Anatomie a fyziologie oka III

Document Sample
Anatomie a fyziologie oka III Powered By Docstoc
					Anatomie a fyziologie oka III.MUDr.Kateřina Špačková
MUDr.Jana Kalitová
3. lekce

  Zraková dráha

  = sítnice  oční nerv  chiasma 
    optické trakty  laterální
  genikulatum  zraková radiace 
  korová zraková centra
Zraková dráha

  Spojení mezi fotoreceptory sítnice a
  zrakovým centrem mozku v týlním laloku
  mozkové kůry
  Zraková dráha je tříneuronová, tvoří ji
  nervové buňky a jejich výběžky
  Podnětem je elektromagnetické záření o
  vlnové délce 380 - 750 nm
  Zraková dráha je přizpůsobena k vnímání
  světla
1. Neuron zrakové dráhy

  Je tvořena bipolárními buňkami sítnice
  Fotoreceptory – bipolární buňka –
  multifokální buňka
  Bipolární buňky sítnice tvoří ganglion
  retinae
1. neuron
 zrakové
 dráhy


2. neuron z.d.
2.Neuron zrakové dráhy
  tvoří vlákna multifokálních buněk sítnice
  Jádra multifokálních buněk se nachází v
  sítnici a jejich neurity pokračují z oka jako
  fasciculus nervi optici (oční nerv) očnicí,
  optickým kanálem do střední jámy lební, zde
  v chiasmatu dochází k částečnému
  překřížení vláken z nasálních polovin sítnic,
  vlákna z temporálních částí sítnic se nekříží
  Za chiasma opticum dráha pokračuje jako
  tractus opticus a končí v postranním
  kolínkovém tělesu - corpus geniculatum
  laterale = primární zrakové centrum mozku
3.Neuron zrakové dráhy

  Je tvořen neurity buněk z primárního
  zrakového centra, vytváří Gratioletův
  svazek a končí v buňkách korového
  zrakového centra v týlním laloku při
  fissura calcarina.
  Ve zrakovém korovém centru dochází
  ke vzniku zrakových vjemů a jejich
  uvědomění si.
3. neuron
zrakové
dráhy
Zraková dráha
  1 milion nervových vláken
  4/5 vláken umožňují vnímat světlo
  1/5 vláken tvoří pupilomotorickou dráhu
  1/4 vláken tvoří makulopapilární svazek
  …vede vzruchy z místa nejostřejšího vidění,
  prakticky v celé délce zrakové dráhy probíhá
  uprostřed nervových struktur, částečně se
  kříží v chiasmatu, takže informace z obou
  makul přichází do obou korových center v
  týlním laloku mozku
Nervus opticus

  Je část zrakové dráhy - začíná jako
  papila zrakového nervu na zadním pólu
  oka , prochází očnicí , optickým
  kanálem a končí v chiasma opticum
  Délka cca 50 mm
  V očnici je esovitě prohnutý
Papila zrakového nervu
Průběh n. opticus v očnici

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:2/21/2013
language:Czech
pages:17