rekl�m t�tel by ÁkosPál

VIEWS: 1 PAGES: 2

									6. Az üzleti forgalmat növelni szeretné. Ismertesse, hogy milyen üzleten belüli és üzleten kívüli reklámeszközöket
          alkalmazna, és miért (dolgozó, színvonal, embléma, kirakat, hirdetésforma)!
A marketing alkalmazása a változó piaci igények és a növekedő piaci verseny kialakította új
helyzetre való válaszként alakult ki. A marketing középpontjában a FOGYASZTÓ, a
FOGYASZTÓI IGÉNYEK és a JAVAK ELOSZTÁSÁNAK HOGYANJA áll.
1. Marketing  szűkebb értelemben olyan tevékenység, amely a vevők és a felhasználók
  igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt terméket,
  megismerteti azt a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi a értékesítést és
  befolyásolja a vevőket illetve a fogyasztókat.
  tágabb értelemben olyan szemléletmód, amely a vállalat egész működésére kiterjed és
  középpontjában a vevői igényekkel való azonosulás áll. Megvalósítása a felső vezetés
  feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységeket a marketing szempontok
  figyelembe vételével integrálják.
2. Marketing megjelenési formája a vállalaton belül : MARKETING-MIX, a vállalati
  marketing eszközök tudatos és megfelelő arányú, az aktuális piaci helyzethez alkalmazott
  kombinációja  4P 
  1) Termékpolitika (product) : terméktervezés, fejlesztés, pozicionálás, termékek bevezetése
    és kivonása, formatervezés, csomagolás, kutatás
  2) Árpolitika (price) : költségvizsgálatok, fogyasztói árelfogadás vizsgálata, árpolitika
    meghatározása, költségtérítések, engedmények, árérzékenység vizsgálata
  3) Értékesítési politika (place distribution) : értékesítési út és politika meghatározása,
    logisztika, kereskedelmi formák alkalmazása, kereskedelmi partnerek kiválasztása,
    kereskedelmi szervezet kialakítása
  4) Reklám (promotion) : kommunikációs elvek és startégiák meghatározása, reklám és PR
    tevékenység koordinálása, eladás ösztönzés, reklámhatás elemzés.
3. A kommunikációs politika négy eleme:
-  Reklám: olyan szélesebb körre ható, nem személyes befolyásolás, amelyet egy meghatározott
   szervezet vagy személy fizet.
-  Személyes eladás: a reménybeli vevővel való személyes találkozás során történő értékesítési
   ajánlattétel, kedvező esetben üzletkötés.
-  Eladásösztönzés: olyan módszerek alkalmazása az értékesítésben, a vevők kiszolgálásában,
   amelyek a vevőt további vásárlásra serkentik.
-  Közönségkapcsolatok: a vállalatról alkotott kedvező kép kialakítását célzó magatartás, illetve
   az ezt céltudatosan segítő módszerek alkalmazása.
4. A reklám fogalma:
-  olyan, nem személyes kommunikációs tevékenység, amelynek célja a kiválasztott célcsoport
   befolyásolása, attitűdjeinek megváltoztatása
5. A REKLÁM ALAPVETŐ JELLEMZŐI:
- személytelenség,                    - egyirányúság,
- tömegszerűség,                     - átfogó jelleg,
- azonosíthatóság,
6. A REKLÁM FUNKCIÓI:
- tájékoztatás,                      - megerősítés,
- befolyásolás,                      - forgalom növelése,
- emlékeztetés,                      - igazmondás.
6. Az üzleti forgalmat növelni szeretné. Ismertesse, hogy milyen üzleten belüli és üzleten kívüli reklámeszközöket
          alkalmazna, és miért (dolgozó, színvonal, embléma, kirakat, hirdetésforma)!
7. A REKLÁM SZEREPE:
-  szükségletet teremt, új igényeket kelt fel,
-  hatással van a vásárlói döntésre,
-  megkülönbözteti a márkákat a piacon,
-  hatással van a termék árára,
-  segít a kereskedőknek az értékesítésben,
-  támogatja a szórakoztatóipart, a sportot,
-  a médiumok bevételi forrását jelenti.
8. REKLÁMHORDOZÓ, REKLÁMESZKÖZ:
-  Reklámhordozó: az a közvetítő eszköz vagy csatorna, amely a reklámüzenet továbbítására
   alkalmas.
-  Reklámeszköz: azok az eszközök, amelyek segítségével a reklám mondanivalóját kifejezzük. A
   reklámeszköz a reklámgondolat kifejezési elemeinek a rögzítésére szolgálnak.
9. A REKLÁMOK CSOPORTOSÍTÁSA:
9. 1. ÉRZÉKSZERVI HATÁS ALAPJÁN:
- vizuális,                        - audiovizuális,
- auditív,                        - egyéb érzékszervre ható.
9. 2. A REKLÁMOZÁS ÉRVEI ALAPJÁN:
- racionális,                       - vegyes: mindkettő
- emocionális,
9. 3. A REKLÁMOZÁS TÁRGYA SZERINT:
- politikai reklám,                - társadalmi reklám,
- gazdasági reklám: márka-; vállalat-; akciók reklámja
10. A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS REKLÁMESZKÖZEI:
10.1. AZ ÜZLETEN KÍVÜLI REKLÁMOK:
-  üzletnév, cégfelirat: utalni lehet az üzlet típusára, jellegére, színvonalára
-  fényreklámok: az üzlet nevét, cégfeliratát,
-  kirakatok: leghatékonyabb, legolcsóbb reklámeszköz – az üzlet jellegét kell tükröznie –
  tájékoztatást, fotókat helyeznek el.
-  plakátok: utcán, közlekedési eszközökön,
-  út menti, utcai táblák: bevezető táblák, utcai táblák,
-  prospektusok, szórólapok: új szolgáltatások megismertetése, népszerűsítése
-  újság- és folyóirat-hirdetés: hatásos reklámeszköz
-  tv, film, rádió: nagyobb vendéglátó egységeknél alkalmazzák,
10.2. AZ ÜZLETEN BELÜL ALKALMAZOTT REKLÁMESZKÖZÖK:
-  Étlap, itallap, menükártya: legyenek ízlésesek, mutassák be a választékot,
-  Számolócédulák, papírszalvéták, poháralátétek: szakmai célt szolgálnak, reklámoznak
-  Csomagolóeszközök: cukrászdában, gyorsétkező-helyeken, növeli az áru értékét
-  Kóstolók, bemutatók: a vendégek számára újdonságot jelent
-  Egyéb eszközök: személyre szóló ajándékok, meghívók, szervezett játékok, utazások

								
To top