Docstoc

Doa Mesyuarat Staf I 2003

Document Sample
Doa Mesyuarat Staf I 2003 Powered By Docstoc
					P
‫َلحو ُ ِهللِ ، نحود ُ ًنَستعٍن ُ ًنَستغفس ُ ًنعٌ ُ ِب ِ هنْ شسً ِ أن ُسنَب‬ ِ ‫َ ْ َ ُه َ ْ َ ِ ْ ُو َ ْ َ ْ ِ ُه َ َ ُ ْذ ب هلل ِ ُ ُ ْز َ ْف‬ ‫ا ـ َ ْد‬ َ‫ًهنْ سٍ َب ِ أع َبل َب هنْ ٌيدهِ ا ُ ف َ ُض َ ل ُ ًهنْ ُضْ ِل ُ ف َ َبدِي‬ ‫َ ِ َ ِئ ث َ ْو ِن َ َ ْ ِ هلل َال ه ِّل َو َ َ ٌ ل ْو َال ى‬ ِ‫ل ُ ، َالّصال ُ ًَالسالم عَل َ زَسٌْل َب األهٍ ِ ًعَلىَ آل ِ ًَص َببو‬ ِ ‫ِو َأ ْح‬ َ ‫َ َ ُ ى ُ ِن َ ِ ْن‬ ‫َو ً َ َة‬ . َ‫أجْـهعٍن‬ ِْ َ َ
Ya Allah , Tuhan Semesta Alam , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri mesyuarat staf kali pertama bagi sesi 2004 pada pagi yang berbahagia ini . Ya Allah , Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid , Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu semata-mata . Ya Allah , Tuhan Yang Mentadbir Langit dan Bumi , Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka , sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak mereka sendiri , kurniakanlah kepada guru-guru kami kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan , semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya . Ya Allah , Tuhan Yang Menjadikan Malam dan Siang ,

Pada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru , semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama , bangsa dan negara tercinta . Ya Allah , Tuhan Yang Menurunkan Hujan , Pandanglah kami dengan pandangan rahman dan rahim-Mu , permudahkanlah segala urusan kehidupan kami sama ada di dunia mahupun akhirat , kerana sesungguhnya kami meyakini dengan keyakinan yang tiada mengandungi syak dan keraguan bahawa tiada kesenangan melainkan Engkau permudahkan urusan tersebut , dan Engkau menjadikan yang sukar itu mudah sekiranya Engkau mengizinkannya . Ya Allah , Tuhan Yang Mencipta Makhluk Berpasang-pasangan , Ya Allah , jadikanlah mesyuarat kami ini sebagai mesyuarat yang diberkati dan dirahmati . Dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah kami sepakati dalam mesyuarat ini .

‫زبنب آتنب فً الدنٍب حسنت ًفً اَخسة حسنت ًقنب عراة النبز‬ ‫ًصلى اهلل على خٍس خلق اهلل ًخبتن األنبٍبء ًالوسسلٍن سٍدنب هحود‬ ‫ًعلى آلو ًصحبو أجوعٍن ًالحود هلل زة العبلـوٍن‬


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:127
posted:11/2/2009
language:Arabic
pages:2
Description: himpunan doa2 daripada negeri selangor.