Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Week4

VIEWS: 0 PAGES: 5

									          Örnek Veritabanı (Kütüphane)

• Veritabanı Gereksinimleri (Database Requirements)
   • PERSONEL tarafından kütüphanedeki KİTAP’lar ÖDÜNÇ
   alınabilecektir.
   • Her PERSONEL’in halen ÇALIŞTIĞI bir BİRİM vardır.
   • Her PERSONEL’in daha önce çalıştığı BİRİM’ler ve bu birimlerdeki
   UNVAN’ları saklanacaktır.
   • Her KİTAP farklı bir YAYINEVİ tarafından basılmaktadır.
   • Kütüphanede farklı YAZARLAR’ların farklı KİTAP’ları bulunabilmektedir.
   • Akademik PERSONEL akademik UNVAN’a, idari PERSONEL ise idari
   UNVAN’a sahiptir.


 • İş Kuralları (Business Rules)
   • Akademik UNVAN’a sahip PERSONEL KİTAP’ları 30 gün için, idari
   UNVAN’a sahip PERSONEL 15 gün için ÖDÜNÇ alabilmektedir.
   • Akademik UNVAN’a sahip PERSONEL aynı anda en fazla 10 kitap,
   idari UNVAN’a sahip PERSONEL aynı anda en fazla 5 kitap ÖDÜNÇ
   alabilmektedir.
 BİL 106 Veritabanı Yönetimi                     TOBB ETÜ
          Örnek Veritabanı (Kütüphane)

• Bütünlük Kısıtlamaları
   • Bir BİRİM’de PERSONEL varsa o BİRİM veritabanından silinemez.
   • PERSONEL’in daha önce çalıştığı BİRİM’lerle ilgili bir kayıt varsa, bu
   kayıta bağlı PERSONEL ve BİRİM silinemez.
   • Personelin daha önce ÇALIŞTIĞI_BİRİMLER tablosunda BİRİMNO ve
   PERSONELNO kolonlarının güncellenmesine izin verilmeyecektir.
   • Bir PERSONEL’in ÖDÜNÇ aldığı kitap varsa o PERSONEL
   veritabanından silinemez.
   • BİRİM tablosundaki BIRIMNO kolonu güncellendiğinde PERSONEL
   tablosundaki BIRIMNO kolonu da otomatik olarak güncellenmelidir.
   • Bir YAZAR’a ait KİTAP varsa o yazar veritabanından silinemez.
   • YAZAR tablosundaki YAZARNO kolonu güncellendiğinde KİTAP
   tablosundaki YAZARNO kolonu güncellenmelidir.
   • Bir YAYINEVI’ne ait KİTAP varsa yayınevi veritabanından silinemez.
   • Bir YAYINEVI’nin YAYINEVINO kolonu güncellendiğinde KİTAP
   tablosundaki YAYINEVINO kolonu da güncellenmelidir.
   • Bir UNVAN silindiğinde PERSONEL tablosundaki ilgili personelin
   UNVANNO alanı NULL yapılmalıdır.

 BİL 106 Veritabanı Yönetimi                      TOBB ETÜ
               Örnek Veritabanı (Kütüphane)
                        Varlık-İlişki Çizeneği
                                          Başlama
 Ünvan Kodu                                                     Birim Adı
           Akademik_Idari                         Tarihi
                             1
       ÜNVAN          Unvan_Birim          Çalıştığı_Birimler           BİRİM        Birim No
               1                                  N
         1                       Ayrılma
 Unvan Adı                                                Telefon      WebSayfası
                                 Tarihi
                                             1
      Personel_Ünvan                   Bulunduğu_Birim
                           N
                 N                           Kitap Adı
                                Alış Tarihi                  Sayfa Sayısı
          N

Sicil No     PERSONEL             Ödünç                  KİTAP
                    N                N                    Kitap_No
                                          N         N
      Adı     Soyadı      İade
                      Tarihi       Ceza                               Yayınevi No
                                        Yazdığı        Bastığı

                                      1                  1    YAYIN EVİ
                       Yazar No        YAZAR         Yazar Adı
                                                           Yayınevi Adı

                                Yazar Soyadı


    BİL 106 Veritabanı Yönetimi                                              TOBB ETÜ
         Örnek Veritabanı (Kütüphane)

               İlişki Şemaları

• BİRİM (Birim No, Birim Adı, Telefon, Web Sayfası)
• UNVAN (Unvan Kodu, Unvan Adı, Akademik_Idari)
•  PERSONEL (Sicil No, Adı, Soyadı, Birim No, Unvan Kodu)

• ÇALIŞTIĞI_BİRİMLER (Sicil No, Birim No, Başlama Tarihi, Ayrılma Tarihi,
Unvan Kodu)

• YAZAR (Yazar No, Yazar Adı, Yazar Soyadı)
• YAYINEVİ (Yayınevi No, Yayınevi Adı)
• KİTAP (Kitap No, Kitap Adı, Sayfa Sayısı, Yazar No, Yayınevi No)
• ÖDÜNC (Sicil No, Kitap No, Alış Tarihi, İade Tarihi, Ceza)BİL 106 Veritabanı Yönetimi                     TOBB ETÜ
         Örnek Veritabanı (Kütüphane)
                İlişki Şema Çizeneği

CALISTIGI_BIRIMLER  SICILNO   BAŞLAMATARIHI    AYRILMATARIHI  BIRIMNO    UNVANKODU           BIRIMADI   WEBSAYFASI   TELEFON   BIRIMNO   BIRIM     PERSONEL   SICILNO  ADI  SOYADI   BIRIMNO  UNVANKODU            UNVANADI    AKADEMIK_IDARI  UNVANKODU     UNVAN


         SICILNO   KITAPNO  ALISTARIHI  IADETARIHI   CEZA   ODUNC       KITAPNO   KITAPADI   SAYFASAYISI  YAZARNO   YAYINEVINO    KITAP


         YAZAR    YAZARADI  YAZARSOYADI   YAZARNO


           YAYINEVI   YAYINEVIADI   YAYINEVINO


BİL 106 Veritabanı Yönetimi                                 TOBB ETÜ

								
To top