Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Doa Majlis Pemangkin Kesejahteraan Pendidik

VIEWS: 98 PAGES: 2

himpunan doa2 daripada negeri selangor.

More Info
									‫ِ ن هلل س ْ َي س ن‬ ِ ْ‫بسْ ِ ا ِ ال َحو ِ ال َحِي‬ ‫ِ ه َ َد‬ ٍ ‫الْحو ُ ِ ز ِ ال َالوِي َ , َّال َاقِ َت لل ُ َقِي َ َالّص َة َُّالس َ ُ علَى سَيدًَِا ُحو‬ َ ‫َالم‬ ‫ع ب ِ ْوّت ْي َال‬ ‫َ َ ْد هلل َّب ع َ ْي‬ ‫َِ أ ْو ْي‬ َ ‫ّع َى آل ِ َأَصْحَاب ِ َج َعِي‬ ّ َِ ‫َ َل‬ ‫الَ ُ َ اغْ ِسلَ َا ُ ُْْبَ َا َ ِخْ َاًِ َا ال ِييَ سَبَ ُْْ َا ِاإلِي َا ِ َّ َ َجْعَلْ فِيْ قُـُْْبِ َا‬ ٌ ‫ل‬ ‫ق ً ب ْو ى ال ت‬ ْ ‫لِن ف ْ ٌ ذً ٌ ّإل ْ ٌ َر‬ ‫غ ً للرِي َ َاهَ ُْْا زَ َ َاإً َ ز ُّْ ٌ َحِيْن‬ ‫ِال َِ ْي ء ٌ بٌ َك َء ف ز‬
Ya Allah Engkaulah Pengurnia Kenikmatan dan Kesejahteraan, Sesungguhnya kami amat bersyukur dan menghargai kesempurnaan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami untuk menghadiri Majlis Pemangkin Kesejahteraan Pendidik Bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia pada saat yang syahdu, hari yang penuh keberkatan , dan bulan yang dipenuhi seribu keampunan. Sesungguhnya kami amat mengharapkan agar objektif yang ingin dicapai dalam majlis ini terkabul hendaknya melalui kudrat dan iradah-Mu serta kuasa ungkapan kun fayakun-Mu , maka perkenankanlah segala hajat hati kami. Justeru, iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, kedamaian dan keredhaan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang menyatukan hati , Kami warga pendidik ingin memohon dari-Mu Kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan melalui penghayatan visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengurus dan mengemudi organisasi pendidikan

Doa sempena Program Pemangkin Kesejahteraan Pendidik Bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia 2004

1

negara kami yang tercinta agar kami mampu memikul tanggungjawab ini dengan cemerlang, Kurniakanlah kami kekuatan kesatuan hati umpama kesatuan hati pemuda ashabul kahfi , sehingga kami mampu mengharungi susah senang, suka duka, pahit manis bersama dalam melaksanakan amanah dan tugas kami , Jadikanlah hati-hati kami mampu meleburkan segala kepentingan peribadi demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi demi merealisasikan cita-cita yang murni. Kurniakanlah kami kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul ‘azmi yang telah diuji lebih jauh kesukarannya daripada ujian yang kami hadapi. Akhirnya jangan Engkau sia-siakan amalan hamba-hamba-Mu yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa mereka dalam mendokong dan menjayakan hasrat murni kami ini.

‫ال ت ْعل‬ ِ َ ‫َلَ ُ َ اجْعَلْ جوْعَ َا ُ َا جوْ ًا َسْ ُْ ًا ، َّتَ َ ُقَـَ َا هيْ َعد ِ تَ َ ُقاً َعْ ُْ ًا ، َّ َ َج‬ ‫فس ٌ ِ ب ْ ٍِ فس ه ّص ْه‬ ‫َ ٌ َر َ ع ه ح ْه‬ ‫ا لِن‬ . ‫الَ ُ َ فِيْ َا َالَ َعَ َا َالَ هيْ يَّتْ َ ُ َا شَقِ ًا َالَ َطْ ُّ ًا َّالَ َحْ ُّ ًا‬ ‫ه س ْه‬ ‫لِن ٌ ّ ه ٌ ّ َ بعٌ ي ّ ه س ْد‬ ِ ‫زَ َ َا َاتِ َا فِي الًُْ َا حسَ َت ً َّفِي األ ِس ِ حسَ َت ًَّقٌَِا عرَا َ ال َاز‬ ٌ ‫َ ّب‬ ٌ َ ‫خ َة‬ ٌ َ ‫دي‬ ٌ ‫بٌ ء‬ ‫َّصَى ا ُ ع َى ُحو ٍ ّع َى ءَال ِ َّ َحْب ِ ّسَ َ ، َّالْحودلل ِ ز ِ ال َالوِيْي‬ َ ‫َ ْ ُ ََِ َّب ع‬ ‫َِ ص َِ َ َلن‬ ‫َل هلل َل ه َ َد َ َل‬

Doa sempena Program Pemangkin Kesejahteraan Pendidik Bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia 2004

2


								
To top