UPUTSTVO_ZA_OBNOVU_SERTIFIKATA by yanyanliu123

VIEWS: 3 PAGES: 10

									         KLIJENTSKO UPUTSTVO ZA OBNOVU SERTIFIKATA
             PREKO INTESA TRUST SISTEMAKlijentsko uputstvo opisuje postupak obnove digitalnih sertifikata izdatih preko Intesa Trust
sistema.

Ukoliko je računar već pravilno podešen, postupak obnove podrazumeva sledeće korake (u
slučaju eventualnih problema pročitati Uputstvo za konfigurisanje lokalnog računara u
nastavku teksta):

1. Preko Internet Explorera pristupiti sledećoj adresi na kojoj se nalazi sajt Intesa Trust:
https://trust.bancaintesabeograd.com/webenroll/default.html
       UPUTSTVO ZA KONFIGURISANJE LOKALNOG RAČUNARA

Da bi proces obnove digitalnih sertifikata preko Intesa Trusta mogao pravilno izvršavati, potrebno je prethodno
radnu stanicu sa koje se vrši obnova digitalnih sertifikata pravilno konfigurisati, (uputstvo za konfiguraciju se
nalazi u produžetku ovog teksta).

  1. Neophodno je imati instalirane drajvere za odgovarajući tip čitača koji posedujete,
    ukoliko nije već instaliran.
  2. Neophodno je imati instaliran middleware (software) za tip smart kartice koju
    posedujete, ukoliko nije već instaliran.

                                                        1
    3. Neophodno je imati instalirane Banca Intesa Root i Banca Intesa Intermediate
     sertifikate.       Podešavanje Internet Explorera 6, 7, 8 ili 9

U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools, a potom opciju Internet Options..., kao na
slici dole ili na tastaturi ALT+T
Ili:
                                              2
U prozoru Internet Options odaberite opciju Security:
Nakon toga, odaberite opciju Trusted Sites, pa potom kliknite na dugme Sites:
                                        3
U polju Add this Web site to the zone ukucajte: https://trust.bancaintesabeograd.com,
kliknite na dugme Add. Ako je potrebno, štiklirati kućicu za Require server verification
(https:) for all sites in this zone, a potom kliknite na dugme OK:
Konačno, potrebno je izvršiti podešavanja vezana za ActiveX Control. Dok ste na panelu
Security / Web Sites, kliknite na dugme Custom Level:

Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable:
                                              4
Nakon podešavanja ActiveX kontrola pritisnemo dugme OK. Pojaviće se prozor za potvrdu
podešavanja i potrebno je pritisnuti na Yes.
                                            5
Potrebno je još isključiti Pop-up Blocker kroz karticu Privacy:
Možete izaći iz menija Internet Options pritiskom na dugme OK.

Nakon restarta Internet Explorer-a i ponovnog učitavanja stranice, izborom opcije Obnova
Sertifikata pojaviće se mogućnosti za instalaciju add-on-a.
                                              6
Klikom na ovu opciju pojaviće se podmeni u kojem je potrebno izabrati Run Add-on.
Dozvolimo instalaciju pritiskom na dugme Run.
Ponovimo ovaj postupak sve dok nam program nudi instalaciju Add-on-a.


Ovim postupkom je Internet Explorer podešen i možemo preći na obnovu sertifikata.


2. Ubacite u čitač Vašu Smart karticu i odaberite opciju „Obnavljanje sertifikata“.
                                           7
3. Ukoliko je potrebno, odaberite tip čitača koji je instaliran na Vašoj radnoj stanici, kao i tip
Smart kartice koju posedujete (plava kartica-SafeSign, bela kartica-KeyCorp) i kliknite na
„Dalje“.
                                                8
4. Pojavljuje se polje za unos PIN-a sa vaše Smart kartice. Unesite Vaš PIN i potvrdite opciju
„Dalje“.
Napomena – u slučaju da je polje za unos pina ’zasivljeno’ to jest nije moguće uneti Pin,
kliknuti na opciju Dalje. Pojaviće se panel za unos pina, uneti pin i potvrditi tasterom potvrde.

5. Nakon uspešne obnove, pojavljuje se prozor sa obaveštenjem,            kliknuti  na
“Potvrdi“, čime je postupak obnove digitalnog sertifikata završen.
                                                9
6. Klijenti koji koriste aplikaciju FXClient, prilikom prve prijave u aplikaciju sa karticom na
kojoj se nalazi obnovljeni digitalni sertifikat, moraće da izvrše aktivaciju aplikacije unosom
Aktivacionog koda. Aktivacioni kod može se dobiti pozivanjem kontakt centra banke na broj
telefona 011 / 310 88 70.
                                              10

								
To top