Osnovni pojmovi o Internetu

Document Sample
Osnovni pojmovi o Internetu Powered By Docstoc
					B2B elektronsko poslovanje
   Nastavne teme
  kolaborativno poslovanje
  razvoj B2B poslovanja
  EDI
  ebXML
  RosettaNet
  xCBL
  mrežna tržišta
  privatne industrijske mreže
Očekivati nešto od drugoga zato što je
to naše pravo znači izlagati se nesreći.
Drugi mogu i hoće da daju samo ono
što su u stanju, a ne ono što vi želite da
daju.

Leo Baskalja
       Efekti B2B rešenja
  smanjuju se administrativni troškovi administracije,
  kupaca i transakcija
  nivo zaliha materijala se svodi na neophodni
  minimum
  "just in time" režim povećava se fleksibilnost
  proizvodnje
  direktnom saradnjom kupaca i snabdevača
  poboljšava se kvalitet proizvoda
  stavljanjem terminskih planova proizvodnje na uvid
  snabdevačima smanjuje se vreme potrebno za
  proizvodnju
  povećavaju se mogućnosti saradnje sa
  snabdevačima i distributerima
  mogućnost uvida u stvarne cene robe na tržištu
   Kolaborativno poslovanje
  označava upotrebu digitalnih tehnologija u
  zajedničkom dizajnu, razvoju, proizvodnji i
  upravljanju proizvodima od strane više kompanija -
  saradnika
  cenar pažnje pomera se sa razmene transakcija
  na odnose između učesnika u lancu snabdevanja
  cilj je stvaranje okruženja za obimne komunikacije
  sa osetljivim dokumentima između poznatih
  partnera u stvaranju određenih proizvoda
       Tipovi partnerstva
  partnerstvo zajedničkog tržišta (joint marketing
  partnership)
  partnerstvo u okviru industrijske grane
  (intra-industry partnership)
  partnerstvo kupac-snabdevač (customer-supplier
  partnership)
  partnerstvo vođeno od strane proizvođača
  informacionih tehnologija (IT vendor driven
  partnership)
  Partnerstvo zajedničkog tržišta
  donosi prednosti koje ovakav način rada pruža
  svim konkurentima koji se pojavljuju na tržištu
  kombinovani marketinški programi
  primeri: prodaja avionskih karata, rezervacije
  hotela, iznajmljivanje automobila i bankarske
  kreditne kartice
Partnerstvo u okviru industrijske
       grane
  sastoji se iz malih i srednjih kompanija koje vide
  potrebu da ujedine resurse
  primeri: niz finansijskih institucija formiraju
  zajedničku mrežu elektronskog bankarstva
  Partnerstvo kupac-snabdevač
  pruža mogućnost formiranja sistema
  komunikacije uz relokaciju funkcija na obe
  strane od koje imaju koristi obe
  najčešći slučaj partnerstva, poznati primer: Wall-
  Mart
  Partnerstvo vođeno od strane
      proizvođača IT
  proizvođač IT omogućava proizvodnju
  nestandardnih produkata i usluga koji koriste
  njegovu IT platformu
  primer: objava nove (beta) verzije hardvera ili
  softvera radi testiranja i što bržeg razvoja
  pratećih proizvoda
        B2B vs. B2C
  B2B oko 7 puta veći finansijski obrt od B2C
  Japan: taj odnos je 9, 30% kompanija (34%
  proizvodnih) koristi B2B, a 11,5% kompanija
  (26% iz finansija i osiguranja) B2C poslovanje
  Južna Koreja: B2B 88%, B2G 9,2%, B2C
  2,6%, ostali vidovi 0,2%
   Kategorije B2B poslovanja
  rešenja strane koja prodaje usmerena na
  prodaju drugim kompanijama i krajnjim
  korisnicima i zasnivaju se na Web aplikacijama
  indirektno naručivanje predstavlja familiju
  rešenja namenjena kompanijama koje kupuju
  mrežne tržnice predstavljaju mesta na kojima se
  pojavljuju dve prethodno navedene strane
Razvoj B2B razmene transakcija
  krajem 70-ih pojavio se EDI sa idejom da
  kompanijama uštedi na ispisivanju, transferu i
  ponovnom unosu poslovnih transakcija
  EDI na Internetu: SIMPL-EDI, lite EDI, XML/EDI
  i Web-EDI
  nove tehnologije: ebXML, RosettaNet i xCBL
         EDI vs. XML
  EDI radi analogno sa teleprinterom, mogu se slati
  isključivo tekstualni podaci
  XML omogućava vrlo jednostavno slanje svih oblika
  podataka i podržava mešanje tekstova u razičitim
  jezicima i podesnija reprezentacija strukturiranih
  poslovnih podataka i dokumenata
  XML nije kompletno rešenje, jer on pokriva samo
  sintaksna pravila
  mogućnost komunikacije između različitih XML
  rešenja
    Odnos cena EDI vs. XML
  SME koja 15 sa poslovnih partnera nedeljno
  razmenjuje 135 poslovnih transakcija godišnje
  potroši:
    preko EDI provajdera (VAN) 12.300 dolara
    preko Interneta 247 dolara
  odnos cena: 1:50
Broj     Koriste EDI Koriste XML
zaposlenih  standarde  standarde
         %      %
do 9       2      5
10 - 49     4      6
50 - 249     14     13
250 i više    43     28
Proizvodna grana  Koriste EDI  Koriste XML
          standarde   standarde
            %       %
Prerada hrane      37      12
Tekstilna        21      14
Izdavaštvo       13      22
Farmaceutska      42      13
Mašinska        23      25
Automobilska      61      16
Vazduhoplovna      16      29
Izgradnja        4       5
Turizam         0       0
IT usluge        10      34
             EDI
  Electronic Data Interchange - elektronska razmena
  podataka
  orijentisana razmena poslovnih dokumenata između
  2 računara sa korišćenjem standardizovanih formata
  neophodno da se unapred zna ko je pošiljalac, a ko
  primalac poruke
  poruka predstavlja jedan od unapred dogovorenih
  poslovnih dokumenata
  razmena poruka vrši se isključivo između računara
  svaka poruka je unapred standardizovana
        EDI kao sistem
  strogo formalizovan sistem
  razmena redovnih transakcija koje se ponavljaju
  na vertikalnim tržištima
  koristi se za za naručivanje, isporuku, fakturisanje
  i plaćanje
  ne koristi se za istraživanje tržišta, pregovaranje i
  aktivnosti nakon realizovanog posla
  formalizovano je znatno više poruka – u
  EDIFACT-u više od 200
  EDI i organizacione promene
  u radu pojedinaca 79%
  funkcionisanje organizacionih celina 50%
  organizacija kompanije 36% promena
          EDI projekti
  UNCID: pravila vođenja razmene trgovačkih
  podataka
  regionalni projekti: TEDIS u Evropi, SIA u Velikoj
  Britaniji i TPA u SAD i Kanadi
  granski projekti: ODETTE u automobilskoj industriji,
  EMEDI u zdravstvu, CEFIX u hemijskoj industriji
          EDIFACT
  Electronic Data Interchange For Administration,
  Commerce and Transport - najznačajniji EDI
  standard
  formirala ga Komisija za ekonomsku i društvenu
  problematiku pri Ujedinjenim nacijama
  u razvijenim zemljama sveta je zakonskim aktima
  usvojen kao zvanični nacionalni EDI standard
      Osnove EDIFACT
  standard ISO 9735 sintaksna pravila EDIFACT
  ISO 7372 direktorij elementarnih podataka
  katalog standardizovanih poruka (United
  Nations Standard Messages - UNSM)
  ISO skupovi znakova
  kodne liste sadrže semantiku EDI
      Struktura EDI poruke
  postoje delovi standarda za svaki od poslovnih
  dokumenata
  dokument se sastoji iz obaveznih i neobaveznih
  segmenata, jedinstvenih ili sa ponavljanjem
  sastoje se iz elementarnih podataka: sadrže naziv,
  redosled, obaveznost korišćenja, repeticiju i format
  sintaksa: gramatička pravila povezivanja podataka
  u segmente
  sadržaj elementarnog podatka: iz odgovarajuće
  kodne liste, šifriran ili sa stvarnom vrednošću
 Lokalna                 Lokalna
aplikacija               aplikacija
Konverzija  Standardne  Standardne  Konverzija
        poruke    poruke


 Korisnik A               Korisnik B
        Tipovi EDI veza
  direktne veze računara: čine zatvorenu poslovnu
  celinu, primenjuju u slučaju manjeg broja korisnika
  ili kada se za jednog većeg vezuje više manjih
  Value Aided Network - VAN: veza preko posrednih
  sistema specijalizovanih za računarske
  komunikacije koji garantuju visok nivo kvaliteta
  dogovorenih usluga
         Modeli VAN
  nacionalni operatori rade u jednoj i susednim
  zemljama (pošte ili nacionalne banke)
  osovina mreže sa pridruženim članovima
  obezbeđuje komunikacije i održavanje mreže
  zajedno sa članovima koji u pojedinim zemljama
  (u Evropi: GEIS, Sprint i Infonet)
  osovina mreže sa nacionalnim članovima u
  sastavu mrežne kompanije (IBM WIN)
          Usluge VAN
  obezbeđenje pristupa pregradcima sa porukama
  veze između VAN mreža
  privatnost, sigurnost poruka, pouzdanost,
  raspoloživost i uspešnost slanja poruka
  funkcionalno rukovanje pristiglim porukama
  "tragovi" neophodni za kontrolne preglede
  provera ispravnosti pristiglih poruka i vraćanje
  neispravnih
  mogućnosti lokalnih pristupa
  periodične pretplate ili plaćanja za izvršene prenose
  softver kojim se lako pristupa na mrežu
       Translacioni softver
  transparentan je pri povezivanju u javne mreže
  pruža podršku svim vodećim mrežnim standardima
  moguće ga je integrisati sa lokalnim aplikacijama
  odgovoran je za početak, kontrolu i kompletiranje
  EDI prenosa
  kodira poslovne transakcije u format EDI standarda
  i interfejs prema odabranom VAN
       EDI aplikacioni interfejs

           prevođenje
upravljanje                uparivanje
sigurnosti    EDI konfiguracija
         kontrola podataka
         rečnici, direktoriji
         opisi postupaka
statistike                 ostalo
i provere
        nadzor transakcije

       Komunikacioni interfejs
  Razlozi slabe primene EDI
  visoki troškovi uvođenja, transakcija i usluga
  VAN
  EDI ne obuhvata ceo spektar podataka koje
  organizacije žele da razmene
  prenosi samo tekstualne podatke, a ne i
  multimedijalne sadržaje
  komplikovani modeli implementacije i korišćenja
  EDI ne omogućava on-line pristup informacijama
  i transakcioni dijalog u toku razmene poruka
  Referentni model otvorenog edi
  JUS ISO/IEC standard 14662-1998 Referentni
  model za otvoreni edi
  upravlja stanjima kod autonomnih učesnika na
  osnovu prethodno definisanih pravila
  obezbeđuje metodske alate za opisivanje poslovnih
  aktivnosti u nacionalnom i međunarodnom okruženju
  definiše potencijalne scenarije, sastavljene iz
  dijaloga razmenje određenih dokumenata
            ebXML
  međunarodna inicijativa United Nations Centre for
  Trade Facilitation and Electronic Business
  (UN/CEFACT) i Organization for the Advancement
  of Structured Information Standards (OASIS) grupa
  standardne XML specifikacije prema kojima se vrši
  razmena poslovnih dokumenata
  objedinjeno je nasleđe EDI (sintaksa, semantika i
  kodne liste) sa mogućnostima XML
  primena jedinstvenog registra (registry) poslovnih
  dokumenata na za to specijalizovanom serveru
  pravila koja ih prate vezana su za specifične
  zahteve primaoca poruke
                                     Kompanija A
                     1. zahtev za poslovnim detaljima
        poslovni registri
XML
        poslovni profili                     2. izgradnja
                                     lokalnog
                                      sistema
          3. registracija informacionih detalja i profila kompanije

     ebXML
     registri

                         5. ugovaranje
                           posla
4. upit i preuzimanje
 profila i scenarija
  kompanije A

                                  6. poslovne
                                  transakcije

               Kompanija B
           Rosetta
  1799. u blizini egipatskog grada Rachida
  (Rosetta) pronađen je kamen iz 196. godine pre
  nove ere
  ista poruka na dva jezika pomoću tri različita
  pisma
  pomoću njega Jean-Francois Champollion
  dešifruje hijeroglife
  simbol za pomoć u komunikaciji između dve
  strane koje ne govore istim jezikom
         RosettaNet
  međunarodni neprofitabilni konzorcijum osnovan
  1998. sa više od 400 vodećih svetskih kompanija
  u članstvu
  poslovni protokol pomoću kojeg njegovi učesnici
  prevazilaze jezičke i druge barijere i aktivno
  učestvuju u B2B e-poslovanju
  standardi namenjeni transakcijama u globalnom
  lancu snabdevanja prema principima
  kolaborativnog poslovanja dostupni svim
  potencijalnim korisnicima
      Sadržaji RosettaNeta
  Partner Interface Processes (PIP) sadži poslovne
  dokumente, rečnik i poslovni proces dat opisom
  koreografije dijaloga
  Implementation Framework (RNIF) sadrži protokole
  razmene namenjene brzoj primeni RosettaNet
  standarda
  Business and Technical Dictionaries se sastoje iz
  jedinstvenih termina za sve pojmove koji se
  pojavljuju u porukama
  RosettaNet Business Message je osnovna jedinica
  razmene
            xCBL
  XML Common Business Library je razvio Veo
  Systems 1997.
  struktura poslovnih dokumenata koju podržavaju
  Microsoft, SAP, Compaq, HP, Sun Microsystems i
  CommerceOne
  skup XML gradivnih blokova i okvira dokumenata
  koji omogućava izgradnju XML dokumenata
  puna mogućnost integrecije sa ERP aplikacijama i
  kompatibilnost sa RosettaNetom i EDIFACT
  standardom
  obuhvata 44 poslovnih dokumenata
         Mrežna tržišta
  hiljade snabdevača i stotine glavnih naručilaca, pri
  čemu se snadevači takmiče međusobno u ceni i
  drugim uslovima
  transakcije automatizovane i što jeftinije
  razlikujemo e-distributere, e-nabavljače, razmene i
  industrijske konzorcijume
          e-Distributeri
  najjednostavniji tip mrežnog tržišta
  obezbeđuje elektronske kataloge sa proizvodima
  više hiljada direktnih proizvođača
  nezavisne kompanije usmerene na oko 40%
  nabavki koje kompanije ne mogu realizovati od
  stalnih dobavljača
  pokrivaju različite industrijske grane i otvoreni su
  za sve potencijalne kupce
  prednosti: niske cene pretraživanja, transakcija i
  samih kupljenih artikala, širok izbor i brza isporuka
  tržišni lider: W. W. Grainger
          e-Nabavljači
  nezavisne kompanije povezane sa stotinama on-line
  snabdevača
  nude milione delova za održavanje i opravku
  poslovnim kompanijama
  naplaćuju procenat od svojih usluga i zarađuju od
  konsaltinga i softverskih usluga
  nadgradnja u odnosu na e-distributere je realizacija
  kompletnih on-line transakcija na obe strane koje
  učestvuju u njima
  kupcima realizuju rezervacije, garancije, primena
  čvrstih poslovnih pravila, fakturisanje i plaćanje
  snabdevačima nude kreiranje kataloga sa
  održavanjem sadržaja, izvršenje posla, fakturisanje,
  isporuku i isplate
  model favorizuje stranu kupca
      Primeri e-nabavljača
  tržišni lideri su su Ariba, CommerceOne i
  VerticalNet
  ICT platforma Aribe sastoji se iz 4 sloja:
  Ariba Bayer je namenjena poslovnim procesima na
  obe strane, a u okviru kompanijinog intraneta je
  podrška kreiranju porudžbenica
  Ariba Marketplace i Ariba Dynamic Trade
  uspostavljaju funkcije tržišta na strani snabdevača
  Ariba Commerce Service Network služi
  kompanijama koje hoće da pristupe elektronskom
  tržištu Aribe sa katalozima svojih proizvoda
           Razmene
  povezuju snabdevača sa kupcima u dinamičnom
  okruženju sa izvođenjem transakcija u realnom
  vremenu
  usmerene su na pojedinačne zahteve za nabavkom
  velikih kompanija u pojedinim industrijskim
  granama
  kupci brzo i jeftino pronalaze odgovarajuće ponude,
  kao i niske cene proizvoda
  snabdevači dobijaju pristup globalnom tržištu i
  mogućnost da rasprodaju viškove robe
  tržišni lideri: Foodtrader, E-Steel i FreeMarkets
   Industrijski konzorcijumi
  tržište upravljano od veće grupe kompanija iste
  industrijske grane preko kojeg je omogućena
  direktna kupovina od određene grupe snabdevača
  unifikacija snabdevačkog lanca u industrijskoj grani
  i to preko zajedničke mreže i računarske platforme
  vizija vodećih klasičnih kompanija koje su odlučile
  da izgrade sopstvena tržišta
  najpoznatija iskustva: Transora, Covisint, Auction
          Transora
  50 velikih industrijskih kompanija osnovalo 2000.
  osnivački kapital od 238 miliona dolara
  Coca Cola, Pepsi, Cadbury Schweppes, Nestle,
  Heinz, Heineken, Cargill, Kellogg, Kraft, Procter
  & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson &
  Johnson, Unilever, Gillette, Eastman Kodak ...
  danas u sastavu više od 150 velikih snabdevača
  maloprodaje (24 od 25 najvećih)
            Covisint
  osnovala ga 199. “velika trojka" iz Detroita: Ford,
  General Motors i Daimler Chrysler
  uloženo 200 miliona dolara
  jedinstveni elektronski konzorcijum proizvođača u
  automobilskoj industriji
  pridružili se Nissan-Renault i PSA Peugeot-Citroen
  za 3 godine smanjeni troškovi snabdevanja i
  proizvodnje za 16% kod članova
           Auction
  osnovale vodeće medijske kompanije: Washington
  Post, New York Times, Tribune Company, Times
  Mirror...
  osnovan je sa idejom da okupi oglase sa manjih
  lokalnih izvora na jedan veliki aukcijski sajt
    Privatne industrijske mreže
  najveći segment B2B poslovanja na Internetu i van
  njega pokrivaju privatne industrijske mreže (Private
  Industrial Network - PIN)
  direktni sledbenici postojećih EDI mreža čvrsto
  povezani sa ERP sistemima
  služe za koordinaciju interorganizacionih poslovnih
  procesa
  mogu biti u okviru jedne industrijske grane
  najčešće obuhvataju grupu snabdevača okupljenih
  oko jedne velike kompanije – “vlasnika” mreže
  "proširene kompanije" sa ERP sistemom velike
  kompanije na koji se uključuju glavni snabdevači
         Namene PIN
  razvoj efikasnih procesa naručivanja i prodaje u
  širem okruženju
  razvoj sistema planiranja resursa u širem okruženju
  radi podrške planiranju resursa kompanije
  kreiranje povećane vidljivosti lanca snabdevanja
  upravljanjem nivoima zaliha kupaca i snabdevača
  uspostavljanje čvršćih veza između kupaca i
  prodavaca pomoću predviđanja budućih potreba,
  komunikacije i rešavanje konflikta
  globalizacija poslovnog okruženja
  smanjenje rizika u širem okruženju uklanjanjem
  razlika između ponude i potražnje
         Primer: Fiat
  formirana zajednička kompanija Fiat i IBM
  pruža usluge iz oblasti logistike na kvalitetnoj
  komunikacionoj infrastrukturi
  “nervni sistem" koncepta predstavlja snažna
  podrška ICT
  kompanija prevazilazi svoje fizičke granice i
  uključuje druge uslužne kompanije koje doprinose
  proizvodnji, banke, transportere i snabdevače
     Oblici kolaboracije PIN
  CPFR: kolaborativno planiranje resursa, predviđanje
  i popunjavanje uključuje procese predviđanja
  potreba, razvoja proizvodnih planova i koordinacije
  isporuke, proizvodnje i skladištenja
  saznanja o zalihama u maloprodaji utiču na planove
  proizvođača, a oni na planove snabdevača, čime se
  izbegavaju tržišni viškovi i smanjuju potrebe za
  privremenim sniženjem cena i rasprodajama
  povratne informacije od kupaca direktno utiču na
  dizajn i proizvodnju
     Dizajn          CPFR
    proizvoda        grane industrije

            PIN
          kolaborativno
Koordinacija    poslovanje
                    Vidljivost
 marketinga            lanca snabdevanja

           Vidljivost
          lanca zahteva
   Efikasan odgovor potrošaču
  Efficient Consumer Response – ECR
  reformiše rad prodavnica: asortiman, razvoj i uvođenje
  novih proizvoda, promociju i popunjavanje zaliha
  upotreba barkoda, Internet i EDI, računarski podržano
  naručivanje, alternativne metode distribucije
  primer: Proctor & Gamble informacije iz prodavnica sa
  POS terminala kumulirane kod distributera odmah
  prevodi u proizvodni plan i dostavlja glavnim
  snabdevačima
           Wal-Mart
  maloprodajni lanac ostvario je 1980. godine prodaju
  od milijardu dolara
  1989. nakon izgradnje EDI sistema kolaborativnog
  poslovanja dostigao 26 milijardi dolara
  2000. nakon nadgradnje u sistem maloprodajnih
  veza i prelaska na ekstranet ukupna prodaja je 91
  milijarda dolara
  sistem kolaborativnog predviđanja, planiranja i
  popune zaliha u 6.622 prodajnih centara donosi
  2006. realizaciju u prvom polugodištu od 163
  milijardi dolara
     Prepreke uvođenju PIN
  kompanije teško prihvataju podelu i vidljivost
  podataka koje se dugo vremena smatrale za vrlo
  osetljive i poverljive
  kompleksna integracija ERP aplikacija i EDI mreža
  u novi ambijent
  ERP aplikacije nisu dizajnirane tako da funkcionišu
  u otvorenom okruženju i zahtevaju ozbiljne
  intervencije
  zaposleni su godinama usmeravani da budu lojalni
  svojim kompanijama, a sada treba da prihvate novu
  privrženost proširenim kompanijama
  svi učesnici osim vlasnika mreže gube deo svoje
  samostalnosti

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/12/2013
language:Croatian
pages:55