUFIT 2012
Korçe     2121220152012   SIG.SHOQERORE SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     2621220152012   TATIM PAGE MARS SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     7610100552012    TELEFON KLIENTI NR.1619784729 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE
Korçe     7610160672012   TELEFON JANAR,SHKURT,MARS NR.1389084904,DHJETOR,JANAR,SHKURT NR.153
Korçe     4925050012012   PASTRIM BORE KOMUNA MOGLICE
Korçe     1510171112012   DIETA SHERBIMI REP USHTARAK NR.1601 KORCE
Gramsh    6710260102012   Sa xhiruat 10% tatim page nga Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh
Gramsh    7010260102012   Sa xhiruat 1.7 % sigurime shendetsore nga Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh
Tirane    11510150022012   602-PERF DIPLOMATIKE SIGURIME MARS 2012
Tirane    14110880012012   600amshc tatim mars2012
Tirane    71110140482012   600-Drejt.Pergjith.Burgjeve sigurime muaji mars 2012
Tirane    35/210910012012  1091001 kmd si.shoq e shend.mars2012
Tirane    35/310910012012  1091001 kmd si.shoq e shend.mars2012
Tirane    8310100972012   602+600 -DREJT E PERGJ E PARAND TE PASTRIMIT TE PAREV TELEFON 10905324
Kuçove    7910110882012   shpenzime poste zyra arsimore kod.1011088 fat.87428582 dt.31.03.2012,70685962 dt.07.
Tepelene   17/10140912012   SIG SHOQ ZYRA E RREGJISTRIMIT
Tepelene   171//10140912012  SIG SHOQ ZYRA E RREGJISTRIMIT
Elbasan    114/110160622012  sherbim Prefektura 1016062
Elbasan    7821090082012   Sherbimet Publike taksa vjetore
Elbasan    5023930012012   Komuna Mollas materiale
Lezhe     4725700012012   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG PAAFTESI PRILL 2012
Durres    10910170312012   1017031 REP USHT 2001 TAP MARS 2012
Durres    10610160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Durres    3610061252012   TDO 0707/ALUIZNI /KOD 1006125/SIG.SHOQ
Permet    20121350012012   F.R. B.PERMET
Permet    9426970012012   ND.EK. K.PETRAN
Mat      22/10100252012   Thesari (1010025) Kancelari Lik.Fat.Nr.30 Dt.4.4.2012
Elbasan    4021090172012   Qendra Soc Balashe K5291920213G901V sig
Kruje     154/121230012012  SA LIK INVALID NGA BASHKIA KRUJE
Berat     9610130642012   buke lik fat dhjetor 2011dhe janar 2012 nga spitali berat 1013064
Berat     18921020012012   pagese per ndihme ekonomike muaj Mars,nga BAshkia Berat 2102001
Devoll    6523370012012   KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHOQEROR DEKL K46919607K3GB01D
Devoll    6623370012012   KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHOQEROR DEKL K46919607K3GB01D
Korçe     20321220012012   NDIHME EKONOMIKE MARS BASHKIA 2122001
Tropoje  5810130872012     Sherbimi Spitalor Tropoje, likujdim ushqime, kontrata shtese 24.1.2012, FT.seri 005101-00
Tropoje  11621450012012    Bashkia B.Curri Tropoje studim dhe projekt lagjia Gjongecaj up nr 47 dt 15.11.2011 kontrta
Tropoje  8821450012012     Bashkia B.Curri Tropoje dru zjarri up nr 6 dt 05.01.2012 ft nr 2 dt 05.03.2012 seri 2759574
Tepelene  28/3/27860012012   SIG SHEND KOMUNA KURVELESH
Puke    2210160982012     1016098 DEGA E REZERVES SHTETIT PUKE KODI 1016098 KANCELARI FOTOKOP
Tirane   9910130502012     1013050 231 SUOGJ MRETERESHA GERALDINE program informatizimi up 22 dt 14.02
Vlore   36/1 1010076 2012   SIG.SHOQERORE MARS 2012 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KODI 1010076 NU
Durres   6721070152012     2107015 ND/JA KOMUNALE PLAZH LIK FAT MARS 2012
Durres   19421070012012    2107001 BASHKIA DURRES BLERJE MATERIALE
Durres   11823650012012    TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK QERA KOPSHTI ARAPAJ ,BORDERO P
Durres   3221070102012     TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK FAT 134619 11.04.2012
Durres   6521070152012     2107015 ND/JA KOMUNALE PLAZH FAT 62 DT 16.3.2012
Diber   3210140632012     Z R P P 1014063 blerje gazi fat nr 32 date 03.02.12 mars 2012
Diber   8021060012012     2106001 bashkia peshkopi pjese kembimi up nr 93 date 30.12.11 fd nr53 dt30.12.011 up n
Lushnje  4910140032012     IEVPENALE 1014003 LIK FAT mars
Lushnje  9510130222012     1013022 Spitali Lushnje ushqime
Lushnje  46/10140032012    IEVPENALE 1014003 LIK FAT mars pjese kembimi
Lushnje  5010140032012     IEVPENALE 1014003 LIK FAT mars mirmbajtje
Gramsh   11421140012012    Sa paguar faturat tuaja nga Bashkia Gramsh 2114001
Lushnje  5921470012012     Bashkia Divjake 2147001 TATIM PAGE MARS
Tirane   6121011352012     606 Min.Bashkia 10-paaftesia bordero muaji prill 2012
Tirane   7721011392012     606 Min.Bashkia 3- nd.ekonomike ,listepagesa bordero mars 2012 vkb. nr.05 dt.19.04.201
Tirane   5710060842012     600,601 DRMF sigurime Mars 2012
Tirane   43710110402012    600 Up inxh mekanike tatim mars 2012
Lezhe   4625700012012     KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG TATIM PAGE MARS 2012
Lezhe   4525700012012/3    KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Skrapar  9127400012012     Skrapar;Komuna Qender;Paaftesia List-pagesa Prill 2012
Kukes   7621250012012     15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes   7821250012012     15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes   80/121250012012    15% J-Mars-2012 Bashkia
Kukes   242550012012      2550001 9.5% sig shoqerore muaji mars 2012 Komuna Arren
Kukes   25/32550012012     2550001 15% sig shoqerore muaji mars 2012 Komuna Arren
Kukes   48/210130102012    1.7% mars-2012 DSHP(1013010)
Kuçove   8621240092012     shperblime te qendres ekonomike arsimit kucove kod.2124009
Kolonje  4924880012012     2488001 KOMUNA BARMASH KOLONJE SHPENZ PER TE TJERA TRANSFERTA TEK
Tirane   146/1 1020001 2012.  602 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave Prokurim i materialeve specifike per mbajtje dok
Tirane   4510050792012     231 bordi kullimit sit punime kullimi kon.v314,14.10.2011,f22,01.04.2012s87975422
Tirane   5710140962012     602 A.K.K.PRONAVE celular shkurt 2012
Tirane   6121011462012     Nderm punt nr 1 lik telefon shkurt 2012
Tirane   7621011342012     602 Min.Bashkia 4- posta fat. nr.1865 dt.26.03.2012 seria 02148816
Tirane   10910130492012     602 Q S U T shp transp dializa urdh 4634/2 dt 2.11.2010 469 dt 30.8.2010 shk 4555/1 dt 2
Tirane   2810170802012     602 REP 6665 K/USHQIMOR LIST PAGES URDHER NR 171 DT 6/2/2012 LIST PAGES
Tirane   10010110752012    602 INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT HONORARE kontr. me unicef d 23.9.11 v. dr
Tirane   15621660012012    231 bashk kamez shpronesim toke per shkollen 9-vjecare laknas vkm 671 dt 28.09.2011
Tirane   99 1018001 2012    602 Aparati SHISH Shpenzime gjyqsore Autorizim perfaqsim 465/1 dt 27.03.2012 Shkre
Tirane   6721011552012     Nderm Punt nr 2 lik mirembajtje urdh prok nr 35 dt 06.03.2012 pro verb dt 12,03.2012 fat 7
Tirane   5010280022012     602 Prokuroria e Rrethit.siguracion autovetura urdh.drejtuesi dt 12.04.12 fat. 488 dt 20.0
Tirane   7110110362012     602 DREJTORIA ARSIMORE E RRETHIT INTERNET FAT 35 DT 31.01.2012 SERI 008
Tirane   5010140452012     602-Q.P.Zyrtare Shtypje e fletores zyrtare Up.15/1 dt.05.01.12 shtese kontrate nr.15/4 dt.1
Tirane   17510780012012    602 MINISTRIA INTEGRIMIT PRITJE PERCJELLJE up 140 dt 22.12.11 prog 26.12.11 f
Tirane   60 1026060 2012    602 Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve Tirane Blerje materiale UP 2 dt 22.02.2012 fat 26 dt 2
Kavaje   9710130712012     SPITALI PUBLIKIM FAT 10.04.2012
Shkoder    5710250332012    ZYRA E PUNES SHKODER TATIM NE BURIM
Fier     5024200120123    LIKUJDIM FATURE KOMUAN KURJAN
Vlore     56/1 1026027 2012  SIGURACION PER AUTOVETIREN MITSUBISHI NR.SERIE 0289556 D.PYJORE 102602
Vlore     86 2846001 2012   SHERBIME(PJESE KEMBIMI) K.ARMEN 2846001
Vlore     7410110382012    SUPERVIZIM SHKOLLA NAIM FRASHERI DAR 1011038 FAT 57 DT 05.04.2012
Vlore     6410130242012    SPITALI 1013024 BLERJE LETER FORMAT
Pogradec   6010290332012    1029033 LIK NGA GJYKATA POGRADEC PER SHERBIM POSTAR FAT= 87426570 DT
Gjirokaster  10921150012012   ( bashkia Gjirokaster 2115001 ) PAGES PER VENDIME GJYQI PAGA 03-2012
Korçe     12410110462012   SIGURIME SHOQERORE MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Korçe     12610110462012   SIGURIME SHENDETESORE MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Korçe     2021220152012    SIG.SHOQERORE SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     2221220152012    SIG.SHENDETSORE SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES 2122015
Korçe     7510100552012    TELEFON KLIENTI NR.1435684277 DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE
Korçe     5524980012012    TATIM NE BURIM, KOMUNA VITHKUQ
Korçe     6425040012012    RIKONS.SIST.CAKELLIM I RRUGES FSHATI STRELCE KRYQ.LOZHAN-MOGLICE, KO
Gramsh    7210260102012    Sa xhiruar 9.5 % sigurime shoqerore nga Angjensia e Mjedisit Gramsh
Has      9724600012012    1812 TATIM PAGE KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane    12210120242012   600+601 sig shoqerore muaj mars 2012
Tirane    123 1013048 2012  600 ISHP Tatimet Mars 2012
Tirane    4028080012012    606-KOM BERXULLE NDIHME E VECANTE CKK 6 DT 23.01.12
Kuçove    2610171042012    shpenz.per uje rep.3200 kod.1017104 fat.00283396 DT.29.01.2012
Tepelene   40/10140052012   SIG SHOQ BURGU
Skrapar    81 2747001 2012   SKRAPAR Kom Gjerbes BONUS TRANSPORTI. 2012 INST 2747001
Kukes     11410160682012    1016068 1.7% sig shendt. muaji mars 2012 Prefektura Kukes
Elbasan    76/121090082012   Sherbimet Publike shpenz kompjuteri
Durres    13910111502012   TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ BURSA SIPAS LISTPA
Durres    10310160612012   1016061 PREFEKTURA DURRES SIG SHOQER MARS 2012
Durres    14910111502012   TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGA LEKTORE ME K
Permet    12226910012012   ND.EK. K.PISKOVE
Permet    9326970012012    ND.EK. K.PETRAN
M.Madhe    6326260012012    Komuna Kelmend ( tatim paga keshilltar mars 2012)
Mat      43/10280202012   Prokuroria (1028020) Telefon mars 2012 Nr.klientit 1671484283,1536987751
Shkoder    4310280362012    PROKURORIA APELIT SHKODER PERFITIM FINANCIAR PER TITULLARIN
Shkoder    26121410012012   BASHKIA SHKODER NINVALIDE PER PERIUDHEN PRILL 2012 NR I PERSONAVE 252
Elbasan    3921090172012    Qendra Soc Balashe K5291920213G901V sig
Elbasan    4121090172012    Qendra Soc Balashe K5291920213G901V sig
Elbasan    12110130162012   Shp. dialize Spitali Civil Elbasan Mimiza Zyberi
Elbasan    8710130592012    blerje Sp-Psikiatrik 1013059
Devoll    6723370012012    KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHENDETSOR DEKL K46919607K3GB01D
Devoll    6823370012012    KOMUNA HOCISHT PER TATIM TAKSA SIG SHENDETSOR DEKL K46919607K3GB01D
Tropoje    3810160552012    Komisariati Policise Tropoje Kon 1.7% mars 2012
Tropoje    13121450012012   Bashkia B.Curri Tropoje sherbim interneti up nr 2 date 05.01.2012 pv dt 05.02.2012 ft nr 1
Tepelene   28/1/27860012012  SIG SHOQ KOMUNA KURVELESH
Puke     2527190012012    KOMUNA FIERZ KODI 2719001 SHERBIME PASTRIM RRUGESH FAT 13 DT.28.02.2
Puke     5110130422012    drejt shend publik puke kodi 1013042 EKZEKUTIM VEND.GJYKATE NR.E/170 DT 09.0
Vlore     3321460252012    SHUMESPORTI 2146025 BLERJE DOREZA BOKSI
Durres    7410110072012    1011007 TDO 0707/DREJTORIA ARSIMORE DURRES/ KOD 1011007/ TELEFON MUAJ
Durres    3021070232012    TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 SA LIG SHPEN INTERNETI SHKURT 2
Durres    4521070142012    TDO 0707/ NDERMARRJA RRUGA DURRES/ KOD 2107014 / BL. MATERIALE
Diber     6623500012012    MUHURR 2350001 hartim projekti fat nr 10 date 10.04.12
Diber     2810061332012    1006133 aluizni tatim ne burim mars 2012
Lushnje    3010180172012    DREJT.E SHISH 1018017 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.TELEFONIKE SIPAS FATU
Lushnje    4110140792012    1014079 Zyra Regjistrimit sherbime telefon mars 2012
Gramsh    11521140012012   Sa paguar faturat tuaja nga Bashkia Gramsh 2114001
Tirane    2410161132012    600-601-Njesia.Raj.Polic.Rrug.Tirane siguriem Mars 2012
Tirane    5810060842012    600,601 DRMF sigurime Mars 2012
Tirane    5710050792012    600bordi kullimit sindika t kuot kon.v15.08.2010
Lezhe     4325700012012/2   KOMUNA ZEJMEN LEZHE PAG SIG SHOQ DHE SHEND MARS 2012
Gjirokaster  1724460012012    (KOMUNA ODRIE 2446001 ) SIGURIME SHENDETSORE
Kukes     4110111572012    1011157 15% sig shoqerore mars 2012 UT Filjali Kukes
Kukes     8221250012012    tatim page ,diference Bashkia-2012
Kukes     7921250012012    15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes     8021250012012    15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes     8121250012012    15% J-mars-2012 Bashkia
Kukes     6525490012012    2549001 9.5 % sig shoqerore gjendja civile muaji mars 2012 Komuna Surroj
Kuçove    8721240092012    shperblime te qendres ekonomike arsimit kucove kod.2124009
Tirane    6710140482012    231 Drejt.pergjith.Burgjeve Tvsh per paraburgimin Elbasan Shkrese e Min.Drejtesise Nr.11
Tirane    5121011452012    602 Min.Bashkia 5- aktivitet per 8-marsin nga 5% pages,up.nr.4 dt.07.03.2012,pv. dt.07.03
Tirane    4921011562012    Nderm Nr 3 Punt lik rip kompj urdh prok nr 15 dt 08.04.2012 proc verb dt 10.04.2012 fat 21
Tirane    7910110472012    602 Univer. Arteve paga mod. pozimi shk 499 dt 12.4.2012 bord 12.4.2012
Tirane    6410111372012    602 Fak GJ Huaja dieta hotel ped i huaj up 4 dt 19.3.2012 pv 2.4.2012 at 70 dt 2.4.2012 s
Tirane    70 1013048 2012   602 ISHP Tatim asistence juridike UB 63 dt 20.03.2012
Tirane    6810110472012    602 Univer. Arteve bl bombul gazi up 10 dt 7.2.2012 pv 17.202012 fat 14 dt 17.2.2012 s89
Tirane    18521010012012   Bashkia Tirane servis automjeti urdh prok nr 35,44 dt 06.02.2012 proc verb dt 08,10.02.20
Tirane    3510140492012    602 Komiteti i Biresimeve aktivitet per 8Marsin mirat,Min.financ nr.4247/1 dt.26.03.12 Up
Tirane    7010110362012    602 DREJTORIA ARSIMORE E RRETHIT RIPARIM RAFTE UP 8 DT 1.03.2012 PV DT 1
Kavaje    10521180012012   BASHKIJA KJ LIKUIDIM GJELBERIMI FAT 35 DT 22.12.2012
Kavaje    2810160732012    NENPREFEKTURA LIKUJDIM FATURE
Kavaje    10621180012012   BASHKIJA KJ LIKUIDIM QERA BILARDOJE MELEQE TEFERICI (BORDERO)
Librazhd   7325940012012    LIKUJDIM MATERIALE,KOMUNA RRAJCE LB
Shkoder    4710050782012    BORDI KULLIMIT SHKODER FAT. 87857063 dt. 31.03.2012
Vlore     6310130242012    SPITALI 1013024 KON 699/1 DT 03.03.2012 FAT 65 DT 03.04.2012
Kruje     16921630012012   BASHKIA FUSHE KRUJE KONTRATE QERAJE DOR BOR XHEVAHIRE XHAFA ME NR
Pogradec   15121360012012   LIK NGA BASHKIA 2136001 PER DIETA
Pogradec   11227000012012   K.Bucimas Pogradec 2700001 Dieta mars 2012
Korçe     2421220052012    2122015 PAGA SHKURT SHTEPIJA E FOSHNJES
Korçe     12210110462012   SIGURIME SHOQERORE MUAJI MARS, UNIVERSITETI F.S. NOLI KORCE
Kolonje    3824880012012    2488001 KOMUNA BARMASH KOLONJE TATIM NE BURIM KESHILLTARET MUAJI MA
Kolonje    3621200032012    2120003 SPORTI KOLONJE SHPENZ PER UDHETIM I BRENDSHEM
Gramsh    6810260102012    Sa xhiruat 9.5% sigurime shoqerore nga Drejtoria e Sherbimit Pyjore Gramsh
Has      8924600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Has      9224600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Has      9524600012012    1812 SIG SHOQ KOM GOLAJ 2460001 NVD K46915906A3GB01T MARS 2012
Tirane    44/1 1020001 2012  606 D.P. A. Dhenie ndihme per fatkeqsi, Shkres 5505 dt 28.12.2011 shkres 5505/1 dt
Tirane    52110630012012    601 KSHILLI I LARTE I DREJTESISE.sig shoq mars 2012
Tirane    3110870112012    600 INSPEKTORIATI QENDROR . tatim mars2012
Tirane    3510910012012    1091001 kmd si.shoq e shend.mars2012
Tirane    8021011362012    606 Min.Bashkia 2-nd.ekonomike bordero mars 2012 vkb.nr.27 dt.19.04.2012
Kuçove    5210130332012    shpenzime per dieta drejt.shendetit publik kod.1013033
Elbasan    7923920012012    Tatim page Kom Labinot Fushe Elbasan kodi K52905239P3G9023
Tepelene   40/1/10140052012  SIG SHOQ BURGU
Tepelene   40/2/10140052012  SIG SHEND BURGU
Tepelene   72/3/21430012012  SIG SHEND GJ CIV BASHKI MEMALIAJ
Tepelene   18/10140912012   SIG SHEND ZYRA E RREGJISTRIMIT
Tepelene  69/1/21430012012  TATIM PAGE GJ CIV BASHKI MEMALIAJ
Tepelene  69/21430012012   TATIM PAGE BASHKI MEMALIAJ
Fier    10124170012012   NDIHMA KOMUNA QENDER
Elbasan  11010160622012   tatim te tjera Prefektura 1016062
Elbasan  11610160622012   shp transporti Prefektura 1016062
Fier    10024170012012   INVALIDET PRILL 2012 KOMUNA QENDER
Durres   3810171272012    TDO 0707/QENDRA NDERINSTITUCIONALE OPERACIONALE DETARE/ KOD 1017127
Mat    2526480012012    Komuna Rukaj (2648001) Lik. Pagese paaftesie Prill.Permbl. bord. Nr.i perf.135.
Mat    42/10280202012   Prokuroria (1028020) Telefon mars 2012 nr.0694084550
Permet   12210111092012   ARSIMI PERMET FAT NR 705110638 NR KLI 1582385538 MARS 2012
Devoll   10023380012012   KOMUNA PROGER PER SPARTAK S.A PER PSTRIM RRUGE DEBORA
Kolonje  10024850012012   2485001 KOMUNA QENDER ERSEKE NDIHME E KONOMIKE PRILL 2012 DHE PAAFT
Skrapar  53 2742001 2012   SKRAPAR Kom Leshnje ND EKONOMIKE 2012 INST 2742001
Korçe   10510060712012   TELEFON CEL KONTRATA C1001514 DREJTORIA RAJONALE MIREMB RRUGEVE KO
Laç    29421260012012   KOD INST 2126001 BASHKIA LAC LIKUJDIM NDIHMA EKONOMIKE PER MUAJIN MAR
Tropoje  12721450012012   Bashkia B.Curri Tropoje tel janar shkurt 2012 699708626 dhe 699708658
Tropoje  3610130472012    Drejtoria e Shendetit Publik Tropoje,kthim garancie per objektin rikon.godine dhe ngrohje;
Tepelene  28/27860012012   SIG SHOQ KOMUNA KURVELESH
Vlore   31- 2037024 2012  SIG SHOQ MARS NR.SERIE K56703244U3GB01R RR.RURALE 2037024
Vlore   31/1 2037024 2012  SIG SHOQ MARS NR.SERIE K56703244U3GB01R RR.RURALE 2037024
Vlore   31/2 2037024 2012  SIG SHEND MARS NR.SERIE K56703244U3GB01R RR.RURALE 2037024
EMRI_INSTITUCIONIT                         FURNITORI
Bashkia Durres (0707)                       BANKA AMERIKANE SHQIPTARE
Komuna Rashbull (0707)                       BANKA KOMBETARE TREGTARE
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)     BANKA KOMBETARE TREGTARE
                                  EAGLE MOBILE
Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707)
Klubi Futbollit Teuta (0707)                    JURREI / TIRANE
Komuna Rashbull (0707)                       QETESIA
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)     SUPER STRONG SECURITY
Komuna Sllove (0606)                        DREJTORIA TATIMEVE DIBER
Komuna Fushe Murre (0606)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Sllove (0606)                        RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Ballagat (0922)                       EDLIRA VOGLI
Bashkia Divjake (0922)                       BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535)            Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Mjeksise (3535)        Sektori i tatimeve te tjera
Bordi i Kullimit Tirane (3535)                   EAGLE MOBILE
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535)               Sektori i tatimeve te tjera
Drejtoria e Akreditimit (3535)                   VODAFONE ALBANIA
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Federata Futbollit (2020)                     DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Odrie (1111)                        DEGA TATIMEVE GJIROKASTER
Komuna Arren (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818)        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Kultures (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535)        ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)     ALBTELEKOM SH.A.
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535)               QENDRA A.L.T.R.I
Shtepia Botuese e Librit Universitar (3535)            BANKA CREDINS
Mini Bashkia 5 (3535)                       BANKA CREDINS
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)              BANKA KOMBETARE E GREQISE
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535)               BANKA KOMBETARE TREGTARE
Bashkia Tirana (3535)                       SHPIRAGU / TIRANE
Aparati Qendror INSTAT (3535)                   V.T.T.24 HOURS
Komuna Kashar (3535)                        EDONIL KONSTRUKSION
Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535)              INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)              KASTRIOT ZIFLA
Zyra Qendrore e Legalizimit dhe Urbanizimit (3535)         KEMINET
Nd-ja Punetore Nr.1 (3535)                     MUCA / TIRANE
Reparti Ushtarak Nr.1204 Tirane (3535)               NAIM KUKA
Qendra e Publikimeve zyrtare (3535)                POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Kavaja (3513)                       "UKU" SHPK
Sp. Kavaje (3513)                         UNION BANK SHA
Federata Te Tjera (0202)                      ESTELA KAJO
Komuna Otllak (0202)                        PROKO
Drejtoria e Pyjeve Librazhd (0821)                 MANJOLA SARJA
Komuna Rajce (0821)                        YLLI DURBAKU
Dega e Thesarit Shkoder (3333)                   ALBTELEKOM SH.A.
Qendra Ekonomike Kultures (3333)                  BANKA E TIRANES
Zyra e Punes Shkoder (3333)                    ERMIRA MHILLI
Qarku Fier (0909)                         ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pyjeve Fier (0909)                   ERMIRA JAHIQI LULAJ
Drejtoria Arsimore Vlore (3737)                PERMBARIMI
Drejtoria Arsimore Vlore (3737)                PERMBARIMI
Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737)                ALBTELEKOM SH.A.
Universiteti Korce (1515)                   DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Universiteti Korce (1515)                   DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Drejtoria Rajonale AKU Korce (1515)              ALBEN 2 SECURITY - SHPK
Komuna Moglice (1515)                     ARTUR STAVRI TOLE
Komuna Libonik (1515)                     GENTIAN AGOLLI
Prefektura e qarkut Korce (1515)               JORGJETA PETRA
Komuna Moglice (1515)                     KRISANTHI DEMIRI
Reparti Ushtarak Nr. 1601 (1515)               RAIFFEISEN BANK SH.A
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)               DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Berxull (3535)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Teatri Operas dhe Baletit (3535)               Sektori i tatimeve te tjera
IPQP Tirane (3535)                      Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)           Sektori i tatimeve te tjera
Drejtoria e shendetit publik Kucove (0217)          RAIFFEISEN BANK SH.A
Bashkia Memaliaj (1134)                    DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Proptisht (1529)                    POSTA SHQIPTARE SH.A
Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111)           DEGA TATIMEVE GJIROKASTER
Komuna Mollas (0808)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)              SOKOL LLOSHI
Komuna Bradashesh (0808)                   SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2
Komuna Kelmend (3323)                     ALPHA BANK -- ALBANIA
Komuna Klos (0625)                      RAIFFEISEN BANK SH.A
Zyra Arsimore Përmet (1128)                  ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Shales (0808)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Morave (1505)                     TatimTaksa Devoll
Komuna Morave (1505)                     TatimTaksa Devoll
Bashkia Lac (2019)                      BANKA E TIRANES
Bashkia Bajram Curri (1836)                  ALKIDA ZENELAJ
Bashkia Bajram Curri (1836)                  POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Bajram Curri (1836)                  SAMI ISUFI "BESIMI"
Bashkia Bajram Curri (1836)                  SENAV
Bashkia Bajram Curri (1836)                  TATA JUNIOR
Komuna Kurvelesh (1134)                    DEGA TATIMEVE TEPELENE
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)           DEGA E TATIM TAKSAVE
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)           DEGA E TATIM TAKSAVE
Komuna Xhafzotaj (0707)                    BANKA E TIRANES
Komuna Sllove (0606)                     RAIFFEISEN BANK SH.A
Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606)             ZYRA PERMBARIMIT DIBER
Drejtoria Arsimore Diber (0606)                ZUNA
Burgu Lushnje (0922)                     START CO
Bashkia Divjake (0922)                    DEGA E TATIMEVE LUSHNJE
Bashkia Divjake (0922)                    DEGA E TATIMEVE LUSHNJE
Bashkia Divjake (0922)                    DEGA E TATIMEVE LUSHNJE
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)  RAIFFEISEN BANK SH.A
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535)            Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)  Sektori i tatimeve te tjera
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535)          Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti i Tiranes Filiali Kukes (1818)          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818)      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818)      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                    DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                    DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Arsimit (0217)                DEGA TATIMEVE KUCOVE
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)       ONI(J66902008N)
Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535)            ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Shtepia Botuese e Librit Universitar (3535)          RAIFFEISEN BANK SH.A
Mini Bashkia 4 (3535)                     BANKA KOMBETARE TREGTARE
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)            SKENDERI G
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)   EDUART LIKOSKENDAJ
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)   EURO OFFICE
                                KASTRIOT
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) ZIFLA
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535)            KEMINET
Drejtoria e Pergjitheshme e Policise se Ndertimit (3535)    NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME
Federata Te Tjera (0202)                    FEDERATA BOKSIT
Bordi i Kullimit Shkoder (3333)                "PALMA CONSTRUCION"
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333)           RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Topoje (0909)                      A G A -1
Komuna Qender (0909)                      BANKA KOMBETARE TREGTARE
Komuna Kurjan (0909)                      BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Spitali Shkoder (3333)                     FLORFARMA
Komuna Dardhas (1529)                     " KRWM " SH.A
Gjykata e rrethit Pogradec (1529)               ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Pogradec (1529)                    BANKA KOMBETARE TREGTARE
Universiteti Korce (1515)                   DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Komuna Vithkuq (1515)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Perfaqsite Diplomatike (3535)                 Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)            Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti Bujqesor (3535)                  ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Mini Bashkia 2 (3535)                     BANKA KOMBETARE E GREQISE
Komuna Labinot Fushe (0808)                  DEGA TATIME ELBASAN
Bashkia Rreshen (2026)                     BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134)              DEGA TATIMEVE TEPELENE
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134)              DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                    DEGA TATIMEVE TEPELENE
Prefektura e qarkut Kukes (1818)                DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Universiteti Aleksander Moisiu (0707)             BANKA AMERIKANE SHQIPTARE
Universiteti Aleksander Moisiu (0707)             BANKA CREDINS
Prefektura e qarkut Durres (0707)               DEGA TATIM TAKSA DURRES
Qendra Nderinstitucionale Operative Detare Durres (QNOD) (0707)DEGA TATIM TAKSA DURRES
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707)             DEGA E TATIM TAKSAVE
(T) Sherbimi i Borxhit (0000)                 BANKA E SHQIPERISE / TIRANE
Zyra Arsimore Përmet (1128)                  ALBTELEKOM SH.A.
Teatri (3333)                         DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Teatri (3333)                         DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808)             DEGA TATIME ELBASAN
Komuna Kajan (0808)                      POSTA SHQIPTARE SH.A
Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808)                UNION BANK SHA
Bashkia Berat (0202)                     RAIFFEISEN BANK SH.A
Prefektura e qarkut Berat (0202)               RAIFFEISEN BANK SH.A
Bashkia Lac (2019)                      ALPHA BANK -- ALBANIA
Komisariati i Policise Tropoje (1836)             Dega Tatim-Taksa Tropoje
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)           DEGA E TATIM TAKSAVE
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)           DEGA E TATIM TAKSAVE
Klubi Futbollit Teuta (0707)                 ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)  ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Hysgjokaj (0922)                    SEJDIN SHARKA
Bashkia Gramsh (0810)                     ARIOL CIMO
Dega e Kujdesit Paresor Lezhe (2020)             "PJETRAJ GRUP"
Bashkia Divjake (0922)                    DEGA E TATIMEVE LUSHNJE
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)  Sektori i tatimeve te tjera
Komuna Zejmen (2020)                     DEGA TATIMEVE LEZHE
Federata Futbollit (2020)                   DEGA TATIMEVE LEZHE
Federata Futbollit (2020)                   DEGA TATIMEVE LEZHE
Bashkia Kukes (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                   DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                   DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818)             DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Kultures (3737)               DEGA E TATIM TAKSAVE
Qendra Ekonomike Kultures (3737)               DEGA E TATIM TAKSAVE
Komuna Barmash (1514)                     DEGA TATIMEVE KOLONJE
Komuna Barmash (1514)                     ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)      ALBTELEKOM SH.A.
Burgu 325 Tirane (3535)                    ALBTELEKOM SH.A.
Federata Shqipetare e Boksit (3535)              EDUART LIKOSKENDAJ
Instituti shendetit publik Tirane (3535)           GAZMIR SINO
Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535)       JUPITER COMPUTER SYSTEMS
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535)           KEMINET
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535)     KUID
Autoriteti Kombetar i Certifikimit Elektronik (3535)     RAIFFEISEN BANK SH.A
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)            RAIFFEISEN BANK SH.A
Sp. Kavaje (3513)                       BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Sp. Kavaje (3513)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Dega e Thesarit Librazhd (0821)                POSTA SHQIPTARE SH.A
Drejtoria e Pyjeve Librazhd (0821)              POSTA SHQIPTARE SH.A
Administrata Kopshte Cerdhe (3333)              CEZ SHPERNDARJE
Qendra Ekonomike Kultures (3333)               DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Qendra Ekonomike Kultures (3333)               BANKA E TIRANES
Komuna Topoje (0909)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Topoje (0909)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Pogradec (1529)                    RAIFFEISEN BANK SH.A
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Komuna Vithkuq (1515)                     ENGJELL HALITI
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)               DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Mini Bashkia 6 (3535)                     BANKA KOMBETARE E GREQISE
Mini Bashkia 2 (3535)                         BANKA CREDINS
IPQP Tirane (3535)                           Sektori i tatimeve te tjera
Keshilli i Larte drejtesise (3535)                   Sektori i tatimeve te tjera
Inspektoriati Qendror (3535)                      Sektori i tatimeve te tjera
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)           Sektori i tatimeve te tjera
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)           Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti Politeknik (3535)                     Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)                Sektori i tatimeve te tjera
Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535)  VODAFONE ALBANIA
Zyra e Punes Kucove (0217)                       UJESJELLESI SH.A.
Komuna Labinot Fushe (0808)                      DEGA TATIME ELBASAN
Bashkia Rreshen (2026)                         BANKA KOMBETARE TREGTARE
Burgu Tepelene (1134)                         DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                        DEGA TATIMEVE TEPELENE
Burgu Tepelene (1134)                         DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Gjerbez (0232)                         RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Gjocaj (0827)                          POSTA SHQIPTARE SH.A
Prefektura e qarkut Durres (0707)                   DEGA TATIM TAKSA DURRES
Prefektura e qarkut Durres (0707)                   DEGA TATIM TAKSA DURRES
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707)                 DEGA E TATIM TAKSAVE
Zyra Arsimore Përmet (1128)                      POSTA SHQIPTARE SH.A
Teatri (3333)                             DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Teatri (3333)                             DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Teatri (3333)                             DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Spitali Elbasan (0808)                         FLORFARMA
Sp. Berati (0202)                           NAZERI 2000
Komuna Morave (1505)                          TatimTaksa Devoll
Bashkia Lac (2019)                           AGUSTIN GJONAJ
Bashkia Lac (2019)                           FLORA GJINAJ
Bashkia Korce (1515)                          FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A
Komisariati i Policise Tropoje (1836)                 Dega Tatim-Taksa Tropoje
Sp. Tropoje (1836)                           INSIG Dega Tirane
Nd-ja Ruget Rurale (3737)                       DEGA E TATIM TAKSAVE
Unspecified (0000)                           INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE
Komuna Rashbull (0707)                         2F&AUTOPARTS
Bashkia Durres (0707)                         FLUTRA ABDIA
Zyrat e Regjistrimit Diber (0606)                   RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Sllove (0606)                          RAIFFEISEN BANK SH.A
Komisariati i Policise Diber (0606)                  SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP
Zyrat e Regjistrimit Mirdite (2026)                  COPIER COMPUTER CENTER
Komuna Gradisht (0922)                         SENKA
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)      ALPHA BANK -- ALBANIA
Aparati Ministrise (3535)                       EAGLE MOBILE
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535)                 Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti Politeknik (3535)                     Sektori i tatimeve te tjera
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818)          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Shishtavec (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                      DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Drejtoria e Pergjitheshme e Rrugeve (3535)           ALB - SHPRESA
Mini Bashkia 11 (3535)                     BE - IS SH.P.K
Bashkia Kamez (3535)                      KACDEDJA
Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)        "55"
Bashkia Tirana (3535)                     AGIM KADIU
Teatri Kombetar i Komedise (3535)               ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)   ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Tirana (3535)                     AUTO JAPAN
Zyra Qendrore e Legalizimit dhe Urbanizimit (3535)       POSTA SHQIPTARE SH.A
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)            RAIFFEISEN BANK SH.A
Kontrolli i Larte i Shtetit (3535)               RAIFFEISEN BANK SH.A
Universiteti Bujqesor (3535)                  RAIFFEISEN BANK SH.A
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)              COBALT
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)            DHURATA SHUKULLI
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)              RIAL IVECO
Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)        STANDARD
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)            Sektori i tatimeve te tjera
Shtepia Botuese e Librit Universitar (3535)          Sektori i tatimeve te tjera
Mini Bashkia 4 (3535)                     Sektori i tatimeve te tjera
Akademia e Arteve (3535)                    Sektori i tatimeve te tjera
Teatri Kombetar i Komedise (3535)               SOKOL PRENGA
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)            UNION BANK SHA
Nd-ja Punetore Nr.1 (3535)                   GJYKATA E TIRANES
Inspektoriati Qendror Teknik (3535)              MUSTAFA HASA / TIRANE
Zyra Qendrore e Legalizimit dhe Urbanizimit (3535)       N. S.S (NDREU SECURITY SERVICES)
Teatri Kombetar i Komedise (3535)               POSTA SHQIPTARE SH.A
Drejtoria e Pyjeve Librazhd (0821)               MUZHAQI/L
Zyra e Punes Shkoder (3333)                  "AUTOELITE"
Qendra Ekonomike Kultures (3333)                RAIFFEISEN BANK SH.A
Qarku Fier (0909)                       ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pyjeve Fier (0909)                 ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737)                NISATEL
Spitali Vlore (3737)                      ANI - PRINT
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737)  VODAFONE ALBANIA
Bashkia Pogradec (1529)                    ALPHA BANK -- ALBANIA
Komuna Bucimas (1529)                     ENKELANA COMMUNICATION
Bashkia Pogradec (1529)                    Tatim taksa Pogradec
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515)            NDERMARJA UJESJELLSIT
Komuna Vithkuq (1515)                     UNION BANK SHA
Komuna Barmash (1514)                     ALPHA BANK -- ALBANIA
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)                DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Mini Bashkia 11 (3535)                     BANKA AMERIKANE SHQIPTARE
Keshilli i Larte drejtesise (3535)               Sektori i tatimeve te tjera
Inspektoriati Qendror (3535)                  Sektori i tatimeve te tjera
Inspektoriati Qendror (3535)                  Sektori i tatimeve te tjera
Agjensia e Akreditimit (3535)                 BANKA CREDINS
Agjensia e Akreditimit (3535)                 BANKA CREDINS
Dega e Thesarit Delvine, (3704)                  ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Mesopotam (3704)                      FLONDI KONSTRUKSION
Drejtoria e shendetit publik Kucove (0217)             DEGA TATIMEVE KUCOVE
Komuna Labinot Fushe (0808)                    DEGA TATIME ELBASAN
Bashkia Memaliaj (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Gjerbez (0232)                       DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                 ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                 HASIM KOKOSHI
Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808)                   KERRI
Universiteti Aleksander Moisiu (0707)               BANKA KOMBETARE TREGTARE
Prefektura e qarkut Durres (0707)                 DEGA TATIM TAKSA DURRES
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Durres (0707)              DEGA TATIM TAKSA DURRES
Spitali Elbasan (0808)                       BANKA CREDINS
Sp. Berati (0202)                         NAZERI 2000
Bashkia Berat (0202)                        ZYRA PERMBARIMORE BERAT
Komuna Morave (1505)                        TatimTaksa Devoll
Bashkia Korce (1515)                        ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE
Spitali Korce (1515)                        ALBANIAN BUSINESS PARTNER
Bashkia Korce (1515)                        BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A
Komisariati i Policise Tropoje (1836)               Dega Tatim-Taksa Tropoje
Komuna Tropoje (1836)                       SAMI ISUFI "BESIMI"
Bashkia Bajram Curri (1836)                    VLLAZNIMI/T
Komuna Kurvelesh (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Drejtoria e shendetit publik Puke (3330)              DEGA TATIMEVE PUKE
Drejtoria e shendetit publik Puke (3330)              KRISTAL A
                                  ALBTELEKOM
Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) SH.A.
Komuna Rashbull (0707)                       DEGA TATIM TAKSA DURRES
Komuna Rashbull (0707)                       DEGA TATIM TAKSA DURRES
Nd-ja Rrugeve Rurale (0707)                    DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR
Komuna Rashbull (0707)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Nd-ja Komunale Plazh (0707)                    TREBIT COMPUTERS
Ndermarrja Rruga (0707)                      XHAFA CONSTRUKSION
Komuna Shtiqen (1818)                       MARSI sh p k
Drejtoria Arsimore Kukes (1818)                  FAT-5
ASHR Tirane (3535)                         ALBANIAN BUSINESS PARTNER
Bashkia Rubik (2026)                        ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Komuna Kthelle (2026)                       BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)    ALPHA BANK -- ALBANIA
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)    BANKA KOMBETARE TREGTARE
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)    BANKA KOMBETARE TREGTARE
Aparati Ministrise (3535)                     RAIFFEISEN BANK SH.A
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535)              VODAFONE ALBANIA
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Arren (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818)                DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818)                DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Kultures (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535)            ALBA KONSTRUKSION
Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535)                SHPRESA - AL
Mini Bashkia 5 (3535)                       "EUROPETROL DURRES ALBANIA" SH.A.
Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535)          ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)     ALBTELEKOM SH.A.
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)             B& T SISTEM
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)        BANKA CREDINS
Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535)             BANKA CREDINS
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)             BANKA E TIRANES
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535)       DEPURCASA ALBANIA
Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535)             EDMIR QEFALIA
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535)              Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)             VLADIMIR NASTASI
Qendra e Publikimeve zyrtare (3535)                ERCON
Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535)         MERIDIANA TRAVEL TOUR
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)     MYSLIM BAQOSHI
Drejtoria e Akreditimit (3535)                  POSTA SHQIPTARE SH.A
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Berat (0202)              BNT ELECTRONIC`S
Gjykata e rrethit Berat (0202)                  SGS AUTOMOTIVE ALBANIA
Qendra Ekonomike Kultures (3333)                 BANKA CREDINS
Administrata Kopshte Cerdhe (3333)                PINE PREKA
Komuna Topoje (0909)                       ZYRA PERMBARIMORE FIER
Bashkia Librazhd (0821)                      RESTAURIM GURRA-KACA
Dega e Kujdesit Paresor Korce (1515)               YLLSON ENVER MEMA
Komuna Vithkuq (1515)                       ANDON MIHALLAQ ROPI
Reparti Ushtarak Nr. 1601 (1515)                 ESPACE - SHPK
Dega e Kujdesit Paresor Korce (1515)               JOSIF DELIU
Prefektura e qarkut Korce (1515)                 POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Moglice (1515)                       RABIAN GEGA
Prefektura e qarkut Korce (1515)                 SKENDERI G
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)                 DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Golaj (1812)                        dega tatimeve has
Inspektoriati Qendror (3535)                   Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)             Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)             Sektori i tatimeve te tjera
                                 VODAFONE ALBANIA
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535)
Komuna Labinot Fushe (0808)                    DEGA TATIME ELBASAN
Sp. Mirdite (2026)                        DEGA E TATIMEVE
Bashkia Memaliaj (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Polican (0232)                      AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                GJELBERIMI
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                INSIDE COMPUTER SYSTEM
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                SGS AUTOMOTIVE ALBANIA
Spitali Elbasan (0808)                      BANKA CREDINS
Komuna Zall Rec (0606)                      DREJTORIA TATIMEVE DIBER
Bashkia Patos (0909)                       BANKA E TIRANES
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707)              DEGA E TATIM TAKSAVE
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707)              DEGA TATIM TAKSA DURRES
Prefektura e qarkut Durres (0707)                 DEGA TATIM TAKSA DURRES
Prefektura e qarkut Durres (0707)                 DEGA TATIM TAKSA DURRES
Komuna Derjan (0625)                       DEGA TATIMEVE MAT
Dega e Thesarit Mat (0625)                     ENGJELLUSHE HYSA
Drejtoria e shendetit publik Mat (0625)              SKURAVI SECURITY
Spitali Elbasan (0808)                       BANKA KOMBETARE TREGTARE
Spitali Elbasan (0808)                       FLORFARMA
Spitali Psikiatrik Elbasan (0808)                 FLORFARMA
Spitali Elbasan (0808)                       MONTAL
Spitali Elbasan (0808)                       SULKAJ SHPK
Bashkia Lac (2019)                         BANKA KOMBETARE TREGTARE
Bashkia Lac (2019)                         UNION BANK SHA
Sp. Tropoje (1836)                         ALBTELEKOM SH.A.
Komisariati i Policise Tropoje (1836)               Dega Tatim-Taksa Tropoje
Bashkia Bajram Curri (1836)                    MALI/T
Sp. Tropoje (1836)                         POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Tropoje (1836)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Bajram Curri (1836)                    SENAV
Komuna Qelez (3330)                        SOSE LLESHI
Komisariati i Policise Sarande (3731)               SINDIKATA PUNONJESVE POLICISE SHTETIT
Komuna Rashbull (0707)                       ABI SHPK
Ndermarrja Rruga (0707)                      ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Durres (0707)                       DEGA TATIM TAKSA DURRES
Komuna Xhafzotaj (0707)                      DEGA TATIM TAKSA DURRES
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)     ISMAIL SALIKO
Ndermarrja Rruga (0707)                      MAEBA
                                  SHEKULLI MEDIA GROUP
Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707)
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Diber (0606)               BANKA KOMBETARE TREGTARE
Dogana Peshkopi (0606)                       INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Zyrat e Regjistrimit Diber (0606)                 POSTA SHQIPTARE SH.A
Dega e Kujdesit Paresor Diber (0606)                ZYRA PERMBARIMIT DIBER
Komuna Terbuf (0922)                        POSTA SHQIPTARE SH.A
Komuna Zejmen (2020)                        RAIFFEISEN BANK SH.A
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Mjeksise (3535)        Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Mjeksise (3535)        Sektori i tatimeve te tjera
Bashkia Divjake (0922)                       BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Komuna Orosh (2026)                        RAIFFEISEN BANK SH.A
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)    ALPHA BANK -- ALBANIA
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)               PLUS COMMUNICATION
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)    RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Zejmen (2020)                        DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Odrie (1111)                        DEGA TATIMEVE GJIROKASTER
Universiteti i Tiranes Filiali Kukes (1818)            DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Universiteti i Tiranes Filiali Kukes (1818)            DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Kukes (1818)        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818)                DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                        DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Karbunare (0922)                      POSTA SHQIPTARE SH.A
Qendra Ekonomike Kultures (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)         IMI - FARMA
Sanatoriumi Tirane (3535)                     SULKAJ SHPK
Shtepia Botuese e Librit Universitar (3535)            AGIM SULÇE
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535)     ALBTELEKOM SH.A.
Federata Shqipetare e Boksit (3535)                RAIFFEISEN BANK SH.A
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)              BANKA KOMBETARE TREGTARE
Ministria e Integrimit (3535)                   COFFEE CLUB
Mini Bashkia 6 (3535)                       INSTITUTI I MODELIMEVE NE BIZNES
                                 KOCO BENDO
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)
Sp. Kavaje (3513)                         ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Kavaja (3513)                       ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e Pyjeve Berat (0202)                  ALBTELEKOM SH.A.
Dega e Thesarit Librazhd (0821)                  ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Kurjan (0909)                       BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Komuna Kurjan (0909)                       DEGA E TATIMEVE FIER
Gjykata e rrethit Fier (0909)                   MANJOLA CILI
Komuna Topoje (0909)                       SARDO
Komuna Armen (3737)                        NISATEL
Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737)                  POSTA SHQIPTARE SH.A
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737)   EAGLE MOBILE
Bordi i Kullimit Shkoder (3333)                  HASTOÇI
Komuna Bucimas (1529)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Pogradec (1529)                      KF POGRADEC SH.A
Bashkia Gjirokaster (1111)                    ALVORA
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                  DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                  DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515)             ALBTELEKOM SH.A.
Prefektura e qarkut Korce (1515)                 ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Moglice (1515)                       ARDIT / KORCE
Reparti Ushtarak Nr. 1601 (1515)                 RAIFFEISEN BANK SH.A
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)                 DEGA TATIMEVE GRAMSH
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)                 DEGA TATIMEVE GRAMSH
Perfaqsite Diplomatike (3535)                   Sektori i tatimeve te tjera
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535)              Sektori i tatimeve te tjera
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535)            Sektori i tatimeve te tjera
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)         Sektori i tatimeve te tjera
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)         Sektori i tatimeve te tjera
                                 VODAFONE ALBANIA
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535)
Zyra Arsimore Kucovë (0217)                    POSTA SHQIPTARE SH.A
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134)               DEGA TATIMEVE TEPELENE
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134)               DEGA TATIMEVE TEPELENE
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)                ALFRED BRAHO
Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808)                  DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG.
Komuna Mollas (0808)                       GOSTIMA UNION
Komuna Zejmen (2020)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707)              DEGA TATIM TAKSA DURRES
Prefektura e qarkut Durres (0707)                 DEGA TATIM TAKSA DURRES
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Durres (0707)              DEGA TATIM TAKSA DURRES
Bashkia Permet (1128)                       BANKA E TIRANES
Komuna Petran (1128)                       POSTA SHQIPTARE SH.A
Dega e Thesarit Mat (0625)                    ENGJELLUSHE HYSA
Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808)               DEGA TATIME ELBASAN
Bashkia Kruje (0716)                       BANKA E TIRANES
Sp. Berati (0202)                         EDMOND TOTO.
Bashkia Berat (0202)                       RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Morave (1505)                       TatimTaksa Devoll
Komuna Morave (1505)                       TatimTaksa Devoll
Bashkia Korce (1515)                       BANKA E TIRANES
Sp. Tropoje (1836)                   GEZIM NIKOCI
Bashkia Bajram Curri (1836)              INFRA CONSULT PROJECT 04
Bashkia Bajram Curri (1836)              NAZMI MURATI
Komuna Kurvelesh (1134)                DEGA TATIMEVE TEPELENE
Dega e rezervave Puke (3330)              AFRIM LATIFI
Materniteti Tirane (3535)               ALBANIAN BUSINESS PARTNER
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore (3737)        DEGA E TATIM TAKSAVE
Nd-ja Komunale Plazh (0707)              ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Durres (0707)                 ANILA GEGA
Komuna Rashbull (0707)                 BANKA KOMBETARE TREGTARE
Klubi Futbollit Teuta (0707)              BETA / DURRES
Nd-ja Komunale Plazh (0707)              KASTRIOT SHEHU / DURRES
Zyrat e Regjistrimit Diber (0606)           ILIR NUREDINI
Bashkia Peshkopi (0606)                TELAT AGOLLI
Burgu Lushnje (0922)                  ALBTELEKOM SH.A.
Spitali Lushnje (0922)                 M. B. KURTI
Burgu Lushnje (0922)                  MARJETA DULI
Burgu Lushnje (0922)                  ZARIF SARACI
Bashkia Gramsh (0810)                 VLADIMIR DERMYSHI(K97212801R)
Bashkia Divjake (0922)                 DEGA E TATIMEVE LUSHNJE
Mini Bashkia 10 (3535)                 BANKA CREDINS
Mini Bashkia 5 (3535)                 BANKA KOMBETARE E GREQISE
Drejt.Riparimit te Makinave.Furnizimit.Tirane (3535)  Sektori i tatimeve te tjera
Universiteti Politeknik (3535)             Sektori i tatimeve te tjera
Komuna Zejmen (2020)                  DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Zejmen (2020)                  DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Qender (0232)                  RAIFFEISEN BANK SH.A
Bashkia Kukes (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Arren (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Arren (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818)          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Arsimit (0217)            RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Barmash (1514)                 ALPHA BANK -- ALBANIA
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535)          KRISTALINA.KH
Bordi i Kullimit Tirane (3535)             SENKA
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535)  ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION
Nd-ja Punetore Nr.1 (3535)               ALBTELEKOM SH.A.
Mini Bashkia 4 (3535)                 POSTA SHQIPTARE SH.A
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535)   RAIFFEISEN BANK SH.A
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535)         RAIFFEISEN BANK SH.A
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535)        BANKA CREDINS
Bashkia Kamez (3535)                  BANKA KOMBETARE TREGTARE
Aparati Qendror i SHIKUT (3535)            GJYKATA E TIRANES
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535)          HYSKO
Prokuroria e rrethit TIrane (3535)           INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535)        KEMINET
Qendra e Publikimeve zyrtare (3535)          MEDIA - PRINT
Ministria e Integrimit (3535)             PERPARIM MANGA
Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535)         BANKA CREDINS
Sp. Kavaje (3513)                   AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE
Zyra e Punes Shkoder (3333)                    DEGA TATIM - TAKSA SHKODER
Komuna Kurjan (0909)                        BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Drejtoria e Pyjeve Vlore (3737)                  INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Komuna Armen (3737)                        SILA
Drejtoria Arsimore Vlore (3737)                  ERIMJONA VONGLI
Spitali Vlore (3737)                        ERMIRA JAHIQI LULAJ
Gjykata e rrethit Pogradec (1529)                 POSTA SHQIPTARE SH.A
Bashkia Gjirokaster (1111)                     BANKA AMERIKANE SHQIPTARE
Universiteti Korce (1515)                     DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Universiteti Korce (1515)                     DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                  DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                  DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Drejtoria Rajonale Tatimore Korce (1515)              ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Vithkuq (1515)                       DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Komuna Gore (1515)                         EUROSTAR
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)                  DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Golaj (1812)                        dega tatimeve has
Teatri Operas dhe Baletit (3535)                  Sektori i tatimeve te tjera
Instituti shendetit publik Tirane (3535)              Sektori i tatimeve te tjera
Komuna Berxull (3535)                       RAIFFEISEN BANK SH.A
Reparti Ushtarak Nr.3200 Kucove (0217)               UJESJELLESI SH.A.
Burgu Tepelene (1134)                       DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Gjerbez (0232)                       RAIFFEISEN BANK SH.A
Prefektura e qarkut Kukes (1818)                  DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808)                   PIRO KARAMELO
Universiteti Aleksander Moisiu (0707)               BANKA CREDINS
Prefektura e qarkut Durres (0707)                 DEGA TATIM TAKSA DURRES
Universiteti Aleksander Moisiu (0707)               RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Qender (1128)                        ALPHA BANK -- ALBANIA
Komuna Petran (1128)                        ALPHA BANK -- ALBANIA
Komuna Kelmend (3323)                       DEGA TATIMVE M. MADHE
Prokuroria e rrethit Mat (0625)                  ALBTELEKOM SH.A.
Prokurori Apeli Shkoder (3333)                   RAIFFEISEN BANK SH.A
Bashkia Shkoder (3333)                       UNION BANK SHA
Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808)               DEGA TATIME ELBASAN
Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808)               DEGA TATIME ELBASAN
Spitali Elbasan (0808)                       FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A
Spitali Psikiatrik Elbasan (0808)                 TRIMED
Komuna Morave (1505)                        TatimTaksa Devoll
Komuna Morave (1505)                        TatimTaksa Devoll
Komisariati i Policise Tropoje (1836)               Dega Tatim-Taksa Tropoje
Bashkia Bajram Curri (1836)                    TATA JUNIOR
Komuna Kurvelesh (1134)                      DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Fierze (3330)                        ANTON DOÇI
Drejtoria e shendetit publik Puke (3330)              ZYRA PERMBARIMIT PUKE
Federata Te Tjera (3737)                      "JONA 08"
Drejtoria Arsimore Durres (0707)                  ALBTELEKOM SH.A.
                                  BCC
Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707)
Ndermarrja Rruga (0707)                      KUJTIM BAJRAMI
Komuna Fushe Murre (0606)                     AJET BRAHO
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Diber (0606)               DREJTORIA TATIMEVE DIBER
Drejtoria e SHISH Lushnje (0922)                  ALBTELEKOM SH.A.
Zyrat e Regjistrimit Lushnje (0922)              ALBTELEKOM SH.A.
Bashkia Gramsh (0810)                     VLADIMIR DERMYSHI(K97212801R)
Njesia Rajonale e Policise Rrugore Tirane (3535)       Sektori i tatimeve te tjera
Drejt.Riparimit te Makinave.Furnizimit.Tirane (3535)     Sektori i tatimeve te tjera
Bordi i Kullimit Tirane (3535)                SINDIK.AUTONOME USHQ.AGRIKUL.TREG.TURIZ.
Komuna Zejmen (2020)                     DEGA TATIMEVE LEZHE
Komuna Odrie (1111)                      DEGA TATIMEVE GJIROKASTER
Universiteti i Tiranes Filiali Kukes (1818)          DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Bashkia Kukes (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Komuna Surroj (1818)                     DEGA E TATIMEVE E TAKSAVE
Qendra Ekonomike Arsimit (0217)                RAIFFEISEN BANK SH.A
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535)          DEGA DOGANES TIRANE
Mini Bashkia 5 (3535)                     ALI CANI
Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535)              ALTIN MINJA
Akademia e Arteve (3535)                   BANKA CREDINS
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535)  DARIO
Instituti shendetit publik Tirane (3535)           Sektori i tatimeve te tjera
Akademia e Arteve (3535)                   FRIGOALB
Bashkia Tirana (3535)                     KADIU
Sherbimi per ceshtjet e biresimeve (3535)           MONDIAL SHPK
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535)           PETRIT BINAJ
Bashkia Kavaja (3513)                     FIDEL - FLOR
N/Prefektura Kavaje (3513)                  INGRIT DIMNI
Bashkia Kavaja (3513)                     RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Rajce (0821)                      DRITAN CAUSHI
Bordi i Kullimit Shkoder (3333)                "MIRI" SH.P.K
Spitali Vlore (3737)                     VELAJ SH.P.K
Bashkia Fushe Kruje (0716)                  RAIFFEISEN BANK SH.A
Bashkia Pogradec (1529)                    BANKA E TIRANES
Komuna Bucimas (1529)                     BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA
Shtepia e Foshnjes Korce (1515)                PRO CREDIT BANK
Universiteti Korce (1515)                   DEGA E TATIM TAKSAVE - KORCE
Komuna Barmash (1514)                     DEGA TATIMEVE KOLONJE
Klubi I Sportit (1514)                    RAIFFEISEN BANK SH.A
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810)               DEGA TATIMEVE GRAMSH
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Komuna Golaj (1812)                      dega tatimeve has
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535)              BANKA CREDINS
Keshilli i Larte drejtesise (3535)              Sektori i tatimeve te tjera
Inspektoriati Qendror (3535)                 Sektori i tatimeve te tjera
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535)       Sektori i tatimeve te tjera
Mini Bashkia 2 (3535)                     BANKA CREDINS
Drejtoria e shendetit publik Kucove (0217)          RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Labinot Fushe (0808)                  DEGA TATIME ELBASAN
Burgu Tepelene (1134)                     DEGA TATIMEVE TEPELENE
Burgu Tepelene (1134)                     DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                    DEGA TATIMEVE TEPELENE
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134)             DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                   DEGA TATIMEVE TEPELENE
Bashkia Memaliaj (1134)                   DEGA TATIMEVE TEPELENE
Komuna Qender (0909)                     BANKA KOMBETARE TREGTARE
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)              DEGA TATIME ELBASAN
Prefektura e qarkut Elbasan (0808)              DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG.
Komuna Qender (0909)                     BANKA KOMBETARE TREGTARE
                               DEGA TATIM TAKSA DURRES
Qendra Nderinstitucionale Operative Detare Durres (QNOD) (0707)
Komuna Rukaj (0625)                     POSTA SHQIPTARE SH.A
Prokuroria e rrethit Mat (0625)               VODAFONE ALBANIA
Zyra Arsimore Përmet (1128)                 ALBTELEKOM SH.A.
Komuna Proger (1505)                     SPARTAK S.A
Komuna Qender (1514)                     RAIFFEISEN BANK SH.A
Komuna Leshnje (0232)                    POSTA SHQIPTARE SH.A
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Korce (1515)     EAGLE MOBILE
Bashkia Lac (2019)                      PRO CREDIT BANK
Bashkia Bajram Curri (1836)                 ALBTELEKOM SH.A.
Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836)         MONTELA
Komuna Kurvelesh (1134)                   DEGA TATIMEVE TEPELENE
Nd-ja Ruget Rurale (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
Nd-ja Ruget Rurale (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
Nd-ja Ruget Rurale (3737)                  DEGA E TATIM TAKSAVE
SHUMA    DATA_REGJISTRIMIT
  579309  13.04.2012
  149998  12.04.2012
   7776  12.04.2012
  15186  13.04.2012
  14575  12.04.2012
  156215  12.04.2012
  40000  12.04.2012
  15160  13.04.2012
  16000  12.04.2012
  15000  12.04.2012
  20000  12.04.2012
  416000  20.04.2012
 1504080  20.04.2012
 3021550  20.04.2012
  29028  19.04.2012
  13594  20.04.2012
  54664  20.04.2012
  74569  19.04.2012
   804  19.04.2012
  34918  19.04.2012
  19650  19.04.2012
   1309  19.04.2012
   5265  19.04.2012
  17849  19.04.2012
  12900  12.04.2012
  17053  13.04.2012
  750000  12.04.2012
  45000  13.04.2012
  279450  12.04.2012
  31248  12.04.2012
   5000  13.04.2012
  179927  12.04.2012
  268948  13.04.2012
  500000  13.04.2012
  14600  13.04.2012
  99000  12.04.2012
  37900  12.04.2012
  28800  13.04.2012
  576000  12.04.2012
   1086  12.04.2012
  468720  13.04.2012
   2600  12.04.2012
  25000  13.04.2012
  326300  13.04.2012
  88940  13.04.2012
  188400  13.04.2012
  17306  13.04.2012
  85500  13.04.2012
   9000  13.04.2012
  28232  13.04.2012
  11670  13.04.2012
 50000  13.04.2012
 50000  13.04.2012
  4011  12.04.2012
 200272  19.04.2012
 76319  19.04.2012
 11505  19.04.2012
 57044  19.04.2012
 193200  12.04.2012
 64800  13.04.2012
 70000  12.04.2012
 29700  12.04.2012
 28600  13.04.2012
 48100  13.04.2012
  1623  19.04.2012
1722000  19.04.2012
1560072  19.04.2012
 621188  19.04.2012
 34225  19.04.2012
 45720  13.04.2012
 101778  19.04.2012
6781600  19.04.2012
 208894  19.04.2012
 42069  13.04.2012
  3900  12.04.2012
1608439  12.04.2012
 155250  12.04.2012
 284040  12.04.2012
  1921  13.04.2012
1741100  20.04.2012
 102515  20.04.2012
 64925  20.04.2012
 745600  19.04.2012
 401700  13.04.2012
 10068  13.04.2012
 19200  13.04.2012
 140130  13.04.2012
 10000  13.04.2012
 37537  20.04.2012
 431347  20.04.2012
 413279  20.04.2012
 90000  13.04.2012
 60840  12.04.2012
 400000  13.04.2012
 28820  12.04.2012
1232219  12.04.2012
 35273  20.04.2012
 37583  20.04.2012
 262679  20.04.2012
 280800  20.04.2012
 119945  20.04.2012
 78000  20.04.2012
 540361  20.04.2012
  12791  19.04.2012
  40000  19.04.2012
  29423  19.04.2012
  46457  19.04.2012
   561  19.04.2012
  4950  19.04.2012
  1500  19.04.2012
  4580  19.04.2012
12000276  13.04.2012
  6646  13.04.2012
  90000  13.04.2012
  10350  12.04.2012
 950496  12.04.2012
  3000  13.04.2012
  25990  13.04.2012
  18800  12.04.2012
  55080  13.04.2012
   120  19.04.2012
  13900  13.04.2012
  90000  13.04.2012
  12200  13.04.2012
 314660  13.04.2012
  40000  13.04.2012
 131670  13.04.2012
 3298643  13.04.2012
  99421  13.04.2012
  16147  13.04.2012
  38309  13.04.2012
 1228643  19.04.2012
 597500  19.04.2012
  3813  19.04.2012
 4025600  16.04.2012
 1923496  19.04.2012
 1166016  19.04.2012
 666300  19.04.2012
   816  19.04.2012
 825000  19.04.2012
  3827  19.04.2012
  3827  19.04.2012
  8730  19.04.2012
  2378  20.04.2012
  63504  19.04.2012
 303912  19.04.2012
 212147  19.04.2012
 470079  19.04.2012
 1742396  19.04.2012
85800000  20.04.2012
  5112  13.04.2012
 173346  20.04.2012
 109786  20.04.2012
  79453  20.04.2012
  51358  20.04.2012
  50000  20.04.2012
  42300  20.04.2012
  15000  20.04.2012
 1068400  19.04.2012
 431379  19.04.2012
  73955  20.04.2012
  73955  20.04.2012
  9054  12.04.2012
  7499  12.04.2012
  17500  13.04.2012
  99280  13.04.2012
 250920  13.04.2012
 245542  20.04.2012
  84000  20.04.2012
  13344  19.04.2012
  6248  19.04.2012
  6249  19.04.2012
 111000  19.04.2012
  49002  19.04.2012
  3300  19.04.2012
 491814  19.04.2012
  97058  19.04.2012
  99741  19.04.2012
  6000  19.04.2012
  1800  19.04.2012
 400362  13.04.2012
  4800  13.04.2012
  76400  13.04.2012
  20000  12.04.2012
  33600  13.04.2012
  75000  13.04.2012
 128880  12.04.2012
  16200  13.04.2012
  94414  13.04.2012
  20800  12.04.2012
  1008  13.04.2012
   204  13.04.2012
  1260  13.04.2012
  2500  13.04.2012
  50000  13.04.2012
 216000  13.04.2012
  7054  19.04.2012
 2351470  19.04.2012
 485994  13.04.2012
  10224  19.04.2012
  10223  19.04.2012
 396800  13.04.2012
  7161  19.04.2012
  20377  19.04.2012
  3622  19.04.2012
   648  19.04.2012
12103450  19.04.2012
 12303500  19.04.2012
  193618  19.04.2012
  399546  19.04.2012
  17891  19.04.2012
  141943  19.04.2012
  22003  19.04.2012
  23608  13.04.2012
 1290010  19.04.2012
  170608  19.04.2012
   1488  20.04.2012
   7200  19.04.2012
 4263500  19.04.2012
  90771  19.04.2012
   5529  19.04.2012
  584675  19.04.2012
  177333  13.04.2012
 2204400  20.04.2012
  308378  19.04.2012
  514067  19.04.2012
 1631538  19.04.2012
   1620  13.04.2012
  19646  20.04.2012
  19646  20.04.2012
  92564  20.04.2012
  125680  17.04.2012
  842092  18.04.2012
  11616  20.04.2012
  40120  13.04.2012
  62370  12.04.2012
 12800500  20.04.2012
  63219  19.04.2012
  40600  13.04.2012
  21133  20.04.2012
400000000  20.04.2012
  477720  12.04.2012
  12400  13.04.2012
   5000  12.04.2012
  75600  12.04.2012
  98000  13.01.2012
  20000  13.04.2012
  238542  13.04.2012
  432000  20.04.2012
  290418  20.04.2012
  13594  20.04.2012
 1409370  20.04.2012
   5265  19.04.2012
  84003  19.04.2012
   3135  19.04.2012
   561  19.04.2012
   5950  19.04.2012
  58400  19.04.2012
   612  19.04.2012
  5400  19.04.2012
 1950000  19.04.2012
 5085000  13.04.2012
 6926116  13.04.2012
41998979  13.04.2012
  10000  13.04.2012
  68100  12.04.2012
  13320  13.04.2012
  7545  13.04.2012
 200760  12.04.2012
  18798  12.04.2012
  17770  12.04.2012
 680515  13.04.2012
 291000  13.04.2012
  12900  13.04.2012
  85200  12.04.2012
  31860  13.04.2012
  28000  13.04.2012
  4937  12.04.2012
  48023  13.04.2012
  40200  12.04.2012
  55380  13.04.2012
 100000  13.04.2012
  8885  12.04.2012
  12000  13.04.2012
  60000  13.04.2012
 408000  12.04.2012
  8076  13.04.2012
  51000  13.04.2012
  79940  13.04.2012
  67500  13.04.2012
  9099  13.04.2012
  26577  13.04.2012
  19814  12.04.2012
 479460  12.04.2012
  10000  12.04.2012
 253530  13.04.2012
  26333  13.04.2012
  86426  13.04.2012
  90216  19.04.2012
  66685  19.04.2012
   60  19.04.2012
 111780  13.04.2012
  87480  13.04.2012
 135437  19.04.2012
   648  19.04.2012
14030487  19.04.2012
 368553  19.04.2012
  17891  19.04.2012
  99978  19.04.2012
 284150  19.04.2012
  60060  19.04.2012
  17228  13.04.2012
 1860662  02.04.2012
  5080  13.04.2012
   816  19.04.2012
 156960  19.04.2012
  17789  19.04.2012
  24184  13.04.2012
  18543  13.04.2012
  13000  13.04.2012
 475004  13.04.2012
  34020  19.04.2012
 181728  19.04.2012
 150178  19.04.2012
  15080  13.04.2012
 493601  18.04.2012
  2000  20.04.2012
  11617  20.04.2012
  10850  20.04.2012
13244330  20.04.2012
14539000  20.04.2012
 557814  19.04.2012
  23860  13.04.2012
 103882  13.04.2012
  7231  20.04.2012
  16160  12.04.2012
 416841  12.04.2012
  3746  13.04.2012
  20000  12.04.2012
  16666  12.04.2012
  4900  12.04.2012
  7884  12.04.2012
  10000  13.04.2012
  28800  12.04.2012
 8962009  13.04.2012
 1897480  12.04.2012
14755488  20.04.2012
  8150  20.04.2012
 813300  20.04.2012
 243000  20.04.2012
 108000  20.04.2012
  43200  20.04.2012
 499500  20.04.2012
  45801  19.04.2012
  62494  20.03.2012
 117741  19.04.2012
   804  19.04.2012
  10400  19.04.2012
 358990  19.04.2012
 337914  19.04.2012
  5950  19.04.2012
  33250  19.04.2012
 157485  19.04.2012
17624420  12.04.2012
 9723274  12.04.2012
 108650  12.04.2012
  10291  13.04.2012
 166774  13.04.2012
 923386  12.04.2012
 192500  13.04.2012
  6000  13.04.2012
  8885  12.04.2012
  54080  12.04.2012
  39000  12.04.2012
   978  13.04.2012
 399800  12.04.2012
 238363  12.04.2012
 117317  13.04.2012
  39200  13.04.2012
  1188  13.04.2012
 153408  13.04.2012
  1800  13.04.2012
  81000  13.04.2012
  23700  13.04.2012
  5100  19.04.2012
 3737107  13.04.2012
  32000  13.04.2012
 140000  13.04.2012
  6417  13.04.2012
  73260  12.04.2012
  37692  12.04.2012
  36800  13.04.2012
  97099  12.04.2012
  4774  19.04.2012
 119796  19.04.2012
 157860  19.04.2012
 1181026  19.04.2012
  22954  19.04.2012
  15651  19.04.2012
  52804  19.04.2012
  32300  19.04.2012
  17789  19.04.2012
   989  19.04.2012
  8000  13.04.2012
  10498  12.04.2012
  4600  12.04.2012
  2500  12.04.2012
  34200  19.04.2012
  8296  18.04.2012
 1960768  20.04.2012
 1027506  19.04.2012
 1142681  19.04.2012
 303453  19.04.2012
  20958  19.04.2012
  9464  12.04.2012
  95300  12.04.2012
  99900  12.04.2012
 113230  13.04.2012
  99825  17.04.2012
  33000  17.04.2012
 3125724  17.04.2012
 1771550  17.04.2012
 756900  19.04.2012
 814400  19.04.2012
  4030  13.04.2012
 524483  19.04.2012
  54106  13.04.2012
   396  13.04.2012
  1224  13.04.2012
  32870  13.04.2012
  94960  12.04.2012
  21452  20.04.2012
 201550  12.04.2012
  11176  12.04.2012
  64368  13.04.2012
  10000  13.04.2012
  55000  12.04.2012
  67200  12.04.2012
  18900  13.04.2012
  10350  13.04.2012
  20300  13.04.2012
  4182  12.04.2012
 500000  13.04.2012
  6564  12.04.2012
  28800  13.04.2012
 2513863  20.04.2012
 3750892  20.04.2012
 3276300  20.04.2012
 1482700  20.04.2012
  20000  20.04.2012
  6760  20.04.2012
 351000  20.04.2012
  7095  19.04.2012
  62843  19.04.2012
  75242  19.04.2012
  6259  19.04.2012
  30971  19.04.2012
  55598  19.04.2012
   612  19.04.2012
 1501000  19.04.2012
  17848  19.04.2012
12087386  13.04.2012
 2926150  13.04.2012
 257602  13.04.2012
  3642  13.04.2012
 351000  13.04.2012
  8885  12.04.2012
 10000  13.04.2012
 60000  12.04.2012
 63800  12.04.2012
 53108  13.04.2012
 161081  13.04.2012
 12385  13.04.2012
 15824  13.04.2012
 20700  13.04.2012
 23630  13.04.2012
 49100  13.04.2012
 165627  13.04.2012
 14301  12.04.2012
 12828  12.04.2012
  5000  12.04.2012
9120000  13.04.2012
 249335  13.04.2012
3000000  13.04.2012
 54662  13.04.2012
 101527  19.04.2012
 59148  19.04.2012
 10044  12.04.2012
 335476  12.04.2012
 400000  13.04.2012
 20000  13.04.2012
 88291  19.04.2012
 30700  19.04.2012
5521993  16.04.2012
 82671  19.04.2012
1428869  13.04.2012
 194141  19.04.2012
 22003  19.04.2012
  1699  19.04.2012
 19192  13.04.2012
 21389  19.04.2012
 33771  19.04.2012
 149300  12.04.2012
 374212  13.04.2012
 247300  13.04.2012
2361800  19.04.2012
 872439  19.04.2012
 493456  19.04.2012
 339561  19.04.2012
 90000  19.04.2012
 11930  19.04.2012
 300000  12.04.2012
 125451  20.04.2012
7055780  20.04.2012
 207005  17.04.2012
3485924  20.04.2012
  5055  20.04.2012
  3201  20.04.2012
4540171  20.04.2012
 199484  13.04.2012
 480000  13.04.2012
 398250  13.04.2012
  7232  20.04.2012
  62800  12.04.2012
14894240  20.04.2012
 652547  20.04.2012
  8414  12.04.2012
  6000  13.04.2012
 180000  12.04.2012
  46000  12.04.2012
  4800  13.04.2012
  22500  12.04.2012
 169000  13.04.2012
  13789  12.04.2012
 1128643  13.04.2012
  50000  13.04.2012
  59232  12.04.2012
 185530  13.04.2012
 166988  20.04.2012
 2838340  20.04.2012
 920600  20.04.2012
 329594  20.04.2012
 519891  20.04.2012
  4730  19.04.2012
  4494  19.04.2012
 1327500  19.04.2012
  60000  19.04.2012
 231000  19.04.2012
  21000  19.04.2012
  7315  19.04.2012
  11550  19.04.2012
  55598  19.04.2012
  20610  19.04.2012
  54000  19.04.2012
 2384280  13.04.2012
 4789361  12.04.2012
  9111  12.04.2012
  55865  13.04.2012
  6756  12.04.2012
 747200  13.04.2012
  8798  13.04.2012
  12499  12.04.2012
 983125  13.04.2012
  12000  12.04.2012
  77146  13.04.2012
 119000  12.04.2012
 100440  13.04.2012
 1450380  12.04.2012
  22500  13.04.2012
  5800  12.04.2012
  2000  12.04.2012
  1000  13.04.2012
 60300  13.04.2012
 19500  12.04.2012
 79980  12.04.2012
 27772  13.04.2012
 479400  12.04.2012
 39084  13.04.2012
 509004  13.04.2012
1119164  19.04.2012
 200271  19.04.2012
 64299  19.04.2012
 11505  19.04.2012
 81243  12.04.2012
 12420  13.04.2012
6613642  13.04.2012
  4535  19.04.2012
 73865  19.04.2012
3923429  19.04.2012
 27977  19.04.2012
 80000  19.04.2012
  8928  19.04.2012
 707046  19.04.2012
 15000  13.04.2012
  2378  20.04.2012
  6000  13.04.2012
 950075  19.04.2012
 14056  19.04.2012
 102060  19.04.2012
 294800  19.04.2012
 188070  19.04.2012
 17250  12.04.2012
  8025  13.04.2012
 35000  20.04.2012
7646800  20.04.2012
 14218  20.04.2012
 14217  20.04.2012
 22100  13.04.2012
 283800  19.04.2012
  623  20.04.2012
  624  20.04.2012
 63219  19.04.2012
 30000  13.04.2012
 63806  20.04.2012
 400000  12.04.2012
 145440  12.04.2012
 45000  12.04.2012
 119520  12.04.2012
  4917  13.04.2012
 36465  12.04.2012
 100000  12.04.2012
  1150  13.04.2012
  5524  13.04.2012
  7718  13.04.2012
 102820  13.04.2012
3776612  20.04.2012
 118713  20.04.2012
 10800  19.04.2012
 13344  19.04.2012
  8721  19.04.2012
 112864  19.04.2012
 332000  19.04.2012
 315000  19.04.2012
 43000  19.04.2012
 90000  19.04.2012
  3420  19.04.2012
 20610  19.04.2012
4147893  12.04.2012
 84096  12.04.2012
 283400  13.04.2012
 498420  13.04.2012
 14000  12.04.2012
  8800  12.04.2012
 13500  13.04.2012
 138840  12.04.2012
 20000  12.04.2012
 71400  13.04.2012
 395862  13.04.2012
 67500  13.04.2012
 60000  13.04.2012
 30202  13.04.2012
 270000  13.04.2012
 924000  12.04.2012
 16501  13.04.2012
 301098  13.04.2012
 25000  13.04.2012
 534354  19.04.2012
1767101  19.04.2012
  9720  13.04.2012
 87000  13.04.2012
 85777  19.04.2012
 173871  19.04.2012
 20377  19.04.2012
  5719  19.04.2012
 10000  19.04.2012
 559548  19.04.2012
 123052  19.04.2012
 122956  19.04.2012
1068240  19.04.2012
 37900  13.04.2012
  4800  19.04.2012
 800920  19.04.2012
 90771  19.04.2012
  990  19.04.2012
 22642  19.04.2012
  5820  19.04.2012
 88640  19.04.2012
 30000  20.04.2012
 12000  12.04.2012
 42109  12.04.2012
2698270  20.04.2012
 156471  19.04.2012
1235500  19.04.2012
  3960  13.04.2012
  1936  13.04.2012
 399840  20.04.2012
1718000  20.04.2012
 401400  20.04.2012
 51994  20.04.2012
 955300  19.04.2012
  9271  13.04.2012
 367459  13.04.2012
 40410  20.04.2012
 186714  20.04.2012
 118252  20.04.2012
 21179  20.04.2012

								
To top