GRAFIC DE MONITORIZARE ACTIVITATI by Ky7Xyg

VIEWS: 0 PAGES: 16

									    UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI      FONDUL SOCIAL EUROPEAN  INSTRUMENTE STRUCTURALE
               MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI    POSDRU 2007-2013       2007-2013
                ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                  AMPOSDRU

  Investeşte în oameni!
  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
  Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
  Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
  Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
  Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                  RAPORT DE MONITORIZARE ACTIVITATI OCTOMBRIE 2010
                         Stadiul                                             INDICATORI PROPUSI/
LUNA     ACTIVITATEA                 RESPONSABIL                              OUTPUT-URI
                                               OBIECTIVE

1.Activitati de management al proiectului
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013          2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                                                         5 contracte civile de prestări servicii
                                                                          Dorin Constantinescu – expert populare baza
                                                                          de date;
                                                                          Florentina Văcărescu – responsabil resurse
                                                                          umane;
                                                                          Alina Craioveanu – secretar;
                                                                          Mădălina Popescu – expert pe termen scurt
                                                                          pentru activităţile de informare şi publicitate
                                                                          Mădălina Sâia – expert achiziţii
                                                                         Minuta nr.7/ 1.10.2010
                                                                         Fişa de proiect, Anexa 2, OIPOSDRU/
                                                                         4.14.2010
                                                                         Minuta 11/29.10.2010
                                  Manager de                                  2 contracte prestări servicii
     1.1.organizarea echipei                                                         Ovidiu Oltean – expert pe termen scurt
                                    proiect         Întâlnire de lucru a echipei de management
     de proiect - stabilirea                 Asistent manager                                  pentru activităţile de informare si publicitate,
                                                a proiectului în vederea negocierii şi
                          În derulare
     responsabilităţilor şi a                                                         Vasile Căpruci – responsabil arhivare,
 L2                                 de proiect        semnării contractelor civile de prestări
                                                                         Cerere de prefinanţare din 14.10.2010
 10.   termenelor de realizare                 Consilier juridic      servicii, stabilirii şi discutării atribuţiilor
                                                                         Scrisoare corectare e-mail pentru corespondenta
2010                                Responsabil        postului individual cu fiecare angajat
                                                                         electronică
                                   financiar        Planul de informare şi diseminare
                                                                         Scrisoare de informare asupra achiziţiilor ce vor
                                                                         fi efectuate în anul 2 de implementare (din
                                      B                                   14.10.2010)
                                                                         Scrisoare de observaţii referitoare la cererea de
                                                                         prefinanţare nr.1 (din 27.10.2010) Notificare
                                                                         nr. 3 pentru modificare contract. Notificare nr.4
                                                                         de modificare a contractului prin suplimentarea
                                                                         numărului de experţi pe termen
                                                                         lung__29.10.2010)

                                                                         Notificare nr.3 pentru modificarea contractului
                                                                         pentru proiect
                                                                         Notificare nr.4 pentru modificarea
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI                                              contractului pentru proiect prin suplimentarea
                                                                         numărului de experţi pe termen lung.
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                                Prezentarea materialelor pentru întâlnirea de
                                                lucru cu partenerii
                                                Prezentare concluzii referitoare la situaţia
                                                din unităţile de învăţământ la care s-au făcut
                                                deplasări si s-a discutat cu managerul
                                                unităţii;
                                                Discutarea cererilor prin care Partenerul 1şi
                                                Partenerul 2 solicită prefinanţare;
                                                Discutarea listei de achiziţii din anul 1 de
                                                implementare;
                                                Prezentarea criteriilor pentru selecţia
                                                operatorilor de interviu
                                                Analiza stadiului de îndeplinire a sarcinilor   Minuta nr.8/7.10.2010
                                 Manager de proiect      trasate. Identificarea soluţiilor la problemele  Minuta nr.9/21.10.2010
     1.2. întâlniri de lucru cu               Asistent manager       ridicate de membrii echipei            Minuta nr.11/29.10.2010
     membrii    echipei  de                 de proiect        Prezentarea calendarului activităţilor pentru   8 Rapoarte individuale de activitate
                          În derulare
 L2    management        al                Responsabil        luna Noiembrie 2010;               Calendarul activităţilor pe luna Noiembrie 2010
 10.                                  gestiune        Prezentarea materialelor pentru întâlnirea de   Referat necesitate catering pentru întâlnire
     proiectului                                     lucru cu partenerii;               echipa de management şi echipa de
2010                                documente si
                                 relaţii cu publicul     Prezentarea criteriilor pentru selecţia      implementare (21.10.2010)
                                                operatorilor de interviu;             Rapoarte individuale de activitate
                                      B          Verificare si avizare documentaţie atribuire   Calendarul activităţilor pe luna Noiembrie 2010
                                                catering la întâlnirea de lucru a
                                                beneficiarului cu partenerii din data de 28
                                                octombrie
                                                Avizarea invitaţiei si agendei de lucru
                                                pentru întâlnirea de lucru a beneficiarului cu
                                                partenerii
                                                Primirea de la membrii echipei de proiect a
                                                rapoartelor de activitate pe luna Octombrie
                                                2010;
                                                Întâlnire cu reprezentanţii OIPOSDRU şi
                                                UIPFSE
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI                     Elaborare elemente ale Planului de
                                                informare şi publicitate
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                 Manager de proiect      Prezentarea şi discutarea procedurii privind
                                 Asistent manager       realizarea bazei de date cu absolvenţii nivel
                                   de proiect        3 de calificare an şcolar 2009-2010, varianta  Procedura privind realizarea bazei de date cu
                                                1;                       absolvenţii nivel 3 de calificare an şcolar 2009-
                                   Responsabil        Discutarea şi avizarea procedurii de      2010, varianta 1;
                                                comunicare, varianta 1;             Procedura de comunicare, varianta 1;
                                    gestiune
                          În derulare

     1.3.  monitorizare       şi                         Discutarea şi avizarea procedurii de      Procedura de monitorizare a activităţilor,
 L2                                 documente si        monitorizare a activităţilor, varianta 1;    varianta 1;
 10.   evaluare   internă       a           relaţii cu publicul     Discutarea şi avizarea procedurii de arhivare  Procedura de arhivare a documentelor, varianta
2010   activităţilor                                    a documentelor, varianta 1.           1.
                                  Coordonatori        Stabilirea şi organizarea activităţilor ce    prezentarea partenerului - Universitatea
                                 pentru activităţile     revin partenerului 1 în proiect.        "Constantin Brâncoveanu" (Power Point)
                                 specifice grupului      Realizarea unei scurte prezentări a       - CD prezentare
                                     ţintă         partenerului P1.                  Minuta nr. 1????
                                                Prezentarea raportului de activitate pe luna
                                      B          Octombrie 2010
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                               1)Prezentarea detaliata a graficului Gantt
                                               de activităţi pentru anul I de
                                               implementare
                                Manager de proiect   2)Stabilirea responsabilităţilor fiecărui
                                 Asistent manager   partener    privind    implementarea Minuta nr.10/28.10.2010
                                  de proiect     activităţilor propuse
                                Coordonator pentru
                                  activităţile    3)Realizarea graficului de raportare şi - stabilire responsabilităţi parteneri;
                                 pregătitoare şi   monitorizare pentru fiecare partener    - graficul Gantt modificat;
                                 pentru activităţile                        - 1 procedură de comunicare;
                                  de prelucrare    4)Prezentarea metodologiei de ancheta a - 1 procedură de monitorizare.
                                   statistica    insertiei profesionale a absolvenţilor de - aprobare notificare
                                            nivel 3 de calificare din învăţământul - Grafic de monitorizare pentru fiecare
                                   Responsabil    profesional şi tehnic, cursuri de zi partener;
                          finalizată
 L2    1.4 întâlniri de lucru cu
                                    achiziţii    5)Modificarea acordului de parteneriat şi - Procedura de comunicare instituţionala şi
 10.   partenerii implicaţi în                  Responsabil    a graficului Gantt             inter–instituţională pe parcursul
2010   activităţile proiectului                   gestiune    6) Elaborarea şi adoptarea procedurii de implementării proiectului, varianta
                                  documente şi    comunicare instituţională şi inter- modificata 2;
                                 relaţii cu publicul instituţionala pe parcursul implementării - Procedura de lucru privind monitorizarea
                                            proiectului, varianta a II-a        de proces pentru perioada implementării
                                 Expert pe termen                         proiectului, varianta modificata 2;
                                scurt cu activităţi de 7) Stabilirea procedurii de lucru privind
                                                                  - Documente de raportare, varianta
                                   informare,    monitorizarea de proces pentru perioada modificata 2;
                                  publicitate şi   implementării proiectului,
                                   diseminare                          - Notificarea nr. 3 pentru modificare contract.
                                            8)  Modificarea   documentelor   şi
                                  B,P1,P2,P3,P4    procedurilor de lucru privind raportarea
                                               9) Discutare şi întocmire Notificare nr.3
                                               pentru modificare contract
                                               Întoc


 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
      UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN     INSTRUMENTE STRUCTURALE
                 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013           2007-2013
                  ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea

2 . Activităţi de informare, publicitate şi diseminare
                                  Manager de proiect
                                                  secţiunea dedicată proiectului pe pagina
                                  Asistent manager
                                                  web a solicitantului şi a partenerilor
      2.1   crearea  secţiunii                de proiect
                                                  (prezentarea partenerilor) :
                           În derulare

      dedicate proiectului pe                 Responsabil cu
 L2                                                tehnoredactare, crearea de legături,    - prezentarea web site-ului local, legăturilor între
                                   activitatea de
 10.   pagina     web    a                                postare pe site-ul local, verificarea   pagini, conceperea pe baza activităţilor
                                   informare,
 2010   solicitantului   şi  a                                încadrărilor în pagină şi în design.    proiectului.
                                   publicitate şi
                                                  Colectarea şi tehnoredactarea pentru
      partenerilor                        diseminare
                                                  grupul proiectului a materialelor de
                                    Expert IT
                                                  prezentare
                                     B,P1
                                  Manager de proiect
      2.2. administrarea şi                  Asistent manager
                                   de proiect
      actualizarea   secţiunii
                           În derulare
                                  Responsabil cu
 L2    dedicate proiectului pe                  activitatea de
 10.                                              ????
      pagina     web    a                 informare,
 2010
      solicitantului   şi  a                publicitate şi
                                   diseminare
      partenerilor                        Expert IT
                                    B,P1,P3
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
    UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI          FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
               MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI        POSDRU 2007-2013         2007-2013
                ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                   AMPOSDRU

   Investeşte în oameni!
   Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
   Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
   Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
   Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
   Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                 Manager de
                                   proiect
                                Asistent manager
                                  de proiect
                                  Responsabil cu
                                  activitatea de                            2 logo-uri pentru proiect, propunere denumire,
                                   informare,                             documentaţie siglă
                                  publicitate şi                            Programul pentru Întâlnirea de lucru a echipei de
                                   diseminare                             implementare a proiectului din data de
                                 Expert pe termen      Elaborare propuneri pentru elementele de
                                                                     28.10.2010
    2.3.1    Conceperea                   scurt pentru       identitate vizuală (acronim proiect,logo
                                                                     Invitaţie pentru Întâlnirea de lucru a echipei de
    materialelor     de                  activităţile de      proiect, varianta1)
                         În derulare
                                                                     implementare a proiectului din data de
                                   informare şi       Concepere structura pliant de informare
    informare şi publicitate                                                     28.10.2010
                                   publicitate       (documentaţie sigla            Formular înregistrare a participanţilor la
    (conferinţa      de                  Coordonatori       Pregătirea şi realizare Întâlnirea de   Întâlnirea de lucru a echipei de implementare
    presa,comunicat    de                 pentru activităţile     lucru a echipei de implementare a     Logo proiect, acronim
    presa)                          specifice grupului      proiectului din data de 28.10.2010     1 model pliant
                                ţintă (scurtă durată)                           1motivare logo
                                 Coordonator                               1 pliant de informare
                                pentru activităţile                            1 comunicat
                                 desfăşurate în                             2 înregistrări on-line
                                  judeţul Cluj
                                 Experţi IT pe
                                  termen scurt


                                   B,P1,P3


A3 Achiziţii.


  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                 Manager de proiect
                                 Asistent manager
                                   de proiect                                1 referat necesitate catering pentru Întâlnirea
                                  Responsabil                                de lucru a echipei de implementare a
     3.1.pregătirea     şi                                                      proiectului din data de 28.10.2010
                                   financiar        Pregătirea şi realizare Întâlnirea de lucru a
     derularea procedurilor                                                        (21.10.2010)
                          În derulare
                                 Expert pe termen echipei de implementare a proiectului din
 L2   pentru   achiziţii de                                                      Documentaţie atribuire catering
                                 scurt –responsabil data de 28.10.2010
 10                                                                      1 Invitatie participare catering
.2010   materiale consumabile, a                  cu achiziţii                               2 oferte catering
     altor      materiale                  publice   Întocmire documentaţie de atribuire privind
                                                                        1 contract catering (27.10.2010)
                                                achizia publica de servicii de catering
     consumabile                                                             Proces verbal atribuire contract catering
                                  Consilier juridic                              (27.10.2010)
                                  Responsabil
                                    achiziţii
                                     B
                                 Manager de proiect
                                 Asistent manager
                                   de proiect
                                  Responsabil
     3.3.administrarea    şi                 financiar
     actualizarea   secţiunii               Expert pe termen       Întocmire documentaţie de atribuire privind
                          În derulare
 L2    dedicate proiectului pe                 scurt –responsabil      achiziţia publica de servicii: servicii
                                                                        1 fisa date achiziţii
 10.                                 cu achiziţii       realizare web -site proiect, servicii
2010   pagina     web    a                              mentenanţă baza de date, servicii realizare
                                    publice
     solicitantului   şi  a                              soft management activităţi proiect
     partenerilor                       Consilier juridic
                                  Responsabil
                                   achiziţii

                                      B
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                 Manager de proiect
                                 Asistent manager
                                   de proiect
                                  Responsabil
                                   financiar                              1 caiet de sarcini;
     3.4   pregătirea  şi                                                     1 contract de servicii;
                          În derulare
                                 Expert pe termen
 L2                                              Modificarea şi avizarea documentelor pentru 6 formulare specifice.
     derularea procedurilor                 scurt –responsabil
 10.                                              derularea procedurilor de achiziţie SOFT  Referat privind achiziţionarea prin
2010   de achiziţie SOFT baza                   cu achiziţii       baza de date                încredinţare directă soft, din 28.10.2010
     de date                            publice                              Invitaţie de participare achiziţie soft
                                                                      (29.10.2010)!!
                                  Consilier juridic
                                  Responsabil
                                    achiziţii
                                     B
                                 Manager de proiect
                                 Asistent manager
                                   de proiect
                                  Responsabil
                                   financiar
                          În derulare
 L2    3.5   pregătirea    şi              Expert pe termen
                                           Întocmire documentaţie de achizitie a
 10.   derularea   achiziţiilor               scurt –responsabil                            1 caiet de sarcini
                                           serviciilor de audit financiar
2010   pentru audit financiar                   cu achiziţii
                                    publice
                                  Consilier juridic
                                  Responsabil
                                   achiziţii
                                     B
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
      UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                  ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                  Manager de proiect
                                  Asistent manager
                                   de proiect
                                   Responsabil
      3.6   pregătirea   şi        În derulare    financiar
 L2    derularea de achiziţii                 Expert pe termen
                                           Pregatire documentaţie de achizitie a
 10.                               scurt –responsabil
      pentru     expertiza                         serviciilor de expertiza financiara
 2010                                 cu achiziţii
      financiara                          publice
                                  Consilier juridic
                                   Responsabil
                                    achiziţii
                                      B

4.) Realizarea soft-ului pentru baza de date
                                  Manager de proiect
                         derulare
 L2                                Asistent manager
      4. Realizarea soft-ului                                              Structura soft corelată cu specificul
                                                Activitate subcontractată
                           În
 10.                                 de proiect
 2010   pentru baza de date                    Expert IT                        proiectului
                                      B

5.). Constituirea, popularea şi actualizarea bazei de date cu absolvenţi
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI        FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI      POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                               Verificarea anexelor 1 și 2 elaborate de
                                               - Gr.Șc I.C. Brătianu - Rm.Vâlcea      7 Dispoziţii de lucru
                                               - Gr.Șc."Petrache Poenaru" Bălceşti       nr.9 din 1.10.2010;
                                               - Gr.Șc"Ferdinand I" Rm.Vâlcea          nr.10 din 4.10.2010
                                               - Gr. Șc. "Iustinian Marina" Olăneşti      11 din5.10.2010 la Gr. Sc George Tarnea-
                                               - Gr.Șc"Ferdinand I" Rm.Vâlcea          Băbeni
                                                                       nr.12 din 6.10.2010 la Gr. Şc. Constantin
                                               - GSEAS Călimăneşti
                                                                       Brâncoveanu- Horezu
                                               - CT Forestier Rm.Vâlcea
                                                                       nr.13 din 7.10.2010 Gr. Şc Iustinian Marina-
                                               - Gr. Şc. Constantin Brâncoveanu - Horezu;    Olăneşti
                                               - Gr. Sc George Ţărnea - Băbeni         nr.14 din 8.10.2010 la Gr. Şc Iustinian
                                Manager de proiect      - Gr. Şc Iustinian Marina - Olăneşti       Marina-Olăneşti
                                Asistent manager       - Gr. Şc Preda Buzescu - Berbeşti        nr.15 din 20.10.2010 la GSEAS Călimănești
     5.1. Analiza situatiei                  de proiect        - (Cluj)
     actuale din care sa                   Responsabil        - Colegiul Tehnic Energetic,         Anexele 1 și 2 elaborate de
     rezulte: date necesare                   gestiune        - Colegiul Tehnic "Raluca Rîpan,
                                 documente şi                              unitatea școlară;
                                               - Colegiul Tehnic "Transilvania" Cluj
                          finalizată
 L2    disponibile; date necesare                                                    6 Rapoarte examen de certificare
                                relaţii cu publicul        Napoca
 10.   incomplete; date necesare                                                    nivel 3 de calificare;
                                               - Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla,
2010   inexistente; recomandari                                                     6 Referate activitate prestată
                                 Coordonator        - Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos"
     cu privire la sursele şi               pentru activităţile        Cluj Napoca,              Anexele 1 și 2 elaborate de
     modalitatile de colectare                desfăşurate în       - Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj   unitatea școlară;
                                  judeţul Cluj          Napoca                 Referat activitate prestată.
     a datelor necesare.
                                               - Grup Şcolar "Ştefan Pascu" Apahida,    Raport examen de certificare
                                   B,P3          - Şcoala de Arte şi Meserii "Samus" Cluj   nivel 3 de calificare;
                                                  Napoca,                Referat activitate prestată.
                                               - Liceul "Victor Babeş" Cluj Napoca,     Anexele 1 și 2 elaborate de
                                               privind domeniile de calificare şi     unitatea școlară;
                                               calificările pentru care a organizat    Raport examen de certificare
                                               examene de certificare a competentelor    nivel 3 de calificare;
                                               profesionale nivel 3 în anul şcolar     Referat activitate prestată.
                                               2009-2010
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI        FONDUL SOCIAL EUROPEAN  INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI      POSDRU 2007-2013       2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                  Manager de
                                   proiect
                                Asistent manager
                                  de proiect
 L2    5.2.     Conceperea         finalizată    Extpert IT
 10.   structurii bazei de date                Coordonator
2010   (DESIGN )                       pentru activităţile
                                 desfăşurate în
                                  judeţul Cluj

                                   B,P3
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                                Verificarea machetelor cu absolvenţii de
                                                nivel 3 de calificare din
                                                -Gr.Șc."Petrache Poenaru" Bălceşti
                                                - Gr.Șc. Brătianu Drăgășani
                                                - Gr.Șc."C-tin Brâncoveanu" Horezu
                                                - Liceul Teoretic Govora
                                                - Colegiul Economic Rm.Vâlcea
                                                - Gr. Șc. "Iustinian Marina" Olăneşti,
                                                - Gr.Șc."Preda Buzescu" Berbeşti
                                                                     4 machete cu absolvenţii de nivel 3 de
                                                - Gr.Șc."Henri Coandă" Rm.Vâlcea
                                                                     calificare elaborate de Gr.Șc."Petrache
                                 Manager de proiect      - Gr.Șc.Oltchim Rm.Vâlcea
                                 Asistent manager                            Poenaru" Bălcești și Gr.Șc. Brătianu
                                                - CT Energetic Rm.Vâlcea
     5.3.       colectarea                de proiect                              Drăgășani
                                                - GSEAS Călimăneşti
     informaţiilor şi popularea                Coordonator
                                 pentru activităţile     - CT Forestier Rm.Vâlcea
     bazei de date de către
                                  desfăşurate în       - Colegiul Tehnic Energetic - Cluj
                          În derulare
     fiecare      instituţie                                                  ???? TOTALUL / ACTIVITATE !!! de la
 L2                                 judeţul Cluj          Napoca,                Cluj nu am NIMIC în acest sens.
 10.   partenera cu atribuţii în                              - Colegiul Tehnic "Raluca Rîpan,
2010   sistemul    educaţional                 Responsabil        - Colegiul Tehnic "Transilvania" Cluj
     (judeţele cu absolventa                   gestiune           Napoca                2 machete cu absolvenţii de nivel 3 de
     care formează grupul                   documente şi        - Liceul Teoretic "Ana Ipătescu"      calificare elaborate de Gr.Șc."Preda
     ţintă).                         relaţii cu publicul        Gherla,                Buzescu" Berbești
                                                - Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos"  2 machete cu absolvenţii de nivel 3 de
                                    B,P3            Cluj Napoca,             calificare elaborate de GSEAS
                                                - Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"     Călimănești și CT Forestier Rm.Vâlcea
                                                  Cluj Napoca
                                                - Grup Şcolar "Ştefan Pascu" Apahida,
                                                - Şcoala de Arte şi Meserii "Samus"
                                                  Cluj Napoca,
                                                - Liceul "Victor Babeş" Cluj Napoca,
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI                     completate cu datele personale ale
                                                absolvenţilor, profilul, calificarea,
      UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI         FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI       POSDRU 2007-2013         2007-2013
                  ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                   Manager de
      5.4.      Elaborarea                   proiect
      rapoartelor cu privire la                Asistent manager
      domiciliu,   nivel  de                 de proiect
 L2                         În derulare  Resp baze de date
      educaţie  şi  opţiunea
 10.                                 Responsabil
 2010   absolventului   privind
                                    gestiune
      continuarea studiilor, pe                 documente şi
      baza     informaţiilor               relaţii cu publicul
      cuprinse în baza de date
                                      B

6.) Activităţi pregătitoare în vederea aplicării chestionarelor
                                   Manager de
                                    proiect
                                                Constituirea eşantionului de investigat
      6.1      constituirea               Asistent manager
                                                din judeţul Vâlcea, pe baza rapoartelor
                           În derulare
 L2    eşantionului de investigat                 de proiect
                                                deduse din baza de date
 10                                 Coordonator                             Eşantion de investigat/ judeţ
      pe  baza  rapoartelor                              Constituirea eşantionului de investigat
 2010                               pentru activităţile
      deduse din baza de date                               din judeţul Cluj, pe baza rapoartelor
                                   desfăşurate în
                                                deduse din baza de date
                                   judeţul Cluj
                                     B, P3
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
      UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI          FONDUL SOCIAL EUROPEAN    INSTRUMENTE STRUCTURALE
                 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI        POSDRU 2007-2013         2007-2013
                  ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                                                 Identificarea şi prelucrarea criteriilor de
                                                 selecţie a operatorilor de teren şi
                                                 elaborarea primei părţi din metodologia    Criterii selectie operatori de teren
                                                 de selecţie.                 Chestionar-formular de aplicatie
                                                 Definitivarea metodologiei de selecţie a   Realizarea zonarii hartii jud. Cluj in
                                   Manager de         operatorilor de teren             vederea facilitarii realizarii anchetei de
                                    proiect         Elaborarea criteriilor pentru selectia    teren
                                  Asistent manager       operatorilor de teren             Metodologia privind criteriile de selecţie a
      6.3 Elaborarea criteriilor                              Elaborarea documentelor de selecţie a
                           În derulare
 L2
                                   de proiect                                operatorilor de interviu
      pentru       selecţia                 Coordonatori       operatorilor de teren: anunţului privind
 10                                                                      - anunţul privind selecţia operatorilor de
 2010   operatorilor de interviu şi               pentru activităţile     selecţia operatorilor de interviu,
                                                                         interviu
      aplicarea acestor criterii                specifice grupului      Declaraţia de disponibilitate şi
                                  ţintă (scurtă durată)                            - declaraţia de disponibilitate
                                                 Formularul de aplicaţie pentru operatorii
                                                 de teren                   - formularul de aplicaţie pentru operatorii
                                    B,P1,P4         Prelucrarea şi tehnoredactarea          de teren
                                                 documentelor privind înscrierea pentru    Transmiterea documentelor de selecţie a
                                                 selecţie a operatorilor de interviu:     operatorilor către liceele de profil din judeţul
                                                 anunţul de selecţie, Declaraţia de      Vâlcea, prin e-mail şi fax
                                                 disponibilitate şi Formularul de aplicaţie
                                                 pentru operatorii de teren


12.). Audit
  Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI
     UNIUNEA EUROPEANĂ    GUVERNUL ROMÂNIEI        FONDUL SOCIAL EUROPEAN   INSTRUMENTE STRUCTURALE
                MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI      POSDRU 2007-2013         2007-2013
                 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
                    AMPOSDRU

    Investeşte în oameni!
    Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
    Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
    Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
    Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale”
    Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
    Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Valcea
                               Manager de proiect
                                Asistent manager
                                  de proiect
 L2
                                 Responsabil        Se va derula auditarea în momentul
 10    12.Audit
2010
                                  financiar        finalizării dosarului de rambursare
                                Consilier juridic
                               Responsabil
                               achiziţii
 Întocmit: 14. 12.2010_Mădălina Adriana Popescu_RMIPI

								
To top