Doa Majlis Bersama BPR by iccundar06

VIEWS: 115 PAGES: 2

More Info
									‫انحـًذ هلل رة انعبنًٍن حًذا حبيذٌن حًذا شبكزٌن ا صبثزٌن‬ ‫حًذ‬ ‫ئ يزٌذه , ٌبرثنب نك انحًذ كًب ٌنجغً نجالنك‬ ‫حًذا ٌٌافً نعًو ًٌكبف‬ ‫ًعظٍى سهطبنك‬ ‫انهيى صم عهى سٍذنب يحًذ صالح كبيهخ ًسهى ساليب تبيب عهى ىذا‬ ‫اننجً انكزٌى انذي تنحم ٌو انعقذ , ًتنفزج ثو انكزة , ًتقضى ة‬ ‫ه‬ ‫انحٌائج , ًتنبل ثو انزغبئت , ًحسن انخٌاتٍى , ًٌستسقى انغًبو‬ . ‫ثٌجيو انكزٌى ًعهى آنو ًأصحبثو أجًعٍن‬
Ya Allah Ya Karim Kami memohon kepada-Mu Ya Allah dengan penuh keta’kulan semoga Engkau memberkati majlis kami pada petang ini dengan limpahan rahman dan rahim-Mu , permudahkanlah segala urusan kami dan Engkau peliharalah kami dari mara bahaya . Ya Muhaimin Ya Fa’alulima yurid , Semoga dengan kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mohd. Khir b. Toyo pada petang ini akan meningkatkan komitmen dan iltizam kami dalam melaksanakan tugas kami seterusnya meningkatkan kualiti kerja kami demi kesejahteraan bangsa ,agama dan negara demi membanteras musuh-musuh negara . Ya Aziz YA Sattar Ya Badi’ussamawati wal ‘ard , Ya Allah Engkau jadikanlah kami yang hadir pada pagi ini orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melaksanakannya ,dan jadikanlah kami orang-orang yang mendengar keburukan lantas meninggalkan keburukan tersebut .

Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu , pertengahannya barakah , dan

disudahi dengan keampunan-Mu . Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah , pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan .

‫ً حً ذ‬ ٌ ٍِْ َ ‫انهيى ٌبغن ٌ ٌب‬
Jadikanlah usaha kami ini sebagai wahana untuk menyedarkan dan menginsafkan diri kami betapa keselamatan diri baik zahir mahupun batin merupakan pra syarat untuk mengecapi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini demi mencapai kecemerlangan di pelbagai lapangan. Ya Allah , kurniakanlah kepada kami Iman yang teguh,mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pancaroba hidup alaf baru tahun 2000 . Ya Allah tunjukkanlah kami taufiq dan hidayah jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya.

‫انهيى اجعم جًعنب ىذا جًعب يزحٌيب , ًتفزقنب ين ثعذه تفزقب‬ ‫يعصٌيب , ًالتجعم انهيى فٍنب ًين يعنب ًين ٌتجعنب شقٍب ًال‬ ‫يطزًدا ًال يحزًيب, ًىت ننب يسٍئنب نًحسننب ًيقصزنب نعبيهنب كال‬ ‫ثٌجيك انكزٌى‬ ‫رثنب آتنب فً انذنٍب حسنخ ًفً اَخزح حسنخ ًقنب عذاة اننبر‬ . ‫ًانحًذ هلل رة انعبنًٍن‬


								
To top