Docstoc

Week4

Document Sample
Week4 Powered By Docstoc
					          Örnek Veritabanı (Kütüphane)

• Veritabanı Gereksinimleri (Database Requirements)
   • PERSONEL tarafından kütüphanedeki KİTAP’lar ÖDÜNÇ
   alınabilecektir.
   • Her PERSONEL’in halen ÇALIŞTIĞI bir BİRİM vardır.
   • Her PERSONEL’in daha önce çalıştığı BİRİM’ler ve bu birimlerdeki
   UNVAN’ları saklanacaktır.
   • Her KİTAP farklı bir YAYINEVİ tarafından basılmaktadır.
   • Kütüphanede farklı YAZARLAR’ların farklı KİTAP’ları bulunabilmektedir.
   • Akademik PERSONEL akademik UNVAN’a, idari PERSONEL ise idari
   UNVAN’a sahiptir.


 • İş Kuralları (Business Rules)
   • Akademik UNVAN’a sahip PERSONEL KİTAP’ları 30 gün için, idari
   UNVAN’a sahip PERSONEL 15 gün için ÖDÜNÇ alabilmektedir.
   • Akademik UNVAN’a sahip PERSONEL aynı anda en fazla 10 kitap,
   idari UNVAN’a sahip PERSONEL aynı anda en fazla 5 kitap ÖDÜNÇ
   alabilmektedir.
 BİL 106 Veritabanı Yönetimi                     TOBB ETÜ
          Örnek Veritabanı (Kütüphane)

• Bütünlük Kısıtlamaları
   • Bir BİRİM’de PERSONEL varsa o BİRİM veritabanından silinemez.
   • PERSONEL’in daha önce çalıştığı BİRİM’lerle ilgili bir kayıt varsa, bu
   kayıta bağlı PERSONEL ve BİRİM silinemez.
   • Personelin daha önce ÇALIŞTIĞI_BİRİMLER tablosunda BİRİMNO ve
   PERSONELNO kolonlarının güncellenmesine izin verilmeyecektir.
   • Bir PERSONEL’in ÖDÜNÇ aldığı kitap varsa o PERSONEL
   veritabanından silinemez.
   • BİRİM tablosundaki BIRIMNO kolonu güncellendiğinde PERSONEL
   tablosundaki BIRIMNO kolonu da otomatik olarak güncellenmelidir.
   • Bir YAZAR’a ait KİTAP varsa o yazar veritabanından silinemez.
   • YAZAR tablosundaki YAZARNO kolonu güncellendiğinde KİTAP
   tablosundaki YAZARNO kolonu güncellenmelidir.
   • Bir YAYINEVI’ne ait KİTAP varsa yayınevi veritabanından silinemez.
   • Bir YAYINEVI’nin YAYINEVINO kolonu güncellendiğinde KİTAP
   tablosundaki YAYINEVINO kolonu da güncellenmelidir.
   • Bir UNVAN silindiğinde PERSONEL tablosundaki ilgili personelin
   UNVANNO alanı NULL yapılmalıdır.

 BİL 106 Veritabanı Yönetimi                      TOBB ETÜ
               Örnek Veritabanı (Kütüphane)
                        Varlık-İlişki Çizeneği
                                          Başlama
 Ünvan Kodu                                                     Birim Adı
           Akademik_Idari                         Tarihi
                             1
       ÜNVAN          Unvan_Birim          Çalıştığı_Birimler           BİRİM        Birim No
               1                                  N
         1                       Ayrılma
 Unvan Adı                                                Telefon      WebSayfası
                                 Tarihi
                                             1
      Personel_Ünvan                   Bulunduğu_Birim
                           N
                 N                           Kitap Adı
                                Alış Tarihi                  Sayfa Sayısı
          N

Sicil No     PERSONEL             Ödünç                  KİTAP
                    N                N                    Kitap_No
                                          N         N
      Adı     Soyadı      İade
                      Tarihi       Ceza                               Yayınevi No
                                        Yazdığı        Bastığı

                                      1                  1    YAYIN EVİ
                       Yazar No        YAZAR         Yazar Adı
                                                           Yayınevi Adı

                                Yazar Soyadı


    BİL 106 Veritabanı Yönetimi                                              TOBB ETÜ
         Örnek Veritabanı (Kütüphane)

               İlişki Şemaları

• BİRİM (Birim No, Birim Adı, Telefon, Web Sayfası)
• UNVAN (Unvan Kodu, Unvan Adı, Akademik_Idari)
•  PERSONEL (Sicil No, Adı, Soyadı, Birim No, Unvan Kodu)

• ÇALIŞTIĞI_BİRİMLER (Sicil No, Birim No, Başlama Tarihi, Ayrılma Tarihi,
Unvan Kodu)

• YAZAR (Yazar No, Yazar Adı, Yazar Soyadı)
• YAYINEVİ (Yayınevi No, Yayınevi Adı)
• KİTAP (Kitap No, Kitap Adı, Sayfa Sayısı, Yazar No, Yayınevi No)
• ÖDÜNC (Sicil No, Kitap No, Alış Tarihi, İade Tarihi, Ceza)BİL 106 Veritabanı Yönetimi                     TOBB ETÜ
         Örnek Veritabanı (Kütüphane)
                İlişki Şema Çizeneği

CALISTIGI_BIRIMLER  SICILNO   BAŞLAMATARIHI    AYRILMATARIHI  BIRIMNO    UNVANKODU           BIRIMADI   WEBSAYFASI   TELEFON   BIRIMNO   BIRIM     PERSONEL   SICILNO  ADI  SOYADI   BIRIMNO  UNVANKODU            UNVANADI    AKADEMIK_IDARI  UNVANKODU     UNVAN


         SICILNO   KITAPNO  ALISTARIHI  IADETARIHI   CEZA   ODUNC       KITAPNO   KITAPADI   SAYFASAYISI  YAZARNO   YAYINEVINO    KITAP


         YAZAR    YAZARADI  YAZARSOYADI   YAZARNO


           YAYINEVI   YAYINEVIADI   YAYINEVINO


BİL 106 Veritabanı Yönetimi                                 TOBB ETÜ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/19/2013
language:Unknown
pages:5