Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Model de act aditional de reziliere contract individual de munca by lizzy2008

VIEWS: 4 PAGES: 1

									Model de act aditional de reziliere contract individual de munca

ACT ADITIONAL Nr. ………..La ( contractul individual de munca / de prestari servicii / de vanzare cumparare / de inchiriere /
sau alt tip de contract ) incheiat si inregistrat sub nr. …………. / …………...

Incheiat astazi, …………………., intre:

Societatea comerciala ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in
……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din
………….. sub nr. ….. / ……… / .…. CUI…..………, telefon ……………., reprezentata legal
prin …………………., in calitate de ………………………..,
Si
Societatea comerciala ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in
……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din
………….. sub nr. ….. / ……… / .…. CUI…..………, telefon ……………., reprezentata legal
prin …………………., in calitate de ………………………..,

In temeiul art. _____ din contractul nr ___ / _______, partile

HOTARASC:

1. De comun acord se reziliaza contractul nr___ din data______ ;
2. Partile declara si recunosc ca nici una din ele nu mai are obligatii una fata de celalata rezultate
din executarea acestui contract.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte,
urmand sa – si produca efectele incepand cu data de _______

Semnaturi

								
To top