Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

079_ftr.sinav.sorulari

VIEWS: 3 PAGES: 34

									                  T.C.
            İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
      FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
        TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF A Grubu Soruları (A)1. Soğuğun fizyolojik etkileri ile ilgili yanlış olan hangisidir?
    a. Ağrı kesici etkisi vardır
    b. Viskoelastik özellikleri azaltır
    c. Kas yorgunluğunu artırır
    d. Elastisiteyi azaltır
    e. Viskoziteyi artırır
2. Soğuk uygulama ile ilgili yanlış olan ifade hangisidir?
    a. Nemli havlu üzerinden uygulanır
    b. Eksternal kompresyon etkinliğini değiştirmez
    c. Derinin donmasından kaçınılmalıdır
    d. 15-20 dakikadan daha fazla uygulanmamalıdır
    e. Buz masajı çok lokalize sahalar için kullanılabilir
3. İnkoordine TME hareketleri olan bir hastada hangi egzersizler uygun olmaz?
    a. İzometrik egzersizler
    b. Rotasyon egzersizleri
    c. Genel vücut germe egzersizleri
    d. Ayna karşısında kürdan egzersizi
    e. Ayna karşısında aynaya çizgi çekerek dişlerin ortasını çizgi üzerinde
      tutma
4. Hipomobil TME varlığında uygulanan egzersizlerden hangisi doğrudur?
    a. Pasif aparey ile germe egzersizi
    b. Rotasyon egzersizi
    c. Çeneyi arkaya kaydırma egzersizi
    d. Genel güçlendirme egzersizi
    e. Çeneyi kapatan kasları güçlendirme egzersizi
5. İnflamatuar artritlerde kronik evrede aşağıda sıralanan fiziksel tıp ve
  rehabilitasyon yaklaşımlarından hangileri uygundur?                                        1
     1. Eklem istirahati 2. Soğuk uygulamalar 3. Sıcak uygulamalar 4.
     İzometrik egzersizler 5. İzotonik egzersizler 6. ROM ve germe
     egzersizleri 7. Yürüme 8. TENS
   a. 2, 3, ve 4
   b. 1, 2, 3, ve 7
   c. 2, 3, 4, 6, ve 7
   d. 3, 5, 6, 7, ve 8
   e. 2, 3, 5, 6, 7 ve 8
6. İnflamatuar artritlerde akut evrede aşağıda sıralanan fiziksel tıp ve
  rehabilitasyon yaklaşımlarından hangileri uygundur?
  1. Eklem istirahati 2. Soğuk uygulamalar 3. Sıcak uygulamalar 4. İzometrik
  egzersizler 5. İzotonik egzersizler 6. ROM ve germe egzersizleri 7. Yürüme 8.
  TENS
   a. 1, 2, 3, 4 ve 5
   b. 2, 4, 6 ve 8
   c. 1, 2, 4 ve 8
   d. 1 ve 8
   e. 1, 5, 6 ve 8
7. Spastisitenin hangi aşamasında henüz tedaviye gerek yoktur?
   a. Anormal duysal feedback
   b. Sabit pozisyon nedeni ile bası yarası riski
   c. Ayakta durma, kavrama için kas gücü yerine görev yapması
   d. Hijyeni etkilemesi
   e. Ortopedik deformite gelişimine neden olması
8. Hangisi Parkinson’lu hastalarda görülür?
   a. Hiperkinezi
   b. Hiperkinetik dizartri
   c. Postural refleks kaybı
   d. Yürürken artmış kol salınımı
   e. Spastisite
9. Kronik ağrı sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   a. Damarların etrafında bulunan vejetatif sinir sistemi etkilenebilir.
   b. Tedavisinde morfin benzeri ilaçlar kullanılabilir.
   c. Fizyopatolojisinde WDR ara nöronları önemlidir.


                                        2
    d. 24 saat süren ağrıda bile kronik ağrı sendromu gelişebilir.
    e. Tedavisinde antiepileptik ilaçların yeri yoktur.
10. “Konvansiyonel yöntemlerin yerine geçtiği ileri sürülen, belirli bir felsefi ya da
  teorik zemine oturan uygulamalardır.”
  Yukarıda tanımı verilen aşağıdaki tamamlayıcı tıp yöntemlerinden hangisine
  uygundur?
    a. Geleneksel Tıp
    b. Komplementer Tıp
    c. Alternatif Tıp
    d. Destekleyici Tıp
    e. Entegratif Tıp
11. Dünyada özellikle ABD’de tamamlayıcı tıp (CAM) yöntemlerinden yararlanma
  isteği en çok hangi yakınmalarla olur?
    a. Anksiyete
    b. Soğuk algınlığı
    c. Bel ağrısı
    d. Kolesterol yüksekliği
    e. Artrit
12. Aşağıdakilerden hangisi işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarında en
  önemli iki risk faktörüdür?
    a. Statik iş-Kötü duruş
    b. Eğilme-Titreşim
    c. Lomber kavsin tersine döndürülmesi-Rotasyon
    d. Ağır fiziksel iş gücü-Sık kaldırma
    e. Depresyon-Stres
  22 yaşında bayan hasta (TK), öğrenci. Son üç aydır devam eden ara ara olan
  boynundan sol koluna dirseğe yayılan ağrı yakınımı mevcut. Başlatıcı faktör
  tanımlamıyor. Daha önce doktora gitmemiş.
13. Olası tanılarınız nelerdir?
    a. Myofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji
    b. Servikal disk hernisi, impingement sendromu
    c. Lateral epikondilit, karpal tünel sendromu
    d. Anjina, servikal dejenerasyon
    e. Fibromiyalji, impingement sendromu


                                          3
14. Muayenede hangi bulgu tanıda daha yardımcıdır?
    a. Omuz hareketleri ile ağrıda artış
    b. Kasların palpasyonu
    c. Kas gücü zaafı
    d. Duyu kusuru
    e. Patolojik refleks varlığı
15. Tedavide ne önerirsiniz?
    a. Germe ve güçlendirme egzersizleri
    b. Omuz hareketlerini sınırlama
    c. Servikal collar
    d. Basit analjezikler
    e. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
16. Ayak bileğini burkan bir hastanın rehabilitasyonunda en önemli “olmazsa
  olmaz” egzersiz hangisidir?
    a. Postür egzersizi
    b. Germe egzersizleri
    c. İzometrik güçlendirme egzersizleri
    d. İzokinetik egzersizler
    e. Proprioseptif egzersizler
17. Aşağıdakilerden hangisi orta yoğunlukta sporsal aktiviteye örnek teşkil eder?
    a. Aerobik dans
    b. Basketbol (30 dak)
    c. İp atlama
    d. Tekli tenis
    e. Yüzme (40 dak)
18. Aşağıda yer alan kronik hastalıkların hangisinde fiziksel aktivitenin yararlarına
  ilişkin, ilişkinin gücü açısından orta dereceli kanıtlar mevcuttur?
    a. Kolon Ca
    b. Kardiyovasküler hastalık
    c. Tip-2 diyabet
    d. Klinik depresyon
    e. Obezite
19. Serebrovasküler olay için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  i.   İnme insidansı yıllar içinde artmaktadır


                                          4
  ii.    İnme insidansı yıllar içinde azalmaktadır
  iii.    1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı iskemiye bağlı inmelerde gelişir
  iv.    1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı subaraknoid hemorajiye bağlı
  inmelerde gelişir
  v.     1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı intraserebral hemorajiye bağlı
  inmelerde gelişir
  vi.    İhmal dominant hemisfer lezyonlarında daha sıktır
  vii.    İhmal nondominat hemisfer lezyonlarında daha sıktır
     a. i, iv, vii
     b. i, v, vii
     c. ii, iii, vi
     d. ii, v, vii
     e. i, iv, vi
20. Bilateral diz osteoartriti olan hastaya kuadriseps kuvvetlendirme egzersizleri
  ne sıklıkta verilir?
     a. Her gün 1 saat 3 set (20 tekrar) verilir
     b. Haftada 3 gün ½ saat 1-2 set (8-10 tekrar) verilir
     c. Haftada 3 gün 3 set maksimal kaldırma gücünün 10 katı ağırlık verilir
     d. Haftada bir gün 4 set (10-12 tekrar) egzersiz verilir
     e. Haftada 5 gün 3 set (8-10 tekrar) verilir
21. Yaşlıda ağrı ile mücadelede hangisi yanlıştır?
     a. Analjezikler verilir
     b. Hasta kognitif fonksiyon ve depresyon yönünden değerlendirilir
     c. Hastanın vücut kitle indeksi hesaplanır
     d. Hastanın istek ve becerileri doğrultusunda mücadele programı yapılır
     e. Yaşlı, ağrı ile mücadelede eğitilir
22. Osteoporozda önerilen egzersizler hangileridir?
     a. Geri-fit egzersizleri
     b. ROM egzersizleri
     c. Vücut ağırlığı ile yapılan aerobik egzersizler
     d. İzometrik egzersizler
     e. Dinamik stabilizasyon egzersizleri
23. Osteoporozlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi düşme riskini arttırmaz?
     a. Yürüme, denge bozukluğu


                                           5
    b. D Vit. eksikliği
    c. İdrar inkontinansı
    d. Antidepresif ilaç kullanımı
    e. Yoğun egzersiz programları
24. Osteoartritin medikal tedavisinde ilk seçenek olan non-steroid antiinflamatuar
  ajan hangisidir?
    a. Parasetamol
    b. İbuprofen
    c. Naproksen
    d. Meloksikam
    e. Diklofenak
25. Serebral palsili bir çocukta mobilitenin sağlanması hangi dönemin ana tedavi
  hedefidir?
    a. Bebeklik
    b. Çocukluk
    c. Ergenlik
    d. Okul çağı
    e. Erişkin dönem
26. Motor seviyesi L1 olan spinal kord yaralanmalı hastada egzersiz
  ambulasyonu hedefleniyor, uygun ortez hangisidir?
    a. Polietilen mold - AFO
    b. Hip Knee Ankle Foot Ortez (HKAFO)
    c. Suprakondiler AFO
    d. Knee ankle foot ortez (KAFO)
    e. Ground reaksiyon ortez (GRAFO)
27. Metatarsalji (metatars başlarında ağrı) şikayeti olan bir hastada aşağıdaki
  ayakkabı modifikasyonlarından hangisi ağrıyı azaltabilir?
    a. Thomas topuk
    b. Ters Thomas topuk
    c. Topuk yastığı
    d. Halluks valgus ateli
    e. Rocker bar
28. Engelli kişilerin bir yerden diğer yere transportunda kullanılan rampalarla ilgili
  verilenlerden hangisi yanlıştır?


                                             6
     I) Eğim %4’den fazla ise her 6 m’de bir sahanlık bırakılmalıdır.
     II) 10 cm’ye kadar olan yükseklik farkında eğim %10’u aşmamalıdır.
     III) Çok kısa rampalarda eğimin önemi yoktur.


   a. Yalnız III
   b. Yalnız II
   c. II ve III
   d. I ve III
   e. I, II ve III
29. Serebral palsi tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a. Sadece fetal hayatta oluşan patolojiler sonucu gelişir.
   b. Beyin gelişimi tamamlandıktan sonra oluşan iskemi ve hipoksi ana
     nedendir.
   c. Hareket ve postür gelişimini etkilemeyen, sadece beyni ilgilendiren bir
     durumdur.
   d. Gelişimini tamamlamamış beyinde oluşan ilerleyici olmayan bozukluklar
     sonucudur.
   e. Tek başına bulunan, algı, zeka ve iletişim sorunlarının eşlik etmediği
     motor ve duysal sorunlardan oluşan bir kas hastalığıdır.
30. Aşağıdakilerden hangisi iş rehabilitasyonunun öğelerinden değildir?
   a. Korunma ve ergonomi
   b. Yoğun egzersiz
   c. Davranışsal destek
   d. Manipülatif tedavi
   e. İş modifikasyonu
31. Ortostatik hipotansiyon demek için bir önceki pozisyona göre sistolik
  tansiyonda en az ne kadar düşme olmalıdır?
   a. Düşme olması gerekmez
   b. Bu düşme değişkenlik gösterebilir
   c. En az 20 mm Hg olmalıdır
   d. En az 10 mm Hg olmalıdır
   e. Diastolik tansiyon da göz önünde bulundurulmalıdır
32. Üst seviye komplet spinal kord yaralanması olan bir hastada kabızlığın akut
  batın dışında yaşamsal olabilecek komplikasyonu nedir?


                                          7
   a. Heterotopik ossifikasyon
   b. Alt üriner sistem enfeksiyonu
   c. Alt ekstremite dolaşım bozukluğu
   d. Ciddi anksiyete
   e. Diafragma    hareketini  distandü  karnın  engellemesi  ile  solunum
       yetmezliği
33. Diz osteoartritinin konservatif tedavisinde egzersizler önemli bir yer tutar.
  Aşağıdaki egzersizlerden hangisi diz osteoartritinde öncelikle önerilen
  egzersizlerden biridir?
   a. Proprioseptif egzersizler
   b. Step egzersizi
   c. Basamak egzersizleri
   d. Postür egzersizleri
   e. Anaerobik egzersizler


34. DeLorme egzersizleri aşağıdaki egzersiz tiplerinden hangisine girmektedir?
   a. İzokinetik
   b. İzometrik
   c. İzotonik
   d. Aerobik
   e. Pylometrik
Spinal kord yaralanmalı bir hastada yapılan iğne ve dokunma duyusu muayenesi
sonucunda duysal seviye solda C6 olarak tesbit ediliyor. Hastanın direkt
grafisinde  C5  vertebrasında   kompresyon  fraktürü  mevcut.   Kas  gücü
muayenesinde sağda el bileği ekstansiyonu 5/5, dirsek ekstansiyonu 3/5 olarak
bulunuyor.
35. Yukarda muayene bulguları verilen hastanın nörolojik seviyesi nedir?
   a. C4
   b. C5
   c. C6
   d. C7
   e. C8
36. Yukarda muayene bulguları verilen hastanın iskelet seviyesi nedir?
   a. C4


                                           8
      b. C5
      c. C6
      d. C7
      e. C8
37. Rotator kaf tendinitinde aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  i.     Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi
  ii.     Analjezik ve NSAİİ’ler
  iii.    Oral kolşisin
  iv.     Radyoterapi
  v.     Dinamik stabilizatörleri güçlendirici egzersizler
  vi.     PNF egzersizi
  vii.    Erken dönemde istirahat ve aktivite düzenlenmesi
      a. i, ii, iv, vii
      b. i, v, vii
      c. ii, iii, vi
      d. ii, v, vii
      e. ii, iv, v, vi
38. Pes Anserin bursa hangi kasların tendonlarının yapışma yerinde bulunur?
  i.     Gastroknemius
  ii.     Soleus
  iii.    Tibialis anterior
  iv.     Semitendinosus
  v.     Semimembranosus
  vi.     Sartoryus
  vii.    Biseps femoris
  viii.    Grasilis
      a. i, iv, vii
      b. iv, vi, viii
      c. ii, iii, vi
      d. iv, v, viii
      e. ii, iv, vi,
39. Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artrit’in koksofemoral eklem direkt grafi
radyolojik bulgusudur?
      a. Kemik iliği ödemi


                                       9
   b. Asetabular protrüzyon
   c. Asetebular osteofitik çıkıntı
   d. Avaskuler nekroz
   e. Sağ kalça tutulumu daha fazladır
40. Aşağıdakilerden hangisi patellar yerleşimi etkileyen faktörlerden değildir?
   a. Artmış Q açısı
   b. Vastus Medianus Obliqus yetersizliği
   c. Lateral yapıların gerginliği
   d. Patella alta: “superiorly” yerleşmiş patella
   e. Tibial tüberkülün medial yer değişimi
                                         10
                  T.C.
            İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
      FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
        TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF A Grubu Soruları (B)1. Osteoporozda önerilen egzersizler hangileridir?
    a. Geri-fit egzersizleri
    b. ROM egzersizleri
    c. Vücut ağırlığı ile yapılan aerobik egzersizler
    d. İzometrik egzersizler
    e. Dinamik stabilizasyon egzersizleri
2. Soğuk uygulama ile ilgili yanlış olan ifade hangisidir?
    a. Nemli havlu üzerinden uygulanır
    b. Eksternal kompresyon etkinliğini değiştirmez
    c. Derinin donmasından kaçınılmalıdır
    d. 15-20 dakikadan daha fazla uygulanmamalıdır
    e. Buz masajı çok lokalize sahalar için kullanılabilir
3. İnkoordine TME hareketleri olan bir hastada hangi egzersizler uygun olmaz?
    a. İzometrik egzersizler
    b. Rotasyon egzersizleri
    c. Genel vücut germe egzersizleri
    d. Ayna karşısında kürdan egzersizi
    e. Ayna karşısında aynaya çizgi çekerek dişlerin ortasını çizgi üzerinde
      tutma
4. Soğuğun fizyolojik etkileri ile ilgili yanlış olan hangisidir?
    a. Ağrı kesici etkisi vardır
    b. Viskoelastik özellikleri azaltır
    c. Kas yorgunluğunu artırır
    d. Elastisiteyi azaltır
    e. Viskoziteyi artırır
5. İnflamatuar artritlerde kronik evrede aşağıda sıralanan fiziksel tıp ve
  rehabilitasyon yaklaşımlarından hangileri uygundur?                                        1
     1. Eklem istirahati 2. Soğuk uygulamalar 3. Sıcak uygulamalar 4.
     İzometrik egzersizler 5. İzotonik egzersizler 6. ROM ve germe
     egzersizleri 7. Yürüme 8. TENS
   a. 2, 3, ve 4
   b. 1, 2, 3, ve 7
   c. 2, 3, 4, 6, ve 7
   d. 3, 5, 6, 7, ve 8
   e. 2, 3, 5, 6, 7 ve 8
6. İnflamatuar artritlerde akut evrede aşağıda sıralanan fiziksel tıp ve
  rehabilitasyon yaklaşımlarından hangileri uygundur?
  1. Eklem istirahati 2. Soğuk uygulamalar 3. Sıcak uygulamalar 4. İzometrik
  egzersizler 5. İzotonik egzersizler 6. ROM ve germe egzersizleri 7. Yürüme 8.
  TENS
   a. 1, 2, 3, 4 ve 5
   b. 2, 4, 6 ve 8
   c. 1, 2, 4 ve 8
   d. 1 ve 8
   e. 1, 5, 6 ve 8
7. Spastisitenin hangi aşamasında henüz tedaviye gerek yoktur?
   a. Anormal duysal feedback
   b. Sabit pozisyon nedeni ile bası yarası riski
   c. Ayakta durma, kavrama için kas gücü yerine görev yapması
   d. Hijyeni etkilemesi
   e. Ortopedik deformite gelişimine neden olması
8. Hangisi Parkinson’lu hastalarda görülür?
   a. Hiperkinezi
   b. Hiperkinetik dizartri
   c. Postural refleks kaybı
   d. Yürürken artmış kol salınımı
   e. Spastisite
9. Hipomobil TME varlığında uygulanan egzersizlerden hangisi doğrudur?
   a. Pasif aparey ile germe egzersizi
   b. Rotasyon egzersizi
   c. Çeneyi arkaya kaydırma egzersizi


                                       2
    d. Genel güçlendirme egzersizi
    e. Çeneyi kapatan kasları güçlendirme egzersizi
10. Kronik ağrı sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
    a. Damarların etrafında bulunan vejetatif sinir sistemi etkilenebilir.
    b. Tedavisinde morfin benzeri ilaçlar kullanılabilir.
    c. Fizyopatolojisinde WDR ara nöronları önemlidir.
    d. 24 saat süren ağrıda bile kronik ağrı sendromu gelişebilir.
    e. Tedavisinde antiepileptik ilaçların yeri yoktur.
11. Dünyada özellikle ABD’de tamamlayıcı tıp (CAM) yöntemlerinden yararlanma
  isteği en çok hangi yakınmalarla olur?
    a. Anksiyete
    b. Soğuk algınlığı
    c. Bel ağrısı
    d. Kolesterol yüksekliği
    e. Artrit
12. Aşağıdakilerden hangisi işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarında en önemli
  iki risk faktörüdür?
    a. Statik iş-Kötü duruş
    b. Eğilme-Titreşim
    c. Lomber kavsin tersine döndürülmesi-Rotasyon
    d. Ağır fiziksel iş gücü-Sık kaldırma
    e. Depresyon-Stres
  22 yaşında bayan hasta (TK), öğrenci. Son üç aydır devam eden ara ara olan
  boynundan sol koluna dirseğe yayılan ağrı yakınımı mevcut. Başlatıcı faktör
  tanımlamıyor. Daha önce doktora gitmemiş.
13. Olası tanılarınız nelerdir?
    a. Myofasiyal ağrı sendromu, fibromiyalji
    b. Servikal disk hernisi, impingement sendromu
    c. Lateral epikondilit, karpal tünel sendromu
    d. Anjina, servikal dejenerasyon
    e. Fibromiyalji, impingement sendromu
14. Muayenede hangi bulgu tanıda daha yardımcıdır?
    a. Omuz hareketleri ile ağrıda artış
    b. Kasların palpasyonu


                                         3
     c. Kas gücü zaafı
     d. Duyu kusuru
     e. Patolojik refleks varlığı
15. Tedavide ne önerirsiniz?
     a. Germe ve güçlendirme egzersizleri
     b. Omuz hareketlerini sınırlama
     c. Servikal collar
     d. Basit analjezikler
     e. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
16. Ayak bileğini burkan bir hastanın rehabilitasyonunda en önemli “olmazsa
  olmaz” egzersiz hangisidir?
     a. Postür egzersizi
     b. Germe egzersizleri
     c. İzometrik güçlendirme egzersizleri
     d. İzokinetik egzersizler
     e. Proprioseptif egzersizler
17. “Konvansiyonel yöntemlerin yerine geçtiği ileri sürülen, belirli bir felsefi ya da
  teorik zemine oturan uygulamalardır.”
  Yukarıda tanımı verilen aşağıdaki tamamlayıcı tıp yöntemlerinden hangisine
  uygundur?
     a. Geleneksel Tıp
     b. Komplementer Tıp
     c. Alternatif Tıp
     d. Destekleyici Tıp
     e. Entegratif Tıp
18. Aşağıdakilerden hangisi orta yoğunlukta sporsal aktiviteye örnek teşkil eder?
     a. Aerobik dans
     b. Basketbol (30 dak)
     c. İp atlama
     d. Tekli tenis
     e. Yüzme (40 dak)
19. Serebrovasküler olay için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  i.    İnme insidansı yıllar içinde artmaktadır
  ii.   İnme insidansı yıllar içinde azalmaktadır


                                          4
  iii.    1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı iskemiye bağlı inmelerde gelişir
  iv.    1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı subaraknoid hemorajiye bağlı
  inmelerde gelişir
  v.     1. ay sonrası en yüksek ölüm oranı intraserebral hemorajiye bağlı
  inmelerde gelişir
  vi.    İhmal dominant hemisfer lezyonlarında daha sıktır
  vii.    İhmal nondominat hemisfer lezyonlarında daha sıktır
     a. i, iv, vii
     b. i, v, vii
     c. ii, iii, vi
     d. ii, v, vii
     e. i, iv, vi
20. Aşağıda yer alan kronik hastalıkların hangisinde fiziksel aktivitenin yararlarına
  ilişkin, ilişkinin gücü açısından orta dereceli kanıtlar mevcuttur?
     a. Kolon Ca
     b. Kardiyovasküler hastalık
     c. Tip-2 diyabet
     d. Klinik depresyon
     e. Obezite
21. Bilateral diz osteoartriti olan hastaya kuadriseps kuvvetlendirme egzersizleri
  ne sıklıkta verilir?
     a. Her gün 1 saat 3 set (20 tekrar) verilir
     b. Haftada 3 gün ½ saat 1-2 set (8-10 tekrar) verilir
     c. Haftada 3 gün 3 set maksimal kaldırma gücünün 10 katı ağırlık verilir
     d. Haftada bir gün 4 set (10-12 tekrar) egzersiz verilir
     e. Haftada 5 gün 3 set (8-10 tekrar) verilir
22. Yaşlıda ağrı ile mücadelede hangisi yanlıştır?
     a. Analjezikler verilir
     b. Hasta kognitif fonksiyon ve depresyon yönünden değerlendirilir
     c. Hastanın vücut kitle indeksi hesaplanır
     d. Hastanın istek ve becerileri doğrultusunda mücadele programı yapılır
     e. Yaşlı, ağrı ile mücadelede eğitilir
23. Osteoporozlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi düşme riskini arttırmaz?
     a. Yürüme, denge bozukluğu


                                            5
    b. D Vit. eksikliği
    c. İdrar inkontinansı
    d. Antidepresif ilaç kullanımı
    e. Yoğun egzersiz programları
24. Serebral palsili bir çocukta mobilitenin sağlanması hangi dönemin ana tedavi
  hedefidir?
    a. Bebeklik
    b. Çocukluk
    c. Ergenlik
    d. Okul çağı
    e. Erişkin dönem
25. Motor seviyesi L1 olan spinal kord yaralanmalı hastada egzersiz
  ambulasyonu hedefleniyor, uygun ortez hangisidir?
    a. Polietilen mold - AFO
    b. Hip Knee Ankle Foot Ortez (HKAFO)
    c. Suprakondiler AFO
    d. Knee ankle foot ortez (KAFO)
    e. Ground reaksiyon ortez (GRAFO)
26. Metatarsalji (metatars başlarında ağrı) şikayeti olan bir hastada aşağıdaki
  ayakkabı modifikasyonlarından hangisi ağrıyı azaltabilir?
    a. Thomas topuk
    b. Ters Thomas topuk
    c. Topuk yastığı
    d. Halluks valgus ateli
    e. Rocker bar
27. Engelli kişilerin bir yerden diğer yere transportunda kullanılan rampalarla ilgili
  verilenlerden hangisi yanlıştır?
     I) Eğim %4’den fazla ise her 6 m’de bir sahanlık bırakılmalıdır.
     II) 10 cm’ye kadar olan yükseklik farkında eğim %10’u aşmamalıdır.
     III) Çok kısa rampalarda eğimin önemi yoktur.


    a. Yalnız III
    b. Yalnız II
    c. II ve III


                                             6
   d. I ve III
   e. I, II ve III
28. Osteoartritin medikal tedavisinde ilk seçenek olan non-steroid antiinflamatuar
  ajan hangisidir?
   a. Parasetamol
   b. İbuprofen
   c. Naproksen
   d. Meloksikam
   e. Diklofenak
29. Serebral palsi tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   a. Sadece fetal hayatta oluşan patolojiler sonucu gelişir.
   b. Beyin gelişimi tamamlandıktan sonra oluşan iskemi ve hipoksi ana
     nedendir.
   c. Hareket ve postür gelişimini etkilemeyen, sadece beyni ilgilendiren bir
     durumdur.
   d. Gelişimini tamamlamamış beyinde oluşan ilerleyici olmayan bozukluklar
     sonucudur.
   e. Tek başına bulunan, algı, zeka ve iletişim sorunlarının eşlik etmediği
     motor ve duysal sorunlardan oluşan bir kas hastalığıdır.
30. Aşağıdakilerden hangisi iş rehabilitasyonunun öğelerinden değildir?
   a. Korunma ve ergonomi
   b. Yoğun egzersiz
   c. Davranışsal destek
   d. Manipülatif tedavi
   e. İş modifikasyonu
31. Üst seviye komplet spinal kord yaralanması olan bir hastada kabızlığın akut
  batın dışında yaşamsal olabilecek komplikasyonu nedir?
   a. Heterotopik ossifikasyon
   b. Alt üriner sistem enfeksiyonu
   c. Alt ekstremite dolaşım bozukluğu
   d. Ciddi anksiyete
   e. Diafragma   hareketini  distandü  karnın  engellemesi  ile  solunum
     yetmezliği
32. Aşağıdakilerden hangisi patellar yerleşimi etkileyen faktörlerden değildir?


                                           7
   a. Artmış Q açısı
   b. Vastus Medianus Obliqus yetersizliği
   c. Lateral yapıların gerginliği
   d. Patella alta: “superiorly” yerleşmiş patella
   e. Tibial tüberkülün medial yer değişimi
33. Diz osteoartritinin konservatif tedavisinde egzersizler önemli bir yer tutar.
  Aşağıdaki egzersizlerden hangisi diz osteoartritinde öncelikle önerilen
  egzersizlerden biridir?
   a. Proprioseptif egzersizler
   b. Step egzersizi
   c. Basamak egzersizleri
   d. Postür egzersizleri
   e. Anaerobik egzersizler
34. DeLorme egzersizleri aşağıdaki egzersiz tiplerinden hangisine girmektedir?
   a. İzokinetik
   b. İzometrik
   c. İzotonik
   d. Aerobik
   e. Pylometrik
Spinal kord yaralanmalı bir hastada yapılan iğne ve dokunma duyusu muayenesi
sonucunda duysal seviye solda C6 olarak tesbit ediliyor. Hastanın direkt
grafisinde  C5  vertebrasında  kompresyon   fraktürü  mevcut.   Kas  gücü
muayenesinde sağda el bileği ekstansiyonu 5/5, dirsek ekstansiyonu 3/5 olarak
bulunuyor.
35. Yukarda muayene bulguları verilen hastanın nörolojik seviyesi nedir?
   a. C4
   b. C5
   c. C6
   d. C7
   e. C8
36. Yukarda muayene bulguları verilen hastanın iskelet seviyesi nedir?
   a. C4
   b. C5
   c. C6


                                         8
      d. C7
      e. C8
37. Ortostatik hipotansiyon demek için bir önceki pozisyona göre sistolik
  tansiyonda en az ne kadar düşme olmalıdır?
      a. Düşme olması gerekmez
      b. Bu düşme değişkenlik gösterebilir
      c. En az 20 mm Hg olmalıdır
      d. En az 10 mm Hg olmalıdır
      e. Diastolik tansiyon da göz önünde bulundurulmalıdır
38. Rotator kaf tendinitinde aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  i.     Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi
  ii.     Analjezik ve NSAİİ’ler
  iii.    Oral kolşisin
  iv.     Radyoterapi
  v.     Dinamik stabilizatörleri güçlendirici egzersizler
  vi.     PNF egzersizi
  vii.    Erken dönemde istirahat ve aktivite düzenlenmesi
      a. i, ii, iv, vii
      b. i, v, vii
      c. ii, iii, vi
      d. ii, v, vii
      e. ii, iv, v, vi
39. Pes Anserin bursa hangi kasların tendonlarının yapışma yerinde bulunur?
  i.     Gastroknemius
  ii.     Soleus
  iii.    Tibialis anterior
  iv.     Semitendinosus
  v.     Semimembranosus
  vi.     Sartoryus
  vii.    Biseps femoris
  viii.    Grasilis
      a. i, iv, vii
      b. iv, vi, viii
      c. ii, iii, vi


                                       9
   d. iv, v, viii
   e. ii, iv, vi,
40. Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artrit’in koksofemoral eklem direkt grafi
  radyolojik bulgusudur?
   a. Kemik iliği ödemi
   b. Asetabular protrüzyon
   c. Asetebular osteofitik çıkıntı
   d. Avaskuler nekroz
   e. Sağ kalça tutulumu daha fazladır
                                      10
Adı-Soyadı:
Fakülte No:
                                T.C.
                          İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
                    FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
                      2011-2012 F GRUBU STAJ BİTİRME SINAVI
                             06.01.2012 - A -

  1.  Yaşlılarda fizik ajanların kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Bunun nedenleri ile ilgili olarak yanlış ifade
    hangisidir?
       a.  Sıcak gangrene yol açıp, ekstremite kaybını kolaylaştırabilir
       b.  Derin sıcak modaliteleri ile metal sütür, klipsler, pacemaker ve artifisyel eklemlerde ısı artışı, doku
          hasarına neden olabilir
       c.  Disproteinemili hastalarda soğuk uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur
       d.  Kardiak “pacemaker”lara yakın ve defibrilatörlere yakın elektroterapi uygulanmamalıdır
       e.  Sıcak modaliteler ile koroner kalp hastalığı ve konjestif kalp hastalığı agrave olabilir
  2.  Sıcağın ağrı kesici mekanizmasında yanlış olan hangisidir?
       a.  Kutanöz kontrirritasyon etkilidir
       b.  Ağrı medyatörlerinin vazodilatasyon ile uzaklaştırılması sağlar
       c.  Prostaglandinlerin salınımını azaltır
       d.  Endojen endorfinlerin salınmasını sağlar
       e.  Kapı kontrol teorisini çalıştırır
  3.  TME’den klik alınması durumunda eklemde ne gibi bir yapısal patoloji vardır?
       a.  TME dejenerasyonu
       b.  Nonredüktabl disk deplasmanı
       c.  Eklemde enflamasyon
       d.  Redüktabl disk deplasmanı
       e.  Romatoid artritte olabilir
  4.  TME’de miyofasiyal ağrı sendromu varlığında klik alınabilir, hangi kas etkilenirse klik alınır?
       a.  Masseter
       b.  Medial pterigoid kası
       c.  Temporal kası
       d.  Lateral pterigoid kası
       e.  İnfrahyoid kaslar
  5.  Fiziksel egzersizin yararlarına ilişkin yanlış olanı işaretleyiniz?
       a.  Total kolesterol seviyelerini direkt olarak düşürür
       b.  Kan basıncını düzenler
       c.  Sigarayı bırakmayı kolaylaştırır
       d.  Kas iskelet sistemini güçlendirerek zorlanmaları azaltır
       e.  Stresi azaltır
                                                            1
6.  Dinamik egzersize sistemlerin akut fizyolojik cevabı ile ilgili doğru olan ifadeyi işaretleyiniz?
     a.  Egzersize cevap olarak sistolik kan basıncı düşer
     b.  Diyastolik kan basıncı hızla artar
     c.  Dakika ventilasyonu azalır
     d.  Tidal volüm artar
     e.  Beyine giden kan akımı azalır
7.  Ottawa Paneli Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Rehberi’ne göre Romatoid Artrit’te ağrıyı azaltmak için güçlü
   kanıtlarla desteklenen fiziksel ajan/ modalite önerisi hangisidir?
     a.  Ele parafin
     b.  Düşük-seviyeli LASER
     c.  Su içinde ultrason
     d.  TENS (yüksek frekanslı)
     e.  El egzersizleri
8.  İnflamatuar artritlerde kronik evrede en sık rastlanan deformiteler açısından yanlış olanı işaretleyiniz?
     a.  Metakarpofalangeal eklemlerde ulnar deviasyon
     b.  Önkolda pronasyon
     c.  Kalçalarda internal rotasyon
     d.  Başparmakta adduksiyon
     e.  Metatars subluksasyonları
9.  Serebrovasküler atak geçiren hastalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     a.  İntrakranyal hemorajilere kıyasla iskemik lezyonlar daha nadir gelişir
     b.  İhmal dominant hemisfer lezyonu sonrası gelişir
     c.  Sözel iletişim zorlukları dominant hemisfer lezyonlarında daha belirgin ve sıktır
     d.  Disfaji bir iletişim bozukluğu tipidir
     e.  Afazi motor konuşma bozukluğudur
10. Aşağıdaki uygulamalardan hangileri inme geçiren hastada ancak belirli bir miktar aktif hareket olduğunda
   ekstremitenin rehabilitasyonu amacıyla uygulanabilir?
     i- Zorunlu kullanım tedavisi
     ii-EMG biofeedback
     iii- Elektrik stimulasyon
     iv-Fonksiyonel elektriksel stimulasyon
     v-Robotik teknolojiler
     a.  i, ii,
     b.  ii, iv
     c.  i, iv
     d.  iii, iv
     e.  iii, v
11. Aşağıdakilerden hangisi multipl sklerozisli hasta rehabilitasyonunda hedef alanlardan değildir?
     a.  Motor zaaf
     b.  Ataksi
     c.  Rijidite
     d.  İnkontinans
     e.  Yorgunluk
                                                         2
12. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi spastisite kontrolunda ilk ve son basamaklardır?
        i-antagonistik kas güçlendirme
        ii- elektrik stimulasyon
        iii- uygunsuz input kontrolu
        iv- oral medikal tedavi
        v- intratekal baklofen pompası
     a.  i, ii
     b.  ii, iv
     c.  iv, v
     d.  iii, v
     e.  i, iv
   42 yaşında erkek hasta, büro çalısanı. Son altı aydır uzun oturunca ortaya çıkan sabah kalkarken zorlayan bel ağrısı
   var. Ağrı pozsiyon değiştirme ile geçiyor. Yürümekte zorlanmadığını ifade ediyor. Son bir yılda 10 kg almış.
   Özgeçmişinde fizik muayenesinde belirgin patoloji yok.
13. Yukarda anlatılan hasta için olası ilk tanınız nedir?
     a.  Myofasiyal ağrı sendromu
     b.  Postür bozukluğu
     c.  Faset eklem osteoartriti
     d.  Disk hernisi
     e.  Bu bilgi tanı için yeterli değildir
14. Yukarda anlatılan hastanın kesin tanısı için ne bilmek istersiniz?
     a.  Daha ayrıntılı fizik muayene
     b.  Kırmızı bayraklar
     c.  Lomber MRG
     d.  Laboratuvar değerlendirme
     e.  Lomber BT
15. Böyle bir hastaya hangi sporu önerirsiniz?
     a.  Aerobik egzersiz
     b.  Abdominal güçlendirme
     c.  Sırt kaslarını güçlendirme
     d.  Tenis
     e.  Ağırlıklı egzersizler
16. Postür bozukluğuna bağlı ağrısı olan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
     a.  Düzgün duruş eğitimi
     b.  Çalışma yerinin ergonomik ayarlanması
     c.  Kilo vermek
     d.  Aralıklarla çalışma saatini bölmek
     e.  Düzenli postür egzersizi
                                                            3
17. Hekimlerin; rutin tıp eğitiminde, genel tanı ve tedavi uygulamalarında yer almayan ve kanıta dayalı tıp
   yöntemleri ile kanıtlanamamış veya çalışılmamış tüm tedavi yöntemleri (TCAM) için yanlışı işaretleyin?
     a.  Tradisyonel- Geleneksel
     b.  Ultramodern
     c.  Alternatif-Muadil
     d.  Holistik-Bütüncül
     e.  Komplamenter-Destekleyici -     isimleri ile tanımlanır
18. Bu tedavi yöntemlerinin (CAM) kurumsallaşmış eğitimi ve kanuni düzenlemesi olmayan-Türkiye dışında- ülke
   hangisidir?
     a.  ABD
     b.  Avusturalya
     c.  Almanya
     d.  Moritanya
     e.  Rusya
19. Gelişmiş ülkelerdeki tıbbın gelişimi ile ilgili doğru cümleyi işaretleyin?
     a.  20. yüzyıl öncesi başlıca tıp türü gözleme dayalı geleneksel tıptı.
     b.  21. yüzyılda modern tıbbın hızlı etkili ve basit mantık zeminindeki kuralları devreye girdi.
     c.  21. yüzyılda modern tıp-geleneksel tıp çatışması artış gösterdi, tamamlayıcı tıp tümüyle aşağılandı ve
        reddedildi.
     d.  16. yüzyıl tamamlayıcı destekleyici tıbbın altın çağı olarak tarihe geçti
     e.  20 yüzyıl modern tıbbın destekleyici- alternatif tıpla barışma –tanışma çabalarının başladığı dönemdir
20. Aşağıdakilerden hangisi NCCAM’a (National Institute of Health) göre enerji tedavisi kapsamında değildir?
     a.  Masaj
     b.  Chigong
     c.  Reiki
     d.  Manyetik alan tedavisi
     e.  Terapötik dokunuş
21. Medulla spinalisinde torakal-2 (T2) seviyesinde spinal kord hasarı olan bir kişi için aşağıdaki isimlendirmelerden
   hangisi uygundur?
     a.  Monopleji
     b.  Hemipleji
     c.  Quadripleji
     d.  Parapleji
     e.  Tetrapleji
22. Spinal kord yaralanmalı bir hasta için aşağıdakilerden hangisi uygun bir paralel bar aktivitesi değildir?
     a.  Pilometrik yürüyüş
     b.  Kalça ekstansiyonu ile dengede durma
     c.  Ayakta push-up
     d.  Ayakta dönme
     e.  Kısa / uzun atlamalı yürüyüş
                                                             4
23. Aşağıdakilerden hangisi sürekli pasif hareket (continue passive motion-CPM) cihazının kullanımı ile ilgili olarak
   yanlıştır?
      a.   Uzun süre ile pasif eklem hareketinin yapılmasını sağlayan bir cihazdır.
      b.  Özellikle diz eklemini ilgilendiren cerrahi işlemlerden sonra kullanılır.
      c.  DVT tedavisinde pasif hareketin sağlanmasında kullanılır.
      d.  Post-op dönemde pasif harekete izin verildiği anda başlanabilir.
      e.  Pasif eklem hareket açıklığı aktif eklem hareket açıklığına eşit hale geldiğinde sonlandırılabilir.
24. Eklem hareket açıklığı boyunca yenilebilecek şiddette sabit bir dirence karşı yapılan dinamik kas kontraksiyonları
   ile gerçekleştirilen egzersiz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
      a.  İzometrik
      b.  İzotonik
      c.  İzokinetik
      d.  İzoseptik
      e.  İzoproptik
25. İşe bağlı has iskelet hastalıkları en az sıklıkla hangi bölgeyi etkiler?
      a.  Beli
      b.  Omuzu
      c.  Boyunu
      d.  Dirseği
      e.  Dizi
26. İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında tendinit en sıklıkla nerede görülür?
      a.  Omuzda
      b.  Dirsekte
      c.  El bileğinde
      d.  Parmaklarda
      e.  Ayaklarda
27.  İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında korunmada en önemlisi hangisidir?
      a.  Çalışanın aktif katılımı
      b.  Elektroterapi
      c.  Egzersizler
      d.  Yatak istirahati
      e.  Medikal tedavi
28. Hangisi ergonomi programının temel öğesi değildir?
      a.  Ergonomik risklerin değerlendirilmesi
      b.  Ergonomi ekibinin eğitimi
      c.  Çalışanların eğitimi
      d.  Ergonomi programının izlenmesi ve değerlendirilmesi
      e.  Tedavi
29. Geriatrik Rehabilitasyon ekibinde hangisi bulunmaz?
      a.  Fizyoterapist
      b.  Bakıcı
      c.  İş uğraşı terapisti
      d.  Meslek terapisti
      e.  Psikolog
                                                             5
30. Yaşlı rehabilitasyonunda egzersiz; kimlere kontrendikedir?
     a.  Pulmoner hipertansiyonu olanlara (yeni geçirilmiş DVT)
     b.  Kas-iskelet sistemi hastalıkları olanlara
     c.  Depresyonda olanlara
     d.  Obezlere
     e.  Kardiyak hastalara
31. Yaşlı osteoporozunda günlük alınması gereken elemanter kalsiyum dozu nedir?
     a.  400-600 mg
     b.  600-800 mg
     c.  800-1000 mg
     d.  1000-1200 mg
     e.  1200-1500 mg
32. Osteoporozda değiştirilebilen risk faktörleri aşağıdakilerden hangisidir?
     a.  Hastada kırık hikayesinin varlığı
     b.  Yakın akrabalarda pozitif kırık anamnezi
     c.  Beyaz ırktan olmak
     d.  Alışkanlıklar (Sigara, Alkol, Kahve)
     e.  Yaşlı olmak
33. Paralel barda eğitimde ne son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
     a.  Ayakta durma eğitimi
     b.  Yürüme eğitimi
     c.  Merdiven inip çıkma
     d.  Yürüme yardımcısı seçimi
     e.  Düz yüzeyde ambulasyon
34. C5-C6 seviyeli tetraplejik bir hasta tekerlekli sandalyesi ile evine taburcu ediliyor. Evdeki düzenlemelerin hangisi
  bu hasta için uygun değildir?
     a.  Evin giriş kapısındaki 50 cm’ lik yükseklik için % 10 eğimi olan rampa
     b.  Asansör kapısı 88.9 cm
     c.  Lavabo yüksekliği 87cm
     d.  Lift ile banyo transferi
     e.  Yemek masası yüksekliği 75 cm
35. Osteoartrit prevalansının en yüksek olduğu üç eklemi işaretleyiniz?
     a.  Lomber vertebralar, diz, kalça
     b.  Lomber vertebralar, servikal vertebralar, diz
     c.  El, kalça, diz
     d.  Diz, kalça, ayak
     e.  El, lomber vertebralar, diz
36. Aşağıdaki bulgulardan hangisi Kellgren-Lawrence radyolojik sınıflamasına göre Evre 4 Diz Osteoartriti olan bir
  hasta için spesifiktir?
     a.  15 dakika süren sabah tutukluğu
     b.  Dizde efüzyon varlığı
     c.  Merdiven inip çıkarken ağrı olması
     d.  Gece uyandıran ağrı varlığı
     e.  Dizde genu varum deformitesi                                                           6
37. Polimyalji Romatika tedavisi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
     a.  Kısa süreli düşük doz kortikosteroid tedavisi
     b.  Ağrı ve tutukluk için istirahat
     c.  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar
     d.  Transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu
     e.  İzometrik egzersiz
38. Myofasiyal Ağrı Sendromu’nun klinik özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
     a.  Kadın ve erkeklerde aynı oranda görülür
     b.  Vücutta bölgesel olarak ağrı vardır
     c.  Yorgunluk nadir görülür
     d.  Prognoz tekrarlayıcıdır
     e.  Laboratuvar tetkikleri normaldir
39. Aşağıdakilerden hangileri Rotator Kaf Tendiniti’nde görülen ağrı özelliklerini yansıtır?
        I-Hastada omuzun ön ve üst kısmına lokalize künt bir ağrı yakınması bulunur
        II-Omuzda abduksiyonun 60° ile 120° si arasında ağrı saptanır
        III-Sırta yayılan ağrı mevcuttur
        IV- Omuzda abduksiyonun ilk 60° si ağrılıdır
        V-Ağrı üst kolda lokalizedir
     a.  I, III ve IV
     b.  I, II, III ve V
     c.  I ve II
     d.  I, II ve V
     e.  III ve IV
40. Aşagıdakilerden hangileri omuzda adeziv kapsülit nedenidir?
        1.  Romatoid artrit, 2. Ankilozan spondilit, 3. Mastektomi, 4. Hemipleji, 5. Skleroderma, 6. Gut
           hastalığı
     a.  1, 2, 3, 5
     b.  2, 4, 5
     c.  1, 3, 6
     d.  3, 4, 5, 6
     e.  3, 4, 6
                                                          7
Adı-Soyadı:
Fakülte No:
                               T.C.
                         İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
                   FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
                      2011-2012 F GRUBU STAJ BİTİRME SINAVI
                            06.01.2012 - B -

  1.  Postür bozukluğuna bağlı ağrısı olan bir hastaya aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
       a.  Düzgün duruş eğitimi
       b.  Çalışma yerinin ergonomik ayarlanması
       c.  Kilo vermek
       d.  Aralıklarla çalışma saatini bölmek
       e.  Düzenli postür egzersizi
  2.  Sıcağın ağrı kesici mekanizmasında yanlış olan hangisidir?
       a.  Kutanöz kontrirritasyon etkilidir
       b.  Ağrı medyatörlerinin vazodilatasyon ile uzaklaştırılması sağlar
       c.  Prostaglandinlerin salınımını azaltır
       d.  Endojen endorfinlerin salınmasını sağlar
       e.  Kapı kontrol teorisini çalıştırır
  3.  Serebrovasküler atak geçiren hastalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
       a.  İntrakranyal hemorajilere kıyasla iskemik lezyonlar daha nadir gelişir
       b.  İhmal dominant hemisfer lezyonu sonrası gelişir
       c.  Sözel iletişim zorlukları dominant hemisfer lezyonlarında daha belirgin ve sıktır
       d.  Disfaji bir iletişim bozukluğu tipidir
       e.  Afazi motor konuşma bozukluğudur
  4.  Paralel barda eğitimde ne son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
       a.  Ayakta durma eğitimi
       b.  Yürüme eğitimi
       c.  Merdiven inip çıkma
       d.  Yürüme yardımcısı seçimi
       e.  Düz yüzeyde ambulasyon
  5.  İnflamatuar artritlerde kronik evrede en sık rastlanan deformiteler açısından yanlış olanı işaretleyiniz?
       a.  Metakarpofalangeal eklemlerde ulnar deviasyon
       b.  Önkolda pronasyon
       c.  Kalçalarda internal rotasyon
       d.  Başparmakta adduksiyon
       e.  Metatars subluksasyonları
  6.  Fiziksel egzersizin yararlarına ilişkin yanlış olanı işaretleyiniz?
       a.  Total kolesterol seviyelerini direkt olarak düşürür
       b.  Kan basıncını düzenler
       c.  Sigarayı bırakmayı kolaylaştırır
       d.  Kas iskelet sistemini güçlendirerek zorlanmaları azaltır
       e.  Stresi azaltır
                                                          1
7.  Ottawa Paneli Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Rehberi’ne göre Romatoid Artrit’te ağrıyı azaltmak için güçlü
   kanıtlarla desteklenen fiziksel ajan/ modalite önerisi hangisidir?
     a.  Ele parafin
     b.  Düşük-seviyeli LASER
     c.  Su içinde ultrason
     d.  TENS (yüksek frekanslı)
     e.  El egzersizleri
8.  Aşağıdaki uygulamalardan hangileri inme geçiren hastada ancak belirli bir miktar aktif hareket olduğunda
   ekstremitenin rehabilitasyonu amacıyla uygulanabilir?
     i- Zorunlu kullanım tedavisi
     ii-EMG biofeedback
     iii- Elektrik stimulasyon
     iv-Fonksiyonel elektriksel stimulasyon
     v-Robotik teknolojiler
     a.  i, ii,
     b.  ii, iv
     c.  i, iv
     d.  iii, iv
     e.  iii, v
9.  Hangisi ergonomi programının temel öğesi değildir?
     a.  Ergonomik risklerin değerlendirilmesi
     b.  Ergonomi ekibinin eğitimi
     c.  Çalışanların eğitimi
     d.  Ergonomi programının izlenmesi ve değerlendirilmesi
     e.  Tedavi
10. Aşağıdakilerden hangisi multipl sklerozisli hasta rehabilitasyonunda hedef alanlardan değildir?
     a.  Motor zaaf
     b.  Ataksi
     c.  Rijidite
     d.  İnkontinans
     e.  Yorgunluk
11. TME’den klik alınması durumunda eklemde ne gibi bir yapısal patoloji vardır?
     a.  TME dejenerasyonu
     b.  Nonredüktabl disk deplasmanı
     c.  Eklemde enflamasyon
     d.  Redüktabl disk deplasmanı
     e.  Romatoid artritte olabilir
                                                      2
   42 yaşında erkek hasta, büro çalısanı. Son altı aydır uzun oturunca ortaya çıkan sabah kalkarken zorlayan bel ağrısı
   var. Ağrı pozsiyon değiştirme ile geçiyor. Yürümekte zorlanmadığını ifade ediyor. Son bir yılda 10 kg almış.
   Özgeçmişinde fizik muayenesinde belirgin patoloji yok.
12. Yukarda anlatılan hasta için olası ilk tanınız nedir?
     a.  Myofasiyal ağrı sendromu
     b.  Postür bozukluğu
     c.  Faset eklem osteoartriti
     d.  Disk hernisi
     e.  Bu bilgi tanı için yeterli değildir
13. Yukarda anlatılan hastanın kesin tanısı için ne bilmek istersiniz?
     a.  Daha ayrıntılı fizik muayene
     b.  Kırmızı bayraklar
     c.  Lomber MRG
     d.  Laboratuvar değerlendirme
     e.  Lomber BT
14. Böyle bir hastaya hangi sporu önerirsiniz?
     a.  Aerobik egzersiz
     b.  Abdominal güçlendirme
     c.  Sırt kaslarını güçlendirme
     d.  Tenis
     e.  Ağırlıklı egzersizler
15. İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında tendinit en sıklıkla nerede görülür?
     a.  Omuzda
     b.  Dirsekte
     c.  El bileğinde
     d.  Parmaklarda
     e.  Ayaklarda
16. Dinamik egzersize sistemlerin akut fizyolojik cevabı ile ilgili doğru olan ifadeyi işaretleyiniz?
     a.  Egzersize cevap olarak sistolik kan basıncı düşer
     b.  Diyastolik kan basıncı hızla artar
     c.  Dakika ventilasyonu azalır
     d.  Tidal volüm artar
     e.  Beyine giden kan akımı azalır
17. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi spastisite kontrolunda ilk ve son basamaklardır?
        i-antagonistik kas güçlendirme
        ii- elektrik stimulasyon
        iii- uygunsuz input kontrolu
        iv- oral medikal tedavi
        v- intratekal baklofen pompası
     a.  i, ii
     b.  ii, iv
     c.  iv, v
     d.  iii, v
     e.  i, iv                                                            3
18. Yaşlılarda fizik ajanların kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Bunun nedenleri ile ilgili olarak yanlış ifade
   hangisidir?
     a.  Sıcak gangrene yol açıp, ekstremite kaybını kolaylaştırabilir
     b.  Derin sıcak modaliteleri ile metal sütür, klipsler, pacemaker ve artifisyel eklemlerde ısı artışı, doku
         hasarına neden olabilir
     c.  Disproteinemili hastalarda soğuk uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur
     d.  Kardiak “pacemaker”lara yakın ve defibrilatörlere yakın elektroterapi uygulanmamalıdır
     e.  Sıcak modaliteler ile koroner kalp hastalığı ve konjestif kalp hastalığı agrave olabilir
19. Gelişmiş ülkelerdeki tıbbın gelişimi ile ilgili doğru cümleyi işaretleyin?
     a.  20. yüzyıl öncesi başlıca tıp türü gözleme dayalı geleneksel tıptı.
     b.  21. yüzyılda modern tıbbın hızlı etkili ve basit mantık zeminindeki kuralları devreye girdi.
     c.  21. yüzyılda modern tıp-geleneksel tıp çatışması artış gösterdi, tamamlayıcı tıp tümüyle aşağılandı ve
         reddedildi.
     d.  16. yüzyıl tamamlayıcı destekleyici tıbbın altın çağı olarak tarihe geçti
     e.  20 yüzyıl modern tıbbın destekleyici- alternatif tıpla barışma –tanışma çabalarının başladığı dönemdir
20. Medulla spinalisinde torakal-2 (T2) seviyesinde spinal kord hasarı olan bir kişi için aşağıdaki isimlendirmelerden
   hangisi uygundur?
     a.  Monopleji
     b.  Hemipleji
     c.  Quadripleji
     d.  Parapleji
     e.  Tetrapleji
21. Bu tedavi yöntemlerinin (CAM) kurumsallaşmış eğitimi ve kanuni düzenlemesi olmayan-Türkiye dışında- ülke
   hangisidir?
     a.  ABD
     b.  Avusturalya
     c.  Almanya
     d.  Moritanya
     e.  Rusya
22. Spinal kord yaralanmalı bir hasta için aşağıdakilerden hangisi uygun bir paralel bar aktivitesi değildir?
     a.  Pilometrik yürüyüş
     b.  Kalça ekstansiyonu ile dengede durma
     c.  Ayakta push-up
     d.  Ayakta dönme
     e.  Kısa / uzun atlamalı yürüyüş
23. Aşağıdakilerden hangisi sürekli pasif hareket (continue passive motion-CPM) cihazının kullanımı ile ilgili olarak
   yanlıştır?
     a.   Uzun süre ile pasif eklem hareketinin yapılmasını sağlayan bir cihazdır.
     b.  Özellikle diz eklemini ilgilendiren cerrahi işlemlerden sonra kullanılır.
     c.  DVT tedavisinde pasif hareketin sağlanmasında kullanılır.
     d.  Post-op dönemde pasif harekete izin verildiği anda başlanabilir.
     e.  Pasif eklem hareket açıklığı aktif eklem hareket açıklığına eşit hale geldiğinde sonlandırılabilir.
                                                             4
24. Eklem hareket açıklığı boyunca yenilebilecek şiddette sabit bir dirence karşı yapılan dinamik kas kontraksiyonları
   ile gerçekleştirilen egzersiz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
     a.  İzometrik
     b.  İzotonik
     c.  İzokinetik
     d.  İzoseptik
     e.  İzoproptik
25. Hekimlerin; rutin tıp eğitiminde, genel tanı ve tedavi uygulamalarında yer almayan ve kanıta dayalı tıp
   yöntemleri ile kanıtlanamamış veya çalışılmamış tüm tedavi yöntemleri (TCAM) için yanlışı işaretleyin?
     a.  Tradisyonel- Geleneksel
     b.  Ultramodern
     c.  Alternatif-Muadil
     d.  Holistik-Bütüncül
     e.  Komplamenter-Destekleyici -     isimleri ile tanımlanır
26. İşe bağlı has iskelet hastalıkları en az sıklıkla hangi bölgeyi etkiler?
     a.  Beli
     b.  Omuzu
     c.  Boyunu
     d.  Dirseği
     e.  Dizi
27. Aşağıdakilerden hangisi NCCAM’a (National Institute of Health) göre enerji tedavisi kapsamında değildir?
     a.  Masaj
     b.  Chigong
     c.  Reiki
     d.  Manyetik alan tedavisi
     e.  Terapötik dokunuş
28. Geriatrik Rehabilitasyon ekibinde hangisi bulunmaz?
     a.  Fizyoterapist
     b.  Bakıcı
     c.  İş uğraşı terapisti
     d.  Meslek terapisti
     e.  Psikolog
29. Aşağıdakilerden hangileri Rotator Kaf Tendiniti’nde görülen ağrı özelliklerini yansıtır?
        I-Hastada omuzun ön ve üst kısmına lokalize künt bir ağrı yakınması bulunur
        II-Omuzda abduksiyonun 60° ile 120° si arasında ağrı saptanır
        III-Sırta yayılan ağrı mevcuttur
        IV- Omuzda abduksiyonun ilk 60° si ağrılıdır
        V-Ağrı üst kolda lokalizedir
     a.  I, III ve IV
     b.  I, II, III ve V
     c.  I ve II
     d.  I, II ve V
     e.  III ve IV                                                             5
30. Aşagıdakilerden hangileri omuzda adeziv kapsülit nedenidir?
        1.  Romatoid artrit, 2. Ankilozan spondilit, 3. Mastektomi, 4. Hemipleji, 5. Skleroderma, 6. Gut
           hastalığı
     a.  1, 2, 3, 5
     b.  2, 4, 5
     c.  1, 3, 6
     d.  3, 4, 5, 6
     e.  3, 4, 6
31. Yaşlı rehabilitasyonunda egzersiz; kimlere kontrendikedir?
     a.  Pulmoner hipertansiyonu olanlara (yeni geçirilmiş DVT)
     b.  Kas-iskelet sistemi hastalıkları olanlara
     c.  Depresyonda olanlara
     d.  Obezlere
     e.  Kardiyak hastalara
32. Yaşlı osteoporozunda günlük alınması gereken elemanter kalsiyum dozu nedir?
     a.  400-600 mg
     b.  600-800 mg
     c.  800-1000 mg
     d.  1000-1200 mg
     e.  1200-1500 mg
33.  İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarında korunmada en önemlisi hangisidir?
     a.  Çalışanın aktif katılımı
     b.  Elektroterapi
     c.  Egzersizler
     d.  Yatak istirahati
     e.  Medikal tedavi
34. Polimyalji Romatika tedavisi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
     a.  Kısa süreli düşük doz kortikosteroid tedavisi
     b.  Ağrı ve tutukluk için istirahat
     c.  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar
     d.  Transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu
     e.  İzometrik egzersiz
35. Osteoartrit prevalansının en yüksek olduğu üç eklemi işaretleyiniz?
     a.  Lomber vertebralar, diz, kalça
     b.  Lomber vertebralar, servikal vertebralar, diz
     c.  El, kalça, diz
     d.  Diz, kalça, ayak
     e.  El, lomber vertebralar, diz
                                                          6
36. Aşağıdaki bulgulardan hangisi Kellgren-Lawrence radyolojik sınıflamasına göre Evre 4 Diz Osteoartriti olan bir
   hasta için spesifiktir?
     a.  15 dakika süren sabah tutukluğu
     b.  Dizde efüzyon varlığı
     c.  Merdiven inip çıkarken ağrı olması
     d.  Gece uyandıran ağrı varlığı
     e.  Dizde genu varum deformitesi
37. Osteoporozda değiştirilebilen risk faktörleri aşağıdakilerden hangisidir?
     a.  Hastada kırık hikayesinin varlığı
     b.  Yakın akrabalarda pozitif kırık anamnezi
     c.  Beyaz ırktan olmak
     d.  Alışkanlıklar (Sigara, Alkol, Kahve)
     e.  Yaşlı olmak
38. Myofasiyal Ağrı Sendromu’nun klinik özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
     a.  Kadın ve erkeklerde aynı oranda görülür
     b.  Vücutta bölgesel olarak ağrı vardır
     c.  Yorgunluk nadir görülür
     d.  Prognoz tekrarlayıcıdır
     e.  Laboratuvar tetkikleri normaldir
39. C5-C6 seviyeli tetraplejik bir hasta tekerlekli sandalyesi ile evine taburcu ediliyor. Evdeki düzenlemelerin hangisi
   bu hasta için uygun değildir?
     a.  Evin giriş kapısındaki 50 cm’ lik yükseklik için % 10 eğimi olan rampa
     b.  Asansör kapısı 88.9 cm
     c.  Lavabo yüksekliği 87cm
     d.  Lift ile banyo transferi
     e.  Yemek masası yüksekliği 75 cm
40. TME’de miyofasiyal ağrı sendromu varlığında klik alınabilir, hangi kas etkilenirse klik alınır?
     a.  Masseter
     b.  Medial pterigoid kası
     c.  Temporal kası
     d.  Lateral pterigoid kası
     e.  İnfrahyoid kaslar
                                                           7

								
To top