alan by yanyanliu123

VIEWS: 0 PAGES: 1

									             MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ALAN TERCİH FORMU                         ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ
                         Kayıtlı Olduğu
Adı Soyadı                      Okul    BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
                         Sınıfı/Şubesi/
T.C. Kimlik No                     No
                             TERCİH LİSTESİ
   ALANA GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPILACAK
                                   Tercih Sırasına Göre Meslek Alanları
        OKULUN ADI
1-                           1
                            2
                            3
                            4
                            5
   ALANA GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPILACAK
                                   Tercih Sırasına Göre Meslek Alanları
        OKULUN ADI
2-                           1
                            2
                            3
                            4
                            5
   ALANA GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPILACAK
                                   Tercih Sırasına Göre Meslek Alanları
        OKULUN ADI
3-                           1
                            2
                            3
                            4
                            5

            BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE          Yukarıda kimlik bilgileri ile okul ve alan tercihleri yazılı öğrencimin alana geçiş
   başvurusu ile ilgili işlemlerin Okul Müdürlüğünüzce yapılmasını arz ederim. …/…/2012

                                                       Öğrenci Velisi
                                                       Adı Soyadı
                                                         İmza

         ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

e-POSTA

								
To top