Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Law_20limit_202011_20-_202012 by alobedy2

VIEWS: 0 PAGES: 22

									                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫081‬  ‫081‬   ‫192‬   ‫4.89‬  ‫986‬                         ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىطت‬  ‫001‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫372‬   ‫6.79‬  ‫4.386‬                     ‫جبٍعخ ثغذاد/ ميُخ طت اىنْذٌ‬   ‫101‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫092‬   ‫4.69‬  ‫576‬                     ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫201‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫782‬   ‫8.59‬  ‫4.076‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫301‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫571‬  ‫571‬   ‫612‬   ‫4.67‬  ‫535‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/اىطت اىجُطرٌ‬   ‫401‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫57‬  ‫57‬   ‫122‬   ‫1.97‬  ‫455‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزَرَط‬   ‫501‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫972‬   ‫4.68‬  ‫506‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزَرَط‬   ‫501‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫294‬  ‫094‬   ‫391‬   ‫6.29‬  ‫846‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫601‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫667‬  ‫667‬   ‫681‬   ‫4.76‬  ‫274‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىسراعخ‬   ‫701‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫326‬  ‫226‬   ‫942‬   ‫1.38‬  ‫285‬                         ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً‬  ‫801‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫572‬  ‫572‬   ‫932‬   ‫77‬   ‫935‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزرثُخ اثِ اىهُثٌ‬  ‫901‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫984‬  ‫984‬   ‫15‬   ‫7.07‬  ‫594‬                     ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫011‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫19‬  ‫19‬   ‫16‬   ‫9.37‬  ‫715‬                     ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫011‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫314‬  ‫314‬   ‫48‬   ‫3.47‬  ‫025‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫211‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫182‬  ‫182‬   ‫16‬   ‫4.37‬  ‫415‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫211‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫94‬  ‫94‬   ‫07‬   ‫3.67‬  ‫435‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ االداة‬  ‫311‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫185‬  ‫185‬   ‫95‬   ‫4.96‬  ‫684‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ االداة‬  ‫311‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫47‬   ‫4.38‬  ‫485‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىيغبد‬  ‫411‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫87‬   ‫6.27‬  ‫805‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىيغبد‬  ‫411‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫08‬   ‫6.48‬  ‫295‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫511‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫691‬  ‫691‬   ‫48‬   ‫3.28‬  ‫675‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫511‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫162‬  ‫162‬   ‫56‬   ‫6.37‬  ‫515‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫611‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫22‬  ‫22‬   ‫47‬   ‫08‬   ‫065‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫611‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫63‬  ‫63‬   ‫95‬   ‫3.67‬  ‫435‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزرثُخ اثِ رشذ‬   ‫911‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫083‬  ‫083‬   ‫16‬   ‫47‬   ‫815‬                   ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىزرثُخ اثِ رشذ‬   ‫911‬
                           ‫22 ‪1 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                  ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫621‬  ‫521‬   ‫391‬   ‫3.19‬  ‫936‬                    ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ هْذسخ اىخىارزٍٍ‬    ‫121‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫523‬  ‫523‬   ‫26‬   ‫1.56‬  ‫654‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫221‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫63‬  ‫63‬   ‫57‬   ‫1.96‬  ‫484‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫221‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫033‬  ‫033‬   ‫702‬   ‫1.77‬  ‫045‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/ميُخ اىعيىً ىيجْبد‬  ‫321‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫08‬  ‫08‬   ‫96‬   ‫76‬   ‫964‬                 ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ ثْبد قسٌ رَبض االطفبه‬    ‫131‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫96‬   ‫3.37‬  ‫315‬                 ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ ثْبد قسٌ رَبض االطفبه‬    ‫131‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫96‬   ‫9.27‬  ‫015‬                 ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ ثْبد قسٌ اقزصبد ٍْسىٍ‬    ‫231‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫05‬   ‫4.76‬  ‫274‬                 ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ ثْبد قسٌ اقزصبد ٍْسىٍ‬    ‫231‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫04‬  ‫04‬   ‫381‬   ‫7.88‬  ‫126‬                     ‫جبٍعخ ثغذاد/هْذسخ اىَىارد اىَبئُخ‬   ‫141‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫391‬   ‫9.49‬  ‫2.466‬                       ‫جبٍعخ ثغذاد/هْذسخ قسٌ اىْفط‬   ‫241‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫03‬  ‫03‬   ‫481‬   ‫7.09‬  ‫536‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/هْذسخ قسٌ اىَسبحخ‬    ‫341‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫27‬  ‫27‬   ‫561‬   ‫9.08‬  ‫4.665‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/عيىً قسٌ اىرَبظُبد‬   ‫441‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫46‬   ‫6.57‬  ‫925‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬   ‫541‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫75‬   ‫7.76‬  ‫474‬                      ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬   ‫541‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫37‬  ‫27‬   ‫55‬   ‫1.76‬  ‫074‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ اىفيسفخ‬   ‫641‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫76‬   ‫9.37‬  ‫715‬                        ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ اىفيسفخ‬   ‫641‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫8‬   ‫8‬   ‫86‬   ‫7.37‬  ‫615‬                         ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ االثبر‬  ‫741‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫19‬  ‫19‬   ‫65‬   ‫9.66‬  ‫864‬                         ‫جبٍعخ ثغذاد/اداة قسٌ االثبر‬  ‫741‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫26‬   ‫1.47‬  ‫915‬               ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ اثِ اىرشذ قسٌ اىيغخ اىنردَخ‬   ‫841‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫95‬  ‫95‬   ‫75‬   ‫07‬   ‫094‬               ‫جبٍعخ ثغذاد/ررثُخ اثِ اىرشذ قسٌ اىيغخ اىنردَخ‬   ‫841‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫97‬  ‫97‬   ‫282‬   ‫9.49‬  ‫466‬                           ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىطت‬   ‫151‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫882‬   ‫3.49‬  ‫066‬                       ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ طت االسْبُ‬    ‫251‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫55‬  ‫45‬   ‫092‬   ‫9.39‬  ‫756‬                          ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫351‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫722‬   ‫57‬   ‫525‬                      ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬    ‫451‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫481‬   ‫1.29‬  ‫546‬                  ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ هْذسخ اىْفط واىَعبدُ‬    ‫551‬
                           ‫22 ‪2 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬               ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫393‬  ‫393‬   ‫771‬   ‫3.68‬  ‫406‬                       ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫651‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫535‬  ‫535‬   ‫291‬   ‫9.26‬  ‫044‬                       ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىسراعخ‬   ‫751‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫292‬  ‫292‬   ‫512‬   ‫6.67‬  ‫635‬                         ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً‬  ‫851‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫562‬  ‫562‬   ‫27‬   ‫6.07‬  ‫494‬                        ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫951‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫795‬  ‫495‬   ‫05‬   ‫7.66‬  ‫764‬                        ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫951‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫971‬  ‫971‬   ‫45‬   ‫1.76‬  ‫074‬                     ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫061‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫832‬  ‫532‬   ‫56‬   ‫7.46‬  ‫354‬                     ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫061‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫88‬  ‫88‬   ‫622‬   ‫1.77‬  ‫045‬                ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً اىزطجُقُخ/سبٍراء‬  ‫161‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫941‬  ‫941‬   ‫67‬   ‫6.96‬  ‫784‬                   ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫261‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫931‬  ‫931‬   ‫05‬   ‫07‬  ‫094‬                   ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫261‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫61‬  ‫61‬   ‫65‬   ‫6.07‬  ‫494‬                        ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االداة‬  ‫361‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫091‬  ‫981‬   ‫05‬   ‫6.56‬  ‫954‬                        ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االداة‬  ‫361‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫55‬   ‫7.86‬  ‫184‬                     ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االثبر/سبٍراء‬  ‫461‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫401‬  ‫401‬   ‫16‬   ‫6.36‬  ‫544‬                     ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ االثبر/سبٍراء‬  ‫461‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫36‬   ‫4.57‬  ‫825‬                  ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىقبّىُ/قسٌ اىقبّىُ‬  ‫561‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫87‬   ‫7.17‬  ‫205‬                  ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىقبّىُ/قسٌ اىقبّىُ‬  ‫561‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫17‬   ‫6.37‬  ‫515‬                   ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫661‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫85‬   ‫7.66‬  ‫764‬                   ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫661‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫31‬  ‫31‬   ‫26‬   ‫3.66‬  ‫464‬                       ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىشرَعخ‬   ‫761‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫711‬  ‫511‬   ‫05‬   ‫9.26‬  ‫044‬                       ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىشرَعخ‬   ‫761‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫57‬   ‫4.86‬  ‫974‬                ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ/سبٍراء‬  ‫861‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫04‬  ‫77‬   ‫05‬   ‫06‬  ‫024‬                ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ/سبٍراء‬  ‫861‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫192‬  ‫092‬   ‫05‬   ‫7.46‬  ‫354‬                    ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ سبٍراء‬   ‫961‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫121‬  ‫121‬   ‫65‬   ‫96‬  ‫384‬                    ‫جبٍعخ رنرَذ/ميُخ اىزرثُخ سبٍراء‬   ‫961‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫221‬  ‫121‬   ‫331‬   ‫9.57‬  ‫135‬                ‫جبٍعخ رنرَذ/عيىً اىحبسىة واىرَبظُبد‬    ‫071‬
                           ‫22 ‪3 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫45‬   ‫45‬  ‫392‬   ‫79‬   ‫976‬                        ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىطت‬  ‫181‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫081‬  ‫081‬  ‫371‬   ‫7.19‬  ‫246‬                       ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىهْذسخ‬  ‫681‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫271‬  ‫171‬  ‫732‬   ‫3.28‬  ‫675‬                        ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىعيىً‬  ‫881‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫93‬   ‫93‬  ‫68‬   ‫7.87‬  ‫155‬                 ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اقزصبدَبد االعَبه‬   ‫981‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬   ‫51‬   ‫51‬  ‫85‬   ‫9.67‬  ‫835‬                 ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اقزصبدَبد االعَبه‬   ‫981‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬  ‫26‬   ‫9.87‬  ‫255‬                       ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىحقىق‬   ‫591‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫11‬   ‫11‬  ‫68‬   ‫4.38‬  ‫485‬                       ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىحقىق‬   ‫591‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫811‬  ‫711‬  ‫05‬   ‫7.17‬  ‫205‬                   ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫691‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫01‬   ‫01‬  ‫57‬   ‫4.97‬  ‫655‬                   ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫691‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫66‬   ‫66‬  ‫081‬   ‫7.09‬  ‫536‬                  ‫جبٍعخ اىْهرَِ/ميُخ هْذسخ اىَعيىٍبد‬   ‫791‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫531‬  ‫531‬  ‫472‬   ‫9.69‬  ‫5.876‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ طت اىَىصو‬     ‫002‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫54‬   ‫54‬  ‫872‬   ‫4.69‬  ‫576‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىطت ُّْىي‬    ‫102‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫09‬   ‫09‬  ‫972‬   ‫6.59‬  ‫966‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ طت االسْبُ‬    ‫202‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫27‬   ‫27‬  ‫082‬   ‫1.59‬  ‫666‬                      ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫302‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫051‬  ‫051‬  ‫081‬   ‫6.07‬  ‫494‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬    ‫402‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫09‬   ‫09‬  ‫602‬   ‫9.17‬  ‫305‬                      ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزَرَط‬    ‫502‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬   ‫03‬   ‫03‬  ‫752‬   ‫6.78‬  ‫316‬                      ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزَرَط‬    ‫502‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫505‬  ‫505‬  ‫181‬   ‫4.88‬  ‫916‬                      ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫602‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫2301‬  ‫2301‬  ‫051‬   ‫06‬   ‫024‬                  ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىسراعخ واىغبثبد‬   ‫702‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫385‬  ‫385‬  ‫612‬   ‫6.37‬  ‫515‬                        ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىعيىً‬  ‫802‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫326‬  ‫326‬  ‫75‬   ‫1.17‬  ‫894‬                       ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫902‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫399‬  ‫299‬  ‫06‬   ‫9.86‬  ‫284‬                       ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫902‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫591‬  ‫491‬  ‫76‬   ‫66‬   ‫264‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫012‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫472‬  ‫472‬  ‫15‬   ‫1.36‬  ‫244‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫012‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫177‬  ‫177‬  ‫16‬   ‫1.46‬  ‫944‬                  ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫212‬
                           ‫22 ‪4 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫427‬  ‫717‬   ‫05‬   ‫4.36‬  ‫444‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫212‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫835‬  ‫035‬   ‫05‬   ‫9.26‬  ‫044‬                         ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االداة‬  ‫312‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫85‬   ‫6.96‬  ‫784‬                         ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االداة‬  ‫312‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫33‬  ‫33‬   ‫16‬   ‫3.07‬  ‫294‬                        ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىحقىق‬   ‫512‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫293‬  ‫293‬   ‫26‬   ‫1.66‬  ‫364‬                        ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىحقىق‬   ‫512‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫21‬  ‫21‬   ‫16‬   ‫3.17‬  ‫994‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫612‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫441‬  ‫441‬   ‫06‬   ‫56‬  ‫554‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫612‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫381‬  ‫381‬   ‫26‬   ‫86‬  ‫674‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫122‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫343‬  ‫933‬   ‫05‬   ‫9.56‬  ‫164‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫122‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫012‬  ‫012‬   ‫191‬   ‫9.58‬  ‫106‬                 ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ هْذسخ االىنزروُّبد‬    ‫222‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫81‬  ‫81‬   ‫85‬   ‫7.66‬  ‫764‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫322‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫461‬  ‫461‬   ‫05‬   ‫4.16‬  ‫034‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫322‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫091‬   ‫3.76‬  ‫174‬                    ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزقبّبد اىجُئُخ‬  ‫422‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫57‬   ‫3.76‬  ‫174‬           ‫جبٍعخ اىَىصو/اىزرثُخ االسبسُخ قسٌ رَبض اطفبه ثْبد‬    ‫132‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫76‬  ‫56‬   ‫05‬   ‫26‬  ‫434‬           ‫جبٍعخ اىَىصو/اىزرثُخ االسبسُخ قسٌ رَبض اطفبه ثْبد‬    ‫132‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫521‬  ‫521‬   ‫091‬   ‫1.48‬  ‫985‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/هْذسخ اىَىارد اىَبئُخ‬   ‫142‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫26‬  ‫16‬   ‫55‬   ‫6.56‬  ‫954‬                ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ/ريعفر‬   ‫242‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫45‬   ‫4.26‬  ‫734‬                ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ/ريعفر‬   ‫242‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫781‬  ‫781‬   ‫76‬   ‫3.76‬  ‫174‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ/اىحَذاُّخ‬  ‫342‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫662‬  ‫162‬   ‫05‬   ‫6.36‬  ‫544‬                   ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ اىزرثُخ/اىحَذاُّخ‬  ‫342‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫105‬  ‫105‬   ‫171‬   ‫17‬  ‫794‬                ‫جبٍعخ اىَىصو/عيىً اىحبسىة واىرَبظُبد‬     ‫542‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫51‬  ‫51‬   ‫96‬   ‫76‬  ‫964‬               ‫جبٍعخ اىَىصو/اداة قسٌ اىَعيىٍبد واىَنزجبد‬    ‫842‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫381‬  ‫381‬   ‫15‬   ‫7.16‬  ‫234‬               ‫جبٍعخ اىَىصو/اداة قسٌ اىَعيىٍبد واىَنزجبد‬    ‫842‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫75‬   ‫3.46‬  ‫054‬                         ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االثبر‬  ‫942‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫992‬  ‫492‬   ‫05‬   ‫9.06‬  ‫624‬                         ‫جبٍعخ اىَىصو/ميُخ االثبر‬  ‫942‬
                           ‫22 ‪5 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬             ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                 ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫482‬   ‫1.59‬  ‫666‬                            ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىطت‬  ‫152‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫96‬  ‫86‬   ‫282‬   ‫3.49‬  ‫066‬                         ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫252‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫692‬   ‫7.39‬  ‫656‬                           ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىصُذىخ‬  ‫352‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫091‬  ‫091‬   ‫291‬   ‫1.88‬  ‫716‬                           ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىهْذسخ‬  ‫652‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫663‬  ‫663‬   ‫071‬   ‫3.46‬  ‫054‬                           ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىسراعخ‬  ‫752‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫891‬  ‫891‬   ‫132‬   ‫6.08‬  ‫465‬                            ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىعيىً‬  ‫852‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫66‬   ‫9.17‬  ‫305‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫952‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫492‬  ‫392‬   ‫05‬   ‫1.17‬  ‫894‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫952‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫831‬  ‫831‬   ‫27‬   ‫9.07‬  ‫694‬                        ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫062‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫623‬  ‫623‬   ‫15‬   ‫9.76‬  ‫574‬                        ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫062‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫07‬   ‫1.96‬  ‫484‬                       ‫جبٍعخ االّجبر/ادارح واقزصبد فيىجخ‬   ‫162‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫65‬  ‫65‬   ‫27‬   ‫6.96‬  ‫784‬                       ‫جبٍعخ االّجبر/ادارح واقزصبد فيىجخ‬   ‫162‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫19‬  ‫19‬   ‫95‬   ‫4.07‬  ‫394‬                      ‫جبٍعخ االّجبر/ادارح واقزصبد رٍبدٌ‬   ‫262‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫58‬  ‫48‬   ‫46‬   ‫6.37‬  ‫515‬                      ‫جبٍعخ االّجبر/ادارح واقزصبد رٍبدٌ‬   ‫262‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫592‬  ‫492‬   ‫85‬   ‫4.66‬  ‫564‬                            ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ االداة‬  ‫362‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫06‬   ‫4.07‬  ‫394‬                            ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ االداة‬  ‫362‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫322‬   ‫3.27‬  ‫605‬                    ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىطت اىجُطرٌ فيىجخ‬    ‫462‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫07‬   ‫6.77‬  ‫345‬       ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ اىرٍبدٌ/قسٌ اىقبّىُ‬   ‫562‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫65‬   ‫4.37‬  ‫415‬       ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ اىرٍبدٌ/قسٌ اىقبّىُ‬   ‫562‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫26‬   ‫4.57‬  ‫825‬    ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ اىرٍبدٌ/قسٌ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫662‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫66‬   ‫7.96‬  ‫884‬    ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ اىرٍبدٌ/قسٌ اىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫662‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫55‬   ‫9.07‬  ‫694‬          ‫جبٍعخ االّجبر/ررثُخ ىيعيىً االّسبُّخ/اىعيىً اىزرثىَخ واىْفسُخ‬  ‫862‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫35‬   ‫6.76‬  ‫374‬          ‫جبٍعخ االّجبر/ررثُخ ىيعيىً االّسبُّخ/اىعيىً اىزرثىَخ واىْفسُخ‬  ‫862‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫022‬  ‫022‬   ‫602‬   ‫37‬  ‫115‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً اىصرفخ‬   ‫962‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫26‬   ‫96‬  ‫384‬                       ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫072‬
                           ‫22 ‪6 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫351‬  ‫351‬   ‫05‬   ‫9.46‬  ‫454‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫072‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫86‬   ‫9.76‬  ‫574‬                ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ/فيىجخ‬  ‫172‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫77‬  ‫77‬   ‫45‬   ‫4.46‬  ‫154‬                ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ/فيىجخ‬  ‫172‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫761‬   ‫6.97‬  ‫755‬                       ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىحبسىة‬   ‫492‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫231‬  ‫131‬   ‫05‬   ‫1.66‬  ‫364‬                     ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ اىقبئٌ‬  ‫592‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫27‬   ‫4.07‬  ‫394‬                     ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىزرثُخ اىقبئٌ‬  ‫592‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫05‬   ‫37‬  ‫115‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ اىفيىجخ‬   ‫692‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫95‬   ‫1.07‬  ‫194‬                   ‫جبٍعخ االّجبر/ميُخ اىقبّىُ اىفيىجخ‬   ‫692‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫531‬  ‫531‬   ‫782‬   ‫3.59‬  ‫766‬                         ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىطت‬   ‫103‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫63‬  ‫63‬   ‫772‬   ‫9.49‬  ‫466‬                     ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ طت االسْبُ‬    ‫203‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫56‬  ‫36‬   ‫382‬   ‫1.49‬  ‫956‬                       ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىصُذىخ‬    ‫303‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫191‬   ‫1.27‬  ‫505‬                    ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬    ‫403‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫83‬  ‫83‬   ‫722‬   ‫3.87‬  ‫845‬                      ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىزَرَط‬     ‫503‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫31‬  ‫31‬   ‫042‬   ‫4.58‬  ‫895‬                      ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىزَرَط‬     ‫503‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫065‬  ‫065‬   ‫281‬   ‫9.98‬  ‫926‬                       ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىهْذسخ‬    ‫603‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫444‬  ‫444‬   ‫371‬   ‫7.26‬  ‫934‬                       ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىسراعخ‬    ‫703‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫215‬  ‫215‬   ‫222‬   ‫97‬  ‫355‬                        ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىعيىً‬   ‫803‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫993‬  ‫993‬   ‫86‬   ‫6.27‬  ‫805‬                        ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىزرثُخ‬   ‫903‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫984‬  ‫984‬   ‫37‬   ‫1.17‬  ‫894‬                        ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىزرثُخ‬   ‫903‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫884‬  ‫884‬   ‫45‬   ‫1.76‬  ‫074‬                  ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫213‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫253‬  ‫253‬   ‫05‬   ‫9.76‬  ‫574‬                  ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫213‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫55‬  ‫45‬   ‫17‬   ‫4.17‬  ‫005‬                        ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ االداة‬   ‫313‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫936‬  ‫936‬   ‫46‬   ‫9.46‬  ‫454‬                        ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ االداة‬   ‫313‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫393‬  ‫293‬   ‫46‬   ‫4.27‬  ‫705‬                       ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىقبّىُ‬   ‫513‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫33‬  ‫33‬   ‫27‬   ‫4.77‬  ‫245‬                       ‫جبٍعخ اىجصرح/ميُخ اىقبّىُ‬   ‫513‬
                           ‫22 ‪7 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬               ‫اىرٍس‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫66‬   ‫7.07‬  ‫594‬                   ‫جبٍعخ اىجصرح / ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫023‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫691‬  ‫691‬   ‫36‬   ‫4.76‬  ‫274‬                   ‫جبٍعخ اىجصرح / ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫023‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫27‬  ‫27‬   ‫361‬   ‫6.67‬  ‫635‬                  ‫جبٍعخ اىجصرح/عيىً قسٌ اىرَبظُبد‬    ‫443‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫56‬   ‫3.07‬  ‫294‬                    ‫جبٍعخ اىجصرح/اداة قسٌ اىفيسفخ‬    ‫643‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫15‬   ‫6.46‬  ‫254‬                    ‫جبٍعخ اىجصرح/اداة قسٌ اىفيسفخ‬    ‫643‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫46‬  ‫36‬   ‫282‬   ‫9.69‬  ‫876‬                         ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىطت‬  ‫153‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫72‬  ‫72‬   ‫982‬   ‫1.69‬  ‫376‬                     ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫253‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫37‬  ‫27‬   ‫592‬   ‫59‬  ‫566‬                       ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫353‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫512‬   ‫7.27‬  ‫905‬                    ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬   ‫453‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫86‬  ‫86‬   ‫922‬   ‫9.67‬  ‫835‬                      ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزَرَط‬   ‫553‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫32‬  ‫32‬   ‫272‬   ‫1.68‬  ‫306‬                      ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزَرَط‬   ‫553‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫293‬  ‫093‬   ‫491‬   ‫88‬  ‫616‬                       ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫653‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫222‬  ‫222‬   ‫571‬   ‫7.06‬  ‫524‬                       ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىسراعخ‬   ‫753‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫672‬  ‫572‬   ‫822‬   ‫1.77‬  ‫045‬                        ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىعيىً‬  ‫853‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫851‬   ‫1.08‬  ‫165‬                ‫جبٍعخ اىنىفخ/عيىً اىحبسىة واىرَبظُبد‬    ‫953‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫792‬  ‫792‬   ‫18‬   ‫96‬  ‫384‬                    ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫063‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫162‬  ‫162‬   ‫57‬   ‫1.17‬  ‫894‬                    ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫063‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫222‬  ‫222‬   ‫96‬   ‫9.37‬  ‫715‬                        ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫163‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫58‬  ‫58‬   ‫46‬   ‫9.37‬  ‫715‬                        ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫163‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫452‬  ‫452‬   ‫95‬   ‫6.56‬  ‫954‬                  ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫263‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫732‬  ‫632‬   ‫75‬   ‫7.86‬  ‫184‬                  ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫263‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫33‬  ‫33‬   ‫06‬   ‫3.96‬  ‫584‬                        ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االداة‬  ‫363‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫893‬  ‫293‬   ‫05‬   ‫1.66‬  ‫364‬                        ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االداة‬  ‫363‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫83‬  ‫83‬   ‫77‬   ‫66‬  ‫264‬                         ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىفقه‬  ‫463‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫443‬  ‫443‬   ‫55‬   ‫3.36‬  ‫344‬                         ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىفقه‬  ‫463‬
                           ‫22 ‪8 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫91‬  ‫91‬   ‫57‬   ‫7.87‬  ‫155‬                ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫563‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫822‬  ‫822‬   ‫47‬   ‫4.47‬  ‫125‬                ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫563‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫17‬   ‫6.46‬  ‫254‬                     ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االثبر واىزراس‬  ‫663‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫631‬  ‫131‬   ‫05‬   ‫1.46‬  ‫944‬                     ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ االثبر واىزراس‬  ‫663‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫101‬  ‫001‬   ‫841‬   ‫3.37‬  ‫315‬                   ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزخطُط اىعَراٍّ‬   ‫763‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫26‬   ‫3.96‬  ‫584‬                   ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫173‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫691‬  ‫691‬   ‫16‬   ‫1.86‬  ‫774‬                   ‫جبٍعخ اىنىفخ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫173‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫05‬   ‫4.56‬  ‫854‬                     ‫جبٍعخ اىنىفخ/اداة قسٌ اىفيسفخ‬   ‫673‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫06‬   ‫3.86‬  ‫874‬                     ‫جبٍعخ اىنىفخ/اداة قسٌ اىفيسفخ‬   ‫673‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫582‬   ‫6.69‬  ‫676‬                         ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىطت‬   ‫104‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫501‬  ‫501‬   ‫391‬   ‫39‬  ‫156‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫604‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫111‬  ‫111‬   ‫781‬   ‫96‬  ‫384‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىسراعخ‬   ‫704‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫15‬  ‫15‬   ‫57‬   ‫7.37‬  ‫615‬                   ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫214‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫05‬   ‫1.37‬  ‫215‬                   ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫214‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫87‬   ‫1.67‬  ‫335‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫524‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫791‬  ‫691‬   ‫17‬   ‫3.07‬  ‫294‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫524‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫581‬   ‫4.47‬  ‫125‬                       ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىزَرَط‬   ‫624‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫51‬  ‫51‬   ‫262‬   ‫58‬  ‫595‬                       ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىزَرَط‬   ‫624‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫891‬  ‫891‬   ‫122‬   ‫3.97‬  ‫555‬                         ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىعيىً‬  ‫724‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫02‬  ‫02‬   ‫57‬   ‫1.87‬  ‫745‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫924‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫532‬  ‫532‬   ‫86‬   ‫3.37‬  ‫315‬                        ‫جبٍعخ مرمىك/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫924‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫86‬  ‫86‬   ‫382‬   ‫7.59‬  ‫076‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىطت‬  ‫154‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫412‬   ‫7.07‬  ‫594‬                    ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬   ‫454‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫57‬  ‫57‬   ‫091‬   ‫6.29‬  ‫846‬                       ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىهْذسخ‬  ‫654‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫002‬  ‫002‬   ‫161‬   ‫1.06‬  ‫124‬                       ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىسراعخ‬  ‫754‬
                           ‫22 ‪9 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫451‬  ‫451‬   ‫502‬   ‫67‬  ‫235‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىعيىً‬  ‫854‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫752‬  ‫752‬   ‫66‬   ‫4.17‬  ‫005‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫954‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫313‬  ‫313‬   ‫06‬   ‫1.57‬  ‫625‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫954‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫402‬  ‫402‬   ‫841‬   ‫7.77‬  ‫445‬                ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/عيىً اىحبسىة واىرَبظُبد‬    ‫064‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫26‬   ‫17‬  ‫794‬                    ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫164‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫67‬   ‫3.17‬  ‫994‬                    ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫164‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫522‬  ‫422‬   ‫16‬   ‫9.46‬  ‫454‬                  ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫264‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫802‬  ‫802‬   ‫45‬   ‫1.07‬  ‫194‬                  ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫264‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫44‬  ‫44‬   ‫27‬   ‫7.46‬  ‫354‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ االداة‬  ‫364‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫325‬  ‫225‬   ‫35‬   ‫6.56‬  ‫954‬                        ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ االداة‬  ‫364‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫56‬   ‫87‬  ‫645‬                       ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫564‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫37‬   ‫9.97‬  ‫955‬                       ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫564‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫95‬   ‫7.56‬  ‫064‬                   ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬    ‫174‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫26‬   ‫1.56‬  ‫654‬                   ‫جبٍعخ اىقبدسُخ/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬    ‫174‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫45‬  ‫45‬   ‫182‬   ‫3.59‬  ‫766‬                          ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىطت‬   ‫184‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫611‬  ‫611‬   ‫95‬   ‫4.66‬  ‫564‬                    ‫جبٍعخ واسط/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫284‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫65‬  ‫65‬   ‫45‬   ‫9.17‬  ‫305‬                    ‫جبٍعخ واسط/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫284‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫081‬   ‫4.86‬  ‫974‬                      ‫جبٍعخ واسط/طت ثُطرٌ/اىحٍ‬     ‫484‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫08‬  ‫08‬   ‫761‬   ‫7.98‬  ‫826‬                        ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫684‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫98‬  ‫98‬   ‫471‬   ‫7.26‬  ‫934‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىسراعخ‬   ‫784‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫512‬  ‫512‬   ‫491‬   ‫9.37‬  ‫715‬                          ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىعيىً‬  ‫884‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫14‬  ‫14‬   ‫16‬   ‫3.17‬  ‫994‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫984‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫384‬  ‫384‬   ‫55‬   ‫07‬  ‫094‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫984‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫76‬   ‫6.46‬  ‫254‬                ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ اىعسَسَخ‬   ‫194‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫15‬   ‫3.86‬  ‫874‬                ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ اىعسَسَخ‬   ‫194‬
                           ‫22 ‪10 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬               ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫11‬  ‫11‬   ‫56‬   ‫1.76‬  ‫074‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ االداة‬  ‫394‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫76‬   ‫4.76‬  ‫274‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ االداة‬  ‫394‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫18‬   ‫4.28‬  ‫775‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫594‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫111‬  ‫111‬   ‫05‬   ‫1.77‬  ‫045‬                         ‫جبٍعخ واسط/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫594‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫292‬   ‫9.69‬  ‫876‬                      ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىطت‬  ‫105‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫64‬  ‫54‬   ‫392‬   ‫69‬  ‫276‬                  ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫205‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫192‬   ‫6.59‬  ‫966‬                    ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىصُذىخ‬  ‫305‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫134‬  ‫134‬   ‫491‬   ‫1.98‬  ‫426‬                    ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫605‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫484‬  ‫484‬   ‫532‬   ‫6.08‬  ‫465‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىعيىً‬  ‫805‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫174‬  ‫074‬   ‫35‬   ‫1.17‬  ‫894‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫905‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫183‬  ‫183‬   ‫95‬   ‫3.37‬  ‫315‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫905‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫984‬  ‫984‬   ‫86‬   ‫6.17‬  ‫105‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫215‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫433‬  ‫233‬   ‫05‬   ‫17‬  ‫794‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫215‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫46‬  ‫36‬   ‫66‬   ‫3.47‬  ‫025‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ االداة‬  ‫315‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫647‬  ‫447‬   ‫25‬   ‫1.76‬  ‫074‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ االداة‬  ‫315‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫37‬   ‫28‬  ‫475‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫515‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫823‬  ‫623‬   ‫36‬   ‫9.77‬  ‫545‬                     ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫515‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫751‬  ‫751‬   ‫57‬   ‫6.17‬  ‫105‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫615‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫31‬  ‫31‬   ‫66‬   ‫6.97‬  ‫755‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىعيىً اىسُبسُخ‬  ‫615‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫309‬  ‫009‬   ‫36‬   ‫76‬  ‫964‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫125‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫552‬  ‫252‬   ‫95‬   ‫4.07‬  ‫394‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫125‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫231‬  ‫231‬   ‫591‬   ‫3.87‬  ‫845‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/عيىً قسٌ اىرَبظُبد‬   ‫445‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫36‬   ‫9.66‬  ‫864‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬   ‫545‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫17‬   ‫3.37‬  ‫315‬                ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/اداة قسٌ عيٌ اىْفس‬   ‫545‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫17‬   ‫7.27‬  ‫905‬                  ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/اداة قسٌ اىفيسفخ‬   ‫645‬
                           ‫22 ‪11 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                 ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫401‬  ‫401‬   ‫17‬   ‫6.66‬  ‫664‬                  ‫اىجبٍعخ اىَسزْصرَخ/اداة قسٌ اىفيسفخ‬    ‫645‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫72‬  ‫72‬   ‫582‬   ‫79‬  ‫976‬                           ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىطت‬  ‫155‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫04‬  ‫04‬   ‫502‬   ‫4.47‬  ‫125‬                      ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬   ‫455‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫591‬  ‫591‬   ‫381‬   ‫4.88‬  ‫916‬                         ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫655‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫111‬  ‫111‬   ‫471‬   ‫4.56‬  ‫854‬                         ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىسراعخ‬  ‫755‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫572‬  ‫572‬   ‫242‬   ‫6.77‬  ‫345‬                          ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىعيىً‬  ‫855‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫645‬  ‫545‬   ‫35‬   ‫1.07‬  ‫194‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىزرثُخ االصَعٍ‬  ‫955‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫15‬  ‫15‬   ‫56‬   ‫3.17‬  ‫994‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىزرثُخ االصَعٍ‬  ‫955‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫561‬  ‫561‬   ‫181‬   ‫4.27‬  ‫705‬                      ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىزرثُخ اىرازٌ‬  ‫065‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫22‬  ‫22‬   ‫05‬   ‫7.47‬  ‫325‬                ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫565‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫162‬  ‫162‬   ‫35‬   ‫4.07‬  ‫394‬                ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىقبّىُ واىعيىً اىسُبسُخ‬   ‫565‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫391‬  ‫391‬   ‫76‬   ‫7.66‬  ‫764‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىزرَجخ االسبسُخ‬  ‫175‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫923‬  ‫623‬   ‫05‬   ‫4.76‬  ‫274‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىزرَجخ االسبسُخ‬  ‫175‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫25‬  ‫15‬   ‫76‬   ‫3.07‬  ‫294‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫275‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫26‬   ‫3.47‬  ‫025‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫275‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫9‬   ‫9‬   ‫96‬   ‫7.76‬  ‫474‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫375‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫77‬  ‫77‬   ‫05‬   ‫66‬  ‫264‬                     ‫جبٍعخ دَبىً/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫375‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫122‬  ‫022‬   ‫532‬   ‫9.18‬  ‫375‬                    ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/اىعيىً اىزطجُقُخ‬  ‫806‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫021‬  ‫021‬   ‫681‬   ‫9.78‬  ‫516‬                 ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىنهروٍُنبُّل‬   ‫906‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫521‬  ‫521‬   ‫891‬   ‫1.78‬  ‫016‬                ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىَنبئِ واىَعذاد‬   ‫016‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫471‬   ‫98‬  ‫326‬            ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/اىهْذسخ اىنهرثبئُخ واالىنزروُّخ‬  ‫116‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫191‬   ‫4.19‬  ‫046‬               ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىجْبء واالّشبءاد‬   ‫216‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫391‬   ‫4.98‬  ‫626‬                ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىسُطرح واىْظٌ‬    ‫316‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫041‬  ‫041‬   ‫481‬   ‫9.68‬  ‫806‬                ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ االّزبج واىَعبدُ‬   ‫416‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫08‬  ‫08‬   ‫881‬   ‫98‬  ‫326‬                   ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/اىهْذسخ اىنَُُبئُخ‬  ‫516‬
                           ‫22 ‪12 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬            ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫04‬  ‫04‬   ‫291‬   ‫9.39‬  ‫4.756‬                  ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/اىهْذسخ اىَعَبرَخ‬  ‫616‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫591‬   ‫6.19‬  ‫146‬         ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىحبسىة ورنْىىىجُب اىَعيىٍبد‬    ‫716‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫971‬   ‫7.78‬  ‫416‬                     ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىَىاد‬  ‫816‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫691‬   ‫7.88‬  ‫126‬               ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ اىيُسر واىجصرَبد‬   ‫916‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫391‬  ‫391‬   ‫371‬   ‫7.48‬  ‫395‬                     ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/عيىً اىحبسىة‬   ‫026‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫002‬   ‫6.39‬  ‫556‬                 ‫اىجبٍعخ اىزنْيىجُخ/هْذسخ رنْيىجُب اىْفط‬  ‫126‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫582‬   ‫4.69‬  ‫576‬                         ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىطت‬   ‫156‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬   ‫8‬   ‫8‬   ‫742‬   ‫7.78‬  ‫416‬                       ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىزَرَط‬   ‫356‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫32‬  ‫32‬   ‫752‬   ‫9.38‬  ‫785‬                       ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىزَرَط‬   ‫356‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫981‬   ‫09‬   ‫036‬                        ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫656‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫76‬  ‫76‬   ‫571‬   ‫3.56‬  ‫754‬                   ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىسراعخ واالهىار‬   ‫756‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫732‬  ‫732‬   ‫622‬   ‫3.67‬  ‫435‬                         ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىعيىً‬  ‫856‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫561‬  ‫561‬   ‫802‬   ‫9.27‬  ‫015‬                ‫جبٍعخ رٌ قبر / ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً اىصرفخ‬  ‫956‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫99‬  ‫99‬   ‫661‬   ‫57‬   ‫525‬                ‫جبٍعخ رٌ قبر/عيىً اىحبسىة واىرَبظُبد‬     ‫066‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫16‬   ‫7.17‬  ‫205‬                ‫جبٍعخ رٌ قبر/ ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫166‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫492‬  ‫392‬   ‫67‬   ‫47‬   ‫815‬                ‫جبٍعخ رٌ قبر/ ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫166‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫16‬   ‫7.66‬  ‫764‬               ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ/اىرفبعٍ‬   ‫266‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫66‬  ‫56‬   ‫26‬   ‫27‬   ‫405‬               ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ/اىرفبعٍ‬   ‫266‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫81‬  ‫81‬   ‫36‬   ‫4.86‬  ‫974‬                         ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ االداة‬  ‫366‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫902‬  ‫902‬   ‫15‬   ‫4.76‬  ‫274‬                         ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ االداة‬  ‫366‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫37‬   ‫9.87‬  ‫255‬                        ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫566‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫07‬   ‫4.97‬  ‫655‬                        ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫566‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫03‬  ‫03‬   ‫56‬   ‫3.86‬  ‫874‬               ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ االدارح واالقزصبد اىرفبعٍ‬  ‫666‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫35‬   ‫3.17‬  ‫994‬               ‫جبٍعخ رٌ قبر/ميُخ االدارح واالقزصبد اىرفبعٍ‬  ‫666‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫872‬   ‫1.69‬  ‫7.276‬                   ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىطت/اثِ سُْب‬  ‫976‬
                           ‫22 ‪13 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫26‬   ‫77‬  ‫935‬                      ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫086‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫623‬  ‫623‬   ‫75‬   ‫7.27‬  ‫905‬                      ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫086‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫121‬  ‫121‬   ‫65‬   ‫7.96‬  ‫884‬                 ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫186‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬   ‫1‬  ‫311‬   ‫07‬   ‫7.07‬  ‫594‬                 ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫186‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫63‬  ‫63‬   ‫36‬   ‫37‬  ‫115‬                       ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ االداة‬  ‫386‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫424‬  ‫424‬   ‫05‬   ‫9.46‬  ‫454‬                       ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ االداة‬  ‫386‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫51‬  ‫51‬   ‫25‬   ‫6.66‬  ‫664‬                      ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىشرَعخ‬   ‫586‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫631‬  ‫431‬   ‫05‬   ‫6.36‬  ‫544‬                      ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىشرَعخ‬   ‫586‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫43‬  ‫43‬   ‫05‬   ‫56‬  ‫554‬                    ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اصىه اىذَِ‬   ‫686‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫603‬  ‫603‬   ‫26‬   ‫4.16‬  ‫034‬                    ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اصىه اىذَِ‬   ‫686‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫162‬  ‫162‬   ‫35‬   ‫1.46‬  ‫944‬                  ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىزرثُخ/اىطبرٍُخ‬  ‫986‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫132‬  ‫132‬   ‫37‬   ‫9.56‬  ‫164‬                  ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىزرثُخ/اىطبرٍُخ‬  ‫986‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫93‬  ‫93‬   ‫46‬   ‫6.76‬  ‫374‬                   ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫096‬
 ‫اّثً‬  ‫ادثٍ‬  ‫754‬  ‫754‬   ‫25‬   ‫4.36‬  ‫444‬                   ‫اىجبٍعخ اىعراقُخ/ميُخ اىزرثُخ ىيجْبد‬  ‫096‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫68‬  ‫68‬   ‫192‬   ‫9.69‬  ‫876‬                          ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىطت‬   ‫107‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫45‬  ‫45‬   ‫672‬   ‫9.59‬  ‫176‬                       ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫207‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫192‬   ‫4.59‬  ‫866‬                         ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫307‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫98‬   ‫212‬   ‫9.17‬  ‫305‬                     ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬    ‫407‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫81‬  ‫81‬   ‫852‬   ‫1.78‬  ‫016‬                        ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزَرَط‬   ‫507‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫35‬  ‫35‬   ‫142‬   ‫7.77‬  ‫445‬                        ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزَرَط‬   ‫507‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫543‬  ‫543‬   ‫091‬   ‫7.09‬  ‫536‬                         ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫607‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫322‬  ‫222‬   ‫071‬   ‫46‬  ‫844‬                         ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىسراعخ‬   ‫707‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫622‬  ‫622‬   ‫222‬   ‫6.87‬  ‫055‬                          ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىعيىً‬  ‫807‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫512‬   ‫67‬  ‫235‬                    ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزرثُخ/اثِ حُبُ‬   ‫907‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫392‬  ‫392‬   ‫85‬   ‫1.57‬  ‫625‬                ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزرثُخ/صفٍ اىذَِ اىحيٍ‬   ‫017‬
                           ‫22 ‪14 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫28‬   ‫3.87‬  ‫845‬                ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزرثُخ/صفٍ اىذَِ اىحيٍ‬   ‫017‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫87‬   ‫3.27‬  ‫605‬                    ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫217‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫84‬  ‫84‬   ‫95‬   ‫3.17‬  ‫994‬                    ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫217‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫21‬  ‫21‬   ‫46‬   ‫7.96‬  ‫884‬                          ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ االداة‬  ‫317‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫731‬  ‫731‬   ‫45‬   ‫9.86‬  ‫284‬                          ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ االداة‬  ‫317‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫691‬  ‫691‬   ‫86‬   ‫67‬  ‫235‬                         ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫517‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫38‬   ‫3.18‬  ‫965‬                         ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫517‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫933‬  ‫933‬   ‫36‬   ‫7.96‬  ‫884‬                     ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫127‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫821‬  ‫821‬   ‫56‬   ‫1.96‬  ‫484‬                     ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬  ‫127‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫31‬  ‫31‬   ‫96‬   ‫4.96‬  ‫684‬                    ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىذراسبد اىقراُّخ‬   ‫227‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫611‬  ‫511‬   ‫66‬   ‫9.76‬  ‫574‬                    ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىذراسبد اىقراُّخ‬   ‫227‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫952‬  ‫952‬   ‫502‬   ‫4.17‬  ‫005‬                       ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ اىعيىً ىيجْبد‬  ‫327‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫07‬  ‫96‬   ‫25‬   ‫7.76‬  ‫474‬                        ‫جبٍعخ ثبثو/اداة قسٌ اِثبر‬   ‫427‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫46‬   ‫7.86‬  ‫184‬                        ‫جبٍعخ ثبثو/اداة قسٌ اِثبر‬   ‫427‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫141‬  ‫141‬   ‫471‬   ‫68‬  ‫206‬                      ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ هْذسخ اىَىاد‬   ‫527‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫061‬   ‫7.58‬  ‫006‬                   ‫جبٍعخ ثبثو/ميُخ رنْيىجُب اىحبسىة‬    ‫627‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫33‬  ‫23‬   ‫982‬   ‫4.79‬  ‫286‬                         ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىطت‬   ‫157‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫72‬  ‫72‬   ‫192‬   ‫1.69‬  ‫376‬                      ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ طت االسْبُ‬   ‫257‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫92‬  ‫72‬   ‫282‬   ‫7.59‬  ‫076‬                        ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىصُذىخ‬   ‫357‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫552‬   ‫7.48‬  ‫395‬                ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىعيىً اىطجُخ اىزطجُقُخ‬  ‫457‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫302‬   ‫7.37‬  ‫615‬                    ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىطت اىجُطرٌ‬    ‫557‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫391‬   ‫29‬  ‫446‬                        ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫657‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫222‬  ‫222‬   ‫251‬   ‫3.16‬  ‫924‬                        ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىسراعخ‬   ‫757‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫022‬  ‫022‬   ‫932‬   ‫4.87‬  ‫945‬                         ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىعيىً‬  ‫857‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫99‬  ‫99‬   ‫432‬   ‫3.57‬  ‫725‬                 ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً اىصرفخ‬   ‫957‬
                           ‫22 ‪15 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬            ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                 ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫71‬  ‫71‬   ‫36‬   ‫3.77‬  ‫145‬                 ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫067‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫671‬  ‫671‬   ‫66‬   ‫1.57‬  ‫625‬                 ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىزرثُخ ىيعيىً االّسبُّخ‬  ‫067‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫95‬   ‫7.36‬  ‫644‬         ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىسُبحخ اىذَُْخ وادارح اىَؤسسبد اىفْذقُخ‬   ‫167‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫75‬  ‫65‬   ‫45‬   ‫76‬  ‫964‬         ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىسُبحخ اىذَُْخ وادارح اىَؤسسبد اىفْذقُخ‬   ‫167‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫242‬  ‫242‬   ‫76‬   ‫9.96‬  ‫984‬                    ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫267‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫073‬  ‫073‬   ‫66‬   ‫6.56‬  ‫954‬                    ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫267‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫62‬  ‫62‬   ‫77‬   ‫4.96‬  ‫684‬                     ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫367‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫032‬  ‫032‬   ‫17‬   ‫76‬  ‫964‬                     ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىعيىً االسالٍُخ‬  ‫367‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫981‬  ‫981‬   ‫26‬   ‫57‬  ‫525‬                          ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫567‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫61‬  ‫61‬   ‫28‬   ‫97‬  ‫355‬                          ‫جبٍعخ مرثالء/ميُخ اىقبّىُ‬  ‫567‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫66‬  ‫66‬   ‫46‬   ‫56‬  ‫554‬                     ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫767‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫131‬  ‫131‬   ‫85‬   ‫4.76‬  ‫274‬                     ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫767‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫54‬  ‫54‬   ‫292‬   ‫9.49‬  ‫466‬                           ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىطت‬  ‫867‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫591‬   ‫7.98‬  ‫826‬                         ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىهْذسخ‬   ‫967‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫222‬  ‫222‬   ‫261‬   ‫06‬  ‫024‬                         ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىسراعخ‬   ‫077‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫572‬  ‫572‬   ‫522‬   ‫4.27‬  ‫705‬                           ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىعيىً‬  ‫177‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫16‬   ‫07‬  ‫094‬                          ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫277‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫885‬  ‫785‬   ‫65‬   ‫1.96‬  ‫484‬                          ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ اىزرثُخ‬  ‫277‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫901‬  ‫901‬   ‫46‬   ‫9.56‬  ‫164‬                     ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫377‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫942‬  ‫842‬   ‫06‬   ‫76‬  ‫964‬                     ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىزرثُخ االسبسُخ‬   ‫377‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫64‬  ‫64‬   ‫86‬   ‫7.37‬  ‫615‬                          ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىزرثُخ‬   ‫477‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫222‬  ‫222‬   ‫26‬   ‫1.07‬  ‫194‬                          ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىزرثُخ‬   ‫477‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫19‬  ‫19‬   ‫27‬   ‫6.56‬  ‫954‬                     ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫577‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫48‬  ‫48‬   ‫55‬   ‫96‬  ‫384‬                     ‫جبٍعخ اىَثًْ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬  ‫577‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫24‬  ‫24‬   ‫36‬   ‫7.86‬  ‫184‬                    ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬   ‫677‬
                           ‫22 ‪16 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                  ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫93‬  ‫93‬   ‫95‬   ‫7.17‬  ‫205‬                   ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ االدارح واالقزصبد‬    ‫677‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫87‬   ‫7.58‬  ‫006‬                        ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىقبّىُ‬    ‫777‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫56‬  ‫56‬   ‫66‬   ‫6.67‬  ‫635‬                        ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىقبّىُ‬    ‫777‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫23‬  ‫23‬   ‫672‬   ‫9.49‬  ‫466‬                          ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىطت‬    ‫877‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫88‬  ‫88‬   ‫402‬   ‫7.67‬  ‫735‬                         ‫جبٍعخ ٍُسبُ/ميُخ اىعيىً‬    ‫977‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫66‬  ‫66‬   ‫972‬   ‫7.68‬  ‫706‬                   ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىصحُخ واىطجُخ اىجصرح‬    ‫287‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫66‬  ‫66‬   ‫751‬   ‫3.06‬  ‫224‬                  ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىسراعُخ /اىرشُذَخ/ُّْىي‬   ‫387‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫66‬  ‫66‬   ‫072‬   ‫88‬  ‫616‬                   ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىصحُخ واىطجُخ/اىنىفخ‬   ‫487‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫541‬  ‫541‬   ‫06‬   ‫17‬  ‫794‬                       ‫اىنيُخ اىزقُْخ االدارَخ/اىجصرح‬  ‫587‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫121‬  ‫121‬   ‫56‬   ‫66‬  ‫264‬                 ‫هُئخ اىزعيٌُ اىزقٍْ/ميُخ اىفْىُ اىزطجُقُخ‬   ‫687‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫79‬  ‫69‬   ‫66‬   ‫6.96‬  ‫784‬                 ‫هُئخ اىزعيٌُ اىزقٍْ/ميُخ اىفْىُ اىزطجُقُخ‬   ‫687‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫911‬  ‫911‬   ‫46‬   ‫76‬  ‫964‬                        ‫اىنيُخ اىزقُْخ االدارَخ/اىنىفخ‬  ‫787‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫83‬  ‫83‬   ‫15‬   ‫1.86‬  ‫774‬                        ‫اىنيُخ اىزقُْخ االدارَخ/اىنىفخ‬  ‫787‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫671‬  ‫671‬   ‫36‬   ‫3.56‬  ‫754‬                       ‫اىنيُخ اىزقُْخ االدارَخ/اىَىصو‬   ‫887‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫081‬  ‫081‬   ‫271‬   ‫4.06‬  ‫324‬                  ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىَسُت االقسبً اىسراعُخ‬   ‫987‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫18‬  ‫18‬   ‫06‬   ‫9.96‬  ‫984‬                         ‫اىنيُخ اىزقُْخاالدارَخ/ثغذاد‬  ‫097‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫102‬  ‫102‬   ‫85‬   ‫7.37‬  ‫615‬                         ‫اىنيُخ اىزقُْخاالدارَخ/ثغذاد‬  ‫097‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫502‬  ‫502‬   ‫071‬   ‫1.48‬  ‫985‬                             ‫اىنيُخ اىزقُْخ/ثغذاد‬  ‫197‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫103‬  ‫003‬   ‫181‬   ‫7.18‬  ‫275‬                           ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىَىصو‬   ‫297‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫081‬  ‫081‬   ‫091‬   ‫4.68‬  ‫506‬                           ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىجصرح‬   ‫397‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫892‬  ‫892‬   ‫272‬   ‫3.88‬  ‫816‬                    ‫ميُخ اىزقُْبد/اىصحُخ واىطجُخ ثغذاد‬    ‫497‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫591‬  ‫591‬   ‫161‬   ‫7.38‬  ‫685‬                  ‫اىنيُخ اىزقُْخ/االقسبً اىهْذسُخ مرمىك‬    ‫597‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫531‬  ‫531‬   ‫771‬   ‫4.28‬  ‫775‬                  ‫اىنيُخ اىزقُْخ/االقسبً اىهْذسُخ اىَسُت‬   ‫697‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫481‬   ‫48‬  ‫885‬                            ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىْجف‬   ‫797‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫261‬  ‫261‬   ‫161‬   ‫9.58‬  ‫106‬                ‫ميُخ اىزقُْبد/اىنهرثبئُخ واالىنزروُّخ ثغذاد‬   ‫897‬
                           ‫22 ‪17 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫53‬   ‫53‬  ‫862‬   ‫6.98‬  ‫726‬                    ‫اىنيُخ اىزقُْخ/اىقسٌ اىطجٍ مرمىك‬   ‫997‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫233‬  ‫133‬  ‫112‬   ‫6.17‬  ‫105‬                     ‫اىَعهذ اىطجٍ/ثغذاد ثبة اىَعظٌ‬   ‫108‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫011‬  ‫011‬  ‫962‬   ‫7.38‬  ‫685‬                     ‫اىَعهذ اىطجٍ/ثغذاد ثبة اىَعظٌ‬   ‫108‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫8441‬  ‫8441‬  ‫331‬   ‫66‬  ‫264‬                          ‫ٍعهذ اىزنْيىجُب/ثغذاد‬  ‫208‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫742‬  ‫342‬  ‫25‬   ‫46‬  ‫844‬                       ‫ٍعهذ اىفْىُ/اىزطجُقُخ ثغذاد‬  ‫308‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫58‬   ‫58‬  ‫36‬   ‫1.76‬  ‫074‬                       ‫ٍعهذ اىفْىُ/اىزطجُقُخ ثغذاد‬  ‫308‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫104‬  ‫104‬  ‫321‬   ‫6.46‬  ‫254‬                        ‫ٍعهذ اعذاد/اىَذرثُِ ثغذاد‬  ‫408‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫9002‬  ‫7002‬  ‫45‬   ‫16‬  ‫724‬                          ‫ٍعهذ االدارح/اىرصبفخ‬  ‫508‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫682‬  ‫682‬  ‫76‬   ‫3.56‬  ‫754‬                          ‫ٍعهذ االدارح/اىرصبفخ‬  ‫508‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫6441‬  ‫9141‬  ‫05‬   ‫9.95‬  ‫914‬                        ‫ٍعهذ االدارح/اىزقٍْ ثغذاد‬  ‫608‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫021‬  ‫021‬  ‫26‬   ‫4.66‬  ‫564‬                        ‫ٍعهذ االدارح/اىزقٍْ ثغذاد‬  ‫608‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫105‬  ‫105‬  ‫932‬   ‫4.67‬  ‫535‬                   ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ ثغذاد اىَْصىر‬   ‫708‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫662‬  ‫662‬  ‫102‬   ‫3.76‬  ‫174‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىَىصو‬   ‫118‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬   ‫98‬   ‫98‬  ‫532‬   ‫6.28‬  ‫875‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىَىصو‬   ‫118‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫608‬  ‫608‬  ‫501‬   ‫95‬  ‫314‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىَىصو‬   ‫218‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫081‬  ‫081‬  ‫75‬   ‫6.95‬  ‫714‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/ادارٌ اىَىصو‬   ‫318‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫745‬  ‫745‬  ‫35‬   ‫1.75‬  ‫004‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/ادارٌ اىَىصو‬   ‫318‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫8221‬  ‫5281‬  ‫05‬   ‫9.05‬  ‫653‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/ادارٌ ُّْىي‬   ‫618‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫156‬  ‫156‬  ‫45‬   ‫1.15‬  ‫853‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/ادارٌ ُّْىي‬   ‫618‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫183‬  ‫183‬  ‫051‬   ‫9.05‬  ‫653‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/زراعٍ ٍىصو‬    ‫718‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫591‬  ‫591‬  ‫581‬   ‫1.76‬  ‫074‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىجصرح‬   ‫128‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬   ‫56‬   ‫56‬  ‫362‬   ‫9.97‬  ‫955‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىجصرح‬   ‫128‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫155‬  ‫155‬  ‫631‬   ‫1.26‬  ‫534‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىجصرح‬   ‫228‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫804‬  ‫604‬  ‫05‬   ‫3.16‬  ‫924‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىجصرح‬   ‫328‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫112‬  ‫012‬  ‫55‬   ‫4.06‬  ‫324‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىجصرح‬   ‫328‬
                           ‫22 ‪18 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫441‬  ‫341‬   ‫502‬   ‫9.86‬  ‫284‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىنىفخ‬  ‫138‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫84‬  ‫84‬   ‫352‬   ‫9.18‬  ‫375‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىنىفخ‬  ‫138‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫012‬  ‫012‬   ‫821‬   ‫7.95‬  ‫814‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىنىفخ‬  ‫238‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫201‬  ‫101‬   ‫05‬   ‫9.26‬  ‫044‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىنىفخ‬  ‫338‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫85‬   ‫26‬  ‫434‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىنىفخ‬  ‫338‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫051‬  ‫051‬   ‫251‬   ‫35‬  ‫173‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىسراعٍ اىنىفخ‬  ‫438‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫144‬  ‫144‬   ‫911‬   ‫4.65‬  ‫593‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىْجف‬   ‫538‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫925‬  ‫725‬   ‫05‬   ‫3.85‬  ‫804‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىْجف‬  ‫638‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫002‬  ‫002‬   ‫25‬   ‫9.05‬  ‫653‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىْجف‬  ‫638‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫38‬  ‫18‬   ‫05‬   ‫85‬  ‫604‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ اىْجف‬   ‫738‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫05‬  ‫05‬   ‫45‬   ‫7.45‬  ‫383‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ اىْجف‬   ‫738‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫101‬  ‫001‬   ‫632‬   ‫7.57‬  ‫035‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىنىد‬  ‫148‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫182‬  ‫182‬   ‫111‬   ‫6.75‬  ‫304‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىنىد‬  ‫248‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫03‬  ‫03‬   ‫45‬   ‫3.16‬  ‫924‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىنىد‬  ‫348‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫763‬  ‫563‬   ‫05‬   ‫4.16‬  ‫034‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىنىد‬  ‫348‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫143‬  ‫143‬   ‫901‬   ‫1.35‬  ‫273‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىصىَرح‬   ‫448‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫302‬  ‫302‬   ‫25‬   ‫9.75‬  ‫504‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىصىَرح‬  ‫548‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫26‬   ‫06‬  ‫024‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىصىَرح‬  ‫548‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫113‬  ‫113‬   ‫501‬   ‫9.15‬  ‫363‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىحىَجخ‬   ‫258‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫295‬  ‫017‬   ‫05‬   ‫1.15‬  ‫853‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىحىَجخ‬  ‫358‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫761‬   ‫6.55‬  ‫983‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىسراعٍ اىحىَجخ‬   ‫458‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫674‬  ‫674‬   ‫311‬   ‫9.95‬  ‫914‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ ثبثو‬  ‫168‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫278‬  ‫278‬   ‫15‬   ‫95‬  ‫314‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ ثبثو‬  ‫268‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫57‬  ‫57‬   ‫66‬   ‫6.06‬  ‫424‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ ثبثو‬  ‫268‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫57‬  ‫57‬   ‫202‬   ‫4.96‬  ‫684‬                         ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ ثبثو‬  ‫368‬
                           ‫22 ‪19 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬               ‫اىرٍس‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫52‬  ‫52‬   ‫352‬   ‫1.28‬  ‫575‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ ثبثو‬  ‫368‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫602‬   ‫6.46‬  ‫254‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىعَبرح‬  ‫078‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫02‬  ‫02‬   ‫742‬   ‫1.67‬  ‫335‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىعَبرح‬  ‫078‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫823‬  ‫153‬   ‫001‬   ‫1.45‬  ‫973‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىعَبرح‬  ‫178‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫923‬  ‫423‬   ‫05‬   ‫1.85‬  ‫704‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىعَبرح‬  ‫278‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫16‬  ‫06‬   ‫05‬   ‫9.55‬  ‫193‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىعَبرح‬  ‫278‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫152‬  ‫152‬   ‫211‬   ‫4.85‬  ‫904‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىَسُت‬   ‫188‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫02‬  ‫02‬   ‫16‬   ‫9.16‬  ‫334‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىَسُت‬  ‫288‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫824‬  ‫624‬   ‫36‬   ‫4.75‬  ‫204‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىَسُت‬  ‫288‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫623‬  ‫623‬   ‫051‬   ‫05‬  ‫053‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىسراعٍ اىَسُت‬   ‫388‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫841‬  ‫652‬   ‫021‬   ‫7.35‬  ‫673‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىشطرح‬   ‫198‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫261‬  ‫261‬   ‫75‬   ‫7.26‬  ‫934‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىشطرح‬  ‫298‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫051‬  ‫051‬   ‫051‬   ‫6.45‬  ‫283‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىسراعٍ اىشطرح‬   ‫398‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫002‬  ‫002‬   ‫801‬   ‫6.35‬  ‫573‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىسَبوح‬  ‫109‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫01‬  ‫01‬   ‫05‬   ‫1.46‬  ‫944‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىسَبوح‬  ‫209‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫221‬  ‫221‬   ‫16‬   ‫9.46‬  ‫454‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىسَبوح‬  ‫209‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬   ‫1‬   ‫1‬   ‫242‬   ‫4.68‬  ‫506‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىسَبوح‬  ‫309‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬   ‫4‬   ‫4‬   ‫791‬   ‫4.96‬  ‫684‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىسَبوح‬  ‫309‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫09‬  ‫09‬   ‫091‬   ‫7.56‬  ‫064‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ ثعقىثخ‬  ‫619‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫03‬  ‫03‬   ‫622‬   ‫3.67‬  ‫435‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ ثعقىثخ‬  ‫619‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫502‬  ‫502‬   ‫021‬   ‫6.26‬  ‫834‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ ثعقىثخ‬  ‫719‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫051‬  ‫051‬   ‫06‬   ‫1.16‬  ‫824‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ ثعقىثخ‬  ‫819‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫563‬  ‫563‬   ‫75‬   ‫4.26‬  ‫734‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ ثعقىثخ‬  ‫819‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫25‬  ‫25‬   ‫142‬   ‫77‬  ‫935‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىقبدسُخ‬  ‫129‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫651‬  ‫651‬   ‫581‬   ‫56‬  ‫554‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىقبدسُخ‬  ‫129‬
                           ‫22 ‪20 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫991‬  ‫852‬   ‫701‬   ‫6.25‬  ‫863‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىقبدسُخ‬   ‫229‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫825‬  ‫325‬   ‫05‬   ‫9.06‬  ‫624‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىقبدسُخ‬  ‫329‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫46‬  ‫221‬   ‫05‬   ‫3.45‬  ‫083‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىقبدسُخ‬  ‫329‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫022‬   ‫67‬  ‫235‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ مرثالء‬  ‫039‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫512‬  ‫512‬   ‫821‬   ‫7.06‬  ‫524‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ مرثالء‬   ‫139‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫663‬  ‫563‬   ‫05‬   ‫7.16‬  ‫234‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ مرثالء‬  ‫239‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫091‬  ‫091‬   ‫65‬   ‫1.85‬  ‫704‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ مرثالء‬  ‫239‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬   ‫6‬   ‫6‬   ‫35‬   ‫1.56‬  ‫654‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ مرمىك‬   ‫049‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫82‬  ‫82‬   ‫05‬   ‫6.16‬  ‫134‬                        ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ مرمىك‬   ‫049‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫32‬  ‫32‬   ‫322‬   ‫97‬  ‫355‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ مرمىك‬   ‫149‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫86‬  ‫86‬   ‫691‬   ‫9.56‬  ‫164‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ مرمىك‬   ‫149‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫764‬  ‫664‬   ‫911‬   ‫4.06‬  ‫324‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ مرمىك‬   ‫249‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫061‬  ‫061‬   ‫35‬   ‫4.95‬  ‫614‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ مرمىك‬   ‫349‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫016‬  ‫806‬   ‫05‬   ‫7.75‬  ‫404‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ مرمىك‬   ‫349‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫07‬  ‫07‬   ‫022‬   ‫9.47‬  ‫425‬                       ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ االّجبر‬  ‫059‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫152‬  ‫152‬   ‫811‬   ‫3.36‬  ‫344‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ االّجبر‬  ‫159‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫037‬  ‫037‬   ‫65‬   ‫1.75‬  ‫004‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ االّجبر‬  ‫259‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫001‬  ‫001‬   ‫85‬   ‫4.26‬  ‫734‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ االّجبر‬  ‫259‬
 ‫اّثً‬  ‫عيٍَ‬  ‫06‬  ‫06‬   ‫181‬   ‫4.17‬  ‫005‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىْبصرَخ‬   ‫069‬
 ‫رمر‬  ‫عيٍَ‬  ‫02‬  ‫02‬   ‫742‬   ‫4.08‬  ‫365‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىْبصرَخ‬   ‫069‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫002‬  ‫002‬   ‫011‬   ‫1.16‬  ‫824‬                    ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىْبصرَخ‬   ‫169‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫825‬  ‫725‬   ‫65‬   ‫4.06‬  ‫324‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىْبصرَخ‬   ‫269‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫051‬  ‫051‬   ‫05‬   ‫7.05‬  ‫553‬                     ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىْبصرَخ‬   ‫269‬
‫ٍخزيط‬  ‫ادثٍ‬  ‫16‬  ‫16‬   ‫15‬   ‫9.95‬  ‫914‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ اىْبصرَخ‬   ‫369‬
‫ٍخزيط‬  ‫عيٍَ‬  ‫01‬  ‫01‬   ‫66‬   ‫3.36‬  ‫344‬                      ‫اىَعهذ اىزقٍْ/فْىُ اىْبصرَخ‬   ‫369‬
                           ‫22 ‪21 of‬‬
                   ‫اىحذود اىذُّب ىيعبً اىذراسٍ 1102-2102‬


‫اىَجَىع اىَعذه اىَفبظيخ اىَخطط اىَشغىه اىفرع اىجْس‬           ‫اسٌ اىنيُخ او اىَعهذ‬                ‫اىرٍس‬
‫عيٍَ ٍخزيط‬  ‫011‬  ‫011‬   ‫911‬   ‫6.46‬  ‫254‬                ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىزنْيىجٍ اىذور (صالح اىذَِ)‬  ‫079‬
‫ادثٍ ٍخزيط‬  ‫261‬  ‫261‬   ‫15‬   ‫3.16‬  ‫924‬                 ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىذور (صالح اىذَِ)‬  ‫179‬
‫عيٍَ ٍخزيط‬   ‫51‬   ‫51‬   ‫26‬   ‫3.66‬  ‫464‬                 ‫اىَعهذ اىزقٍْ/االدارٌ اىذور (صالح اىذَِ)‬  ‫179‬
‫عيٍَ ٍخزيط‬  ‫021‬  ‫021‬   ‫252‬   ‫4.47‬  ‫125‬                  ‫اىَعهذ اىزقٍْ/اىطجٍ اىذور (صالح اىذَِ)‬  ‫279‬
                           ‫22 ‪22 of‬‬

								
To top