Docstoc

Swamp Gas - Wydzia_ Fizyki_ Astronomii i Informatyki Stosowanej

Document Sample
Swamp Gas - Wydzia_ Fizyki_ Astronomii i Informatyki Stosowanej Powered By Docstoc
					                Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
           Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
     Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów
                        Krzysztof Opaliński


  Internetowy spis haseł
Słownika polszczyzny XVI wieku
oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                             praca dyplomowa
                      przygotowana pod kierunkiem
                       dr. hab. Piotra Pepłowskiego            Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                    założenia pracy
   ◊ opracowanie projektu dygitalizacji
    papierowej wersji spisu haseł rozszerzonego o
    dodatkowe dane słownikowe

   ◊ zastosowanie powszechnych technologii
    internetowych

   ◊ zastosowanie darmowych narzędzi

Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                        stan obecny
             karta indeksu                           hasło drukowane


Krzysztof Opaliński                                              Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
           technologie użyte w pracy
      ◊ SQL – Structured Query Language

      ◊ XHTML – eXtensible HyperText
                Markup Language

      ◊ CSS – Cascading Style Sheets

      ◊ PHP – Pre Hypertext Processor

Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
              zastosowane narzędzia
      ◊ XAMPP – zintegrowane środowisko serwerowe
                   (Apache, MySQL, PHP)

      ◊ MySQL Workbench – narzędzie do projektowania
                    i zarządzania bazą MySQL

      ◊ phpMyAdmin – aplikacja PHP do zarządzania bazą MySQL
                     przez przeglądarke internetową

      ◊ kED – edytor tekstowy wspomagający pisanie skryptów

      ◊ inne narzędzia: IrfanView, GIMP, przeglądarki internetowe


Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                projekt bazy danych
                  schemat relacji zaprojektowany w MySQL Workbench


Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                projekt bazy danych
                                 PRIMARY KEY tabeli głównej
                                 dla innych tabel stanowi FOREIGN KEY
                      tabela HASLA – główna tabela bazyKrzysztof Opaliński                                         Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                projekt bazy danych
                                tabela FREKWENCJA przechowuje dane
                                lokalizacyjne każdego wystąpienia
                                danego hasła w tekstach źródłowych


                                widok FREQ zlicza wystąpienia w tabeli
                                FREKWENCJA za pomocą prostego
                                zapytania SQL
      CREATE VIEW freq AS SELECT id_Hasla, sum(liczba) AS suma FROM frekwencja GROUP BY id_Hasla


              liczenie ogólnej liczby wystąpień hasła odbywa się w widokuKrzysztof Opaliński                                         Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                projekt bazy danych
              fragment skryptu SQL wygenerowanego przez MySQL WorkbenchKrzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                       baza danych
   skrypt SQL można wkleić w okno zakładki SQL
                    lub wskazać plik skryptu w zakładce IMPORT

                      skrypt SQL uruchomiony w phpMyAdminKrzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                       baza danych
                        struktura bazy w phpMyAdminKrzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                     aplikacja PHP

          kod PHP obsługujący bazę danych spisu haseł
       stanowi integralną część serwisu WWW poświęconego
            Słownikowi polszczyzny XVI wieku
                   serwis WWW Słownika polszczyzny XVI wiekuKrzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
                     aplikacja PHP
                        trzy moduły aplikacji
    1. moduł wyszukiwania danych               2. moduł wprowadzania danych,
    (ogólny dostęp)                      3. moduł modyfikacji danych
                                 (dostęp autoryzowany:
                                 pliki .htaccess i .htpasswd)
Krzysztof Opaliński                                        Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      1. moduł wyszukiwania danych
                                              zapytania SQL dotyczące
                                              tylko jednej tabeli relacji
                                                   – tabeli HASLA
                                          zapytania SQL pobierające
                                          dane z kilku tabel
Krzysztof Opaliński                                                Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      1. moduł wyszukiwania danych
                                          zapytanie SQL dotyczące tylko
                                          tabeli HASLA użyte w funkcji
                                          formułującej listę haseł
Krzysztof Opaliński                                            Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      1. moduł wyszukiwania danych
      zapytania SQL pobierające dane z kilku tabel w instrukcji IF w zależności od zadanych parametrów


Krzysztof Opaliński                                           Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      1. moduł wyszukiwania danych
   wynik zapytania – lista haseł         linki do strony z serią
         szczegółowych zapytań SQL
Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      1. moduł wyszukiwania danych
             seria zapytań SQL pobierająca dane z różnych tabel i wyświetlająca wyniki


Krzysztof Opaliński                                         Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      2. moduł wprowadzania danych
             wprowadzanie danych w kolejnych formularzach


Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
Internetowy spis haseł Słownika polszczyzny XVI wieku oparty o bazę MySQL i aplikację PHP
      2. moduł wprowadzania danych
              sprawdzenie danych przed wprowadzeniem do bazy


Krzysztof Opaliński                                     Toruń 2010
    3. moduł modyfikacji danych
formularz wyboru hasła do edycji
    arkusz edycji hasła
    3. moduł modyfikacji danych
            pobrane istniejących danych do formularza
edycja rubryki hasła
            – instrukcja SELECT

                       usunięcie wpisu
                       instrukcją DELETE
                     nadpisanie danych
                     instrukcją UPDATE             dodanie nowego wpisu
             instrukcją INSERT
   3. moduł modyfikacji danych
          kasowanie całego hasławywołanie funkcji PHP
z instrukcją DELETE
                    wynik
                pamięci
Prof. dr. hab. Franciszka Pepłowskiego
             (1921 – 2009)
Dziękuję za uwagę

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:2/7/2013
language:Polish
pages:25