polynomials by rl8rk1

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                                 http://matematica.noads.biz

                 Exerciţii rezolvate cu polinoame
Enunţuri
Ex.1.
                                    Variante M2 bac 2009
Ex.2.
                                    Variante M2 bac 2009
Ex.3.
                                    Variante M2 bac 2009
Ex.4.
Se consideră a   7
                          ˆ
            şi polinomul f  X 6  aX  5  7 [ X ]
                                    Variante M1 bac 2009
Ex.5.
                                    Variante M2 bac 2009
    http://matematica.noads.biz
Ex.6.
        Variante M2 bac 2009
                                              http://matematica.noads.biz
Rezolvări:
Ex.1.
a) h  X 4  4 X 2  2 X 3  8 X  24 X 2  96  X 4  2 X 3  28 X 2  8 X  96 este forma algebrică a polinomului h.
b)Prin identificarea coeficienţilor obţinem că polinoamele f şi h sunt egale pentru a  2 şi b  8 .
c)Ecuaţia dată se scrie sub forma  2 x   2   2 x   28   2 x   8  2 x  96  0
                      4      3      2   Facem substituţia 2 x  y şi obţinem ecuaţia y 4  2 y 3  28 y 2  8 y  96  0
   Folosind punctual b) obţinem  y 2  2 y  24 y 2  4   0 .
   y 2  2 y  24  0 are soluţiile y1  4 şi y2  6
   y 2  4  0 are soluţiile y3  2 şi y4  2 .
   Revenind la notaţia făcută avem x1  2 şi x2  1 .
Ex.2.
        ˆ  ˆ   ˆ  ˆ  ˆ ˆ   ˆ ˆ ˆ
a) f g  f ( 3)  0  f (2)  0  3  4a  2  1  0
  ˆ  ˆ ˆ   ˆ   ˆ ˆ   ˆ   ˆ
  4a  1  0  4a  1  4a  4  a  1 .
            ˆ
b) f  X 3  X 2  X  1
      ˆ    ˆ          ˆ
  ( X  1)( X 2  1)  X 3  X 2  X  1 c.c.t.d.
       ˆ     ˆ     ˆ ˆ
c) f ( x )  0  ( x  1)( x 2  1)  0
     ˆ ˆ       ˆ
  x  1  0  x  1  x  4    ˆ
              ˆ ˆ
  Pentru ecuaţia x 2  1  0 se incearcă toate elementele mulţimii          ˆˆ ˆ ˆ ˆ                 ˆ
                                           {0,1,2,3,4} şi se mai obţin soluţiile x  2 şi
                                        5
    ˆ
  x  3.
                       ˆ    ˆ    ˆ
 In concluzie ecuaţia dată are soluţiile x  2 , x  3 şi x  4 .
Ex.3.
a)Polinoamele f şi g sunt egale dacă şi numai dacă avem:
   ˆ    ˆ
   3a  3b  2  ˆ   ˆ      ˆ
             3( a  b)  2      ˆ
                     a  b  4
                           ˆ   ˆ
                             2a  4      ˆ
                               a  b  2.
  2
      ˆ  ˆ  ˆ
   ˆ a  3b  3a  2b 
               ab     
                      ab    
                             ab
          ˆ      ˆ   ˆ
b)Pentru a  b  2 avem f  2 X 2  2 X .
    ˆ  ˆ
   f (0)  0
    ˆ ˆ
   f (1)  4
    ˆ  ˆ
   f (2)  2
    ˆ  ˆ
   f (3)  4
   ˆ  ˆ
  f (4)  0
   ˆ    ˆ    ˆ    ˆ    ˆ  ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
  f (0)  f (1)  f (2)  f (3)  f (4)  0  4  2  4  0  0 .
         ˆ  ˆ    ˆ  ˆ                    ˆ     ˆ    ˆ
c)Deoarece f (0)  0 şi f (4)  0 rezultă că rădăcinile ecuaţiei f ( x )  0 sunt x  0 şi x  4 .
Ex.4.
a)  7  ˆ ˆ ˆ   
            ˆ
      0,1, 2,...,6 este mulţime finită deci le putem verifica pe toate:
                                                        http://matematica.noads.biz
  
     6
  ˆ ˆ
  1 1

  2  1
      6
   ˆ   ˆ

   3  1
      6
   ˆ   ˆ

  4  1
      6
   ˆ   ˆ

   5  1
      6
   ˆ   ˆ

  6  1
      6
   ˆ   ˆ

b)  x  4  x
    3 ˆ       3   ˆ    ˆ     ˆ
               4  x 6  2  x 6  5, x      7

c)Fie a       7
               ˆ
            , a  0 .Tripletul    7  , ,  este corp comutativ (deoarece 7 este prim) deci există a 1    7
                                                                      ˆ
                                                                  , a 1  0 .
  f (a 1 )   a 1   a  a 1  5  1  1  5  0 deci f este divizibil prin X  a 1 adică f este reductibil in
                   ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
            6
                                                                    7  [X ] .
       ˆ        ˆ     ˆ    ˆ            
 Pentru a  0 avem f  x 6  5  x 3  4 x 3  4 deci f este reductibil şi in acest caz.
Ex.5.
 a)    ˆ   
         ˆ  ˆ ˆ ˆ
     f 1  g 0  2  0  0.
      ˆ   ˆ    ˆ   ˆ  ˆ   ˆ    ˆ    ˆ   ˆ
    b) (3 X  3)  g  2 X  2  (3 X  3)( X  2 X )  2 X  2  f .
                        2


                      ˆ ˆ   ˆ     ˆ ˆ     ˆ  ˆ
    c) Din b) rezultă că f ( x )  ( x  1)(3g  2)  ( x  1)(3x  x  2)  0
                                         2


      ˆ ˆ         ˆ ˆ 2     ˆ ˆ
de unde x  1  0 cu soluţia x  4 şi 3x  x  2  0 care nu are soluţii în Z 5 .
                                  ˆ
În concluzie,polinomul f are o singură soluţie în Z 5 şi anume x  4 .
Ex.6.
  a) Aplicăm relațiile lui Viete pentru cele două polinoame: S  3, S  2  S  S  5.
                                              '        '


  b) Folosim teorema împărțirii cu rest și obținem câtul         q  X  5 și restul r  12 X  4.
                              g sunt y1  y2  1 . Rezultă f ( y1 )  f ( y2 )   f (1)   64
                                                          2
  c)     Rădăcinile y1 , y2 ale polinomului

								
To top