Docstoc

Contoh undangan Sederrhana syukuran Haji

Document Sample
Contoh undangan Sederrhana syukuran Haji Powered By Docstoc
					Wamatussafar
ULEMAN
Walimatusyafar

………,Agustus 2012
                      Kahatur Bapa / Ibu / Saderek                      M
Assalaamu ‘alaikum Warohmatullohi WabarokaatuhMugia disarengan ku Rahmat sareng Ridlo Alloh SWT, sim kuring dina tahun ieu
Insya Alloh gaduh maksad ngalaksanakeun ibadah haji ka tanah suci Mekah
AlMukarromah. Sateacan mios bade ngayakeun riungan dina raraga
Walimatussafar, waktosna :

        Dinten / ping :    / Agustus 2012

        Tabuh     : 09.00

         Tempat     : Mesjid Kholid Perum Sawati Mas

         Mubaligh     : K H Hidayat Pim Ponpes Daru Zahra
Ciparanten

                    Kurniabakti Ciawi

Pidu ‘ ana anu kasuhun pamugi Bapa / Ibu / Saderek kersa sumping ngaluuhan
dina waktosna , hatur nuhun.

Wassalaamu ‘alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh            Dra. Ai Saripah Husna Raudah

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:246
posted:2/6/2013
language:
pages:1
Description: format surat undangan sederhana untuk walimasafar / syukuran keberangkatan haji.