PowerPoint Presentation by Ky7Xyg

VIEWS: 0 PAGES: 21

									INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
       GALAŢI   RAPORT DE EVALUARE
  a activităţilor întreprinse şi a
  rezultatelor obţinute de I.P.J.
         Galaţi
        - 2006 -
Anul 2006 se distinge prin cumulul de transformări organizaţionale şi conceptuale, menit să
aducă acel modernism instituţional necesar integrării României în Uniunea Europeană. De
aceea, eforturile poliţiştilor gălăţeni de a se adapta din mers acestei etape finale dintr-o
tranziţie dinamică sunt meritorii.
A devenit evident că preocupările noastre profesionale nu trebuie să se oprească aici. Se
poate spune, cu convingere, că greul abia începe, întrucât în marea familie a poliţiilor
europene, răspunsul nostru profesional trebuie să fie acordat la exigenţele calitative ale
acestora, să inducă o colaborare benefică pentru ambele părţi şi în folosul comunităţii
lărgite.
În acest context al devenirii, participarea, cu interes şi devotament, a tuturor poliţiştilor la
realizarea unui serviciu public, corespunzător aşteptărilor cetăţenilor, reprezintă numitorul
comun al muncii noastre de zi cu zi.
Existenţa unor impedimente şi nereuşite nu trebuie să dezamăgească ci să mobilizeze
spiritul poliţistului, să descătuşeze energiile novatoare în folosul activităţii sale.
Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că echipa managerială a Inspectoratului va continua
să sprijine toate demersurile şi intenţiile profesionale ale subordonaţilor săi, în cadrul unui
act de conducere interactiv şi practic, care să asigure ritmul şi eficienţa lucrului individual
şi în echipă.
                         Comisar şef de poliţie
                            Felician VASILESCU
                            Şeful Inspectoratului
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Obiectivele care au fost urmărite:
- utilizarea la parametrii optimi a resurselor umane prin optimizarea structurilor inspectoratului
  si asigurarea disciplinei organizatorice;
- realizarea cadrului necesar de desfasurare a activitatii de pregatire si instruire continua a
  personalului;
- punerea in aplicare a conceptului de descentralizare a managementului functiilor de
  conducere si realizarea unui nou sistem de incadrare, numire si promovare profesionala a
  politistilor
- optimizarea procesului de recrutare si de selectie pentru ofiterii si agentii de politie;
- monitorizarea politistilor din promotiile 2005, a celor incadrati din sursa externa si a celor
  proveniti din Jandarmeria Romana
- pregatirea prin discipline de sprijin - folosirea calculatorului (Serviciul Management Resurse
  Umane a organizat anul acesta un curs de calculatoare, la care au participat un numar de
  190 politisti din mediul urban si rural). De asemenea, s-a organizat cursul de analiza
  tranzactionala la care au participat 207 politisti cu functii de conducere si executie.
   Prin folosirea eficientă a pârghiilor sancţionatorii aflate la dispoziţie, pentru săvârşirea
   unor abateri de la normele de muncă, conduită şi de la prevederile regulamentare, 35
   poliţişti (7 ofiţeri şi 28 agenţi) au fost sancţionati disciplinar, astfel:

   14 poliţişti cu mustrare scrisa
   14 poliţişti cu diminuari ale drepturilor salariale cu 5 – 20% pe perioade de 1 – 3 luni
   2 poliţişti cu trecerea intr-o functie inferioara
   3 poliţişti cu amănarea promovarii în gradul profesional urmator - pe timp de 2 ani
   2 politisti destituiti din politie
   6 poliţişti cu retragerea salariului de merit.
 În condiţiile în care nr. de poliţişti la 100.000 de locuitori
 este de 185, valoare aflată mult sub media pe ţară - 226,
 situaţia operativă înregistrată plasează judeţului nostru pe
 urmatoarele locurile ale ierarhiei naţionale:
 Volumul criminalităţii sesizate la 100.000 locuitori:
    1.929 (locul 31 la nivel naţional)
 Volumul criminalităţii constatate la 100.000 locuitori:
    1.206,29 (locul 34 la nivel de ţară)
 Volumul criminalităţii în funcţie de infracţiunile soluţionate
 la 100.000 locuitori:
    786,80 (locul 39)
 Volumul criminalităţii în funcţie de infracţiunile stradale
 sesizate:
    186 (locul 12 la nivel naţional)
              STATISTICĂ GENERALĂ

                             Distributia infractiunilor constatate
Total infracţiuni constatate:      7.910       25%               23%

Infracţiuni economico-financiare:    1.839 (+788)
Infracţiuni judiciare:         4.115 (+475)
                                      52%
Infracţiuni de altă natură:       1.956 (+343)
                              economice  judiciare  alta natura
      Infractiuni constatate       Infractiuni solutionate

  10000                10000

   8000                8000

   6000                6000
                 7910
   4000                4000                5250
   2000  5792     6304      2000  4587
                              4201
    0                 0
       2004    2005  2006      2004    2005      2006
                 Total infracţiuni constatate - 7.910

1000        756              791    824
     718                                        638
                    668               692
 800                                      611         601
                 742                                      563
 600         679                                   658
                     588          573
       442      606                           451                  442
 400                         456                            531
                                     413              418        357
 200
  0
    ian    fe b   mar    apr   mai     iun    iul   aug    se p   oct    nov   de c

                              2005       2006
                Infracţiuni constatate în flagrant - 1.945

250
                  183     180    186   205     174
200
    130   150  143                                  169         177
150                             146                    149       99
         130          128                        102         93
100   101         113           99         98                       89
                                                    91
 50
 0                                       12
    ian   feb    mar   apr     mai    iun   iul    aug   sep     oct     nov   dec

                             2005     2006
                 Infracţiuni de natură economică - constatate: 1.839


400
                        294
300                                279
                    248
200          161                           188       163
     126           137  130
                                                 136    84   92
                        108               145                        40
100             94
     74                            77   28       57              71
                            55                        75          39
   0
      ian    feb    m ar  apr   m ai    iun     iul    aug    sep   oct    nov    dec


                              2005        2006

              Infracţiuni de natură judiciară - constatate: 4.115

500    438
            439                                           346
400                    362  338    342   330     319          334
              367                                 361
           411                                             347
300                   341                     283 325                 290
        227                268 305                        246         215
200                273                258
100
 0
     ian     feb   mar    apr   mai    iun     iul   aug    sep    oct  nov    dec

                              2005       2006
            Infracţiuni de altă natură - constatate: 1.956

250          196    197       203
200  154                159    191  174     147
         174                                    183
150             127                        161         125
     141  156             133         127
                                    111 150               112
                                                       103
100                 118                         97    113
 50
 0
    ian   feb   mar    apr   mai   iun   iul     aug   sep  oct     nov   dec

                         2005     2006


 Infractiuni constatate - URBAN                 Infractiuni constatate - RURAL

6000                            6000
5000                            5000
4000                            4000
3000                5544          3000
2000  3713     4212
                              2000
1000                                         2079     2351
                              1000     2048
  0
                               0
    2004     2005     2006
                                    2004     2005      2006
              COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
                       1. MAREA CRIMINALITATE
            Infracţiuni contra persoanei - constatate: 688

100
                                                          Situaţia cea mai delicată
 80                                               78
                          55
                                62
                                                    67
                                                          este aceea referitoare la
            57 56                        54
 60
   42                55   48          47        47            58  omorurile şi tentativele de
         54                                  46        39
 40     44
               36     38
                             44
                                       40                   omor comise între rudele
                                                        30
 20                      35                       25           de gradul 1-2, multe dintre
 0                                                         ele fiind cauzate de
   ian    feb    mar  apr    mai  iun    iul    aug   sep   oct    nov  dec  consumul   excesiv   de
                                                          alcool.
         800                 688

         600       461    495                           445
         400                              259   278
         200
            0
                 infractiuni contra            infractiuni contra vietii si
                   persoanei                  integritatii

                                      2004    2005      2006
                                INFRACŢIUNI CONSTATATE
                          Tâlhării - constatate: 240

50
40             40                                                39
     28                          27                 34      33
30                25      22                      28
                        22    21                                       23
20                                 20                                 18
           22               20                21       17     16
        12           13                    12
10                                                              11
                                        8
 0
     ian     feb    mar     apr   mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov     dec
                                                                       Infracţiuni contra patrimoniului - constatate: 4.023
                                2005       2006

                                                    500 436          412
                                                                          393      356     368           340          322
                                                    400                           362
                                                                                            314               365
                                                                 390                                                  338
                                                    300                        333            287
                                                                       288            253                 255 309        256 303    242
                                                    200         214                                  243                       219

                                                    100
                                                      0
                             Furturi - constatate: 3.161                 ian     feb     mar     apr     mai   iun     iul     aug    sep     oct   nov   dec


400                                                                                      2005       2006
       353     349
                      316       279                              248
300                         297         274     248
              312                                 243      275             260
                          260                           259
200                  210           204    237             202            184           182
          169                                201                        256       171
100

   0
       ian     feb     m ar     apr   m ai     iun     iul    aug     sep      oct     nov     dec


                              2005        2006
     CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
 Ofiţerii serviciului au direcţionat
 activitatea în sensul descoperirii şi   Situaţia cauzelor complexe se prezintă astfel:
 cercetării faptelor care au creat
 prejudicii mari ori au avut urmări
 deosebite. La începutul anului se aflau
 în evidenţă 17 dosare din această
 categorie (- 4 faţă de anul trecut), au
 fost înregistrate 90 cauze (+40),
 soluţionate 81 (+18), din care cu
 începerea urmăririi penale 47 (+10) şi
 cu neîncepere urmăririi penale 6 (-7),
 cu declinarea competenţei 28 (+15),
 rămânând în evidenţă un număr de 26
 dosare complexe (+18).

Au fost efectuate 965 acţiuni şi verificări care au vizat prevenirea şi
combaterea criminalităţii economico – financiare în sectoarele economice
şi liniile de muncă aflate în responsabilitate, prioritare fiind direcţiile
stabilite în Strategia de modernizare a Poliţiei Române pentru perioada
2005 – 2007 în vederea restructurării şi modernizării instituţiei, în
contextul integrării României în Uniunea Europeana.
                Evaziunea fiscală - infracţiuni constatate: 221

       50

       40                            39
                                             36
       30
                22      24                               25     27
       20                   19
          13                     13       17
             13                                  11
                                                    14            14
       10                8         9
                   6          6               4   10           4           6
        0                                                       1     1
          ian    feb    m ar    apr    m ai   iun    iul    aug  sep    oct    nov    dec


                                    2005         2006
Prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunilor a fost de 135.255.000 lei
RON, din care s-a recuperat 6.863.000 lei RON. Trebuie precizat că,
57.735.000 lei RON reprezintă prejudiciul cauzat în dosarele penale care
au avut ca obiect comiterea infracţiunilor prevăzute de Legea nr.508/2004
şi care au fost declinate la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Galaţi şi
Departamentul Naţional Anticorupţie – Secţia Galaţi.
       2. MICA INFRACŢIONALITATE JUDICIARĂ
DINAMICA ŞI EVOLUŢIA INFRACŢIONALITĂŢII STRADALE
În perioada anul 2006, la nivelul jud. Galaţi au fost sesizate 1.243 infracţiuni stradale,
număr aflat în scădere faţă de perioada similară din 2005 (-12%).
Se poate observa tendinţa constant descendentă a infracţionalităţii stradale sesizate in
anul 2006.

2005 – 1.420
2006 - 1.243 (-12%)

- peste 79 % din totalul        Evoluţia infracţionalităţii stradale sesizate – 1.243
infracţiunilor stradale sesizate au
avut loc în mediul urban;        200
- peste 69% dintre infracţiunile        185
                          131     128
                    150                  115           152124 132
stradale sesizate s-au produs               106     112     113
                                                119
                       136
noaptea;                100
                         115                                97
                                 115     104 95    83
                                                          93
- fata de anul 2005 se                                      82   78  88
                     50        85     75
înregistrează o creştere         0
semnificativă a infracţiunilor în       ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
flagrant (+51%);
                                    2005     2006
                   FURTURI COMISE PE STRADĂ – sesizate (878)
                                                                         2005
                                                                         2006
               200
                   148
               150
                  117   109
                             90    86   79
               100         72                  85  72     99          104
                                                            81  66
                      77      88                    62    63           58
               50          68           75                      52      48
                                  46       57
                0
                   ian  feb  m ar    apr  m ai  iun   iul   aug  sep      oct  nov    dec   FURTURI DIN AUTO sesizate (370)

80                  67
70                        70
60
          52                     64
50       37                    50
     34       32 38       42 38              2005
40                               39
30
   26               26
                      30
                                  38   2006     TÂLHĂRII STRADALE SESIZATE - 223
20
     33    32     34            23     21
        25                                 45
10  21         19                                                           42
                                          40
 0                                         35
                                             31                              36
                                                    26
   ian feb mar apr mai iun     iul aug sep oct nov dec            30                     22
                                          25     20                     18       25  25  2005
                                                         18   17     27
                                          20                                        2006
                                           16                   22      17
                                          15                                   14
                                                       18     16     18     12  12    13
                                          10          13
                                          5     17
                                          0
                                            ian  feb mar apr mai iun         iul  aug sep oct nov dec
         CIRCULAŢIA RUTIERĂ
      DINAMICA ACCIDENTELOR RUTIERE
-În 2006 s-au înregistrat 211
evenimente rutiere (+1,93% în raport
cu anul precedent);             Principalele cauze
-Numărul persoanelor decedate este în    generatoare ale
uşoară scădere faţă de 2005.         evenimentelor rutiere au
                       fost:
  250   207 211
  200
                 174 190  • vina pietonilor (33,17%)
  150                   • neacordarea priorităţii
  100        64 57
                       (21,32%)
   50
   0
                       • viteza excesivă ori
     Accidente  Morti  Raniti grav  neadaptată la condiţiile de
                       drum şi trafic (13,74%).
           2005
           2006
           SITUAŢIA CAUZELOR PENALE CU A.N.
    La începutul anului se aflau în lucru 6.915 cauze penale cu a.n., au fost
   înregistrate 2.767. Din totalul celor 9.742 aflate în lucru, au fost rezolvate
   2.347, rămânând în lucru 7.395 (din care 1.540 aflate în evidenţa pasivă).
     Au fost introduse în Arestul IPJ Galaţi 457 persoane, din care 122 cu
     mandate de arestare preventivă, 271 cu ordonanţe de reţinere, 32 cu
      mandate de executare, restul fiind transferate din penitenciar.


În perspectiva aderarii la U.E., un obiectiv prioritar pentru Politia Romana l-a constituit
asigurarea unor conditii corespunzatoare de executare a masurilor preventive, in
concordanta cu prevederile Conventiei Europene pentru Prevenirea Torturii si a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane ori Degradante. Pentru organizarea si
functionarea in conditii optime a Arestului I.P.J.Galati, trebuie ca acesta sa dispuna de
anumite amenajari constructive, dispozitive tehnice si personal anume instruit, astfel
incat sa fie asigurata atat siguranta specifica oricarui loc de retinere cat si existenta
unor conditii de viata compatibile cu demnitatea umana si standardele referitoare la
drepturile persoanelor private de libertate.
                               CRIMINALISTICĂ
250

              209
                                                    Activitatea  specialiştilor
200
     195
                                 189                  criminalişti s-a concretizat
        171
           154
                        168
                           161  162                     în 2.927 cercetări la faţa
                     145                      Reşedinţă-1953
150                135                 134  130
                                                    locului, cu 85 mai mult
                                            Tecuci-634
                                            Tg.Bujor-157
                                                    decât în aceeaşi perioadă a
100                                   82      Lieşti-183    anului precedent, la care
     64
         56
            45   43        45
                            59  62  60
                                        47
                                                    se  adaugă   activităţile
                     42
 50
         17   18
               26 29
                 19
                      35
                            17  22  18      16
                                                    specifice desfăşurate cu
      13
      11  10   12  11 11   12   11  9   9      14
                                      9   11
                         6         3                  ocazia    celor    689
   0
                                                    percheziţii,  reconstituiri,


          04
     S 46
     M 265
     IU 4
     A 29
     N 70
          89
     A 30
     FE 72
     O 55
     IU 4
     D 39
          3
          9
                                                    recunoaşteri din grup etc.
        -2
        -2
        -2
        -2
   -2
        -2

         2
        -2

       I-1
        2
        -2
        -
       T-
       L-
       C
       B
       G
       N
       R

       R
       P
      V
 N
      A
      E
      U
      C
      E
      A

      P
      O
IA
     M
 Stabilirea identităţii şi probarea vinovăţiei făptuitorilor în cele 210 fapte aflate în
 evidenţa cauzelor cu a.n. s-a realizat, după cum urmează:
   - 43 prin comparaţii dactiloscopice efectuate în baza de date AFIS 2000;
   - 101 prin comparaţiile dactiloscopice efectuate pe plan local între fragmentele de
   urme papilare rămase în evidenţă şi impresiunile papilare ale persoanelor stocate în
   evidenţa dactiloscopică ori cele nominalizate în cercurile de suspecţi ale
   structurilor poliţiei judiciare;
   - 13 prin utilizarea tehnicii poligraf;
   - 5 prin capcane criminalistice;
   - 4 cu ajutorul portretului robot;
   - 10 prin intermediul Sistemului IMAGETRAK.
 DETAŞAMENTUL PENTRU INTERVENŢII RAPIDE


Detaşamentul pentru Intervenţii Rapide a executat de la
începutul anului un număr de 318 misiuni, din care:

 37 – răspunsuri la apeluri de intervenţie;
 44 – descinderi domiciliare;
181 – misiuni de asigurare a ordini publice;
341 - descinderi în discoteci, baruri, societăţi comerciale etc;
  8 – misiuni de însoţire transport valori;
151 – misiuni de patrulare în zone cu potenţial criminogen
ridicat;
 41 – participări la asigurarea unor percheziţii domiciliare;
 5 – razii;
 7 – filtre auto;
 19 – misiuni de escortare a unor infractori periculoşi.
    SISTEMUL APEL UNIC DE URGENŢĂ 112


În 2006 au fost recepţionate       Efectivele aflate în teren au
13.355 apeluri, din care         intervenit în termen de:
12.734 pentru intervenţii.
                     - până la 10 minute în
  Distribuţia urban-rural a apelurilor  12.560 cazuri (98,63%)
       recepţionate
                     - până în 15 minute la 141
     18%               cazuri (1,10%)
               82%     - până la 20 minute în 22
                     cazuri (0,17%)
                     - peste 20 minute în 11
        URBAN  RURAL
                     cazuri (0,086%).
   MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII
         I.P.J. GALAŢI
  Dezvoltarea relationarii cu autoritatile administratiei publice locale pentru
  cresterea sigurantei cetatenilor (imbunatatirea iluminatului public, functionarea
  pazei, cresterea sigurantei circulatiei pe drumul public etc.)

  Continuarea activităţilor pe linia drepturilor de autor şi drepturilor conexe, a
  traficului ilegal cu ţigări şi altor mărfuri ce pot proveni prin contrabandă, inclusiv
  de către poliţiştii celorlalte structuri cu atribuţiuni în acest domeniu, prin
  efectuarea de acţiuni şi verificări punctuale şi realizarea unei colaborări eficiente

  Evaluarea dosarelor cu AN privind comiterea unor infracţiuni de tâlhărie cu
  moduri de operare şi întocmirea unor note cu sarcini şi cercuri de bănuiţi care să
  conducă la identificarea autorilor

  Iniţierea şi organizarea împreună cu ofiţerul purtător de cuvânt din IPJ. Galaţi a
  unor emisiuni în care vor fi prezentate cauze şi condiţii care generează
  infracţiunile cu violenţă şi consecinţele lor

  Evaluarea activităţii pe linie Protecţie Patrimoniu şi dispunerea unor măsuri în
  colaborare cu patronatele, conducerea regiilor autonome, companii particulare,
  unităţi bancare, de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor în vederea diminuării
  numărului de fapte comise
Elaborarea si implementarea unui Plan de actiune la nivelul I.P.J. Galati in scopul
imbunatatirii activitatii politiei din mediul rural şi desfăşurarea unor campanii pentru
îmbunătăţirea imaginii poliţiştilor de la posturile comunale

 Implementarea conceptului poliţiei de proximitate în domeniul circulaţiei rutiere şi in
mediul rural

 Organizarea dispozitivului de ordine publică astfel încât să crească nivelul de
siguranţă publică stradală

Derularea activitatilor de modernizare a conditiilor din Arest, atat pentru persoanele
incarcerate, cat si pentru lucratorii care-si desfasoara activitatea la acest
compartiment

Formarea şi actualizarea în ritm susţinut a bazelor de date IMAGETRAK şi AFIS

								
To top