Docstoc

2013 előrejelzés

Document Sample
2013 előrejelzés Powered By Docstoc
					Növényvédelmi előrejelzés
   (prognosztika)
       Ágoston János
   Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal
  Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
  növényvédelmi mikológus (herbológus)
     Az előrejelzés célja(i)
• Miért végezzük?
 – Járvány megelőzése
 – Növényvédelmi kezelések optimalizálása
 – Mert a törvény előírja
• Hogy végezzük?
 – Manuálisan (csapdázás/futtatás, táblázatok és
  grafikonok leolvasása, számítások)
 – Félig manuális (meteorológiai adatokat rögzítjük,
  de a számítást mi végezzük)
 – Automatkusan (Metos, Lufft)
      Előrejelzési formák
• Térben:
 – Helyi
 – Üzemi
 – Kerület
 – Tájegység
 – Országos
 – Nemzetközi
• Időben:
 – Rövidtávú
 – Hosszú távú (távprognózis)
    Mi az előrejelzés alapja?
• A károsító biológiájának ismerete
 – Szabadban kitelel?
 – Hogy telel?
  (tojás, lárva, báb, imágó)
  (kitartó spóra, ivartalan vagy ivaros, micélium)
 – Van-e természetes korlátozó tényezője a
  szaporodásának?
  (nemzedékszám, diapauza, természetes
  ellenségek)
 – Biológiai nullpont (fajonként eltérő)
 – Fejlődéshez szükséges effektív hő összeg
  (fajonként, stádiumonként eltérő)
    Mi az előrejelzés alapja?
• Környezeti tényezők hatása a károsítóra
 – Ha melegebb van gyorsabban nőnek és
  szaporodnak
 – Hidegben lasabban nőnek és szaporodnak
 – Kell-e eső vagy harmat
 – Milyen hosszú ideig van levélnedvesség
• A gazdanövény fenológiája
 – Melyik részét támadja meg a károsító?
 – Fiatal részek
 – Törzs, fás részek, gyökér
 – Virág
 – Termés
       Manuális előrejelzés
•  Mills-féle görbe (varasodás)
•  Naumova-féle nomogram (burgonyavész)
•  Istvánffy-Pálinkás-féle táblázat (peronoszpóra)
•  Sántha-féle görbe
•  Müller-Thürgau görbe
•  Barra és Hegedűs féle nomogram
•  Feromon csapda (rovarok)
•  Spóra futtatás
          Manuális előrejelzés
               Istvánffy és Pálinkás-féle tábzázat, 1913Napi átlag hőmérséklet (°C)   Lappangási idő napokban    Sokéves átlagnak megfelelő időjárás

                  levélen     fürtön

     10-13          13-18      15-18   május közepéig

      14           12-15      12-15   május végéig

      15           11-13      11-13   június elejéig

      16           9-11      9-11   június közepéig

      17            6-7      11-13   június végéig

     18-19           5-6      13-15   július és augusztus

     20-25           4-6      14-18   július és augusztus
Manuális előrejelzés
Manuális előrejelzés
Automatizált előrejelzés
Automatizált előrejelzés
Automatizált előrejelzés
A szőlő peronoszpóra mint példafaj
• Primer fertőzés: 10°C átlag, és minimum 10 mm csapadék 2 nap alatt.
• Szekunder fertőzés: 25°C-on, 2 – 5 mm csapadék és minimum 2 óra
  levélfelület nedvesség.
•  Az fertőzéstől az első tünetek megjelenéséig 61°C hőösszeg szükséges,
  a védekezést 50°C hőösszegig kell elvégezni.
•  Párás időben lerövidül a gomba fejlődési ideje (akár 50%-al is!).
•  A kórokozó UV érzékeny, sporangiumtartói éjszaka fejlődnek ki és
  hajnalban fertőzi a leveleket. UV fényben (napsütés) a zoospóra nem
  képes csírázni, elhal a sporangiumtartóval együtt.
•  Páraszegény környezetben nem képződik főtünet (sporangium,
  sporangiumtartó-gyep).
•  Nem elhanyagolható a déli széllel mediterráneumból betelepülő
  sporangium tömeg sem, ami a hajtáscsúcsokat fertőzi. „Spóra eső”.
•  Az áttelelő oospórák az idősebb levelekben augusztus – szeptember
  hónapokban képződnek.
•  Olajfolt megjelenése után 1-2 nappal jelenik meg a főtünet, ez új
  fertőzési ciklust indít el.
                                Á t la g h ő m é r s é k le t ( ° C )
                            0
                              5
                                   10
                                             15
                                                    20
                                                                    25
                    1 0 .0 5 .0 1

                    1 0 .0 5 .0 2

                    1 0 .0 5 .0 3

                    1 0 .0 5 .0 4

                    1 0 .0 5 .0 5

                    1 0 .0 5 .0 6

                    1 0 .0 5 .0 7
                                                                       40 cm-es hajtáshossz
Primer fertőzés 05-11
                    1 0 .0 5 .0 8

                    1 0 .0 5 .0 9

                    1 0 .0 5 .1 0

                    1 0 .0 5 .1 1

                    1 0 .0 5 .1 2

                    1 0 .0 5 .1 3

                    1 0 .0 5 .1 4
    Napi átlaghőmérséklet
                    1 0 .0 5 .1 5

                    1 0 .0 5 .1 6
                Napok
                    1 0 .0 5 .1 7
    Csapadék
                    1 0 .0 5 .1 8

                    1 0 .0 5 .1 9
                                                                              Napi átlaghőmérséklet - csapadék 2010 május
                    1 0 .0 5 .2 0
    Biológiai nullpont
                    1 0 .0 5 .2 1

                    1 0 .0 5 .2 2

                    1 0 .0 5 .2 3

                    1 0 .0 5 .2 4

                    1 0 .0 5 .2 5
                                                                                                     Primer fertőzés 2010
                    1 0 .0 5 .2 6

                    1 0 .0 5 .2 7

                    1 0 .0 5 .2 8

                    1 0 .0 5 .2 9
                                                       Első tünet levélen 05-25
                    1 0 .0 5 .3 0

                    1 0 .0 5 .3 1
                            0
                              5
 Első tünet virágzaton 05-29
                                10
                                        15
                                                 20
                                                    25
                                                                    30
                                  C s a p a d é k (m m )
                                          Á t la g h ő m é r s é k le t ( ° C )
                                   0
                                     5
                                          10
                                                  15
                                                          20
                                                                25
                                                                     30
                        m á rc iu s 1 5 .


                        m á rc iu s 3 0 .


                         á p rilis 1 4 .
                                                                        vége

                         á p rilis 2 9 .
                                                                      Primer ciklus
                         m á ju s 1 4 .


                         m á ju s 2 9 .


                         jú n iu s 1 3 .


                         jú n iu s 2 8 .
Közép hőmérséklet (°C)
                          jú liu s 1 3 .
                Hónapok
                          jú liu s 2 8 .
Csapadék (mm)
                      a u g u s z tu s 1 2 .


                      a u g u s z tu s 2 7 .
                                                                             Napi átlaghőmérséklet - csapadék 2010 Kecskemét
Biológiai nullpont
                     s z e p te m b e r 1 1 .


                     s z e p te m b e r 2 6 .


                        o k tó b e r 1 1 .


                        o k tó b e r 2 6 .


                      novem ber 10.
                                                                           vége 09-14
                      novem ber 25.
        7-14 nap 1 ciklus
                                   0
                                                                        Utolsó szekunder ciklus
                                                                                                      Szekunder fertőzési ciklusok 2010
                                     10
                                       20
                                            30
                                                  40
                                                        50
                                                              60
                                                                   70
                                                                     80
                                             C s a p a d é k (m m )
   A járvány dinamikája 2009-hez
         képest
A korai fürtfertőzés miatt (mint 1995-ben) a termés túlnyomó része tönkrement. A
 fertőzés július végén 79%, augusztus végére 90% volt! 17 650 ha szőlő - 2,089%!
                      A járvány dinamikája 2009-hez
                            képest
                          2009-es peronoszpóra fürtfertőzöttség időbeli előrehaladása
                      0
                             0                            0         0
                      0
                   100         1                            1         1
                      4       5
                                                          14         13
                   90


                   80


                   70
F e r tő z ö tts é g m é r té k e
                   60


                   50
                        96     94
                                                          85         86
                   40


                   30


                   20


                   10


                    0
                  június közepe   június vége                       július vége     augusztus vége
                                       Tenyészidőszak 2009

                          egészséges   gyengén fertőzött  közepesen fertőzött  erősen fertőzött
                    A járvány dinamikája 2009-hez
                          képest
                          2010-es peronoszpóra fürtfertőzöttség időbeli előrehaladása

                  100%  1
                              9                             8
                                                                   11
                  90%
                      23

                  80%

                              37                            38
                  70%
                                                                   42
F e r tő z ö tts é g m é r té k e
                  60%


                  50%   50


                  40%
                              31                            33

                  30%                                                37

                  20%

                      26       23
                  10%                                        21
                                                                   10
                   0%
                  június közepe    június vége                        július vége   augusztus vége
                                         Tenyészidőszak 2010

                           egészséges    gyengén fertőzött  közepesen fertőzött  erősen fertőzött
Kórokozó előrejelzés - lisztharmat
Kórokozó előrejelzés - lisztharmat
Kórokozó előrejelzés - lisztharmat
Kórokozó előrejelzés - fuzárium
Kórokozó előrejelzés - fuzárium
Kórokozó előrejelzés - fuzárium
      Fénycsapda (Jermy féle)
• univerzális (fényre repülő, nem
 kell külön feromoncsapda
 fajonként)
• Egyes fajok esetében rendkívül
 fontos: pl. kukoricamoly (nincs
 hatékony feromoncsapdája)
• Élőmunka-igényes és költséges
 működtetés, (03.31-10.31)-ig
 minden nap csere, posta
• Fogás függ a környezet
 növényzetétől, takarástól,
 fényszennyeződéstől (időben
 változik)
Szexuál attraktáns (feromon)
     csapdák
Szexuál attraktáns (feromon)
     csapdák
           Színcsapdák
Sárga: üvegházi molytetű, levéltetű, repce fénybogár, repce
szárormányos, kabócák, kukoricabogár, cseresznyelegyek
Kék: tripszek, bundásbogár
Fehér: poloskaszagú alma és szilvadarazsak, káposztalégy,
hagymalégy
Színcsapdák
Színcsapdák
Színcsapdák
            Illatcsapdák:
       almafa szitkár, sodrómolyok, darazsak,
Púposszú illatcsapda:              Darázs illatcsapda
Alkohol+toluol
 Egyedszám és károsító fenológia
      vizsgálat
• Fűháló
• Futtató
• Izolátor
Egyedszám és károsító fenológia
     vizsgálat
Egyedszám és károsító fenológia
     vizsgálat
Egyedszám és károsító fenológia
     vizsgálat
  10 fok feletti hőösszegértékek
   almamolynál a elméletben
• Imágókelésétől a tojásrakás kezdetéig:
           32,2 ˚C
• Tojásrakástól a tojás keléséig:
           87,8 ˚C
• Lárva kelésétől lárvaállapot végéig:
           261,7 ˚C
• Bebábozódástól imágókelésig:
           239,4 ˚C
  10 fok feletti hőösszegértékek
  almamolynál (gyakorlatban)
• Első fogástól a tojásrakás kezdetéig:
           55-60 ˚C
• Tömeges tojásrakásig:
           85-90 ˚C
• Lárva kelés kezdetéig:
           150 ˚C
• Következő nemzedék lepkéinek keléséig:
           640-650 ˚C
                                         fogott lepke db/nap
                               0
                                 5
                                                10
                                                  15
                                                     20
                                                       25
           04.13
           04.18
           04.23
           04.28
           05.03
           05.08
      Tömeges
           05.13
           05.18
           05.23
           05.28
           06.02
           06.07
           06.12
           06.17
           06.22
           06.27
           07.02
           07.07
           07.12
                                                          Jakabszállás, 2007
           07.17
                                                          Az almamoly rajzása
           07.22
           07.27
           08.01
           08.06
           08.11
           08.16
Első tojás tojásrakás Lárvakelés 2ik nemzedék rajzás kezdet


           08.21
           08.26
           08.31
           09.05
           09.10
           09.15
                                 3ik nemzedék lepkék kelése
                                     fo g o tt lep ke d b /nap
              04
                               0
                                 1
                                   2
                                     3
                                        4
                                           5
                                             6
                                                7
                                                   8
                                                     9
                                                       10
                    .1
                         7
              04
                    .2
                         4
              05
                    .0
                         1
              05
                    .0
                         8
              05
      Tömeges
                    .1
                         5
              05
                    .2
                         2
              05
                    .2
                         9
              06
                    .0
                         5
              06
                    .1
                         2
              06
                    .1
                         9
              06
                    .2
                         6
              07
                    .0
                         3
              07
                    .1
                         0
              07
                    .1
                         7
              07
                    .2
                         4
              07
                                                          Az almamoly rajzása Jakabszállás, 2008
                    .3
                         1
              08
Első tojás tojásrakás Lárvakelés 2ik nemzedék rajzás kezdet

                    .0
                         7
              08
                    .1
                         4
              08
                    .2
                         1
              08
                    .2
                         8
És végül mozizzunk!!!

				
DOCUMENT INFO
Description: small lecture about pest and disease forecast