Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Rusky car by pptfiles

VIEWS: 6 PAGES: 4

									Ruský car
Petr 1. Veliký

Životopis
 









Celé jméno: Petr Alexejevič 1. Veliký Žil: 9.6.1672 až 28.1.1725 Car od 1682, vládce Ruska od 1689 až do smrti Od 1682 do 1696 vládl se svým nevlastním bratrem Ivanem 1. Od 1724 vládl spolu s manželkou Kateřinou 1. Rusko se za jeho vlády stalo evropskou velmocí

Reformy za jeho vlády


 



V pravoslavné církvi ustanovil sbor nejvyšších představitelů Stal se absolutistickým vládcem Ale i přesto tato říše zůstala soudně správní Založil tajnou policii v Rusku

Poslední léta


 

Ještě roku 1718 nechal Petr Veliký umučit svého vlastního syna Alexeje tímto krokem ukázal svou bezcitnost Po jeho smrti v roce 1724 se vlády ujala jeho 2. žena Kateřina 1.


								
To top