21960034-ORGANIGRAMA-SCOALA-2 by razzvan

VIEWS: 250 PAGES: 1

									ORGANIGRAMA
ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 2, OLTENITA
Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii
I.S.J. C.C.D.

SCOALA NR. 2, Oltenita
G.P.N. NR. 1, OLTENITA
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Comunitatea locală Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:

DIRECTOR:
instituţionalizată Primărie Poliţie Jandarmerie Comisia pentru Asigurarea Calitatii in Educatie Pompieri Sănătate ITM Biserica Comisii metodice pe arii curriculare ONG-uri SPONSORI CONSILIUL CLASEI CONSILIUL ELEVILOR Limba si comunicare Matematica si stiinte, Om si societate, Arte, Ed. fizica, Ed. tehn. Curriculum Prevenirea si combaterea violentei Sanatate si securitate in munca Prevenirea si stingerea incendiilor Burse sociale Orar Manuale Inventariere Corigente Comisia metodica a Educatorilor Comisia metodică a învăţătorilor cu caracter permanent cu caracter temporar Comisii de lucru neinstituţionalizată Părinţii CONSILIUL PROFESORAL Lider sindical: compartiment administrativ compartiment secretariat compartiment contabilitate compartiment biblioteca

Consilier pentru proiecte şi programe educative:


								
To top