MINIT MESYUARAT by jsm90Y7h

VIEWS: 13 PAGES: 16

									                  MINIT MESYUARAT
          JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)
                 KALI KE-14 BIL. 2/2012

                 Tarikh  :    13 April 2012 (Jumaat)

                 Masa   :    09.00 pg

                 Tempat :     Bilik Mawar
                          Aras Bumi, PPANPkKehadiran

  1.    Pn. Suraya binti Haji Ariffin, A.M.P.              -  Pengerusi
      Pustakawan

  2.    En. Zamri bin Daman Huri
      Unit Kewangan

  3.    Pn. Rozita binti Hassan
      BKP Bahagian Teknologi, Maklumat & Komunikasi

  4.    Pn. Noor Fadilah binti Hj Abdul Aziz
      BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran

  5.    Pn. Hjh Zahariah binti Hj Zakaria
      BKP Unit Pembangunan & Perkhidmatan Perpustakaan

  6.    Pn. Wirda Lisa@Hanim Dalina binti Mohd Arsad
      BKP Bahagian Pengurusan Koleksi

  7.    Pn. Noor Rozita binti Osman
      Pegawai Pemantau Zon 2

  8.    Pn. Asiah binti Bohbery
      Pegawai Pemantau Zon 3

  9.    Pn. Farahanum Shuhaily binti Ab Malek Zaki
      Pegawai Pemantau Zon 4

  10.   Pn. Norawati binti Mohamad Ali
      Pegawai Pemantau Zon 5

  11.   Pn. Norziha binti Osman
      Pegawai Pemantau Zon 6

  12.   Pn. Rosnani binti Jamaluddin
      Unit Pengurusan Aset

  13.   Pn. Norhamilah binti Mohd Noor                  -  Setiausaha
      Pegawai Aset
                                               1
Tidak Hadir Dengan Kenyataan

   1.     En. Mohd Zuwairi bin Mohd Nawawi
        Pegawai Pemantau Zon 11.    UCAPAN PENGERUSI

    Pengerusi memberi salam dan mengalu-alukan kehadiran kepada semua ahli jawatankuasa JKPAK ke
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Kali Ke-14 Bil. 2/2012. Mesyuarat dimulakan
dengan bacaan Ummul Kitab.2.    MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU

     Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Kali Ke-13 Bil. 1/2012 dicadang
untuk disahkan oleh Puan Asiah binti Bohbery dan disokong sebulat suara dengan pindaan : pada perkara 3.11
ejaan in kepada ‘inci’.3.    MEMBENTANGKAN KERTAS MAKLUM BALAS KALI KE-13 BIL. 1/2012

     3.1   Maklum Balas Tindakan Perkara Berbangkit
          Pengerusi menegaskan supaya semua maklum balas tindakan kepada perkara berbangkit
          perlu dinyatakan secara tepat dan terperinci.

                                                  Makluman

     3.2   Tarikh mesyuarat JKPAK bagi tahun 2012
          Berikut merupakan cadangan tarikh bagi mesyuarat JKPAK pada tahun 2012.       Walau
          bagaimanapun tarikh berikut tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

          i.   Kali  Ke  13  Bil  1/2012  -  06  Januari 2012
          ii.   Kali  Ke  14  Bil  2/2012  -  05  April 2012
          iii.  Kali  Ke  15  Bil  3/2012  -  05  Julai 2012
          iv.   Kali  Ke  16  Bil  4/2012  -  06  November 2012

                                                  Makluman

     3.3   Perakuan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (PEP)
          UPA telah merujuk kepada pihak Audit yang mengarahkan setiap pelupusan peralatan elektrik
          perlu mendapatkan Perakuan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (PEP) iaitu KEW.PA-16 dari
          Jabatan Kerja Raya Negeri Perak.

                                                  Makluman

     3.4   Laporan Hasil Siasatan Kehilangan Aset Alih Kerajaan
          Permohonan Hapus Kira Aset Alih bagi kehilangan 4 unit monitor di Perpustakaan Awam
          Negeri akan dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga pada Jun 2012.

                                       Tindakan : Unit Pengurusan Aset
                                                      2
3.5  Papan Kenyataan
   Papan kenyataan di PAN telah dikemas kini dan dimaklumkan kepada Ketua Unit
   Perpustakaan Awam Negeri yang baru iaitu Puan Haslina binti Hassan.

                                           Makluman

3.6  Pelupusan Buku
   Berikut adalah perincian jumlah buku untuk pelupusan bagi Zon 4 :

   i.   PA Kuala Kangsar = 1,189 naskhah
   ii.   PA Gerik = belum terima maklumat
   iii.  PA Padang Rengas = 277 naskhah
   iv.   PD Kuak = 230 naskhah
   v.   PD Felda Bersia = 1,006 naskhah
   vi.   PD Felda Lasah = 79 naskhah
   vii.  PD Gelok = 396 naskhah
   viii.  PD Kerunai = 601 naskhah

   Pelupusan monograf bagi PA Kuala Kangsar dan PA Taiping telah dilaksanakan melalui jualan
   sisa pada Februari 2012 berjumlah RM80.00. Bagi PD lain masih dalam tindakan pelupusan.
   Pada tahun 2006, telah diputuskan dalam mesyuarat bahawa buku keluaran Indonesia
   dilupuskan terus secara jualan sisa.

                          Tindakan : BKP Unit Pengurusan Koleksi /
                                  Pegawai Pemantau Zon 4

3.7  Perolehan Perabot
   Perolehan kabinet fail, rak buku kanak-kanak, troli buku dan penahan buku telah dilakukan
   dan selesai diedarkan ke perkhidmatan pada Disember 2011. Rak buku dewasa dan rak
   majalah oleh pembekal Nagasteel Equipment lewat diterima di perkhidmatan iaitu hanya
   diterima pada bulan Februari 2012. Jabatan menangguhkan perolehan bangku pemijak atas
   tujuan KIK. UPA telah mempamerkan senarai perabot tersebut di laman sesawang Multiply
   jabatan untuk disemak dan disahkan oleh Pegawai Pemantau. Sekiranya berlaku perselisihan
   maklumat Pegawai Pemantau diminta memberi maklum balas secepat mungkin ke pihak UPA
   untuk tindakan seterusnya.

                              Tindakan : Unit Pengurusan Aset /
                                      Pegawai Pemantau

3.8  Perkhidmatan Internet Jalur Lebar di Perkhidmatan
   Sebanyak 9 Perpustakaan Desa telah menerima perkhidmatan jalur lebar di bawah projek
   SKMM Utara iaitu :

   i.   PD  Chepor;
   ii.   PD  Manjoi;
   iii.  PD  Batu 8;
   iv.   PD  Pasir Panjang Laut;
   v.   PD  Batu 15 Lekir;
   vi.   PD  Teluk Raja Bayang;
   vii.  PD  Pdg Tembak/Teluk Muroh;
   viii.  PD  Bagan Datoh; dan
   ix.   PD  Rungkup.

   Namun begitu, sehingga kini BKP Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi tidak menerima
   sebarang maklum balas promosi dari perkhidmatan yang terlibat. Pengerusi mengarahkan
   Pegawai Pemantau untuk memaklumkan ke perkhidmatan di bawah zon masing-masing agar
   dapat menguar-uarkan perkhidmatan jalur lebar yang disediakan. Pengerusi seterusnya
   meminta Pegawai Pemantau menyediakan laporan maklum balas dan statistik penggunaan
   perkhidmatan statistik penggunaan Perkhidmatan Jalur Lebar ini.

                                               3
                    Tindakan : BKP Bahagian Teknologi, Maklumat & Komunikasi /
                                        Pegawai Pemantau
                                Perpustakaan Desa Yang Berkaitan

   3.9   Kabin PPIK


                Tindakan Perkara        Pegawai          Keputusan
Bil   Perkhidmatan
                 Berbangkit       Bertanggungjawab        Pengerusi
               Satu   surat  akan
                                          Pihak RELA perlu
               dikeluarkan  kepada
    Zon 1 –                     Pegawai Pemantau Zon 1 /   mengeluarkan surat
               pihak  RELA  untuk
1   PD Kg Tengku                  Kakitangan PD Kg Tengku   mohon kebenaran
               mengembalikan kabin
    Hussein                     Hussein           kepada Jabatan
               dan peralatan yang
                                          menggunakan kabin.
               telah diambil.
                            Pegawai Pemantau Zon 2 /
               Masih dalam tindakan
2   Zon 2                      Kakitangan Perpustakaan
               carian pembekal.
                            Desa
    Zon 3 –                     Pegawai Pemantau Zon 3 /
               Masih dalam tindakan
3   PD Bagan Datoh /                Kakitangan Perpustakaan
               carian pembekal.                    Pengerusi
    PD Felda Besout                 Desa
                                          mengarahkan supaya
    Zon 4 –
                                          kabin tersebut dijual.
4   PD Felda Bersia /   Tiada kabin di Zon 4          -
                                          Jika tiada yang
    PD Kati / PD Lasah
                                          berminat untuk
               Kabin telah sedia ada
                                          membelinya, kabin
               pendawaian  elektrik.
                                          berkenaan akan
               Hanya perlu mendaftar   Pegawai Pemantau Zon 5 /
    Zon 5 –                                   dijadikan stor.
5              dengan pihak Tenaga    Kakitangan Perpustakaan
    PD Lekir                                   Manakala punca
               Nasional Berhad untuk   Desa.
                                          elektrik ditangguhkan
               penyambungan semula
                                          perolehannya.
               kuasa.
               Masih menunggu      Pegawai Pemantau Zon 6 /
    Zon 6 –
6              sebutan harga dari    Kakitangan PD Raja
    PD Raja Bashah
               pembekal.         Bashah


        UPA telah menerima senarai peralatan dan perabot dari pihak BTMK pada 12 April 2012 dan
        senarai telah dimasukkan ke dalam laman sesawang Multiply jabatan untuk semakan terakhir
        dan pengesahan Pegawai Pemantau. UPA akan membuat pendaftaran aset berkaitan setelah
        mendapat pengesahan tersebut. Terdapat pihak yang berminat untuk membeli kabin PD
        Kuala Dipang tetapi kakitangan tidak mempunyai kunci kabin tersebut.    JKKK tidak
        menyerahkan kunci kepada PD dengan alasan kabin tersebut hak milik JKKK. Pengerusi
        mengarahkan Pegawai Pemantau Zon 1 berhubung dengan Pengerusi JKKK terlibat untuk
        mendapatkan semula kunci kabin berkenaan.

                                  Tindakan : Pegawai Pemantau Zon 1/
                                         Unit Pengurusan Aset

   3.10   Penjilidan Majalah
        Majalah telah dihantar kepada Syarikat Toko Jasmin pada 06 Mac 2012 untuk dilaksanakan
        penjilidan. Set yang siap dijilid telah diterima oleh PA Taiping pada 10 April 2012. Terdapat
        perubahan dari segi kuantiti majalah yang dijilid. Unit Kewangan memaklumkan bayaran
        dibuat mengikut harga Pesanan Kerajaan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Seterusnya
        Pegawai Pemantau Zon 2 diminta untuk mendapatkan sebutan harga bagi tambahan kuantiti
        majalah yang dijilid agar Pesanan Kerajaan dapat dikeluarkan oleh Unit Kewangan bagi
        perkara tersebut.

                                 Tindakan : Pegawai Pemantau Zon 2 /
                                                       4
                                              Unit Kewangan

    3.11   Informasi Aktiviti di Perpustakaan Awam Negeri
         1 unit papan kenyataan digital (Single Red P10 Semi Outdoor LED Moving Information Display
         Board - Display Area : 4 kaki x 8 inci) bernilai RM850.00 telah dibuat perolehan oleh BKP
         Bahagian Pengurusan Pentadbiran dan diterima pada 17 Februari 2012 serta ditempatkan di
         ruang legar Perpustakaan Awam Negeri.

                                                 Makluman

     3.12  Set Pinggan Mangkuk
         Dua (2) unit piring Ivory telah dibuat penggantian.

                                                 Makluman

     3.13  Komputer Riba di Perpustakaan Bergerak e-Pustaka
         BTMK telah menerima maklum balas dari Perpustakaan Negara Malaysia yang menyatakan
         tidak dapat memberi peruntukan seperti mana yang diminta.

                                                 Makluman

     3.14  Closed-Circuit Television (CCTV) di Perpustakaan Cawangan
         Pegawai Pemantau Zon 4 telah menghantar permohonan cermin sisi menggunakan KEW.PS-
         11 pada 28 Mac 2012. Jabatan telah meluluskan permohonan dan diserahkan kepada BKP
         Bahagian Pengurusan Pentadbiran pada 06 April 2012 untuk tindakan seterusnya.

         Seterusnya Pegawai Pemantau Zon 5 memaklumkan ke mesyuarat keperluan cermin sisi di PA
         Seri Iskandar dan telah menghantar permohonan tetapi UPA tidak menerima borang tersebut.
         Namun begitu UPA akan menyemak semula.

                           Tindakan : BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran /
                                         Unit Pengurusan Aset

     3.15  Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD) dan Jawatankuasa Kualiti
         Jawatankuasa Audit Dalaman telah ditubuhkan dan penubuhan Jawatankuasa Kualiti akan
         dibawa ke Mesyuarat Pengurusan yang akan datang.

                                Tindakan : Setiausaha Mesyuarat Pengurusan

     3.16  Permohonan Tertangguh Stok Bekalan Pejabat

                Stok Bekalan                         Keputusan
Bil   Unit/Bahagian                Kuantiti       Status
                 Pejabat                          Mesyuarat
   Bahagian                                      Pengerusi
              Bateri Nikon EN-
   Perkhidmatan                                    mengarahkan
1              EL9a 7.2v 1080mAh     2 unit   Dalam tindakan BPPKL
   Pelanggan, Korporat                                perolehan sebelum
              7.8Wh
   & Latihan (PPKL)                                  31 Januari 2012
                                 BKP Pentadbiran tidak
                                             Semakan KEW. PS
2   PD Kg. Jana      Papan Congkak      01 unit   menerima borang
                                             11
                                 permohonan peralatan
                                 BKP Bhgn Pengurusan
3   PD Parit       Peti Surat        1 unit   Pentadbiran – masih       -
                                 dalam tindakan
   Unit Perkhidmatan                                 Ahli mesyuarat
              Rak CD
4   Perpustakaan Awam                5 unit   BKP BPP – selesai    menyatakan tiada
              (2 utk buletin)
   Negeri                                       rak CD diterima


                                                      5
                               BKP BPP – dalam
5  PA Taiping       Tangga (16 kaki)    1 unit                    -
                               tindakan


                               Tindakan : BKP Pengurusan Pentadbiran /
                          Bhgn Perkhidmatan Pelanggan, Latihan & Korporat

   3.17    Pegawai Yang Bertanggungjawab Ke Atas Stor
         Kunci Stor Galak Guna I dan II telah diterima dari Pegawai Pemantau Zon 1 pada 28 Februari
         2012.

                                              Makluman
   3.18    Peralatan Elektrik Dan Audio Visual
         Memo berkaitan perubahan penempatan 2 orang pemandu telah dikeluarkan kepada
         Bahagian Pengurusan Pentadbiran pada 26 Februari 2012, ruj. memo : (47)dlm.PPANPk
         (Aset) 04/13. Pemandu yang terlibat iaitu En. Rahim & En. Wahid telah ditempatkan di
         ruang kerja Unit Pengurusan Koleksi pada 29 Februari 2012 (Rabu). UPA telah membuat
         permohonan rak untuk penempatan peralatan audio visual. BKP Bahagian Pengurusan
         Pentadbiran sedang mendapatkan sebutan harga bagi rak tersebut.

                           Tindakan : BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran

   3.19    Microphone Stand
         Mesyuarat dimaklumkan oleh BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran perolehan microphone
         stand telah ditangguhkan kerana dimaklumkan telah dibuat perolehan oleh pihak UPA. Pihak
         UPA memaklumkan bahawa UPA tidak membuat perolehan Microphone stand yang
         dimaksudkan. Bagi perkara ini, Pengerusi meminta BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran
         menyemak semula perkara ini.

                           Tindakan : BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran

   3.20    Stor Stok Bekalan Pejabat
         Format transaksi stok bekalan pejabat yang diterima dari Ibu Pejabat yang perlu digunakan di
         perkhidmatan telah dipamerkan di laman sesawang Multiply jabatan pada 20 Mac 2012.
         Perkhidmatan yang telah mempunyai ‘foolscap book’ boleh terus menggunakan buku tersebut
         dan bagi perkhidmatan yang tiada, sila buat permohonan ke UPA. Permohonan dari PD
         dibuat melalui Pegawai Pemantau masing-masing. Jumlah stok bekalan pejabat yang boleh
         disimpan di PACU akan ditentukan oleh Pengerusi kelak.
                                                      6
               FORMAT TRANSAKSI STOK BEKALAN PEJABAT
                DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT

PERKHIDMATAN      :

PERIHAL STOK      :

                    KUANTITI          TANDATANGAN
  BIL    TARIKH                                  CATATAN
              TERIMA   KELUARAN     BAKI    PEMANTAU
Nota : Semua transaksi terimaan stok bekalan pejabat ditulis menggunakan pen merah.

     Semua transaksi keluaran stok bekalan pejabat ditulis menggunakan pen biru.
                     Tindakan : Pengerusi / Unit Pengurusan Aset / Pemantau
                                                 7
3.21  1.2 (iv) Fail Meja
    Fail meja Pegawai Aset telah dikemas kini dan telah disemak pihak JAD. JAD akan melaporkan
    dalam mesyuarat Pengurusan. Mesyuarat dimaklumkan, keseluruhan Fail Meja, Manual
    Prosedur Kerja dan Carta Organisasi jabatan masih dalam tindakan Bahagian Perkhidmatan
    Pelanggan, Korporat & Latihan.

    Dimaklumkan pegawai yang dilantik sebagai Penerima, Pemeriksa Aset Alih, Pemeriksa Stor,
    Pemverifikasi Stor dan Lembaga Pelupusan Aset Alih masih dalam proses mengemas kini Fail
    Meja masing-masing.
                              Tindakan : Pegawai Yang Terlibat

3.22  3.2 (iii) Salinan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-3)
    UPA masih dalam proses mengemas kini KEW.PA berkenaan dan akan menyerahkan satu
    salinan kepada BKP setelah selesai proses pengemaskinian.

                               Tindakan : Unit Pengurusan Aset

3.23  Lantikan Pegawai Pemeriksa Aset Alih Kerajaan
    Jadual pemeriksaan aset alih akan diedarkan setelah UPA menyiapkan KEW.PA-10 & KEW.PA-
    11 bagi seluruh perkhidmatan. Jangkaan aktiviti pemeriksaan bermula Jun 2012.

                               Tindakan : Unit Pengurusan Aset

3.24  4.1 (vi) Penggunaan KEW.PA-9
    Carta alir penggunaan KEW.PA-9 telah disediakan dan dipamerkan dalam laman sesawang
    Multiply jabatan. Walau bagaimanapun, borang aduan kerosakan jabatan (SB16) masih
    digunakan bagi aduan kerosakan selain dari aset alih.

                                            Makluman

3.25  4.4.1 (iii) Pegawai Pengangkutan
    Mesyuarat dilaporkan tujuan kursus yang telah diadakan adalah untuk memenuhi keperluan
    hadir kursus sejumlah 7 hari setahun khusus kepada pemandu. Oleh itu, modul yang
    disediakan adalah sebagai “refreshment” kaedah penulisan buku log serta peraturan-
    peraturan sedia ada sahaja.

    Mesyuarat dilaporkan masih berlaku kekeliruan antara pemandu dan maklumat yang diterima
    oleh pemantau walaupun selepas kursus yang dinyatakan di atas. Perselisihan pendapat dan
    kaedah serta penerangan yang kurang jelas dan tepat ini telah ditimbulkan semula antara
    pemandu, pemantau adan pembantu perpustakaan yang berkaitan sahaja, Pegawai
    Pengangkutan dan Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD).

    Mesyuarat telah memutuskan supaya Pegawai Pengangkutan berbincang dengan JAD kriteria
    pengurusan kenderaan dengan segera bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman di
    perkhidmatan. Hasil perbincangan antara Pegawai Pengangkutan dan JAD hendaklah
    dilaporkan dan satu garis panduan pengurusan kenderaan perlu diwujudkan untuk makluman
    dan edaran ke perkhidmatan yang berkaitan. Garis panduan hendaklah selesai dalam bulan
    Mei 2012 dan kursus Pengurusan Kenderaan akan diadakan semula bagi tujuan penerangan
    garis panduan tersebut.

                              Tindakan : Pegawai Pengangkutan/
                                Jawatankuasa Audit Dalaman
                                                8
3.26  4.4.2 (iv) Penyemakan Buku Log
    Mesyuarat dilaporkan surat lantikan sebagai pegawai pengankutan kepada Pegawai Pemantau
    tidak dikeluarkan kerana menjadi salah satu tugas Pegawai Pemantau untuk mengurus
    kenderaan jabatan serta memastikan buku log dicatat dengan betul sebelum dihantar kepada
    Pegawai Pengangkutan untuk semakan. Pengerusi meminta pemantau menyemak senarai
    tugas masing-masing berkenaan perkara ini.

    Mesyuarat memutuskan perkara ini juga perlu dibincangkan dan diselesaikan antara Pegawai
    Pengangkutan dengan JAD dalam bulan Mei 2012.

                             Tindakan : Pegawai Pengangkutan /
                                 Jawatankuasa Audit Dalam

3.27  4.4.4 (ii) Maklumat Inbois Kad Inden Minyak
    Pegawai Pengankutan Jabatan diminta untuk menyemak maklumat inbois penggunaan
    minyak sama ada boleh dimuat turun di laman sesawang syarikat berkenaan atau sebaliknya
    bagi melancarkan pengurusan Kad Inden Minyak ini.

                               Tindakan:PegawaiPengangkutan

3.28  5.1 (i) Senarai Aset Alih Yang Memerlukan Selenggara (KEW.PA-13)
    UPA telah menerima KEW.PA-13 dari Bahagian Pengurusan Pentadbiran pada 06 April 2012.

                                           Makluman

3.29  5.1 (iv) Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14)
    UPA telah menerima KEW.PA-14 dari BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran pada 30 Mac
    2012.

                                           Makluman

3.30  Dokumen KEW. PA Unit Kenderaan
    KEW.PA-2, KEW.PA-9, KEW.PA-13 dan KEW.PA-14 telah diserahkan kepada UPA untuk
    penyelarasan rekod aset alih kerajaan jabatan.

                                           Makluman

3.31  Pelupusan Buku
    Carta alir pelupusan koleksi kepada Pegawai Pemantau telah dipamerkan di laman sesawang
    Multiply jabatan oleh Unit Pengurusan Koleksi.

                                           Makluman

3.32  Maklumat Perolehan Dari BKP
    UPA telah menyediakan surat peringatan untuk BKP yang gagal mematuhi prosedur ini.

                                           Makluman

3.33  Pergerakan Aset Alih Kerajaan
    UPA telah menyediakan surat peringatan dan akan mengeluarkannya kepada mana-mana
    peminjam yang lewat memulangkan aset tersebut.

                                           Makluman
                                                 9
    3.34  Kod Aset Alih Kerajaan di PAN
        Merujuk Tatacara Pengurusan Aset Bil. 5 Tahun 2007, Bab B, Para 7.4, UPA dalam proses
        menyenaraikan aset alih berkenaan untuk tindakan pendaftaran dan pengekodan. UPA akan
        berbincang dengan Pengerusi bagi mencapai satu keputusan muktamad.

                                       Tindakan : Unit Pengurusan Aset

    3.35  Cop Pengesahan Pendaftaran Pada Dokumen Asal
        UPA telah melaksanakan proses mengecop “Telah direkodkan pada ...................... Nombor
        Siri Pendaftaran Aset PPANPk/..................” pada dokumen perolehan yang diterima dari BKP
        sebelum dokumen diserahkan kepada Unit Kewangan untuk pembayaran.

                                                  Makluman


4.   MEMBENTANGKAN KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH KERAJAAN

    4.1   KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH KERAJAAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        BERAKHIR 31 Mac 2011
        Laporan tahunan harta modal dan inventori (KEW.PA-8) bagi suku pertama berakhir 31 Mac
        2012 adalah seperti berikut:

                                  Jumlah             Jumlah
          Bahagian Kawalan &
                           Bilangan   Nilai Harta   Bilangan     Nilai
     Bil      Pemantauan
                           KEW.PA-2    Modal     KEW.PA-3    Inventori
             (BKP)
                                   (RM)              (RM)
        Bahagian Teknologi Maklumat Dan
     1                        7     57,102.00      2     487.00
        Komunikasi

     2  Bahagian Pengurusan Koleksi        -       -        -       -

        Unit Pembangunan Dan
     3                        -       -        -       -
        Perkhidmatan Perpustakaan

     4  Bahagian Pengurusan Pentadbiran      -       -        3     1,480.00

              JUMLAH            7    57,102.00      5     1,967.00    4.2   PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Penerimaan aset bagi kategori harta modal dan inventori berjumlah RM59,069.00.

    4.3   PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Semua penerimaan aset alih telah didaftarkan dan mematuhi Tatacara Pengurusan Aset Alih
        Kerajaan seperti berikut :


        4.3.1  KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal)

                                                    HARGA
                                            TARIKH
BIL      LOKASI       NO. SIRI PENDAFTARAN       NAMA ASET             PEROLEHAN
                                           PEROLEHAN
                                                   ASAL (RM)
   Bilik Kerja Unit
 1                 PPANPk/PAN/K/H/2012/01      Komputer     20.01.2012      3,011.70
   Pembangunan (buletin 1)
   Bilik Kerja Unit
 2                 PPANPk/PAN/K/H/2012/02      Komputer     20.01.2012      3,011.70
   Pembangunan (buletin 2)
   Kaunter Sirkulasi Utama
 3                 PPANPk/PAN/K/H/2012/03      Komputer     20.01.2012      2,769.65
   (PAN)
                                                       10
   Kaunter Sirkulasi Utama
 4                 PPANPk/PAN/K/H/2012/04     Komputer   20.01.2012   2,769.65
   (PAN)
   Unit Kewangan (Pen.
 5                 PPANPk/PAN/K/H/2012/05     Komputer   20.01.2012   2,769.65
   Akauntan)
   Unit Kewangan (Pemb.
 6                 PPANPk/PAN/K/H/2012/06     Komputer   20.01.2012   2,769.65
   Akauntan)
                                  Sistem
   Perp. Komuniti 1M’sia
 7                PPANPk/K1/SKIL3S/H/2012/01   Kawalan IL3S  21.03.2012   40,000.00
   AEON Station 18
                                  EM ISO
                      JUMLAH                       57,102.00         4.3.2   KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori)

                                                HARGA
                                         TARIKH
BIL     LOKASI       NO. SIRI PENDAFTARAN      NAMA ASET           PEROLEHAN
                                        PEROLEHAN
                                               ASAL (RM)
   Unit Perk. Perp.                    Executive Menu
 1               PPANPk/PAN/EMS/I/2012/01            14.02.2012    350.00
   Awam Ng                          Stand
   Perp. Awam Ng                     Papan Kenyataan
 2               PPANPk/PAN/PKD/I/2012/01            17.02.2012    850.00
   (pintu keluar/masuk)                   Digital (LED)
   Unit Pengurusan Aset
 3               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/01   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 4               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/02   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 5               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/03   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 6               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/04   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 7               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/05   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 8               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/06   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
 9               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/07   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
10               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/08   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
11               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/09   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
   Unit Pengurusan Aset
12               PPANPk/PAN/BXS/I/2012/10   Bunting X-Stand  20.02.2012     28.00
   (Stor Aset Alih II)
13  PA Sitiawan        PPANPk/PASn/R/I/2012/01    4 Port Router  23.02.2012    238.00
   Bhgn Pengurusan
14  Pentadbiran        PPANPk/PAN/MPk/I/2012/01    Mesin Pencetak  24.02.2012    249.00
   (Pen. Peg. Tadbir)
                      JUMLAH                       1,967.00
                                                 11
    4.4   SENGGARA ASET ALIH KERAJAAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Jabatan telah menjalankan senggara aset alih seperti perincian berikut :


    BAHAGIAN KAWALAN                                     JUMLAH
                                  TARIKH    JUMLAH
BIL   & PEMANTAUAN           PERKARA                      KESELURUHAN
                                 SENGGARA    (RM)
       (BKP)                                        (RM)
   Bahagian Pengurusan     1. Servis Penyaman udara
 1                                15.03.2012     490.00       490.00
   Pentadbiran           Proton Waja (AGA 6996)
                  1. Perbaiki Monitor LCD              160.00
   Bahagian Teknologi
 2                 2. Naiktaraf Power IC     10.01.2012     230.00       390.00
   Maklumat Dan Komunikasi
                   (PA Sitiawan)
   Unit Pembangunan Dan
 3                      tiada         tiada        0         0
   Perkhidmatan Perpustakaan

 4  Unit Pengurusan Koleksi         tiada         tiada        0         0

                     JUMLAH                            880.00    4.5   KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Tiada laporan kehilangan aset alih kerajaan yang dilaporkan pada suku pertama tahun 2012.

    4.6   LAPORAN TINDAKAN PELUPUSAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Tiada tindakan pelupusan dilakukan pada suku pertama tahun 2012.

    4.7   LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
        Tiada tindakan surcaj atau tatatertib.

    4.8   KATEGORI ASET ALIH KERAJAAN DI BAWAH PEMANTAUAN BAHAGIAN KAWALAN
        DAN PEMANTAUAN (BKP)
        Mesyuarat dimaklumkan bagi kedua-dua papan tanda tunjuk arah dan papan pengiklanan
        tidak perlu didaftar ke dalam KEW.PA-3 kerana ianya dikategorikan di bawah peruntukan
        ubahsuai.

        Mesyuarat juga memutuskan kategori aset alih yang perlu dikawal oleh BKP masing-masing
        seperti berikut:-

                   BAHAGIAN
         BIL      KAWALAN & PEMANTAUAN           KATEGORI ASET ALIH
                    (BKP)
                                 Perabot
          1   Bahagian Pengurusan Pentadbiran     Peralatan/Kelengkapan Pejabat
                                 Peralatan/Kelengkapan Elektrik
             Bahagian Teknologi, Maklumat &      Peralatan/Kelengkapan ICT
          2
             Komunikasi                Telefon
                                 Penyaman Udara
             Unit Pembangunan & Perkhidmatan
          3                       Papan Pengiklanan
             Perpustakaan
                                 Papan Tanda

          4   Bahagian Pengurusan Koleksi       Koleksi Perpustakaan
                                                    12
  5.    MEMBENTANGKAN KEDUDUKAN SEMASA STOK BEKALAN PEJABAT

       5.1    KEDUDUKAN SEMASA STOK BEKALAN PEJABAT BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
            BERAKHIR 31 Mac 2012
            UPA telah membuat perolehan SBP sebanyak 331 jenis item yang terdapat di SBP berjumlah
            141,713 unit dan bernilai RM51,953.52 dalam kawalan UPA. Perolehan telah dilaksanakan
            setelah UPA membuat perbandingan harga kepada 4 pembekal alat tulis iaitu Syarikat Spirit
            Media Sdn Bhd, Sin Thye Lok Sdn Bhd, Qastury Megah dan Zita Teguh Enterprise. UPA juga
            telah mengedarkan sejumlah 71,229 unit SBP bernilai RM14,578.45 melalui borang KEW.PA-
            11 yang telah diluluskan oleh jabatan.


                           KEDUDUKAN
                             STOK
           Sedia Ada          Pembelian     Pengeluaran           Stok Semasa
 TAHUN
              Jumlah           Jumlah        Jumlah              Jumlah
 SEMASA
        Bilangan   Nilai    Bilangan   Nilai Bilangan   Nilai       Bilangan    Nilai
         Stok    Stok      Stok    Stok   Stok    Stok        Stok     Stok
               (RM)            (RM)         (RM)               (RM)
          (i)    (a)      (ii)    (b)   (iii)    (c)       (i+ii)-(iii) (a+b)-(c)
Baki bawa
          141,713  51,953.52   25,436   35,188.50   71,229    14,578.45   95,920    72,563.57
ke hadapan
Suku Tahun
          95,920   72,563.57   95,931   18,714.00   12,759    19,039.55   179,092   72,238.02
Pertama       5.2    PENERIMAAN STOK BEKALAN PEJABAT (SBP) BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
            Bagi penerimaan Stok Bekalan Pejabat (SBP), UPA telah menerima sebanyak 95,931 unit stok
            bernilai RM18,714.00. Perincian penerimaan seperti berikut :

        No.             Tarikh                             Jumlah
  Bil            No. LO             Pembekal        Perkara
       Rujukan           Perolehan                            (RM)
                            Sin Thye Lock Sdn
  1    001/12     N 02119    10.01.12               Kertas A4          750.00
                            Bhd
  2    002/12     N 02126    19.01.12  Gigih Jaya Supplies   Dakwat pencetak      5,200.00

  3    003/12     N 02130    03.02.12  T Linkage Enterprise   Cop Jabatan         206.50
                            Tomorrow’s E-Office
  4    004/12     N 02132    13.02.12               Expodash           530.00
                            Suppliers
  5    005/12     N 02143    17.02.12  Produksi Nur-Johan    Bahan bercetak       3,000.00
                            Spirit Media & Paper
  6    006/12     N 02142    17.02.12               Alat tulis         2,520.00
                            Marketing
  7    007/12     N 02153    02.03.12  Passion Supplies     Dakwat Pencetak      3,120.00

  8    008/12      Tunai    20.02.12  Percetakan Nasional   KEW.PA-6           26.00

  9    009/12     N 02157    09.03.12  Hi-Tech Trading     Cop Jabatan          56.00

  10    010/12     N 02174    23.03.12  Gigih Jaya Supplies   Dakwat pencetak      1,410.00
                            Sin Thye Lock Sdn
  11    011/12     N 02173    23.03.12               Kertas A4          730.00
                            Bhd
  12    012/12       -     23.03.12  Rawa Ogos Enterprise   Bahan bercetak       1,100.00

                                                        13
                                     Stamp pad ink
13             -            * PA Taiping                   65.00
                                     merah

                     JUMLAH                         18,714.00

       * Penghantaran stok lama dari PA Taiping ke SBP


    5.3    PENDAFTARAN STOK BEKALAN PEJABAT (SBP) BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
         Semua penerimaan SBP telah didaftarkan di dalam KEW.PS-4.


    5.4    PENGELUARAN STOK BEKALAN PEJABAT (SBP) BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
         Dalam tempoh Januari hingga Mac 2012, sebanyak 12,759 unit stok telah diedarkan kepada
         pemohon bernilai RM19,039.55. Nilaian baki stok semasa dalam kawalan UPA ialah
         RM72,238.02. Sejumlah 10 permohonan yang masih tertangguh perolehan seperti berikut :

                     STOK BEKALAN
BIL    UNIT / BAHAGIAN                     KUANTITI        STATUS
                       PEJABAT
                                        Dalam tindakan Bhgn.
   Bahagian Perkhidmatan      Bateri Nikon EN-EL9a
 1                                 2 unit   Perk. Pelanggan, Korporat
   Pelanggan, Korporat & Latihan  7.2v 1080Mah 7.8Wh
                                        & Latihan
 2  Perpustakaan Desa Kg Jana    Congkak            1 unit   Dalam tindakan perolehan
                                        Dalam tindakan BKP
 3  PD Parit            Peti Surat          1 unit
                                        (30 Mei 2011)
                   Rak CD                  Dalam tindakan BKP
 4  Unit Perk. Perp. Awam Ng                   5 unit
                   (2 unit – buletin)            (22 Jun 2011)
                                        Dalam tindakan BKP
 5  PA Taiping           Tangga (16 kaki)       1 unit
                                        (15 Jun 2011)
                                        Untuk perolehan UPA akan
 6  PA Taiping           Jam Dinding          2 unit
                                        datang
                                        Untuk perolehan UPA akan
 7  PA Teluk Intan         Filing Pocket         14 set
                                        datang
                                        Dalam tindakan BKP
 8  Unit Perk. Perp. Awam Ng    Rak CD            10 unit
                                        (12 Mac 2012)
                   1. Rak Bertingkat             Dalam tindakan BKP
 9  Unit Pengurusan Aset                     10 unit
                   2. Tangga (4 tapak)            (12 Mac 2012)
                                        Dalam tindakan BKP
10  PA Kuala Kangsar        Rak Surat Khabar       1 unit
                                        (12 Mac 2012)


    5.5    PEMERIKSAAN STOK BEKALAN PEJABAT (SBP) BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2012
         Pemeriksaan Stok Bekalan Pejabat akan dijalankan pada bulan Oktober 2012.


    5.6    PENGELUARAN STOK BEKALAN PEJABAT SECARA ADHOC
         Perkara ini masih berlaku tetapi permohonan berserta dengan borang KEW.PS-11.

    5.7    PERMOHONAN DAKWAT PENCETAK OLEH PEKHIDMATAN
         Mesyuarat dimaklumkan jabatan telah membelanjakan sejumlah RM9,730.00 untuk perolehan
         dakwat pencetak bagi suku tahun pertama 2012 iaitu bersamaan dengan 30% jumlah
         peruntukan bagi perolehan SBP. Oleh itu bagi tujuan penjimatan, UPA akan mengambil
         tindakan seperti yang berikut:-

         a.   permohonan dakwat pencetak akan dilakukan mengikut keperluan dan tidak
             dibenarkan menyimpan stok berlebihan kerana dakwat pencetak mempunyai tarikh
             luput yang perlu dipatuhi;


                                                    14
   b.   perolehan mesin pencetak akan diselaraskan dari segi jenama, harga dan kualiti bagi
       tujuan penyeragaman dan penjimatan;

   c.   UPA akan membuat perolehan dakwat pencetak dari syarikat yang menawarkan
       harga yang munasabah dan berkualiti;

   d.   surat / minit mesyuarat / kertas kerja / kertas cadangan / laporan dan lain-lain yang
       memerlukan semakan dan pindaan hendaklah dihantar melalui Multiply / e-mail /
       pendrive kepada Pengarah / Pustakawan / Pegawai yang terbabit;

   e.   permohonan yang menggunakan borang-borang seperti yang di bawah hanya boleh
       dibuat oleh Ketua Bahagian/Unit sahaja. Permohonan boleh dibuat melalui telefon /
       pendrive / e-mail / Multiply jabatan. Borang-borang yang terlibat adalah:-

       i.    SB16  Borang Aduan Kerosakan (pind. 2010)
       ii.   SB17  Format Permohonan Perolehan Peralatan (pind. 2011)
       iii.   SB18  Format Permohonan Pinjaman Peralatan Unit ICT (pind. 2011)
       iv.   SB19  Format Permohonan Stok (KEW.PS-11)
       v.    SB20  Format Permohonan Menggunakan Ruang & Kemudahan Jabatan
       vi.   Laporan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9)

   f.   Permohonan penggunaan peralatan jabatan bagi tujuan aktiviti / pameran tidak
       memerlukan borang. Pemohon perlu berhubung terus sama ada ke UPA atau BTMK.
       Permohonan akan didaftar menggunakan KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Aset Alih
       Kerajaan). Senarai peralatan yang terbabit adalah seperti di bawah:-

       i.    audio amplifier
       ii.   audio mixer
       iii.   Global Positioning System (GPS)
       iv.   kamera digital DSLR
       v.    mikrofon (A)
       vi.   mikrofon (B)
       vii.   mikrofon Tanpa Wayar (A)
       viii.  mikrofon Tanpa Wayar (B)
       ix.   papan pameran Multiscreen
       x.    perakam suara digital
       xi.   rostrum
       xii.   sky dancer (A)
       xiii.  sky dancer (B)
       xiv.   speaker w/stand (1 set)
       xv.   wayar penyambung (extention wire)
       xvi.   komputer riba
       xvii.  projektor LCD
       xviii.  white screen

   g.   permohonan penyelenggaraan peralatan pejabat / kenderaan secara berkala tidak perlu
       mengisi borang SB16 Format Aduan Kerosakan (pind. 2010); dan

   h.   semua perkhidmatan diminta mencetak dokumen secara lebih berhemah agar tidak
       berlaku pembaziran.


5.8  BORANG KEW.PS-11
   Mesyuarat dimaklumkan UPA memerlukan satu salinan       sahaja  borang  KEW.PS-11
   (Permohonan Stok) berbanding dua salinan sebelum ini.
                                                15
7.   HAL-HAL LAIN

    7.1   Lantikan Ahli JKPAK
         Pengerusi mengarahkan surat lantikan sebagai Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Alih
         Kerajaan dikeluarkan kepada Puan Haslina binti Hassan sebagai Ketua Unit Perkhidmatan
         Perpustakaan Awam Negeri dan Encik Mohd Zuwairi bin Mohd Nawawi sebagai Pegawai
         Pemantau Zon 1 bagi menggantikan Puan Junaimi binti Abdul Moin yang telah bertukar
         bahagian.

                                    Tindakan : Unit Pengurusan Aset

    7.2   Kehilangan Kunci Dan Kad Inden Minyak
         Kehilangan 6 anak kunci dan 2 Kad Inden Minyak Perpustakaan Bergerak (PA Gerik) telah
         dibuat laporan polis. (Nombor repot : GRIK/003437/11). Salinan laporan telah dihantar ke
         UPA (ruj. Kami : (8)dlm.PPA.PK.PA Gerik/01 bertarikh 23 Disember 2011) dan BKP Bahagian
         Pengurusan Pentadbiran.

         Mesyuarat dimaklumkan oleh BKP Bahagian Pengurusan Pentadbiran bahawa kad inden
         minyak telah digantikan dengan kad inden yang baru. Manakala bagi kunci pendua bas yang
         baru masih dalam tindakan mendapatkan sebutan harga. Ini kerana sebutan harga yang
         diterima terlalu tinggi. Perkara ini akan dibentangkan dalam Mesyuarat Keselamatan yang
         akan datang.

         Seterusnya, Pengerusi menegaskan agar apa juga tindakan susulan yang diambil bagi setiap
         perkara hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat agar Pengerusi dan Ahli mendapat
         makluman terkini bagi setiap perkara atau tindakan.8.   PENUTUP
    Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mesyuarat ditangguhkan pada
jam 11.50 pagi dengan bacaan surah Al-‘Asr.


Minit disediakan oleh,Norhamilah binti Mohd Noor
Setiausaha
Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak


Disahkan oleh,(SURAYA BINTI HAJI ARIFFIN, A.M.P.)
Pengerusi
Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak

Tarikh : 18 April 2012
                                                   16

								
To top