Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Doa Majlis Sejambak Kasih_ Setulus Budi_Sempena Perpindahan Dato' Pengarah by iccundar06

VIEWS: 208 PAGES: 3

himpunan doa2 daripada negeri selangor.

More Info
									Kami amat bersyukur dalam ruang yang diberi

n
‫انحًد هلل انذ٘ ْداَا نٓذا ٔياكُا نُٓخد٘ نٕال أٌ ْداَا اهلل ، الْ َوْ د‬ ُ ‫ـح‬ ِ٘‫هلل ان ِْ٘ عْو ث ثُان اَ ـِ َا ُ ، اَه ُى طم عَه َ َ ِ ََِا ُ َ َد اَذ‬ ْ ‫ِ ذ ٌ َ ِِ وِ ضلح ث ن ٓ َ َ ِ ٗ سٛد يحً ٍ ن‬ ّ‫بِ ث‬ َ ‫َ َث ٍِ َ َِك َ َْٛ َّ ٍِ َ َاِ َ , َ َطْ َ َ َ ِحًا يَسْ ُْٔ ًا, ُ َ َدًا‬ ٚ‫ز ر يؤ‬ ‫يأل ْ ي ْ جالن َ ٔع ُ ُ ي ْ جً نك فأ بح فز‬ . ٌ ‫َُْ ُْٕ ًا,ٔع ٖ َأل ٔأ حب ِ أجْـ َ ع‬ َِْ٘ ‫ي ظ ر َ َل ء ِ َ صْ َ ّ ى‬ َ
Ya Allah , Ya Karim Ya Wadud , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Majlis Bersejarah Majlis Semarak Kasih, Setulus Budi sempena meraikan Perpindahan Y. Bhg. Dato’ Hj. Yusoff bin Harun mantan Pengarah Pelajaran Selangor pada saat yang syahdu ini. Firman Allah

untuk melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih Warga Jabatan Pelajaran Selangor . Kami mengucapkan tahniah kepada Y. Bhg. Dato’ atas perlantikan beliau sebagai Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia mulai 1 Mac 2005 . Sesungguhnya kami amat terharu dan ingin mengucapkan syabas kepada Y. Bhg. Dato’, terutama atas komitmen serta sumbangan besar beliau dalam memartabatkan Jabatan Pelajaran Selangor ke mercu kegemilangan yang terbilang. Firman Allah Taala :

‫انذ٘ خهق انًٕث ٔانحٛاة نٛبهٕكى أٚكى أحسٍ عًال‬
Dialah yang telah mentaqdirkan mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu lebih baik kerja buatnya. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk merakamkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Mu atas nikmat kurnia Mu kerana menganugerahkan kepada kami seorang pengarah

ّ‫ٔيٍ ٚشكز فئًَا ٚشكز نُفس‬
bermaksud : Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya akan kembali kepada dirinya sendiri.

Doa Majlis Semarak Kasih, Setulus Kasih Sempena Meraikan Perpindahan Y. Bhg. Dato’Yusoff bin Harun Mantan Pengarah Pelajaran Selangor pada 30 Mac 2005 bertempat di Hotel Sunway Lagoon Petaling Jaya

yang berjiwa besar dan punyai wawasan yang jauh demi memajukan bangsa , agama dan negara . Firman Allah lagi : Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kurniakanlah kami jiwa dan hati yang sentiasa mengenang jasa orang yang telah berbakti dan berkorban untuk melihat kemajuan dan kecemerlangan agama , bangsa dan negaranya. Anugerahkanlah kami kekuatan untuk mengekalkan usaha murni dan suci demi kelangsungan dan kesinambungan kejayaan yang telah dicapai oleh jabatan kami setakat ini di bawah pimpinan beliau yang berkualiti dan berwibawa . Ya Allah , Ya Wahhaab , Ya Razzaaq , Panjangkanlah usia beliau dalam keadaan iman dan Islam , semoga dapat menyumbang terus idea , buah fikiran dan pandangan yang bernas demi kemajuan negara walaupun sudah tidak menerajui jabatan ini . Moga-moga majlis ini akan membolehkan pegawai dan kakitangan menghargai sekali gus mencontohi tanggungjawab, komitmen, kewibawaan dan kegigihan Y.Bhg. Dato’ menyumbang ke arah kemajuan jabatan selama ini. Firman Allah Jallajalaluh

ٌٕ‫أفحسبخى أًَا خهقُاكى عبثا ٔأَكى إنُٛا الحزجع‬
Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami ? Sesungguhnya yang datang akan pergi , yang patah akan tumbuh kembali , setiap yang bermula pasti ada akhirnya , setiap pertemuan akan ada perpisahan , namun jadikanlah perkenalan ini sebagai perkenalan yang dipenuhi dengan rasa ukhuwwah dan mahabbah perkenalan yang akan dikenang sepanjang hayat . Ya Allah jangan Engkau persiakan segala usaha gigih beliau. Justeru, kurniakanlah kepada Y. Bhg. Dato’ suasana kerja baru yang selesa, pegawai dan kakitangan baru yang akan memberi kerjasama yang padu demi mencapai cita-cita murni. Ya Allah , jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati . Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan.

‫كُخى خٛز أيت أخزجج نهُاس‬

Doa Majlis Semarak Kasih, Setulus Kasih Sempena Meraikan Perpindahan Y. Bhg. Dato’Yusoff bin Harun Mantan Pengarah Pelajaran Selangor pada 30 Mac 2005 bertempat di Hotel Sunway Lagoon Petaling Jaya

‫ربُا آحُا فٙ اندَٛا حسُت ٔفٙ اٜخزة حسُت ٔقُا عذاب انُار‬ ًٍٛ‫ٔءاخز دعٕاَا أٌ انحًد هلل رب انعانـ‬

Doa Majlis Semarak Kasih, Setulus Kasih Sempena Meraikan Perpindahan Y. Bhg. Dato’Yusoff bin Harun Mantan Pengarah Pelajaran Selangor pada 30 Mac 2005 bertempat di Hotel Sunway Lagoon Petaling Jaya


								
To top