�ZGE�MIS - Beykent �niversitesi by ZbZb6tm

VIEWS: 0 PAGES: 6

									ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı       :     Rifat Çölkesen
2. Doğum tarihi      :     15 Şubat 1962
3. Unvanı         :     Yrd. Doç. Dr

4. Öğrenim Durumu:
   Derece          Alan             Üniversite             Yıl
   Lisans          Elektronik Mühendisliği    Karadeniz Teknik Üniversitesi    1986
   Yüksek Lisans      Bilgisayar Mühendisliği    İstanbul Teknik Üniversitesi    1991
   PhD Doktora (İng.)    Elektronik & Bilgisayar    Çukurova Üniversitesi (İngilizce)  1995


5. Akademik Ünvanlar:
    Yrd.Doç.Dr.             Beykent Universitesi            2000-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
    -   Ege KİPMAN, YL, 2004, (Sanal Cüzdan Mimaris ve Gerçekleşirilmesi)
    -   Ali EFE, YL, 2004, (IPv6/Yeni Nesil İnternet’te Güvenlik ve Uygulamaya Etkisi)
    -   Fatih BARIŞ, YL, 2004, (Graf Renklendirme Algoritması ve Ders Yerleştirme Sistemi)
    -   Erol ÖZÇEKİÇ, YL, 2005, (Akıllı Evler)
    -   Orhan SÜMER, YL, (SigTran’ın IPv6’daki Performansının Değerlendirilmesi)
    -   Ender CAN, YL, 2006, (IPv6 Üzerinden Ses Uygulaması ve Paket Analizi)
    -   Kenan KILIÇARSLAN, YL, 2007, (Graf Teorisine Dayalı Yerleştirme Uygulamaları)
    -   Vural TARIM, YL, 2007, (Graf Terisine Dayalı Web Arayüzlü Yol Problemi Uygulaması)
    -   Mustafa TOKUŞLU, YL, 2007, (Gazete Sistemleri Altyapısı)
    -   Yunus Nadi ERDEMİR, 2009, (Kurumsal İş Zekası)
    -   Kemal UZUN, YL, 2009, (SPAM İletilerin İnternet Omurgasına Yan Etkileri ve Engellenmesi)
    -   Görkem SEZGİN, YL, 2009, (Arama Motorlarının Davranışlarının Çözümlenmesi ve Web
        Sayfalarına Tasarım Aşamasında Yansıtılması)
    -   Şerafettin KARATAŞ, YL, 2009, (Akıllı e-Soru Sınav Sistemi Tasarımı ve Uygulaması)
    -
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası dergi ve konferans yayınları
  1- Mobile ve-Wallet Architectural Design and Application, Rifat ÇÖLKESEN, Ege KİPMAN,
    Taner ARSAN, IEEE, (submitted) 2009.
  2- Investigated the Quality of Water on the Model of Shallow Water Flow over an Isolated Ringe
    in a Class of Discontinuous Functions, Mahir RESULOV, Veysel KILIÇ, Rifat ÇÖLKESEN,
    Applied Mathematics and Computation, Lozanents, Bulgaria. July 2008.
  3- A Graph-based Course Scheduling Algorithms, Rifat ÇÖLKESEN, Transactions on Software
    Engineering, (submitted) April 2008.
                             1
   4- A Microprocessor Controlled Versatile 3-D Motion Control System Incorporating Hash
     Function Command Interpreter, R. ÇÖLKESEN, K. BALASUBRAMIAN and Z.G. ALTUN,
     Laboratory Microcomputer-Incorporating Science Software, 1994.

   5- An Intelligent Data Acquisition and Management Card for the PC, K. BALASUBRAMIAN,
     Z.G. ALTUN, R.ÇÖLKESEN and, G. ÖZER, Laboratory Microcomputer-Incorporating
     Science Software, V.12, N.3, 1993.

   6- On the Design of V.42bis Data Compression and Decompression Chips, R. ÇÖLKESEN and,
     B. ÖRENCİK, 6th Int. Conf. On Microelectronics (ICM'94), İstanbul, 1994.

   7- V.42bis Compression Performance, O. ALİEFENDİOĞLU, R.ÇÖLKESEN, B.ÖRENCİK and
     H.HARMANCI, International Symposium on Computer and Information Science VII, Antalya,
     1992.
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
         -
7.4   Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
   1- Veri Yapıları ve Modelleri, Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim
     Vakfı & Papatya Yayınclık Eğitim, Haziran 2006.
   2- Sanal Elektronik Cüzdan (sE-Cüzdan), Ege Kipman ve Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim
     Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim Vakfı & Papatya Yayınclık Eğitim, Haziran 2006.
   3- Hesaplama Karmaşıklığı, Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim
     Vakfı & Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   4- Graf Algoritmaları, Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim Vakfı
     & Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   5- Kablosuz Ağlar, Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim Vakfı &
     Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   6- Sıralama Algoritmaları, Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Türkiye Bilişim
     Vakfı & Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   7- IPv6 Paket Ek-Başlığı Yapıları, Ali EFE ve Rifat ÇÖLKESEN, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi,
     Türkiye Bilişim Vakfı & Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   8- Ağ Programlama ve TCP/IP, Rifat ÇÖLKESEN ve Ali EFE, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi,
     Türkiye Bilişim Vakfı & Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2006.
   9- Bilgisayar Ağları (1): Ağ Kurulmasında Gözönüne Alınması Gereken Durumlar, Rifat
     ÇÖLKESEN, EMO Dergisi, Cilt: 39, Sayı:400, 1996.


7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
   1- Adaletli Sınav Yerleştirim Algoritması Tasarımı, Rifat ÇÖLKESEN, Ege KİPMAN, Akademik
     Bilişim’09, Şubat 2009, Harran Üniversitesi; Şanlı Urfa.
   2- Mobil sE-Cüzdan Mimarisi ve Uygulaması, Rifat ÇÖLKESEN ve Ege KİPMAN, Akademik
     Bilişim’08, Şubat 2008, Çanakkale Üniversitesi; Çanakkale.
   3- Bilişimde Graf Teorisiyle Çözülebilen Problemler, Rifat ÇÖLKESEN, Kenan KILIÇARSLAN,
     Ege KİPMAN, Akademik Bilişim’07, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi;
     Kütahya.
   4- IP Ağlarda Saldırı Şekilleri, Rifat ÇÖLKESEN, Ali EFE, Akademik Bilişim’07, 31 Ocak-2
     Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi; Kütahya.
   5- Soket Programlamada IPv4’den IPv6’ya Geçiş ve Yeni Nesil Uygulama Önerileri, A.EFE ve R.
     ÇÖLKESEN, Akademik Bilişim 2005, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.


                           2
  6- Ailesel Alan Ağları (Family Area Network) ve Uygulama Alanları, R. ÇÖLKESEN, Akademik
    Bilişim 2005, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.
  7- Uçtan Uca Kablosuz Küresel Ağ Mimarisi, R. ÇÖLKESEN, E. KİPMAN, O. SÜMER,
    Akademik Bilişim 2004, 11-13 Şubat 2004, Trabzon.
  8- Bir Sanal Elektronik Cüzdün Mimarisi, R.ÇÖLKESEN, E. KİPMAN, Akademik Bilişim 2002,
    6-8 Şubat, Konya.
  9- Uzaktan Eğitimde Akıllı Soru Sorma Mekanizması, R. ÇÖLKESEN, T. KARAGÜLER, G.
    SİLAHTAROĞLU, Akademik Bilişim 2001, 1-2 Şubat, Samsun.
  10- Kampüs Ağ Çözümleri: ATM, Gigabit, Ethernet, FDDI ve Omurga Performansının Arttırılması,
    R. ÇÖLKESEN, Akademik Bilişim 2000, 10-11 Şubat, Isparta.
  11- Türkçe Arşivleme Sistemleri için Yeni Sıkıştırma Yöntemleri, R. ÇÖLKESEN, T. ARSAN ve E.
    KİPMAN, Bilişim 2000, İstanbul.
  12- Matlab/Simulink ile Gerçek Zamanda Kontrol Uygulaması, T. ARSAN, R. ÇÖLKESEN ve A.
    BİR, SİU 2000, Antalya, Belek, 2000.
  13- Türkçe Karakterlerin Kullanım Sıklığı ve Türkçe Metnin Sıkıştırılması, R. ÇÖLKESEN ve G.
    ÇETİN, Elektrik Müh. 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 1995.
  14- Bir Yorumlayıcı Tasarımı ve X-Y Tablası Üzerinde Uygulaması, R. ÇÖLKESEN ve O.
    ALİEFENDİOĞLU, Otomasyon ve Bilgisayar Sempozyumu, İstanbul, 1994.
  15- V42bis Veri Sıkıştırma Algoritmasının Yazılımla Gerçeklenmesi ve Karmaşıklık Analizi,
    R.ÇÖLKESEN, O. ALİEFENDİOĞLU, B.ÖRENCİK ve E. HARMANCI, Elektrik Müh. 5.
    Ulusal Kongresi, Trabzon, 1993.
  16- Gelişmiş Mikroişlemcilerdeki Pipeline Yapılar ve Sistem Performansına Etkisi, R.ÇÖLKESEN,
    bilkon'91, Ankara, 1991.

7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar - Yazar olarak (Yeniden eskiye doğru)
  1- Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği,, Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim,
    Mart 2009, İstanbul.
  2- Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları, Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim, Şubat
    2009, İstanbul.
  3- Bilgisayar Mühendisliğine Giriş, Veri Yapıları ve Veri Modeller (Bölüm 10), Rifat
    ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim Ekim 2007, İstanbul.
  4- Veri Yapıları ve Algoritmalar, Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim, Mayıs 2003 (1.
    Baskı) – Ekim 2008 (6. Baskı).
  5- Programlama Sanatı ve Algoritmalar, Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim, Kasım
    2004, İstanbul.
  6- Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliğinde Lojik Devre Tasarımı, Taner ARSAN ve Rifat
    ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim, Mart 2001 (1. Baskı) - Kasım 2007 (2. baskı),
    İstanbul.
  7- Network TCP/IP ve UNIX El Kitabı, Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayınevi, Ekim 1999 (1.
    Baskı) - Mart 2004 (4. Baskı), Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul.
  8- Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Dr. Rifat ÇÖLKESEN, Prof.Dr.Bülent
    ÖRENCİK, Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 1999 (1. Baskı) - Mayıs 2008 (5. Baskı),
    İstanbul.
  9- Internet Dünyasına İlk Adım, Rifat ÇÖLKESEN, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA),
    1997, Ankara.

                          3
  10- Bilgisayar Feneri, Rifat ÇÖLKESEN, Beta Yayınevi, Ocak 1996, İstanbul.
  11- İşte C Programlama Dili, Rifat ÇÖLKESEN, Beta Yayınevi, Mayıs 1993 (1. Baskı) – Ekim
    2006 (11. Baskı), Papatya Yayıncılık Eğitim. İstanbul.
Kitaplar - Editör olarak (Yeniden eskiye doğru)
  1- Bilgisayar Mühendisliğine Giriş, Bölüm 10. Veri Yapıları ve Veri Modeller, Bölüm yazarları:
    Şaban EREN, Mesut RAZBONYALI, Halil ŞENGONCA, Ali OKATAN, Ali YAZICI, Murat
    ERTEN, Taner ARSAN, Nevcihan DURU, Rifat ÇÖLKESEN, A. Turan ÖZCERİT, Cengiz
    UĞURKAYA, Erhan SARIDOĞAN, Editör: Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim
    Ekim 2007, İstanbul.
  2- Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, (196 Yazarlı, 22 Editörlü ve 3 Başeditörlü) Başeditörler: Tuncer
    ÖNER, Rifat ÇÖLKESEN ve Tuncer ÜNEY, Türkiye Bilişim Vakfı & Papatya Yayıncılık
    Eğitim, Haziran 2006, İstanbul.
  3- Java Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı, Yazar: Altuğ B. ALTINTAŞ, Editör: Rifat
    ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık Eğitim, Haziran 2003 (1. Baskı) - Nisan 2008 (3. Baskı),
    İstanbul.
Çalıştay (Workshop) Faaliyetleri -
  1- ATM Network Technology and Applications, 3Com, April 1997, Armada, İstanbul.
  2- Workshop on Telematics, International Centre of Theoretical Physics (ICTP), 2 October - 20 October,
    Trieste, Italy.
  3- Third College on Microprocessor-Based Real-Time Control, International Centre of Theoretical Physics
    (ICTP), 26 September - 21 October 1994, Trieste, Italy.
  4- International Workshop on Parallel Processing and Its Application, International Centre of Theoretical
    Physics (ICTP), 5 September - 23 September 1994, Trieste, Italy.
  5- Basic VLSI Design Techniques, International Centre of Theoretical Physics (ICTP), 18 February - 15
    March 1991, Trieste, Italy.
8. Projeler
  1- Virtual Electronics Wallet (vE-Wallet) "Modelling and Implementation" (2001- )
  2- Mikro-ödeme Sistemi Tasırımı (2008-)
  3- Uzaktan Eğitimde Akıllı Soru Sorma Mekanizması (2001-2003)
  4- Yeni Nesil Yüksek Hızlı Ağ teknolojileri (2001-2002)

9. İdari Görevler
  1- Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2003-
    2007)
  2- Beykent Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2004- )
  3- Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2001-2003)
  4- Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1999-2003)
  5- Kadir HAS Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (1998-1999)
  6- Kadir HAS Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1998-1999)
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
    1- IEEE
    2- EMO
11. Ödüller
    -
                            4
12. Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
2009-2010
                              Haftalık Saat
    2009-2010   Dersin Kodu ve Adı          Ders      Lab. Toplam Öğr.
    Akademik                                Saat  Sayısı
    yıl
           Programming Tech. & Languages-I   2        2  4   95
    Güz Yarıyılı Comp. System and Networking      3        2  4   25
           Logic Design             3        2  5   41
           Computer Organ. & Architecture    3        2  3   20


2008-2009

                              Haftalık Saat
    2008-2009   Dersin Kodu ve Adı          Ders      Lab. Toplam Öğr.
    Akademik                                Saat  Sayısı
    yıl
           Programming Tech. & Languages-I   2        2  4   69
    Güz Yarıyılı Comp. System and Networking      3        2  5   30
           Logic Design             3        2  5   06
           Computer Organ. & Architecture    3        2  5   30


           Programming Tech. & Languages-II   2        2  4   70
      Bahar   Data Structure and Algorithm     3        2  5   35
      Yarıyılı
           Programming Tech. on The Internet  2        2  4   40
           Comp. System and Networking     4        0  4   35
           Yönetim Bilişim Sistemleri


2007-2008
                              Haftalık Saat
    2007-2008   Dersin Kodu ve Adı          Ders      Lab. Toplam Öğr.
    Akademik                                Saat  Sayısı
    yıl
           Programming Tech. & Languages-I   2        2  4   20
    Güz Yarıyılı Comp. System and Networking      4        0  4   67
           Data Structure & Algorithms-I    3        2  5   30
           Computer Organ. & Architecture    3        0  3   35


           Programming Tech. & Languages-II   2        2  4   42
      Bahar   Logic Circuits            3        2  5   22
      Yarıyılı
           Programming Tech. on The Internet  2        2  4   28
           Comp. System and Networking     4        0  4   39
           Yönetim Bilişim Sistemleri                            5
Yüksek Lisans

                         Haftalık Saat
2007-2008 Dersin Kodu ve Adı           Ders      Lab. Toplam Öğr. Sayısı
Ake. yıl                                Saat
Güz
Yarıyılı  Bilg. Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri 3        0  3    25
Bahar   Yeni Nesil ve Hızlı Ağ Teknolojileri  3        0  3    6
Yarıyılı  Gelişmiş Bilgisayar Mimarisi ve Paralel 3       0  3    20
      Programlama
                       6

								
To top