واردات

Document Sample
واردات Powered By Docstoc
					                                       IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
     Name                             BRAND         Dosage Form  Company                                       Importer
   1  ALGIFLEX                           PLENILIFE       TAB      V2MED (OLIGOCAPS)                                ‫نیکما دارو شیمی‬
   2  ALGOMED CHLORELLA VULGARIS®                             TAB      BIOPRODUKTE                                  ‫فرداي سبز ایرانیان‬
   3  ALL NATURAL WHEY PROTEIN 100%                 MRM          POWDER     BARTECH                                      ‫اردستان تجارت‬
   4  ALOE VERA SOLAR HELIODERM                   ESI          TAB      ESI                                        ‫عسل دارو کیش‬
   5  ALVITYL®                                      SYRUP     SOLVAY                                        ‫بهستان دارو‬
   6  ALVITYL®                                      TAB      SOLVAY                                        ‫بهستان دارو‬
   7  AMERICAN B.B.Y (BEST BREWER'S YEAST )             TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
   8  AMERICAN BEST COMPLEX                     TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
   9  AMERICAN BONTEX                        TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  10  AMERICAN MENOPAUSE COMPLEX                  TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  11  AMERICAN O.M.C FISH OIL                    TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  12  AMERICAN P.G.S                        TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  13  AMERICAN PRENATAL                       TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  14  AMERICAN SPECIAL OMEGA 3.6.9                 TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  15  AMERICAN SUPER CO Q10 PLUS                  TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  16  AMERICAN SUPER ECHOANEX                    TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  17  AMERICAN SUPER MEMOREX COMPLEX                TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  18  AMERICAN VITAMIN B- COMPLEX                  TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  19  AMERICAN ZINC PLUS                      TNT FORMULA      CAPSULE    NATIONAL VITAMIN COMPANY                           ‫جهان داروی پارس‬
  20  AMEU®                                        PEARL     LICHTWER PHARMA                                    ‫نوبین آزما‬
  21  AMINO 12000                          WEIDER CA       TAB      WEIDER CA                                       ‫فارمك كیش‬
  22  AMINO 2000 MG                                    TAB      ULTIMATE NUTRITION                                   ‫اوشه نیرو‬
  23  AMINO 2222                                     TAB      OPTIMUM NUTRITION                                    ‫اوشه نیرو‬
  24  AMINO 6000®                                     TAB      WEIDER USA                                      ‫پارس مکمل‬
  25  AMINO MAX®                                     POWDER     MAX MUSCLE                                      ‫بهتن آفرینان‬
  26  AMINO TECH 375                                   TAB      UNIVERSAL NUTRITION                                   ‫اوشه نیرو‬
  27  APFELESSLG PLVS KAPSELN MITVITAMIN C             ABOPHARMA       CAPSULE    ABOPHARMA GMBH                                    ‫فارسان کیش‬
  28  APPELESSLG PLVS KAPSELN MITITAMIN C              ABOPHARMA       CAP      ABOPHARMA GMBH                                    ‫فارسان کیش‬
  29  AQUA PLUS(FISH OIL)                      NATURES GIFTS     PEARL     BEST FORMULATION                           ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  30  AQUAMARINE                                     capsule    VITABIOTICS                                ‫شفایاب گستر وارداتي‬

  31  AQUAMARINE 250 ML                                  SYROUP     VITABIOTICS                                 ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  32  ARCOSAMINE PLUS®                                   CAP     FARMANATURAL-ARNET                                   ‫جهان بهبود‬
  33  ARNATAL®                                       TAB     FARMANATURAL-ARNET                                   ‫جهان بهبود‬
  34  ARTRIC COD LIVER OIL                                 LIQUID    NORDIC NATURALS                                 ‫تک امگای جهان‬
  35  ARZINC®                                        TAB     FARMANATURAL-ARNET                                   ‫جهان بهبود‬
  36  AUGEN                              EURHO VITAL      CAP     EURO OTC PHARMA                                 ‫حکیمان طب کار‬
  37  AUGENWOHL                            BAKANASAN       PEARL    BORNER                                   ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
  38  B- COMPLEX                           BAKANASAN       CAPSULE   BORNER                                   ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
  39  BCAA®                                         TAB     ABIOGEN PHARMA                                       ‫لیان آسا‬
  40  BENEFIBER CAPLET                                   TAB     NOVARTIS PHARMA                               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  41  BETACAROTEN                           NATURES WAY     PEARL    NATURESWAY                                           ‫آرام‬
  42  BIG MAX® 1816G                                    POWDER    MAX MUSCLE                                      ‫بهتن آفرینان‬
  43  BIOLECTRA MAGNESIUM 300 MG DIRECT                HERMES        CAPSULE   HERMES ARZNEIMITTEL                                ‫بهستان بهداشت‬
  44  BIOTIN 50MCG                          SWISS NATURAL SOURCES TAB     SWISS HERBAL REMEDIES                              ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  45  BLAZE                                         capsule   SAN CORPORATION                                ‫نوین آفرینان اطلس‬
  46  BLISTER ZINC PLUS                        SANHELIUS      PEARL    BORNER                                    ‫دکترصنعتي وشریک‬
  47  BlOOMS OMEGA 3                         BLOOMS        PEARL    BLOOMS                                    ‫سالمت سازان پارسا‬
  48  BONE SUPPORT (ULTRA) CALCIUM 600 MG PLUS VITAMIN D AND MINERALS NUTRA BOUND      TAB     ADAM NUTRITION                                     ‫پرشیا ارس‬
  49  BONE SUPPORT CALCIUM 600 mg + VITAMIN D 200 IU         NUTRA BOUND      TAB     ADAM NUTRITION                                     ‫پرشیا ارس‬
  50  BRAIN POWER                           SWISS HERBAL REMEDIES CAP     SWISS HERBAL REMEDIES                              ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  51  BRAIN SUPPORT GINKO BILOBA 40 MG                NUTRA BOUND      TAB     ADAM NUTRITION                                     ‫پرشیا ارس‬
  52  Ca+Vit D                                       pastil    Moba                                         ‫جهان بهبود‬
  53  Cal - Mag - Z                          Vitamec        TAB     WEST COAST LABS                                     ‫نداي محیا‬
  54  CAL - MAG - ZINC WITH VIT D                   NATURAL FORCE     TAB     NUTRI - FORCE NUTRITION ( FDC VITAMINS L.L.C D/B/A NATURAL FORCE )       ‫مارال پخش پارس‬
  55  CALCIA ORIGINAL TABLET                     CALCA         TAB     PERRIGO                                  ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
1
                                    IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   56  calcicare                                   CAP      Haupt pharma<vitane pharma >            ‫دارو درمان سپهر‬
   57  Calcichew D3 Mite®                              TAB       NYCOMED PHARMA AS                      ‫جهان بهبود‬
   58  CALCIUM                        NEXX         PEARL      HEDENKAMP                      ‫تهران میالد پرنیا‬
   59  CALCIUM WITH VIT D                   NATURE MADE      TAB       PHARMAVITE                            ‫پوراطب‬
   60  CALCIUM WITH VITAMIN D                            SOFT GEL    SCHIFF NUTRITION INTERNATIONAL           ‫مانرو مد بار کیش‬
   61  CALCIUM <SUN LIFE> 500MG                           EFF TAB     SUN LIFE                           ‫کیان فارمد‬
   62  CALCIUM 250 MG + VIT D50IU               BRONSON        CAPSULE     NATURE'S VALUE INC                  ‫گیتی سالمت اریا‬
   63  CALCIUM 500 MG + VITAMIN D200MG            CALTREX        TAB       INTERNATIONAL AGENCIES                      ‫پوراطب‬
   64  CALCIUM 500 MG W/D                   NATURE MADE      PEARL      PHARMAVITE                            ‫پوراطب‬
   65  CALCIUM 500MG PLUS VITAMIN D&K             TRQ          pastil     HARMONY FOODS CORPORATION                   ‫نداي محیا‬
   66  CALCIUM 500MG -VITAMIN D 200IU             SWISS NATURAL SOURCES TAB       SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   67  CALCIUM 500MG -VITAMIN D 200IU             VITA NATURALS     TAB       VIVA PHARMACETICAL                    ‫کیمیا آرا هرم‬
   68  CALCIUM 500MG+MG+VITD 200 IU <MIX NATURAL >                 TAB       CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP                 ‫اکسیر‬
   69  CALCIUM 500MG+ZN <NATURES GIFTS>                       TAB       BEST FORMULATION             ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   70  CALCIUM 600 MG + VIT D3 125 IU             VITALIFES       TAB       GFR PHARMA                   ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
   71  CALCIUM 600MG+VITAMIN D <LIFE STYLE>                     TAB       MARTEC INDUSTRIES                       ‫پرشیاارس‬
   72  CALCIUM 600MG+VITAMIN D+MINERAL <LIFE STYLE>                 TAB       MARTEC INDUSTRIES                       ‫پرشیاارس‬
   73  calcium carbonate500+vit d 200                                PRO MED AFFILIATED                 ‫جالینوس-واردكننده‬
   74  CALCIUM -D <PROMED >                             TAB       PHARMETICS                         ‫زاوش دارو‬
   75  CALCIUM D3                       NEXX         EFF TAB     SUN LIFE                       ‫تهران میالد پرنیا‬
   76  calcium kruger                                EFF TAB     kruger                       ‫بازرگاني جواهري‬
   77  CALCIUM MAGNESIUM WITH VITAMIN D (250MG/125MG/200IU)             TAB       NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
   78  CALCIUM MAGNESIUM ZINC D <21CENTURYHEALTHCARE>                TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE                     ‫پوراطب‬
   79  CALCIUM MAGNESIUM+VIT D <NATURAL FACTORS NP>                 TAB       NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS               ‫لیان آسا‬
   80  CALCIUM SANDOZ F® 500MG                           EFF TAB     NOVARTIS PHARMA                 ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   81  CALCIUM SANDOZ FF® 1000MG                          EFF TAB     NOVARTIS PHARMA                 ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   82  CALCIUM-D                       WEBBER NATURAL    TAB       NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
   83  CALCIUM-D <21ST CENTURY HEALTH CARE>                     TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE                     ‫پوراطب‬
   84  CALCIUM-D <NATIONAL VITAMIN>                         TAB       NATIONAL VITAMIN COMPANY                ‫كامران اعظمي‬
   85  CALCIUM-D <NUTRAVITE>                            TAB       NUTRAVITE                          ‫دالرام دارو‬
   86  CALCIUM-D <PROMED>                              TAB       PHARMETICS                         ‫زاوش دارو‬
   87  CALCIUM-D <VITA NATURALS>                          TAB       VITA NATURALS                       ‫کیمیا ارا هرم‬
   88  CALCIUM-D <VIVA PHARMACEUTICAL>                       TAB       VIVA PHARMACETICAL                     ‫امید سالمت‬
   89  CALCIUM-D3 1000MG+0.005MG <SUN LIFE>                     EFF TAB     SUN LIFE                           ‫کیان فارمد‬
   90  CALCIVYTE                                   TAB      NBTY<VITANE PHARMACUTICALS>             ‫دارو درمان سپهر‬
   91  CALSHAKE® SACHET                               POWDER     CRODA                         ‫درمان یاب دارو‬
   92  Ca-Mg-Zn                                   TAB       HEALTH PRODUCT CORPORATION               ‫اچ پي سي كیش‬
   93  CAPLET GLUCOSAMINE SULFATE 500MG            JAMIESON       CAPSULE     JAMIESON LABORATORIES               ‫کیمیای سبز سالمت‬
   94  CAPLET MSM 1000MG                   SWISS NATURAL SOURCES CAPSULE     SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   95  CAPLET MSM 500MG                    SWISS NATURAL SOURCES CAPSULE     SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   96  CARBO MAX® 1362G                               POWDER     MAX MUSCLE                         ‫بهتن آفرینان‬
   97  CARBO PLUS                                  POWDER     UNIVERSAL NUTRITION                      ‫اوشه نیرو‬
   98  CARDIOACE®                                  CAP       VITABIOTICS                   ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   99  CARDIOM3®                                  CAP       ISODIS NATURA                     ‫پرشیا گستر آینده‬
  100  CARNIPRO 1000 LEMON                             LIQUID     ALL STARS                        ‫یاد آوران آریا‬
  101  CARNITINE FAST SLIM®                             CAP       ABIOGEN PHARMA                          ‫لیان آسا‬
  102  CARTIGEN® 500MG                               CAP       PHARMED MEDICARE                    ‫نوش دارو طب‬
  103  CELADRIN 350 MG                    SWISS NATURAL SOURCES CAP       SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  104  CELL - U- LOSS                     HERBALIFE       TAB       HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INC       ‫نوش آوران دارو‬
  105  CELL ACTIVATOR                     HERBALIFE       CAPSULE     HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INC       ‫نوش آوران دارو‬
  106  CENTRAVITE MULTIVITAMIN +LUTEIN <LIFE STYLE>                 TAB       MARTEC INDUSTRIES                       ‫پرشیاارس‬
  107  CENTRUM JR®                                 TAB       WYETH                           ‫زیبا کار روز‬
  108  CENTRUM SILVER WITH LUTEIN®                         TAB       WYETH                           ‫زیبا کار روز‬
  109  CENTRUM WITH LUTEIN®                             TAB       WYETH                           ‫زیبا کار روز‬
  110  CHAMPION 1000 <SATURN>                            POWDER     SATURA SUPPLEMENT               ‫اكسیر بدن سازان جوان‬
  111  CHILDREN DHA 250mg                              CHEWABLE cap  NORDIC NATURALS                   ‫تک امگای جهان‬
  112  CHILDRENS MULTIVITAMIN+MINERAL             WEBBER NATURALS    TAB       NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
2
                                   IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  113  CIDER VINEGAR TABS                   BRONSON        TAB       NATURE'S VALUE INC                                 ‫گیتی سالمت اریا‬
  114  CIDER VINEGAR<MIX NATURAL>                          capsule     CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP                                ‫اکسیر‬
  115  CLA1OOO                                   CAP       ALL STARS                                       ‫یاد آوران آریا‬
  116  CO ENZYME Q1020MG                   NATURAL FORCE     CAPSULE     NUTRI - FORCE NUTRITION ( FDC VITAMINS L.L.C D/B/A NATURAL FORCE )        ‫مارال پخش پارس‬
  117  CO Q 10 <SWISS HERBAL>                            CAP       SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  118  CO Q 10 PLUS                      ANTI AGING      PEARL      ANTIAGING                                       ‫پارس مد كیش‬
  119  CO Q 10 RED 100MG                   ANTI AGING      PEARL      ANTIAGING                                       ‫پارس مد كیش‬
  120  co q10 100 mg                     HEALTH BURST     CAPSULE     INTERNATIONAL AGENCIES                                    ‫پورا طب‬
  121  co q10 30 mg                      SWISS NATURAL SOURCES cap       SWISS HERBAL REMEDIES                               ‫اقلیم توسعه اپادانا‬
  122  co q10 30 mg                      HEALTH BURST     CAPSULE     INTERNATIONAL AGENCIES                                    ‫پورا طب‬
  123  co q10 30 mg                                 CAPSULE     JAMIESON                                    ‫كیمیاي سبز سالمت‬
  124  COD LIVER OIL                                PEARL      NBTY<VITANE PHARMACUTICALS>                            ‫دارو درمان سپهر‬
  125  COD LIVER OIL                     SWISS NATURAL SOURCES CAP       SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  126  COD LIVER OIL (VITAMIN A 1250 IU/VITAMIN D3 100 IU )  WEBBER NATURAL    CAP       NATURAL FACTORS                                 ‫كارآوران طب آسیا‬
  127  COD LIVER OIL <HEALTH AID> 550MG                       CAP       HEALTH AID<BANNER PHARMACAPS EUROPE BV>                         ‫نیك اختر آریا‬
  128  COD LIVER OIL <MIX NATURAL>                         CAP       CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP                                ‫اکسیر‬
  129  COD LIVER OIL <NATURAL WEALTH>                        PEARL      NATURES BOUNTY                                          ‫لیوار‬
  130  co-Enzym Q 10                     WEBBER NATURAL             NATURAL FACTORS                                 ‫كارآوران طب آسیا‬
  131  COENZYM Q10 <BORNER>                             PEARL      BORNER                                    ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
  132  COENZYME Q10 + CARNITIN                WALMARK        PEARL      WALMARK                                     ‫ویستا تجارت پارس‬
  133  Coenzyme Q10 +Selenium+ Omega 3<QUZYME FORT>                 SOFT GEL     GELTEC PRIVATE LIMITED(BANNER PHARMACAPS)              -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  134  Coenzyme Q10 30 MG< QUZYME>                         SOFT GEL     GELTEC PRIVATE LIMITED(BANNER PHARMACAPS)              -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  135  COENZYME Q10 30MG                   BRONSON        CAPSULE     NATURE'S VALUE INC                                 ‫گیتی سالمت اریا‬
  136  CO-ENZYME Q10 30MG                   WEBBER NATURAL    CAP       NATURAL FACTORS                                 ‫كارآوران طب آسیا‬
  137  CO-ENZYME Q10 50MG < NATURAL FACTORS>                    CAP       NATURALS FACTORES NUTRITIONAL PRUDUCT                             ‫لیان آسا‬
  138  COFOL®                                    CAP       CIPLA                                         ‫امین-واردکننده‬
  139  COMPLETE AMINO EX                              TAB       NUTRILABS                                   ‫سالمت پرداز توسکا‬
  140  COQ10(60MG)                                 PEARL      GFR PHARMA                                  ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  141  CoQ10<50 mg>                                 CAP       Natrol                                        ‫ابزار طب روز‬
  142  CRANBERRY 500 MG                    NUTRI URINARY SUPPORT CAP       NUTRA LAB                                             ‫لیوار‬
  143  CRANBERRY BLEND 500 MG                 SWISS NATURAL SOURCES CAP       SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  144  CREA PURE POWDER                               POWDER      ULTIMATE NUTRITION                                     ‫اوشه نیرو‬
  145  CREATIN POWDER 300 G                             POWDER      UNIVERSAL NUTRITION                                     ‫اوشه نیرو‬
  146  CREATINE <WEIDER USA>                            POWDER      WEIDER USA                                        ‫پارس مکمل‬
  147  CREATINE ATP <WEIDER CA>                           POWDER      WEIDER CA                                         ‫فارمك كیش‬
  148  CREATINE ATP <WEIDER USA>                          POWDER      WEIDER USA                                        ‫پارس مکمل‬
  149  CREATINE MONOHYDRATE                  MRM          ‫ظروف پالستیکی‬  BARTECH                                       ‫اردستان تجارت‬
  150  Creatine Monohydrate                             POWDER      GSN (MHP)                                ‫بازرگانی تضامنی اقا نوری‬
  151  CREATINE MONOHYDRATE                             POWDER      NUTRILABS                                   ‫سالمت پرداز توسکا‬
  152  CREATINE MONOHYDRATE <WEIDER CA>                       CAP       WEIDER CA                                         ‫فارمك كیش‬
  153  CREATINE MONOHYDRATE <WEIDER CA>                       POWDER      WEIDER CA                                         ‫فارمك كیش‬
  154  CREATINE MONOHYDRATE 300G <SATURN>                      POWDER      SATURA SUPPLEMENT                              ‫اكسیر بدن سازان جوان‬
  155  CREATINE SUPERME POWDER                           POWDER      ULTIMATE NUTRITION                                     ‫اوشه نیرو‬
  156  CRISTAL CREATINE® 300G                            POWDER      ABIOGEN PHARMA                                         ‫لیان آسا‬
  157  CUBED<SAN>                                  POWDER      SAN CORPORATION                                 ‫نوین افرینان اطلس‬
  158  D VITAMIN DROPS<PROMED>                           DROP       PHARMETICS INC                                 )‫البرزدارو(وارداتي‬
  159  DAILY PLUS(CROWN)                                       BEST FORMULATION                           ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  160  DERMYLEX TABLE 400 MG                 DERMYLEX        TAB       PHARMA LAB                                       ‫دنا دارو پارس‬
  161  Diben DRINK tube feed                             tube solution  FreSENIUS KABI                                   ‫درمان یاب دارو‬
  162  DIBEN DRINK® ORAL SOLUTION                          ORAL SOLUTION  FRESENIUS KABI                                   ‫درمان یاب دارو‬
  163  DIET FORMULA                                 TAB       BOSCOGEN                                           ‫پدیده دنا‬
  164  DIET FORMULA                      LYNAE         capsule     DIET FORMULA ( BOSCOGEN INC )                                 ‫پدیده دنا‬
  165  DON’T PAUSE                                  CAP      ANTIAGING                                       ‫پارس مد كیش‬
  166  Dynamisan<multivitamin+mineral>                        TAB       NOVARTIS PHARMA                                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  167  EASY IRON <NATURES BOUNTY>                          CAP       NATURES BOUNTY                                          ‫لیوار‬
  168  Echinacea+Vit C+ Zn                              pastil     Moba                                            ‫جهان بهبود‬
  169  ECOPHANE®                                   TAB       BIORGA                                              ‫پوبر‬
3
                                  IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  170  ECOPHANE® 318G                              POWDER      BIORGA                               ‫پوبر‬
  171  ECOPHANE® SACHET                             POWDER      BIORGA                               ‫پوبر‬
  172  EFAGOLD                                  PEARL      NATURES WAY                             ‫آرام‬
  173  EFALEX <EFAMOL>                              PEARL      SWISS CAP (EUROPE T.C.S)                    ‫سویران‬
  174  EISEN +C                                 EFF TAB     vitalia                         ‫بازرگاني شاهد‬
  175  EISEN Plus                                tab       vitalia                         ‫بازرگاني شاهد‬
  176  Eisen plus                                Tab       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  177  EISEN+5 <BORNER>                             PEARL      BORNER                      ‫دکترصنعتي وشریک‬
  178  ENSURE                                  POWDER      ABBOT                            ‫جهان بهبود‬
  179  EURHO®VITAL BABY JUICE-DROPS             EURHO®VITAL     DROP       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  180  EURHO®VITAL CALCIUM 600 MG              EURHO®VITAL     TAB       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  181  EURHO®VITAL LANGZEIT VITAMIN C300 MG PLUS ZINK 10MG  EURHO®VITAL     capsule     EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  182  EURHO®VITAL MINAJUICE                 EURHO®VITAL     SYRUP      EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  183  EURHO®VITAL OSTEOJUICE                EURHO®VITAL     SYRUP      EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  184  EURHO®VITAL ZINK PLUS 10 MG              EURHO®VITAL     capsule     EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  185  EURHO®VITAL ZINK PLUS JUICE              EURHO®VITAL     SYRUP      EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  186  EURO VITAL ZINK PLUS®                           PEARL      EURO OTC PHARMA                   ‫بهبود طب ارمغان‬
  187  EVENING PRIMROSE OIL 1000 MG             VITALIFES      CAPSULE     PHARMA                     ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  188  EVENING PRIMROSE OIL 500MG              WEBBER NATURALS   PEARL      NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  189  E-VITAL® 200 IU                              PEARL      BANNER PHARMACAPS           -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  190  E-VITAL® 400 IU                              PEARL      BANNER PHARMACAPS           -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  191  EXTREME AMINO 1500 MG                           TAB       ULTIMATE NUTRITION                      ‫اوشه نیرو‬
  192  fefol < medriech                             Cap       medrich limited                   ‫دارو درمان سپهر‬
  193  FEFOL SPANSUL CAPSULE                           CAP       EIPIC<interpharm>                  ‫مانرو مد بار کیش‬
  194  Ferebini Original Fiber                          solution     FRESENIUS KABI                    ‫درمان یاب دارو‬
  195  FEROGLOBIN®                                CAP       VITABIOTICS                    )‫البرزدارو(وارداتي‬
  196  FERROBINE COMPLEX <MARNYS>                        SYRUP      MARTINEZ NIETO                          ‫آودیس‬
  197  FIBER CLEAR® 13.7OZ                  NATURE MADE     POWDER      PHARMAVITE                           ‫پوراطب‬
  198  FISH OIL <21ST CENTURY HEALTH CARE>                    POWDER      21ST CENTURY HEALTH CARE                    ‫پوراطب‬
  199  FISH OIL OMEGA 3                   FORMULATED SCIENCES PEARL      FORMULATED SCIENCES                   ‫پارس مد کیش‬
  200  FISH OIL OMEGA 3 <BOSCOGEN>                        PEARL      BOSCOGEN                            ‫پدیده دنا‬
  201  FLAX SEED OIL 1000 MG                 NUTRIA FLAX SEED   PEARL      NUTRA LAB                             ‫لیوار‬
  202  FLEMAX GLUCOSAMIN 375 MG                         CAP       NATURES WAY                             ‫آرام‬
  203  FLEMAX GLUCOSAMIN CHONDROITIN 375/300 MG                 CAP       NATURES WAY                             ‫آرام‬
  204  FLEXO - MAX                      MARCOVIT      TAB       MARCOVIT                            ‫بهار پایا‬
  205  FLEXX                                   capsule     ANTIAGING                        ‫پارس مد كیش‬
  206  FOLIC ACID                                TAB       NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  207  FOLIC ACID 800 MCG <EURHO VITAL>                      CAP       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
  208  folic acid 1 mg                              TAB       NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS              ‫لیان آسا‬
  209  FOLIC ACID 400 MCG                  NATURE MADE     TAB       PHARMAVITE                           ‫پوراطب‬
  210  FOLIC ACID 400 MCG<FOLVYTE>                        TAB       NBTY<VITANE PHARMACUTICALS>             ‫دارو درمان سپهر‬
  211  FOLIC PLUS TABLET                   CALCIA       TAB       PERRIGO                    ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
  212  FREBINI ENERGY DRINK® ORAL SOLUTION                    ORAL SOLUTION  FRESENIUS KABI                    ‫درمان یاب دارو‬
  213  FRESHAIR <LYNAE>                             capsule     BOSCOGEN                            ‫پدیده دنا‬
  214  FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK®                      SYRUP      FRESENIUS KABI                    ‫درمان یاب دارو‬
  215  FRESUBIN-HP-ENERGY®                            SYRUP      FRESENIUS KABI                    ‫درمان یاب دارو‬
  216  FRESUBIN-ORIGINAL®                            SYRUP      FRESENIUS KABI                    ‫درمان یاب دارو‬
  217  FULL BLOWN EXTREME<MAX MUSCLE>                      POWDER      MAX MUSCLE                         ‫بهتن آفرینان‬
  218  GARLIC OIL 5000 MG                  LYNAE        CAPSULE     BOSCOGEN                            ‫پدیده دنا‬
  219  GERIATRIC PHARMATON® 40MG                         CAP       PHARMATON NATURAL HEALTH                ‫علم فارمد گستر‬
  220  GINCOSAN <PHARMATON SA>                          CAP       PHARMATON SA                      ‫علم فارمد گستر‬
  221  GINKO BILOBA 100 MG                  GINKO- VITAL    CAP       CROWN LABS                         ‫تجلي مودت‬
  222  GINKO BILOBA 60 MG                  GINKO- VITAL    CAP       CROWN LABS                         ‫تجلي مودت‬
  223  GINKO BILOBA 60 MG                  NUTRICENTURY    CAP       NUTRA LAB                             ‫لیوار‬
  224  GINSENG+OMEGA 3 <NATURES GIFTS>                      PEARL      BEST FORMULATION            ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  225  Globifer <fe heme>330ml                              syruop  Peta Fa                        ‫امید سبز ایرانیان‬
  226  GLUCERNA SR                                POWDER      ABBOT                            ‫جهان بهبود‬
4
                                    IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  227  GLUCOGIN                         GLUCOGIN       TAB     GLUCOGIN                                        ‫نوش دارو طب‬
  228  GLUCOSAM SULFATE 500MG                  GLUCOSAMED      CAP     INTERNATIONAL AGENCIES                                     ‫پوراطب‬
  229  GLUCOSAM SULFATE 750MG                  GLUCOSAMED      CAP     INTERNATIONAL AGENCIES                                     ‫پوراطب‬
  230  GLUCOSAMIN 500 MG + CHONDOROITINE 400MG         PREFLEX        CAP     INTERNATIONAL AGENCIES                                     ‫پوراطب‬
  231  GLUCOSAMIN CHONDROITIN <WEBBER NATURAL>                    CAP     NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  232  GLUCOSAMIN CHONDROITIN COMPLEX<JOINT FREE>                   CAP     NBTY<VITANE PHARMACUTICALS>                             ‫دارو درمان سپهر‬
  233  GLUCOSAMINE 750MG <CAVA PHARMA>                        CAP     CAVA PHARMA                                      ‫سگال دارومهر‬
  234  GLUCOSAMINE SULFATE 500MG                JAMIESON        CAP     JAMIESON LABORATORIES                              ‫کیمیای سبز سالمت‬
  235  GLUCOSAMINE 300MG CHONDROITIN 200MG           JAMIESON        CAP     JAMIESON LABORATORIES                              ‫کیمیای سبز سالمت‬
  236  GLUCOSAMINE 500 MG & CHONDROITIN 500 MG         NATURAL FORCE     TAB     NUTRI - FORCE NUTRITION ( FDC VITAMINS L.L.C D/B/A NATURAL FORCE )         ‫مارال پخش پارس‬
  237  GLUCOSAMINE 500MG                               CAP     VITA HEALTH                                   )‫خوارزمي(وارداتي‬
  238  GLUCOSAMINE 500MG                    NATURE MADE      TAB     PHARMAVITE                                           ‫پوراطب‬
  239  GLUCOSAMINE 500mg < MIX NATURALS>                       CAP     CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP                                ‫اکسیر‬
  240  GLUCOSAMINE 500MG <ABUNDANCE>                         TAB     GARDEN STATE NUTRITIONAL                                   ‫آبان دارو‬
  241  GLUCOSAMINE 500MG <JAMIESON>                          TAB     JAMIESON                                          ‫کیمیای سبز‬
  242  GLUCOSAMINE 500MG <NATIONAL VITAMIN>                      CAP     NATIONAL VITAMIN COMPANY                                ‫كامران اعظمي‬
  243  GLUCOSAMINE 500MG <NATURAL FACTORS N P>                    CAP     NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS                              ‫لیان آسا‬
  244  GLUCOSAMINE 500MG <NATURAL FACTORS>                      CAP     NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  245  GLUCOSAMINE 500MG <OSTEOGENRX>                         CAP     ENEREX                                           ‫سوناروكیش‬
  246  GLUCOSAMINE 500MG <JALINOUS>                          CAP     PRO MED AFFILIATED                                ‫جالینوس-واردكننده‬
  247  GLUCOSAMINE 500MG <JAMIESON>                          CAP     JAMIESON                                          ‫کیمیای سبز‬
  248  GLUCOSAMINE 500MG <SWISS HERBAL>                        CAP     SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  249  GLUCOSAMINE 750MG <OSTEO FLEX RX>                       CAP     ENEREX                                           ‫سوناروكیش‬
  250  GLUCOSAMINE CALCIUM & VITAMIN D TABLET          CALCIA        TAB     PERRIGO                                   ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
  251  GLUCOSAMINE CHONDROITIN                            cap     nutralab                                      ‫اقلیم توسعه اپادانا‬
  252  GLUCOSAMINE CHONDROITIN                 TNT FORMULA      PEARL    NATIONAL VITAMIN COMPANY                             ‫جهان داروی پارس‬
  253  GLUCOSAMINE chondroitin <ABUNDANCE>                      TAB     GARDEN STATE NUTRITIONAL                                   ‫آبان دارو‬
  254  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <BANNER PHARMACAPS>                  TAB     BANNER PHARMACAPS                          -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  255  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <LIFE STYLE>                      TAB     MARTEC INDUSTRIES                                      ‫پرشیاارس‬
  256  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <NATIONAL VITAMIN>                   CAP     NATIONAL VITAMIN COMPANY                                ‫كامران اعظمي‬
  257  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <NATROL>                        TAB     NATROL                                         ‫ابزار طب روز‬
  258  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <NATURAL FACTORS NP>                  CAP     NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS                              ‫لیان آسا‬
  259  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <NATURAL FACTORS>                   CAP     NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  260  GLUCOSAMINE CHONDROITIN <SWISS HERBAL>                     TAB     SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  261  GLUCOSAMINE CHONDROITIN 400-500 MG            WEBBER NATURALS    TAB     NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  262  GLUCOSAMINE CHONDROITIN 500/400MG <JALINUS>                  CAP     PRO MED AFFILIATED                                ‫جالینوس-واردكننده‬
  263  GLUCOSAMINE CHONDROITIN CMPX <NATURES BOUNTY>                  CAP     NATURES BOUNTY                                          ‫لیوار‬
  264  GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM               JOINTREX       CAPSULE   INTERNATIONAL AGENCIES                                     ‫پوراطب‬
  265  GLUCOSAMINE CHONDROITIN OS <21ST CENTURY>                   CAP     21ST CENTURY HEALTH CARE                                    ‫پوراطب‬
  266  GLUCOSAMINE RELEIF <21ST CENTURY>                       TAB     21ST CENTURY HEALTH CARE                                    ‫پوراطب‬
  267  GLUCOSAMINE SODIUM FREE 500MG <SWISS HERBAL>                  TAB     SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  268  GLUCOSAMINE SULFATE (500) CHONDROITIN (400) 900MG    SWISS NATURAL SOURCES TAB     SWISS HERBAL REMEDIES                                ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  269  GLUCOSAMINE SULFATE 500 MG                WEBBER NATURALS    CAPSULE   NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  270  GLUCOSAMINE SULFATE 500 MG                CARTIGEN       CAPSULE   BIOPLUS LIFE SCIENCE                                  ‫نوش دارو طب‬
  271  GLUCOSAMINE SULFATE 750 MG                WEBBER NATURALS    CAPSULE   NATURAL FACTORS                                  ‫كارآوران طب آسیا‬
  272  GLUCOSAMINE SULFATE POTASSIUM CHLORIDE 1500 MG      CARTIGEN MAXIMUM   TAB     BIOPLUS LIFE SCIENCE                                  ‫نوش دارو طب‬
  273  GLYCOVIT                                    capsule   NATURAL WAY S.P.A VIVIPHARMA                                ‫سها رخ قشم‬
  274  GLYCOVIT DERMAFORT                               TAB     NATURAL WAY S.P.A VIVIPHARMA                                ‫سها رخ قشم‬
  275  GLYCOVIT DERMASEB                               TAB     NATURAL WAY S.P.A VIVIPHARMA                                ‫سها رخ قشم‬
  276  GMV MULTIVITAMIN+OMEGA 3 NATURAL FISH OIL                    PEARL    sphere health care                               ‫سالمت سازان پارسا‬
  277  GMV OMEGA 3 NATURAL FISH OIL 1000 mg                      PEARL    sphere health care                               ‫سالمت سازان پارسا‬
  278  HAIR VIT<HEALTH AID>                              capsule   BANNER PHARMACAPS EUROPE BV                               ‫نیك اختر آریا‬
  279  HEALTH EPA®                                  PEARL    HEALTH PRODUCT CORPORATION                              ‫اچ پي سي كیش‬
  280  HEALTH SUPPORT OMEGA 3 (FISH OIL) 1000 mg<NUTRA BOUND>             PEARL    ADAM NUTRITION                                       ‫پرشیا ارس‬
  281  HEALTON <NATURES GIFTS>                            TAB     BEST FORMULATION                           ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  282  HERBAL SLEEP AID                     BRONSON        CAPSULE   NATURE'S VALUE INC                                 ‫گیتی سالمت اریا‬
  283  HERRON CALCIUM PLUS®                              TAB     HERRON                                        ‫سینا ویستا دارو‬
5
                                    IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  284  HERRON FISH OIL®                              CAP       HERRON                       ‫سینا ویستا دارو‬
  285  HERRON OSTEOEZE ACTIVE®                           TAB       HERRON                       ‫سینا ویستا دارو‬
  286  HERRON OSTEOEZE CALCIUM®                          TAB       HERRON                       ‫سینا ویستا دارو‬
  287  HERRON OSTEOEZE®                              TAB       HERRON                       ‫سینا ویستا دارو‬
  288  HIGH CREATIDE® 300G                             POWDER      ABIOGEN PHARMA                        ‫لیان آسا‬
  289  HIGH FIVE® 1362G                              POWDER      MAX MUSCLE                        ‫بهتن آفرینان‬
  290  HMB 250MG <WEIDER CA>                            CAP       WEIDER CA                         ‫فارمك كیش‬
  291  HYPER BARRE                                 CHOCOLATE    MANAGEMENT LTD & NEVIS LTD                ‫نودژ کانسار‬
  292  HY-PRO 85                                  POWDER      ALL STARS                       ‫یاد آوران آریا‬
  293  ICAPS®                                   TAB       ALCON                           ‫ایران ممكو‬
  294  IMEDEEN®                                  TAB       FERROSAN                             ‫پوبر‬
  295  IMMUNO PLUS <VITAMEC>                            TAB       WEST COAST PULP & PAPER                   ‫نداي محیا‬
  296  INFUSION                                  POWDER      SAN CORPORATION                ‫نوین افرینان اطلس‬
  297  INTENSITY NO-X                               POWDER      ALL STARS                       ‫یاد آوران آریا‬
  298  INTERACTIVE GLYCOCARB®                           POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  299  INTERACTIVE ISOWHEY BREEZER®                        POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  300  INTERACTIVE L-GLUTAMINE®                          POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  301  INTERACTIVE MAMMOTH 2500®                          POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  302  INTERACTIVE MICRONIZED CREATINE®                      POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  303  INTERACTIVE WHEY®                              POWDER      INTER ACTIVE NUTRITION         ‫مکملهاي غذایي-حیاتي کارن‬
  304  iron                                    EFF TAB     kruger                     ‫بازرگاني جواهري‬
  305  IRON <LIFE STYLE> 50MG SR                          TAB       MARTEC INDUSTRIES                      ‫پرشیاارس‬
  306  IRON 27MG <21ST CENTURY HEALTH CARE>                    TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE                   ‫پوراطب‬
  307  IRON PLUS®                                 TAB       BEST FORMULATION           ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  308  IRON+vitamin c <HEALTH AID>                         TAB       THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>           ‫نیك اختر آریا‬
  309  IRONORM                                   CAP       WALLACE                          ‫پرشیا فارمد‬
  310  IRONORM                                   DROP       WALLACE                          ‫پرشیا فارمد‬
  311  IROVIT                                   DROP       Haupt pharma<vitane pharma >           ‫دارو درمان سپهر‬
  312  JOINT SUPPORT GLUCOSAMIN + CHONDROITIN <NUTRA BOUND>            TAB       ADAM NUTRITION                       ‫پرشیا ارس‬
  313  KENOMELATONIN                                TAB       NATURAL WAY S.P.A VIVIPHARMA               ‫سها رخ قشم‬
  314  KIDDI PHARMATON® 200ML                           SYRUP      PHARMATON NATURAL HEALTH              ‫علم فارمد گستر‬
  315  KIDICARE                                  syruop      meyer                      ‫دارو درمان سپهر‬
  316  KIDS GUMMIES MULTIVITAMIN <LIFE STYLE>                   PASTIL      MARTEC INDUSTRIES                      ‫پرشیاارس‬
  317  KINDER FIT MULTIVITAMIN SAFT                        ORAL SOLUTION  PHARMA ALDENHOVEN                ‫نواندیشان روز امد‬
  318  KOREAN GINSENG <HEALTH PRODUCTS>                      CAP       HEALTH PRODUCT CORPORATION             ‫اچ پي سي كیش‬
  319  LACTOL                         LACTOL        TAB       BIOPLUS LIFE SCIENCE                 ‫نوش دارو طب‬
  320  ladymil 400g                                POWDER      fassbel                         ‫بهداشت كار‬
  321  LEANAVIT< CANADIAN HEALTH EMPIRE> 700MG                   CAP       INTER ACTIVE NUTRITION             ‫کیان طب پاسارگاد‬
  322  LEANX <NUTRILABS>                              capsule     NUTRILABS                   ‫سالمت پرداز توسکا‬
  323  levurextra                                 TAB       ESI S.P.A                      ‫عسل دارو کیش‬
  324  L-GLUTAMIN 300 G <ABIOGEN>                         POWDER      ABIOGEN PHARMA                        ‫لیان آسا‬
  325  L-GLUTAMINE                                 PEARL      NUTRILABS                   ‫سالمت پرداز توسکا‬
  326  L-GLUTAMINE <WEIDER>                            TAB       WEIDER USA                        ‫پارس مکمل‬
  327  L-GLUTAMINE 3000 750MG <WEIDER CA>                     CAP       WEIDER CA                         ‫فارمك كیش‬
  328  LIPEX®                                   PEARL      BANNER PHARMACAPS          -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
  329  LIQUI CALCIUM 6 PLUS                  ANTI AGING      PEARL      ANTIAGING                      ‫پارس مد كیش‬
  330  LITTLE SQUIRTS OMEGA-3 FOR KIDS® 350MG                   PEARL      GMV NUTRITION P/L               ‫سالمت سازان پارسا‬
  331  LITTLE SQUIRTS OMEGA-3 FOR KIDS® 500 MG                   PEARL      BLOOMS HEALTH                 ‫سالمت سازان پارسا‬
  332  LOW CARB PROTEIN                    MRM         ‫ظروف پالستیکی‬  BARTECH                       ‫اردستان تجارت‬
  333  LOW CARB WHEY®                               POWDER      BLOOMS HEALTH                 ‫كارآوران طب آسیا‬
  334  Low Protein Bread Mix                            POWDER      COMIDA MED             ‫صنایع غذایی تورنگ بین الملل‬
  335  Low Protein Egg Replacer                          POWDER      COMIDA MED             ‫صنایع غذایی تورنگ بین الملل‬
  336  Low Protein Maccaroni                            MACCARONI    COMIDA MED             ‫صنایع غذایی تورنگ بین الملل‬
  337  low protein rice                              RICE       COMIDA MED             ‫صنایع غذایی تورنگ بین الملل‬
  338  MAG 250                                   LIQUID      ALL STARS                       ‫یاد آوران آریا‬
  339  MAGNESIUM                       NEXX         EFF TAB     HEDENKAMP                     ‫تهران میالد پرنیا‬
  340  magnesium                                  EFF TAB     kruger                     ‫بازرگاني جواهري‬
6
                               IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  341  MAGNESIUM <21ST CENTURY HEALTH CARE> 250MG             TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE              ‫پوراطب‬
  342  MAGNESIUM <SUN LIFE> 200MG                     EFF TAB     SUN LIFE                    ‫کیان فارمد‬
  343  magnesium+calcium(vitalia)                     tab       vitalia                   ‫بازرگاني شاهد‬
  344  MALTODEX CHARG UP® 900G                      POWDER     ABIOGEN PHARMA                   ‫لیان آسا‬
  345  MANHAE                     NUTRISANTE     CAPSULE     PONROY VITARMONYL INDUSTRIES      ‫آروین آرمان گستر‬
  346  MASS 1000®                             POWDER     WEIDER USA                   ‫پارس مکمل‬
  347  MASSIVE MUSCLE GAINER ( CHOCOLATE )      MRM         POWDER     BARTECH                  ‫اردستان تجارت‬
  348  MAX BCAA<MAX MUSCLE>                        TAB      MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  349  MAX CREATINE MONOHYDRATE® 200G                   POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  350  MAX EFA<MAX MUSCLE>                         CAP      MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  351  MAX GLUTAMINE CHEWABLES                       TAB      MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  352  MAX GLUTAMINE® 300G                        POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  353  MAX GOURMET PROTEIN                        POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  354  MAX LEAN PROTEIN                          POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  355  MAX MRP®                              POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  356  MAX NITRO<MAX MUSCLE>                        TAB      MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  357  MAX PRO® 1816G                           POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  358  MAX WHEY® 1362G                          POWDER     MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  359  MAX ZYME<MAX MUSCLE>                        TAB      MAX MUSCLE                  ‫بهتن آفرینان‬
  360  MAXEPA FORTE®                           CAP       SEVEN SEAS                   ‫آرمان ستد‬
  361  MEGA BASIC                   MEGA BASIC     POWDER     OKHOPHARM                  ‫آریا تک خاور‬
  362  MEGA MASS 2000 <WEIDER USA>                    POWDER     WEIDER USA                   ‫پارس مکمل‬
  363  MEGA-TRON <VITAMEC>                        TAB       WEST COAST PULP & PAPER             ‫نداي محیا‬
  364  MELATONIN                   WEBBER NATURALS TAB         NATURAL FACTORS            ‫كارآوران طب آسیا‬
  365  MELATONIN PLUS <SCHIFF>                      TAB       SCHIFF NUTRITION INTERNATIONAL     ‫مانرو مد بار کیش‬
  366  MELATONIN PLUS<SCHIFF>                       TAB      SCHIFF NUTRITION INTERNATINAL      ‫مانرو مد بار کیش‬
  367  MENOPACE®                             TAB       VITABIOTICS             ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  368  META - BURN EF                 MRM         CAPSULE     BARTECH                  ‫اردستان تجارت‬
  369  META MEAL                   MRM         CAPSULE     BARTECH                  ‫اردستان تجارت‬
  370  METABOLIC WHEY                 MRM         ‫ظروف پالستیکی‬  BARTECH                  ‫اردستان تجارت‬
  371  MICRONIZED CREATINE <AST>                     POWDER     AST SCIENCE PERFORMANCE NUTRITION     ‫اردستان تجارت‬
  372  MICRONIZED CREATINE HSC <AST>                   POWDER     AST SCIENCE PERFORMANCE NUTRITION     ‫اردستان تجارت‬
  373  MICRONIZED GL3 L-GLUTAMINE <AST>                  POWDER     AST SCIENCE PERFORMANCE NUTRITION     ‫اردستان تجارت‬
  374  MILK THISTLE 150 MG              NUTRI LIVER SUPPORT CAP       NUTRA LAB                       ‫لیوار‬
  375  MILK THISTLE 180 MG              VITALIFES      CAPSULE     PHARMA               ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  376  MILK THISTLE 500 MG              MILK THISTLE    CAPSULE     CELEX LABORATORIES INC            ‫فارسان کیش‬
  377  mim                                DROP      meyer organics              ‫دارو درمان سپهر‬
  378  mimmorange                             syruop     meyer                  ‫دارو درمان سپهر‬
  379  MINADEX-MULTIVITAMIN® 150ML                    SYRUP      SEVEN SEAS                   ‫آرمان ستد‬
  380  MINADEX-TONIC® 200ML                        SYRUP      SEVEN SEAS                   ‫آرمان ستد‬
  381  MINICHOL<PLENILIFE>                        30 CAP,30TAB  CAPSUGEL(OLIGOCAPS)            ‫نیکما دارو شیمی‬
  382  MITY ONE 3000                           POWDER     OPTIMUM NUTRITION                ‫اوشه نیرو‬
  383  MR TUMEE CALCIUM WITH VITAMIN D®                  GUMEE      VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  384  MR TUMEE CHEWABLE MULTI-VITAMIN®                  TAB       VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  385  MR TUMEE ECHINACEA PLUS VITAMIN C & ZINC®             GUMEE      VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  386  MR TUMEE MULTIVITAMIN & MINERAL®                  GUMEE      VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  387  MR TUMEE MULTI-VITAMIN& MINERAL ANTIOXIDANT®            GUMEE      VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  388  MR TUMEE VITAMIN C®                        GUMEE      VITAMEC                     ‫نداي محیا‬
  389  MULTI COMPLETE                 NATURE MADE     TAB       PHARMAVITE                     ‫پوراطب‬
  390  MULTI COMPLEX MAN                         TAB       ESI                    ‫عسل دارو کیش‬
  391  MULTI COMPLEX WOMAN                        TAB       ESI S.P.A                 ‫عسل دارو کیش‬
  392  MULTI DAILY                  NATURE MADE     TAB       PHARMAVITE                     ‫پوراطب‬
  393  MULTI VITAMIN MINERAL             NEXX         PEARL     HEDENKAMP                ‫تهران میالد پرنیا‬
  394  MULTI VITAMIN MINERAL ONE PERDAY        WEBBER NATURALS           NATURAL FACTORS            ‫كارآوران طب آسیا‬
  395  MULTI VITAMIN MINERAL SONA           ENEREX       TAB       ENEREX BOTANICALS LTD          ‫سونا طب پارسیان‬
  396  MULTIMINERAL< NATURE WAY>                     CAP       NATURES WAY                       ‫آرام‬
  397  MULTI-MULTIVITAMIN MINERAL <BOSCOGEN>               TAB       BOSCOGEN                      ‫پدیده دنا‬
7
                               IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  398  MULTIPLE VITAMIN & MINERAL <VITALIFES>                 TAB    GFR PHARMA                              ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  399  MULTIVIT PLUS®                            DROP    CIPLA                                          ‫اهران‬
  400  MULTIVIT®                               DROP    CIPLA                                          ‫اهران‬
  401  MULTIVITAMIN                 NEXX          PEARL    HEDENKAMP                                 ‫تهران میالد پرنیا‬
  402  MULTIVITAMIN                 NEXX          EFF TAB   SUN LIFE                                  ‫تهران میالد پرنیا‬
  403  MULTIVITAMIN + MINERAL <DAY VIT ACTIVE>                TAB    THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>                        ‫نیك اختر آریا‬
  404  MULTIVITAMIN + MINERAL <EYE VIT>                    TAB    THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>                        ‫نیك اختر آریا‬
  405  MULTIVITAMIN +MINERAL<VITAGLOBIN>                   LIQUID   Haupt pharma<vitane pharma >                       ‫دارو درمان سپهر‬
  406  MULTIVITAMIN <SUN LIFE>                        EFF TAB   SUN LIFE                                      ‫کیان فارمد‬
  407  MULTIVITAMIN FOR KIDS+ZINC                      syrup    EURO OTC PHARMA                              ‫حکیمان طب کار‬
  408  MULTIVITAMIN MINERAL             NEXX          EFF TAB   SUN LIFE                                  ‫تهران میالد پرنیا‬
  409  MULTIVITAMIN MINERAL             NEXX          EFF TAB   SUN LIFE                                  ‫تهران میالد پرنیا‬
  410  MULTIVITAMIN MINERAL             TNT FORMULA       PEARL   NATIONAL VITAMIN COMPANY                        ‫جهان داروی پارس‬
  411  MULTIVITAMIN MINERAL             ABOPHARMA        EFF TAB   ABOPHARMA GMBH                                  ‫فارسان کیش‬
  412  MULTIVITAMIN MINERAL <WELLWOMAN>                   CAPSULE   VITABIOTICS                                ‫دارو درمان سپهر‬
  413  MULTIVITAMIN MINERAL CHEWABLE         SWISS NATURAL SOURCES TAB      SWISS HERBAL REMEDIES                            ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  414  Multivitamin multiflavior                       pastil   Moba                                        ‫جهان بهبود‬
  415  Multivitamin suger free                        pastil   Moba                                        ‫جهان بهبود‬
  416  MULTIVITAMIN+ MINERAL<VITANE>                     DROP    Haupt pharma<vitane pharma >                       ‫دارو درمان سپهر‬
  417  Multivitamin+Fe                            pastil   Moba                                        ‫جهان بهبود‬
  418  Multivitamin+Mineral                         pastil   Moba                                        ‫جهان بهبود‬
  419  Multivitamin+Mineral+ Fruit fiber                   pastil   Moba                                        ‫جهان بهبود‬
  420  MULTIVITAMINS MINERALS <SEVEN SEAS>                  PEARL    SEVEN SEAS                                     ‫آرمان ستد‬
  421  MULTIVITAMINS MINERALS+GINSENG <SEVEN SEAS>              PEARL    SEVEN SEAS                                     ‫آرمان ستد‬
  422  MULTIVITAMINS PluS <MIX NATURAL>                   TAB     CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP                            ‫اکسیر‬
  423  MULTIVITAMINS+OMEGA-3 <LYSI>                     CAP     LYSI HF                                 ‫طب دارو تك نقطه‬
  424  multivitmin                              EFF TAB   kruger                                  ‫بازرگاني جواهري‬
  425  MUSCLE JUICE 2544                           POWDER   ULTIMATE NUTRITION                                 ‫اوشه نیرو‬
  426  MYODRIVE                               POWDER   SAN CORPORATION                             ‫نوین آفرینان اطلس‬
  427  n o k o 800g                             POWDER   interactive nutrition                               ‫حیاتي كارن‬
  428  NAG<SAN>                               POWDER   SAN CORPORATION                             ‫نوین افرینان اطلس‬
  429  NATURAL FISH OIL 1000 MG                       PEARL    UNIQUE PHARMA                                  ‫ساز دارجوان‬
  430  NATURAL H RT®                 SWISS NATURAL SOURCES CAP      SWISS HERBAL REMEDIES                            ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  431  NITE WORKS                              POWDER   HB INTERNATINAL ENTERPRIES INC.                      ‫نوش اوران دارو‬
  432  NITRO AMINO < NITRO MASS>                       TAB     NITROMASS                                     ‫شاهین سوله‬
  433  NITROMASS MASTER PLEX®                        POWDER   NITROMASS                                     ‫شاهین سوله‬
  434  NORWEGIAN COD LIVER OIL <21ST CENTURY>                PEARL    21ST CENTURY HEALTH CARE                               ‫پوراطب‬
  435  NORWEGIAN COD LIVER OIL®                       PEARL    21ST CENTURY HEALTH CARE                               ‫پوراطب‬
  436  NUGAIN                                POWDER   NUTRILABS                               ‫سالمت پرداز توسکا‬
  437  NUTRAVITE OMEGA-3®                          PEARL    NUTRAVITE                                     ‫دالرام دارو‬
  438  Nutricap                   < multivitamine>    CAP     PONROY VITARMONYL INDUSTRIES                       ‫آروین آرمان گستر‬
  439  Nutricap anti-chute              < multivitamine+fe+zn> CAP     PONROY VITARMONYL INDUSTRIES                       ‫آروین آرمان گستر‬
  440  NUTRICOMP ENERGY <BBRAUN>                       SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  441  NUTRICOMP ENERGY FIBRE <BBRAUN>                    SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  442  NUTRICOMP INTENSIVE <BBRAUN>                     SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  443  NUTRICOMP STANDARD <BBRAUN>                      SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  444  NUTRICOMP STANDARD FIBRE <BBRAUN>                   SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  445  NUTRICOMP STANDARD FIBRE D <BBRAUN>                  SYRUP    B BRAUN                                    ‫بهستان بهداشت‬
  446  NUTRIGUSTO PROTEIN BAR®                        POWDER   ABIOGEN PHARMA                                     ‫لیان آسا‬
  447  NUWHEY PROTEIN                            PEARL    NUTRILABS                               ‫سالمت پرداز توسکا‬
  448  NY-TRO PRO40®                             POWDER   AST SCIENCE PERFORMANCE NUTRITION                      ‫اردستان تجارت‬
  449  Omega 3 < Borner >                          PEARL    BORNER                                ‫دكتر صنعتي و شریك‬
  450  Omega 3 < Borner > 500 mg                       CAP     Nutralab                                 ‫اقمیم توسعه اپادانا‬
  451  Omega 3 < Borner >1000mg                       cap     Nutralab                                  ‫اقلیم توسعه اپادانا‬
  452  OMEGA 3 1000 MG                NATURAL FORCE      PEARL   NUTRI - FORCE NUTRITION ( FDC VITAMINS L.L.C D/B/A NATURAL FORCE )    ‫مارال پخش پارس‬
  453  OMEGA 3 FISH OIL 1000 MG           MARCOVIT         PEARL   MARCOVIT                                       ‫بهار پایا‬
  454  OMEGA 3 FISH OIL 1000 MG                       SOFT GEL  SCHIFF NUTRITION INTERNATIONAL                      ‫مانرو مد بار کیش‬
8
                              IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
  455  OMEGA 3-6                  VEGEPA        capsule    SWISS CAPS (IGENNUS)                ‫کیمیا طب عمید‬
  456  OMEGA LASKA®                            PEARL     HEALTH PRODUCT CORPORATION             ‫اچ پي سي كیش‬
  457  OMEGA3                               LIQUID    GENUINE HEALTH                )‫خوارزمي(وارداتي‬
  458  OMEGA-3                              PEARL     NUTRILABS                  ‫سالمت پرداز توسکا‬
  459  OMEGA-3 <ABONDANCE>                        PEARL     GARDEN STATE NUTRITIONAL                  ‫آبان دارو‬
  460  OMEGA-3 <BORNER>                          PEARL     BORNER                   ‫دکترصنعتي وشریک‬
  461  OMEGA-3 <GOLDENALASKA>                       100 PEARL  beST FORMULATION                   ‫بن دارو سازه‬
  462  OMEGA-3 <GOLDENALASKA>                       PEARL    beST FORMULATION                   ‫بن دارو سازه‬
  463  OMEGA-3 <LIFE STYLE>                        PEARL     MARTEC INDUSTRIES                     ‫پرشیاارس‬
  464  OMEGA-3 <NATURAL WEALTH>                      PEARL     NATURES BOUNTY                         ‫لیوار‬
  465  OMEGA-3 <PROMED> 1000MG                      PEARL     PHARMETICS                       ‫زاوش دارو‬
  466  OMEGA-3 <VITARMONYL>                        CAP      VITARMONYL                     ‫تدبیر كاالي جم‬
  467  OMEGA-3 <VIVA>                           PEARL                                 ‫امید سالمت‬
  468  OMEGA-3 1000 MG<MIX NATURAL>                    CAP      CANADIAN PHYTOPHARMACEUTICAL CORP               ‫اکسیر‬
  469  Omega3 1000mg                SWISS NATURAL SOURCES CAP      SWISS HERBAL REMEDIES               ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  470  Omega3 1000mg                           CAP      life time health                     ‫نداي محیا‬
  471  OMEGA-3 FISH OIL               ABOPHARMA       CAP      ABOPHARMA GMBH                     ‫فارسان کیش‬
  472  OMEGA-3 FISH OIL <ENEREX>                     CAP      ENEREX                         ‫سوناروكیش‬
  473  OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> CAP             CAP      FORMULATED SCIENCES                 ‫پارس مد كیش‬
  474  OMEGA-3 FISH OIL <LYSI HF> PEARL                  PEARL     LYSI HF                    ‫طب دارو تك نقطه‬
  475  OMEGA-3 FISH OIL <NATIONAL VITAMIN> PEARL             PEARL     NATIONAL VITAMIN COMPANY              ‫كامران اعظمي‬
  476  OMEGA-3 FISH OIL <VITA NATURALS> PEARL               PEARL     VITA NATURALS                     ‫کیمیا ارا هرم‬
  477  OMEGA-3 FORT <LYSI> CAP                      CAP      LYSI HF                    ‫طب دارو تك نقطه‬
  478  OMEGA3(1000 MG)                          PEARL     GFR PHARMA                ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  479  OMEGA-3+D&CALCIUM <LYSI>                      CAP      LYSI HF                    ‫طب دارو تك نقطه‬
  480  OMEGA-3-6 <ENEREX>                         PEARL     ENEREX                         ‫سوناروكیش‬
  481  OMEGA3-6-9                             soFT GEL   webber naturals                ‫كارآوران طب آسیا‬
  482  OMEGA3-6-9                  OMEGA FORCE      capsule    SWISS CAPS (IGENNUS)                ‫کیمیا طب عمید‬
  483  OMEGA-AR® PEARL                          PEARL     FARMANATURAL-ARNET                    ‫جهان بهبود‬
  484  OMEGAFLEX® PEARL                          PEARL     INTERNATIONAL AGENCIES                   ‫پوراطب‬
  485  OMEGAH3                              PEARL     VITABIOTICS (CATALENT)            )‫البرزدارو(وارداتي‬
  486  ONE DAILY® TAB                           TAB      BEST FORMULATION          ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
  487  ORGANIC FLAX DEES OIL 1000 MG        SWISS NATURAL SOURCES CAPSULE    SWISS HERBAL REMEDIES               ‫اقلیم گستر آپادانا‬
  488  OSS DENSO® SACHET                         SACHET    OKHOPHARM                       ‫آریا تك خاور‬
  489  osteocalvit                            tab      sina pharma                       ‫فارمد شایان‬
  490  OSTEOCARE®                             SYRUP     VITABIOTICS                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  491  OSTEOCARE®                             TAB      VITABIOTICS                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  492  OSTEOFLEX<HEALTH AID>                       TAB      THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>           ‫نیك اختر آریا‬
  493  OSTEOMIX <SANDOZ>                         EFF TAB    NOVARTIS PHARMA              ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  494  PEDIASURE COMPLETE®                        POWDER     ABBOTT                          ‫جهان بهبود‬
  495  PENATAL VITAMIN AND MINERAL         WEBBER NATURAL    TAB      NATURAL FACTORS                ‫كارآوران طب آسیا‬
  496  PHARMA ZINK PLUS 5mg                       CAP      pk benelux pharma care B.V<LAMBO>        ‫صبح سالمت آریا‬
  497  POmeol Bruler                           CAP      clemascience laboratories               ‫کیمیا ارا هرم‬
  498  POMEOL DRAINER                          CAP      clemascience laboratories               ‫کیمیا ارا هرم‬
  499  POMEOL NATURAL DIET                        SACHET     clemascience laboratories               ‫کیمیا ارا هرم‬
  500  pomeol regulator                         CAP      clemascience laboratories               ‫کیمیا ارا هرم‬
  501  PRAGNACARE® TAB                          TAB      VITABIOTICS                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  502  PRE LOAD CREATIN COMPLEX                     POWDER     OPTIMUM NUTRITION                     ‫اوشه نیرو‬
  503  PREGNACARE®                            CAP      VITABIOTICS                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
  504  PREGNAZON<HEALTH AID>                       TAB      THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>           ‫نیك اختر آریا‬
  505  PRENATAL & POSTPARTUM<VITALIFES>                 TAB      GFR PHARMA                ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
  506  PRENATAL MULTIVITAMIN                       TAB      NATURAL FACTORS                ‫كارآوران طب آسیا‬
  507  PRENATAL MULTIVITAMIN®                      TAB      21ST CENTURY HEALTH CARE                  ‫پوراطب‬
  508  PRESERVISION LUTEINE®                       CAP      BAUSCH&LOMB                    ‫بهستان بهداشت‬
  509  PRIMO MAX® 2043G                         POWDER     MAX MUSCLE                       ‫بهتن آفرینان‬
  510  PRO EFA GUNIOR 500mg                       CHEWABLE cap  NORDIC NATURALS                 ‫تک امگای جهان‬
  511  PRO HMB <NITRO MASS>                       CAP      NITROMASS                        ‫شاهین سوله‬
9
                                   IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   512  PRO OMEGA 1000mg                             soFT GEL    NORDIC NATURALS                 ‫تک امگای جهان‬
   513  Prostat Health<SCHIFF>                          CAP      SCHIFF NUTRITION INTERNATIONAL        ‫مانرو مد بار کیش‬
   514  PROTEIN <BEST FORMULATION>                        POWDER     BEST FORMULATION              ‫هومن تجارت پارس‬
   515  PROTEIN 90% <WEIDER CA>                         POWDER     WEIDER CA                       ‫فارمك كیش‬
   516  PROTEIN DRINK 60                             LIQUID     ALL STARS                     ‫یاد آوران آریا‬
   517  PROTEXIN BALANCE                             CAP       PROBIOTICS INTERNATIONAL                 ‫نیکو تک‬
   518  PROTEXIN BALANCE+                            CAP       PROBIOTICS INTERNATIONAL                 ‫نیکو تک‬
   519  PROTEXIN PROTECT                             CAP       PROBIOTICS INTERNATIONAL                 ‫نیکو تک‬
   520  PROTEXIN RESTORE                             POWDER     PROBIOTICS INTERNATIONAL                 ‫نیکو تک‬
   521  PROTEXIN VITALITY                            TAB       PROBIOTICS INTERNATIONAL                 ‫نیکو تک‬
   522  Q10 plus 30MG                     EURHO VITAL     CAP      EURO OTC PHARMA                ‫حکیمان طب کار‬
   523  Q10 plus100MG <EURHO VITAL>                       CAP       EURO OTC PHARMA                ‫حکیمان طب کار‬
   524  QMAXXX                                  SOFT GEL    ANTIAGING                     ‫پارس مد كیش‬
   525  RECONVAN                                 ORAL SOLUTION  FRESENIUS KABI                 ‫درمان یاب دارو‬
   526  RED CO Q10 <ANTI AGING>                         PEARL      ANTIAGING                     ‫پارس مد كیش‬
   527  Resvin(400 mg)                              CAP       Geymont                         ‫تی تی دی‬
   528  RETINAT®                                 CAP       BAUSCH&LOMB                   ‫بهستان بهداشت‬
   529  RIGENDIET                                TAB       ESI                       ‫عسل دارو کیش‬
   530  roYAL JELLY 1000 mg                           cap       life time health                    ‫نداي محیا‬
   531  ROYAL JELLY <NATURES GIFTS>                       PEARL      BEST FORMULATION         ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   532  SALMON OIL                                PEARL      PHARMA ALDENHOVEN               ‫نواندیشان روز امد‬
   533  SALMON OIL <SWISS HERBAL>                        CAP       SWISS HERBAL REMEDIES              ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   534  SANOSTOL                                 SYR       NARICO                            ‫اکسیر‬
   535  SAW PALMETTO                     SAW PALMETTO    CAPSULE     CELEX LABORATORIES INC                ‫فارسان کیش‬
   536  SEA PEARL® 1000MG                            PEARL      BANNER PHARMACAPS        -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
   537  SEA PEARL® 300MG                             PEARL      BANNER PHARMACAPS        -‫كارخانه داروپخش-وارد كننده‬
   538  SELEN PLUS                                CAP       EURO OTC PHARMA                ‫حکیمان طب کار‬
   539  SELEN PLUS A-C-E <BORNER>                        PEARL      BORNER                   ‫دکترصنعتي وشریک‬
   540  SELENIUM <21ST CENTURY HEALTHCARE> 200MCG                TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE                 ‫پوراطب‬
   541  SELENIUM <NATURE MADE> 200MCG                      TAB       PHARMAVITE                        ‫پوراطب‬
   542  SELENIUM 200 MCG<WEBBER NATURAL>                     TAB       NATURAL FACTORS               ‫كارآوران طب آسیا‬
   543  selenium 50 mg                              tab       JAMIESON                       ‫کیمیای سبز‬
   544  SELINIUM 50MCG                    JAMIESON      TAB       JAMIESON LABORATORIES            ‫کیمیای سبز سالمت‬
   545  SENTRY MULTIVITAMIN®                           TAB       21ST CENTURY HEALTH CARE                 ‫پوراطب‬
   546  SEVEN SEAS HIGH STRENGTH OMEGA 3 PURE COD LIVER OIL           PEARL      SEVEN SEAS                       ‫آرمان ستد‬
   547  SEVEN SEAS®                               PEARL      SEVEN SEAS                       ‫آرمان ستد‬
   548  SEVEN SEAS® 170ML                            SYRUP      SEVEN SEAS                       ‫آرمان ستد‬
   549  SEVEN SEAS®COD LIVER OIL 150 ML                     SYRUP      SEVEN SEAS                       ‫آرمان ستد‬
   550  SHARK CARTILAGE <CAVA PHARMA> 750MG                   CAP       CAVA PHARMA                    ‫سگال دارومهر‬
   551  SHARK CARTILAGE <NATURES GIFTS>                     PEARL      BEST FORMULATION         ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   552  shark cartilage 500mg                          CAP       life time health                    ‫نداي محیا‬
   553  SHARK LIVER OIL <LYSI> 500MG                       CAP       LYSI HF                   ‫طب دارو تك نقطه‬
   554  Shield 500mg                               Cap       INTER ACTIVE NUTRITION                    ‫کارن‬
   555  SIBERIAN GINSENG 500MG                SIBERIAN GINSENG  CAPSULE     CELEX LABORATORIES INC                ‫فارسان کیش‬
   556  SILICA+Q10                      BAKANASAN     CAP       BORNER                  ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
   557  SILICALC <BORNER>                            CAP       BORNER                   ‫دکترصنعتي وشریک‬
   558  Simply Whey (Chocolate-Vanilla)                     POWDER     GSN (MHP)              ‫بازرگانی تضامنی اقا نوری‬
   559  SLEEP WELL                      LYNAE       CAPSULE     BOSCOGEN                         ‫پدیده دنا‬
   560  SOY 50 MENOPUSE®                   NATURE MADE    TAB       PHARMAVITE                        ‫پوراطب‬
   561  SOY ISOFLAVONE EXTRACT                          TAB       21 CENTURY HEALTH CARE                  ‫پوراطب‬
   562  SOY ISOFLAVONE COMPLEX 50MG <WEBBER NATURALS>              CAP       NATURAL FACTORS               ‫كارآوران طب آسیا‬
   563  ST JOHN'S WORT 300 MG                 NUTRI RELAX    CAP       NUTRA LAB                           ‫لیوار‬
   564  ST.JOHN'S WORT 400MG                 ST.JOHN'S WORT   CAPSULE     CELEX LABORATORIES INC                ‫فارسان کیش‬
   565  STAY-WELL A TO Z®                            TAB       TISHCON                    ‫آرمان دارو پرداز‬
   566  STREPSILS HONEY & LEMON®                         TAB       BOOTS CO.                  ‫مهدي حكیم هاشمي‬
   567  STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS®                     TAB       BOOTS CO.                  ‫مهدي حكیم هاشمي‬
   568  STREPSILS ORANGE VITAMIN C®                       TAB       BOOTS CO.                  ‫مهدي حكیم هاشمي‬
10
                                         IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   569  STREPSILS ORIGINAL FLAVOUR®                                  TAB       BOOTS CO.                     ‫مهدي حكیم هاشمي‬
   570  STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE®                               TAB       BOOTS CO.                     ‫مهدي حكیم هاشمي‬
   571  STRESS FORMULA+IRON <LIFE STYLE>                               TAB       MARTEC INDUSTRIES                       ‫پرشیاارس‬
   572  STRESS FORMULA+ZINC <LIFE STYLE>                               TAB       MARTEC INDUSTRIES                       ‫پرشیاارس‬
   573  SUPER BREWERS YEAST® 300MG                                  TAB       THAMPSON & COPPER LTD<HEALTH AID>             ‫نیك اختر آریا‬
   574  SUPER COD LIVER OIL®                                     PEARL      INTERNATIONAL AGENCIES                      ‫پوراطب‬
   575  SUPER FLAX SEED OIL®                                     CAP       SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   576  SUPER MIX                                           SOFT GEL    ANTIAGING                         ‫پارس مد كیش‬
   577  SUPPORTAN                                           ORAL SOLUTION  FRESENIUS KABI                     ‫درمان یاب دارو‬
   578  SUPRACAL ULTRA BONE FORMULA                       SUPRACAL       TAB       BIOPLUS LIFE SCIENCE                   ‫نوش دارو طب‬
   579  SURVIMED OPD                                         ORAL SOLUTION  FRESENIUS KABI                     ‫درمان یاب دارو‬
   580  TONALIN < NATURAL FACTORES NP>                                CAP       NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS               ‫لیان آسا‬
   581  TOP LEVURE BREWERS YEAST®                                   TAB       VITARMONYL                        ‫تدبیر كاالي جم‬
   582  TRINK TRANK®                                         SYRUP      OKHOPHARM                         ‫آریا تك خاور‬
   583  TRIPLE BERRY COMPLEX                          HERBALIFE       CAPSULE     HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INC        ‫نوش آوران دارو‬
   584  ULTIMATE OMEGA FACTORS 3-6-9 < NATURAL FACTORS NP>                      SOFT GEL    NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS               ‫لیان آسا‬
   585  ULTRA CARB GL                                         POWDER     ALL STARS                         ‫یاد آوران آریا‬
   586  Up Your Mass) Cinnamon Bun , Cookies’n Cream , Chocolate Fudge Brownie(            POWDER     GSN (MHP)                 ‫بازرگانی تضامنی اقا نوری‬
   587  VALUPAK COD LIVER OIL® 550MG                                 CAP       BR PHARMACUTICALS               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   588  VALUPAK GLUCOSAMIN®                                      SYRUP      BR PHARMACUTICALS               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   589  VALUPAK OMEGA-3 FISH OIL® 1000MG                               CAP       BR PHARMACUTICALS               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   590  VALUPAK SMART OMEGA-3 HONEY®                                 SYRUP      BR PHARMACUTICALS               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   591  VALUPAK ZINC GLUCONATE®                                    TAB       BR PHARMACUTICALS               ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   592  VIG RX®                                            CAP       BIOPAK                        ‫آگاهان آینده پارس‬
   593  Vit C                                             pastil     Moba                             ‫جهان بهبود‬
   594  VITA AID®                                           CAPSULE     NATURO AID PHARMACETICAL             )‫خوارزمي(وارداتي‬
   595  VITAFIT®                                           TAB       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
   596  VITAFIZZ CALCIUM 500 MG                         VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   597  VITAFIZZ FE + VITAMINS                         VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   598  VITAFIZZ MAGNESIUM 150MG                        VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   599  VITAFIZZ MULTIVITAMIN                          VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   600  VITAFIZZ VITAMIN C 500 MG                        VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   601  VITAFIZZ ZINC PLUS                           VITAFIZZ       EFF TAB     ALPEX PHARMA                           ‫پوراطب‬
   602  VITALIA A-Z MULTIVITAMIN 1X DAILY                               TAB       VITALIA                         ‫بازرگاني شاهد‬
   603  VITALIFE OMEGA 3,6,9®                                     CAP       GFR PHARMA                  ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
   604  VITALIFES FOLIC ACID                                      TAB      GFR PHARMA                  ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
   605  VITALIFES GLUCOSA MINE CHONDROITIN SULFATE                          CAPSULE     GFR PHARMA                  ‫ویتامین گستر پاسارگاد‬
   606  VITALUX PLUS®                                         TAB       NOVARTIS PHARMA                ‫شفایاب گستر وارداتي‬
   607  VITAMEC VITHATIN PLUS                                     TAB       WEST COAST LABORATORIES                     ‫نداي محیا‬
   608  VITAMIN A <CROWN> 10000IU                                   PEARL      CROWN LABS                          ‫تجلي مودت‬
   609  VITAMIN A 800 MCG <EURHO VITAL>                                CAP       EURO OTC PHARMA                    ‫حکیمان طب کار‬
   610  VITAMIN B COMPLEX <BORNER>                                  PEARL      BORNER                    ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
   611  VITAMIN B COMPLEX <NATURES GIFTS>                               TAB       BEST FORMULATION             ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   612  vitamin c                                           EFF TAB     kruger                       ‫بازرگاني جواهري‬
   613  VITAMIN C                                NEXX         EFF TAB     HEDENKAMP                       ‫تهران میالد پرنیا‬
   614  vitamin c                                           CHEWABLE TAB  NUTRILABS                    ‫سالمت پرداز توسکا‬
   615  VITAMIN C <NATURES GIFTS> 500MG                                TAB       BEST FORMULATION             ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   616  VITAMIN C <SUN LIFE> 180MG EFF                                EFF TAB     SUN LIFE                            ‫کیان فارمد‬
   617  VITAMIN C <SWISS HERBAL> SR                                  TAB       SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   618  VITAMIN C <VITALIA>                                      EFF TAB     VITALIA                         ‫بازرگاني شاهد‬
   619  VITAMIN C 225 MG + ZINK 5 MG                      ABOPHARMA       CAP       ABOPHARMA GMBH                       ‫فارسان کیش‬
   620  VITAMIN C 500 MG <NATURAL FACTORS>                              CHEWABLE WAFF  NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS               ‫لیان آسا‬
   621  VITAMIN C 500MG CHEWABLE                        SWISS NATURAL SOURCES TAB       SWISS HERBAL REMEDIES                 ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   622  VITAMIN C-500+ECHINACEA <NATURES GIFTS>                            TAB       BEST FORMULATION             ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   623  VITAMIN E 400IU                             CROWN         PEARL      CROWN LABS                          ‫تجلي مودت‬
   624  VITAMIN E 400IU                             WEBBER NATURALS    PEARL      NATURAL FACTORS                  ‫كارآوران طب آسیا‬
   625  VITAMIN E <21ST CENTURY HEALTH CARE> 400IU                          PEARL      21ST CENTURY HEALTH CARE                     ‫پوراطب‬
11
                               IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   626  VITAMIN E <CROWN> 1000IU                      PEARL      CROWN LABS                        ‫تجلي مودت‬
   627  VITAMIN E <HEALTH PRODUCTS> 400IU                  PEARL      HEALTH PRODUCT CORPORATION             ‫اچ پي سي كیش‬
   628  VITAMIN E <INTERNATIONAL AGENCIES> 400IU              PEARL      INTERNATIONAL AGENCIES                    ‫پوراطب‬
   629  VITAMIN E <LIFE STYLE> 400IU                    PEARL      MARTEC INDUSTRIES                     ‫پرشیاارس‬
   630  VITAMIN E <NATIONAL VITAMIN> 400IU                 PEARL      NATIONAL VITAMIN COMPANY               ‫كامران اعظمي‬
   631  VITAMIN E <NATURES WAY> 400IU                    PEARL      NATURES WAY                            ‫آرام‬
   632  VITAMIN E <NUTRAVITE> 400IU                     PEARL      NUTRAVITE                        ‫دالرام دارو‬
   633  VITAMIN E <PROMED> 400IU                      PEARL      PHARMETICS                        ‫زاوش دارو‬
   634  VITAMIN E <SEVEN SEAS> 400IU                    PEARL      SEVEN SEAS                         ‫آرمان ستد‬
   635  VITAMIN E <VITA NATURALS> 400IU                   PEARL      VITA NATURALS                     ‫کیمیا ارا هرم‬
   636  VITAMIN E <VIVA PHARMACEUTICAL> 400IU                SOLUBLEPEARL  VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   637  VITAMIN E <VIVA PHARMACEUTICAL> 400IU                PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   638  VITAMIN E 400 IU               HEALTH BURST     CAPSULE     INTERNATIONAL AGENCIES                   ‫پورا طب‬
   639  VITAMIN E 400 IU               TNT FORMULA      CAPSULE     NATIONAL VITAMIN COMPANY            ‫جهان داروی پارس‬
   640  VITAMIN E 400 IU                           PEARL     NBTY<VITANE PHARMACUTICALS>            ‫دارو درمان سپهر‬
   641  VITAMIN E 400 IU                          PEARL      NUTRILABS                   ‫سالمت پرداز توسکا‬
   642  VITAMIN E 400 IU                          CAPSULE     JAMIESON                    ‫كیمیاي سبز سالمت‬
   643  VITAMIN E 400 IU               SWISS NATURAL SOURCES CAP       SWISS HERBAL REMEDIES               ‫اقلیم گستر آپادانا‬
   644  VITAMIN E 400 IU PLUS SELENIUM 50 MCG     TNT FORMULA      CAPSULE     NATIONAL VITAMIN COMPANY            ‫جهان داروی پارس‬
   645  VITAMIN E 400 IU WITH SELENIUM                   PEARL      ARNET PHAR,ACEUTICAL (NATURA VIGOR)  ‫بین المللی هستی دارو درمان‬
   646  VITAMIN E+SE <NATURES GIFTS>                    PEARL      BEST FORMULATION            ‫کیش ویتامین کالب ونوتریشن‬
   647  VITAMIN E400IU                NATURE MADE      PEARL      PHARMAVITE                          ‫پوراطب‬
   648  VITAMIN SAFT (KIDS CARE SAFT)                    ORAL SOLUTION  PHARMA ALDENHOVEN                ‫نواندیشان روز امد‬
   649  VITAMINS + L- LYSINE +MINERALS        VITANE        ‫ظروف شیشه‬    HAUpt pharma                   ‫دارو درمان سپهر‬
   650  VITAMINS FOR THE HAIR <NATURES BOUNTY>               TAB       NATURES BOUNTY                          ‫لیوار‬
   651  VIVA CO Q10® 30MG                          PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   652  VIVA CO Q10® 60MG                          PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   653  VIVA GLUCOSAMINE CHONDROITIN COMPLEX®                CAP       VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   654  VIVA GLUCOSAMINE SULFATE®                      CAP       VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   655  VIVA OMEGA3+Q10®                          PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   656  VIVA OMEGA3-6-9®                          PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   657  VIVA ROYAL JELLY® 1000MG                      PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   658  VIVA ROYAL JELLY® 500MG                       PEARL      VIVA PHARMACETICAL                    ‫امید سالمت‬
   659  VOLU-MASS                              POWDER     SAN CORPORATION                 ‫نوین آفرینان اطلس‬
   660  WALMARK ATHROSTOP RAPID            WALMARK        TAB       WALMARK                     ‫ویستا تجارت پارس‬
   661  WASSEN CO ENZYME Q10+MAGNESIUM®                   TAB       WASSEN INT LTD                   ‫ایمن داروي سبز‬
   662  WASSEN OMEGA-3FISH OIL®                       PEARL      WASSEN INT LTD                   ‫ایمن داروي سبز‬
   663  WASSEN SELENIUM-ACE®                        TAB       WASSEN INT LTD                   ‫ایمن داروي سبز‬
   664  WEIGHT GAINER <WEIDER CA>                      POWDER     WEIDER CA                        ‫فارمك كیش‬
   665  WEIGHT GAINER®                           POWDER     WEIDER USA                       ‫پارس مکمل‬
   666  WHEY COMPLEX® 300G                         POWDER     ABIOGEN PHARMA                        ‫لیان آسا‬
   667  WHEY GOLD STANDARD                         POWDER     OPTIMUM NUTRITION                     ‫اوشه نیرو‬
   668  WHEY SUPEREME 2000 MG                        TAB       ULTIMATE NUTRITION                     ‫اوشه نیرو‬
   669  WILD SALMON FISH OILS < NATURAL FACTORS NP>             PEARL      NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS             ‫لیان آسا‬
   670  x-pump                               TAB       nitro mass                        ‫شاهین سوله‬
   671  YAYA BEAR VIT C+ ZINC                        PASTIL     F.HUNZIKER & CO AG                      ‫بهین پاد‬
   672  YOTH SUPPORT VITAMIN E 400 IU<NUTRA BOUND>              PEARL     ADAM NUTRITION                      ‫پرشیا ارس‬
   673  ZELL TECH GS                            POWDER     ALL STARS                       ‫یاد آوران آریا‬
   674  ZINC 30MG <NATURE MADE>                       TAB       PHARMAVITE                          ‫پوراطب‬
   675  ZINC + C + E                 NEXX         EFF TAB     HEDENKAMP                     ‫تهران میالد پرنیا‬
   676  ZINC 25 MG <LYNAE>                          TAB      BOSCOGEN                           ‫پدیده دنا‬
   677  ZINC PLUS <SANHELIOS>                        PEARL      BORNER                    ‫دکترصنعتي وشریک‬
   678  zink gluconate < Arzinc>                      TAB       FARMANATURAL-ARNET                    ‫جهان بهبود‬
   679  ZINK PLUS                   BAKANASAN       PEARL      BORNER                   ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
   680  ZINK PLUS <BORNER> 10 mg                      PEARL      BORNER                   ‫توسعه سالمت سبزآسیا‬
   681  ZMA T® TAB                             TAB       ABIOGEN PHARMA                        ‫لیان آسا‬
   682  ‫قطره فروس گالیسین سولفات کمپلکس‬        FERRO SANSOL     BOTTLES     Haupt pharma<SCHWARZ PHARMA >               ‫کوبل دارو‬
12
                IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   Country     IRC     ‫تاریخ دریافت‬  ‫کد پروانه بهداشتی‬  ‫تاریخ دریافت‬  ‫دریافت لوح‬

   FRANCE                   301001048161    1387/06/19
   GERMANY   1228071454
   USA                     307011108114    1388/03/17
   ITLY                    301004036221    1387/07/08
   FRANCE    1228082542   11/1/86
   FRANCE    1228072192
   USA                     306013112279    1388/04/08
   USA                     306005112279    1388/04/07
   USA                     306006112279    1388/04/07
   USA                     306012112279    1388/04/08
   USA                     306009112279    1388/04/07
   USA                     306010112279    1388/04/07
   USA                     306002112279    1388/04/08
   USA                     306017112279    1388/04/08
   USA                     306008112279    1388/04/07
   USA                     306004112279    1388/04/07
   USA                     306011112279    1388/04/08
   USA                     306003112279    1388/04/08
   USA                     306007112279    1388/04/07
   GERMANY   1228058479
   CANADA    1228075797
   USA                     301008013026    1386/11/06
   USA                     301002011026    1386/11/06
   USA     1228074097
   USA     1228073311
   USA                     301005012026    1386/11/06
   GERMANY                   303005098223    1388/03/31
   GERMANY   1228068478           303005098222    1388/03/31
   USA     1228079023
   ENGLAND                   306003023071
   ENGLAND                   308002023071
   USA     1228084737   27/1//86
   USA     1228084843
   USA     1228087394   8/3/86
   USA     1228084874
   GERMANY                   302006007152    1387/06/03
   GERMANY                   306001051127    1387/06/20
   GERMANY                   306003051127    1388/03/30
   ITLY     1228069833
   ENGLAND                   301007019071    1387/07/16
   USA     1228060960
   USA     1228073250
   GERMANY                   307010117027    1388/04/23
   CANADA    1228073588          301014002022    1388/03/11
   USA     1228093395   21/6/88     302003018201    1386/11/20
   GERMANY    1228083532  8/3/86
   AUSTRALIA   1228055546          306002027062
   USA                     301002054125    1387/07/07
   USA                     301003054125    1387/07/07
   CANADA    1228083129
   USA                     301004054125    1387/07/07
   USA     1228091285   86/5/9
   USA     1228081507
   USA                     301004097279      1388
   ENGLAND                   301007105127    1388/03/09
13
                 IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   GERMANY                   301010074051   1387/10/22
   NORWAY                   310003022046    1387/01
   GERMANY                   303001095069   1388/04/09
   USA      1228057205          301025077035   1388/05/10
   USA                     306002052205   1387/08/13
   GERMANY    1228076381          303003060099          11/9/1387
   USA                     302002119225   1388/05/03
   USA       1228058516         301002061035   1388/05/11
   USA      1228062636          301026077035   1388/05/10
   USA                     309014088089   1388/03/17
   CANADA     1228061714          301009002022   1388/03/11
   CANADA                   301001003220   1388/02/03
   CANADA     1228085871   12/2/86    301004005023   1387/04/30
   USA      1228075483
   CANADA                   301009001103   1388/05/04
   USA       1228081569         301013059125          19/8/1387
   USA       1228081576
   CANADA     1228046803
   CANADA    1228046803
   GERMANY     1228085925  12/2/86    303006095069   1388/04/09
   GERMANY    1228090516   30/4/86
   CANADA                   301018017096   1388/03/06
   USA      1228071546
   CANADA     1228072680          301004065085   1387/09/23    *
   SWITZERLAND  1228076008
   SWITZERLAND  1228075995
   CANADA     1228063619          301009017096   1388/04/02
   USA      1228066634
   USA      1228061943
   CANADA     1228073090
   CANADA     1228046803
   CANADA     1228074578          301001003220   1388/02/03
   CANADA     1228082184   15/12/85
   GERMANY    1228076367
   usa                     301012075051   1387/10/22
   ENGLAND    1228072826
   USA      1228091575   9/5/1386
   CANADA                   301004106048   1388/04/30
   CANADA                   301017002022   1388/04/02
   CANADA                   301015002022   1388/04/06
   USA      1228073229
   USA                     307006012026   1386/11/06
   ENGLAND    1228061813
   BELGIUM    1228063244
   GERMANY    1228087462   22/3/86
   ITLY      1228075742
   INDIA     1228026508
   CANADA     1228063640          302013002022   1388/03/11
   USA                     301002020242   1388/05/04
   USA                     302003020242   1388/05/04
   USA      1228081613          301012059125          19/8/1387
   CANADA     1228067976
   CANADA     1228067983
   CANADA     1228067990
   USA      1228058820
   USA      1228087387   8/3/86
   CANADA     1228083877          310004017096   1388/04/02
14
                 IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   USA                    301004119225   1388/05/03
   CANADA                   302007005023   1387/06/23
   GERMANY    1228087479  22/3/86
   USA                    302004097279    1388
   CANADA     1228073618
   USA      1228058745         306006064030   1388/05/05
   USA                    306005064030   1388/05/05
   USA                    302011061035   1388/03/23
   canada     1228090387  30/4/86    302011002022   1388/03/11
   USA                    302012061035   1388/03/23
   CANADA                   306001106048   1388/03/25
   usa                    306015075051   1387/10/22
   CANADA     1228057892         306008002022   1388/03/11
   CANADA                   306017017096   1388/03/06
   ENGLAND    1228078606         306003049093   1387/08/28  28/8/1387*
   CANADA     1228085864  12/2/86    306002005023   1386/10/13
   USA      1228061110
   canada     1228091025  30/5/86    306005017096   1388/04/02
   GERMANY    1228081361
   CHEK                    306001115218   1388/05/05
   INDIA                   306002062053   1387/08/01
   INDIA                   306001062053   1387/08/01
   USA                    306001119225   1388/05/03
   CANADA     1228084003         306006017096   1388/04/02
   CANADA     1228070068  12/2/86
   INDIA     1228080524
   USA                    301005034253   1387/05/20
   CANADA                   302002001103   1386/10/12
   USA      1228091919  16/5/86
   CANADA                   302010121086   1388/05/26
   CANADA     1228073526         302007002022   1388/03/11
   USA                    307011013026   1386/11/06
   USA                    307007012026   1386/11/06
   USA      1228078620
   CANADA     1228076176
   USA      1228074080
   USA                    307006108114   1388/03/17
   USA                    307002055234   1387/06/27
   USA                    307006034253   1387/05/20
   CANADA     1228075667
   CANADA     1228075780
   USA      1228058806
   USA                    307013013026   1386/11/06
   ITLY      1228069482
   USA                    307004018201
   CANADA                   311001041007   1387/06/06
   USA      1228092589    10/05/86
   CANADA                   301001118295   1388/05/05
   GERMANY    1228087240  30/2/86
   GERMANY    1228072833
   USA      1228089961  3/5/1386
   USA                    302003040032   1388/02/27
   USA                    302003064030   1387/09/14
   SWITZERLAND  1228091759  13/5/86    301001019071   1387/02/09
   USA      1228061127
   USA      1228091308  86/5/9
   FRANCE     1228061158
15
                  IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   FRANCE      1228061905
   FRANCE      1228061912
   USA       1228061257
   ENGLAND                   306002030116   1387/05/12
   germany     1228095412  29/7/86
   germany     1228095429  29/7/86
   GERMANY     1228087233  30/2/86    301002007152   1386/11/18   *
   GERMANY     1228082863
   NETHERLAND   1228087080   26/2/86
   GERMANY                   311016007152   1388/03/17
   GERMANY                   301017007152   1388/03/17
   GRMANY                    302015007152   1388/02/29
   GERMANY                   308019007152   1388/03/17
   GERMANY                   308018007152   1388/03/17
   GRMANY                    302014007152   1388/02/29
   GERMANY                   308020007152   1388/03/20
   GERMANY     1228075766
   CANADA                    306007001103   1388/03/23
   CANADA      1228085109  27/1/86    306012017069   1388/04/02
   INDIA      1228050718
   INDIA      1228050725
   USA                     301010013026   1386/11/06
   india      1228086533
   EGYPT<ENGLAND>                302005072205   1387/10/07
   GERMANY     1228091568  13/5/86
   ENGLAND/INDIA  1228065576
   SPAIN      1228085000  27/1/86    308001046001          7/8/1387
   USA       1228057212         307022077035   1388/05/10
   USA       1228066610
   USA                     302008064030   1388/05/05
   USA       1228067921
   CANADA                    306011121086   1388/05/26
   USA       1228058240
   USA       1228058226
   USA                     301001113291   1388/04/07
   USA                     302002064030   1387/08/18
   CANADA                    301001017096
   GERMANY                   302008007152   1387/07/02
   canada      1228069994  19/2/86
   USA       1228057182         301027077035   1388/05/10
   usa                     301011075051   1387/10/22
   ENGLAND                   301005105127   1388/03/09
   GERMANY     1228072819
   USA                     302002040032   1387/05/30
   GERMANY     1228068249
   GERMANY     1228068010
   GERMANY     1228068003
   USA                     307004073119   1387/10/22
   USA                     306005040032   1388/04/06
   ITLY       1228027130
   ITLY       1228061073  16/2/1385
   USA                     302004080126   1388/03/09
   USA                     302004080126   1388/03/09
   CANADA                    302013121086   1388/05/26
   USA       1228076329
   Sweden      1228091582  15/5/86
   SPAIN     1228087059   26/2/86
16
                IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   INDIA                   301002093091   1388/04/06
   USA      1228035166         302014061035   1388/05/11
   USA      1228058523         302015061035   1388/05/11
   USA     1228058202          302013061035   1388/05/11
   CANADA    1228068829
   usa                    302016075051   1387/10/22
   CANADA    1228079580
   CANADA                  302005106048   1388/04/30
   CANADA                  302006106048   1388/04/30
   USA                    301002097279     1388
   CANADA    1228019296
   USA     1228060670          301024077035   1388/05/10
   CANADA    1228085857   12/2/86    302005005023   1387/04/30         *
   USA     1228065552
   CANADA    1228068584                         ‫قبال به شرکت حر بنیان تعلق داشت‬
   USA     1228061950
   CANADA    1228072666          302005065085   1387/09/23         *
   CANADA    1228066580
   CANADA    1228062698
   CANADA    1228058547
   CANADA    1228068522
   CANADA    1228057878
   CANADA    1228071621
   ENGLAND                  301006105127   1388/03/09
   canada    1228090417   30/4/86
   USA                    306014112279   1388/04/08
   USA     1228062704
   INDIA    1228072697
   USA     1228081637          301009059125              19/8/1387
   USA     1228061936
   USA     1228067617
   CANADA    1228074356
   CANADA    1228068829
   CANADA    1228060816
   CANADA    1228081163          302011017069   1388/04/02
   canada    1228058509
   CANADA    1228061097
   USA                    302001061035   1388/04/01
   USA     1228071360
   USA     1228071577
   CANADA    1228057885          301001002022    1387/02
   CANADA                  301005002022   1388/03/11
   CANADA                  302007017096   1388/04/02
   INDIA                   302001093091   1388/04/07
   CANADA                  302013017096   1388/04/02
   INDIA                   301004093091   1388/04/06
   ITLY                   302001044256   1387/06/11
   ITLY                   301002044256   1387/06/11
   ITLY                   301003044256   1387/06/11
   AUSTRALIA                 306004067062   1387/10/04
   AUSTRALIA                 306003067062   1387/09/17
   ENGLAND                  302007049093   1387/09/03
   USA     1228061264
   USA                    306006054125   1387/07/07
   USA     1228078989
   USA                    302003119225   1388/05/03
   AUSTRALIA                 301001025068
17
                 IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   AUSTRALIA   1228069611
   AUSTRALIA   1228069635
   AUSTRALIA   1228069932
   AUSTRALIA   1228069628
   ITLY     1228069475
   USA      1228073281
   CANADA    1228075803
   SWITZERLAND                313001032246
   GERMANY    1228087639   22/3/86
   USA      1228069499          301001094107   1388/04/20
   DENMARK    1228074660
   USA      1228081521   12/12/85
   USA                    307006018201
   GERMANY    1228087585   22/3/86
   CANADA    1228071522
   CANADA    1228071508
   CANADA    1228071485
   CANADA    1228071539
   CANADA    1228071515
   CANADA    1228071492
   GERMANY    1228090486
   USA      1228081583
   USA      1228080326
   USA      1228075452
   ENGLAND                  301008045093   1387/09/03
   ENGLAND    1228097171  19/8/86    302001107120   1388/03/30
   ENGLAND    1228093319  15/7/86    311002107120   1388/03/30
   GERMANY                  311009074051   1387/10/22
   USA                    301001054125   1387/07/07
   ITLY                    301004044256   1387/06/11
   ITLY     1228057144
   INDIA     1228091971   20/6/85
   USA      1228081606
   GRMANY                   305003021160   1387/12/14
   USA      1228081941   11/1/86
   INDIA                   301005093091   1388/04/06
          1228090219   23/4/86
   CANADA    1228070037
   USA                    302009034253   1387/07/07
   ITLY                    301006036221   138709/26
   ITLY     1228023682
   USA                    307003034253   1387/05/15
   USA      1228068768
   CANADA    1228076183
   INDIA     1228050688
   USA      1228078798          306007064030   1388/05/05
   AUSTRALIA   1228076671   27/8/86
   AUSTRALIA   1228070105   27/8/86    306001027062
   USA                    307005108114   1388/03/17
   CANADA    1228066573
   GERMANY                  307003043278   1387/06/17
   GERMANY                  307001043278   1387/06/17
   GERMANY                  314002043278   1387/06/17
   GERMANY                  315004043278   1387/06/17
   GERMANY    1228087554   22/3/86
   GERMANY                  303008095069   1388/04/09
   GERMANY    1228090493   86/4/31
18
               IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   USA    1228080333
   GERMANY  1228076374          303005060099          11/9/1387
   germany   1228095405  29/7/86
   ITLY   1228069420
   FRANCE                 302003103172   1388/04/20
   USA    1228068751
   USA                   307007108114   1388/03/17
   USA                   301007073119   1387/10/22
   USA    1228073267
   USA                   302005073119   1387/10/22
   USA                   301003073119   1387/10/22
   USA    1228073304
   USA                   307001073119   1387/10/22
   USA                   307002073119   1387/10/22
   USA    1228073236
   USA                   301008073119   1387/10/22
   USA    1228073243
   USA    1228073274
   USA                   301006073119   1387/10/22
   ENGLAND  1228071461
   austria                 307001110020   1388/04/09
   USA    1228078613
   USA    1228081514
   CANADA  1228087301   8/3/86    301015017096   1388/04/02
   USA                   301001052205   1387/06/30
   USA                   301001052205   1387/06/30
   ENGLAND  1228061806
   USA                   302008108114   1388/03/17
   USA                   307010108114   1388/03/17
   USA                   307009108114   1388/03/17
   USA    1228074295
   USA    1228074349
   USA    1228074301
   CANADA                 302012121086   1388/05/26
   CANADA                 302008001103   1388/03/23
   CANADA                 302009058223     ?
   INDIA   1228091995   23/5/86
   INDIA   1228091988   23/5/86
   ENGLAND  1228057113
   ENGLAND  1228057106
   FRANCE                 361002050161   1387/06/19
   USA                   307001011026   1386/11/06
   USA    1228078217
   USA    1228078187
   USA    1228078170
   USA    1228078200
   USA    1228078194
   USA    1228078224
   USA    1228060311          301029077035   1388/05/10
   ITLY                  301003036221   1387/06/12
   ITLY                  301005036221   1387/08/26
   USA    1228060311          301032077035   1388/05/10
   GERMANY                 303004095069   1388/04/09
   canada   1228091018   30/5/86    301014017096   1388/04/02
   CANADA                 301006085065   1388/04/10
   USA    1228060953
   USA    1228067938
19
               IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   CANADA                 301004001103   1387/04/25
   INDIA    1228032554
   INDIA    1228032561
   GERMANY                 303002095069   1388/04/09
   GERMANY   1228085918  8/2/86             1388/04/09
   ENGLAND                 301002045093   1387/09/03
   ENGLAND                 301005045093   1387/09/03
   usa                   304008074051   1387/10/22
   GERMANY   1228076398         303002060099          11/9/1387
   GERMANY                 308007007152   1387/06/02
   GERMANY   1228085932  8/2/86    303004095069   1388/04/09
   GERMANY                 303004095065   1388/04/09
   USA                   306001112279   1388/04/07
   GERMANY   1228068492         303002098223   1388/03/31
   ENGLAND                 302001056051   1387/07/16
   CANADA   1228062995         310004002022   1388/03/11
   USA     1228091360  86/5/9
   USA     1228091346  86/5/9
   GERMANY                 311006074051   1387/10/22
   USA     1228091377  86/5/9
   USA     1228091339  86/5/9
   USA     1228091315  86/5/9
   ENGLAND   1228067273
   ENGLAND   1228067280
   CANADA   1228085888  12/2/86    301003005023   1386/10/13
   ISLAND   1228084041  26/1/86
   GERMANY   1228090523  30/4/86
   USA                   307009013026   1386/11/06
   USA     1228093388  21/6/86    307002018201   1386/11/20
   canada   1228090127  27/4/86
   USA                   307005018201
   AUSTRALIA                306001038270   1387/05/08
   CANADA   1228070150         302013002022   1387/03/11
   USA                   307001020242    1386/11
   USA     1228070112  12/2/86
   USA     1228075445
   USA     1228066629
   USA     1228066627
   USA                  307008034253    1387/05/20
   CANADA   1228061615
   FRANCE   1228090202  24/4/86    306001103172   1388/03/06
   FRANCE   1228090196  24/4/86    306002103172   1388/03/06
   GERMANY   1228081385         305003026027
   GERMANY   1228081408         305005026027
   GERMANY   1228081392         305006026027
   GERMANY   1228081422         305001026027
   GERMANY   1228081415         305004026027
   GERMANY   1228081378         305002026027
   GERMANY   1228075735
   USA                   307004034253   1387/05/15
   USA     1228074325
   GERMANY   1228082832
   CANADA   1228090400  30/4/86
   canada   1228090448  17/5/86
   USA                   306001097279     1388
   USA                   306002113291   1388/04/07
   USA                   306003052205   1387/08/13
20
                       IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   SWITZERLAND                      302001104272   1388/02/26
   USA           1228061028
   CANADA                         304003063050   1387/10/22
   USA                          306001034253   1387/05/15
   USA           1228068133
   GERMANY         1228082832   10/2/86
   USA           1228057953          306001035105
   USA                          306002035105
   USA           1228081644
   USA           1228061103
   CANADA          1228076732
   FRANCE          1228070778    10/7/1985
   CANADA          1228051913
   CANADA          1228085895   12/2/86    306001005023   1387/04/30
   CANADA          1228090448   13/5/86    306002002022   1388/03/11
   aUSTRALIA  1228090158  1228090158   30/4/86
   GERMANY         1228065354          306003098223   1388/03/31
   CANADA          1228071607
   USA           1228058738
   ISLAND          1228063985
   USA           1228061967
   CANADA          1228074998          306003003220   1388/02/30
   ISLAND          1228084010   26/1/86
   CANADA                         306001001103   1386/10/12
   ISLAND          1228084065   26/2/86
   CANADA          1228058219
   CANADA          1228091032   30/5/86
   SWITZERLAND                      302002104272   1388/02/26
   USA           1228084867   27/1/86
   USA           1228057168
   ENGLAND                        306004042007   1387/06/06
   USA           1228075476
   CANADA                         306010002022   1388/03/11
   austria         1228064081
   austria          1228094873  29/7/86
   ENGLAND         1228065583
   ENGLAND         1228084379          301004023071
   ENGLAND                        301004045093   1387/09/03
   SWITZERLAND       1228065699
   NETHERLAND                1/87     307001009046
   CANADA                         301010017096   1388/04/02
   NETHERLAND                       302001070243   1387/09/17
   FRANCE                         302004076220   1387/10/22
   FRANCE                         302005076220   1387/10/22
   FRANCE                         307007076220   1387/10/22
   FRANCE                         302006076220   1387/10/22
   ENGLAND         1228061820
   USA                          307004011026   1386/11/06
   ENGLAND         1228080838
   ENGLAND                        301006045093   1387/09/03
   CANADA                         301005001103   1387/04/25
   CANADA          1228063626   10/4/1385
   USA           1228063626
   FRANCE          1228073472
   USA           1228073298
   USA           1228087370   8/3/86
   USA           1228070006   12/2/86
21
                       IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   USA            1228087356   8/3/86
   USA                          302004052205   1387/09/24
   USA            1228068423
   CANADA          1228075773
   GERMANY          1228087493   22/3/86
   ENGLAND                        302003008162   1387/06/17  *
   ENGLAND                        302002008162   1387/06/17
   ENGLAND                        302005008162   1387/06/17  *
   ENGLAND                        307004008162   1387/06/17
   ENGLAND                        301001008162   1387/06/17
   GERMANY                        302004007152   1388/02/27
   GERMANY                        302005007152   1387/07/22
   USA                          306004064030   1387/08/18
   GERMANY          1228087448   12/3/86
   USA            1228061066
   ITLY           1228091636   86/5/9
   FRANCE          1228062681
   ITLY                          301002036221   1387/05/30
   aUSTRALIA  1228090158  1228090141   30/4/86
   USA            1228079047
   GRMANY                         306001021160   1386/12/14
   CANADA          1228060823
   POLAND/GERMANY      1228018206
   CANADA                         302008058222   1388/03/09
   INDIA           1228050701
   INDIA           1228050695
   GERMANY                        302001007152   1386/11/06  *
   GERMANY          1228082849   10/2/86
   USA            1228073328
   USA            1228071058
   CANADA                         301003017096   1387/08/22
   CANADA           1228095948  22/8/86
   CANADA                         301003106048   1388/04/30
   USA            1228073335
   ENGLAND                        306001031018
   ENGLAND          1228044069
   ENGLAND          1228057120
   ENGLAND          1228057137
   CANADA          1228079573
   USA            1228079016
   australia  1228090134          30/4/86
   ISLAND          1228084058   26/1/86
   CANADA          1228069987   26/2/86
   CANADA                         302006058223   1388/03/09
   GERMANY          1228068812          302002051127   1388/03/27
   GERMANY          1228082856   10/2/86
   USA                          307003055234   1387/06/27
   USA                          302006040032   1388/04/06
   USA            1228057618          301021077035   1388/05/10
   USA            1228087738   12/3/86
   CANADA          1228085086   27/1/86    306016017096   1388/04/02
   CANADA                         302008121086   1388/05/26
   CANADA                         302007058223   1388/03/09
   USA            1228077791
   ENGLAND          1228061585
   ENGLAND          1228061592
   ENGLAND          1228061608
22
                IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   ENGLAND    1228061578
   ENGLAND    1228061561
   USA      1228081699         301010059125          19/8/1387
   USA      1228081682
   ENGLAND    1228073519         301001045093   1387/09/14  14/9/1387*
   USA      1228057175
   CANADA    1228073540
   USA                    306001064030   1387/08/18
   GERMANY    1228087943  12/3/86
   INDIA                   301003093091   1388/04/06
   GERMANY    1228087431  12/3/86
   CANADA    1228069970  12/2/86
   FRANCE    1228075247
   austria    1228064074
   USA                    302004020242   1388/05/04
   CANADA    1228069970  12/2/86    306002065085   1387/09/23    *
   GERMANY    1228087486  22/3/86
   USA                    307001055234   1387/06/27
   ENGLAND    1228069604
   ENGLAND    1228068331
   ENGLAND    1228068324
   ENGLAND    1228068348
   ENGLAND    1228069598
   CANADA    1228074608
   USA      1228091353  86/5/9
   CANADA                  302001033050
   GERMANY    1228068508
   SWITZERLAND                303008091035   1388/01/29
   SWITZERLAND                303006091035   1388/01/29
   SWITZERLAND                303007091035   1388/01/29
   SWITZERLAND                303008091035   1388/01/29
   SWITZERLAND                303009091035   1388/01/29
   SWITZERLAND                303004091035   1388/01/29
   GERMANY                  301002047204   1387/06/17
   CANADA    1228075421
   CANADA                  301003001103   1387/02/09
   CANADA                  302006001103   1387/07/07
   SWITZERLAND  1228071584
   USA                    301001069089   1387/09/23
   USA      1228075728
   GERMANY                  302003007152   1387/06/03
   GERMANY    1228081354  28/12/85
   USA      1228079030
   germany    1228090509  30/4/86
   GERMANY    1228085949  8/2/86    303005095069   1388/04/09
   USA                    310007034253   1387/05/15
   USA      1228077814
   GERMANY    1228076343         303001060099          5/6/1387
   CANADA    1228067600
   GERMANY                  303001047204   1387/06/17
   GERMANY                  302004098223   1388/03/31
   CANADA    1228070051  12/2/86    310003065085   1387/09/23    *
   CANADA    1228063091         310012002022   1388/03/11
   USA      1228078996
   USA      1228075711         306005080126   1388/05/26
   CANADA    1228083990         306008017096   1388/04/02
   USA      1228066641
23
                IRC ‫فهرست مکمل های وارداتی دارای شماره‬
   USA      1228075704
   USA      1228081958  11/1/86
   USA      1228058493
   USA      1228081590         306011059125          19/8/1387
   USA      1228065330
   USA      1228062636
   CANADA    1228073212
   CANADA    1228076725
   ENGLAND    1228067266
   CANADA    1228075131         306002003220   1388/02/30
   CANADA    1228082177
   CANADA    1228083198  28/12/85
   USA                    306016061035   1388/05/11
   USA                    306015112279   1388/04/08
   usa                    306014075051   1387/10/22
   USA                    306002034253   1387/05/15
   CANADA                  302002106048   1388/03/25
   CANADA    1228063633         306003002022   1388/03/11
   USA                    306016112279   1388/04/08
   USA                    306001053163   1387/06/27
   USA      1228079009
   USA      1228062636         306031077035   1388/05/10
   GERMANY                  305002021160   1386/12/14
   GERMANY                  304017074051   1388/03/31
   USA      1228061134
   CANADA    1228083143  28/12/85
   CANADA    1228083136  28/12/85
   CANADA    1228061172
   CANADA    1228061165
   CANADA    1228083181  28/12/85
   CANADA    1228084355
   CANADA    1228083150  28/12/85
   CANADA    1228083167  28/12/85
   USA      1228093371  21/6/86    307001018201   1386/11/20
   CHEK                   301002115218   1388/05/05
   ENGLAND    1228070143  20/6/86
   ENGLAND    1228057151  2/12//84
   ENGLAND    1228076336
   CANADA    1228076190
   USA      1228074073
   ITLY     1228069437
   USA                   307003011026    1386/11/06
   USA                   301012013026    1386/11/06
   CANADA    1228052248  12/2/86   306001065085    1387/09/23   *
   usa      1228090189  23/5/86
   SWITZERLAND                309002109195   1388/04/06
   USA                    306005054125   1387/07/07
   GERMANY    1228087455  22/3/86
   USA      1228071065
   GERMANY                  303007095069   1388/04/09
   USA                    301001040032   1387/05/30
   GERMANY    1228083532  21/12/85
   USA      1228084874  27/1/86
   GERMANY    1228068805  1/3/86    306004051127    1388/03/27
   GERMANY    1228087226
   ITLY     1228075759
   GERMANY                  311001084082   1388/02/26
24
              ‫محصوالت غذای کودک دارای مجوز از اداره مکمل های رژیمی غذایی‬           Name            Dosage Form     Company          Importer
15 BLEDINA APPLE-BANANA®130G           PUREE    BLEDINA                   ‫تیمورکام‬
13 BLEDINA APPLE-BANANA-STRAWBERRY®130G      PUREE    BLEDINA                   ‫تیمورکام‬
12 BLEDINA APPLE-PEAR®130G            PUREE    BLEDINA                   ‫تیمورکام‬
14 BLEDINA APPLE-PRUNES®130G           PUREE    BLEDINA                   ‫تیمورکام‬
10 Bledina cocktail                POWDER    BLEDINA                  ‫تيمورکام‬
11 Bledina rice +carrot              POWDER    BLEDINA                  ‫تيمورکام‬
 7 BLEDINE FRUIT WITH MILK® 250G         POWDER    BLEDINA                  ‫تيمورکام‬
 8 BLEDINE HONEY WITH MILK® 250G         POWDER    BLEDINA                  ‫تيمورکام‬
 9 BLEDINE WHEAT WITH MILK® 250G         POWDER    BLEDINA                  ‫تيمورکام‬
 1 HERO BABY 8 CEREALS MIXED FRUITS®       POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
 2 HERO BABY RICE BANANA®             POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
 3 HERO BABY RICE®                POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
 4 HERO BABY WHEAT 4 FRUITS®           POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
 5 HERO BABY WHEAT SEMOLINA HONEY®        POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
 6 HERO BABY WHEAT®                POWDER    HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ‫ایران منال (روزبه‬
                                            )‫آذربایجان‬
                       POWDER
16 MILK CEREAL <HUMANA> APPLE-BANANA-RUSK 300G         HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
17 MILK CEREAL <HUMANA> APPLE-CIDER 300G     POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
18 MILK CEREAL <HUMANA> BANANA 300G        POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
19 MILK CEREAL <HUMANA> BISCUIT 300G       POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
20 MILK CEREAL <HUMANA> CHERRY-BANANA 300G    POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
21 MILK CEREAL <HUMANA> FRUIT 300G        POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
22 MILK CEREAL <HUMANA> PEACH-MARACUJA 300G    POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
23 MILK CEREAL <HUMANA> RICE 300G         POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
24 MILK CEREAL <HUMANA> SEMOLINA 300G       POWDER    HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
                      POWDER
25 MILK CEREAL <HUMANA> SEMOLINA WITH BOURBON-VANILLA     HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
                      POWDER
26 MILK CEREAL <HUMANA> STRAWBERRY-YOGHURT300G         HUMANA           ‫گروه تجارت و صنعت ايران‬
            ‫محصوالت غذای کودک دارای مجوز از اداره مکمل های رژیمی غذایی‬ Country   IRC    DATE      HEALTH NUMBER    DATE     LICENSE
FRANCE                  312003024113    1/87
FRANCE                  312002024113    1/87
FRANCE                  312001024113    1/87
FRANCE                  312004024113    1/87
FRANCE   1228089107
FRANCE   1228089091
FRANCE   1228067952
FRANCE   1228067945
FRANCE   1228067969
TURKEY   1228074905
TURKEY   1228074882
TURKEY   1228074875
TURKEY   1228074813
TURKEY   1228074820
TURKEY   1228074899
GERMANY  1228063169          307011028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063114          307010028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228062728          307009028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063183          307008028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063138          307007028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063145          307001028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063107          307006028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063176          307005028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063121          307004028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063190          307003028227    4/6/1387     *
GERMANY  1228063152          307002028227    4/6/1387     *
                     ‫محصوالت شیر خشک دارای مجوزاز اداره مکمل های رژیمی غذایی‬
             Name      Dosage Form        Company         Importer            Country   IRC
 1 Biomil               POWDER       FAS BEL                  ‫ بهداشت كار‬BELGIUM        1228017179
 2 MILK SMA GOLD-INFANT FORMULA    POWDER       WYETH                   ‫ جهان بهبود‬IRLAND        1228075414
 3 MILK SMA PROGRESS-INFANT FORMULA  POWDER       WYETH                   ‫ جهان بهبود‬IRLAND        1228084850
 4 MILK FRISO 1 INFANT FORMULA    POWDER       FRIESLAND NUTRITION            ‫ سيمين فرآور‬NETHERLAND      1228079764
 5 MILK HUMANA 2           POWDER       HUMANA             ‫ گروه تجارت و صنعت ايران‬GERMANY       1228079542
 6 MILK HUMANA 3           POWDER       HUMANA             ‫ گروه تجارت و صنعت ايران‬GERMANY       1228079559
 7 MILK HUMANA INFANT FORMULA     POWDER       HUMANA             ‫ گروه تجارت و صنعت ايران‬GERMANY       1228015335
 8 NAN 1 INFANT FORMULA <NESTLE>   POWDER       NESTLE                  ‫ نستله ایران‬NETHERLAND      1228016059
 9 milk comida PKU A formula     POWDER       comida med             ‫ صنایع غذایی تورنگ‬GERMANY        1228088193
10 milk comida PKU B formula     POWDER       comida med             ‫ صنایع غذایی تورنگ‬GERMANY        1228088209
11 milk comida PKU C         POWDER       comida med             ‫ صنایع غذایی تورنگ‬GERMANY        1228088186
12  MINI < TIN & BOX> 450 g     POWDER       celia           ‫صنایع پودر شير مشهد‬     FRANCE        1228087424
13 MINI AR              POWDER       celia           ‫صنایع پودر شير مشهد‬     FRANCE
14 SIMILAC GAIN ADVANCE        POWDER       ABBOTT IRLAND                 ‫ جهان بهبود‬IRLAND
15 GAIN PLUS ADVANCE         POWDER       ABBOTT IRLAND                 ‫ جهان بهبود‬IRLAND
16 HUMANA 1 PLATIN          POWDER       HUMANA GMBH          ‫ گروه تجارت و صنعت ايران‬GERMANY
   PRE NAN NW026-1         POWDER       NESTLE                    ‫ نستله ایران‬NETHERLAND
                        ‫محصوالت شیر خشک دارای مجوزاز اداره مکمل های رژیمی غذایی‬
‫‪DATE‬‬      ‫‪HEALTH NUMBER‬‬   ‫‪DATE‬‬       ‫‪LICEENCE‬‬
‫68/1/72‬


‫68/2/1‬

           ‫40/60/7831 722820310703‬    ‫*‬
           ‫40/60/7831 722820410703‬    ‫*‬
           ‫40/60/7831 722820210703‬        ‫*‬
     ‫641610100703‬
     ‫640010400703‬      ‫80/20/7831‬
     ‫640010200703‬      ‫80/20/7831‬
     ‫722820510703‬      ‫90/01/7831‬
     ‫622860200703‬      ‫72/30/8831‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:2/18/2013
language:Unknown
pages:28