Docstoc

planning verbouwing

Document Sample
planning verbouwing Powered By Docstoc
					Planning verbouwing versie 2.0                          Toelichting
Doel Planning:
 Door het opstellen van een goede planning voor het verbouwen wordt je gedwongen om op een efficiente en simpele manier
   de uitvoering van de verbouwing duidelijk te krijgen.
 Je wordt hierbij uitgedaagd om in te schatten hoe lang je (of je aannemer) ergens mee bezig mag zijn en in welke volgorde de verbouwing aangepakt moet worden
 De compleetheid en volgorde is hierin het belangrijkste.
 Want ook al is plannen een vak apart; met wat logisch nadenken en de voorbeeld planning kun je zelf al een eind komen.
 Als iets langer duurt dan verwacht dan kun je bij gaan sturen door bijvoorbeeld meer mensen in te huren. Daarnaast zie je waar de knelpunten ontstaan.
 De planning is dus een leidraad om de volgorde en de prioriteiten op de verschillende momenten in de uivoering te bepalen.
 Zo verklein je de kans op tegenvallers en vertragingen tijdens het verbouwtraject en heb je meer zekerheid over de opleverdatum.

Flexibiliteit
  Het model is niet beveiligd dus je kunt alles aanpassen. Zodoende heb je alle vrijheid en flexibiliteit om het helemaal jouw planning te maken.
  Normaal gesproken hoe je alleen maar de gele cellen in te vullen.

NB De planning lijkt op het eerste gezicht hetzelfde als het Stappenplan. Dit is echter niet zo.
 De Planning is er echt voor de uitvoering ne het Stappenplan is meer gericht op de voorbereiding van je verbouwing.
 Het stappenplan is dus een leidraad om de volgorde en de prioriteiten op de verschillende momenten in de voorbereiding te bepalen.

Veel werk?
Wij willen bij Verbouwkosten.com altijd grondig te werk gaan. Vandaar dat je het idee zou kunnen krijgen dat het veel werk is.
Daar heb je helemaal gelijk in. Plannen lijkt makkelijk maar er komt best veel bij kijken, vooral bij een grote verbouwing.
Vandaar ook dat er in de gebruiksaanwijzing veel te doorlopen stappen staan en een volgorde.
Als je dit zorgvuldig doorneemt dan heb je daarna echt een planning waar je iets aan hebt!

Disclaimer:
De algemene voorwaarden van Verbouwkosten.com zijn van toepassing . Zie          voorwaarden
Verbouwkosten.com doet zijn best om alle producten zo goed mogelijk te maken.
Desalniettemin garandeert dit document je niet van een volledige compleetheid/ juistheid voor de verbouwing

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van Verbouwkosten.com

Gebruiksaanwijzing
 Begin met het doornemen van de volgorde in de           gebruiksaanwijzing

Instructievideo's
  Voor dit model zijn ook instructievideo's aanwezig voor je:    instructievideo's
Planning verbouwing versie 2.0                             Gebruiksaanwijzing
Met de onderstaande beschrijving kun je de planning invullen. De volgorde van de stappen is belangrijk voor een goede en soepele planning.

volgorde  omschrijving
    1  Ga naar tabblad 'Planning' en bekijk de opbouw van het model.
    2  Vul de algemene gegevens bovenin de gele cellen in.
    3  Vul de startdatum van de verbouwing in.
    4  Begin nu van grof naar fijn alle verbouwingen op te schrijven.
      Dus eerst schrijf je regel voor regel de hoofdverbouwingen: badkamer en daaronder woonkamer en daaronder slaapkamer etc.

      Vuistregels
     5 Daarna ga je afwegen waar als eerst aan begonnen moet worden. Dit zijn vuistregels:
            Verbouwen van grof naar fijn;
            Verbouwen van boven (zolder) naar onder (begane grond) omdat het vuil zich naar beneden verplaatst. Verbouwde ruimtes beschadigen en worden weer vies. Zonde dus.
            Daarnaast wil je zo lang mogelijk wachten met dure materialen (sanitair, CV ketel) en materialen die snel kunnen beschadigen/ vies worden (stucwerk/ houten vloer);
            Het schilderwerk van de plafonds doe je voordat de muren geschilderd of behangen worden;
            Het leggen van de vloer en terughangen van de geschilderde deur doe je als laatste. Daarna: deur op slot!;
            Zo lang mogelijk wachten met toilet verwijderen;
            Zo lang mogelijk wachten met watertoevoer verwijderen;
            Zo lang mogelijk wachten met gas afsluiten (vooral bij kou);
            Zo lang mogelijk wachten met waardevolle keuken/ sanitair/ cv ketel.

      Opsplitsen van de hoofdverbouwingen in kleinere stapjes
     6 Als je alle hoofverbouwingen hebt genoteerd dan kun je die gaan opsplisten in kleinere stapjes. Zoals: verwijderen vloerbedekking, verwijderen behang, schuren kozijnen etc.
            Hierbij werk je ook van boven naar onder en van grof naar fijn.

      Wie gaat wat doen?
     7 Vervolgens vul je in wie welk stapje gaat doen (bijv. loodgieter/ ikzelf/ etc).
     8 Vervolgens overleg je hoe lang die persoon ermee bezig is. Dit aantal schrijf je in de kolom 'aantal dagen' (bijv 5 dagen).
      Voeg verschillende kleuren toe voor alle verschillende mensen die verbouwen. Bijv. de timmerman, elektricien etc.

      Intekenen planning
      Je weet wat er allemaal moet gebeuren, door wie en hoe lang die persoon ermee bezig is.
    9  Nu kun je de planning gaan intekenen.
    10  Dit is het intekenen van de gekleurde (blauwe/ gele/ groene/ rode) lijnen zoals je in de voorbeeldplanning ziet.
      Bij bijvoorbeeld 5 dagen is de gekleurde lijn 5 blokjes lang.
    11  De klus die daar op volgt staat in de regel eronder. Die laat je beginnen als de andere is beëindigd.
    12  In sommige gevallen kan de volgende klus eerder beginnen. Dit kan als het gaat om:              1) een andere persoon;
                                                             2) deze 2 personen elkaar niet in de weg lopen en
                                                             3) dit volgens hen allebei echt mogelijk is (ga niets forceren).

     Kritieke pad
    13 Nu ga je het kritieke pad duidelijk maken. Dit is het pad in je planning welke 'kritisch' is.
     Dat wil zeggen dat veel daarvan afhankelijk is. Als je een dag uitloopt met een klus op dit kritieke pad loopt meteen je hele verbouwing een dag uit.
     Logischerwijze ga je er alles aan doen om die klussen echt streng bij te houden en eventueel maatregelen neemt als het dreigt mis te gaan.

     In te huren bedrijven/ mensen
    14 Het is belangrijk om in te huren mensen te laten werken in aaneengesloten dagen.
     De reden is enerzijds dat er soms voorrijdkosten berekenend worden per keer dat ze moeten komen.
     Anderzijds is het vaak veel regelwerk om ze op jouw gewenste tijdstip te laten komen (afspraak is niet altijd afspraak helaas).
     Je planning zul je daarop waarschijnlijk wat aan moeten passen.

     Periode in het jaar
    15 Maak een realistische planning waarin je rekening houdt met de seizoenen. Buiten werken in de kou, wind en regen werkt erg belemmerend.

     Uitdaging planning
     Deze bovenstaande redenen maakt het plannen vaak lastig. Er is niet 1 regel waar je je aan moet houden maar meerdere. En allemaal zijn ze belangrijk.
    16 Je zal dus alles in kaart moeten brengen en een aantal scenario's moeten bedenken voordat je de definitieve keuze maakt voor de definitieve planning.
     Dit is niet makkelijk maar het is wel goed dat jij dat zelf doet want jij bent de enige die er het meeste belang bij heeft dat je verbouwing snel af is.
     Een aannemer/klusjesman zal sneller geneigd zijn om alleen naar zijn eigen werkzaamheden te kijken zonder veel rekening te houden met
     andere belangen. (Om de kosten in de hand te houden is zijn planning wel erg belangrijk overigens)
    17 Als je jouw planning kunt combineren met die van de aannemer dan kun je een goede definitieve planning maken en je weet wat je van elkaar verwacht.

     Opleveren
    18 Als je dit allemaal hebt gedaan dan heb je nu een vaste opleverdatum (of een aantal werkdagen) voor jezelf en voor de aannemer.
    19 Als de aannemer alles doet voor je dan is die datum gelijk, in de andere gevallen vaak niet. Leg die datum altijd vast.

     Bijhouden van de planning tijdens het verbouwen
    20 Het is belangrijk om wekelijks (liefst nog meer) de planning bij te houden en actie te ondernemen als het mis dreigt te gaan.
    21 Doe dit ook in je bouwvergadering met de aannemer en leg de acties (en eventueel aangepaste planning) vast. Zo voorkom je nare verrassingen achteraf.

      Overige aandachtspunten
      De planning gaat uit van 6 werkdagen per week, dus inclusief de zaterdag. Als dat er in jouw geval 5 moeten zijn dan kun je die dag leeg laten.
      Plan ook 10% aan onvoorziene werkzaamheden in.
      Vergeet de vergunningsprocedures niet.
      Denk aan vakantiedagen.
      Overleg het aantal dagen met de uitvoerende mensen zoals de aannemer/ loodgieter/ elektricien/ keukenzetter/ stucadoor/ schilder en vloerenlegger.
      Let op: niet alles kan in 1 of 2 dagen! Bijv: Als jijzelf nog nooit een dak van binnenuit hebt geïsoleerd kun je daar zomaar 2 weken fulltime mee bezig zijn.
      Het te huren materieel (zoals een steiger) kun je ook in de planning opnemen.
      Het te leveren materiaal door de leveranciers kun je zo ook goed inplannen. Niet te vroeg maar ook zeker niet te laat!
      Je vrienden en familie kun je nu ook inplannen (klusweekenden).
      Zie de voorbeeldplanningen van verschillende hoofdverbouwingen. Hierin beginnen ze als voorbeeld allemaal op dag 1. In jouw planning moeten ze elkaar opvolgen.
      Dagen met onwerkbaar weer (indien het buitenwerk betreft) maak je zwart en corrigeer je op de einddatum.
      Bijvoorbeeld: de eerste hoofdverbouwing is de zolder en de tweede de hoofdslaapkamer. Als jouw zolder na dag 10 klaar is begint je hoofdslaapkamer op dag 11, etc.
      Dit is inderdaad heel wat informatie en ook zijn het veel te doorlopen stappen. Als je dit echter zorgvuldig doet dan win je die tijd terug in de uitvoering!

Planning
  Begin nu met het maken van de                      planning


Instructievideo's
  Voor dit model zijn ook instructievideo's aanwezig voor je:      instructievideo's
Planning verbouwing versie 2.0
adres woning:   vul het adres in                                          Verbouwkosten
door:      vul je naam in                                                  offerteaanvraag
datum gemaakt: vul datum in                                                       producten
datum aangepast: vul datum in

verbouwing     werkzaamheden                                      door          aantal dagen    weken
                                                                            1         2  3
                                                                           datum
                                                                           vul in
                                                                           werkdagen
                                                                            1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
                                                                           totaal aantal dagen
                                                                           1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17


Planning
          Hier kun je je eigen verbouwing gaan plannen. Maak gebruik van de voorbeeld planningen voor de zolder, keuken en badkamer hieronder.
          Klik op de regel hier links en selecteer: 'invoegen' na het klikken op de rechtermuisknop.
          Je ziet dat er dan een regel wordt ingevoegd.
voorbeeldplanning:
zolder       container bestellen                                   mijzelf                1
          spullen inkopen                                     mijzelf                1
          constructie verstevigen                                 aannemer               3
          trapgat vergroten                                    aannemer               2
          huidige vloerplaten verwijderen                             mijzelf                2
          leidingen in vloer aanbrengen                              installateur             2
          isoleren tussen verdieping en zolder                           mijzelf                3
          goede draagvloer aanbrengen                               mijzelf                4woonkamer     meenemen met andere verbouwing (zoals een nieuwe aanbouw)                mijzelf                1
          opstellen eisen en wensen pakket                             mijzelf                2
          budget vaststellen                                    mijzelf                1
          match zoeken tussen eisen en wensen en budget                      mijzelf/ leveraniers         1
          lokatie open haard afwegen (bestaand of nieuwe plaats)                  mijzelf                1
          aanschaf vloer/ haard/ radiatorombouwen/ afwerkmaterialen/ stofzuigersysteem/ etc    mijzelf        20 (let op levertijden)
          afvoer/ verkoop oude vloer en andere te slopen materialen                mijzelf                5
          constructiewijzigingen meenemen in plan indien nodig (muur doorbraak)          constructeur             10
          vergunning bij constructiewijziging regelen (kan lang duren)               mijzelf of architect         20
          electra en audio (en thermostaat) aanleggen                       installateur             6
          plafond handhaven maar wel bijwerken plafondlijsten                   aannemer               2
          stucwerk wanden                                     aannemer               3
          uitloop ivm veel verschillende partijen/ naleveringen etc                mijzelf                2
          vloer leggen                                       aannemer               2
          puin afvoeren/ opruimen                                 mijzelf                1
          opleveren                                        mijzelf                1

keuken       opstellen eisen en wensen pakket                            mijzelf                5
          budget vaststellen                                   mijzelf                1
          match zoeken tussen eisen en wensen en budget                     mijzelf/ keukenleverancier      20
          lokatie keuken afwegen (bestaand of nieuwe plaats)                   mijzelf                5
          meenemen met andere verbouwing (zoals keuken in aanbouw)                mijzelf                1
          aanschaf keuken (zie verbouwkosten.com voor alle mogelijkheden)            mijzelf        20 (let op levertijden)
          tijdelijke keuken of oude keuken zo lang mogelijk handhaven              mijzelf                1
          afvoer/ verkoop oude keuken                              mijzelf                1
                                                     c
          constructiewijzigingen meenemen in plan indien nodig (open keuken maken/ muur doorbraak) onstructeur            10
          vergunning bij constructiewijziging regelen (kan lang duren)              mijzelf of architect         20
          waterleidingen voor nieuwe keuken aanleggen/ aanpassen (vaatwasser bv)         installateur             1
          gasleidingen voor nieuwe keuken aanleggen/ aanpassen (andere lokatie fornuis)     installateur             1
          electra voor nieuwe keuken aanleggen (extra groep voor combimagnetron/ stoomoven etc) installateur              1
          oude keuken verwijderen (of al eerder voor leidingwerk)                mijzelf                1
          stucwerk achter tegelwerk                               aannemer               3
          tegelwerk achter keuken aanbrengen                           aannemer               1
          vloer aanpassen/ bijwerken indien nodig                        aannemer               1
          plafond/ spots aanpassen/ bijwerken indien nodig                    aannemer               1
          uitloop ivm veel verschillende partijen/ naleveringen etc               mijzelf                1
          keuken plaatsen (let op hoogte ivm vloernivo)                     keuken leverancier          2
          kitwerk keuken                                     keuken leverancier          1
          waterdichtheid randen/ gootsteen/ vaatwasser etc                    keuken leverancier          1
          oude keuken afvoeren                                  mijzelf                1
          puin afvoeren/ opruimen                                mijzelf                1
          opleveren                                       mijzelf                1badkamer      opstellen eisen en wensen pakket                            mijzelf                5
          budget vaststellen                                   mijzelf                1
          match zoeken tussen eisen en wensen en budget                     mijzelf/ badkamer leverancier    20
          lokatie badkamer afwegen (bestaand of nieuwe plaats)                  mijzelf                2
          meenemen met andere verbouwing (bv met toilet)                     mijzelf                1
          aanschaf badkamer (zie verbouwkosten.com voor alle mogelijkheden)           mijzelf        10 (let op levertijden)
          tijdelijke badkamer of oude badkamer zo lang mogelijk handhaven            mijzelf                1
          constructiewijzigingen meenemen in plan indien nodig (bv muur doorbraak)        constructeur             10
          vergunning bij constructiewijziging regelen (kan lang duren)              mijzelf of architect         20
          waterleidingen voor nieuwe badkamer aanleggen/ aanpassen                installateur             1
          electra voor nieuwe badkamer aanleggen (extra groep voor combimagnetron/ stoomoven etc)installateur             1
          oude badkamer verwijderen (of al eerder voor leidingwerk)               mijzelf                3
          stucwerk achter tegelwerk                               aannemer               3
          tegelwerk wanden aanbrengen                              aannemer               1
          bad/ douchebak etc plaatsen                              badkamer leverancier         2
          vloer aanpassen/ bijwerken indien nodig                        aannemer               2
          plafond/ spots aanpassen/ bijwerken indien nodig                    aannemer               2
          tegelwerk vloeren aanbrengen                              aannemer               2
          droogtijd vloertegelwerk                                mijzelf                2
          uitloop ivm veel verschillende partijen/ naleveringen etc               mijzelf                1
          overige toestellen plaatsen (toilet, wastafel etc)                   badkamer leverancier         2
          kitwerk                                        badkamer leverancier         1
          waterdichtheid randen etc                               badkamer leverancier         1
          puin afvoeren/ opruimen                                mijzelf                1
          opleveren                                       mijzelf                1
  4         5         6         7           8          9          ##         ##       ##     ##        ##         ##         ##
6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82  83 84 85 86 87 88 89 90 91
                               denk aan de vakantiedagen en neem een aantal (bv 10%) onvoorziene dagen (uitloopdagen) mee
          ##           ##           ##           ##           ##           ##           ##           ##           ##           ##
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Planning verbouwing versie 2.0         Instructievideo's
1 Instructievideo - Overall video - Korte toelichting over de complete Planning
 Klik hier voor de instructievideo
2 Instructievideo - Voorbeeld video - Voorbeeld toepassing Planning voorbeeld zolder
 Klik hier voor de instructievideo
ng voorbeeld zolder

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/23/2013
language:Unknown
pages:7