A 2012 év növényvédelmi eseményei - 1 rész

Document Sample
A 2012 év növényvédelmi eseményei - 1 rész Powered By Docstoc
					A 2012 év növényvédelmi
  eseményei - 1. rész
        Ágoston János
     agostonja<kukac>nebih.gov.hu
növényvédelmi mikológus, herbológus, labormérnök
   Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal
   Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
     Károsító Diagnosztikai Osztály
     Meteorológiai adatok
         Kecskemét
Éves átlaghőmérséklet: 11,79°C
 +1,49°C
Éves csapadék: 416,8 mm
 -89,2 mm
Esős napok száma (≥ 1 mm): 73
                                     H ő m é r s é k le t (° C )
                          -15
                             -10
                                -5
                                   0
                                      5
                                           10
                                               15
                                                    20
                                                      25
                                                              30
                                                                 35
                    ja n u á r                   fe b ru á r                  m á rc iu s
                                                       © J. Agoston


                    á p rilis                    m á ju s                    jú n iu s
Napi csapadékösszeg
                    jú liu s
             dátum
                 a u g u s z tu s
Napi átlag hőmérséklet
              s z e p te m b e r                   o k tó b e r
                                                                   Meteorológiai adatok Kecskemét, 2012
                 n o ve m b e r                 d e ce m b e r
                          0
                                5
                                   10
                                          15
                                                  20
                                                       25
                                                                 30
                                     C s a p a d é k (m m )
                                    H ő m é r s é k le t (° C )
                             -5
                                0
                                  5
                                      10
                                             15
                                                   20
                                                             25
                         Janu ár                                   30                        F e b ru á r

                                                     © J. Agoston
                        M á rc iu s                         Á p rilis                         M á ju s                         J ú n iu s
Havi átlaghőmérséklet 2012 (°C)
                         J ú liu s
                 Hónapok
                      A u g u s z tu s                    S z e p te m b e r


Sokéves átlaghőmérséklet (°C)
                        O k tó b e r
                                                                  Hőmérsékleti adatok, Kecskemét 2012
                      N o ve m b e r                      D e ce m b e r                      É v e s á tla g
                                                C s a p a d é k (m m )
                                0
                                  100
                                             200
                                                    300
                                                            400
                                                               500
                         Ja n u á r                                    600                         F e b ru á r                         M á rc iu s
                                     © J. Agoston
                          Á p rilis                          M á ju s                          J ú n iu s
Havi összes csapadék 2012 (mm)
                          J ú liu s
                 Hónapok
                       A u g u s z tu s                      S z e p te m b e r
                                                                     Csapadék adatok, Kecskemét 2012
                         O k tó b e r
Sokéves csapadékösszeg (mm)
                       N o ve m b e r                       D ecem b er                       É v e s á tla g
        Következmények
• A februári hidegben sok helyen elfagyott a szőlő, néhány
 gyümölcs is megsínylette.
• A márciusi szárazságban nem fejlődtek a kalászosok, a
 repce.
• A böjti szelek elhordták a vetést a homokkal.
• Az áprilisi fagyban (-4,5°C – -10,5°C) a még túlélő
 gyümölcstermő növények virágai elfagytak. Főképp a
 csonthéjasok és az almások károsodtak.
• A nyári hőségben kisültek a vetések, a melegkedvelő
 kórokozók (Aspergillus flavus) felszaporodtak, melyek
 toxin termelésükkel minőségi kárt okoztak.
• A fenti okok miatt minimálisra vagy nullára csökkent a
 növényvédelmi kezelések száma.
Károk képekben
Károk képekben
Károk képekben
Károk képekben
Károk képekben
Károk képekben
 Károk képekben
2012-07-10 16:06 Kecskemét, Felsőcsalános
   Károk képekben
2012-07-10 16:06 Kecskemét, Felsőcsalános 60,9°C!
 Másodlagos gomba-anyagcsere
      termékek
• Ilyen termékek:
 – Antibiotikumok
 – Toxinok
• Miért termeli őket a gomba?
 – Saját életterének biztosítása
 – Más gombák/baktériumok elpusztítása vagy
  visszaszorítása
 – Tápnövény gyengítése
 Másodlagos gomba-anyagcsere
      termékek
• Miért fontos?
 – A toxinok az emberek és állatok számára
  mérgezőek
 – Amennyiben egy mezőgazdasági termékben vagy
  élelmiszeripari alapanyagban megtalálható onnan
  ez már nem távolítható el!
• Következtetések:
 – Meg kell akadályozni a toxinok képződését
 – Gyéríteni kell a toxintermelő gombákat

          Hogyan?!
       Mennyire veszélyesek?
    Hatóanyag         Forrás      p.o. LD50 mg/kg

             Fusarium,
             Trichoderma,
Trichotecének
             Myrothecium,        3,8 - 5,2
(dezoxynivalenol = DON)
             Stachybotrys,
             Trichotecium

             Aspergillus ochraceus,
ohratoxin                        20
             Penicillum verrucosum

alfametrin        pl Fendona, Penge       200

NaCl           konyhasó           400

             pl Bi 58,
dimetoát                        600
             Danadim Progress
       Hogy hatnak, és milyen
      élelmiszerben fordulnak elő
  Toxin       Jellemzők      Típusfaj       Miben

                            magvak (főleg olajos),
                    Apergillus
        máj- és vese károsító,         gabona (kukorica),
                    flavus,
aflatoxin    rákkeltő,                fűszerek,
                    A. nominus,
        immunszupresszív,            tej,
                    A. parasiticus
                            hús.

                    Alternaria
                            takarmányok,
alternariolok  fitotoxikus,      alternata,
                            zöldséglevek
                    A. solani

                            rizs,
                            árpa,
                    Penicillium   kukorica,
citrinin    vesekárosító
                    citrinum     hús,
                            tej,
                            tojás
      Hogy hatnak, és milyen
     élelmiszerben fordulnak elő
   Toxin       Jellemzők      Típusfaj     Miben

         izomgörcs,
                     Claviceps
         hányás,
ergot-toxinok              purpurea
         hasmenés,               gabonák
(ergotamin)               C. paspali
         hallucináció,
                     C. fusiformis
         gyógyszer alapanyag.


         hőstabil,
                            gabonák,
         női nemi hormon
                            takarmányok,
Fuzariotoxinok  (zearalenon) hatású,
                            sör,
(trichotecének,  rákkeltő.
                     Fusarium spp. hús,
fumozinin,    Fitotoxikus, hányást
                            tej,
zearalenon)    okoz.
                            tojás,
         Néhány idegméregként
                            péksütemények!!!!
         hat.
        Hogy hatnak, és milyen
       élelmiszerben fordulnak elő
  Toxin        Jellemzők        Típusfaj        Miben

                       Aspergillus    gabona (árpa, rozs és a
                       ochraceus,    belőle készült kenyér!),
        máj- és vese károsító,
                       A. carbonarius,  kávé,
        rákkeltő,
ochratoxin                  A. niger és még  mazsola,
        immunszupresszív,
                       13 faj      sör,
        zsíroldékony.
                       Penicillum    hús (sertés),
                       verrucosum    tej

        antibiotikum is!
        Értágító, agyvérzést és   Penicillium
                                gyümölcs, zöldség és
patulin     tüdőembóliát okozhat.    expansum
                                ezek levei
        Rákkeltő, mutagén,      P. patulum
        idegméreg.

                       Acremonium,
        immunszupresszív,      Fusarium,
trichotecének                         gabona
        fitotoxikus, bőr irritáló,  Trichoderma
                       Trichotecium
Nem csak növényeket betegítenek meg!
    Állati kórokozó      Emberi és állati kórokozó     Növényi/raktári kórokozó
             Absidia sp.

             Acremonium spp.           Alternaria alternata

             Alternaria alternata

Aspergillus terreus    Alternaria tenuissima

             Aspergillus flavus          Alternaria tenuissima

             Aspergillus fumigatus

             Aspergillus niger

             Cladosporium cladosporoides     Aspergillus flavus

             Curvularia geniculata

             Exophiala jeanselmei

             Fusarium chlamydosporum       Aspergillus niger
Penicillium martensii
             Fusarium oxysporum

             Fusarium solani

             Mucor sp.              Penicillium expansum

             Paecilomyces spp.

             Penicillium marneffei

             Phialophora verrucosa        Fusarium sp.

             Prototheca wickerhamii

Sepedonium spp.      Rhinocladiella spp.
                                Mucor sp.
             Rhizopus sp.

             Scedosporium apiospermum
                                Rhizopus sp.
             Scopulariopsis brevicaulis
Csírakori betegséget okozó gombák
  Maghéjon      Belső       Csíra/csemete fertőző

Alternaria   Ciboria batschiana  Alternaria alternata

Aspergillus  Fusarium       Cylindrocarpon destructans

Cladosporium  Ophiostoma      Fusarium

Mucor     Phomopsis      Macrophomina phaseoli

Penicillium             Phytophthora
        Pythium
Rhizopus              Pythium

                  Rhizoctonia solani
Trichotecium  Rhizoctonia solani
                  Rosellinia quercina
    Néhány szó a Fusarium fajok
       fontosságáról
• Kedvezőtlen körülmények között klamidospórát képez, így
 akár 5-8 évig is a talajban fennmaradhat.
• Csírapusztulást, hervadást, kalászfertőzést okozhat.
• A fertőzött kalászban kifejlődő szemek belülről
 fertőződnek.
• A beteg szemekben toxinok képződhetnek, ezek jórésze
 hőstabil.
• A nagymértékben fertőzött tételek alkalmatlanok bármilyen
 további felhasználásra, vetésre.
• Megsemmisítés: Egészséges tétellel keverik, majd feletetik
 állatokkal.
• A fertőzött szem csírakorban elpusztul, a fertőzés tovább
 terjed a szomszédos csírákra.
Néhány szó a Fusarium fajok
   fontosságáról
Néhány szó a Fusarium fajok
   fontosságáról
   Konídiumtartó konídiumokkal
Néhány szó a Fusarium fajok
   fontosságáról
   Sporodóhium konídiumokkal
Néhány szó a Fusarium fajok
   fontosságáról
     Klamidospórák
Néhány szó a Fusarium fajok
   fontosságáról
                   b e ls ő fe r tő z ö t ts é g %
               0
                 5
                   10
                           15
                                    20
                                              25
           1970                                    30
           1971
           1972
           1973
           1974
           1975
           1976
           1977
           1978
           1979
           1980
           1981
           1982
           1983
           1984
           1985
           1986
           1987
           1988
                                       © J. Agoston
           1989
           1990
Országos átlag
                       12,18
         Év
           1991
           1992
           1993
           1994
           1995
           1996Sokéves átlag
           1997
           1998
           1999
           2000
           2001
           2002
           2003
           2004
                                                   Kalászosok Fusarium belsőfertőzöttsége (NÉBIH nyomán, 2012)
           2005
           2006
           2007
           2008
           2009
           2010
           2011
                                                        10,32
           2012
                            Fusarium belső fertőzöttség megyénként (Halász Ágnes nyomán,
                  50
                                          2012)
                    45
                  45

                  40
                                                                                                                          36,65
                  35
B e ls ő fe r t ő z ö tt s é g %
                                 © J. Agoston
                  30

                  25
                                                                                                                       20,9
                  20                                                                                      18,55


                  15
                                                                             10,32             10,97
                  10                                                                                  9                               8,33
                                    6,17                             6,5                                              5,92
                                                                        4,38
                  5         2,78  2,15                        2,2
                                          2,01        1,7                               1,9
                                                              0,7
                  0
                                                              G yőr
                                                          P e st
                                                                                                         S z a b o lc s
                                                                  H a jd ú
                            B ács
                                    B o rs o d
                                                                             S z o ln o k
                                                    F e jé r
                    B a ra n y a
                                                                        H eves
                                                                                                    Somogy
                                                                                                                       Vas
                                                                                     K o m á ro m
                                                                                                                                   Z a la
                                                                                             N ó g rá d
                                                                                                                 T o ln a
                                Békés
                                                                                                                           V e s z p ré m
                                          C s o n g rá d
                                                                        Megye

                                                   Fusarium spp. belső fertőzöttség, megyei átlagok (%) 2012                    Országos átlag
                                                 B e ls ő fe r tő z ö t ts é g %
                                       0,00
                                          1,00
                                              2,00
                                                  3,00
                                                     4,00
                                                         5,00
                                                            6,00
                                                                    7,00
                                                                        8,00
                                                                           9,00
                                                                               10,00
                           B á c s b o rs ó d
                           B á c s b o rs ó d
                                D á vo d
                                D á vo d
                              D usnok
                          F ü lö p s z á llá s
                          H om okm égy
                                 Iz s á k
                                 Iz s á k
                                 Iz s á k
                                                             © J. Agoston

                                 Iz s á k
                          J á n o s h a lm a
                          J á n o s h a lm a
                          J á n o s h a lm a
                          J á n o s h a lm a
                          J á n o s h a lm a
                              K a lo c s a
                              K a lo c s a
                                K ecel
                Település
                                K ecel
Fusarium belső fertőzöttség %
                           K e cskem ét
                                                                                           (Ágoston János)
                           K e cskem ét
                           K e cskem ét
                      K is k u n fé le g y h á z a
                      K is k u n fé le g y h á z a

megyei átlag
                          K is k u n h a la s
                            K unadacs
                           K u n s z á llá s
                                                  2,78
                               M é ly k ú t
                            N a g y k ő rö s
                          P e tő fis z á llá s
                                                                                   Kalászosok belső Fusarium fertőzöttsége Bács, 2012
                                  S o lt
                                  S o lt
                            S o ltv a d k e r t
                            T is z a a lp á r
                            T is z a a lp á r
                            T is z a a lp á r
         Mi a megoldás?
• Fémzárolt, ellenőrzött magtétel vetése.
 – Rezisztens és toleráns fajták!
• Vetőmag csávázás. Így csökkenthetjük a fertőzés
 továbbterjedését.
• Kalászvédelem
 – (Kalászhányás)
 – Virágzás kezdetén
 – Fővirágzásban
• Elővetemény!!! (monokultúra, kukorica)
    Nem a fémzárolt vetőmag és a
    növényvédőszer a drága, hanem a
   betakarított, de eladhatatlan termény!
          Méhpusztulások
• Nem teljesen tisztázott okok
  – Méhészek szerint növényvédőszer elsodródás.
  – Termelők szerint helytelen méhészeti gyakorlat. (Varroa
   atka, vírusok, általános gyengültség az iparszerű termelés
   miatt)
• Fontos a termelők és a méhészek együttműködése.
• Csak és kizárólag a kultúrában engedélyezett szerek
 alkalmazása!
• Csak az engedélyokiratban foglaltak szerinti alkalmazás!
• Ellenkező esetben növényvédelmi bírság, melynek
 értéke 10 millió forint lehet. (194/2008 VII-31. Korm. r.)
• Az ilyen termék nem hozható forgalomba (2008 évi XLVI
 törv. 5 §) → megsemmisítés
       Parlagfű helyzet 2012
• Első csíranövények megjelenése 2012-03-24
• 2012-04-10ei -7°C meg sem kottyant nekik!
• Első virágzó növények 2012-05-12
  – A teljes populáció kb 0,1%a.
• A nyári szárazság sem viselte meg.
• Utolsó termést érlelő növények 2012-12-02
• 2012-ben kevesebb bírság volt mint 2011-ben
• Amennyiben csapadékosabb lesz az időjárás
 várhatóan nagyobbra fognak nőni a növények, így
 több magot tudnak érlelni.
• Egész tenyészidőszakban folyamatosan csírázik!
Parlagfű helyzet 2012
    2012-03-24
Parlagfű helyzet 2012
    2012-04-03
Parlagfű helyzet 2012
            Elfagyott liliomok
   2012-04-10 -7°C
Parlagfű helyzet 2012
    2012-05-12
Parlagfű helyzet 2012
    Kaszatok!!!
    2012-12-02
És végül mozizzunk!!!

				
DOCUMENT INFO
Description: Main problems in plant protection in Hungary, Bács-Kiskun County, 2012.