EEN_BCD_formular_-_srpski by yanyanliu123

VIEWS: 0 PAGES: 3

									           FORMULAR O POSLOVNOJ SARADNJI ZA BAZU KOMPANIJA

A.    Profil kompanije – Osnovne informacije o kompaniji

(Sva polja su obavezna za popunjavanje – Polja u sivoj boji su poverljiva i namenjena isključivo za
internu upotrebu saradnika u EEN mreži, sve dok ne dobijemo odgovore na Vaš zahtev za poslovnu
saradnju i obavestimo Vas o tome)
 Ime kompanije:                 Grad:           Zemlja:

 Ulica:                                   Poštanski broj:

 Internet adresa / website:             Osoba za kontakt:

 Funkcija kontakt osobe u kompaniji:         Telefon:        Fax:

 Oficijelna email adesa:               E-mail adresa osobe za kontakt:

Godina osnivanja kompanije:Obrt u milionima evra:          Broj zaposlenih u kompaniji:

   Do 2 miliona                1-9
   2 - 10                   10 – 49
   10 - 50                  50 – 249
   Više od 50 miliona             Više od 250


 Jezici sporazumevanja:            Engelski      Drugo: ______________________
 Profil kompanije – Osnovni podaci o Vašoj
 kompaniji (osnovna delatnost, proizvodni program,
 usluge koje obavljate):
Business Co-operation Database          1
 Standardi kvaliteta koje Vaša kompanija poseduje:

   Nijedan      ISO9000         Drugo, naznačiti: ___________________________________


 Da li ste već sarađivali ili sarađujete sa partnerima iz inostranstva:

    Da     Ne

 Procenat poslovanja koji je vezan za inostrano tržište:

    0 - 9%       10 - 49%      50% ili više

 B.    Predlog poslovne saradnje – Opis tražene saradnje

 Vrsta saradnje:

 Posrednik u prodaji (agent, predstavnik, distributer)       ponuda    potražnja
 Franšiza                              ponuda    potražnja
 Transport/Logistika                        ponuda    potražnja
 Joint Venture                           ponuda    potražnja
 Spajanje ili razmena akcija                    ponuda    potražnja
 Prodaja / Akvizicija cele ili dela kompanije            ponuda    potražnja
 Recipročna proizvodnja                       ponuda    potražnja
 Podugovaranje / Outsourcing aktivnosti               ponuda    potražnja

 Zemlje interesa:     (ako su u pitanju zemlje EU, naznačiti koje)
Detaljan opis:

(Detaljni podaci o Vašoj kompaniji i željenoj vrsti
saradnje; Svaka stavka iz prethodnog polja
“ponuda/potražnja” treba da bude detaljnije
objašnjena):
 Osnovne prednosti Vaše kompanije kojima se
 možete preporučiti stranim kllijentima:
 Business Co-operation Database              2
C.    Opis karakteristika koje su Vam bitne kod traženog partnera iz inostranstva

Tip potencijalnog        Kompanija     Drugo (naznačiti): ________
partnera:


Koje aktivnosti treba da     Proizvodnja
obavlja potencijalni       Pružanje usluga
partner:             Trgovina


Veličina kompanije        1-9            10-49
potencijalnog partnera      50-249           Više od 250
(broj zaposlenih):


Iskustvo potencijalnog      Nije potrebno       Poželjno         Obavezno
partnera u saradnji sa
ino-klijentima:Očekivane karakteristike potencijalnog
partnera:Matični broj kompanije: ____________________
Šifra delatnosti: ________________________Napomena:
__________________________________________________________________________________

Formular popunio/la: ________________________        Potpis: _________________________
      Jelena Radoičić                 Aleksandra Dimić
      Savetnik u sektoru promocije izvoza      Savetnik u markering sektoru
      jelena.radoicic@siepa.gov.rs          aleksandra.dimic@siepa.gov.rs


            Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza / SIEPA
            Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd, Srbija
            T: 011 3398 644, 011 3398 506
            F: 011 3398 814
            www.siepa.gov.rs
Business Co-operation Database           3

								
To top