Bilaga 3a Ramavtalsprislista rev. 120607 by shitingting

VIEWS: 38 PAGES: 1347

									                                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                Sid 1 (1347)
                                          Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
   Prislista Proact 2011-03-28
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                       Funk.
                                                                            Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                        Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
1                        Beskrivning                                  SEK      %     SEK       SEK SEK
 2          PRODUKTER
 3
 4
 5  NOVASCALE TOWER / RACK SERVERS
 6  ASST Små Servrar
 7
 8  NovaScale T810
 9  NovaScale T810 SATA model 0 - no processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD                 BASBT810XX9901     3,008    15%    2,556    2,125   1,814
10  NovaScale T810 SCSI model 0 - no processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD                 BASBT810XX9902     2,975    15%    2,528    2,125   1,814
11
12  NovaScale T820
13  Novascale T820 SATA Tower Model 0 - no processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD              BASBT820XX9901     4,522    15%    3,844    2,125   1,814
14  Novascale T820 SAS Tower Model 0 - no processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD               BASBT820XX9902     4,522    15%    3,844    2,125   1,814
15
16  NovaScale T840
17  Bull Novascale T840 SATA fixed PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD      BASBT840XX9901     4,791    15%    4,072    2,125   1,814
18  Bull Novascale T840 SATA hotswap PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD     BASBT840XX9904     4,497    15%    3,822    2,125   1,814
19  Bull Novascale T840 SCSI fixed PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD      BASBT840XX9902     4,791    15%    4,072    2,125   1,814
20  Bull Novascale T840 SCSI hotswap PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD     BASBT840XX9905     4,497    15%    3,822    2,125   1,814
21  Novascale T840 SAS fixed PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD         BASBT840XX9906     4,748    15%    4,035    2,125   1,814
22  Novascale T840 SAS hotswap PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD        BASBT840XX9903     5,427    15%    4,613    2,125   1,814
23
24  NovaScale T860
25  NovaScale T860 Model 0 - no proc, no RAM, no HDD, No CD-ROM, No FDD                  BASBT860XX9901    11,046    15%    9,389    3,090   2,318
26
27  NovaScale R410
28  NovaScale R410 SATA model 0 - No processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD                 BASBR410XX9901     4,160    15%    3,536    2,418   1,814
29  NovaScale R410 SATA model 0 RnR - No processor, no RAM, no CD-ROM, no FDD               BASBR410XXBR01     4,229    15%    3,595    2,418   1,814
30
31
32  NovaScale R440
33  Novascale R440 SATA fixed PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no DVD, no FDD          BASBR440XX9902    10,029    15%    8,525    2,821   2,116
34  Novascale R440 SAS hotswap PSU Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no DVD, no FDD         BASBR440XX9901    11,242    15%    9,556    2,821   2,116
                                                  Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                  Sid 2 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                         Funk.
                                                                              Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                         Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
1                        Beskrivning                                   SEK      %     SEK       SEK SEK
35  Novascale R440 SATA fixed PSU Model 0 RnR - no Processor, no RAM, no HDD, no DVD, no FDD         BASBR440XXBR02     10,075    15%    8,564    2,821   2,116
36  Novascale R440 SAS hotswap PSU Model 0 RnR - no Processor, no RAM, no HDD, no DVD, no FDD         BASBR440XXBR01     11,300    15%    9,605    2,821   2,116
37
38  NovaScale R460
39  Novascale R460 SAS Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD               BASBR460XX9901     13,287    15%    11,294    4,299   3,224
40  Novascale R460 SATA Model 0 - no Processor, no RAM, no HDD, no DVd, no FDD                BASBR460XX9902     13,287    15%    11,294    4,299   3,224
41  Novascale R460 SAS Model 0 RnR - no Processor, no RAM, no HDD, no CD-ROM, no FDD             BASBR460XXBR01     13,461    15%    11,442    4,299   3,224
42  Novascale R460 SATA Model 0 RnR - no Processor, no RAM, no HDD, no DVd, no FDD              BASBR460XXBR02     13,461    15%    11,442    4,299   3,224
43
44  NovaScale R620
45                                                      BASBR620LX9901
   NovaScale R620 LR Rack (4U) Model 0 - Dual CPU I/O Module, Air-Cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video           58,557    15%    49,773    17,466  13,099
46                                                      BASBR620MX9901
   NovaScale R620 MR Rack (4U) Model 0 - Dual CPU I/O Module, Water-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video          61,861    15%    52,582    17,466  13,099
47                                                      BASBR620LXBR01
   NovaScale R620-LR Rack (4U) RnR Model 0 - Dual CPU I/O Module, Air-Cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video         58,765    15%    49,950    17,466  13,099
48                                                      BASBR620MXBR01
   NovaScale R620-MR Rack (4U) RnR Model 0 - Dual CPU I/O Module, Water-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video        62,069    15%    52,759    17,466  13,099
49                                                      BASBR620LR9901
   NovaScale R620 E1 LR Rack (4U) Model 0 - Dual CPU I/O Module, Air-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video         58,557    15%    49,773    17,466  13,099
50                                                      BASBR620LRBR01
   NovaScale R620 E1 LR Rack (4U) RnR Model 0 - Dual CPU I/O Module, Air-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video       58,557    15%    49,773    17,466  13,099
51                                                      BASBR620MR9901
   NovaScale R620 E1 MR Rack (4U) Model 0 - Dual CPU I/O Module, Liquid-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video        61,861    15%    52,582    17,466  13,099
52                                                      BASBR620MRBR01
   NovaScale R620 E1 MR Rack (4U) RnR Model 0 - Dual CPU I/O Module, Liquid-cooled, no CPU, no RAM, no HDD, CD-ROM, Video      61,861    15%    52,582    17,466  13,099
53
54
55  ASM Medelstora Servrar
56
57  NovaScale T880
58  NovaScale T880 G8/T Model 0 - RAID - 3 PS - No proc, no OD, no RAM, no HDD, FDD              BASBT880XX9901     37,726    15%    32,067    8,061   6,046
59
60  NovaScale R480
61  NovaScale R480 G8 Model 0 - RAID - 2 PS - No proc, no OD, no RAM, no HDD, no FDD             BASBR480XX9901     32,500    15%    27,625    7,195   6,046
62  NovaScale R480 G8/T Model 0 - RAID - 2 PS - No proc, no OD, no RAM, no HDD, no FDD            BASBR480XX9902     32,928    15%    27,989    7,195   6,046
63  NovaScale R480 G8 Model 0 RnR - RAID - 2 PS - No proc, no OD, no RAM, no HDD, no FDD           BASBR480XXBR01     32,862    15%    27,934    7,195   6,046
64  NovaScale R480 G8/T Model 0 RnR - RAID - 2 PS - No proc, no OD, no RAM, no HDD, no FDD          BASBR480XXBR02     32,280    15%    27,438    7,195   6,046
65  NovaScale R480 E1 TGT Model 0 - RAID - 2 PS - 1 MRB - I/O MRB - No proc, no OD, no RAM, no HDD, no FDD  BASBR480E199901    29,601    15%    25,161    7,195   6,147
66
67  NAS Pro 600
68  Bull NAS Pro 600 Appliance - No CPU, Dual GbEth, WSS2003, no RAM, no HDD                 BASBNAS6009903     19,062    15%    16,203    4,299   3,224
                                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                Sid 3 (1347)
                                         Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                       Funk.
                                                                            Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                       Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                 SEK      %     SEK       SEK SEK
 69  Bull NAS Pro 600 Gateway - No CPU, Dual GbEth, WSS2003, 2x73GB/10K HDD Raid1, no RAM          BASBNAS6009904    21,929    15%    18,639    4,299   3,224
 70  Bull NAS Pro 600 Appliance RnR - No CPU, Dual GbEth, WSS2003, no RAM, no HDD              BASBNAS600BR03    19,062    15%    16,203    4,299   3,224
 71  Bull NAS Pro 600 Gateway RnR - No CPU, Dual GbEth, WSS2003, 2x73GB/10K HDD Raid1, no RAM        BASBNAS600BR04    21,929    15%    18,639    4,299   3,224
 72
 73  MONITORS
 74  17" CRT Monitor - SyncMaster 797MB                                   CRTH001-1700      1,329    15%    1,130    1,075    806
 75  15" LCD Monitor - SyncMaster 540N                                   LCDH007-1500      1,866    15%    1,586    1,075    806
 76  17" LCD Monitor - SyncMaster 740N                                   LCDH009-1700      2,037    15%    1,731    1,075    806
 77  19" LCD Monitor - SyncMaster 940N                                   LCDH010-1900      2,427    15%    2,063    1,075    806
 78  21" LCD Monitor - SyncMaster 214T                                   LCDH008-2100      7,318    15%    6,220    1,075    806
 79
 80  ADD-ON SERVER ACCESSORIES
 81  PROCESSORS
 82  Xeon 2.6GHz/512KB/400 Processor Kit                                  APC-2875-1C-00     2,500    15%    2,125    Ingår
 83  Xeon 2.8GHz/512KB/400 Processor Kit - 120Rc-1                             APC-2876-1C-00     2,890    15%    2,457    Ingår
 84  Xeon 2.4GHz/512KB Processor kit                                    APC-2826-1C-00     2,256    15%    1,918    Ingår
 85  Xeon 2.8GHz/512KB Processor kit                                    APC-2828-1C-00     2,769    15%    2,353    Ingår
 86
 87  Xeon 2.8GHz/1MB/800 Processor Kit                                   APC-3130-1C-00     2,525    15%    2,146    Ingår
 88  Xeon 3.2GHz/1MB/800 Processor Kit                                   APC-3134-1C-00     3,781    15%    3,214    Ingår
 89  Xeon 3.4GHz/1MB/800 Processor Kit                                   APC-3136-1C-00     5,293    15%    4,499    Ingår
 90  Xeon 3.6GHz/1MB/800 Processor Kit                                   APC-3138-1C-00     7,891    15%    6,707    Ingår
 91
 92  Intel Xeon 2.8GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3110-1C-00     2,427    15%    2,063    Ingår
 93  Intel Xeon 3.0GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3111-1C-00     2,720    15%    2,312    Ingår
 94  Intel Xeon 3.2GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3112-1C-00     3,683    15%    3,131    Ingår
 95  Intel Xeon 3.4GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3113-1C-00     5,196    15%    4,416    Ingår
 96  Intel Xeon 3.6GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3114-1C-00     7,793    15%    6,624    Ingår
 97  Intel Xeon 3.8GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3115-1C-00     9,537    15%    8,107    Ingår
 98  Intel Xeon 2.8GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3140-1C-00     2,525    15%    2,146    Ingår
 99  Intel Xeon 3.0GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3143-1C-00     2,720    15%    2,312    Ingår
100  Intel Xeon 3.2GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3145-1C-00     3,830    15%    3,255    Ingår
101  Intel Xeon 3.6GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3149-1C-00     7,952    15%    6,759    Ingår
102  Intel Xeon 3.8GHz/2MB/800MHz with EM64T                                APC-3155-1C-00     9,635    15%    8,190    Ingår
                                               Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                               Sid 4 (1347)
                                         Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                      Funk.
                                                                           Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                     Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                SEK      %     SEK       SEK SEK
103  Intel Xeon 2.8GHz/2MB/800MHz with EM64T                               APC-3141-1C-00     2,720    15%    2,312    Ingår
104  Intel Xeon 3.0GHz/2MB/800MHz with EM64T                               APC-3142-1C-00     2,720    15%    2,312    Ingår
105  Intel Xeon 3.2GHz/2MB/800MHz with EM64T                               APC-3144-1C-00     3,781    15%    3,214    Ingår
106  Intel Xeon 3.4GHz/2MB/800MHz with EM64T                               APC-3146-1C-00     5,293    15%    4,499    Ingår
107  Intel Xeon 3.6GHz/2MB/800MHz with EM64T                               APC-3148-1C-00     7,891    15%    6,707    Ingår
108
109  Xeon MP 2GHz/1MB/400 Processor kit - 140Hb/140Rc4                          APC-2930-1C-00     9,562    15%    8,127    Ingår
110
111  Xeon MP 3.16GHz/1MB/667 Processor kit                                APC-3230-1C-00     8,574    15%    7,288    Ingår
112  Xeon MP 3.66GHz/1MB/667 Processor kit                                APC-3231-1C-00     11,220    15%    9,537    Ingår
113  Xeon MP 2.66GHz/2x1MB/667 7020 Processor kit                            APC-3430-1C-00     13,574    15%    11,538    Ingår
114  Xeon MP E7310 1.6G/1066/2x2M QC 80W processor kit                          CPUXEON1.699916     8,232    15%    6,972    Ingår
115
116  MEMORY
117  4GB ECC (2x 2GB) DDR266 registered SDRAM Memory upgrade kit - 120Mf                 AMS-1042-00-00     9,074    15%    7,713    Ingår
118  4GB ECC (4x1GB) DDR200 registered SDRAM Memory upgrade kit - 140Hd/140Rc4              AMS-8040-00-00     6,708    15%    5,702    Ingår
119  256MBB ECC (1x 256MB) DDR 400 Unbuffered Memory kit                         AMS-3257-00-00      341    15%     290    Ingår
120  512MBB ECC (1x 512MB) DDR 400 Unbuffered Memory kit                         AMS-3512-00-00      659    15%     560    Ingår
121  1GB ECC (1x 1GB) DDR 400 Unbuffered Memory kit                           AMS-3010-00-00     1,488    15%    1,265    Ingår
122  512MB DDR2-533 ECC SDRAM (1x 512MB)                                 AMS-4605-00-00      646    15%     549    Ingår
123  1GB DDR2-553 ECC SDRAM (1x 1GB)                                   AMS-4610-00-00      988    15%     840    Ingår
124  1GB ECC (2x512MB) DDR2 400 SDRAM Memory upgrade kit (LP)                      AMS-4312-00-00     1,305    15%    1,109    Ingår
125  2GB ECC (2x1GB) DDR2 400 SDRAM Memory upgrade kit (LP)                       AMS-4322-00-00     2,525    15%    2,146    Ingår
126  4GB ECC (2x2GB) DDR2 400 SDRAM Memory upgrade kit (LP)                       AMS-4342-00-00     10,013    15%    8,511    Ingår
127  1GB ECC (2x 512MB) DDR333 registered SDRAM Memory                          AMS-4011-00-00     1,634    15%    1,389    Ingår
128  2GB ECC (2x 1GB) DDR333 registered SDRAM Memory                           AMS-4020-00-00     3,366    15%    2,861    Ingår
129  4GB ECC (2x 2GB) DDR333 registered SDRAM Memory                           AMS-4040-00-00     9,074    15%    7,713    Ingår
130  1GB ECC (2x512MB) DDR2 400 SDRAM Memory kit                             AMS-4310-00-00     1,305    15%    1,109    Ingår
131  2GB ECC (2x1GB) DDR2 400 SDRAM Memory kit                              AMS-4320-00-00     2,525    15%    2,146    Ingår
132  4GB ECC (2x2GB) DDR2 400 SDRAM Memory kit                              AMS-4340-00-00     4,732    15%    4,022    Ingår
133  Memory Board DDR2 400 HotPlug                                    AEX-4400-00-00     1,610    15%    1,368    Ingår
                                                     MEM4GBXXXX9993
134 4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                            3            3,647    15%    3,100    Ingår
135
                                       Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                      Sid 5 (1347)
                                 Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                                    Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                     Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                             Funk.
                                                                  Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning              Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                        SEK      %     SEK       SEK SEK
136  DISKS
137  250GB SATA HDD (7200rpm, 1") Hot-plug                       ADH-4251-00-00     1,183    15%    1,006    Ingår
138  250GB Serial-ATA Hard Disk Drive - 7200rpm - 3.5"                 ADH-4251-00-07      976    15%     829    Ingår
139  80GB 7200rpm SATA HDD                               ADH-4801-00-20      500    15%     425    Ingår
140  160GB 7200rpm SATA HDD                               ADH-4161-00-10      634    15%     539    Ingår
141  150GB 10Krpm SATA HDD (WD1500)                           ADH-4152-00-00     1,671    15%    1,420    Ingår
142  250GB 7200rpm SATA HDD                               ADH-4251-00-20      744    15%     632    Ingår
143  80GB 7200rpm SATA2 HDD                               ADH-5802-00-00      500    15%     425    Ingår
144  160GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5162-00-00      634    15%     539    Ingår
145  250GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5252-00-00      744    15%     632    Ingår
146  500GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5502-00-00     1,622    15%    1,379    Ingår
147  36GB Ultra320 SCSI HDD (15Krpm, 1") 68pin                     BDH-2641-00-10     1,305    15%    1,109    Ingår
148  73GB Ultra320 SCSI HDD (10Krpm, 1") 68pin                     BDH-1741-00-10     1,403    15%    1,192    Ingår
149  73GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                       BDH-1741-00-17     1,403    15%    1,192    Ingår
150  146GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                       BDH-1141-00-17     1,793    15%    1,524    Ingår
151  36GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1621-00-17     1,451    15%    1,234    Ingår
152  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1721-00-17     1,403    15%    1,192    Ingår
153  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1121-00-17     1,793    15%    1,524    Ingår
154  73GB Ultra320 SCSI HDD (10Krpm, 1") 68pin                     BDH-1741-00-00     1,403    15%    1,192    Ingår
155  146GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                       BDH-1141-00-10     1,793    15%    1,524    Ingår
156  300GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                       BDH-1341-00-00     2,842    15%    2,415    Ingår
157  36GB Ultra320 SCSI HDD (15Krpm, 1") 68pin                     BDH-2641-00-00     1,366    15%    1,161    Ingår
158  73GB Ultra320 SCSI Non-HotSwap HDD (68pin, 10000rpm, 1")              BDH-1741-00-07     1,403    15%    1,192    Ingår
159  73GB Ultra320 SCSI HDD (10Krpm, 1") Hot-swap                    BDH-1771-00-00     1,403    15%    1,192    Ingår
160  146GB Ultra320 SCSI HDD (10Krpm, 1") Hot-swap                   BDH-1171-00-00     1,793    15%    1,524    Ingår
161  36GB Ultra320 SCSI HDD (15Krpm, 1"),Hot-swap                    BDH-2671-00-00     1,366    15%    1,161    Ingår
162  73GB Ultra320 SCSI HDD (15Krpm, 1"),Hot-swap                    BDH-2771-00-00     1,598    15%    1,358    Ingår
163  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1721-00-00     1,403    15%    1,192    Ingår
164  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1121-00-00     1,793    15%    1,524    Ingår
165  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1321-00-00     2,817    15%    2,395    Ingår
166  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-1322-00-00     2,805    15%    2,384    Ingår
167  36GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-2621-00-00     1,366    15%    1,161    Ingår
168  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-2721-00-00     1,598    15%    1,358    Ingår
169  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                         BDH-2121-00-00     2,744    15%    2,333    Ingår
                                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                    Sid 6 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                           Funk.
                                                                                Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                     SEK      %     SEK       SEK SEK
170 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                          BDH-2391-00-00      4,488    15%    3,815    Ingår
                                                          HDD73GBSAS9990
   73GB 10Krpm 2.5" SAS HotSwap HDD
171                                                        8            1,781    15%    1,514    Ingår
172  3x SCSI HotSwap HDD Cage                                           AZA-3371-00-07      2,122    15%    1,804    Ingår
173  3-drive Hot-swap HDD cage (w/ 3 carriers)                                  AZA-3371-00-00      1,366    15%    1,161    Ingår
174  6-drive Hot-swap U320 SCSI HDD cage (w/ carriers)                              AZA-3771-00-00      1,159    15%     985    Ingår
175  Hot-Plug carrier only (for open bay) - 120Rf-2                                ADH-3861-00-00       49    15%      41    Ingår
176
177  STORAGE ADAPTERS
178  32 bit PCI 2ch EIDE RAID board (Promise FastTrack 100TX2)                           AIF-0671-00-00      537    15%     456    Ingår
179  Adaptec SATAConnect 1205SA SATA 2-Channel Controller PCI 32-bit                        AIF-0599-00-00      341    15%     290    Ingår
180  Battery Backup Unit for Promise FastTrak SX4100                                APM-0675-00-00      488    15%     415    Ingår
181  Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 32/64-bit LP                        AIF-0594-00-00      768    15%     653    Ingår
182  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit                            AIF-0597-00-00     1,220    15%    1,037    Ingår
183  SecuRAID 114, 64 bit PCI Ultra320 SCSI Single Channel RAID card (mode 0, 1, 5, 0+1) including 64MB cache, drivers & doc.
                                                           AIF-0687-00-64     2,403    15%    2,042    Ingår
184  BBU for Securaid 114                                              APM-0687-00-00      659    15%     560    Ingår
185  BBU for Securaid 114 - 120Rf-2                                         APM-0687-00-LP      744    15%     632    Ingår
186  SecuRAID 321 - 64-bit PCI Ultra320 SCSI dual-channel RAID board, no cache, no BBU               AIF-0694-00-HU     3,171    15%    2,695    Ingår
187  128MB ECC cache                                                AMR-0412-00-00      500    15%     425    Ingår
188  256MB ECC Cache for SecuRAID 321                                        AMR-0425-00-00      817    15%     695    Ingår
189  BBU for Securaid 321                                              APM-0694-00-00      341    15%     290    Ingår
190  BBU for Securaid 321 - 120Rf-2                                         APM-0694-00-LP      427    15%     363    Ingår
191  BBU for Securaid 321 - 120Rd-1                                         APM-0694-00-1U      427    15%     363    Ingår
192
193  NETWORK ADAPTERS
194  Syskonnect SK-9E21 Single Port Gigabit Copper NIC (1x RJ45, PCI Express x1, WOL/ASF)             ALN-0430-00-00       549    15%     467    Ingår
195  Intel PRO/1000 GT Single Port Gigabit Copper NIC (1x10/100/1000, 1x RJ45, PCI 32-bit)            ALN-0422-00-00       256    15%     218    Ingår
196  Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fiber NIC (1x 10/100/1000, 1x LC, PCI-X 64-bit)            ALN-0413-00-00      2,086    15%    1,773    Ingår
197  64-bit PCI Dual Port Gigabit Ethernet Intel PRO/1000MT Adapter (Copper)                   ALN-0621-00-00      1,134    15%     964    Ingår
198  64-bit PCI Dual Port Gigabit Ethernet Intel PRO/1000MT Adapter (Copper)                   ALN-0621-00-LP      1,073    15%     912    Ingår
199
200  SERVER MANAGEMENT BOARDS
201  Standard Remote Management Card ( RMC) No Dianascope Licence                         AIF-0341-00-00       427    15%     363    Ingår
202  Advanced Remote Management Card ( A-RMC) No Dianascope Licence                        AIF-0351-00-00      1,927    15%    1,638    Ingår
                                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                    Sid 7 (1347)
                                               Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                                  Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                            Funk.
                                                                                 Pris      Funk. garanti
                          Produktbenämning                         Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                          Beskrivning                                    SEK      %     SEK       SEK SEK
203  NEC DianaScope Remote Management Software, 1 Client License                          NUL-DS00-00-00      524    15%     446    Ingår
204  Software Licence : NEC Dianascope 10 Client license                              NUL-DS10-00-00     5,171    15%    4,395    Ingår
205
206  VIDEO BOARDS
207  AGP video board with 64MB DDR (8X AGP w/ DVI, nVidia 380XGL)                          AVI-0126-00-00     1,549    15%    1,317    Ingår
208  AGP video board with 128MB DDR (8X AGP w/ DVI, nVidia FX500)                          AVI-0127-00-00     2,598    15%    2,208    Ingår
209  AGP video board with 64MB DDR (GeForce4MX ATX VGA AGP8X)                            AVI-0132-00-07      488    15%     415    Ingår
210  NVidia 6200LE Video Controller (16MB DDR3 video RAM, PCI express X16)                     AVI-0150-00-00      305    15%     259    Ingår
211
212  MEDIA & TAPES
213  3.5" 1.44MB Internal Floppy Disk Drive                                     ADF-0110-00-B0       61    15%      52    Ingår
214  External USB1.1 FDD 3.5" 1.44MB                                        ADF-0100-00-UB      268    15%     228    Ingår
215  Combo CD Writer / DVD drive : IDE 48X24X48X16X 1.6" - TM600/120Ef                       ADR-CMB1-00-06      415    15%     352    Ingår
216  DVD Writer +R9 IDE                                               ADR-DWR9-00-07      585    15%     498    Ingår
217  DVD-ROM 16X IDE Internal Drive Black                                      ADR-DV16-00-B8      232    15%     197    Ingår
218  CD-RW / DVD-ROM Combo 48X24X48X16X IDE                                     ADR-CMB1-00-B8      402    15%     342    Ingår
219  Combo CD Writer / DVD drive : IDE 24X8X24X10X Slim                               ADR-CMB2-00-B0      695    15%     591    Ingår
220  DVD Writer +R9 IDE Internal Drive Black                                    ADR-DWR9-00-B8      341    15%     290    Ingår
221  DVD-ROM 24X IDE (Slim)                                             DVDSLIMXXX99920      500    15%     425    Ingår
222  DAT72 (36/72GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                      ADT-7210-00-00     3,451    15%    2,934    Ingår
223  DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, Black)                   ADT-7210-00-BB     3,403    15%    2,892    Ingår
224  AIT-1 Turbo (40/104GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            ADT-4012-00-ID     4,000    15%    3,400    Ingår
225  AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")           ADT-4012-00-00     4,330    15%    3,680    Ingår
226  AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25") Black        ADT-4012-00-BB     4,525    15%    3,846    Ingår
227  AIT-1 Turbo (40/104GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25") Black         ADT-4012-00-IB     4,171    15%    3,545    Ingår
228  50/130GB SCSI AIT-2 internal tape drive (3.5")                                 ADT-5010-00-35     6,952    15%    5,909    Ingår
229  AIT-2 Turbo (80/200GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            ADT-8012-00-ID     8,098    15%    6,883    Ingår
230  AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")           ADT-8012-00-00     7,525    15%    6,396    Ingår
231  AIT-2 Turbo (80/200GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25", Black)        ADT-8012-00-IB     7,501    15%    6,376    Ingår
232  AIT-3 (100/260GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")              ADT-1026-00-00     13,013    15%    11,061    Ingår
233  LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit) Black            ADT-4112-00-00     10,696    15%    9,092    Ingår
234  LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)               ADT-4112-00-BB     10,757    15%    9,143    Ingår
235  LTO-3 (400/800GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                     ADT-8110-00-00     20,014    15%    17,012    Ingår
236  CABLES & MISCELLANEOUS
                                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                Sid 8 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                       Funk.
                                                                            Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                       Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                 SEK      %     SEK       SEK SEK
237  SCSI cable kit for internal UW Media device support (68-pin, 7 connectors)               ACN-0027-00-30      281    15%     238     Ingår
238  SCSI Tape Data Cable                                          ACN-0043-00-00      451    15%     384     Ingår
239  SCSI Tape Data Cable (for Split Back Plane)                              ACN-0044-00-00      659    15%     560     Ingår
240  SCSI cable Kit for internal HDD and Media device support for TM1300                  ACN-0030-00-30      281    15%     238     Ingår
241  SCSI Back Plane Interlink Cable                                    ACN-0032-00-00      146    15%     124     Ingår
242  External SCSI Data Cable (68-pin - HD connector)                            ACN-0034-00-00      171    15%     145     Ingår
243  External SCSI Data Cable (68-pin - VHD connector)                           ACN-0036-00-00      232    15%     197     Ingår
244  SCSI cable for hot-swap HDD cage interconnect                             ACN-0037-00-00      146    15%     124     Ingår
245  DataCable SCSI for internal tape connect- 68pin-HD-Internal -                     ACN-0039-00-00      220    15%     187     Ingår
246  Cluster inter-node heartbit cable                                   ACN-0100-00-00      61    15%     52     Ingår
247  Cluster InterNode 10/100/1000Mbps Heartbeat Cable (5m, RJ45 Connectors, Red)              ACN-0110-00-00      61    15%     52     Ingår
248  DB9 Serial Data Cable (10-Pin, 30cm)                                  AIF-5510-00-07      24    15%     21     Ingår
249  IEEE1394 Firewire 32-bit PCI Controller Card (2x Connectors)                      AIF-0113-00-00      110    15%     93     Ingår
250  3-meter 68-pin HD to HD SCSI-3 cable                                  ACN-0214-00-00      268    15%     228     Ingår
251  EXT SCSI 1 METER HD-VHD CABLE                                     ACN-0216-00-00      171    15%     145     Ingår
252  EXT SCSI 3 METERS HD-VHD CABLE                                     ACN-0218-00-00      207    15%     176     Ingår
253  EXT SCSI 1.80 METER HD-HD CABLE                                    ACN-0212-00-00      195    15%     166     Ingår
254  EXT SCSI 1.80 METER HD-VHD CABLE                                    ACN-0213-00-00      220    15%     187     Ingår
255  32bit PCI Parallel Port Adapter (3.3V)                                 AIF-0110-00-00
256  3 Button Mouse                                             AIM-0300-00-00      24    15%     21     Ingår
257  Keyboard + mouse pack                                         AIP-0010-**-00      256    15%     218     Ingår
258  Standard Keyboard (105 keys, PS/2, black) + Mouse Pack                         AIP-0025-**-B0      195    15%     166     Ingår
259  Standard Keyboard (105 keys) + USB Mouse Pack                             AIP-0025-**-UB      195    15%     166     Ingår
260  5V PCI riser board (3x full length PCI slots)(1)                            AIF-0335-00-00      427    15%     363     Ingår
261  5V PCI riser board (3x full length PCI slots)                             AIF-0337-00-00      146    15%     124     Ingår
262  2x PCI-Express X4 + 1x PCI-X 100MHz Riser Board                            AIF-0338-00-00      256    15%     218     Ingår
263  3x PCI-X 64-bit/133MHz (3.3V) Riser Board                               AIF-0339-00-00      829    15%     705     Ingår
264  REDUNDANT POWER SUPPLIES & FANS
265  Redundant 450W power Supply unit - 120Ef/Lg                              APM-0330-EU-00     1,037    15%     881    Ingår
266  Redundant 570W Power Supply Unit - 120Lh/120Eg                             APM-0410-EU-00      988    15%     840    Ingår
267  Redundant 525W Power Supply Unit - 120Re-1 SCSI                            APM-0420-EU-00     1,610    15%    1,368    Ingår
268  Redundant 600W Power Supply Unit - 120Rg-2                               APM-0430-EU-00      854    15%     726    Ingår
269  700W Redundant Power supply - 140Rd-4                                 APM-0440-EU-00     1,634    15%    1,389    Ingår
270  Redundant Fans (Non-HotSwap)                                      ACF-0104-00-00      146    15%     124    Ingår
                                            Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                           Sid 9 (1347)
                                      Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                                         Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                          Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                  Funk.
                                                                       Pris      Funk. garanti
                         Produktbenämning                 Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                          Beskrivning                           SEK      %     SEK       SEK SEK
271  Redundant fan kit (Non-HotSwap) - 120Re-1                          ACF-0102-00-00     1,171    15%     995     Ingår
272  Redundant Hot-swap fan kit - 120Rg-2                             ACF-0103-00-00     1,085    15%     923     Ingår
273  HotSwap Redundant Fans                                    ACF-0105-00-00      915    15%     778     Ingår
274  RACKMOUNT KITS & FRONT BEZELS
275  5U Rack Mount Kit - 120Ef                                  BZA-1211-00-00     1,951    15%    1,659    Ingår
276  5U Rack Mount Kit                                      BZA-1217-00-00     1,951    15%    1,659    Ingår
277  5U Rack Mount Kit - 120Lg                                  BZA-1214-00-00     1,951    15%    1,659    Ingår
278  5U Rack Mount Kit - 120Lh                                  BZA-1218-00-00     1,939    15%    1,648    Ingår
279  Cable Arm for Express5800 Rack Optimized Server                       AZA-4031-00-00      378    15%     321    Ingår
280  Front Bezel for Express5800/120Eg                              BZA-1284-00-00      378    15%     321    Ingår
281  Front Bezel for 120Lh                                    BZA-1283-00-00      378    15%     321    Ingår
282  Front Bezel for Express5800/120Re-1                             BZA-1281-00-00      232    15%     197    Ingår
283  4.5U Rack Mount Kit - TM710                                 BZA-1220-00-00      988    15%     840    Ingår
284  RackMountKit 4.5U Bull-black for TM800                            BZA-1220-00-B0     1,073    15%     912    Ingår
285  Front Bezel for Express5800/120Rf-1                             BZA-1286-00-00      232    15%     197    Ingår
286  Front Bezel for 120Rg-2                                   BZA-1282-00-00      232    15%     197    Ingår
287  Front Bezel for Express5800/120Rh-2                             BZA-1285-00-00      256    15%     218    Ingår
288  UPS
289  APC Smart-UPS 750VA Tower Model (SU750i)                           ABA-0750-00-00     2,159    15%    1,835    Ingår
290  (SU1000) Smart UPS 230V/1000VA                                ABA-1000-00-00     3,866    15%    3,286    Ingår
291  (SU1500RM) 2U Rack-Mountable Smart UPS 230V/1500VA                      ABA-1520-00-00     6,696    15%    5,691    Ingår
292  (SU1500) Smart UPS 230V/1500VA                                ABA-1500-00-00     5,257    15%    4,468    Ingår
293  (SU3000RM) 2U Rack-Mountable Smart UPS 230V/3000VA                      ABA-3020-00-00    14,587    15%    12,399    Ingår   1,847
294  (SU5000RM) 3U Rack-Mountable Smart UPS 230V/5000VA                      ABA-5010-00-00    25,392    15%    21,583    Ingår
295  Kit of 1 Signal Cable for Interface Expander or Share Box                  ACN-2000-00-00      305    15%     259    Ingår
296  Kit of 1 IEC320 Link Power Cord for UPS or PDU                        ACN-2001-00-00      24    15%      21    Ingår
297  UPS Share Box to manage up to 8 servers                           AEX-2008-00-00     2,671    15%    2,270    Ingår
298  10/100 BaseT Network Managment Card extension (AP9617)                    AEX-2031-00-00     3,391    15%    2,882    Ingår
299  Smart-Slot Interface Expander to manage up to 2 additional servers              AEX-2200-00-00     1,183    15%    1,006    Ingår
300  UPS signal extender cable 3m                                 ACN-2003-00-00      610    15%     518    Ingår
301  RACKS & ACCESSORIES
302  19" Rack frame 16U with Front/Rear metal vented doors                    BZA-1600-00-00     8,879    15%    7,547    Ingår
303  42U Rack-to-Build 70x1000mm 19' w/ doors w/o PDU                       BZA-4220-00-00    11,916    15%    10,128    Ingår
304  Front stabilizer for 42U Rack 70                               AZA-4018-00-00      659    15%     560    Ingår
                                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                               Sid 10 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                       Funk.
                                                                            Pris      Funk. garanti
                           Produktbenämning                    Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                           Beskrivning                              SEK      %     SEK       SEK SEK
305  Front side filler for 42U rack 70 brush (set of 2)                           AZA-4019-00-00      683    15%     581    Ingår
306  Baying kit for 2 x 42U rack 70                                     AZA-4021-00-00      451    15%     384    Ingår
307  Additional bolt and nut kit                                      AZA-4017-00-00      171    15%     145    Ingår
308  Set of 2 cable guides                                         AZA-4022-00-00      622    15%     529    Ingår
309  Front side filler for 42U rack 70 metal (set of 4)                           AZA-4020-00-00      488    15%     415    Ingår
310  Master Power Distribution Unit output (8xC13, 2xC19), 32A secured                   ASP-0020-00-00     2,500    15%    2,125    Ingår
311  Secundary Power Distribution Unit - 8xC13 outlets                           ASP-0021-00-00      976    15%     829    Ingår
312  7' BSU to Rack-Mount Monitor Concentrator Cable                            ACNB0009-00-00      415    15%     352    Ingår
313  12' Keyboard/Mouse/Monitor Extension Cable Set                             ACNB0011-00-00      573    15%     487    Ingår
314  7" BSU to 16-port concentrator KVM cable                                ACN-0022-00-00      890    15%     757    Ingår
315  Universal 1U rackmount kit (L bracket)                                 AZA-1100-00-00      500    15%     425    Ingår
316  Kit of two 1U rack filler panels (MistWhite)                              AZA-4002-00-00      122    15%     104    Ingår
317  Kit of two 2U rack filler panels (MistWhite)                              AZA-4003-00-00      256    15%     218    Ingår
318  Kit of two 3U rack filler panels (MistWhite)                              AZA-4004-00-00      305    15%     259    Ingår
319  Kit of two 6U rack filler panels (MistWhite)                              AZA-4005-00-00      378    15%     321    Ingår
320  Monitor tray ( for monitor size up to 17"), monitor not included (MistWhite)              AZA-4006-00-00      439    15%     373    Ingår
321  Interframe link kit                                          AZA-4011-00-00      122    15%     104    Ingår
322  Accessory kit (label, fasteners, cable guide)                             AZA-4013-00-00      927    15%     788    Ingår
323  Latched power cable for UPS 3kVA                                    ASP-0004-00-00     1,098    15%     933    Ingår
324  Latched power cable for UPS 5kVA                                    ASP-0005-00-00      951    15%     809    Ingår
325  Latched power cable to connect UPS to secured PDU                           ASP-0006-00-00      695    15%     591    Ingår
326  19" Rack Enclosure Cooling Kit - 6 fans                                AZA-4015-00-00     3,939    15%    3,348    Ingår
327  2U Keyboard/Mouse Tray (no Keyboard, no Mouse)                             AZA-4009-00-00     2,122    15%    1,804    Ingår
328  1U tray w/ 17" LCD display, country specific keyboard and touchpad                   KMDH003-00**     10,293    15%    8,749    2,821   2,351
329  Compact keyboard (102 keys) + mouse kit for rack                            AIP-0020-**-00      671    15%     570
330  16-port KVM switch category 5 cables - 1 user (Minicom)                        AEX-1610-00-00     7,110    15%    6,044    4,031   3,359
331  8-port KVM switch category 5 cables - 1 user (Minicom)                         AEX-0800-00-00     4,756    15%    4,043    4,031   3,359
332  16-port KVM switch category 5 cables - 2 users (AV2015)                        AEX-1625-00-00     8,379    15%    7,122    4,031   3,359
333  VGA-PS/2 interface for cat 5 KVM (Minicom) + 3m cat 5 cable                      ACN-0810-00-00      756    15%     643
334  VGA-USB interface for cat 5 KVM (Minicom) + 3m cat 5 cable                       ACN-0811-00-00     1,354    15%    1,151
335  VGA-PS/2 interface for cat 5 KVM (Avocent) + 3m cat 5 cable                      ACN-0820-00-00     1,159    15%     985
336  VGA-USB interface for cat 5 KVM (Avocent) + 3m cat 5 cable                       ACN-0821-00-00     1,012    15%     860
337  Cable BSU to KVM cat5 3m                                        ACN-0114-00-00      61    15%      52
338
                                                  Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                 Sid 11 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                         Funk.
                                                                              Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                        Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                   SEK      %     SEK       SEK SEK
339  T810 accessories
340  Intel® Pentium®4 Processor 631 (3.0GHz/2MB/800MHz)                            CPUP43.0GH99944      707    15%     601    Ingår
341  Intel® Pentium®4 Processor 641 (3.2GHz/2MB/800MHz)                            CPUP4P641X99908      878    15%     746    Ingår
342  Intel® Pentium®D Processor 925 (3.0GHz/2x2MB/800MHz Dual-Core)                      CPUPD925XX99914      963    15%     819    Ingår
343  Intel® Xeon® Processor 3040 (1.86GHz/2MB/1066MHz)                            CPUXEON1.899912     1,903    15%    1,617    Ingår
344  Intel® Xeon® Processor 3060 (2.4GHz/4MB/1066MHz)                             CPUXEON2.499912     2,464    15%    2,094    Ingår
345  Intel® Xeon® Processor X3220 (2.4GHz/8MB/1066MHz)                            CPUXEON2.499914     5,598    15%    4,758    Ingår
                                                        MEM512MBYZ9993
346 512MB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 512MB)                                    5             329    15%     280     Ingår
                                                        MEM1GBXXXX9994
347 1GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 1GB)                                      7             537    15%     456     Ingår
                                                        MEM2GBXXXX9998
348 2GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 2GB)                                      4            1,878    15%    1,596    Ingår

349 80GB 7200rpm SATA2 HDD                                           HDD80GBXXZ99928      451    15%     384     Ingår

350 160GB 7200rpm SATA2 HDD                                          HDD160GBXY99919      598    15%     508     Ingår

351 250GB 7200rpm SATA2 HDD                                          HDD250GBXX99979      683    15%     581     Ingår

352  500GB 7200rpm SATA2 HDD                                         HDD500GBXX99914     1,512    15%    1,285    Ingår
353  73GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                  HDD73GSCSI99816     1,305    15%    1,109    Ingår
354  146GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                  HDD146SCSI99970     1,659    15%    1,410    Ingår
355  300GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                  HDD300SCSI99935     2,610    15%    2,218    Ingår
356  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    HDD73GSCSI99815     1,305    15%    1,109    Ingår
357  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    HDD146SCSI99969     1,659    15%    1,410    Ingår
358  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    HDD300SCSI99934     2,610    15%    2,218    Ingår
                                                        MCHHDDCAGE999
359  3x SCSI HotSwap HDD Cage                                         51           1,146    15%     974    Ingår
360  OnBoard SATA2 RAID Controller (ICH7R, RAID0, 1, 5, 0+1)                         RBDRAID4CH99919       0    15%      0    Ingår
361  Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)     RBDRAID4CH99924     2,073    15%    1,762    Ingår
362  Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                       RBDSCSI1CH99996      720    15%     612    Ingår
363  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                        RBDSCSI1CH99997     1,061    15%     902    Ingår
364  SecuRAID 114 SCSI U320 1-Channel RAID Controller PCI 64-bit (64MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)        RBDRAID1CH99915     2,232    15%    1,897    Ingår
365  Battery Backup Unit for SecuRAID 114                                   BBURAID1CH99922      634    15%     539    Ingår
                                                    Prislista                                     Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                        Sid 12 (1347)
                                              Servrar, lagring och tjänster 2007                                  Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                               Funk.
                                                                                   Pris       Funk. garanti
                         Produktbenämning                          Produktnr      Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                      SEK        %     SEK        SEK SEK
                                                            DOCHOTSPXX9990
366                                                          6
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52      Ingår
367  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99976        61    15%     52      Ingår
368  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99972        61    15%     52      Ingår
369  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99930        61    15%     52      Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9991
370                                                          5
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52      Ingår
371  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99984        61    15%     52      Ingår
372  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99980        61    15%     52      Ingår
373  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99938        61    15%     52      Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
374  Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)         2             598     15%     508      Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
375  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)        3             951     15%     809      Ingår

376 DVD-ROM 16X IDE                                                 DVDSTDXXXX99922       220     15%     187      Ingår
                                                          DVDRWXXXXY9998
377 DVD Writer +R9 IDE                                               4              366     15%     311      Ingår
378 No Floppy Disk Drive                                              FDDLESSXXX99902        12     15%     10      Ingår
379 3.5" 1.44MB Internal Floppy Disk Drive                                     FDDINTXXXX99912        61     15%     52      Ingår

380 DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                       SDVDDS5XXX99931      3,171     15%    2,695     Ingår
381 AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25") Black         SDVAIT1XXX99953      4,049     15%    3,442     Ingår

382 LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit) Black            SDVLTO2XXX99919      10,025     15%    8,521     Ingår
                                                          MCHACCXXXX9990
383 5.25" to 3.5" Media Bay Adaptor                                         6               24     15%     21      Ingår
384 SCSI U320 Data Cable (68-Pin, 7 Connectors)                                   CBLSCSIINT99926       256     15%     218      Ingår
385 Natio Pack - T810                                                PKGBNATIOX***75       207     15%     176      Ingår
                                                          WARSTDCBUL9990
386  BSW label - T810                                               1                 0    15%       0    Ingår
387                                                                                           Ingår
388  512MB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 512MB)                                      AMS-4806-00-00        354     15%     301     Ingår
389  1GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 1GB)                                        AMS-4811-00-00        573     15%     487     Ingår
390  2GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 2GB)                                        AMS-4821-00-00       2,012     15%    1,711     Ingår
391  80GB 7200rpm SATA2 HDD                                            ADH-5807-00-00        500     15%     425     Ingår
                                       Prislista                                  Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                        Sid 13 (1347)
                                 Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                    Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                     Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                               Funk.
                                                                    Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning              Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                        SEK        %     SEK       SEK SEK
392  160GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5167-00-00      634     15%     539    Ingår
393  250GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5257-00-00      744     15%     632    Ingår
394  500GB 7200rpm SATA2 HDD                              ADH-5507-00-00     1,622     15%    1,379    Ingår
395  3x SCSI HotSwap HDD Cage                              AZA-3371-0B-B7     1,281     15%    1,089    Ingår
396  DVD-ROM 16X IDE                                  ADR-DV16-10-B0      232     15%     197    Ingår
397  DVD Writer +R9 IDE                                 ADR-DWR9-10-B0      378     15%     321    Ingår
398
399
400  T820 accessories
401  Intel® Pentium® D Processor 915 (2.8GHz/2x2MB/800MHz)               CPUP42.8GH99945     1,000     15%     850    Ingår
402  Intel® Pentium® D Processor 925 (3.0GHz/2x2MB/800MHz)               CPUPD3.0GH99901     1,000     15%     850    Ingår
403  Intel® Xeon® Processor 3040 (1.86GHz/2MB/1066MHz)                 CPUXEON1.899915     1,951     15%    1,659    Ingår
404  Intel® Xeon® Processor 3060 (2.4GHz/4MB/1066MHz)                  CPUXEON2.499915     2,500     15%    2,125    Ingår
                                             MEM512MBXX9981
405 512MB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 512MB)                         0             329     15%     280     Ingår
                                             MEM1GBXXXX9995
406 1GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 1GB)                           0             537     15%     456     Ingår
                                             MEM2GBXXXX9999
407 2GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 2GB)                           2            2,207     15%    1,876    Ingår

408 80GB 7200rpm SATA2 HDD                                HDD80GBXXZ99935      451     15%     384     Ingår

409 160GB 7200rpm SATA2 HDD                               HDD160GBXY99924      598     15%     508     Ingår

410 250GB 7200rpm SATA2 HDD                               HDD250GBXX99981      683     15%     581     Ingår

411 500GB 7200rpm SATA2 HDD                               HDD500GBXX99920     1,512     15%    1,285    Ingår
                                             MCHHDDCARR999
412 4x SATA-2 Fixed HDD Cage                               10              24    15%     21     Ingår
                                             MCHHDDCAGE999
413 4x SATA-2 HotSwap HDD Cage                              48           1,293     15%    1,099    Ingår
                                             HDD36GBSAS9990
414 36GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                             5            1,281     15%    1,089    Ingår
                                             HDD73GBSAS9990
415 73GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                             5            1,451     15%    1,234    Ingår

416 146GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                             HDD146GSAS99906     2,525     15%    2,146    Ingår
                                                   Prislista                                     Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                       Sid 14 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                                   Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                              Funk.
                                                                                   Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                         Produktnr       Ref. pris    Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                      SEK        %     SEK       SEK SEK

417 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                            HDD300GSAS99904     4,183     15%    3,556    Ingår
                                                            MCHHDDCARR999
418  4x SAS-2 Fixed HDD Cage                                             11              85    15%     73     Ingår
                                                            MCHHDDCAGE999
419  4x SAS-2 HotSwap HDD Cage                                            49           1,244     15%    1,057    Ingår
420  Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)         RBDRAID4CH99921     2,073     15%    1,762    Ingår
421  Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) RBDRAID8CH99905        2,500     15%    2,125    Ingår
422  Battery Backup Unit for Promise SuperTrak EX8350                                 BBURAID8CH99907      439     15%     373    Ingår
423  Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                           RBDSCSI1CH89902      720     15%     612    Ingår
424  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                            RBDSCSI1CH89904     1,061     15%     902    Ingår
425  Promise EX4650 4-Channel (Internal) SAS RAID Controller PCI-Express X8 (64MB Cache, RAID0, 1, 5, 10, 50)     RBDSAS4CHI99902     2,305     15%    1,959    Ingår
426  Battery Backup Unit for Promise EX4650                                      BBURAID4CH99913      451     15%     384    Ingår
427                                                          RBDSAS8CHI99904
   LSI Megaraid SAS8408E 8-Channel RAID Controller PCI express X8 (8 channels internal, 256MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)           3,683     15%    3,131    Ingår
428  Battery Backup Unit for MegaraidSAS 8408E or 8480E (Transportable)                        BBURAID8CH99908     1,829     15%    1,555    Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9991
429                                                          3
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52     Ingår
430  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99982        61    15%     52     Ingår
431  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99978        61    15%     52     Ingår
432  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99936        61    15%     52     Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9991
433                                                          4
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52     Ingår
434  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99983        61    15%     52     Ingår
435  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99979        61    15%     52     Ingår
436  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99937        61    15%     52     Ingår
                                                            COMETH1GMT9993
437  Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI 64-bit)              2             634     15%     539     Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
438  Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)         6             598     15%     508     Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
439  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI-Express X4, ALB/AFT)        5             951     15%     809     Ingår

440 DVD-ROM 16X IDE                                                DVDSTDXXXX99924        232     15%     197     Ingår
                                                         DVDRWXXXXY9998
441 DVD Writer +R9 IDE                                              7               329     15%     280     Ingår
442 ATI ES1000 PCI Video Controller (16MB SDRAM, RN50)                              VIDRN50XXX99903        390     15%     332     Ingår
                                                     Prislista                                   Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                      Sid 15 (1347)
                                               Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                                  Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                              Funk.
                                                                                  Pris       Funk. garanti
                          Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                          Beskrivning                                    SEK       %     SEK        SEK SEK
443 External USB FDD 3.5" 1.44MB                                           FDDEXTXXXX99918      244     15%     207      Ingår

444  DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                       SDVDAT72XX99902     3,293     15%    2,799     Ingår
445  AIT-1 Turbo (40/104GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT1IDE99926     3,732     15%    3,172     Ingår
446  AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT1XXX99954     4,037     15%    3,431     Ingår
447  AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT2XXX99954     7,025     15%    5,971     Ingår

448  LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)               SDVLTO2XXX99918     9,964     15%    8,470     Ingår
449  SCSI U320 Data Cable (68-Pin, 7 Connectors)                                   CBLSCSIINT99928
                                                           CBLSERPORT9992      256     15%     218     Ingår
450  Second external serial connector (DB9)                                     5             24     15%      21     Ingår
451  NEC DianaScope (Remote Server Management Software, 1 License)                          DOCDIANA0199915      512     15%     435     Ingår
452  Natio Pack - T820                                                PKGBNATIOX***78      171     15%     145     Ingår
                                                           WARSTDCBUL9990
453  BSW label - T820                                                2               0    15%       0    Ingår
454
455  RackMountKit 5U Bull                                              BZA-1224-00-00     1,134     15%     964     Ingår
456  512MB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 512MB)                                       AMS-4807-00-00      354     15%     301     Ingår
457  1GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 1GB)                                         AMS-4812-00-00      573     15%     487     Ingår
458  2GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 2GB)                                         AMS-4822-00-00     2,354     15%    2,001     Ingår
459  Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)        AIF-0680-00-00     2,207     15%    1,876     Ingår
460  DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                       ADT-7210-00-U0     3,537     15%    3,006     Ingår
461  Promise Ex4650 4-Channel (Internal) RAID Controller PCI-Express X8 (64MB Cache, RAID0, 1, 5, 10, 50)      AIF-0691-00-00     2,500     15%    2,125     Ingår
462  Battery Backup Unit for Promise EX4650                                     APM-0691-00-00      488     15%     415     Ingår
463
464  T840 accessories
465  Intel Xeon 3.0GHz/2x2MB/667MHz (5050)-T840                                   CPUXEON3.099927     2,171     15%    1,845     Ingår
466  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                      CPUXEON1.699901     2,200     15%    1,870     Ingår
467  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)-T840                                    CPUXEON2.099901     3,561     15%    3,027     Ingår
468  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150) - LLT                                   CPUXEON2.699913     7,379     15%    6,272     Ingår
469  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)-T840                                    CPUXEON3.099928     9,062     15%    7,702     Ingår
470  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                               CPUXEON1.699907     3,561     15%    3,027     Ingår
471  Intel® Xeon® Processor E5320 (1.86GHz/2x4MB/1066MHz) - LLT                           CPUXEON1.899911     5,000     15%    4,250     Ingår
472  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                               CPUXEON2.099905     7,391     15%    6,282     Ingår
473  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                           CPUXEON2.399905     9,062     15%    7,702     Ingår
                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                    Sid 16 (1347)
                               Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                            Funk.
                                                                 Pris      Funk. garanti
                     Produktbenämning              Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                      Beskrivning                        SEK      %     SEK       SEK SEK
                                           MEM4GBXXXX9991
474 4GB (2x2GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                      2            3,042    15%    2,585    Ingår
                                           MEM1GBXXXX9994
475 1GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                 6            1,549    15%    1,317    Ingår
                                           MEM2GBXXXX9998
476 2GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                  1
                                           MEM4GBXXXX9992     1,878    15%    1,596    Ingår
477 4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                  3            3,042    15%    2,585    Ingår

478 80GB 7200rpm SATA2 HDD                              HDD80GBXXZ99910      451    15%     384     Ingår

479 160GB 7200rpm SATA2 HDD                             HDD160GBXX99991      598    15%     508     Ingår

480 250GB 7200rpm SATA2 HDD                             HDD250GBXX99953      683    15%     581     Ingår

481 500GB 7200rpm SATA2 HDD                             HDD500GBXX99909     1,512    15%    1,285    Ingår

482 WD Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                 HDD74GBXXX99902     1,171    15%     995     Ingår

483  WD Raptor 150GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)               HDD150GBXX99906     1,561    15%    1,327    Ingår
484  73GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                     HDD73GSCSI99811     1,305    15%    1,109    Ingår
485  146GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                     HDD146SCSI99965     1,659    15%    1,410    Ingår
486  300GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                     HDD300SCSI99931     2,610    15%    2,218    Ingår
487  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                       HDD73GSCSI99810     1,305    15%    1,109    Ingår
488  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                       HDD146SCSI99964     1,659    15%    1,410    Ingår
489  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                       HDD300SCSI99930     2,610    15%    2,218    Ingår
490  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                       HDD73GSCSI99813     1,500    15%    1,275    Ingår
491  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                       HDD146SCSI99967     2,561    15%    2,177    Ingår
                                           HDD73GSASX9990
492 73GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                           1            1,451    15%    1,234    Ingår

493 146GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                           HDD146GSAS99901     2,525    15%    2,146    Ingår

494 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                           HDD300GSAS99906
                                           MCHHDDCARR999      4,183    15%    3,556    Ingår
495 6x SATA-2 Fixed HDD Cage                             0
                                           MCHHDDCAGE999       171    15%     145    Ingår
496 6x SATA-2 HotSwap HDD Cage                            37
                                           MCHHDDCARR999      1,451    15%    1,234    Ingår
497 4x SCSI Fixed HDD Cage                              08            244    15%     207     Ingår
                                                   Prislista                                     Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                       Sid 17 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                                   Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                              Funk.
                                                                                   Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                         Produktnr       Ref. pris    Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                             MCHHDDCAGE999   SEK        %     SEK       SEK SEK
498  6x SCSI HotSwap HDD Cage                                             38           1,537     15%    1,306    Ingår
                                                            MCHHDDCAGE999
499  6x SAS HotSwap HDD Cage                                             39           1,805     15%    1,534    Ingår
                                                            RBDPATA2CH9990
500  Promise Ultra133 TX2 UltraATA / IDE 2-Channel Controller PCI 64-bit                       1             341     15%     290    Ingår
501  Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) RBDRAID8CH99902        2,500     15%    2,125    Ingår
502  Battery Backup Unit for Promise SuperTrak EX8350                                 BBURAID8CH99901      439     15%     373    Ingår
503  Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                           RBDSCSI1CH99988      720     15%     612    Ingår
504  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                            RBDSCSI1CH99989     1,061     15%     902    Ingår
505  SecuRAID 114 SCSI U320 1-Channel RAID Controller PCI 64-bit (64MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)            RBDRAID1CH99912     2,232     15%    1,897    Ingår
506  Battery Backup Unit for SecuRAID 114                                       BBURAID1CH99921      634     15%     539    Ingår
507  LSI Megaraid SAS 8704ELP RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,10,50)              RBDSAS8CHI99905     2,195     15%    1,866    Ingår
508  Battery Backup Unit for LSI Megaraid 8704ELP                                   BBURAID4CH99912      963     15%     819    Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9990
509                                                          2
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)           61     15%     52     Ingår
510  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99971      61     15%     52     Ingår
511  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99967      61     15%     52     Ingår
512  RAID 5 Activation Service (from 3 to 6 drives using RAID Controller)                       DOCRAID5XX99916      61     15%     52     Ingår
513  SATA-2 On board RAID Controller ActivationKey (RAID0,1,5)                            RBDRAIDKEY99902      805     15%     684     Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9990
514                                                          1
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52     Ingår
515  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99970        61    15%     52     Ingår
516  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99966        61    15%     52     Ingår
517  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99925        61    15%     52     Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9990
518                                                          7
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52     Ingår
519  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99977        61    15%     52     Ingår
520  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99973        61    15%     52     Ingår
521  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99931        61    15%     52     Ingår

522 DVD-ROM 16X IDE                                                DVDSTDXXXX99918        232     15%     197     Ingår
                                                         DVDRWXXXXY9997
523 DVD Writer +R9 IDE                                              6               329     15%     280     Ingår
                                                         COMETH1GPT9990
524 Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)        3               598     15%     508     Ingår
                                                      Prislista                                   Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                       Sid 18 (1347)
                                                Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                                   Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                    Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                               Funk.
                                                                                   Pris       Funk. garanti
                         Produktbenämning                           Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                          Beskrivning                                     SEK       %     SEK        SEK SEK
                                                            COMETH1GMT9992
525 Intel PRO/1000 MT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI 64-bit)                8            1,049     15%     892      Ingår
                                                            COMETH1GPT9990
526 Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)         2             951     15%     809     Ingår
527 AIT-1 Turbo (40/104GB) IDE Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")              SDVAIT1IDE99925     3,891     15%    3,307     Ingår
528 AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")             SDVAIT2XXX99952     7,025     15%    5,971     Ingår

529 DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                        SDVDDS5XXX99928     3,171     15%    2,695     Ingår

530  LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                SDVLTO2XXX99914    10,025     15%    8,521     Ingår
531  AIT-3Ex (150/390GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")              SDVAIT3EXX99901    11,318     15%    9,620     Ingår
532  External USB FDD 3.5" 1.44MB                                           FDDEXTXXXX99913      244     15%     207     Ingår
533  3.5" 1.44MB Internal Floppy Disk Drive                                      FDDINTXXXX99909      61     15%      52     Ingår
534  SCSI Internal Data Cable for tapes (68-Pin, HD Connection)                            CBLSCSIINT99922
                                                            CBLSERPORT9992      220     15%     187     Ingår
535  Second external serial connector (DB9)                                      4             24     15%      21     Ingår

536 Hot Swap Redundant 650W Power Supply Unit                                     ENSPSUXXXX99930     1,122     15%     954      Ingår
537 Natio Pack - T840                                                 PKGBNATIOX***67      207     15%     176      Ingår
                                                            WARSTDCBUL9990
538  BSW label - T840                                                 6               0    15%       0    Ingår
539
540  6U Rack Mount Kit                                                BZA-1222-00-00      781     15%     663     Ingår
541  Intel® Xeon® Processor 5050 (3.0GHz/2x2MB/667MHz)                                APC-3550-1C-00     2,329     15%    1,980     Ingår
542  Intel® Xeon® Processor 5060 (3.2GHz/2x2MB/1066MHz)                                APC-3560-1C-00     3,805     15%    3,234     Ingår
543  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                       APC-3610-1C-00     2,708     15%    2,301     Ingår
544  Intel Xeon 1.8GHz/4MB/1066MHz (5120) - LLT                                    APC-3620-1C-00     3,488     15%    2,965     Ingår
545  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                       APC-3630-1C-00     3,817     15%    3,245     Ingår
546  Intel Xeon 2.3GHz/4MB/1333MHz (5140) - LLT                                    APC-3640-1C-00     5,683     15%    4,831     Ingår
547  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150)- LLT                                    APC-3650-1C-00                         Ingår
548  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                       APC-3660-1C-00     9,696     15%    8,242     Ingår
549  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                               APC-3811-1C-00     3,830     15%    3,255     Ingår
550  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                               APC-3836-1C-00     7,940     15%    6,749     Ingår
551  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                            APC-3846-1C-00     9,708     15%    8,252     Ingår
552  1GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                                 AMS-4710-00-00     1,646     15%    1,400     Ingår
553  2GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                                  AMS-4720-00-00     2,012     15%    1,711     Ingår
                                                 Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                 Sid 19 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                         Funk.
                                                                              Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                        Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                   SEK      %     SEK       SEK SEK
554  4GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                              AMS-4740-00-00     4,122    15%    3,504    Ingår
555  1GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                             AMS-4911-00-00     1,646    15%    1,400    Ingår
556  2GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                              AMS-4921-00-00     2,012    15%    1,711    Ingår
557  4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                              AMS-4941-00-00     4,122    15%    3,504    Ingår
558  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)     ALN-0622-00-00     1,037    15%     881    Ingår
559  Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)      ALN-0424-00-00      646    15%     549    Ingår
560  80GB 7200rpm SATA2 HDD                                          ADH-5805-00-00      500    15%     425    Ingår
561  160GB 7200rpm SATA2 HDD                                          ADH-5165-00-00      634    15%     539    Ingår
562  250GB 7200rpm SATA2 HDD                                          ADH-5255-00-00      744    15%     632    Ingår
563  500GB 7200rpm SATA2 HDD                                          ADH-5505-00-00     1,622    15%    1,379    Ingår
564  73GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                   BDH-1745-00-00     1,403    15%    1,192    Ingår
565  146GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                  BDH-1145-00-00     1,793    15%    1,524    Ingår
566  300GB 10Krpm U320 SCSI Non-HotSwap HDD                                  BDH-1345-00-00     2,817    15%    2,395    Ingår
567  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                     BDH-1725-00-00     1,403    15%    1,192    Ingår
568  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    BDH-1125-00-00     1,793    15%    1,524    Ingår
569  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    BDH-1325-00-00     2,817    15%    2,395    Ingår
570  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                     BDH-2725-00-00     1,598    15%    1,358    Ingår
571  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD                                    BDH-2125-00-00     2,744    15%    2,333    Ingår
572  73GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                        BDH-2795-00-00     1,549    15%    1,317    Ingår
573  146GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       BDH-2195-00-00     2,720    15%    2,312    Ingår
574  300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       BDH-2741-00-00     4,488    15%    3,815    Ingår
575  SATA-2 On board RAID Controller ActivationKey (RAID0,1,5)                         ACT-0100-00-00      842    15%     715    Ingår
576  Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) AIF-0679-00-10     2,671    15%    2,270    Ingår
577  LSI Megaraid SAS 8704ELP RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,10,50)          AIF-0698-00-00     2,354    15%    2,001    Ingår
578  Battery Backup Unit for LSI Megaraid 8704ELP                               APM-0698-00-00     1,037    15%     881    Ingår
579  Battery Backup Unit for Promise SuperTrak EX8350                             APM-0679-00-00      488    15%     415    Ingår
580  AIT-3 Ex (150/390GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")          ADT-1540-00-B0    12,135    15%    10,315    Ingår
581  650W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                 APM-0470-EU-00     1,183    15%    1,006    Ingår
582
583  NovaScale T860 accessories
584  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                  CPUXEON1.699904     2,183    15%    1,856    Ingår
585  Intel Xeon 1.8GHz/4MB/1066MHz (5120) - LLT                               CPUXEON1.899908     2,939    15%    2,498    Ingår
586  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                  CPUXEON2.099904     3,220    15%    2,737    Ingår
587  Intel Xeon 2.3GHz/4MB/1333MHz (5140) - LLT                               CPUXEON2.399902     4,976    15%    4,230    Ingår
                                                 Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                Sid 20 (1347)
                                          Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                        Funk.
                                                                             Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                        Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                  SEK      %     SEK       SEK SEK
588  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150) - LLT                              CPUXEON2.699914     7,062    15%    6,002    Ingår
589  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                  CPUXEON3.099933     8,696    15%    7,391    Ingår
590  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                          CPUXEON1.699908     3,220    15%    2,737    Ingår
591  Intel® Xeon® Processor E5320 (1.86GHz/2x4MB/1066MHz) - LLT                       CPUXEON1.899913     4,671    15%    3,970    Ingår
592  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                          CPUXEON2.099907     7,062    15%    6,002    Ingår
593  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                       CPUXEON2.399907     8,696    15%    7,391    Ingår

594 Standard HeatSink                                            CODXXXXXXX99932      256    15%     218     Ingår
                                                       MEM1GBXXXX9994
595 1GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                             1            1,549    15%    1,317    Ingår
                                                       MEM2GBXXXX9997
596 2GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                              3            1,878    15%    1,596    Ingår
                                                       MEM4GBXXXX9991
597 4GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                              7            3,842    15%    3,266    Ingår
                                                       MEM8GBXXXX9990
598 8GB FBD DDR2 533 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                              7           17,538    15%    14,907    Ingår
                                                       MEM1GBXXXX9994
599 1GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                             8            1,549    15%    1,317    Ingår
                                                       MEM2GBXXXX9999
600 2GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                              0            1,878    15%    1,596    Ingår
                                                       MEM4GBXXXX9992
601 4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                              4            3,842    15%    3,266    Ingår
                                                       MEM8GBXXXX9991
602 8GB FBD DDR2 667 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                              0           15,343    15%    13,041    Ingår
                                                       HDD36GBSAS9990
603 36GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       4            1,281    15%    1,089    Ingår
                                                       HDD73GBSAS9990
604 73GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       3            1,451    15%    1,234    Ingår

605 146GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       HDD146GSAS99904     2,525    15%    2,146    Ingår

606 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                       HDD300GSAS99903     4,183    15%    3,556    Ingår

607 Western Digital Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                      HDD74GBXXX99901     1,171    15%     995     Ingår

608 WD Raptor 150GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                            HDD150GBXX99905     1,561    15%    1,327    Ingår
609 Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)     RBDRAID4CH99922     2,207    15%    1,876    Ingår
                                                    Prislista                                  Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                     Sid 21 (1347)
                                              Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                             Funk.
                                                                                  Pris      Funk. garanti
                         Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                    SEK        %     SEK       SEK SEK
                                                          MCHHDDCAGE999
610 Additional 4 HDD SAS Cage                                           41            1,317     15%    1,120    Ingår
611 SAS On board RAID Controller ActivationKey ( RAID5)                              RBDRAIDKEY99901      805     15%     684    Ingår
                                                          RBDSAS0CHX9990
612                                                        2
   LSI Megaraid 8300XLP SAS 0-Channel RAID (ZCR) Controller PCI 64-bit (8 channels, 128MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)            1,781     15%    1,514    Ingår
613  Battery Backup Unit for Megaraid8300XLP                                   BBURAID0CH99902      610     15%     518    Ingår
614                                                        RBDSAS8CHI99902
   LSI Megaraid SAS8408E 8-Channel RAID Controller PCI express X8 (8 channels internal, 256MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)          3,610     15%    3,069    Ingår
                                                          RBDSAS8CHE9990
615  LSI Logic MegaRAID SAS 8480E 8-Channel (External) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5,310, 50)          4,061     15%    3,452    Ingår
616  Battery Backup Unit for MegaraidSAS 8408E or 8480E (Transportable)                      BBURAID8CH99904     1,829     15%    1,555    Ingår
617  Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                         RBDSCSI1CH99994      720     15%     612    Ingår
618  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                          RBDSCSI1CH99802     1,134     15%     964    Ingår
                                                          DOCHOTSPXX9990
619  Service : Preparation RAID-array RAID-0 ZCR-SAS                               5               61    15%     52     Ingår
620  Service : Preparation RAID-array RAID-0plus1 ZCR-SAS                             DOCRAID0XX99975        61    15%     52     Ingår
621  Service : Preparation RAID-array RAID-1 ZCR-SAS                               DOCRAID1XX99971        61    15%     52     Ingår
622  Service : Preparation RAID-array RAID-5 ZCR-SAS                               DOCRAID5XX99929        61    15%     52     Ingår
                                                          COMETH1GPT9990
623  Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)       8             598     15%     508     Ingår
                                                          COMETH1GPT9990
624  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)      9             939     15%     798     Ingår

625 DVD-ROM 16X IDE                                                 DVDSTDXXXX99921      232     15%     197     Ingår
                                                          DVDRWXXXXY9998
626 DVD Writer +R9 IDE                                               1             549     15%     467     Ingår

627 DAT72 (36/72GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                      SDVDDS5XXX99929     3,220     15%    2,737    Ingår

628 DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                       SDVDAT72XX99904     3,293     15%    2,799    Ingår
629 AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT2XXX99949     7,025     15%    5,971    Ingår
630 AIT-3 Ex (150/390B) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 5.25")                 SDVAIT3EXX99902    11,147     15%    9,475    Ingår

631 LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)               SDVLTO2XXX99916     9,964     15%    8,470    Ingår

632 LTO-3 (400/800GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)               SDVLTO3XXX99907    13,684     15%    11,631    Ingår

633 LTO-3 (400/800GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                     SDVLTO3XXX99905    18,672     15%    15,871    Ingår
                                                  Prislista                                   Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                   Sid 22 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                  Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                           Funk.
                                                                               Pris       Funk. garanti
                         Produktbenämning                       Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                 SEK        %     SEK        SEK SEK
634 3.5" 1.44MB External Floppy Disk Drive (USB1.1)                              FDDEXTXXXX99914      244     15%     207      Ingår
635 NEC DianaScope (Remote Server Management Software, License for one server)                 DOCDIANA0199913      512     15%     435      Ingår
                                                        DOCNREMKVM999
636 KVM and remote media license key for ExpressScope Engine                          02              73    15%     62      Ingår

637 Low noise cooling kit (liquid-cooled)                                   CODXXXXXXX99928     2,561     15%    2,177     Ingår

638 HotSwap Redundant Fan                                           CODXXXXXXX99930      134     15%     114      Ingår
                                                        MCHBBEZELX9991
639 Front Bezel for T860                                            3             390     15%     332      Ingår
                                                        MCHBMOUNTX999
640 5U Rack Mount Kit                                             25           2,305     15%    1,959     Ingår
                                                        ENSPSUHSXX9992
641  Hotswap redundant 730W PSU                                        0            1,244     15%    1,057     Ingår
642  ATI-RN50 Video Controller PCI (16MB SDRAM)                                VIDRN50XXX99902      390     15%     332     Ingår
643  SCSI Internal Data Cable for tapes (68-Pin, HD Connection)                        CBLSCSIINT99925      256     15%     218     Ingår
644  Natio Pack for T860 (keyboard, mouse, power cord)                            PKGBNATIOX***70      207     15%     176     Ingår
                                                        WARSTDCBUL9990
645  BSW label - T860                                             7               0    15%       0    Ingår
646
647  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                   APC-3613-1C-00     2,647     15%    2,250     Ingår
648  Intel Xeon 1.8GHz/4MB/1066MHz (5120) - LLT                                APC-3623-1C-00     3,122     15%    2,654     Ingår
649  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                   APC-3633-1C-00     3,781     15%    3,214     Ingår
650  Intel Xeon 2.3GHz/4MB/1333MHz (5140) - LLT                                APC-3643-1C-00     5,305     15%    4,510     Ingår
651  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150) - LLT                               APC-3653-1C-00     7,891     15%    6,707     Ingår
652  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                   APC-3663-1C-00     9,647     15%    8,200     Ingår
653  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                           APC-3812-1C-00     3,781     15%    3,214     Ingår
654  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                           APC-3837-1C-00     7,891     15%    6,707     Ingår
655  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                        APC-3847-1C-00     9,647     15%    8,200     Ingår
656  Western Digital Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                      ADH-5745-00-00     1,256     15%    1,068     Ingår
657  Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)     AIF-0680-00-10     2,354     15%    2,001     Ingår
658  Front Bezel for T860                                           BZA-1287-00-00      427     15%     363     Ingår
659  5U Rack Mount Kit                                            BZA-1223-00-00     2,488     15%    2,115     Ingår
660  LTO-3 (400/800GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)            ADT-8115-00-00     14,672     15%    12,471     Ingår
661  Low noise cooling kit (liquid-cooled)                                  ACF-0110-00-00     2,744     15%    2,333     Ingår
662  Hotswap redundant 730W PSU                                        APM-0500-EU-00     1,329     15%    1,130     Ingår
                                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                    Sid 23 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                                 Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                           Funk.
                                                                                Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                           Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                     SEK      %     SEK       SEK SEK
663
664  R410 accessories
665  Intel® Celeron D Processor 360 (3.46GHz/512KB/533MHz)                             CPUCELD36099903      598    15%     508    Ingår
666  Intel® Pentium® D Processor 925 (3.0GHz/2x2MB/800MHz)                             CPUPD925XX99911      756    15%     643    Ingår
667  Intel® Xeon® Processor 3040 (1.86GHz/2MB/1066MHz)                               CPUXEON1.899916     1,756    15%    1,493    Ingår
668  Intel® Xeon® Processor 3050 (2.13GHz/2MB/1066MHz)                               CPUXEON2.199902     2,293    15%    1,949    Ingår
669  Intel® Xeon® Processor 3060 (2.4GHz/4MB/1066MHz)                               CPUXEON2.499916     2,293    15%    1,949    Ingår
670  Intel® Xeon® Processor X3210 (2.13GHz/8MB/1066MHz)                              CPUXEON2.199903     4,330    15%    3,680    Ingår
671  Intel® Xeon® Processor X3220 (2.4GHz/8MB/1066MHz)                               CPUXEON2.499917     5,415    15%    4,603    Ingår
                                                          MEM512MBXX9981
672 512MB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 512MB, PC2-5300)                                  1             329    15%     280     Ingår
                                                          MEM1GBXXXX9995
673 1GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 1GB, PC2-5300)                                    3             537    15%     456     Ingår
                                                          MEM2GBXXXX9999
674 2GB DDR2-667 ECC SDRAM (1x 2GB, PC2-5300)                                    8            1,878    15%    1,596    Ingår

675 80GB 7200rpm SATA2 HDD                                             HDD80GBXXZ99940      451    15%     384     Ingår

676 160GB 7200rpm SATA2 HDD                                             HDD160GBXY99931      598    15%     508     Ingår

677 250GB 7200rpm SATA2 HDD                                             HDD250GBXX99982      683    15%     581     Ingår

678 500GB 7200rpm SATA2 HDD                                             HDD500GBXX99924     1,512    15%    1,285    Ingår

679 Western Digital Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                          HDD74GBXXX99905     1,171    15%     995     Ingår

680 Western Digital Raptor 150GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                         HDD150GBXX99911     1,561    15%    1,327    Ingår
681 RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99985      61    15%      52    Ingår
682 RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99981      61    15%      52    Ingår
                                                          COMETH1GPT9991
683 Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)         7             598    15%     508     Ingår
                                                          COMETH1GPT9991
684 Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)        8             951    15%     809     Ingår
                                                          DVDRWXXXXY9998
685 DVD Writer 24X IDE (Slim)                                            8             427    15%     363     Ingår
686 3.5" 1.44MB External Floppy Disk Drive (USB1.1)                                 FDDEXTXXXX99920      256    15%     218     Ingår
                                                  Prislista                                      Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                       Sid 24 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                    Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                        Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                              Funk.
                                                                                  Pris       Funk. garanti
                       Produktbenämning                         Produktnr       Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                       Beskrivning                                      SEK        %     SEK        SEK SEK
                                                        MCHBBEZELX9991
687 Front Bezel for NovaScale R410                                       5               207     15%     176      Ingår
688 Natio Pack - R410                                              PKGBNATIOX***81         24     15%     21      Ingår
                                                        WARSTDCBUL9991
689 BSW label - R410                                              1                  0    15%       0    Ingår
690
691 Cable Arm kit (with sliding rails)                                     AZA-1110-00-00        1,305     15%    1,109     Ingår
692
693
694 NovaScale R440 accessories

695 HeatSink for Second Xeon Processor                                     CODXXXXXXX99926        244     15%     207      Ingår

696 80GB 7200rpm SATA2 HDD                                           HDD80GBXXX99809        451     15%     384      Ingår

697 160GB 7200rpm SATA2 HDD                                           HDD160GBXX99801        598     15%     508      Ingår

698 250GB 7200rpm SATA2 HDD                                           HDD250GBXX99964        683     15%     581      Ingår

699 500GB 7200rpm SATA2 HDD                                             HDD500GBXX99922     1,512     15%    1,285     Ingår
700 Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)         RBDRAID4CH99923     2,207     15%    1,876     Ingår
701 Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) RBDRAID8CH99904        2,634     15%    2,239     Ingår
                                                           DOCHOTSPXX9990
                                                           4
702 Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52      Ingår
703 RAID 0 Activation Service (2 HDDs using Embedded LSI MegaRAID SW)                        DOCRAID0XX99973        61    15%     52      Ingår
704 RAID 1 Activation Service (2 HDDs using Embedded LSI MegaRAID SW)                        DOCRAID1XX99969        61    15%     52      Ingår
705 RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99928        61    15%     52      Ingår
                                                           COMETH1GPT9991
706 Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC LP (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)       4             951     15%     809      Ingår
                                                           DVDRWXXXXY9999
707 DVD Writer 24X IDE (Slim) - R440 SATA                                      6             451     15%     384      Ingår
                                                           DVDRWXXXXY9999
708 DVD Writer 24X IDE (Slim) - R440 SAS                                       7             451     15%     384      Ingår
                                                           MCHBBEZELX9991
709 Front Bezel for Novascale R440                                          2             183     15%     156      Ingår
710 PCI-Express X8 Riser Board (Full height)                                     RBDPCICARD99919      281     15%     238      Ingår
711 1x PCI-X 64-bit/100MHz (3.3V) Riser Board                                    RBDPCICARD99920       0     15%      0      Ingår
                                                 Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                   Sid 25 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                 Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                           Funk.
                                                                               Pris       Funk. garanti
                        Produktbenämning                        Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                   SEK       %     SEK        SEK SEK
                                                       ENSPSUHSXX9991
712 650W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                 8            1,366     15%    1,161     Ingår
713 Natio Pack for R440 SATA                                         PKGBNATIOX***72       24     15%      21     Ingår
                                                       WARSTDCBUL9990
714  BSW label - R440                                            3               0    15%       0    Ingår
715                                                                                      Ingår
716  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                  APC-3611-1C-00      2,634     15%    2,239     Ingår
717
718  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                  APC-3631-1C-00      3,756     15%    3,193     Ingår
719
720
721  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                   APC-3661-1C-00     9,623     15%    8,179     Ingår
722  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                            APC-3810-1C-00     3,756     15%    3,193     Ingår
723  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                            APC-3835-1C-00     7,866     15%    6,687     Ingår
724  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                        APC-3845-1C-00     9,623     15%    8,179     Ingår
725  500GB 7200rpm SATA2 HDD                                          ADH-5501-00-00     1,622     15%    1,379     Ingår
726  PCI-Express X8 Riser Board (Full height)                                 AIF-0342-00-00      305     15%     259     Ingår
727  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC LP (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)   ALN-0622-00-LP     1,037     15%     881     Ingår
728  Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) AIF-0679-00-30     2,829     15%    2,405     Ingår
729  Promise SuperTrak EX4350 4-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (64MB cache, RAID0,1,5)     AIF-0680-00-30     2,354     15%    2,001     Ingår
730  Front Bezel for Novascale R440                                      BZA-1289-00-00      195     15%     166     Ingår
731  650W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                 APM-0490-EU-00     1,476     15%    1,254     Ingår
732
733  NovaScale R460 accessories

734 HeatSink for Second Xeon Processor                                    CODXXXXXXX99925      293     15%     249      Ingår

735 WD Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                             HDD74GBXXX99903     1,171     15%     995      Ingår

736 WD Raptor 150GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                             HDD150GBXX99908     1,561     15%    1,327     Ingår
737 Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) RBDRAID8CH99906     2,744     15%    2,333     Ingår
738 Battery Backup Unit for Promise SuperTrak EX8350                             BBURAID8CH99909      439     15%     373     Ingår

739 DAT72 (36/72GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                   SDVDAT72XX99901     3,220     15%    2,737     Ingår

740 DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                    SDVDAT72XX99903     3,220     15%    2,737     Ingår
                                                    Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                      Sid 26 (1347)
                                              Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                             Funk.
                                                                                 Pris       Funk. garanti
                         Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                    SEK       %     SEK        SEK SEK
741 AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT1XXX99951     4,049     15%    3,442     Ingår
742 AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT2XXX99950     7,025     15%    5,971     Ingår
743 AIT-3 (100/260GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")              SDVAIT3EXX99904    11,147     15%    9,475     Ingår

744 HotSwap Redundant Fans                                             CODXXXXXXX99924      659     15%     560      Ingår
                                                          MCHBBEZELX9991
745  Front Bezel for Novascale R460                                        1             207     15%     176      Ingår
746  1x PCI-Express X8 + 2x PCI-X 64/100MHz (3.3V) Riser Board (Full Height)                    RBDPCICARD99917       0     15%      0      Ingår
747  2x PCI-X 64/133MHz + 1x PCI-X 64/100MHz Riser Board (Full Height , 3.3V)                   RBDPCICARD99918      988     15%     840      Ingår
748  3x PCI 32-bit/33MHz (5V) Riser Board                                     RBDPCICARD99921      439     15%     373      Ingår
                                                          ENSPSUHSXX9991
749 750W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                    7            1,439     15%    1,223     Ingår
750 SCSI Internal Data Cable for tapes                                       CBLSCSIINT99924      488     15%     415     Ingår
751 Natio Pack for R440 SAS & R460                                         PKGBNATIOX***71      24     15%      21     Ingår
                                                          WARSTDCBUL9990
752  BSW label - R460                                               4               0    15%       0    Ingår
753
754  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                   APC-3612-1C-00       2,683     15%    2,281     Ingår
755  Intel Xeon 1.8GHz/4MB/1066MHz (5120) - LLT                                APC-3622-1C-00       3,147     15%    2,675     Ingår
756  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                   APC-3632-1C-00       3,817     15%    3,245     Ingår
757  Intel Xeon 2.3GHz/4MB/1333MHz (5140) - LLT                                APC-3642-1C-00       5,683     15%    4,831     Ingår
758  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150) - LLT                                APC-3652-1C-00                           Ingår
759  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                   APC-3662-1C-00       9,696     15%    8,242     Ingår
760  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                            APC-3813-1C-00       3,817     15%    3,245     Ingår
761  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                            APC-3838-1C-00       7,927     15%    6,738     Ingår
762  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                        APC-3848-1C-00       9,696     15%    8,242     Ingår
763  WD Raptor 74GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                             ADH-5741-00-00       1,256     15%    1,068     Ingår
764  WD Raptor 150GB 10Krpm SATA HDD (16MB Cache, NCQ)                             ADH-5151-00-00       1,671     15%    1,420     Ingår
765  Promise SuperTrak EX8350 8-Channel SATA-2 RAID Controller PCI-Express X4 (128MB cache, RAID0,1,5,6,10,50) AIF-0679-00-20       2,939     15%    2,498     Ingår
766  750W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                 APM-0480-EU-00       1,537     15%    1,306     Ingår
767  DAT72 (36/72GB) USB Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                    ADT-7211-00-U0       3,464     15%    2,944     Ingår
768  HotSwap Redundant Fans                                          ACF-0106-00-00        695     15%     591     Ingår
769  SCSI Internal Data Cable for tapes                                    ACN-0045-00-00        512     15%     435     Ingår
770  Front Bezel for Novascale R460                                      BZA-1288-00-00        207     15%     176     Ingår
771  2x PCI-X 64/133MHz + 1x PCI-X 64/100MHz Riser Board (Full Height , 3.3V)                 AIF-0343-00-00       1,049     15%     892     Ingår
                                                Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                  Sid 27 (1347)
                                          Servrar, lagring och tjänster 2007                                 Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                         Funk.
                                                                              Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                       Produktnr       Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                    SEK      %     SEK       SEK SEK
772
773  NovaScale R440 / R460 common accessories
774  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (5110)                                 CPUXEON1.699902       2,183    15%    1,856    Ingår
775  Intel Xeon 1.8GHz/4MB/1066MHz (5120) - LLT                              CPUXEON1.899907       2,610    15%    2,218    Ingår
776  Intel Xeon 2.0GHz/4MB/1333MHz (5130)                                 CPUXEON2.099903       3,220    15%    2,737    Ingår
777  Intel Xeon 2.3GHz/4MB/1333MHz (5140) - LLT                              CPUXEON2.399903       4,976    15%    4,230    Ingår
778  Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150) - LLT                              CPUXEON2.699917       7,062    15%    6,002    Ingår
779  Intel Xeon 3.0GHz/4MB/1333MHz (5160)                                 CPUXEON3.099931       8,696    15%    7,391    Ingår
780  Intel® Xeon® Processor E5310 (1.6GHz/2x4MB/1066MHz)                          CPUXEON1.699906       3,220    15%    2,737    Ingår
781  Intel® Xeon® Processor E5320 (1.86GHz/2x4MB/1066MHz) - LLT                      CPUXEON1.899910       4,671    15%    3,970    Ingår
782  Intel® Xeon® Processor E5335 (2.0GHz/2x4MB/1333MHz)                          CPUXEON2.099906       7,062    15%    6,002    Ingår
783  Intel® Xeon® Processor E5345 (2.33GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                      CPUXEON2.399904       8,696    15%    7,391    Ingår
784  Intel® Xeon® Processor X5355 (2.66GHz/2x4MB/1333MHz) - LLT                      CPUXEON2.699919      12,001    15%    10,201    Ingår
                                                      MEM1GBXXXX9993
785 1GB (2x512MB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                9              1,549    15%    1,317    Ingår
                                                      MEM2GBXXXX9997
786 2GB (2x1GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                 2              1,878    15%    1,596    Ingår
                                                      MEM4GBXXXX9991
787 4GB (2x2GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                 6              3,842    15%    3,266    Ingår
                                                      MEM1GBXXXX9994
788 1GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                            5              1,549    15%    1,317    Ingår
                                                      MEM2GBXXXX9997
789 2GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                             4              1,878    15%    1,596    Ingår
                                                      MEM4GBXXXX9992
790 4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                             2              3,842    15%    3,266    Ingår
                                                      MEM8GBXXXX9990
791 8GB FBD DDR2 667 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                             8             15,343    15%    13,041    Ingår
                                                      HDD36GBSAS9990
792 36GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                        1              1,281    15%    1,089    Ingår
                                                      HDD73GBSAS9990
793 73GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                        1              1,451    15%    1,234    Ingår

794 146GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                        HDD146GSAS99902       2,525    15%    2,146    Ingår

795 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                        HDD300GSAS99902     4,183    15%    3,556    Ingår
                                                        RBDSAS0CHX9990
                                                        1
796 LSI Megaraid 8300XLP SAS 0-Channel RAID (ZCR) Controller PCI 64-bit (8 channels, 128MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)           1,781    15%    1,514    Ingår
                                                  Prislista                                     Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                      Sid 28 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                   Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                             Funk.
                                                                                  Pris      Funk. garanti
                       Produktbenämning                         Produktnr       Ref. pris    Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                      SEK        %     SEK       SEK SEK
797 Battery Backup Unit for Megaraid8300XLP                                     BBURAID0CH99901      610     15%     518    Ingår
798 LSI Logic MegaRAID SAS 8408E 8-Channel (Internal) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5, RBDSAS8CHI99901
                                                           10, 50)         3,610     15%    3,069    Ingår
                                                           RBDSAS8CHE9990
799 LSI Logic MegaRAID SAS 8480E 8-Channel (External) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5,110, 50)           4,061     15%    3,452    Ingår
800 Battery Backup Unit for Megaraid SAS8408E                                    BBURAID8CH99903     1,829     15%    1,555    Ingår
801 Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                           RBDSCSI1CH99993      720     15%     612    Ingår
802 Intel Xeon 2.66GHz/4MB/1333MHz (5150)                                      CPUXEON2.699917     7,062     15%    6,002    Ingår
803 Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                            RBDSCSI1CH99999     1,134     15%     964    Ingår
                                                           DOCHOTSPXX9990
                                                           3
804 Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)            61    15%     52     Ingår
805 RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99972        61    15%     52     Ingår
806 RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99968        61    15%     52     Ingår
807 RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99927        61    15%     52     Ingår
                                                           COMETH1GMT9992
808 Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI 64-bit)              9             634     15%     539     Ingår
                                                           COMETH1GGT9993
809 Intel PRO/1000 GT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI 64-bit)               5             988     15%     840     Ingår
                                                           COMETH1GPT9990
810 Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL)         7             598     15%     508     Ingår
                                                           COMETH1GPT9990
811 Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)        5             951     15%     809     Ingår
                                                           COMETH1GFX9992
812 Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fiber NIC LP (1x 10/100/1000, 1x LC, PCI-X 64-bit)             3            1,939     15%    1,648    Ingår
813 DVD-ROM 24X IDE Slim                                               DVDSLIMXXX99917      512     15%     435    Ingår
                                                           CDRCOMBOXZ9995
814 CD-RW / DVD-ROM Combo 24X8X24X10X IDE (Slim)                                   1             671     15%     570     Ingår
815 NEC DianaScope (Remote Server Management Software, 1 License)                          DOCDIANA0199912      512     15%     435     Ingår
                                                           DOCNREMKVM999
816 KVM and remote media license key for ExpressScope Engine                             01             73     15%     62     Ingår
817 External USB FDD 3.5" 1.44MB                                           FDDEXTXXXX99915      244     15%     207     Ingår
818 ATI ES1000 PCI Video Controller (16MB SDRAM, RN50)                                VIDRN50XXX99901      390     15%     332     Ingår

819 Cable Arm for Rack Optimized Server                                     CBLXXXXXXX99801       1,134     15%     964     Ingår
820                                                                                         Ingår
821 1GB (2x512MB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                  AMS-4711-00-00        1,646     15%    1,400    Ingår
822 2GB (2x1GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                   AMS-4721-00-00        2,012     15%    1,711    Ingår
                                                  Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                    Sid 29 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                  Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                            Funk.
                                                                                Pris       Funk. garanti
                        Produktbenämning                         Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                    SEK       %     SEK        SEK SEK
823  4GB (2x2GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                   AMS-4741-00-00     4,122     15%    3,504     Ingår
824  8GB (2x4GB) FBD DDR2 533 ECC REG SDRAM                                   AMS-4781-00-00    18,819     15%    15,996     Ingår
825  1GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                              AMS-4910-00-00     1,646     15%    1,400     Ingår
826  2GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                               AMS-4920-00-00     2,012     15%    1,711     Ingår
827  4GB FBD DDR2-667 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                               AMS-4940-00-00     4,122     15%    3,504     Ingår
828  8GB FBD DDR2 667 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                               AMS-4980-00-00    16,477     15%    14,005     Ingår
829  36GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                          BDH-2691-00-00     1,378     15%    1,171     Ingår
830  73GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                          BDH-2791-00-00     1,549     15%    1,317     Ingår
831  146GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                          BDH-2191-00-00     2,720     15%    2,312     Ingår
832                                                        AIF-0689-00-00
   LSI Megaraid 8300XLP SAS 0-Channel RAID (ZCR) Controller PCI 64-bit (8 channels, 128MB cache, RAID0, 1, 5, 0+1)          1,890     15%    1,607     Ingår
833  Battery Backup Unit for Megaraid8300XLP                                   APM-0689-00-00      659     15%     560     Ingår
834  LSI Logic MegaRAID SAS 8408E 8-Channel (Internal) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5, AIF-0695-00-00
                                                         10, 50)        3,891     15%    3,307     Ingår
835  Battery Backup Unit for Megaraid SAS8408E                                  APM-0695-00-00     1,951     15%    1,659     Ingår
836  Cable Arm and sliding rails kit for Rack Optimized Server                          AZA-4032-00-00     1,220     15%    1,037     Ingår
837  KVM and remote media license key for ExpressScope Engine                          NUL-DSRM-00-00      85     15%      73     Ingår
838  ATI ES1000 PCI Video Controller (16MB SDRAM, RN50)                             AVI-0156-00-00      427     15%     363     Ingår
839                                                                                       Ingår
840  NovaScale R480 accessories                                                                         Ingår
841  Xeon MP 3.16GHz/1MB/667 Processor kit                                   CPUXEON3.199904     7,988     15%    6,790     Ingår
842  Xeon MP 2.8GHz/2x1MB/800 7030 Processor Kit                                CPUXEON2.899932     20,880     15%    17,748     Ingår
843  Xeon MP 3.0GHz/2x2MB/800 7041 Processor kit                                CPUXEON3.099935     32,929     15%    27,990     Ingår
                                                        MCHHDDCAGE999
844 5-drive Hot-swap SAS HDD cage                                        45               0    15%       0    Ingår
                                                        MCHHDDCAGE999
845 3-drive Hot-swap SAS HDD and Media bay cage                                 44            2,220     15%    1,887     Ingår
846 External USB1.1 FDD 3.5" 1.44MB                                       FDDEXTXXXX99916      244     15%     207     Ingår
847 Natio Pack - R480                                              PKGBNATIOX***74       24     15%      21     Ingår
                                                        WARSTDCBUL9990
848 BSW label - R480                                              9               0    15%       0    Ingår
849                                                                                       Ingår
850 Xeon MP 2.8GHz/2x1MB/800 7030 Processor Kit                                 APC-3435-1C-00     22,380     15%    19,023     Ingår
851 Xeon MP 3.0GHz/2x2MB/800 7041 Processor kit                                 APC-3441-1C-00     35,308     15%    30,012     Ingår
852                                                                                       Ingår

853 Processor : Blank R480 E1                                          CPUBLANKXX99901      232     15%     197      Ingår
                                                   Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                     Sid 30 (1347)
                                             Servrar, lagring och tjänster 2007                                 Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                            Funk.
                                                                                Pris       Funk. garanti
                        Produktbenämning                         Produktnr     Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                   SEK        %     SEK        SEK SEK
854 RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                           DOCRAID0XX99986        61    15%     52      Ingår
855 Natio Pack - R480 E1                                             PKGBNATIOX***82        0    15%      0      Ingår
856
857 NovaScale T880 accessories
                                                         MCHHDDCAGE999
858 8-drive Hot-swap SAS HDD cage                                        46           2,829     15%    2,405     Ingår

859 LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)              SDVLTO2XXX99917     9,964     15%    8,470     Ingår

860 LTO-3 (400/800GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                    SDVLTO3XXX99906    18,672     15%    15,871     Ingår
861 Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                          RBDSCSI1CH99998     1,061     15%     902     Ingår
862 Natio Pack for T880 (keyboard, mouse, power cord)                              PKGBNATIOX***76      207     15%     176     Ingår
                                                         WARSTDCBUL9990
863  BSW label - T880                                              8               0    15%       0    Ingår
864                                                                                        Ingår
865  8-drive Hot-swap SAS HDD cage                                       AZA-3891-00-00     3,037     15%    2,581     Ingår
866  8U Rack Mount Kit                                             BZA-1407-00-00     5,122     15%    4,354     Ingår
867
868  NovaScale R480/T880 common accessories
869  XeonMP 2.6GHz 4MB 800MHz 7110M Processor kit                                CPUXEON2.699916     9,379     15%    7,972     Ingår
870  XeonMP 3.0GHz 4MB 800MHz 7120M Processor kit                                CPUXEON3.099936    12,660     15%    10,761     Ingår
871  XeonMP 3.2GHz 8MB 800MHz 7130M Processor kit                                CPUXEON3.299919    14,843     15%    12,616     Ingår
872  XeonMP 3.4GHz 16MB 800MHz 7140M Processor kit                               CPUXEON3.499911    20,880     15%    17,748     Ingår
                                                         MEM1GBXXXX9994
873 1GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 512MB)                                 3            1,220     15%    1,037     Ingår
                                                         MEM2GBXXXX9997
874 2GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 1GB)                                  8            2,342     15%    1,990     Ingår
                                                         MEM4GBXXXX9992
875 4GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 2GB)                                  0            4,415     15%    3,753     Ingår
                                                         MEM8GBXXXX9990
876 8GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                                  6           21,916     15%    18,629     Ingår
                                                         MEMBOARDXX9990
877 DDR2-400 Hot-Plug Memory Board (4x DIMMs)                                  3            1,512     15%    1,285     Ingår
                                                         HDD36GBSAS9990
878 36GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                           3            1,281     15%    1,089     Ingår
                                                         HDD73GBSAS9990
879 73GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                           4            1,451     15%    1,234     Ingår
                                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                     Sid 31 (1347)
                                               Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                                  Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                             Funk.
                                                                                  Pris      Funk. garanti
                          Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                          Beskrivning                                     SEK      %     SEK       SEK SEK

880 146GB 15Krpm SAS 3.5" HDD                                             HDD146GSAS99905     2,525    15%    2,146    Ingår

881 300GB 15Krpm SAS HotSwap HDD                                            HDD300GSAS99905     4,183    15%    3,556    Ingår
882 Adaptec 29160LP U160 SCSI 1-Channel Controller PCI 64-bit LP                            RBDSCSI1CH99995      720    15%     612    Ingår
                                                            RBDSAS8CHE9990
883  LSI Logic MegaRAID SAS 8480E 8-Channel (External) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5,210, 50)           4,061    15%    3,452    Ingår
884  Battery Backup Unit for Megaraid SAS8408E                                    BBURAID8CH99905     1,829    15%    1,555    Ingår
                                                            BBUROMBXXX9990
885  Battery Backup Unit for R480 ROMB                                        3             890    15%     757     Ingår
                                                            DOCHOTSPXX9991
886                                                          0
   Hotspare RAID Activation Service ( requires one additional HDD with same disk capacity as the ones used for RAID array)           61    15%     52     Ingår
887  RAID 0 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID0XX99979      61    15%     52     Ingår
888  RAID 1 Activation Service ( 2 HDDs, same disk capacity)                             DOCRAID1XX99975      61    15%     52     Ingår
889  RAID 5 Activation Service ( 3 HDDs minimum, same disk capacity)                         DOCRAID5XX99933      61    15%     52     Ingår
890  DVD-ROM 24X IDE (Slim)                                              DVDSLIMXXX99918      512    15%     435     Ingår
                                                            COMETH1GMT9993
891  Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI 64-bit)              1             634    15%     539     Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
892  Intel PRO/1000 PT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI-Express X1, WOL) dual bracket 1               598    15%     508     Ingår
                                                            COMETH1GMT9993
893  Intel PRO/1000 MT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI 64-bit)               0            1,049    15%     892     Ingår
                                                            COMETH1GPT9991
894  Intel PRO/1000 PT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI Express X4, ALB/AFT)        0             951    15%     809     Ingår
                                                            COMETH1GGT9990
895  Intel PRO/1000 GT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI 64-bit)               1             988    15%     840     Ingår
                                                            COMETH1GMF9990
896  Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fiber NIC (1x 10/100/1000, 1x LC, PCI-X 64-bit)              5            1,939    15%    1,648    Ingår
897  NEC DianaScope Remote Management Software, 1 Client License                           DOCDIANA0199914      537    15%     456    Ingår

898  DAT72 (36/72GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                      SDVDDS5XXX99930     3,220    15%    2,737    Ingår
899  AIT-1 Turbo (40/104GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT1XXX99952     4,049    15%    3,442    Ingår
900  AIT-2 Turbo (80/200GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 3.5" / 5.25")            SDVAIT2XXX99951     7,025    15%    5,971    Ingår
901  AIT-3 Ex (150/390B) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 5.25")                 SDVAIT3EXX99903     11,147    15%    9,475    Ingår
                                                           ENSPSUHSXX9992
902 700W HotSwap Redundant Power Supply Unit                                     1            1,537    15%    1,306    Ingår
903
                                                   Prislista                                   Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                     Sid 32 (1347)
                                            Servrar, lagring och tjänster 2007                                 Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                            Funk.
                                                                                 Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                         Produktnr       Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                      SEK      %     SEK       SEK SEK
904  XeonMP 2.6GHz 4MB 800MHz 7110M Processor kit                                APC-3710-1C-00       10,037    15%    8,532    Ingår
905  XeonMP 3.0GHz 4MB 800MHz 7120M Processor kit                                APC-3720-1C-00       13,574    15%    11,538    Ingår
906  XeonMP 3.2GHz 8MB 800MHz 7130M Processor kit                                APC-3730-1C-00       15,916    15%    13,529    Ingår
907  XeonMP 3.4GHz 16MB 800MHz 7140M Processor kit                               APC-3740-1C-00       22,380    15%    19,023    Ingår
908  8GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 4GB)                                 AMS-4380-00-00       23,514    15%    19,987    Ingår
909  DDR2-400 Hot-Plug Memory Board (4x DIMMs)                                 AEX-4410-00-00        1,622    15%    1,379    Ingår
910  LSI Logic MegaRAID SAS 8480E 8-Channel (External) RAID Controller PCI-Express X8 (256MB Cache, RAID0, 1, 5,AIF-0696-00-00
                                                         10, 50)           4,354    15%    3,701    Ingår
911  Battery Backup Unit for R480 ROMB                                     APM-1400-00-00         951    15%     809    Ingår
912  Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, PCI 64-bit)           ALN-0423-00-00         671    15%     570    Ingår
913  Intel PRO/1000 GT Dual Port Gigabit Copper NIC (2x 10/100/1000, 2x RJ45, PCI 64-bit)            ALN-0623-00-00        1,073    15%     912    Ingår
914  AIT-3 Ex (150/390B) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit, 5.25")              ADT-1540-00-00       11,952    15%    10,159    Ingår
915
916  R620 accessories
917  Intel Xeon 3.2GHz/2MB/800MHz (DMR - Set of 2)                                  CPUXEON3.299916     9,879    15%    8,397    Ingår
918  Intel Xeon 3.8GHz/2MB/800MHz (DMR - Set of 2)                                  CPUXEON3.899904    28,795    15%    24,476    Ingår
                                                           MEM1GBXXXX9993
919  1GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 512MB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                     1            3,000    15%    2,550    Ingår
                                                           MEM2GBXXXX9994
920  2GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 1GB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                      6            5,964    15%    5,069    Ingår
                                                           MEM4GBXXXX9991
921  4GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 2GB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                      3           19,831    15%    16,856    Ingår
922  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               HDD73GSCSI99807     3,049    15%    2,592    Ingår
923  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               HDD146SCSI99961     3,854    15%    3,276    Ingår
924  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               HDD300SCSI99929     6,074    15%    5,163    Ingår
925  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               HDD73GSCSI99808     3,464    15%    2,944    Ingår
926  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               HDD146SCSI99962     5,939    15%    5,049    Ingår
927  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (1 unit)                       RBDSCSI1CH99990     1,293    15%    1,099    Ingår
928  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (DMR - Set of 2)                   RBDSCSI1CH99987     2,549    15%    2,167    Ingår
929                                                          RBDOPTICAL99921
   Emulex LightPulse LP1050-F2 Single Channel 2Gb/s Fbre Channel PCI-X HBA (64-bit PCI-X 133MHz, LP) (DMR - Set of 2)           20,209    15%    17,178    Ingår
                                                           COMETH1GMT9992
930  Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper LP NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) 7            1,464    15%    1,244    Ingår
                                                           COMETH1GMT9992
931  Intel PRO/1000 MT Dual Port Gigabit Copper LP NIC (1x 10/100/1000, 2x RJ45, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) 6             2,317    15%    1,970    Ingår
                                                           COMETH1GMF9990
932  Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fibre LP NIC (1x 10/100/1000, 1x LC, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2)  4            4,391    15%    3,732    Ingår
                                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                    Sid 33 (1347)
                                             Servrar, lagring och tjänster 2007                                Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                            Funk.
                                                                                 Pris      Funk. garanti
                        Produktbenämning                          Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                     SEK      %     SEK       SEK SEK
                                                          RBDBMCCARD9992
933 Advanced Remote Management Card (F-RMC) for LR with (DMR Set of 2, BMC IPMI 2.0 Compliant)           6            2,793    15%    2,374    Ingår
                                                          RBDBMCCARD9992
934 Advanced Remote Management Card (F-RMC) for MR (DMR Set of 2, BMC IPMI 2.0 Compliant)              7            2,793    15%    2,374    Ingår
935 External USB1.1 FDD 3.5" 1.44MB                                         FDDEXTXXXX99917      293    15%     249    Ingår
                                                          KBDUSBPACK0230
936  Keyboard USB1.1 Wire Hub + Mouse                                       4             890    15%     757     Ingår
937  NEC DianaScope (Remote Server Management Software, 1 License)                         DOCDIANA0199911      585    15%     498     Ingår
938  Natio Pack - R620                                               PKGBNATIOX***66       24    15%     21     Ingår
939
940  1GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 512MB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                     AMS-4314-20-00     3,086    15%    2,623    Ingår
941  2GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 1GB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                      AMS-4324-20-00     6,122    15%    5,204    Ingår
942  4GB DDR2-400 ECC Registered SDRAM (2x 2GB, PC2-3200) (DMR - Set of 2)                      AMS-4344-20-00    20,367    15%    17,312    Ingår
943  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               BDH-1723-20-00     3,122    15%    2,654    Ingår
944  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               BDH-1123-20-00     3,952    15%    3,359    Ingår
945  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               BDH-1323-20-00     6,244    15%    5,308    Ingår
946  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               BDH-2723-20-00     3,549    15%    3,017    Ingår
947  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                               BDH-2123-20-00     6,098    15%    5,183    Ingår
948  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (1 unit)                       AIF-0601-00-LP     1,342    15%    1,140    Ingår
949  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (DMR - Set of 2)                   AIF-0597-20-00     2,622    15%    2,229    Ingår
950  Intel PRO/1000 MT Single Port Gigabit Copper LP NIC (1x 10/100/1000, 1x RJ45, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) ALN-0423-20-LP     1,512    15%    1,285    Ingår
951  Intel PRO/1000 MT Dual Port Gigabit Copper LP NIC (1x 10/100/1000, 2x RJ45, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) ALN-0621-20-LP      2,403    15%    2,042    Ingår
952  Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fibre LP NIC (1x 10/100/1000, 1x LC, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2)  ALN-0413-20-LP     4,500    15%    3,825    Ingår
953  Advanced Remote Management Card (F-RMC) for LR with (DMR Set of 2, BMC IPMI 2.0 Compliant)           AIF-0352-20-00     2,854    15%    2,426    Ingår
954  Keyboard USB1.1 Wire Hub + Mouse                                        AIP-0012-UU-UB      939    15%     798    Ingår
955                                                          AIF-0710-20-00
   Emulex LightPulse LP1050-F2 Single Channel 2Gb/s Fbre Channel PCI-X HBA (64-bit PCI-X 133MHz, LP) (DMR - Set of 2)          20,758    15%    17,644    Ingår
956
957  R620 E1 accessories
958  Intel Xeon 1.6GHz/4MB/1066MHz (DMR - Set of 2)                                CPUXEON1.699909     8,415    15%    7,153    Ingår
959  Intel Xeon 2.4GHz/4MB/1066MHz (DMR - Set of 2)                                CPUXEON2.499913     28,368    15%    24,113    Ingår
                                                          MEM1GBXXXX9995
960 1GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 512MB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                     1            3,025    15%    2,571    Ingår
                                                          MEM2GBXXXX9999
961 2GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 1GB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                      3            3,952    15%    3,359    Ingår
                                                  Prislista                                     Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                      Sid 34 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                                   Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server UNIVERSAL
                                                                                             Funk.
                                                                                 Pris       Funk. garanti
                        Produktbenämning                        Produktnr       Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
 1                        Beskrivning                                     SEK       %     SEK        SEK SEK
                                                          MEM4GBXXXX9992
962  4GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 2GB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                     5           11,184     15%    9,506     Ingår
963  73GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                              HDD73GSCSI99818     3,049     15%    2,592     Ingår
964  146GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                              HDD146SCSI99972     3,854     15%    3,276     Ingår
965  300GB 10Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                              HDD300SCSI99937     6,074     15%    5,163     Ingår
966  73GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                              HDD73GSCSI99819     3,464     15%    2,944     Ingår
967  146GB 15Krpm U320 SCSI HotSwap HDD (DMR - Set of 2)                              HDD146SCSI99973     5,939     15%    5,049     Ingår
968                                                         RBDOPTICAL99933
   Emulex LightPulse LP1050-F2 Single Channel 2Gb/s Fbre Channel PCI-X HBA (64-bit PCI-X 133MHz, LP) (DMR - Set of 2)          20,209     15%    17,178     Ingår
969  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (1 Unit)                      RBDSCSI1CH89903     1,293     15%    1,099     Ingår
970  Adaptec 29320 SCSI U320 1-Channel Controller PCI 64-bit LP (DMR - Set of 2)                  RBDSCSI1CH99801     2,549     15%    2,167     Ingår
                                                          COMETH1GMF9990
971  Intel PRO/1000 MF Single Port Gigabit Fibre LP NIC (1x 10/100/1000, 1x LC, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) 6            4,391     15%    3,732     Ingår
                                                          COMETH1GMT9993
972  Intel PRO/1000 MT Dual Port Gigabit Copper LP NIC (1x 10/100/1000, 2x RJ45, AFT, PCI 64-bit) (DMR - Set of 2) 3            2,317     15%    1,970     Ingår
                                                          RBDBMCCARD9992
973  Advanced Remote Management Card (F-RMC) for LR with (DMR Set of 2, BMC IPMI 2.0 Compliant)          9            2,793     15%    2,374     Ingår
                                                          RBDBMCCARD9993
974  Advanced Remote Management Card (F-RMC) for MR (DMR Set of 2, BMC IPMI 2.0 Compliant)             0            2,793     15%    2,374     Ingår
975  NEC DianaScope (Remote Server Management Software, 1 License)                         DOCDIANA0199916      585     15%     498     Ingår
976  3.5" 1.44MB External Floppy Disk Drive (USB1.1)                                FDDEXTXXXX99919      293     15%     249     Ingår
                                                          KBDUSBPACK9990
977  Keyboard + Mouse (USB1.1)                                           1             890     15%     757      Ingår
978  Natio Pack - R620 E1                                             PKGBNATIOX***79      24     15%     21      Ingår
                                                          WARSTDCBUL9991
979  BSW label - R620                                               0               0    15%       0    Ingår
980
981  1GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 512MB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                  AMS-4614-20-00       3,073     15%    2,612     Ingår
982  2GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 1GB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                   AMS-4624-20-00       4,025     15%    3,421     Ingår
983  4GB DDR2-533 ECC Registered SDRAM (2x 2GB, PC2-4200) (DMR - Set of 2)                   AMS-4644-20-00       11,342     15%    9,641     Ingår
984
985  MEDIA SUBSYSTEM
986  2U Backup Tape Unit                                            MCHB2UBTUX9902       6,318     15%    5,370     1,814   1,511
  36/72GB -SCSI 4mm DAT 72 internal drive incl. blank cartridge & cleaning kit
987                                                       SDVDDS5XXX99906       3,293     15%    2,799     Ingår
988 40/104GB SCSI AIT-1 Turbo internal drive                                  SDVAIT1XXX99944       4,110     15%    3,494     Ingår
989 80/200GB SCSI AIT-2 Turbo internal drive                                  SDVAIT2XXX99937       7,171     15%    6,096     Ingår
                                                   Prislista                                 Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                  Sid 35 (1347)
                                             Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                          Funk.
                                                                               Pris      Funk. garanti
                          Produktbenämning                        Produktnr     Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
  1                         Beskrivning                                  SEK      %     SEK       SEK SEK
 990 100/260GB SCSI AIT-3 internal drive                                     SDVAIT3XXX99907    12,391    15%    10,533    Ingår

 991 LTO-2 (200/400GB) SCSI Half-Height Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)              SDVLTO2XXX99915    10,184    15%    8,656    Ingår

 992 LTO-3 (400/800GB) SCSI Internal Tape Drive (1x Media, 1x Cleaning Kit)                    SDVLTO3XXX99904    19,062    15%    16,203    Ingår

 993  Hotswap redundant 330W PSU for BTU                                     ENSPSUXXXX99931     2,549    15%    2,167    Ingår
 994  EXT SCSI 1,80 METER HD-VHD CABLE                                      CBLSCSIEXT9918      220    15%     187    Ingår
 995  EXT SCSI 1,80 METER HD-HD CABLE                                      CBLSCSIEXT9919      195    15%     166    Ingår
 996  BTU NATIO PACK                                               PKGBNATIOX**19      207    15%     176    Ingår
 997                                                                                     Ingår
 998  Hotswap redundant 330W PSU for BTU                                     APM-0272-EU-10     2,586    15%    2,198    Ingår
 999
1000  LINUX
1001  Red Hat Enterprise Linux WS 2.1 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH002-W2BB      3,025    15%    2,571    Ingår
1002  Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH001-E2BB      5,403    15%    4,592    Ingår
1003  Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH003-A2BB      9,269    15%    7,879    Ingår
1004  Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH004-W3BB      3,183    15%    2,706    Ingår
1005  Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH005-E3BB      5,586    15%    4,748    Ingår
1006  Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support                       LRSH006-A3BB      9,391    15%    7,982    Ingår
1007  Red Hat Enterprise Linux WS 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH007-W4XB      3,208    15%    2,726    Ingår
1008  Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH008-E4XB      5,610    15%    4,769    Ingår
1009  Red Hat Enterprise Linux AS 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH009-A4XB      9,415    15%    8,003    Ingår
1010  Red Hat Enterprise Linux WS 4.0 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH010-W4EB      3,366    15%    2,861    Ingår
1011  Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH011-E4EB      5,671    15%    4,821    Ingår
1012  Red Hat Enterprise Linux AS 4.0 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH012-A4EB      9,476    15%    8,055    Ingår
1013  Red Hat Enterprise Linux WS 4.4 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH013-W4X4      3,037    15%    2,581    Ingår
1014  Red Hat Enterprise Linux ES 4.4 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH014-E4X4      5,744    15%    4,883    Ingår
1015  Red Hat Enterprise Linux AS 4.4 for x86, M&D, 1 Year Support                        LRSH015-A4X4      9,550    15%    8,117    Ingår
1016  Red Hat Enterprise Linux WS 4.4 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH016-W4E4      3,037    15%    2,581    Ingår
1017  Red Hat Enterprise Linux ES 4.4 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH017-E4E4      5,744    15%    4,883    Ingår
1018  Red Hat Enterprise Linux AS 4.4 for EM64T, M&D, 1 Year Support                       LRSH018-A4E4      9,550    15%    8,117    Ingår
1019                                                                                     Ingår
1020  SLES 9 for IA32, 1 server, up to 2-CPU lic., M&D, 1-year Support                      LSEH001-X902      4,098    15%    3,483    Ingår
1021  SLES 9 for IA32, 1 server, up to 16-CPU lic., M&D, 1-year Support                     LSEH002-X916      8,488    15%    7,215    Ingår
                                            Prislista                                Ramavtal 6865/07
       VERVA                                                                          Sid 36 (1347)
                                      Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                         Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                          Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                   Funk.
                                                                        Pris      Funk. garanti
                           Produktbenämning                Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                           Beskrivning                          SEK      %     SEK       SEK SEK
1022  SLES 9 for IA32, 1 server, add'l 8-CPU lic., M&D, 1-year Support               LSEH003-X9E8      6,049    15%    5,142    Ingår
1023  SLES 9 for EM64T, 1 server, up to 2-CPU lic., M&D, 1-year Support              LSEH004-E902      4,098    15%    3,483    Ingår
1024  SLES 9 for EM64T, 1 server, up to 16-CPU lic., M&D, 1-year Support              LSEH005-E916      8,488    15%    7,215    Ingår
1025  SLES 9 for EM64T, 1 server, add'l 8-CPU lic., M&D, 1-year Support              LSEH006-E9E8      6,049    15%    5,142    Ingår
1026                                                                              Ingår
1027  SLES 10 for x86, 1-CPU, M&D, 1-year Support                         LSEH013-A1X1      1,829    15%    1,555    Ingår
1028  SLES 10 for x86, 1-CPU, M&D, 3-year Support                         LSEH014-A1X3      3,976    15%    3,380    Ingår
1029  SLES 10 for x86, up to 32-CPU, M&D, 1-year Support                      LSEH015-AMX1      3,244    15%    2,758    Ingår
1030  SLES 10 for x86, up to 32-CPU, M&D, 3-year Support                      LSEH016-AMX3      7,476    15%    6,355    Ingår
1031  SLES 10 for EM64T, 1-CPU, M&D, 1-year Support                        LSEH017-A1E1      1,829    15%    1,555    Ingår
1032  SLES 10 for EM64T, 1-CPU, M&D, 3-year Support                        LSEH018-A1E3      3,976    15%    3,380    Ingår
1033  SLES 10 for EM64T, up to 32-CPU, M&D, 1-year Support                     LSEH019-AME1      3,244    15%    2,758    Ingår
1034  SLES 10 for EM64T, up to 32-CPU, M&D, 3-year Support                     LSEH020-AME3      7,476    15%    6,355    Ingår
1035
1036  MS WINDOWS
1037  Windows Server 2003 WEB Edition                               BUT-W300-IN-BB     3,025    15%    2,571    Ingår
1038  Windows Server 2003 Standard Edition, 5 users                        BUT-S300-IN-**     6,049    15%    5,142    Ingår
1039  Windows Server 2003 Enterprise Edition, 25 users                       BUT-E300-IN-**    23,648    15%    20,101    Ingår
1040  Windows Server 2003 WEB Edition - RnR                            BUT-W310-IN-BB     3,195    15%    2,716    Ingår
1041  Windows Server 2003 Standard Edition, 5 users - RnR                     BUT-S310-IN-**     6,147    15%    5,225    Ingår
1042  Windows Server 2003 Enterprise Edition, 25 users - RnR                    BUT-E310-IN-**    23,746    15%    20,184    Ingår
1043  Pack 5 additional CAL for Windows 2003                            BUT-C305-00-**     1,073    15%     912    Ingår
1044  Pack 5 additional Device CAL for Windows 2003                        BUT-D305-00-**     1,073    15%     912    Ingår
1045  Windows Server 2003 R2 Standard Edition, 5 users                       BUT-S302-IN-**     6,049    15%    5,142    Ingår
1046  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, 25 users                     BUT-E302-IN-**    23,648    15%    20,101    Ingår
1047  Windows Server 2003 R2 Standard Edition, 5 users - RnR                    BUT-S312-IN-**     6,196    15%    5,266    Ingår
1048  Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, 25 users - RnR                  BUT-E312-IN-**    23,660    15%    20,111    Ingår
1049  Windows Server 2003 R2 x64 Standard Edition, 5 users                     BUT-S302-64-**     6,049    15%    5,142    Ingår
1050  Windows Server 2003 R2 x64 Enterprise Edition, 25 users                   BUT-E302-64-**    23,648    15%    20,101    Ingår
1051  Windows Server 2003 R2 x64 Standard Edition, 5 users - RnR                  BUT-S312-64-**     6,196    15%    5,266    Ingår
1052  Windows Server 2003 R2 x64 Enterprise Edition, 25 users - RnR                BUT-E312-64-**    23,660    15%    20,111    Ingår
1053
1054  ARF
1055  Appli.Roll-over Facility V4 for NovaScale Universal Lic                   UTSH035-LARF      5,513    15%    4,686    Ingår
                                                 Prislista                                 Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                Sid 37 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                        Funk.
                                                                            Pris       Funk. garanti
                            Produktbenämning                   Produktnr   Ref. pris    Rabatt  Ramavtal    Garanti A  B
  1                           Beskrivning                            SEK       %     SEK        SEK SEK
1056  Application Roll-over Facility V4 Media & Doc                             EXSU290-1ARF      268     15%     228      Ingår
1057
1058  NovaScale Master
1059  NovaScale Master V5.0 Core Pack                                    EXSH600-SNSM      146     15%     124      Ingår
1060  No NovaScale Master Pack                                       EXSH600-NONE       0     15%      0      Ingår
1061
1062  RnR and STORAGE SYSTEMS
1063  Server localization                                          LOCH001-00**        0    15%       0    Ingår
1064
1065  RACK & ROLL COMPONENTS
1066  19 " factory installable 19U rack w/o door, with 12 outlets PDU                    RCKH002-1000    32,307     15%    27,461     Ingår
1067  Front + back door kit for 19U Rack                                  RKDH001-0000     6,866     15%    5,836     Ingår
1068  Factory integration in a rack - 1 drawer                               FACH001-0000       0     15%      0     Ingår
1069  Rack RnR 1100 19U, w/o PDU                                      RCKH212-1119    25,819     15%    21,946     Ingår
1070  Rack RnR 1100 40U, w/o PDU                                      RCKH211-1140    26,087     15%    22,174     Ingår
1071  NovaScale RnR 1100 19U Rack w/ doors, no PDU                             RCKH401-1119    25,819     15%    21,946     Ingår
1072  NovaScale RnR 1100 40U Rack w/ doors, no PDU                             RCKH402-1140    26,075     15%    22,164     Ingår
1073
1074  Additional Power Distribution Unit (PDU) with 12 outlets, 1U                     PDUH002-0000     6,220     15%    5,287     Ingår
1075  Additional Power Distribution Unit (PDU) with 12 outlets, 1U                     PDUH002-000C     6,330     15%    5,380     Ingår
1076  12-outlet Power Distribution Unit (12x C13) - 32A - no U - w/ pwr cables               PDUH003-0000     3,305     15%    2,809     Ingår
1077  12-outlet Power Distribution Unit (12x C13) - 32A - no U - w/ pwr cables               PDUH003-000C     3,305     15%    2,809     Ingår
1078  5-outlet Power Distribution Extension (5x C13) - 10A - no U - w/ pwr cables              PDUH004-0000      878     15%     746     Ingår
1079  5-outlet Power Distribution Extension (5x C13) - 10A - no U - w/ pwr cables              PDUH004-000C      988     15%     840     Ingår
                                                       Cf NovaScale
1080 6-outlet Power Distribution Unit (4x C13, 2x C19) - 32A - '0-U'                     catalogue
                                                       Cf NovaScale
1081  7-outlet Power Distribution Unit (7x C13) - 32A - '0-U'                        catalogue
1082  Power cable UPS to PDU                                        CBLH013-0000      598     15%     508     Ingår
1083  Power cord adapter European plug to C13                                CBLH402-0000      171     15%     145     Ingår
1084  Drawer adaptation kit for 1300 rack                                  RKAH001-0000      951     15%     809     Ingår
1085  Bolts and nuts kit for 1100 and 1300 rack mounting                          RKAH002-0000      122     15%     104     Ingår
1086  Adaptation kit for mounting 120Re-1 or 120Rg-2 in 19U or 36U RnR 1080 rack              RKAH004-0000     1,207     15%    1,026     Ingår
1087  2U keyboard tray                                           DRWH002-0000     1,720     15%    1,462     Ingår
                                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                              Sid 38 (1347)
                                          Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                      Funk.
                                                                           Pris      Funk. garanti
                         Produktbenämning                     Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                               SEK      %     SEK       SEK SEK
1088  Monitor tray, no monitor (9U with CRT monitor)                           DRWH004-000C       842    15%     715    Ingår
1089  RnR and other racks adaptable multipurpose Tray                           DRWH005-0000      1,476    15%    1,254    Ingår
1090  RnR and other racks adaptable multipurpose Tray                           DRWH005-000C      1,634    15%    1,389    Ingår
1091  1U tray w/ 17" LCD display, country specific keyboard and touchpad                 KMDH003-0000     10,293    15%    8,749    2,821   2,351
1092  1U tray w/ 17" LCD display, country specific keyboard and touchpad                 KMDH003-000C     10,293    15%    8,749    2,821   2,351
1093  Compact keyboard (102 keys) + mouse kit for rack                          AIP-0020-00-BR      768    15%     653    Ingår
1094  16-port KVM switch category 5 cables - 1 user (Minicom)                       AEX-1610-00-BR     7,025    15%    5,971    4,031   3,359
1095  4-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (4SV1000)                  KVMH401-04S0      2,317    15%    1,970     605    504
1096  8-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (8SV1000)                  KVMH402-08S0      3,232    15%    2,747     605    504
1097  16-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (16SV1000)                 KVMH403-16S0      5,671    15%    4,821     806    672
1098  4-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (4SV1000)                  KVMH401-04SC      2,317    15%    1,970     605    504
1099  8-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (8SV1000)                  KVMH402-08SC      3,232    15%    2,747     605    504
1100  16-port KVM switch, 1 local user, w/ USB & PS/2 support (16SV1000)                 KVMH403-16SC      5,671    15%    4,821     806    672
1101  1.8m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-0290       207    15%     176    Ingår
1102  2.4m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-0300       207    15%     176    Ingår
1103  4.5m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-0310       207    15%     176    Ingår
1104  1.8m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-029C       207    15%     176    Ingår
1105  2.4m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-030C       207    15%     176    Ingår
1106  4.5m cable for KVM, PS/2 & USB interface (SV1000)                          CBLH401-031C       207    15%     176    Ingår
1107  16-port KVM switch category 5 cables - 2 users (AV2015)                       AEX-1625-00-BR     8,659    15%    7,360    4,031   3,359
1108  8-port KVM switch category 5 cables - 1 user (Minicom)                       AEX-0800-00-BR     4,708    15%    4,002    4,031   3,359
1109  VGA-PS/2 interface for cat 5 KVM (Minicom)                             ACN-0810-00-BR      744    15%     632    Ingår
1110  VGA-USB interface for cat 5 KVM (Minicom)                              ACN-0811-00-BR     1,329    15%    1,130    Ingår
1111  16-port KVM switch category 5 cables - 2 users (AV2000)                       AEX-1620-00-BR     9,964    15%    8,470    4,031   3,359
1112  VGA-PS/2 interface for cat 5 KVM (Avocent)                             ACN-0820-00-BR     1,146    15%     974    Ingår
1113  VGA-USB interface for cat 5 KVM (Avocent)                              ACN-0821-00-BR     1,000    15%     850    Ingår
1114  12' Keyboard/Mouse/Monitor Extension Cable Set                           ACN-0011-00-BR      549    15%     467    Ingår
1115  1U Rackmount USB FDD for 320 Lb                                   DRWH006-FD00       610    15%     518    Ingår
1116
1117  UPS extension board Web / SNMP for SU3000RM to support 4 servers and more              UPKH004-0010      3,391    15%    2,882    Ingår
1118  UPS extension board Web / SNMP for SU3000RM to support 4 servers and more              UPKH004-001C      3,317    15%    2,820    Ingår
1119  SU3000RM RnR Mountable Smart UPS 230V/3000VA                            UPSH006-0000     16,184    15%    13,757    1,411   1,176
1120  SURT5000XLI Smart UPS 3U rack format 230V/5000VA (8xC13+2xC19 outlets)               UPSH007-0000     34,356    15%    29,203    2,217   1,847
1121  SURT5000XLI Smart UPS 3U rack format 230V/5000VA (8xC13+2xC19 outlets)               UPSH007-000C     34,356    15%    29,203    2,217   1,847
                                                     Prislista                               Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                  Sid 39 (1347)
                                              Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                          Funk.
                                                                               Pris      Funk. garanti
                         Produktbenämning                          Produktnr   Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
 1                         Beskrivning                                   SEK      %     SEK       SEK SEK
1122  SURT7500RMXLI Smart UPS 6U rack format 230V/75000VA (4xC13+4xC19 outlets + hW wire)              UPSH008-0000    42,479    15%    36,107    2,015   1,679
1123  SURT10000RMXLI Smart UPS 6U rack format 230V/10000VA (4xC13+4xC19 outlets)                  UPSH009-0000    52,931    15%    44,991    2,418   2,015
1124  Dual master power switch for HA Open Source Software Package - incl cables                  PSWH001-0000     7,403    15%    6,293    Ingår
1125
1126  Switches & accessories
1127  16-port Value Line 2 3850 SAN Switch SAN ready - 2 Power Supplies - 16 SFP                  SWCH008-38V0    85,251    15%    72,463    Ingår
1128  8-port Value Line 2 3250 Switch SAN ready - 1 Power Supply - 8 SFP                      SWCH007-32V0    37,686    15%    32,033    Ingår
1129  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                SMDG009-B000    23,380    15%    19,873    6,852   5,710
1130  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                SMDG010-B000    29,295    15%    24,901    8,464   7,053
1131  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                CKTG300-0000    11,940    15%    10,149    3,426   2,855
1132  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                PKSG020-B000     6,464    15%    5,494    Ingår
1133  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                EXSG345-B002    13,464    15%    11,445    Ingår
1134  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                EXSG345-B003    13,818    15%    11,745    Ingår
1135  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                EXSG345-B005    13,818    15%    11,745    Ingår
1136  SW200E, 8 PORTS/4G, 8 SFPS, AWT, ADZ (0 E-PORT)                                EXSG345-B006    29,454    15%    25,036    Ingår
1137  FC multimode optical SFP to 1 Gb SAN connection cable - 5 m                          CBLH006-0500      488    15%     415    Ingår
1138  FC multimode optical SFP to 1 Gb SAN connection cable - 15 m                         CBLH006-1500      573    15%     487    Ingår
1139  Fibre SFP / LC optical multimode connection for 1 or 2 Gbps infrastructure                  CKTH015-OFS0      720    15%     612    Ingår
1140  FC multimode optical LC to LC 2 Gb SAN connection cable - 5 m                         CBLH008-0500      415    15%     352    Ingår
1141  FC multimode optical LC to LC 2 Gb SAN connection cable - 15 m                        CBLH008-1500      537    15%     456    Ingår
1142
1143  12 port non managed Ethernet Switch (w/ 8*2.5m cables)                            SWEH001-0000     6,440    15%    5,474    19,951  16,626
1144  2.5m Ethernet cable                                              CBLH005-0250      232    15%     197    Ingår
1145  Heart beat crosscable                                             CBLH004-0000      317    15%     270    Ingår
1146  10 Base T cable RJ45 / RJ45 2 meters                                     CBLK002-1300                       Ingår
1147  10 Base T cable RJ45 / RJ45 3 meters                                     CBLK002-1500                       Ingår
1148  10 Base T cable RJ45 / RJ45 5 meters                                     CBLK002-1700                       Ingår
1149  10 Base T cable RJ45 / RJ45 10 meters                                     CBLK002-1900                       Ingår
1150
1151  ENTRY STORAGE
1152  SR-SJ Linux RedHat EL3 SLES9 SCSI U320 dual channel host connection kit (full length PCI slot)        CSKH053-S0L0     4,427    15%    3,763    Ingår
1153  FRA-1622 and AX100 Linux RedHat EL3 Fibre optical 2 Gb/s host connection (LP101)               DCCH009-0000     3,305    15%    2,809     806    672
1154  FRA-1622 Windows 2003 Primary Fibre optical 2 Gb/s host connection kit (full length PCI slot)         CSKH054-FPW0     3,391    15%    2,882     806    672
1155  FRA-1622 Windows 2003 Redundant Fibre optical 2 Gb/s host connection kit (full length PCI slot)        CSKH055-FRW0     3,500    15%    2,975     806    672
                                            Prislista                               Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                         Sid 40 (1347)
                                      Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                                         Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                          Rev. 2007-09-20
    Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
    Server UNIVERSAL
                                                                                 Funk.
                                                                      Pris      Funk. garanti
                          Produktbenämning                Produktnr   Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A  B
  1                         Beskrivning                         SEK      %     SEK       SEK SEK
1156
1157  2-m 68-pin HD to HD SCSI-3 data cable                            CBLH009-0200      854    15%     726     Ingår
1158  2-m 68-pin HD to VHD SCSI-3 data cable                           CBLH010-0200      683    15%     581     Ingår
1159
1160  Data cable VHDCI 68p/68p, 1m for SR-0812 and SR-1422                    CBLH007-0100      610    15%     518     Ingår
1161  Data cable VHDCI 68p/68p, 3m for SR-0812 and SR-1422                    CBLH007-0300      720    15%     612     Ingår
1162  Data cable 68pin VHD TO VHD SCSI U320, 1m for SJ-0812 and SR-1422              CBLH011-0100      829    15%     705     Ingår
1163  Data cable 68pin VHD TO VHD SCSI U320, 3m for SJ-0812 and SR-1422              CBLH011-0300      854    15%     726     Ingår
1164
1165  Storage Connection Kits
1166  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPE1150)              CKTU221-EX4M     6,793    15%    5,774    Ingår
1167  PCI-Express F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LPE11002)              CKTU222-EX4D    10,111    15%    8,594    Ingår
1168  PCI-X F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LP1150)                  CKTU219-004M     6,927    15%    5,888    4,232   3,527
1169  PCI-X F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LP11002)                 CKTU220-004D    10,293    15%    8,749    4,031   3,359
1170  PCI-X F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LP1150)                  CKTH219-X4M1     6,927    15%    5,888    Ingår
1171  PCI-X F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LP11002)                 CKTH220-X4D1    10,293    15%    8,749    Ingår
1172  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPE1150)              CKTH221-E4M1     6,793    15%    5,774    Ingår
1173  PCI-Express F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LPE11002)              CKTH222-E4D1    10,111    15%    8,594    Ingår
1174  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPE1150)              CKTH221-E4M2     6,793    15%    5,774    Ingår
1175  PCI-Express F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LPE11002)              CKTH222-E4D2    10,111    15%    8,594    Ingår
1176  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPe111)               CKTH223-E4M0     3,549    15%    3,017    Ingår
1177  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPe111)               CKTH223-E4M1     3,549    15%    3,017    Ingår
1178  PCI-Express F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LPe111)               CKTH223-E4M2     3,549    15%    3,017    Ingår
1179  R@ck'n Roll Express5800 ressource kit                            UTSH032-0000      415    15%     352    Ingår
1180
1181  EXTERNAL TAPE DRIVES
1182  200/400GB External LTO-2 Tape Drive                             MTSH002-LT20    14,891    15%    12,658    5,643   4,702
1183  160/320GB External SDLT Tape Drive                             MTSU202-0000    40,877    20%    32,702    10,479   8,733
1184  Rack mount option for LTO External tape drive.                       CTKH026-0000      671    15%     570
                                                  Cf NovaScale
1185 Rack Mount Option for External Device                             catalogue
                                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                               Sid 41 (1347)
                                         Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
   Prislista Proact 2011-03-28
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                   Funk. Funk. garanti
                   Produktbenämning                       Produktnr      Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
1                    Beskrivning                                  SEK      %       SEK        SEK     SEK
 2          PRODUKTER
 3
 4
 5  Server Intensive
 6  ASST Små Servrar och ASM Medelstora Servrar
 7
 8  NovaScale 3005 Servers
 9
10  Rack 1100H 40U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU223-1140          32,932    20%      26,346    3,426      2,855
11  Rack 1100L 19U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU224-1119          32,582    20%      26,066    2,821      2,351
12  Rack 1300H 40U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU225-1340          42,422    20%      33,938    3,628      3,023
13  Rack 1300L 19U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU226-1319          34,813    20%      27,850    3,023      2,519
14  7-outlet Power Dist. Unit (7xC13) w/ Connector                     PSSU224-00M7          4,257    20%       3,405     202       168
15  12-outlet Power Dist. Unit (12xC13) w/ Connector                    PSSU225-0M12          4,388    20%       3,510     403       336
16  SURT7500RMXLI Smart UPS 6U rack format 230V/7500VA (4xC13+4xC19 outlets + hW wire)   UPSU039-7500          55,324    20%      44,259    3,829      3,191
17  3005 Servers Rails Kit for Rack integration                       RKAU001-3005          1,764    20%       1,411     202       168
18  3005 Servers Cable Arm Kit                               RKAU002-3005           539    20%        432      0        0
19  NovaScale 3025 Server (4U, Up to 2-Socket)                       CPSU104-4U2S          48,808    20%      39,046    5,643      4,702
20  NovaScale 3045 Server (4U, Up to 4-Socket)                       CPSU204-4U4S          66,024    20%      52,819    7,658      6,382
21  NovaScale 3045 COMPACT Server (2U, SAS)                         CPSU205-2UAS          59,187    20%      47,350    6,650      5,542
22  NovaScale 3045 COMPACT Server (2U, SATA)                        CPSU205-2UTA          57,759    20%      46,207    6,650      5,542
23  1x Socket Itanium 9010 1.6GHz/6MB L3 SC, FSB 533                    CPKU230-1606          10,963    20%       8,770    1,411      1,176
24  1x Socket Itanium 9020 1.42GHz/12MB L3 DC, FSB 533                   CPKU231-1412          13,805    20%      11,044    1,814      1,511
25  1x Socket Itanium 9030 1.6GHz/8MB L3 DC, FSB 533                    CPKU232-1608          22,363    20%      17,890    3,224      2,687
26  1x Socket Itanium 9040 1.6GHz/18MB L3 DC, FSB 533                    CPKU233-1618          28,077    20%      22,462    4,031      3,359
27  1x Socket Itanium 9050 1.6GHz/24MB L3 DC, FSB 533                    CPKU234-1624          50,878    20%      40,702    7,658      6,382
28  8GB (8x1024MB DIMMs, DDR2 533) kit                           CMMU215-0008          8,703    20%       6,963    2,821      2,351
29  16GB (8x2048MB DIMMs, DDR2 533) kit                           CMMU216-0016          17,261    20%      13,808    7,457      6,214
30  32GB (8x4096MB DIMMs, DDR2 533) kit                           CMMU217-0032          53,604    20%      42,883    25,796     21,496
31  1x Memory Box for 3025 Series                              CMMU221-00MB          4,825    20%       3,860     403       336
32  2x Memory Boxes for 3005 Series                             CMMU220-00MB          9,490    20%       7,592     806       672
33  Memory Mirroring indicator for NovaScale 3005 Series                  PKHU313-RAM1            0    20%         0
34  250GB SATA HDD w/o canister (3.5"/7.2Krpm)                       MSUU243-ST07          1,662    20%       1,330     202       168
35  500GB SATA HDD w/o canister (3.5"/7.2Krpm)                       MSUU244-ST07          2,930    20%       2,344     605       504
36  750GB SATA HDD w/o canister (3.5"/7.2Krpm)                       MSUU245-ST07          4,301    20%       3,440    1,209      1,008
37  73GB SAS Hot Swap Disk DRV w/ canister (1"/15Krpm)                   MSUU239-SA15          3,965    20%       3,172     605       504
                                     Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                    Sid 42 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                               Servrar,                                          Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                        Funk. Funk. garanti
                     Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
1                      Beskrivning                     SEK      %       SEK        SEK     SEK
38  146GB SAS Hot Swap Disk DRV w/ canister(1"/15Krpm)         MSUU241-SA15         6,239    20%       4,992    1,008       840
39  300GB SAS Hot Swap HDD w/ canister (3.5"/15Krpm)          MSUU248-SA15         9,709    20%       7,767    1,814      1,511
40  73GB SAS Hot Swap HDD w/o canister (3.5"/15Krpm)          MSUU249-SA15         3,805    20%       3,044     605       504
41  146GB SAS Hot Swap HDD w/o canister(3.5"/15Krpm)          MSUU250-SA15         6,079    20%       4,863    1,008       840
42  300GB SAS Hot Swap HDD w/o canister(3.5"/15Krpm)          MSUU251-SA15         9,505    20%       7,604    1,814      1,511
43  DVD/CD R/W Drive IDE Slim                      MSUU243-CDVD         1,020    20%        816     202       168
44  Redundant Hot-Swap Power Supply for 3005 Series           PSSU206-0000         3,703    20%       2,962     403       336
45  PCI-X U320 SCSI Dual Channel Host cnx. Kit,w/o cbl         CKTU239-000D         4,782    20%       3,825     403       336
46  PCI-X SAS 4-port Host connect.kit, w/o cable            CKTU237-004P         3,426    20%       2,741     403       336
47  SAS Internal Cable                         CBLU160-SA01          452    20%        362
48  PCI-X F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable          CKTU240-004M         8,630    20%       6,904    1,612      1,344
49  PCI-X F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable          CKTU241-004D         12,902    20%      10,321    2,620      2,183
50  PCI Express F/C 4Gb/s Mono Host Bus Adapter, w/o cable       CKTU242-EX4M         8,966    20%       7,172    1,612      1,344
51  PCI Express F/C 4Gb/s Dual Host Bus Adapter, w/o cable       CKTU243-EX4D         13,237    20%      10,590    2,620      2,183
52  Internal RAID-1 indicator for NovaScale 3005 Series         PKHU311-00R1           0    20%         0
53  PCI Ethernet 1Gb/s Fiber Dual Port Adapter             DCCU234-001D         9,797    20%       7,837    1,612      1,344
54  PCI Ethernet 10/100/1000Mb/s Copper Dual port Adpt         DCCU235-001D         2,143    20%       1,714     403       336
55  PCI Express Eth. 10/100/1000Mb/s Copper Dual Adpt          DCCU236-EX1D         2,245    20%       1,796     403       336
56  PCI-X Ethernet 10/100/1000Mb/s Copp Quad port Adpt         DCCU238-001Q         5,350    20%       4,280    1,008       840
57  Keyboard/Video/mouse (KVM) 8-port switch              DCKU215-0000         8,018    20%       6,414     605       504
58  USB V92 Modem                            DCUU301-MODU         1,429    20%       1,143     202       168
59  KVM add-on card for NovaScale 3005 Series              DCUU305-KVMC         2,158    20%       1,726
60  3005 Server to KVM Switch cable (2.4m)               CBLU208-KVM2          977    20%        781
61  PS/2 Standard keyboard (105 keys) + mouse pack           CKTU209-0PS2          525    20%        420     202         168
62  Kit Extender Cables (6m) for SVGA, PS2 mouse & kbd         CKTU095-0PS2          510    20%        408     202         168
63  KVM Ext. kit (w/ 15m cable - up to 150m) SVGA/PS2          CKTU151-0PS2         2,974    20%       2,379     403         336
64  Appli.Roll-over Facility V4 for NovaScale 3005 Lic         EXSU292-V500         10,161    20%       8,129
65
66  AST Stora och Mycket Stora Servrar
67
68  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 1.5GHz/4MB            CPSU520-1504        336,274    20%      269,019    43,933     36,611
69  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 1.6GHz/6MB            CPSU520-1606        364,788    20%      291,831    48,568     40,474
70  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 1.6GHz/9MB            CPSU520-1609        424,661    20%      339,729    55,622     46,351
71  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 DC 1.4GHz/12MB          CPSU525-1412        331,200    20%      264,960    43,933     36,611
72  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 DC 1.6GHz/8MB          CPSU525-1608        352,587    20%      282,069    46,956     39,130
73  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 DC 1.6GHz/18MB          CPSU525-1618        363,987    20%      291,189    48,568     40,474
74  NovaScale 5085 Server 2-Socket IT2 DC 1.6GHz/24MB          CPSU525-1624        409,616    20%      327,693    54,010     45,008
75
                                                  Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                Sid 43 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                               Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                     Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning                       Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                      Beskrivning                                  SEK      %       SEK        SEK     SEK
 76  SYSTEM UPGRADE kits
 77  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 1.5GHz/4MB                      CPKU511-1504         272,130    20%      217,704    37,283     31,069
 78  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 1.6GHz/6MB                      CPKU511-1606         300,645    20%      240,516    41,112     34,260
 79  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 1.6GHz/9MB                      CPKU511-1609         360,517    20%      288,414    47,158     39,298
 80  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 9015 DC                       CPKU514-1412         267,057    20%      213,645    37,283     31,069
 81  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 9030 DC                       CPKU514-1608         288,428    20%      230,743    39,499     32,916
 82  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 9040 DC                       CPKU514-1618         299,828    20%      239,863    41,112     34,260
 83  Upgr.Kit NovaScale 5085 to 5165 2x IT2 9050 DC                       CPKU514-1624         345,458    20%      276,366    45,142     37,619
 84  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 1.5GHz/4MB                      CPKU512-1504         268,369    20%      214,695    38,693     32,244
 85  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 1.6GHz/6MB                      CPKU512-1606         296,869    20%      237,495    42,925     35,771
 86  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 1.6GHz/9MB                      CPKU512-1609         356,756    20%      285,405    48,971     40,809
 87  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 9015 DC                       CPKU515-1412         263,281    20%      210,625    38,693     32,244
 88  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 9030 DC                       CPKU515-1608         284,667    20%      227,734    41,313     34,428
 89  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 9040 DC                       CPKU515-1618         296,082    20%      236,865    42,925     35,771
 90  Upgr.Kit NovaScale 5165 to 5245 2x IT2 9050 DC                       CPKU515-1624         341,711    20%      273,369    46,956     39,130
 91  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 1.5GHz/4MB                      CPKU513-1504         267,917    20%      214,333    40,306     33,588
 92  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 1.6GHz/6MB                      CPKU513-1606         296,417    20%      237,134    44,739     37,283
 93  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 1.6GHz/9MB                      CPKU513-1609         356,304    20%      285,043    50,987     42,489
 94  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 9015 DC                       CPKU516-1412         262,829    20%      210,263    40,306     33,588
 95  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 9030 DC                       CPKU516-1608         284,215    20%      227,372    43,127     35,939
 96  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 9040 DC                       CPKU516-1618         295,630    20%      236,504    44,739     37,283
 97  Upgr.Kit NovaScale 5245 to 5325 2x IT2 9050 DC                       CPKU516-1624         341,245    20%      272,996    48,971     40,809
 98
 99  Upgr.Kit NovaScale 5080 to 5160 (w/ 4x IT2 1.5GHz/4MB)                   CPKU404-1504         105,035    20%      84,028    56,025     46,687
100  Upgrade kit from NovaScale 5080 to NovaScale 6080                      CPKU500-0000
101  Upgrade kit from NovaScale 5160 to NovaScale 6160                      CPKU505-0000
102
103  Upgrade kit from NovaScale 6080 to NovaScale 6160 (w/ 4x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3, 1 CPU/M Box) CPKU601-1504       105,035    20%      84,028    68,721     57,268
104  Upgrade kit from NovaScale 6080 to NovaScale 6160 (w/ 4x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3, 1 CPU/M Box) CPKU601-1606       169,777    20%      135,821    89,075     74,229
105  Upgrade kit from NovaScale 6080 to NovaScale 6160 (w/ 4x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3, 1 CPU/M Box)CPKU601-1609        305,426    20%      244,341   119,909     99,924
106
107  SYSTEM PARTITIONING
108  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 1 partition                       PKHU401-001P           160    20%       128     Ingår      Ingår
109  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 2 partitions                      PKHU401-002P           160    20%       128     Ingår      Ingår
110  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 3 partitions                      PKHU401-003P           233    20%       187     Ingår      Ingår
111  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 4 partitions                      PKHU401-004P           160    20%       128     Ingår      Ingår
112  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 5 partition                       PKHU401-005P           160    20%       128     Ingår      Ingår
113  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 6 partitions                      PKHU401-006P           160    20%       128     Ingår      Ingår
                                      Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                    Sid 44 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                                Servrar,                                           Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                         Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                     SEK       %       SEK        SEK     SEK
114  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 7 partitions          PKHU401-007P          160     20%       128     Ingår      Ingår
115  NovaScale H/W & S/W conf. for up to 8 partitions          PKHU401-008P          160     20%       128     Ingår      Ingår
116  NovaScale - One partition initially configured           PKHU402-I01P           73     20%        58     Ingår      Ingår
117  NovaScale - Two partitions initially configured           PKHU402-I02P           73     20%        58     Ingår      Ingår
118  NovaScale - Three partitions initially configured          PKHU402-I03P           73     20%        58     Ingår      Ingår
119  NovaScale - Four partitions initially configured          PKHU402-I04P           73     20%        58     Ingår      Ingår
120  NovaScale - Five partition initially configured           PKHU402-I05P           73     20%        58     Ingår      Ingår
121  NovaScale - Six partitions initially configured           PKHU402-I06P           73     20%        58     Ingår      Ingår
122  NovaScale - Seven partitions initially configured          PKHU402-I07P           73     20%        58     Ingår      Ingår
123  NovaScale - Eight partitions initially configured          PKHU402-I08P           73     20%        58     Ingår      Ingår
124  Partitioning enablers
125  Hardware Partitioning Enabler for NovaScale 5085          PKPU452-002P        131,407     20%      105,126    14,712     12,260
126  Hardware Partitioning Enabler for NovaScale 5165          PKPU453-004P        253,499     20%      202,799    28,214     23,512
127  Hardware Partitioning Enabler for NovaScale 5245          PKPU454-006P        375,605     20%      300,484    41,918     34,932
128  Hardware Partitioning Enabler for NovaScale 5325          PKPU455-008P        497,697     20%      398,158    55,622     46,351
129  H/W Partitioning Enabler Upgr. from 5085 to 5165          PKPU461-UPG4        134,323     20%      107,458    14,913     12,428
130  H/W Partitioning Enabler Upgr. from 5165 to 5245          PKPU462-UPG6        134,323     20%      107,458    14,913     12,428
131  H/W Partitioning Enabler Upgr. from 5245 to 5325          PKPU463-UPG8        134,323     20%      107,458    14,913     12,428
132
133  ACCESSORIES
134  Specific options
135  Redundant Power Supply for NovaScale 5085              PSSU215-0000          6,035    20%       4,828
136
137  NS5085
138  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3            CPKU333-1504         28,107     20%      22,485    4,434      3,695
139  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3            CPKU334-1606         56,621     20%      45,297    8,263      6,886
140  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3            CPKU335-1609        116,494     20%      93,195    14,308     11,924
141  CPU Kit 2-Socket Itanium2 9015 1.4GHz/12MB L3 DC          CPKU340-1412         22,961     20%      18,368    4,434      3,695
142  CPU Kit 2-Socket Itanium2 9030 1.6GHz/8MB L3 DC           CPKU341-1608         44,332     20%      35,466    6,650      5,542
143  CPU Kit 2-Socket Itanium2 9040 1.6GHz/18MB L3 DC          CPKU342-1618         55,732     20%      44,586    8,263      6,886
144  CPU Kit 2-Socket Itanium2 9050 1.6GHz/24MB L3 DC          CPKU343-1624        101,347     20%      81,078    12,696     10,580
145  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3, 1 CPU/M Box          CPKU330-1504         54,828     20%      43,863    7,860      6,550
146  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3, 1 CPU/M Box          CPKU331-1606         83,343     20%      66,675    11,890      9,908
147  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3, 1 CPU/M Box          CPKU332-1609        143,216     20%      114,572    24,989     20,825
148  QBB with 2-Socket Itanium2 9015 1.4GHz/12MB L3 DC          CPKU336-1412         49,741     20%      39,792    7,860      6,550
149  QBB with 2-Socket Itanium2 9030 1.6GHz/8MB L3 DC          CPKU337-1608         71,141     20%      56,913    10,278      8,565
150  QBB with 2-Socket Itanium2 9040 1.6GHz/18MB L3 DC          CPKU338-1618         82,541     20%      66,033    11,890      9,908
151  QBB with 2-Socket Itanium2 9050 1.6GHz/24MB L3 DC          CPKU339-1624        128,156     20%      102,525    23,579     19,649
                                         Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                       Sid 45 (1347)
                                      lagring och tjänster 2007
                                   Servrar,                                          Bilaga 3A
                                      Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                      Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                            Funk. Funk. garanti
                    Produktbenämning               Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                     Beskrivning                          SEK      %       SEK        SEK     SEK
152  NS5XX0 / 6XX0
153  CPU Kit: 4x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU306-1504         98,402    20%      78,722    27,408     22,840
154  CPU Kit: 4x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU307-1606        159,033    20%      127,226    44,538     37,115
155  CPU Kit: 4x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU308-1609        286,096    20%      228,877    87,463     72,886
156  NS5XX5/6XX5
157  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU310-1504         58,283    20%      46,627    18,742     15,618
158  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU311-1606         88,591    20%      70,873    28,012     23,344
159  CPU Kit: 2x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3, 1 CPU/M Box             CPKU312-1609        152,269    20%      121,815    59,451     49,542
160  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.5GHz/4MB L3               CPKU313-1504         29,900    20%      23,920    8,666      7,221
161  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.6GHz/6MB L3               CPKU314-1606         60,208    20%      48,166    16,122     13,435
162  CPU Kit including 2x Itanium 2 1.6GHz/9MB L3               CPKU315-1609        123,885    20%      99,108    27,811     23,176
163
164  MEMORY Modules
165  512MB (4x128MB) DIMMS, SDRAM DDR                     CMMU208-0000         2,493    20%       1,994    Ingår      Ingår
166  1GB (4x256MB) DIMMS, SDRAM DDR                      CMMU209-0000         2,333    20%       1,866    Ingår      Ingår
167  2GB (4x512MB) DIMMS, SDRAM DDR                      CMMU210-0000         3,834    20%       3,067    Ingår      Ingår
168  4GB (4x1024MB) DIMMS, SDRAM DDR                      CMMU211-0000         6,094    20%       4,875    Ingår      Ingår
169  8GB (4x2048MB) DIMMS, SDRAM DDR                      CMMU212-0000         14,170    20%      11,336    Ingår      Ingår
170  16GB (4x4096MB) DIMMS, SDRAM DDR                     CMMU213-0000         43,239    20%      34,591    Ingår      Ingår
171
172  4GB (16x256MB DIMMS, SDRAM DDR) kit for one CPU/Memory box        CMMU301-0000         9,986    20%       7,989    Ingår      Ingår
173  8GB (16x512MB DIMMS, SDRAM DDR) kit for one CPU/Memory box        CMMU302-0000         16,779    20%      13,424    Ingår      Ingår
174  16GB (16x1024MB DIMMS, SDRAM DDR) kit for one CPU/Memory box       CMMU303-0000         26,970    20%      21,576    Ingår      Ingår
175  32GB (16x2048MB DIMMS, SDRAM DDR) kit for one CPU/Memory box       CMMU304-0000         63,415    20%      50,732    Ingår      Ingår
176  64GB (16x4096MB DIMMS, SDRAM DDR) kit for one CPU/Memory box       CMMU305-0000        194,326    20%      155,461    Ingår      Ingår
177
178  4GB (8x512MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                    CMMU501-0000         7,581    20%       6,065    Ingår      Ingår
179  8GB (8x1024MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                    CMMU502-0000         12,100    20%       9,680    Ingår      Ingår
180  16GB (8x2048MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                   CMMU503-0000         28,252    20%      22,602    Ingår      Ingår
181  32GB (8x4096MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                   CMMU504-0000         86,375    20%      69,100    Ingår      Ingår
182
183  4GB (8x512MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                    CMMU531-0004
184  8GB (8x1024MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                    CMMU532-0008         12,829    20%      10,263    8,666      7,221
185  16GB (8x2048MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                   CMMU533-0016         29,929    20%      23,943    27,609     23,008
186  32GB (8x4096MB DIMMS, SDRAM DDR) kit                   CMMU534-0032         91,507    20%      73,206   110,639     92,199
187
188  INTERNAL DISKS
189  36,4GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/10Krpm)             MSUU204-0000
                                      Prislista                                  Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                      Sid 46 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                                Servrar,                                            Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                           Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris    Rabatt   Pris Ramavtal    Garanti A      B
 1                       Beskrivning                     SEK       %       SEK         SEK     SEK
190  73GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/10Krpm)           MSUU205-0000         3,776     20%       3,021     Ingår      Ingår
191  146GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/10Krpm)          MSUU206-0000         7,931     20%       6,344     Ingår      Ingår
192  300GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/10Krpm)          MSUU207-0000         11,079     20%       8,864     Ingår      Ingår
193  36.4GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)          MSUU204-0015         2,770     20%       2,216     Ingår      Ingår
194  73GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)           MSUU205-0015         5,715     20%       4,572     Ingår      Ingår
195  146GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)          MSUU206-0015         12,042     20%       9,633     Ingår      Ingår
196  73GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)           MSUU235-0015         6,371     20%       5,097     1,008       840
197  146GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)          MSUU236-0015         10,700     20%       8,560     2,015      1,679
198  300GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/15Krpm)          MSUU252-0015         18,194     20%      14,555     3,023      2,519
199
200  LOCALIZATION HARDWARE MI
201  Danish system localisation                     LOCU200-00AA            0    20%          0
202  British system localisation                     LOCU200-00BB            0    20%          0
203  Swiss/German system localisation                  LOCU200-00CD            0    20%          0
204  Swiss/French system localisation                  LOCU200-00CF            0    20%          0
205  German system localisation                     LOCU200-00DD            0    20%          0
206  Spanish system localisation                     LOCU200-00EE            0    20%          0
207  French system localisation                     LOCU200-00FF            0    20%          0
208  Dutch system localisation                      LOCU200-00JJ            0    20%          0
209  Norwegian, system localisation                   LOCU200-00NN            0    20%          0
210  Portuguese system localisation                   LOCU200-00PP            0    20%          0
211  Swedish system localisation                     LOCU200-00SS            0    20%          0
212  Italian system localisation                     LOCU200-00TT            0    20%          0
213  Italian/American system localisation                LOCU200-00TU            0    20%          0
214  Euro/American system localisation                  LOCU200-00UU            0    20%          0
215  Belgian/English system localisation                 LOCU200-00YB            0    20%          0
216  Belgian/French system localisation                 LOCU200-00YF            0    20%          0
217  Belgian/Flemish system localisation                 LOCU200-00YY            0    20%          0
218  Power Supply Type (Voltage, Plug) - US               PSKU004-0001            0    20%          0
219  Power Supply Type (Voltage, Plug) - Europe             PSKU004-0002            0    20%          0
220
221
222  RACKS
223  Rack 36U/19" (with one PDU)                     RCKU204-0000         64,683     20%      51,747
224  Rack 19U/19" (with one PDU)                     RCKU205-0000         48,472     20%      38,778
225  Additionnal Power Distribution Unit                 PSSU200-0000         6,181     20%       4,945
226
227  Rack 1100L 19U/19" w/o Power Distribution Unit           RCKU210-1119         30,760     20%      24,608     3,224      2,687
                                                Prislista                                 Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                               Sid 47 (1347)
                                          Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                    Funk. Funk. garanti
                       Produktbenämning                    Produktnr      Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                               SEK       %       SEK        SEK     SEK
228  Rack 1100H 40U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU209-1140          31,081     20%      24,864    3,829      3,191
229  Rack 1300L 19U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU208-1319          32,859     20%      26,287    3,426      2,855
230  Rack 1300H 40U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU207-1340          40,046     20%      32,037    4,232      3,527
231  6-outlet Power Distribution Unit (4x C13, 2x C19)                    PSSU210-00M6          3,863     20%       3,091
232  7-outlet Power Distribution Unit (7x C13)                        PSSU211-00M7          3,922     20%       3,137
233
234  Rack 1300L 19U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU222-1319          34,813     20%      27,850    3,023      2,519
235  Rack 1300H 40U/19" w/o Power Distribution Unit                     RCKU221-1340          42,422     20%      33,938    3,628      3,023
236  6-outlet Power Dist. Unit 4xC13, 2xC19 w/ Connect.                   PSSU221-00M6          4,432     20%       3,545     605       504
237  7-outlet Power Dist. Unit (7xC13) w/ Connector                     PSSU222-00M7          4,257     20%       3,405     605       504
238  12-outlet Power Dist. Unit (12xC13) w/ Connector                    PSSU223-0000          4,388     20%       3,510     403       336
239  SURT7500RMXLI Smart UPS 6U rack format 230V/7500VA (4xC13+4xC19 outlets + hW wire)   UPSU038-7500          52,219     20%      41,775    3,829      3,191
240
241  EXTERNAL Add'l MEDIA
242  Rackmount option for 3"1/2 External Device                       CKTG162-0000          1,108     20%        886
243  160/320GB External SDLT Tape Drive                           MTSU202-0000          40,877     20%      32,702    10,479      8,733
244  Rack Mount Option for External Device                          CKTU170-0000          2,070     20%       1,656
245  External Tape Drive SDLT600, 300/600 GB, SCSI LVD                    MTSH001-SD00          47,204     20%      37,763    10,479      8,733
246  2-m 68-pin HD to VHD SCSI-3 data cable                         Cf Express catalogue
247  LAN & WAN ADAPTERS
248  PCI Ethernet 1Gb/s Fiber Dual Port Adapter                       DCCU201-0000           9,111    20%       7,289
249  PCI Ethernet 10/100/1000Mb/s Copper Dual port Adpt                   DCCU205-0000           2,216    20%       1,773
250  PCI Ethernet 1Gb/s Fiber Dual Port Adapter                       DCCU231-001D           9,797    20%       7,837    1,612      1,344
251  PCI Ethernet 10/100/1000Mb/s Copper Dual port Adpt                   DCCU232-001D           2,143    20%       1,714     403       336
252  PCI Express Eth. 10/100/1000Mb/s Copper Dual Adpt                    DCCU233-EX1D           2,245    20%       1,796     403       336
253  PCI-X Ethernet 10/100/1000Mb/s Copp Quad port Adpt                   DCCU237-001Q           5,350    20%       4,280    1,008       840
254  DISK ADAPTERS
255  Internal RAID-1 indicator for NovaScale 4020                      PKHU306-0000            0     20%         0
256  Internal RAID-5 indicator for NovaScale 4040                      PKHU307-0000            0     20%         0
257  PCI Ultra320 RAID SCSI Dual Chan. Host connect.kit                   CKTU216-0000          14,257     20%      11,406
258  PCI Ultra320 SCSI Dual Channel Host connection kit                   CKTU217-0000          5,175     20%       4,140
259  PCI Ultra320 SCSI Dual Channel Host connection kit                   CKTU231-000D          5,962     20%       4,770     403       336
260  PCI U320 RAID Dual SCSI BBU-128MB Host connect.kit                   CKTU232-000D          15,278     20%      12,222    1,209      1,008
261  Internal RAID-1 indicator for NovaScale 5xx5                      PKHU309-00R1            0     20%         0
262  Internal RAID-5 indicator for NovaScale 5xx5                      PKHU310-00R5            0     20%         0
263  HOST BUS ADAPTERS
264  PCI fibre optical 2 Gb/s host connection kit, w/o cable - Linux (QL2340)        CKTU215-0000           9,082    20%       7,266
265  PCI-X F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable (LP1150)                CKTU219-004M           8,280    20%       6,624    4,232      3,527
                                               Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                              Sid 48 (1347)
                                             lagring och tjänster 2007
                                         Servrar,                                           Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                   Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning                   Produktnr      Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                              SEK       %       SEK        SEK     SEK
266  PCI-X F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable (LP11002)               CKTU220-004D         12,304     20%       9,843    4,031      3,359
267  PCI-X F/C 4Gb/s mono Host Bus Adapter, w/o cable                    CKTU233-004M         8,834     20%       7,067    1,612      1,344
268  PCI-X F/C 4Gb/s dual Host Bus Adapter, w/o cable                    CKTU234-004D         13,120     20%      10,496    2,620      2,183
269  PCI Express F/C 4Gb/s Mono Host Bus Adapter, w/o cable                 CKTU235-EX4M         8,834     20%       7,067    1,612      1,344
270  PCI Express F/C 4Gb/s Dual Host Bus Adapter, w/o cable                 CKTU236-EX4D         13,120     20%      10,496    2,620      2,183
271  IO BOX EXPANSION
272  One additionnal I/O Box including 11 add'l PCI slots                  DRWU300-0000         45,834     20%      36,667    24,183     20,153
273  Add'l I/O Box : 6 PCI-X slots (6x 133MHz)                       DRWU401-0000         56,301     20%      45,041
274  One I/O Box and One Integrated Periph. Drawer                     DRWU450-0000         79,320     20%      63,456
275  Add'l I/O Box with Device Internal Board (DIB)                     DRWU455-0000
276  Add'l I/O Box (6x PCI slots) without DIB                        DRWU402-0000
277  Add'l I/O Box (2x PCI-E +4x PCI-X slots) with Device Internal Board (DIB)       DRWU460-0000         70,602     20%      56,481    10,076      8,397
278  Add'l I/O Box (2x PCI-E +4x PCI-X slots) without DIB                  DRWU403-0000         48,224     20%      38,580    6,852      5,710
279  Additionnal Device Internal Board (DIB)                        DRWU410-0000         22,509     20%      18,007    3,628      3,023
280  Add'l Device Internal Board (DIB) linked with                     DRWU410-000L         23,660     20%      18,928    3,426      2,855
281  KVM (Keyboard, Video, Mouse)
282  15" LCD Monitor, Keyboard and mouse in a 2U tray                    KVMU200-0000
283  15" LCD Monitor, Keyboard and touchpad in a 1U tray                  KVMU210-0000         11,590     20%       9,272    2,217      1,847
284  17" LCD Monitor, Keyboard and touchpad in a 1U tray                  KVMU220-0000         14,709     20%      11,767    1,612      1,344
285  8-port KVM concentrator (USB, SVGA)                          DCKU210-0000         4,796     20%       3,837
286  KVM Ext. kit (w/ 15m cable - up to 150m) SVGA/USB                   CKTU150-0USB         3,266     20%       2,612     403       336
287  Server to KVM concentrator cable - 2.5 m                        CBLU202-0000          773     20%        618    Ingår      Ingår
288  Server to KVM concentrator cable 3m (USB, SVGA)                    CBLU206-3KVM          306     20%        245    Ingår      Ingår
289  Server to KVM concentrator cable 5m (USB, SVGA)                    CBLU207-5KVM          335     20%        268    Ingår      Ingår
290  Combined cable KVM to PS2/VGA ports - 1,8 m                      CBLU110-1000          262     20%        210    Ingår      Ingår
291  Display & Accessories
292  17" LCD Monitor - SyncMaster                              LCDU001-1700          3,047    20%       2,437     403       336
293  19" LCD Monitor - SyncMaster                              LCDU002-1900          3,513    20%       2,811     403       336
294  USB Standard keyboard (105 keys) + mouse pack                     CKTU208-0USB           627    20%        501    Ingår      Ingår
295  Kit Extender Cables for SVGA, USB mouse & keyboard                   CKTU094-0USB           379    20%        303    Ingår      Ingår
296  MODEM for Maintenance
297  Modem V34 RTC US                                    DCUG002-11FE          1,429    20%       1,143      0         0
298  Modem V34 RTC BEL                                   DCUG002-B1FE          1,429    20%       1,143      0         0
299  Modem V34 RTC NLD                                   DCUG002-D1FE          1,429    20%       1,143      0         0
300  Modem V34 RTC GBR                                   DCUG002-E1EE          1,633    20%       1,306      0         0
301  Modem V34 RTC FRA                                   DCUG002-F1FF          1,429    20%       1,143      0         0
302  Modem V34 RTC DEU                                   DCUG002-G1FG          1,429    20%       1,143      0         0
303  Modem V34 RTC ITA                                   DCUG002-T1FE          1,429    20%       1,143      0         0
                                               Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                             Sid 49 (1347)
                                            lagring och tjänster 2007
                                         Servrar,                                           Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                            Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                  Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning                   Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                      Beskrivning                              SEK       %       SEK        SEK     SEK
304  Modem Connection Package                               CKTG092-0000          1,210    20%       968      0         0
305  CONSOLE for Administration and Remote Maintenance
306  Administration and Remote Maintenance Console                     CSUF002-0000         13,631     20%      10,904    Ingår      Ingår
307  NovaScale Administration and Maintenance Pack1                    CSXU801-1ADM         35,716     20%      28,573    Ingår      Ingår
308  NovaScale 5xx5 Administration and Maintenance Pack                  CSXU501-1ADM         41,489     20%      33,191    3,426      2,855
309  Connexion Cables Set to Adm&Maint.Pack1 (1 Rack)                   CNXU803-CA1R          379     20%        303    Ingår      Ingår
310  Connexion Cables Set to Adm&Maint.Pack1 (2 Racks)                   CNXU804-CA2R          379     20%        303    Ingår      Ingår
311  Cx 2-Part Server Cables Set to A&M Pack1 (1 Rack)                   CNXU805-CA1R          598     20%        478    Ingår      Ingår
312  Cx 2-Part Server Cables Set to A&M Pack1 (2 Racks)                  CNXU806-CA2R          598     20%        478    Ingår      Ingår
313  Ethernet HUB/plate Pack with RJ45 cables                       CNXU807-0HUB         1,589     20%       1,271    Ingår      Ingår
314  Serial Port-Server & Ether.HUB Pack w/ RJ45 cables                  CNXU808-NPHU         8,441     20%       6,753    Ingår      Ingår
315
316  SPECIFIC Cluster COMPONENTS / OPTIONS
317  PCI Cluster interconnect kit with associated cables                  DCCU204-0000         38,049     20%      30,439    10,278      8,565
318  Cluster Interconnect software and licence (up to 2 CPU)                CNHU200-WL0H         7,114     20%       5,691    Ingår      Ingår
319  Additionnal Universe software licence for nodes with more than 2-CPU         CNHU201-WL0H         5,379     20%       4,303    Ingår      Ingår
320  Interconnect cables kit between 2 racks (5m)                     CBLU205-0000         4,038     20%       3,231    Ingår      Ingår
321  For the Control Node
322  PCI 8-Port Async RS232 Adapter w/connector box                    DCCU208-0000          5,700    20%       4,560
323  Serial cables kit inside a rack (2m)                         CBLU203-0000           510    20%        408
324  Serial cables kit between 2 racks (5m)                        CBLU204-0000           598    20%        478
325  Ethernet Switches
326  Switch 12-port 1 Gb/s Ethernet UTP                          DCUU200-0000
327  Switch 12-port 1 Gb/s Ethernet Fibre                         DCUU201-0000         71,302     20%      57,041    11,487      9,573
328  Fast Ethernet 10/100 Mbps Switch - 16 ports                      DCUU202-0000          962     20%        770
329  Specific Clustering software
330  Bull HPC cluster s/w and documentation                        EXSU270-LA0H          7,274    20%       5,820    Ingår      Ingår
331  Linux HPC Bull Advanced Server V4 s/w and doc                     EXSU291-LA0H          7,274    20%       5,820    Ingår      Ingår
332
333  SOFTWARE
334  Note: Support renewal being charged only through MMS, OTF is set to zero
335  Windows
336  Windows Server 2003 Enterprise Edition & 25CAL                    EXSU261-NA0H         28,457     20%      22,765    Ingår      Ingår
337  Windows Server 2003 Enterprise Edition & 25CAL                    EXSU261-NA0G         28,457     20%      22,765    Ingår      Ingår
338  Windows Server 2003 Enterprise Edition & 25CAL                    EXSU261-NA0F         28,457     20%      22,765    Ingår      Ingår
339  Windows Server 2003 DTC Ed. (1-CPU) & 5CAL                      EXSU268-NA0H         19,199     20%      15,360    Ingår      Ingår
340  Windows Server 2003 DTC Ed. (1-CPU) & 5CAL                      EXSU268-NA0F         19,199     20%      15,360    Ingår      Ingår
341  Windows Server 2003 DTC Ed. (1-CPU) & 5CAL                      EXSU268-NA0G         19,199     20%      15,360    Ingår      Ingår
                                      Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                    Sid 50 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                                Servrar,                                           Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                         Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                     SEK       %       SEK        SEK     SEK
342  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 4-CPU) & 5CAL          EXSU262-NA0H         76,156     20%      60,925    Ingår      Ingår
343  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 4-CPU) & 5CAL          EXSU262-NA0G         76,156     20%      60,925    Ingår      Ingår
344  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 4-CPU) & 5CAL          EXSU262-NA0F         76,156     20%      60,925    Ingår      Ingår
345  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 8-CPU) & 5CAL          EXSU263-NA0H        152,108     20%      121,687    Ingår      Ingår
346  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 8-CPU) & 5CAL          EXSU263-NA0G        152,108     20%      121,687    Ingår      Ingår
347  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 8-CPU) & 5CAL          EXSU263-NA0F        152,108     20%      121,687    Ingår      Ingår
348  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 16-CPU) & 5CAL          EXSU264-NA0H        304,027     20%      243,221    Ingår      Ingår
349  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 16-CPU) & 5CAL          EXSU264-NA0G        304,027     20%      243,221    Ingår      Ingår
350  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 16-CPU) & 5CAL          EXSU264-NA0F        304,027     20%      243,221    Ingår      Ingår
351  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 32-CPU) & 5CAL          EXSU267-NA0H        607,879     20%      486,303    Ingår      Ingår
352  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 32-CPU) & 5CAL          EXSU267-NA0G        607,879     20%      486,303    Ingår      Ingår
353  Windows Server 2003 DTC Ed. (up to 32-CPU) & 5CAL          EXSU267-NA0F        607,879     20%      486,303    Ingår      Ingår
354  5 ADD'L CAL for MS Windows Server 2003               EXSU265-NA0H         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
355  5 ADD'L CAL for MS Windows Server 2003               EXSU265-NA0G         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
356  5 ADD'L CAL for MS Windows Server 2003               EXSU265-NA0F         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
357  5 ADD'L Device CAL for MS Windows Server 2003            EXSU266-NA0H         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
358  5 ADD'L Device CAL for MS Windows Server 2003            EXSU266-NA0G         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
359  5 ADD'L Device CAL for MS Windows Server 2003            EXSU266-NA0F         1,283     20%       1,026    Ingår      Ingår
360
361  Linux
362
363  Red Hat Ent. AS 4 for Itanium 2, M&D, 1 Year Support        EXSU284-LA0H         11,167     20%       8,933    Ingår      Ingår
364
365  Extensions Pack For Linux                      EXSU271-LA0H          729     20%       583     Ingår      Ingår
366
367  ARF
368  Appli.Roll-over Facility V4 for NovaScale 5000 Lic         EXSU289-V500         15,613     20%      12,491    Ingår      Ingår
369  Application Roll-over Facility V4 Media & Doc            EXSU290-1ARF          321     20%        257    Ingår      Ingår
370
371  DDFA
372  DDFA Linux on NovaScale 3005 Series (M&D,1-Y supp)         EXSU650-LA0H          1,254    20%       1,003    Ingår      Ingår
373  DDFA Linux on NovaScale 5005 Series (M&D,1-Y supp)         EXSU670-LA0H          1,910    20%       1,528    Ingår      Ingår
374
375  Virtuozzo
376  Virtuozzo Licence - 1 Socket - IPF Linux              EXSU510-L001         12,829     20%      10,263    Ingår      Ingår
377  Virtuozzo Licence - 2 Socket - IPF Linux              EXSU511-L002         25,672     20%      20,538    Ingår      Ingår
378  Virtuozzo Licence - 4 Socket - IPF Linux              EXSU512-L004         51,330     20%      41,064    Ingår      Ingår
379  Virtuozzo Licence - 8 Socket - IPF Linux              EXSU513-L008        102,645     20%      82,116    Ingår      Ingår
                                                   Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                                 Sid 51 (1347)
                                                lagring och tjänster 2007
                                             Servrar,                                           Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                      Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning                      Produktnr      Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                                  SEK       %       SEK        SEK     SEK
380  Virtuozzo Licence - 16 Socket - IPF Linux                           EXSU514-L016        205,289     20%      164,231    Ingår      Ingår
381  Virtuozzo Licence - 32 Socket - IPF Linux                           EXSU515-L032        273,719     20%      218,975    Ingår      Ingår
382  Virtuozzo Mgt Console - Unlim Servers (per seat) + VZ Panel + RedHat OS template       EXSU516-LMR0         8,557     20%       6,846    Ingår      Ingår
383  Compilers
384  Intel® C++ Compiler for Windows - Single User - bundled - 1Y supp               CLGU100-WW0H         1,356     20%       1,085    Ingår      Ingår
385  Intel® C++ Compiler for Linux - Single User - bundled - 1Y supp                CLGU101-WL0H         1,356     20%       1,085    Ingår      Ingår
386  Intel® C++ Compiler for Linux - Nodelocked - bundled - 1Y supp                CLGU111-WL0H         1,662     20%       1,330    Ingår      Ingår
387  Intel® C++ Compiler for Linux - Floating 2S - bundled - 1Y supp                CLGU121-WL0H         5,146     20%       4,117    Ingår      Ingår
388  Intel® C++ Compiler for Windows - Single user - bundled - 3Y supp               CLGU300-WW0H         2,362     20%       1,889    Ingår      Ingår
389  Intel® C++ Compiler for Linux - Single user - bundled - 3Y supp                CLGU301-WL0H         2,478     20%       1,983    Ingår      Ingår
390  Intel® C++ Compiler for Linux - Nodelocked - bundled - 3Y supp                CLGU311-WL0H         2,974     20%       2,379    Ingår      Ingår
391  Intel® C++ Compiler for Linux - Floating 2S - bundled - 3Y supp                CLGU321-WL0H         9,622     20%       7,697    Ingår      Ingår
392  Intel® Fortran Compiler for Windows - bundled - 1Y supp                    FORU100-WW0H         1,662     20%       1,330    Ingår      Ingår
393  Intel® Fortran Compiler for Linux - Single User - bundled - 1Y supp              FORU101-WL0H         2,303     20%       1,843    Ingår      Ingår
394  Intel® Fortran Compiler for Linux - Nodelocked - bundled - 1Y supp              FORU111-WL0H         2,872     20%       2,298    Ingår      Ingår
395  Intel® Fortran Compiler for Linux - Floating 2S - bundled - 1Y supp              FORU121-WL0H         8,966     20%       7,172    Ingår      Ingår
396  Intel® Fortran Compiler for Linux - Floating 2S - 1Y supp                   FORU121-WL1H         24,929     20%      19,943    Ingår      Ingår
397  Intel® Fortran Compiler for Windows - Single user - bundled - 3Y supp             FORU300-WW0H         2,974     20%       2,379    Ingår      Ingår
398  Intel® Fortran Compiler for Linux - Single user - bundled - 3Y supp              FORU301-WL0H         4,257     20%       3,405    Ingår      Ingår
399  Intel® Fortran Compiler for Linux - Nodelocked - bundled - 3Y supp              FORU311-WL0H         5,146     20%       4,117    Ingår      Ingår
400  Intel® Fortran Compiler for Linux - Floating 2S - bundled - 3Y supp              FORU321-WL0H         16,794     20%      13,435    Ingår      Ingår
401  Intel® C++ Compilers for Windows - 1Y supp                          CLGU100-WW1H         3,630     20%       2,904    Ingår      Ingår
402  Intel® C++ Compilers for Linux - 1Y supp                           CLGU101-WL1H         3,630     20%       2,904    Ingår      Ingår
403  Intel® C++ Compiler for Linux - Nodelocked - 1Y supp                     CLGU111-WL1H         4,519     20%       3,615    Ingår      Ingår
404  Intel® C++ Compiler for Linux - Floating 2S - 1Y supp                     CLGU121-WL1H         14,257     20%      11,406    Ingår      Ingår
405  Intel® Fortran Compiler for Windows - 1Y supp                         FORU100-WW1H         4,519     20%       3,615    Ingår      Ingår
406  Intel® Fortran Compiler for Linux - 1Y supp                          FORU101-WL1H         6,312     20%       5,050    Ingår      Ingår
407  Intel® Fortran Compiler for Linux - Nodelocked - 1Y supp                   FORU111-WL1H         7,858     20%       6,286    Ingår      Ingår
408  Performance Analyser Tools
409  Intel® Vtune for Windows / Linux - bundled - 1Y supp                     UTSU110-WB0H          2,303    20%       1,843    Ingår      Ingår
410  Intel® VTuneā„¢ Windows & Linux - bundled - 3Y supp                       UTSU310-WB0H          3,630    20%       2,904    Ingår      Ingår
411  Intel® Vtune for Windows / Linux - 1Y supp                          UTSU110-WB1H          6,312    20%       5,050    Ingår      Ingår
412  Intel® Vtune Performance Analyser for Linux - bundled - 1Y supp                UTSU111-WB0H          2,303    20%       1,843    Ingår      Ingår
413  Intel® Vtune Performance Analyser for Linux - bundled - 3Y supp                UTSU311-WB0H          3,630    20%       2,904    Ingår      Ingår
414  Intel® Vtune Performance Analyser for Linux - 1Y supp                     UTSU111-WB1H          6,312    20%       5,050    Ingår      Ingår
415  Performance Libraries
416  Intel® Math. Kernel Library for Windows - bundled - 1Y supp                  UTSU120-WW0H          1,356    20%       1,085    Ingår      Ingår
417  Intel® Math.Kernel Lib. Windows - bundled - 3Y supp                      UTSU320-WW0H          2,376    20%       1,901    Ingår      Ingår
                                              Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                            Sid 52 (1347)
                                           lagring och tjänster 2007
                                        Servrar,                                           Bilaga 3A
                                           Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                           Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                                 Funk. Funk. garanti
                       Produktbenämning                 Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                       Beskrivning                            SEK       %       SEK        SEK     SEK
418  Intel® Math. Kernel Library for Linux - bundled - 1Y supp              UTSU121-WL0H          1,356    20%       1,085    Ingår      Ingår
419  Intel® Math. Kernel Lib. Linux - bundled - 3Y supp                 UTSU321-WL0H          2,478    20%       1,983    Ingår      Ingår
420  Intel® Cluster Math. Kernel Lib. for Linux/bundled - bundled - 1Y supp       UTSU122-WL0H          1,662    20%       1,330    Ingår      Ingår
421  Intel® Cluster Math.Kernel L. Linux - bundled - 3Y supp               UTSU322-WL0H          3,061    20%       2,449    Ingår      Ingår
422  Intel® IPP Library for Windows - bundled - 1Y supp                 UTSU130-WW0H           714    20%        571    Ingår      Ingår
423  Intel® IPP Library for Windows - bundled - 3Y supp                 UTSU330-WW0H          1,239    20%        991    Ingår      Ingår
424  Intel® IPP Library for Linux - bundled - 1Y supp                  UTSU131-WL0H           714    20%        571    Ingår      Ingår
425  Intel® IPP Library for Linux - bundled - 3Y supp                  UTSU331-WL0H          1,268    20%       1,015    Ingår      Ingår
426  Intel® Math. Kernel Library for Windows - 1Y supp                  UTSU120-WW1H          3,630    20%       2,904    Ingår      Ingår
427  Intel® Math. Kernel Library for Linux - 1Y supp                   UTSU121-WL1H          3,630    20%       2,904    Ingår      Ingår
428  Intel® Cluster Math. Kernel Lib. for Linux - 1Y supp                UTSU122-WL1H          4,519    20%       3,615    Ingår      Ingår
429  Intel® IPP Library for Windows - 1Y supp                      UTSU130-WW1H          1,851    20%       1,481    Ingår      Ingår
430  Intel® IPP Library for Linu - 1Y supp                        UTSU131-WL1H          1,851    20%       1,481    Ingår      Ingår
431
432  STORAGE SUB-SYSTEMS SOFTWARE
433  Bull Multi-Path Solution Software                          EXSU287-LA0H          4,869    20%       3,895    Ingår      Ingår
434
435  FDA STORAGE FIBER RAID SUB-SYSTEMS SOFTWARE
436  FDA 1300 Storage Manager Base                            EXSU400-WK00         12,683     20%      10,146    Ingår      Ingår
437  FDA 2300 Storage Manager Base                            EXSU401-WK00         25,381     20%      20,304    Ingår      Ingår
438  FDA Storage Manager Command line interface                     EXSU402-WK00         3,266     20%       2,612    Ingår      Ingår
439
440  FDA 1300 Access Control Tier1: 0-500GB                       EXSU403-WK01         4,811     20%       3,849    Ingår      Ingår
441  FDA 1300 Access Control Tier2: 500-750GB                      EXSU403-WK02         7,202     20%       5,761    Ingår      Ingår
442  FDA 1300 Access Control Tier3: 750GB-1TB                      EXSU403-WK03         9,592     20%       7,674    Ingår      Ingår
443  FDA 1300 Access Control Tier4: 1-2TB                        EXSU403-WK04         11,998     20%       9,598    Ingår      Ingår
444  FDA 1300 Access Control Tier5: 2-3TB                        EXSU403-WK05         14,389     20%      11,511    Ingår      Ingår
445  FDA 1300 Access Control Tier6: 3-4TB                        EXSU403-WK06         16,794     20%      13,435    Ingår      Ingår
446  FDA 1300 Access Control Tier7: 4-5TB                        EXSU403-WK07         19,199     20%      15,360    Ingår      Ingår
447
448  FDA 2300 Access Control Tier1: 0-500GB                       EXSU404-WK01         4,607     20%       3,685    Ingår      Ingår
449  FDA 2300 Access Control Tier2: 500-750GB                      EXSU404-WK02         10,307     20%       8,245    Ingår      Ingår
450  FDA 2300 Access Control Tier3: 750GB-1TB                      EXSU404-WK03         15,992     20%      12,794    Ingår      Ingår
451  FDA 2300 Access Control Tier4: 1-2TB                        EXSU404-WK04         21,678     20%      17,342    Ingår      Ingår
452  FDA 2300 Access Control Tier5: 2-3TB                        EXSU404-WK05         28,792     20%      23,033    Ingår      Ingår
453  FDA 2300 Access Control Tier6: 3-4TB                        EXSU404-WK06         35,891     20%      28,713    Ingår      Ingår
454  FDA 2300 Access Control Tier7: 4-5TB                        EXSU404-WK07         43,005     20%      34,404    Ingår      Ingår
455  FDA 2300 Access Control Tier8: 5-7TB                        EXSU404-WK08         50,120     20%      40,096    Ingår      Ingår
                                     Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                    Sid 53 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                               Servrar,                                           Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                         Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                      Beskrivning                     SEK       %       SEK        SEK     SEK
456  FDA 2300 Access Control Tier9: 7-9TB                EXSU404-WK09         57,219     20%      45,775    Ingår      Ingår
457  FDA 2300 Access Control Tier10: 9-11TB               EXSU404-WK10         64,333     20%      51,467    Ingår      Ingår
458  FDA 2300 Access Control Tier11: 11-13TB              EXSU404-WK11         71,433     20%      57,146    Ingår      Ingår
459  FDA 2300 Access Control Tier12: >13TB               EXSU404-WK12         78,547     20%      62,838    Ingår      Ingår
460
461  FDA Storage Performance Monitor Tier1: 0-500GB           EXSU405-WK01         4,607     20%       3,685    Ingår      Ingår
462  FDA Storage Performance Monitor Tier2: 500-750GB          EXSU405-WK02         6,400     20%       5,120    Ingår      Ingår
463  FDA Storage Performance Monitor Tier3: 750GB-1TB          EXSU405-WK03         8,178     20%       6,543    Ingår      Ingår
464  FDA Storage Performance Monitor Tier4: 1-2TB            EXSU405-WK04         9,942     20%       7,954    Ingår      Ingår
465  FDA Storage Performance Monitor Tier5: 2-3TB            EXSU405-WK05         17,596     20%      14,077    Ingår      Ingår
466  FDA Storage Performance Monitor Tier6: 3-4TB            EXSU405-WK06         25,118     20%      20,094    Ingår      Ingår
467  FDA Storage Performance Monitor Tier7: 4-5TB            EXSU405-WK07         32,888     20%      26,311    Ingår      Ingår
468  FDA Storage Performance Monitor Tier8: 5-7TB            EXSU405-WK08         40,527     20%      32,422    Ingår      Ingår
469  FDA Storage Performance Monitor Tier9: 7-9TB            EXSU405-WK09         48,152     20%      38,521    Ingår      Ingår
470  FDA Storage Performance Monitor Tier10: 9-11TB           EXSU405-WK10         55,805     20%      44,644    Ingår      Ingår
471  FDA Storage Performance Monitor Tier11: 11-13TB          EXSU405-WK11         63,429     20%      50,744    Ingår      Ingår
472  FDA Storage Performance Monitor Tier12: >13TB           EXSU405-WK12         71,098     20%      56,878    Ingår      Ingår
473
474  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier1: 0-500GB          EXSU407-WK01         35,192     20%      28,153    Ingår      Ingår
475  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier2: 500-750GB         EXSU407-WK02         39,813     20%      31,850    Ingår      Ingår
476  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier3: 750GB-1TB         EXSU407-WK03         44,420     20%      35,536    Ingår      Ingår
477  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier4: 1-2TB           EXSU407-WK04         49,041     20%      39,233    Ingår      Ingår
478  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier5: 2-3TB           EXSU407-WK05         58,662     20%      46,930    Ingår      Ingår
479  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier6: 3-4TB           EXSU407-WK06         68,240     20%      54,592    Ingår      Ingår
480  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier7: 4-5TB           EXSU407-WK07         77,833     20%      62,266    Ingår      Ingår
481  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier8: 5-7TB           EXSU407-WK08         87,440     20%      69,952    Ingår      Ingår
482  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier9: 7-9TB           EXSU407-WK09         97,032     20%      77,626    Ingår      Ingår
483  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier10: 9-11TB          EXSU407-WK10        106,624     20%      85,300    Ingår      Ingår
484  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier11: 11-13TB         EXSU407-WK11        116,231     20%      92,985    Ingår      Ingår
485  FDA 2300 Dynamic Data Replication Tier12: >13TB          EXSU407-WK12        125,824     20%      100,659    Ingår      Ingår
486
487  FDA Alternate Path Manager for Windows               EXSU408-WK0W          6,429    20%       5,143    Ingår      Ingår
488
489  FDA 2300 Replication Control on Windows              EXSU409-WK00          6,429    20%       5,143    Ingår      Ingår
490
491  HPC HW & SW
492  LUSTRE FILE SYSTEMS
493  Lustre 32-client CPU socket pack (1-year support)         EXSU305-0032        134,556     20%      107,645    Ingår      Ingår
                                     Prislista                                Ramavtal 6865/07
      VERVA                                                                   Sid 54 (1347)
                                   lagring och tjänster 2007
                               Servrar,                                          Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                        Funk. Funk. garanti
                      Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                      Beskrivning                     SEK      %       SEK        SEK     SEK
494  Lustre 64-client CPU socket pack (1-year support)         EXSU305-0064        188,379    20%      150,703    Ingår      Ingår
495  Lustre 128-client CPU socket pack (1-year support)         EXSU305-0128        274,492    20%      219,593    Ingår      Ingår
496  Lustre 256-client CPU socket pack (1-year support)         EXSU305-0256        317,555    20%      254,044    Ingår      Ingår
497  Lustre 512-client CPU socket pack (1-year support)         EXSU305-0512        403,668    20%      322,935    Ingår      Ingår
498  Lustre 1024-client CPU socket pack (1-year support)        EXSU305-1024        575,894    20%      460,715    Ingår      Ingår
499  Lustre 1-client CPU socket (above 32) 1-year supp.         EXSU306-0001         1,779    20%       1,423    Ingår      Ingår
500  Lustre 1-client CPU socket (above 64) 1-year supp.         EXSU307-0001         1,356    20%       1,085    Ingår      Ingår
501  Lustre 1-client CPU socket (above 128) 1-year sup.         EXSU308-0001          335    20%        268    Ingår      Ingår
502  Lustre 1-client CPU socket (above 256) 1-year sup.         EXSU309-0001          335    20%        268    Ingår      Ingår
503  Lustre 1-client CPU socket (above 512) 1-year sup.         EXSU310-0001          335    20%        268    Ingår      Ingår
504  Lustre 1-client CPU socket (above 1024)1-year sup.         EXSU311-0001          204    20%        163    Ingår      Ingår
505  Lustre 16-OSS CPU socket pack (1-year support)           EXSU312-0032        269,112    20%      215,290    Ingår      Ingår
506  Lustre 32-OSS CPU socket pack (1-year support)           EXSU312-0064        505,934    20%      404,747    Ingår      Ingår
507  Lustre 64-OSS CPU socket pack (1-year support)           EXSU312-0128        828,854    20%      663,083    Ingår      Ingår
508  Lustre 1-OSS CPU socket (up to 16) 1-year supp.          EXSU313-0001         16,809    20%      13,447    Ingår      Ingår
509  Lustre 1-OSS CPU socket (above 16) 1-year supp.          EXSU314-0001         14,126    20%      11,301    Ingår      Ingår
510  Lustre 1-OSS CPU socket (above 32) 1-year supp.          EXSU315-0001         10,103    20%       8,082    Ingår      Ingår
511  Lustre 1-OSS CPU socket (above 64) 1-year supp.          EXSU316-0001         5,190    20%       4,152    Ingår      Ingår
512  QUADRICS PCI ADAPTER and CABLES
513  Quadrics Elan 4B PCI Card, Copper Interconnect           CKTU218-0000         10,992    20%       8,794    Ingår      Ingår
514  Quadrics QM581-2E EOP Link Cable, 2.5M long            CBLU401-Q02E         2,158    20%       1,726    Ingår      Ingår
515  Quadrics QM581-05 EOP Link Cable, 5M long             CBLU401-Q005         2,405    20%       1,924    Ingår      Ingår
516  Quadrics QM581-08 EOP Link Cable, 8M long             CBLU401-Q008         3,061    20%       2,449    Ingår      Ingår
517  Quadrics QM581-10 EOP Link Cable, 10M long             CBLU401-Q010         3,936    20%       3,149    Ingår      Ingår
518  Quadrics QM581-12 EOP Link Cable, 12M long             CBLU401-Q012         4,446    20%       3,557    Ingår      Ingår
519  Quadrics QM581-13 EOP Link Cable, 13M long             CBLU401-Q013         4,694    20%       3,755    Ingår      Ingår
520  QUADRICS SWITCH and RACKMOUNT KITS
521  Quadrics QS8A                           SWCU001-008P         42,116    20%      33,693    4,837      4,031
522  Quadrics QS32A-CR Switch, 16 Way                  SWCU001-016P        139,979    20%      111,983    16,122     13,435
523  Quadrics QS32A-CA Switch, 32 Way                  SWCU001-032P        176,031    20%      140,825    20,153     16,794
524  Quadrics 48 Way Standalone Switch                 SWCU001-048P        396,467    20%      317,173    45,747     38,122
525  Quadrics 64 Way Standalone Switch                 SWCU001-064P        443,685    20%      354,948    51,188     42,657
526  Quadrics 80 Way Standalone Switch                 SWCU001-080P        490,758    20%      392,606    56,428     47,023
527  Quadrics 96 Way Standalone Switch                 SWCU001-096P        537,802    20%      430,241    61,869     51,558
528  Quadrics 112 Way Standalone Switch                 SWCU001-112P        585,006    20%      468,004    67,310     56,092
529  Quadrics 128 Way Standalone Switch                 SWCU001-128P        632,224    20%      505,779    72,752     60,626
530  Quadrics Rack Mount Kit QS5A                    CKTU171-Q000         3,747    20%       2,997    Ingår      Ingår
531  Quadrics Rack Mount Kit QS8A                    CKTU172-Q000         3,747    20%       2,997    Ingår      Ingår
                                    Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                   Sid 55 (1347)
                                  lagring och tjänster 2007
                              Servrar,                                           Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Server INTENSIVE
                                                                        Funk. Funk. garanti
                     Produktbenämning          Produktnr     Ref. pris   Rabatt   Pris Ramavtal   Garanti A      B
 1                     Beskrivning                     SEK       %       SEK        SEK     SEK
532  Quadrics Rack Mount Kit QS32A                  CKTU174-Q000          5,190    20%       4,152    Ingår      Ingår
533  Quadrics EMI Port Shield                     CKTU173-Q000           510    20%        408    Ingår      Ingår
534  QUADRICS SOFTWARE OFFER
535  Quadrics Resource Management Software 1-CPU Lic.         EXSU350-0RMS          1,443    20%       1,155    Ingår      Ingår
536  Quadrics RMS&MPI 1-year Supp for 1-CPU (first 512)        EXSU350-SUP1           554    20%        443    Ingår      Ingår
537  Quadrics RMS&MPI 1-year Supp for 1-CPU (over 512)        EXSU350-SUP2           394    20%        315    Ingår      Ingår
538  HPC CABLES
539  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 5 3m               CBLU428-E503           44     20%        35     Ingår      Ingår
540  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 5 5m               CBLU419-E505           29     20%        23     Ingår      Ingår
541  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 5 10m               CBLU420-E510          175     20%       140     Ingår      Ingår
542  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 5 15m               CBLU421-E515           73     20%        58     Ingår      Ingår
543  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 5 20m               CBLU422-E520           87     20%        70     Ingår      Ingår
544  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 6 3m               CBLU429-E603           73     20%        58     Ingår      Ingår
545  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 6 5m               CBLU415-E605           87     20%        70     Ingår      Ingår
546  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 6 10m               CBLU416-E610          131     20%       105     Ingår      Ingår
547  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 6 15m               CBLU417-E615          175     20%       140     Ingår      Ingår
548  Ethernet Cable RJ45M/RJ45M cat 6 20m               CBLU418-E620          219     20%       175     Ingår      Ingår
549  Asynchronous Cable DB9F-RJ48M 5m                 CBLU423-AS05          204     20%       163     Ingår      Ingår
550  Asynchronous Cable DB9F-RJ48M 10m                CBLU424-AS10          277     20%       222     Ingår      Ingår
551  Asynchronous Cable DB9F-RJ48M 15m                CBLU425-AS15          335     20%       268     Ingår      Ingår
552  Asynchronous Cable DB9F-RJ48M 20m                CBLU426-AS20          394     20%       315     Ingår      Ingår
553  Asynchronous Cable DB9F/F crossed shielded 3m          CBLU427-AS03           44     20%        35     Ingår      Ingår
                                                      Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                        Servrar, lagring och tjänster 2007                             Sid 56 (1347)
                                                                                               Bilaga 3A
                                                  Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                                   Rev. 2007-08-22
   Prislista Proact 2011-03-28
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                      Funk.
                                                                               Pris    Garanti      Funk.
                       Produktbenämning                            Produktnr   Ref. pris  Rabatt    Ramavtal     A       garanti B
1                        Beskrivning                                      SEK    %      SEK      SEK       SEK
 2           PRODUKTER
 3
 4
 5  NOVASCALE BLADES
 6
 7  Chassis for blades
 8                                                    Master and Deployment Manager documentation 15%
   NovaScale Blade Chassis including 2PS, 2 Blowers, 1 CMM, 1 CdRom, 1 FDD, Management software with NS BLCNSB0-2000         23,995          20,395      9,270      7,725
 9                                                    Master and Deployment Manager documentation 15%
   NovaScale Blade Chassis including 2PS, 2 Blowers, 1 CMM, 1 CdRom, 1 FDD, Management software with NS BLCNSB0-200C         23,995          20,395      9,270      7,725
10
11  Chassis options
12  Chassis Management Module (CMM)                                      CMMNSB0-0000      4,072    15%      3,461  Ingår      Ingår
13  Acoustic muffler for demping acoustics                                   CAMNSB0-0000       746    15%       634  Ingår      Ingår
14  Acoustic muffler for demping acoustics                                   CAMNSB0-000C       746    15%       634  Ingår      Ingår
15  NovaScale Blade chassis filler panel                                    FPCNSB0-0000       99    15%       84  Ingår      Ingår
16  NovaScale Blade chassis filler panel                                    FPCNSB0-000C       99    15%       84  Ingår      Ingår
17  set of 2x2000 W Power Supply modules                                    PSSNSB0-2000      3,534    15%      3,004  Ingår      Ingår
18  set of 2x2000 W Power Supply modules                                    PSSNSB0-200C      3,534    15%      3,004  Ingår      Ingår
19  set of 2 power cables from PWS to PDU (4 cables)                              CBLNSB0-0000       362    15%       308  Ingår      Ingår
20  set of 2 UK and European power cables from PWS to wallsocket (4 cables)                  CBLNSB0-1000       527    15%       448  Ingår      Ingår
21  External DVD-ROM drive for NovaScale blade chassis                             DVDN001-0000      1,559    15%      1,325  Ingår      Ingår
22  Internal DVD player, replaces CD-Rom player                                DVDN001-1000      1,251    15%      1,064  Ingår      Ingår
23  Ethernet switches
24  NovaScale Blade 1GB Ethernet Switch module 16 ports, with 4 exits for up to 4 switches           CESNSBO-4000     10,680    15%      9,078      9,270      7,725
25  NovaScale Blade 1GB Ethernet Switch module 16 ports, with 4 exits for up to 4 switches           CESNSBO-400C     10,746    15%      9,134      9,270      7,725
26  4-port 1GB Cisco Ethernet switch module with 4 exits                            CESNSB5-0000     34,686    15%     29,483    8,464        7,053
27  4-port 1GB Cisco Ethernet switch module with 4 exits                            CESNSB5-000C     34,686    15%     29,483    8,464        7,053
28  6-port 1GB Nortel Ethernet L2/3 switch module with 6 exits                         CESNSB6-0000     17,870    15%     15,189    3,628        3,023
29  6-port 1GB Nortel Ethernet L2/3 switch module with 6 exits                         CESNSB6-000C     17,870    15%     15,189    3,628        3,023
30  4-port 1GB Nortel Ethernet L2/7 switch module with 4 exits                         CESNSB7-0000     63,093    15%     53,629    15,719       13,099
31  4-port 1GB Nortel Ethernet L2/7 switch module with 4 exits                         CESNSB7-000C     63,279    15%     53,787    15,719       13,099
32  Fiber switches
33  Qlogic 20-port 2GB FC switch to McData upgrade kit                             CFSNSB0-QMUK     22,096    15%     18,781    6,449        5,374
34  NovaScale Blade 2GB Brocade Fiber Channel Switch enterprise version                    CFSNSB0-250C     90,490    15%     76,917    19,347       16,122
                                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                   Servrar, lagring och tjänster 2007                             Sid 57 (1347)
                                                                                          Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                Funk.
                                                                          Pris    Garanti      Funk.
                      Produktbenämning                         Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A       garanti B
1                       Beskrivning                                   SEK    %     SEK      SEK       SEK
35  NovaScale Blade 4GB Fiber Channel Switch QLogic 20-port                        CFSNSB0-4500   45,399    15%    38,589    13,502       11,252
36  NovaScale Blade 4GB Fiber Channel Switch QLogic 20-port                        CFSNSB0-450C   45,497    15%    38,673    13,502       11,252
37  Entry Fiber channel Switch Full San upgrade                              CFSNSB0-20UP   33,270    15%    28,279     6,852       5,710
38  NovaScale Blade 4GB Brocade Fibre Channel Switch, 10-ports (7 internal, 3 external)          CFSNSB0-400C   62,313    15%    52,966    14,913       12,428
39  NovaScale Blade 4GB Brocade Fibre Channel Switch, 10-ports (7 internal, 3 external)          CFSNSB0-4000   64,970    15%    55,224    14,913       12,428
40  Brocade software key - 4GB switch for 5 additional ports                        UFSNSB0-000C   20,844    15%    17,718  Ingår      Ingår
41  Brocade software key - 4GB switch for 5 additional ports                        UFSNSB0-0000   20,735    15%    17,624  Ingår      Ingår
42  Software License Key: Brocade Advanced Performance Monitoring for 4GB                 CFSNSB0-40PM   13,293    15%    11,299  Ingår      Ingår
43  Software License Key: Brocade Extended Fabrics upgrade for 4GB                     CFSNSB0-40EF   18,067    15%    15,357  Ingår      Ingår
44  Software License Key: Brocade Fabric Watch upgrade for 4GB                       CFSNSB0-40FM   17,014    15%    14,462  Ingår      Ingår
45  Software License Key: Brocade ISL Trunking for 4GB                           CFSNSB0-40TR   22,326    15%    18,977  Ingår      Ingår
46                                                     CFSNSB0-40PB
   Software License Key: Brocade Performance Bundle includes ISL Trunking & Advanced Performance Monitoring for 4GB     31,898    15%    27,113  Ingår      Ingår
47  Software License Key: Brocade Advanced Security OS upgrade for 4GB                   CFSNSB0-40AS   31,898    15%    27,113  Ingår      Ingår
48  NovaScale Blade Optical Passthrough Module                               COSNSB0-2000   30,141    15%    25,620      7,860      6,550
49  NovaScale Blade Optical Passthrough Module                               COSNSB0-200C   30,141    15%    25,620      7,860      6,550
50  Copper Pass Through Module for NovaScale Blade Series, including one CPM cable             CCPNSB0-1000    5,818    15%     4,945  Ingår      Ingår
51  Copper Pass Through Module for NovaScale Blade Series, including one CPM cable             CCPNSB0-100C    5,818    15%     4,945  Ingår      Ingår
52  Copper Pass Through Module cable                                    CBLNSB6-0100     845    15%      718  Ingår      Ingår
53  Copper Pass Through Module cable                                    CBLNSB6-010C     845    15%      718  Ingår      Ingår
54  OPM cable LC for 2GB Fibre channel connectivity                            CBLNSB5-0100    1,965    15%     1,670  Ingår      Ingår
55  OPM cable LC for 2GB Fibre channel connectivity                            CBLNSB5-010C    1,866    15%     1,586  Ingår      Ingår
56  OPM cable SC for 1Gb Ethernet or 1Gb Fibre channel connectivity                    CBLNSB5-0200    1,921    15%     1,633  Ingår      Ingår
57  OPM cable SC for 1Gb Ethernet or 1Gb Fibre channel connectivity                    CBLNSB5-020C    1,921    15%     1,633  Ingår      Ingår
58  Long wavelength, single mode FC transceiver                              CFLWNSB-1000    1,921    15%     1,633  Ingår      Ingår
59  Long wavelength, single mode FC transceiver                              CFLWNSB-100C    1,800    15%     1,530  Ingår      Ingår
60  Short wavelength, multi mode FC transceiver                              CFSWNSB-1000     735    15%      625  Ingår      Ingår
61  Short wavelength, multi mode FC transceiver                              CFSWNSB-100C     626    15%      532  Ingår      Ingår
62  Short Wavelength, Multi Mode 4Gbit Fibre Channel Optical Transceiver                  SWFNSB0-200C     812    15%      690  Ingår      Ingår
63  Short Wavelength, Multi Mode 4Gbit Fibre Channel Optical Transceiver                  SWFNSB0-2000     812    15%      690  Ingår      Ingår
64  Server Connectivity module for NS Blades Series                            CESNSB0-4100    8,649    15%     7,352      2,217      1,847
65
66  NovaScale Blades
67  NovaScale Blade 2021, 2W Xeon, 1 chassis slot, 800 MHz FSB, NO CPU, NO memory, NO disks      CPSN202-0021      8,320    15%     7,072      2,620      2,183
68  NovaScale Blade 2320, 2W Xeon LV, 1 chassis slot, up to 667MHz FSB, NO CPU, NO memory, NO disks  CPSN202-2320      7,080    15%     6,018      3,426      2,855
69                                                   CPSN202-B260
   NovaScale B260, 2W Xeon 5100 sequence, 1 chassis slot, up to 1333MHz FSB, NO CPU, NO memory, NO disk           10,504    15%     8,929      3,829      3,191
                                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                     Servrar, lagring och tjänster 2007                             Sid 58 (1347)
                                                                                             Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                   Funk.
                                                                             Pris    Garanti      Funk.
                       Produktbenämning                           Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A       garanti B
 1                        Beskrivning                                     SEK    %     SEK      SEK       SEK
 70  NS B280, 2W Xeon 5100 - 2 slots 1.3GHz FSB, Mod. 0                           CPSN202-B280     15,806    15%    13,435      5,643      4,702
 71  B260 -> B280 upgrade kit (one chassis slot used)                            BEUNSB0-000C      5,324    15%     4,525
 72
 73  Options for 2020
 74  36Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                   MSUN202-1S36    1,592    15%     1,353  Ingår      Ingår
 75  36Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN202-2S36    1,614    15%     1,372  Ingår      Ingår
 76  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                   MSUN202-1S73    2,777    15%     2,360  Ingår      Ingår
 77  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN202-2S73    2,898    15%     2,463  Ingår      Ingår
 78  146Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                  MSUN20X-1S14    5,291    15%     4,497  Ingår      Ingår
 79  146Gb U320 SCSI disk 10Krpm - Hot Swap customer installable                        MSUN20X-2S14    5,313    15%     4,516  Ingår      Ingår
 80  36Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap                                   MSUN202-1P36    2,667    15%     2,267  Ingår      Ingår
 81  36Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN202-2P36    2,689    15%     2,286  Ingår      Ingår
 82  73Gb U320 SCSI disk 15Krpm - Hot Swap                                   MSUN20X-1P73    6,805    15%     5,785  Ingår      Ingår
 83  73Gb U320 SCSI disk 15Krpm - Hot Swap customer installable                         MSUN20X-2P73    6,827    15%     5,803  Ingår      Ingår
 84  2.66GHz/512Kb/533Mhz Intel Xeon DP for NSB 2020                              CPKN202-0000    2,184    15%     1,857  Ingår      Ingår
 85  2.66GHz/512Kb/533Mhz Intel Xeon DP for NSB 2020                              CPKN202-000C    2,327    15%     1,978  Ingår      Ingår
 86  60Gb EIDE -7200 Rpm disk + mounting bracket customer installable for NS Blade Series            MSUN202-2S60    1,614    15%     1,372  Ingår      Ingår
 87  2 Gbps FC mezzanine card- dual port customer installable                          CFSN202-110C    5,115    15%     4,348      1,008      840
 88  SCSI Expansion Unit for NS Blade Series , Raid dual channel (LSI 53C1020) for 2 x U320 HS SCSI, with 0 disks EUNSB0-1000
                                                         S          2,865    15%     2,435  Ingår      Ingår
 89  SCSI Expansion Unit for NS Blade Series , Raid dual channel (LSI 53C1020) for 2 x U320 HS SCSI, with 0 disks EUNSB0-100C
                                                         S          2,865    15%     2,435  Ingår      Ingår
 90
 91  Common options for 2020 / 2040
 92  2GB RAM SDRAM kit (2x1GB DIMMs PC2100, DDR, Chipkill) for NSB 20X0                   CMMN202-200C      3,238    15%     2,752  Ingår      Ingår
 93  4GB RAM SDRAM kit (2x2GB DIMMs PC2100, DDR, Chipkill) for NSB 20X0                   CMMN202-400C      8,353    15%     7,100  Ingår      Ingår
 94  RAID1 Factory activation for HW and SW                                 FACN001-0RD1       241    15%      205  Ingår      Ingår
 95  RAID1 Factory activation on SCSI expansion unit                             FACN001-0RD2       241    15%      205  Ingår      Ingår
 96  RAID1E Factory activation on internal SCSI disks and SCSI expansion unit                FACN001-0RD3       241    15%      205  Ingår      Ingår
 97  1GB Ethernet mezzanine card dual port                                  CESN20X-2100      1,548    15%     1,316      605       504
 98  1GB Ethernet mezzanine card dual port                                  CESN20X-210C      1,614    15%     1,372      605       504
 99
100  Options for 2040
101  2.2GHz/2Mb/400Mhz Intel Xeon MP for NSB2040                               CPKN204-000C     11,174    15%     9,498 Ingår       Ingår
102  3.0GHz/4Mb/400Mhz Intel Xeon MP for NSB2040                               CPKN204-200C     34,762    15%    29,548 Ingår       Ingår
103
104  Options for 2021
                                                     Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                       Servrar, lagring och tjänster 2007                           Sid 59 (1347)
                                                                                            Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                   Funk.
                                                                             Pris    Garanti   Funk.
                        Produktbenämning                           Produktnr  Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A    garanti B
 1                         Beskrivning                                    SEK    %     SEK      SEK     SEK
105  2.8GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-4500    2,173    15%     1,847  Ingår   Ingår
106  2.8GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-450C    2,272    15%     1,931  Ingår   Ingår
107  3.0GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-5500    2,667    15%     2,267  Ingår   Ingår
108  3.0GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-550C    2,777    15%     2,360  Ingår   Ingår
109  3.2GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-6500    3,238    15%     2,752  Ingår   Ingår
110  3.2GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-650C    3,337    15%     2,836  Ingår   Ingår
111  3.4GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-7500    4,544    15%     3,863  Ingår   Ingår
112  3.4GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-750C    4,643    15%     3,947  Ingår   Ingår
113  3.6GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-8500    6,751    15%     5,738  Ingår   Ingår
114  3.6GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-850C    6,849    15%     5,822  Ingår   Ingår
115  3.8GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-9500    8,254    15%     7,016  Ingår   Ingår
116  3.8GHz/2MB/800Mhz Intel Xeon DP for NSB 2021                                CPKN202-950C    8,353    15%     7,100  Ingår   Ingår
117  2GB RAM SDRAM kit (2x1GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for NSB2021                    CMMN202-2050    2,459    15%     2,090  Ingår   Ingår
118  2GB RAM SDRAM kit (2x1GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for NSB2021                    CMMN202-205C    2,547    15%     2,165  Ingår   Ingår
119  4GB RAM SDRAM kit (2x2GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for NSB2021                    CMMN202-4050    3,062    15%     2,603  Ingår   Ingår
120  4GB RAM SDRAM kit (2x2GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for NSB2021                    CMMN202-405C    3,139    15%     2,668  Ingår   Ingår
121  8GB RAM SDRAM kit (2x4GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for 2320 and 2021                 CMMN202-8050    29,099    15%    24,734  Ingår   Ingår
122  8GB RAM SDRAM kit (2x4GB DIMMs PC3200, DDRII, Chipkill) for 2320 and 2021                 CMMN202-805C    29,230    15%    24,846  Ingår   Ingår
123  36Gb U320 SCSI disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5"                              MSUN202-1T36    1,866    15%     1,586  Ingår   Ingår
124  36Gb U320 SCSI disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5" customer installable                    MSUN202-1E36    1,954    15%     1,661  Ingår   Ingår
125  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5"                              MSUN202-1T73    2,579    15%     2,193  Ingår   Ingår
126  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5" customer installable                    MSUN202-1E73    2,667    15%     2,267  Ingår   Ingår
127  36Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap                                   MSUN221-1P36    1,943    15%     1,651  Ingår   Ingår
128  36Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2P36    1,965    15%     1,670  Ingår   Ingår
129  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                   MSUN221-1S73    2,097    15%     1,782  Ingår   Ingår
130  73Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2S73    2,118    15%     1,801  Ingår   Ingår
131  73Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap                                   MSUN221-1P73    3,227    15%     2,743  Ingår   Ingår
132  73Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2P73    3,238    15%     2,752  Ingår   Ingår
133  146Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                  MSUN221-1S14    5,291    15%     4,497  Ingår   Ingår
134  146Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2S14    5,313    15%     4,516  Ingår   Ingår
135  146Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap                                  MSUN221-1P14    6,509    15%     5,533  Ingår   Ingår
136  146Gb U320 SCSI disk 15K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2P14    6,531    15%     5,551  Ingår   Ingår
137  300Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap                                  MSUN221-1S30    6,202    15%     5,271  Ingår   Ingår
138  300Gb U320 SCSI disk 10K rpm - Hot Swap customer installable                        MSUN221-2S30    6,224    15%     5,290  Ingår   Ingår
139  SCSI Expansion Unit for NS Blade 2021 , Raid for 2 x U320 HS SCSI, with 0 disks and additional I/O slots  SEUNSB0-2000    2,975    15%     2,528  Ingår   Ingår
                                                 Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                   Servrar, lagring och tjänster 2007                           Sid 60 (1347)
                                                                                        Bilaga 3A
                                             Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                              Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                               Funk.
                                                                         Pris    Garanti   Funk.
                         Produktbenämning                     Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A    garanti B
 1                         Beskrivning                               SEK    %     SEK      SEK     SEK
140  2 Gbps FC mezzanine card- dual port mini                            CFSN202-2100      3,765    15%     3,200    1,008      840
141  2 Gbps FC mezzanine card- dual port mini                            CFSN202-210C      3,765    15%     3,200 Ingår    Ingår
142  1GB Ethernet Mezzanine card with 2 x1Gb Port mini                        CESN202-2100      1,515    15%     1,288     605      504
143  1GB Ethernet Mezzanine card with 2 x1Gb Port mini                        CESN202-210C      1,515    15%     1,288 Ingår    Ingår
144
145  Options for 2320
146  2GHz Low Voltage Xeon CPU 667MHz FSB, 2MB cache FCPGA6 package for NovaScale Blade 2320     CPKN232-501C      4,336    15%     3,685 Ingår    Ingår
147  2GHz Low Voltage Xeon CPU 667MHz FSB, 2MB cache FCPGA6 package for NovaScale Blade 2320     CPKN232-5010      4,193    15%     3,564 Ingår    Ingår
148  36Gb SAS disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5"                            MSUN212-1T36
149  36Gb SAS disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5" customer installable                 MSUN212-2T36
150  73Gb SAS disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5"                            MSUN212-1T73      2,393    15%     2,034 Ingår    Ingår
151  73Gb SAS disk 10K rpm - non-hot Swap 2.5" customer installable                 MSUN212-2T73      2,492    15%     2,118 Ingår    Ingår
152  4 Gbps FC mezzanine card- dual port                               CFSN202-2200      6,344    15%     5,393    1,008      840
153  4 Gbps FC mezzanine card- dual port customer installable                    CFSN202-220C      6,344    15%     5,393    1,008      840
154  4 Gbps Emulex FC mezzanine card- dual port mini                         CFSN202-4500      3,578    15%     3,042    1,411     1,176
155
156  Options for B260
157  5110 1,6GHz Xeon processor 1066MHz FSB, 4MB L2 cache, FC-LGA6 package              CPKN260-5110      1,932    15%     1,642  Ingår   Ingår
158  5120 1,86GHz Xeon processor 1066MHz FSB, 4MB L2 cache, FC-LGA6 package             CPKN260-5120      2,623    15%     2,230  Ingår   Ingår
159  5130 2,0GHz Xeon processor 1333MHz FSB, 4MB L2 cache, FC-LGA6 package              CPKN260-5130      3,194    15%     2,715  Ingår   Ingår
160  5140 2,33GHz Xeon processor 1333MHz FSB, 4MB L2 cache, FC-LGA6 package             CPKN260-5140      4,500    15%     3,825  Ingår   Ingår
161  5150 2,66GHz Xeon processor 1333MHz FSB, 4MB L2 cache, FC-LGA6 package             CPKN260-5150      6,696    15%     5,691  Ingår   Ingår
162  E5310, 1.6GHz/1066 FSB Quad-Core Xeon Processor, 8MB L2 cache.                 CPKN280-5310      2,228    15%     1,894  Ingår   Ingår
163  E5320, 1.86GHz/1066 FSB Quad-Core Xeon Processor, 8MB L2 cache.                 CPKN280-5320      2,623    15%     2,230  Ingår   Ingår
164  E5335, 2GHz/1333 FSB Quad-Core Xeon Processor, 8MB L2 cache.                  CPKN280-5335      3,194    15%     2,715  Ingår   Ingår
165  E5345, 2.33GHz/1333 FSB Quad-Core Xeon Processor, 8MB L2                    CPKN280-5345      4,500    15%     3,825  Ingår   Ingår
166  L5320, 1.86GHz/1066 FSB Quad-Core Xeon Processor, 8MB L2 (Low voltage 50w)           CPKN260-L320      5,104    15%     4,338  Ingår   Ingår
167  2GB RAM FB-D SDRAM kit (2x1GB DIMMs PC4700, DDRII, Chipkill) for NSB260/280           CMMN202-2075      1,504    15%     1,278  Ingår   Ingår
168  4GB RAM FB-D SDRAM kit (2x2GB DIMMs PC4700, DDRII, Chipkill) for NSB260/280           CMMN202-4075      3,019    15%     2,566  Ingår   Ingår
169  8GB RAM FB-D SDRAM kit (2x4GB DIMMs PC4700, DDRII, Chipkill) for NSB260/280           CMMN202-8075     11,042    15%     9,386  Ingår   Ingår
170  SAS Storage Expansion Unit for B260/B280 RAID 0, 1                       SEUNSB0-3000      4,852    15%     4,124  Ingår   Ingår
171  RAID 0, 1 & 5 upg. kit w/ 256Mb cache, for SAS SE                        REUNSB0-0000      2,799    15%     2,379  Ingår   Ingår
172  FACT. ACTIV. ON SAS EXPANSION UNIT-3 DRIVES                           FACN001-0RD4       241    15%      205  Ingår   Ingår
173  RAID5 FACT. ACTIV. FOR ALL INTERNAL DRIVES                           FACN001-0RD5       241    15%      205  Ingår   Ingår
174
                                                    Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                      Servrar, lagring och tjänster 2007                           Sid 61 (1347)
                                                                                           Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                  Funk.
                                                                            Pris    Garanti     Funk.
                        Produktbenämning                         Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A      garanti B
 1                         Beskrivning                                   SEK    %     SEK      SEK      SEK
175  Rack options
176  6-outlet Power Distribution Unit (2x C13, 4x C19), 63A                        PSSN213-00M6      4,171    15%     3,545  Ingår     Ingår
177  6-outlet Power Distribution Unit (2x C13, 4x C19), 63A                        PSSN213-00MC      4,182    15%     3,555  Ingår     Ingår
178  32A Female connector for PDU                                     PSSN213-32F0       198    15%      168  Ingår     Ingår
179  32A Female connector for PDU                                     PSSN213-32FC       198    15%      168  Ingår     Ingår
180  63A Female connector for PDU                                     PSSN213-63F0       911    15%      774  Ingår     Ingår
181  63A Female connector for PDU                                     PSSN213-63FC      1,021    15%      868  Ingår     Ingår
182  8-port KVM concentrator Avocent - European power cord                         KVMNSB0-0000      3,941    15%     3,349      806      672
183  8-port KVM concentrator Avocent - European power cord                         KVMNSB0-000C      3,842    15%     3,266      806      672
184  8-port KVM concentrator Avocent - UK power cord                            KVMNSB0-1000      3,984    15%     3,387      806      672
185  8-port KVM concentrator Avocent - UK power cord                            KVMNSB0-100C      3,897    15%     3,312      806      672
186  Mouse/keyboard & VGA KVM cable (1.8 metres)                              CBLNSB0-KVM0       362    15%      308  Ingår     Ingår
187  Mouse/keyboard & VGA KVM cable (2.4 metres)                              CBLNSB0-KVM1       406    15%      345  Ingår     Ingår
188  Mouse/keyboard & VGA KVM cable (4.6 metres)                              CBLNSB0-KVM2       549    15%      467  Ingår     Ingår
189
190  NovaScale Master
191  NovaScale Master V5.0 Core Pack                                    EXSU600-SNSM       132    15%     112 Ingår      Ingår
192
193  Operating Systems
194  Windows Server 2003 Web Edition                                    BUT-W390-IN-BB     3,370    15%     2,864  Ingår     Ingår
195  Windows Server 2003 Standard Edition 32-bit                              BUT-S390-IN-**     6,048    15%     5,141  Ingår     Ingår
196  Windows Server 2003 Enterprise Edition 32-bit                             BUT-E390-IN-**    21,887    15%    18,604  Ingår     Ingår
197  Windows Server 2003 x64 Standard Edition                               BUT-S395-IN-BB     6,070    15%     5,159  Ingår     Ingår
198  Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition                              BUT-E395-IN-BB    21,909    15%    18,623  Ingår     Ingår
199  Windows Server 2003 R2, Standard Edition 32-bit                            BUT-S392-IN-**     6,081    15%     5,169  Ingår     Ingår
200  Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 32-bit                           BUT-E392-IN-**    21,920    15%    18,632  Ingår     Ingår
201  Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition                             BUT-S397-IN-BB     6,081    15%     5,169  Ingår     Ingår
202  Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition                             BUT-E397-IN-BB    21,920    15%    18,632  Ingår     Ingår
203  Multi Langual User Interface (German, Italian, Spanish, French)                    BUT-M150-IN-**      560    15%      476  Ingår     Ingår
204
205  Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN001-W3BB      2,865    15%     2,435  Ingår     Ingår
206  Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN002-E3BB      5,027    15%     4,273  Ingår     Ingår
207  Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 for IA32, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN003-A3BB      8,452    15%     7,184  Ingår     Ingår
208  Red Hat Enterprise Linux WS 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN001-W4BB      3,030    15%     2,575  Ingår     Ingår
209  Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN002-E4BB      5,170    15%     4,394  Ingår     Ingår
                                                    Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                     Servrar, lagring och tjänster 2007                           Sid 62 (1347)
                                                                                          Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                  Funk.
                                                                           Pris    Garanti     Funk.
                        Produktbenämning                        Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A      garanti B
 1                         Beskrivning                                  SEK    %     SEK      SEK      SEK
210  Red Hat Enterprise Linux AS 4.0 for x86, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN003-A4BB      8,595    15%     7,305  Ingår     Ingår
211  Red Hat Enterprise Linux WS 4.0 for x64, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN064-W4BB      3,030    15%     2,575  Ingår     Ingår
212  Red Hat Enterprise Linux ES 4.0 for x64, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN064-E4BB      5,170    15%     4,394  Ingår     Ingår
213  Red Hat Enterprise Linux AS 4.0 for x64, M&D, 1 Year Support for NovaScale Blade           LRSN064-A4BB      8,595    15%     7,305  Ingår     Ingår
214
215  SLES 9 for IA32, 1 server, up to 2-CPU lic., M&D, 1-year Support                   LSEN000-X902      3,699    15%     3,144  Ingår     Ingår
216  SLES 9 for IA32, 1 server, add'l 8-CPU lic., M&D, 1-year Support                   LSEN001-X908      7,640    15%     6,494  Ingår     Ingår
217  SLES 9 for IA32, 1 server, up to 16-CPU lic., M&D, 1-year Support                  LSEN002-X916      5,455    15%     4,637  Ingår     Ingår
218  SLES 9 for x64, 1 server, up to 2-CPU lic., M&D, 1-year Support                   LSEN000-6402      3,699    15%     3,144  Ingår     Ingår
219  SLES 9 for X64, 1 server, add'l 8-CPU lic., M&D, 1-year Support                   LSEN001-6408      7,640    15%     6,494  Ingår     Ingår
220  SLES 9 for X64, 1 server, up to 16-CPU lic., M&D, 1-year Support                   LSEN002-6416      5,455    15%     4,637  Ingår     Ingår
221
222  ESCALA BLADES
223
224  Blades
225  Blade EL245B FC (Without Memory, Disk)                                NS17-CPSGEL245F    13,724    15%    11,665      438      365
226  Blade EL445B FC (Without Memory, Disk)                                NS17-CPSGEL445F    22,633    15%    19,238      723      602
227
228  APV
229  ADVPOWERVIRT FOR EXPRESSCONFIG                                    NS17-APVEXP        0    15%      0       0        0
230  ADVPOWERVIRT FOR 4-CORE CONFIG                                    NS17-APVEL445      522    15%     444       0        0
231  ADVPOWERVIRT FOR 2-CORE CONFIG                                    NS17-APVEL245     1,050    15%     893       0        0
232
233  Addon JS21 expansion cards
234  QLogic ExpansionCard for BC                                     NS17-DCCGQIS      5,729    15%     4,870       0        0
235  Qlogic 4Gb SFF FC Exp Card                                      NS17-DCCGQ4FSF     3,836    15%     3,260       0        0
236  ETH EXPANSION CRD (CFFV)                                       NS17-DCCG1GESF     1,074    15%      913       0        0
237  BC 4X InfiniBand HCA Exp.Crd                                     NS17-DCCGC4IB     9,194    15%     7,815       0        0
238
239  Addon JS21 disks
240  73.4 GB SAS HDD (2.5") SFF                                      NS17-MSUG73SAS     2,323    15%     1,975       0        0
241  IBM 146GB SFF Non Hot Swap 10K SAS HDD                                NS17-MSUG146SAS    4,188    15%     3,560       0        0
242  addon JS21 memory                                                                           0        0
243  1GB (2x512MB KIT) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM                         NS17-CMMG1G42     3,013    15%     2,561       0        0
244  2GB (2x1GB KIT) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM                          NS17-CMMG2G42     4,944    15%     4,202       0        0
                                                     Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                      Servrar, lagring och tjänster 2007                           Sid 63 (1347)
                                                                                           Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-08-22
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   BLADE
                                                                                   Funk.
                                                                            Pris    Garanti   Funk.
                        Produktbenämning                         Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal     A    garanti B
 1                         Beskrivning                                   SEK    %     SEK      SEK     SEK
245  4GB (2x2GB KIT) PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM                           NS17-CMMG4G42     10,521    15%     8,943     0        0
246  8 GB (2x4 GB Kit)PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM RDIMM                           NS17-CMMG8G42     52,033    15%    44,228     0        0
247
248  Chassis
249  BladeCenter H Chassis                                         NS17-DRWGBCH     36,698    15%    31,194     0        0
250                                                                                    0        0
251  Options                                                                               0        0
252  BC Advan.Management Module                                       NS17-AMM        4,646    15%     3,949     0        0
253  BC 2900 W AC Pwr Mod. w/ Fan                                      NS17-PSSG2900     7,213    15%     6,131     0        0
254
255  Switchs communication
256  Nortel 10G Uplink Eth.Switch                                      NS17-DCUGN1GBU    31,750    15%    26,987   1,053       878
257  NNLayer 2-7 GbE Sw. Mod.BC                                       NS17-DCUGNN27     51,378    15%    43,671   1,896      1,580
258  Cisco GbE Switch Module for BC                                     NS17-DCUGCCGBE    26,265    15%    22,325   1,053       878
259  Cisco Systems 4X InfiniBand Switch module for IBM BladeCenter                     NS17-DCUGCI4X     96,520    15%    82,042   2,423      2,019
260  Cisco Systems Fiber Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter           NS17-DCUGCFGBE    41,960    15%    35,666   1,053       878
261  NNLayer 2/3Copp.GbE Sw.ModBC                                      NS17-DCUGNGBE     12,688    15%    10,785    442       368
262  NNLayer 2/3Fib.GbE Sw.ModBC                                      NS17-DCUGNGBEF    27,426    15%    23,312    843       702
263  BladeCenter OPM                                            NS17-DCUGOPM     23,337    15%    19,836    950       792
264
265  Switchs SAN
266  QLogic 10pt 4Gb FC Sw Module                                      NS17-DCUGQF104    34,639    15%    29,443   1,896      1,580
267  Brocade 10pt 4Gb SAN Sw BC                                       NS17-BR10FC4     40,476    15%    34,404   1,896      1,580
268  McDATA® 4Gb 10-port FC Switch Module for IBM eServer BladeCenter                    NS17-DCUGMF104    92,323    15%    78,475   2,318      1,931
269  Cisco Systems 4Gb 10 port Fibre Channel Switch Module for IBM BladeCenter               NS17-DCUGCF104    75,536    15%    64,205   1,896      1,580
270
271  Rack
272  Rack 1100H 40U/19"" w/o Power Distribution Unit                            RCKU209-1140     22,612    15%    19,220    723       602
273  6-outlet Power Distribution Unit (2x C13, 4x C19), 63A                         PSSN213-00M6      4,006    15%     3,405     0        0
274  63A Female connector for PDU                                      PSSN213-63F0       889    15%      756     0        0
275
276  Software
277  AIX 5.3 CLASS C - LICENCE (per CPU)                                  EXSG295-VC00       713    15%     606      0        0
278  AIX SUBSCRIPTION CLASS C 1 Year per CPU                                SBYG071-IN01       768    15%     653      0        0
279  VIRTUAL I/O SERVER SUBS. CLASS D - 1 Year per CPU                           SBYG054-AL0D       845    15%     718
                                   Prislista                            Ramavtal 6865/07
    VERVA                      Servrar, lagring och tjänster 2007                         Sid 64 (1347)
                                                                        Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                              Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-08-22
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  BLADE
                                                               Funk.
                                                          Pris   Garanti   Funk.
                   Produktbenämning             Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal   A    garanti B
1                    Beskrivning                       SEK    %    SEK    SEK     SEK
                                   Prislista                            Ramavtal 6865/07
    VERVA                      Servrar, lagring och tjänster 2007                         Sid 65 (1347)
                                                                        Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                              Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-08-22
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  BLADE
                                                               Funk.
                                                          Pris   Garanti   Funk.
                   Produktbenämning             Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal   A    garanti B
1                    Beskrivning                       SEK    %    SEK    SEK     SEK
                                   Prislista                            Ramavtal 6865/07
    VERVA                      Servrar, lagring och tjänster 2007                         Sid 66 (1347)
                                                                        Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                              Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-08-22
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  BLADE
                                                               Funk.
                                                          Pris   Garanti   Funk.
                   Produktbenämning             Produktnr   Ref. pris  Rabatt  Ramavtal   A    garanti B
1                    Beskrivning                       SEK    %    SEK    SEK     SEK
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 67 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 68 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 69 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 70 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 71 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 72 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 73 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 74 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 75 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 76 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
           Prislista       Ramavtal 6865/07
VERVA  Servrar, lagring och tjänster 2007    Sid 77 (1347)
                           Bilaga 3A
       Proact IT Group AB         Dnr 2007/59
        Rev. 2007-08-22
                                 Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                       Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                         Sid 78 (1347)
                                                                           Bilaga 3A
                             Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                              Rev. 2007-09-20
  Prislista Proact 2011-03-28
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  UNIX
               Produktbenämning      Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
 1                Beskrivning                 SEK       %         SEK            SEK      SEK
 2
 3
 4
 5 1- MODELS
 6 SYSTEMS & NODES
 7
 8 ASST Små Servrar
 9 ESCALA PL250T+ SYSTEM             CPXG273-0000          22,409       25%       16,806       14,107      11,756
 10 ESCALA NODE PL250R-VL+             CPSG064-0000           8,127       25%       6,096        3,023       2,519
 11 ESCALA NODE PL250R+              CPSG054-0000          26,240       25%       19,680       14,107      11,756
 12 ESCALA NODE PL250R-L+             CPSG059-0000           6,684       25%       5,013        3,628       3,023
 13
 14 ASM Medelstora Servrar
 15 ESCALA NODE PL450R-VL+             CPSG060-0000           7,265       25%       5,449        3,628       3,023
 16 ESCALA NODE PL450R-XS+             CPSG065-0000           8,127       25%       6,096        3,023       2,519
 17 ESCALA PL450T+SYSTEM              CPXG275-0000          17,250       25%       12,938       24,183      20,153
 18 ESCALA PL450T-L+ SYSTEM            CPXG277-0000          22,409       25%       16,806       14,107      11,756
 19 ESCALA NODE PL450R-L+             CPSG058-0000          25,295       25%       18,971       14,107      11,756
 20 ESCALA NODE PL450R+              CPSG056-0000          69,664       25%       52,248       24,183      20,153
 21
 22 AST Stora och Mycket Stora Servrar
 23 ESCALA PL850T-L+ SYSTEM            CPXG276-0000          17,250       25%       12,938       24,183      20,153
 24 ESCALA NODE PL850R-L+             CPSG057-0000          77,908       25%       58,431       24,183      20,153
 25 EXPANSION CPU DRAWER FOR PL1650R-L+      DRWG091-0000          110,417       25%       82,813        Ingår       Ingår
 26 EXPANSION CPU DRAWER FOR PL1650R+       DRWG089-0000          133,257       25%       99,943        Ingår       Ingår
 27 EXPANSION CPU DRAWER FOR PL1650R        DRWG070-0000          133,655       25%      100,242       27,206      22,672
 28 EXPANSION CPU DRAWER FOR PL850R        DRWG071-0000          133,655       25%      100,242       27,206      22,672
 29 EXPANSION CPU DRAWER FOR PL1660R        DRWG098-0000          148,716       25%      111,537        Ingår       Ingår
 30 ESCALA NODE PL1650R+ (BASE DRAWER)       CPSG062-0000          184,294       25%      138,221       27,206      22,672
 31 ESCALA NODE PL1650R-L+ (BASE DRAWER)      CPSG063-0000          227,387       25%      170,540       27,206      22,672
 32 ESCALA NODE PL1660R (BASE DRAWER)       CPSG068-0000          258,769       25%      194,076       28,214      23,512
 33 ESCALA NODE PL3250R+              CPSG066-0000          791,483       25%      593,612       564,278      470,232
 34 ESCALA NODE PL6450R+              CPSG067-0000         1,474,405      25%      1,105,804      598,538      498,782
 35
 36
 37
 38
                                      Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                              Sid 79 (1347)
                                                                                Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                    Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  UNIX
               Produktbenämning            Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
 1               Beskrivning                        SEK      %         SEK           SEK      SEK
 39 1-WAY 2.5GHz PPC970/ 0-WAY ACTIVE/No L3 Cache       CPUG134-0000          12,772      25%       9,579       6,852       5,710
 40 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 1-WAY&2.5 (PPC970)      CPKG389-0000           3,433      25%       2,575       Ingår       Ingår
 41 ONE PROCESSOR ACTIVAT.FOR 1-WAY&2.5/PPC970 - ZERO-PRICED  CPKG391-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 42 2-WAY 2.5GHz PPC970/ 0-WAY ACTIVE/No L3 Cache       CPUG135-0000          11,146      25%       8,360       6,852       5,710
 43 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 2-WAY&2.5 (PPC970)      CPKG390-0000           3,715      25%       2,787       Ingår       Ingår
 44 ONE PROCESSOR ACTIVAT.FOR 2-WAY&2.5/PPC970 - ZERO-PRICED  CPKG392-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 45 1-Core 1.9GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/No Cache        CPUG140-0000          21,811      25%       16,359       10,076       8,397
 46 2-Core 1.9GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG141-0000          17,930      25%       13,448       10,076       8,397
 47 2-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG142-0000          21,214      25%       15,911       10,076       8,397
 48 ONE ZERO-PRICED PROC. ACTIV. FOR 1-Core&1.9 (P5+)     CPKG403-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 49 ONE ZERO-PRICED PROC. ACTIV. FOR 2-Core&1.9 (P5+)     CPKG404-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 50 ONE ZERO-PRICED PROC. ACTIV. FOR 2-Core&2.1 (P5+)     CPKG405-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 51 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 1-Core&1.9 (P5+)       CPKG406-0000           3,914      25%       2,936       Ingår       Ingår
 52 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 2-Core&1.9 (P5+)       CPKG407-0000           8,841      25%       6,631       Ingår       Ingår
 53 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 2-Core&2.1 (P5+)       CPKG408-0000          10,466      25%       7,850       Ingår       Ingår
 54 1-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG144-0000          26,854      25%       20,140       12,696      10,580
 55 2-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG145-0000          21,778      25%       16,334       15,115      12,596
 56 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 1-Core&2.1 (P5+)      CPKG411-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 57 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 2-Core&2.1 (P5+)      CPKG412-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 58 ONE PROC.ACTIVATION FOR 1-Core&2.1 (P5+)          CPKG413-0000           7,447      25%       5,586       Ingår       Ingår
 59 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-Core&2.1 (P5+)          CPKG414-0000          11,030      25%       8,273       Ingår       Ingår
 60 1-WAY 1.2GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache      CPUG097-0000          52,430      25%       39,323       11,084       9,237
 61 1-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG147-0000          22,757      25%       17,068       6,247       5,206
 62 2-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache       CPUG148-0000          72,285      25%       54,214       6,247       5,206
 63 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 1-Core&2.1 (P5+)      CPKG417-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 64 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 2-Core&2.1 (P5+)      CPKG418-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 65 ONE PROC.ACTIVATION FOR 1-Core&2.1 (P5+)          CPKG419-0000           6,154      25%       4,615       Ingår       Ingår
 66 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-Core&2.1 (P5+)          CPKG420-0000          20,385      25%       15,289       Ingår       Ingår
   1-WAY 1.45GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache    CPUG089-0000
 67 (included 8 memory DIMMS slots)                              136,425      25%      102,319       6,449       5,374
   2-WAY 1.45GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache    CPUG090-0000
 68  (included 8 memory DIMMS slots)                             238,019      25%      178,514       12,898      10,748
   1-WAY 1.2GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache     CPUG091-0000
 69  (included 8 memory DIMMS slots)                             101,477      25%       76,108       6,449       5,374
   2-WAY 1.2GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache     CPUG092-0000
 70  (included 8 memory DIMMS slots)                             184,560      25%      138,420       12,898      10,748
 71  4-Core 1.65GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/2x36MB Cache    CPUG143-0000          18,262      25%       13,696       10,076       8,397
 72  ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 4-Core&1.65 (P5+)    CPKG409-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 73  ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 4 -Core&1.65 (P5+)     CPKG410-0000           3,666      25%       2,749       Ingår       Ingår
 74  4-Core 1.65GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/2x36MB Cache    CPUG146-0000          19,207      25%       14,406       28,214      23,512
 75  ONE PROC.ACTIVATION FOR 4-Core&1.65 (P5+)        CPKG416-0000           4,545      25%       3,409       Ingår       Ingår
 76  ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIVAT. FOR 4-Core&1.65 (P5+)   CPKG415-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 77  4-Core 1.65GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/2x36MB Cache    CPUG149-0000          71,173      25%       53,380       10,076       8,397
 78  ONE PROC.ACTIVATION FOR 4-Core&1.65 (P5+)        CPKG422-0000          10,052      25%       7,539       Ingår       Ingår
 79  ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIVAT. FOR 4-Core&1.65 (P5+)   CPKG421-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                            Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 80 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
               Produktbenämning          Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1               Beskrivning                      SEK      %         SEK           SEK      SEK
 80 2-WAY1.5GHz POWER5 Processor Card/36MB L3 Cache    CPUG112-0000           5,805      25%       4,354       5,038       4,199
 81 ONE PROCESSOR ACTIVATION FOR 2-WAY&1.5         CPKG333-0000          34,019      25%       25,514       3,023       2,519
 82 2-WAY1.65GHz POWER5 POD 0-WAY ACTIVE/36MB Cache    CPUG108-0D00          53,525      25%       40,144       12,092      10,076
 83 ONE PROC. ACTIVATION FOR POD 2-WAY&1.65GHz PL450    CPKG301-0000          33,671      25%       25,253       10,076       8,397
 84 2-WAY1.65GHz POWER5+ 0-WAY ACTIVE/36MB Cache      CPUG127-0000          29,773      25%       22,330       20,153      16,794
 85 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-WAY&1.65 (P5+)        CPKG376-0000          20,733      25%       15,550
 86 2-WAY1.9GHz POWER5+ 0-WAY ACTIVE/36MB Cache      CPUG121-0000          22,409      25%       16,806       24,183      20,153
 87 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-WAY&1.9 (P5+)        CPKG363-0000          40,173      25%       30,130       Ingår       Ingår
 88 ONE PROC.ACTIVAT. FOR 2-WAY&1.9 (P5+) - ZERO-PRICED  CPKG361-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 89 2-Core 2.1GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/36MB Cache     CPUG150-0000          40,057      25%       30,043       24,989      20,825
 90 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 2-Core&2.1 (P5+)    CPKG423-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 91 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-Core&2.1 (P5+)        CPKG424-0000          27,816      25%       20,862       Ingår       Ingår
 92 4-WAY1.5GHz POWER5+ 0-WAY ACTIVE/2x36MB Cache     CPUG122-0000          22,989      25%       17,242       16,122      13,435
 93 ONE PROC.ACTIVATION for SECOND 4-WAY&1.5 (P5+)     CPKG365-0000           8,409      25%       6,307
 94 4-Core1.65GHz POWER5+ 0-Core ACTIVE/2x36MB Cache    CPUG151-0000          55,101      25%       41,326       17,130      14,275
 95 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIV. FOR 4-Core&1.65 (P5+)   CPKG425-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 96 ONE PROC.ACTIVATION for 4-Core&1.65 (P5+)       CPKG426-0000          11,262      25%       8,447       Ingår       Ingår
   2-WAY 1.2GHz POWER4+ Processor Card/8MB L3 Cache    CPUG087-0000
 97 (Includes 8 Memory DIMM Slots)                            180,911      25%      135,683       29,423      24,519
   2-WAY 1.45GHz POWER4+ Processor Card/32MB L3 Cache   CPUG088-0000
 98 (Includes 8 Memory DIMM Slots)                            321,284      25%      240,963       47,359      39,466
 99 2-WAY1.5GHz POWER5 0-Way Active/DDR1 Mem.       CPUG109-0000          39,642      25%       29,732       13,099      10,916
 100 ONE PROC ACTIVATION FOR 2-WAY&1.5 PL850 ZERO-PRICED  CPKG323-0000             0      25%         0       13,099      10,916
 101 ONE PROC. ACTIVATION FOR 2-WAY&1.5/DDR1        CPKG300-0000          43,308      25%       32,481       13,099      10,916
 102 4-WAY1.5GHz POWER5+ 0-WAY ACTIVE/2x36MB Cache     CPUG138-0000          14,895      25%       11,171       94,718      78,932
 103 ONE PROC.ACTIVATION FOR 4-WAY&1.5 (P5+)        CPKG398-0000          14,895      25%       11,171       Ingår       Ingår
 104 ONE PROC.ACTIVAT. FOR 4-WAY&1.5 (P5+) - ZERO-PRICED  CPKG399-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 105 2-WAY1.65GHz POWER5 PoD 0-Way Active/DDR1 Mem.     CPUG105-0D00          90,231      25%       67,674       20,153      16,794
 106 2-WAY1.9GHz POWER5 PoD 0-Way Active/DDR1 Mem.     CPUG106-0D00          174,658      25%      130,993       26,199      21,832
 107 2-WAY1.9GHz POWER5 PoD 0-Way Active/DDR2 Mem.     CPUG111-0D00          184,742      25%      138,557       26,199      21,832
 108 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 2-WAY&1.65/DDR1      CPKG312-0000          135,347      25%      101,510       20,153      16,794
 109 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 2-WAY&1.9/DDR1      CPKG313-0000          349,365      25%      262,024       26,199      21,832
 110 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 2-WAY&1.9/DDR2      CPKG314-0000          369,501      25%      277,126       26,199      21,832
 111 ONE PROC. ACTIVATION FOR 2-WAY&1.65/DDR1 ZERO-PRICED  CPKG309-0000             0      25%         0       20,153      16,794
 112 ONE PROC. ACTIVATION FOR 2-WAY&1.9/DDR1 ZERO-PRICED  CPKG310-0000             0      25%         0       26,199      21,832
 113 ONE PROC. ACTIVATION FOR 2-WAY&1.9/DDR2 ZERO-PRICED  CPKG311-0000             0      25%         0       26,199      21,832
 114 2-WAY1.9GHz POWER5+ PoD 0-Way Active/DDR2 Mem.     CPUG136-0D00          69,598      25%       52,198       29,222      24,351
 115 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 2-WAY&1.9/DDR2 (P5+)   CPKG396-0000          69,598      25%       52,198       26,199      21,832
 116 2-WAY2.2GHz POWER5+ PoD 0-Way Active/DDR2 Mem.     CPUG137-0D00          79,118      25%       59,339       37,283      31,069
 117 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 2-WAY&2.2/DDR2 (P5+)   CPKG397-0000          158,253      25%      118,690       33,252      27,710
 118
 119
 120 16-WAY STANDARD POWER5 PoD 0-Way Active        CPUG115-0D00          937,113      25%      702,835      112,856      94,046
 121 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY STANDARD      CPKG349-0000          155,998      25%      116,998       68,520      57,100
 122 16-WAY STANDARD POWER5+ PoD 0-Way Active        CPUG154-0D00          775,261      25%      581,446       73,558      61,298
                                     Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                               Sid 81 (1347)
                                                                                 Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning          Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                      SEK       %         SEK            SEK      SEK
 123 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY STAND. (P5+)     CPKG431-0000          193,815      25%       145,361       44,336      36,947
 124 16-WAY STANDARD POWER5 PoD 0-Way Active         CPUG113-0D00         1,075,728      25%       806,796      119,909      99,924
 125 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY STANDARD       CPKG335-0000          242,215      25%       181,661       71,945      59,955
 126 16-WAY TURBO POWER5 PoD 0-Way Active           CPUG114-0D00         1,379,015      25%      1,034,262      163,238      136,031
 127 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY TURBO        CPKG334-0000          347,457      25%       260,593       75,573      62,978
 128 16-WAY TURBO POWER5 Enh. PoD 0-Way Active        CPUG139-0D00         1,422,406      25%      1,066,805      163,238      136,031
 129 4-core1.8GHz POWER5+ 0-core ACTIVE/2x36MB Cache     CPUG155-0000          109,638      25%       82,228      109,027      90,856
 130 3.5GHz P6, 2-Core Processor Card, 0-core active     CPUG156-0D00           52,563      25%       39,422       27,811      23,176
 131 4.2GHz P6, 2-Core Processor Card, 0-core active     CPUG157-0D00           91,193      25%       68,395       34,058      28,382
 132 4.7GHz P6, 2-Core Processor Card, 0-core active     CPUG158-0D00          136,027      25%       102,020       41,515      34,596
 133 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-core&3.5 (P6)         CPKG438-0000          105,126      25%       78,845       24,989      20,825
 134 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-core&4.2 (P6)         CPKG439-0000          182,387      25%       136,790       31,237      26,031
 135 ONE PROC.ACTIVATION FOR 2-core&4.7 (P6)         CPKG440-0000          272,055      25%       204,041       39,096      32,580
 136 ONE ZERO-PRICED PROC.ACTIVAT. FOR 4-core&1.8 (P5+)    CPKG435-0000             0      25%          0       Ingår       Ingår
 137 ONE PROC.ACTIVATION FOR 4-core&1.8 (P5+)         CPKG434-0000           62,034      25%       46,526       Ingår       Ingår
 138 16-WAY STANDARD POWER5+ PoD 0-Way Active         CPUG152-0D00          968,230      25%       726,173      119,909      99,924
 139 16-WAY TURBO POWER5+ PoD 0-Way Active          CPUG153-0D00         1,399,251      25%      1,049,438      163,238      136,031
 140 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY STAND. (P5+)     CPKG427-0000          242,033      25%       181,524       71,542      59,619
 141 ONE PROC. ACTIVATION FOR PoD 16-WAY TURBO (P5+)     CPKG428-0000          349,813      25%       262,360       74,565      62,138
 142
 143 POWER ON DEMAND - PREPAID PROCESSORS
 144
 145 30 PROCESSOR DAYS PREPAID FOR P0D PL450         CPKG321-0000          16,487       25%       12,365        Ingår       Ingår
 146 30 PROCESSOR DAYS PREPAID FOR POD PL1650 1.65GHz     CPKG319-0000          45,066       25%       33,799        Ingår       Ingår
 147 30 PROCESSOR DAYS PREPAID FOR POD PL1650 1.9GHz     CPKG320-0000          116,289       25%       87,217        Ingår       Ingår
 148 30 PROCESSOR DAYS PREPAID FOR POD PL1650R 1,9GHz (P5+)  CPKG394-0000          17,532       25%       13,149        Ingår       Ingår
 149 30 PROCESSOR DAYS PREPAID FOR POD PL1650R 2,2GHz (P5+)  CPKG395-0000          39,526       25%       29,645        Ingår       Ingår
 150 30 DAYS PREPAID FOR STANDARD PROCESSEUR BOOK       CPKG351-0000          56,726       25%       42,545        Ingår       Ingår
 151 30DAYS PREPAID RES.CAPAC. FOR STD. PROC.BK (P5+)     CPKG432-0000          57,191       25%       42,893        Ingår       Ingår
 152 30 DAYS PREPAID FOR STANDARD PROCESSOR BOOK       CPKG340-0000          73,081       25%       54,811        Ingår       Ingår
 153 30 DAYS PREPAID FOR TURBO PROCESSOR BOOK         CPKG341-0000          111,379       25%       83,535        Ingår       Ingår
 154 30DAYS PREPAID RES.CAPAC. FOR STD. PROC.BK (P5+)     CPKG429-0000          80,644       25%       60,483        Ingår       Ingår
 155 30DAYS PREPAID RES.CAPAC.FOR TURB.PROC.BK (P5+)     CPKG430-0000          116,621       25%       87,466        Ingår       Ingår
 156
 157 2- UPGRADES & OPTIONS
 158
 159 CPU SWAP
 160
 161 SWAP 2-WAY 1.2GHz with 2-WAY 1.45GHz POWER4       CPKG270-0000          276,002       25%      207,002       17,936      14,947
 162 SWAP 1-WAY 1.45GHz with 2-WAY 1.45GHz POWER4       CPKG272-0000          183,332       25%      137,499        6,449       5,374
 163 SWAP 1-WAY 1.2GHz with 1-WAY 1.45GHz POWER4       CPKG273-0000          95,738       25%       71,804        Ingår       Ingår
 164 SWAP 1-WAY 1.2GHz with 2-WAY 1.45GHz POWER4       CPKG274-0000          197,265       25%      147,949        6,449       5,374
 165 SWAP 1-WAY 1.2GHz with 2-WAY 1.2GHz POWER4        CPKG275-0000          143,923       25%      107,942        6,449       5,374
 166 SWAP 2-WAY 1.2GHz with 2-WAY 1.45GHz POWER4       CPKG276-0000          164,059       25%      123,044        Ingår       Ingår
                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                           Sid 82 (1347)
                                                                             Bilaga 3A
                                Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning       Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                  SEK      %         SEK           SEK      SEK
 167 SWAP 1-WAY1.5GHz POWER5 With 2-WAY1.65/0-WAY ACTI  CPKG345-0000          60,724      25%       45,543       4,434       3,695
 168 SWAP 1-WAY1.5GHz POWER5 With 2-WAY1.5GHz      CPKG346-0000           4,711      25%       3,533       Ingår       Ingår
 169 SWAP 2-WAY1.5GHz POWER5 With 2-WAY1.65/0-WAY ACTI  CPKG347-0000          60,724      25%       45,543       7,053       5,878
 170
 171
 172
 173
 174
 175 CPU & SYSTEM UPGRADES
 176
 177 Upgrade Kit CPU for Pack 220
 178 SWAP 2-WAY 1.2GHz with 2-WAY 1.45GHz POWER4     CPKG281-0000          191,758      25%      143,819       Ingår       Ingår
 179
 180
 181 POWER SUPPLY
 182
 183 POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE,PLUG) - US        PSKG004-0001             0      25%         0       Ingår       Ingår
 184 POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE,PLUG) - EUROPE      PSKG004-0002             0      25%         0       Ingår       Ingår
 185 POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE,PLUG) - EUROPE/FRANCE  PSKG004-0003             0      25%         0       Ingår       Ingår
 186 POWER SUPPLY TYPE (VOLTAGE,PLUG) - UK        PSKG004-0004             0      25%         0       Ingår       Ingår
 187 Bulk Power Regulator                REFG004-0000          52,447      25%       39,335       Ingår       Ingår
 188 Processor Power Regulator              REFG006-0000           2,156      25%       1,617       Ingår       Ingår
 189 Processor Power Regulator              REFG007-0000           7,564      25%       5,673       Ingår       Ingår
 190 Processor Power Regulator              REFG008-0000          16,504      25%       12,378       Ingår       Ingår
 191 Virtual Processor Power Regulator          REFG009-0000             0      25%         0
 192 Power Distribution Assembly (BPD)          PSKG008-0000          26,091      25%       19,568       Ingår       Ingår
 193
 194 PROCESSOR KIT from One to Two MCM Processor     CKTG172-0000          191,576      25%      143,682       Ingår       Ingår
 195 PROCESSOR KIT from One to Three MCM Processor    CKTG173-0000          217,070      25%      162,802       Ingår       Ingår
 196 PROCESSOR KIT from One to Four MCM Processor    CKTG174-0000          216,323      25%      162,242       Ingår       Ingår
 197 PROCESSOR KIT from Two to Three MCM Processor    CKTG175-0000          89,618      25%       67,213       Ingår       Ingår
 198 PROCESSOR KIT from Two to Four MCM Processor    CKTG176-0000          152,946      25%      114,709       Ingår       Ingår
 199 PROCESSOR KIT from Three to Four MCM Processor   CKTG177-0000          63,394      25%       47,546       Ingår       Ingår
 200 PROCESSOR KIT from One to Two MCM Processor     CKTG201-0000          72,915      25%       54,686       Ingår       Ingår
 201 PROC.KIT from 4xMCM(+) to 4xMCM+ TURBO       CKTG231-0000          62,598      25%       46,949       Ingår       Ingår
 202 PROC.KIT from 1xMCM+Turbo to 2xMCM+Turbo      CKTG232-0000          191,576      25%      143,682       Ingår       Ingår
 203 PROC.KIT from 1xMCM+Turbo to 3xMCM+Turbo      CKTG233-0000          217,070      25%      162,802       Ingår       Ingår
 204 PROC.KIT from 1xMCM+Turbo to 4xMCM+Turbo      CKTG234-0000          215,544      25%      161,658       Ingår       Ingår
 205 PROC.KIT from 2xMCM+Turbo to 3xMCM+Turbo      CKTG235-0000          89,618      25%       67,213       Ingår       Ingår
 206 PROC.KIT from 2xMCM+Turbo to 4xMCM+Turbo      CKTG236-0000          152,149      25%      114,112       Ingår       Ingår
 207 PROC.KIT from 3xMCM+Turbo to 4xMCM+Turbo      CKTG237-0000          62,598      25%       46,949       Ingår       Ingår
 208 PROC.KIT from 2xMCM(+) to 2xMCM+ TURBO       CKTG238-0000          63,394      25%       47,546       Ingår       Ingår
 209 PROC.KIT from 3xMCM(+) to 3xMCM+ TURBO       CKTG239-0000          63,394      25%       47,546       Ingår       Ingår
 210 PROC.KIT for first MCM+Turbo Processor       CKTG240-0000          63,328      25%       47,496       Ingår       Ingår
                                         Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                               Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                 Sid 83 (1347)
                                                                                   Bilaga 3A
                                    Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                     Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning          Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                   Beskrivning                     SEK      %         SEK             SEK      SEK
 211 PROC.KIT for the Second Processor Book            CKTG278-0000          217,833      25%      163,375         Ingår       Ingår
 212 PROC.KIT for the Third Processor Book            CKTG279-0000          217,833      25%      163,375         Ingår       Ingår
 213 PROC.KIT for the Fourth Processor Book            CKTG280-0000          217,833      25%      163,375         Ingår       Ingår
 214                                                                            Ingår       Ingår
 215 Power Distribution Assembly, 10 DC Power Converter      PSKG007-0000          58,650      25%       43,988         Ingår       Ingår
 216
 217 AC Power Supply (Drawer Storage D24/T24 Ultra 320 : 4 EIA)  PSSG058-0000           7,000      25%       5,250         Ingår       Ingår
 218 AC Power Supply/845W (Dr.Stor.Ultra 320 : 4 EIA)       PSSG064-0000           4,263      25%       3,197         Ingår       Ingår
 219 AC Power Supply, 530W, No Hot Swap              PSSG062-0000           2,322      25%       1,742         Ingår       Ingår
 220 AC Power Supply, 710W, No Hot Swap              PSSG063-0000           5,689      25%       4,267         Ingår       Ingår
 221 AC Power Supply, 600W, Hot Swap               PSSG059-0000           3,832      25%       2,874         Ingår       Ingår
 222 AC Power Supply, 700W, Hot Swap               PSSG057-0000           4,528      25%       3,396         Ingår       Ingår
 223 AC Power Supply, 850W, Hot Swap               PSSG061-0000           4,876      25%       3,657         Ingår       Ingår
 224 AC Power Supply, 680W, Hot Swap               PSSG048-0000           5,109      25%       3,832         Ingår       Ingår
 225 Additional Power Distribution Unit - Single Phase      PSSG053-0000          10,383      25%       7,787         Ingår       Ingår
 226 AC Power Supply, 645W                    PSSG047-0000          31,233      25%       23,425         Ingår       Ingår
 227 Redundant Hot-Swap Power Supply (435W)            PSSG046-0000           9,139      25%       6,854         Ingår       Ingår
 228 Redundant Power Supply&Cooling Fans             PSSG037-0000          20,053      25%       15,040         Ingår       Ingår
 229 AC Power Supply, 850W, Hot Swap               PSSG050-0000           5,341      25%       4,006         Ingår       Ingår
 230 Redundant AC Power Supply, 1475W, Hot Swap          PSSG052-0000          12,772      25%       9,579         Ingår       Ingår
 231 Integrated BATTERY Backup, Primary              PSSG055-0000          49,445      25%       37,084         Ingår       Ingår
 232 Integrated BATTERY Backup, Redundant             PSSG056-0000          49,445      25%       37,084         Ingår       Ingår
 233 Cable Group for Integrated Battery in the Primary Rack    CKTG283-0000           4,395      25%       3,297         Ingår       Ingår
 234 Cable Integrat. BAT to rear BPR, Prim/Exp.Rack        CKTG288-0000           3,019      25%       2,264         Ingår       Ingår
 235
 236 RACKS
 237
 238 Power Distribution Unit - Single Phase (1 EIA)        PSSG060-0000          10,682      25%       8,011         Ingår       Ingår
 239
 240 Rack 36U (Black) with one PDU - 12 Outlets          RCKG018-0000          62,366      25%       46,774         7,457       6,214
 241 Rack 42U (Black) with one PDU - 12 Outlets          RCKG019-0000          83,978      25%       62,984         8,061       6,718
 242 EXPANSION RACK, 24", 42U                   RCKG020-0000          87,926      25%       65,944        17,130      14,275
 243 POWER EXPANSION RACK, 24", 42U                RCKG021-0000          722,217      25%      541,662        88,672      73,894
 244 Rack 36U (Acoustic door) with one PDU/12 Outlets       RCKG023-0000          82,734      25%       62,051         7,457       6,214
 245 Rack 42U (Acoustic door) with one PDU/12 Outlets       RCKG024-0000          94,544      25%       70,908         8,464       7,053
 246 Rack 25U with one PDU/12 Outlets (1 EIA)           RCKG026-0000          36,225      25%       27,169         7,457       6,214
 247 Rack 11U with one PDU/12 Outlets (1 EIA)           RCKG027-0000          25,145      25%       18,859         7,457       6,214
 248
 249 OPTIONS FOR RACK
 250
 251
 252
 253 BASIC KIT for NDAS                      CKTG206-0000           1,128      25%          846       Ingår       Ingår
 254
                                   Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                         Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 84 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning      Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                 SEK        %         SEK            SEK      SEK
 255
 256 ACOUSTIC REAR DOOR (PRIM&SECOND RACK)       CKTG187-0000          35,197        25%       26,398        Ingår       Ingår
 257 SLIM LINE DOORS PRIMARY&POWER EXPANSION RACK   CKTG273-0000          62,631        25%       46,973        Ingår       Ingår
 258 ACOUSTIC DOORS KIT PRIMARY&POWER EXPANSION RACK  CKTG274-0000          83,530        25%       62,648        Ingår       Ingår
 259 SLIM LINE DOORS EXPANSION RACK          CKTG275-0000          31,299        25%       23,474        Ingår       Ingår
 260 ACOUSTIC DOORS KIT EXPANSION RACK         CKTG276-0000          83,530        25%       62,648        Ingår       Ingår
 261 OEM Deskside Cover Set              CKTG297-0000           1,974        25%       1,480        Ingår       Ingår
 262 OEM Deskside Cover Set              CKTG294-0000          41,102        25%       30,826        Ingår       Ingår
 263
 264
 265 GENERIC HARDWARE MI
 266
 267 NUMBER of AIX LOGICAL PARTITIONS         CPFG050-0000              17      25%          12       Ingår       Ingår
 268 NUMBER OF AIX PARTITIONS             CPFG053-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 269 NUMBER OF LINUX PARTITIONS            CPFG054-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 270 ESCALA T Addon Order with Ordering        CPFG060-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 271 Configuration Ordered WITHOUT Subscription    CPFG061-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 272 Trial Power On Demand Indicator          CPFG062-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 273
 274
 275
 276
 277
 278 Indicator Rack System               PKHG007-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 279 Indicator Rack, Additional NODE 1         PKHG008-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 280 Indicator Rack, Additional NODE 2         PKHG009-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 281 Indicator Rack, Additional NODE 3         PKHG010-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 282 Indicator SYSTEM PL245R Package          PKHG028-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 283 Indicator SYSTEM PL250R-VL+ Package        PKHG030-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 284 Indicator SYSTEM PL250R-L Package         PKHG020-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 285 Indicator SYSTEM PL250R-L+ Package        PKHG026-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 286 Indicator SYSTEM PL250R Package          PKHG014-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 287 Indicator SYSTEM PL250R+ Package         PKHG022-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 288 Indicator SYSTEM PL450R-XS+ Package        PKHG031-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 289 Indicator SYSTEM PL450R-VL+ Package        PKHG027-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 290 Indicator SYSTEM PL450R-L+ Package        PKHG025-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 291 Indicator SYSTEM PL450R Package          PKHG016-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 292 Indicator SYSTEM PL450R+ Package         PKHG024-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 293 Indicator SYSTEM PL850R-L Package         PKHG023-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 294 Indicator SYSTEM PL850R Package          PKHG017-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 295 Indicator SYSTEM PL1650R-L+ Package        PKHG029-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 296 Indicator SYSTEM PL1650R Package         PKHG015-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 297 Indicator SYSTEM PL3250R Package         PKHG019-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 298 Indicator SYSTEM PL1660R Package         PKHG032-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                            Sid 85 (1347)
                                                                              Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning       Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                  SEK       %         SEK            SEK      SEK
 299 Indicator SYSTEM PL6450R Package          PKHG018-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 300
 301
 302 SPECIFIC COMPONENTS & OPTIONS
 303
 304 SYSTEM SERVICE PROCESSOR              CPKG374-0000           8,973       25%       6,730        Ingår       Ingår
 305 REDUNDANT SERVICE PROCESSOR            CPKG400-0000           8,973       25%       6,730        Ingår       Ingår
 306
 307
 308
 309 FSP/Node Redundancy Enablement           CPFG069-0000             0       25%         0        Ingår       Ingår
 310 Processor Card Backplane For 4-Way Configuration  CKTG202-0000           3,500       25%       2,625        Ingår       Ingår
 311 Processor Card Backplane For 6-Way Configuration  CKTG203-0000           4,561       25%       3,421        Ingår       Ingår
 312 Processor Card Backplane For 8-Way Configuration  CKTG204-0000           6,087       25%       4,565        Ingår       Ingår
 313 REDUNDANT COOLING                 CKTG208-0000           2,272       25%       1,704        Ingår       Ingår
 314 Cooling Group Kit                 CKTG277-0000          48,682       25%       36,511        Ingår       Ingår
 315
 316
 317 ADD'ON Order Indicator               CKTG304-0000              0      25%          0       Ingår       Ingår
 318
 319
 320
 321 Media Enclosure and Back Plane           CKTG306-0000           2,024       25%       1,518        Ingår       Ingår
 322 KIT Interconnect Two-Drawer Cables         CKTG307-0002          44,004       25%       33,003        Ingår       Ingår
 323
 324
 325 KIT Interconnect Three-Drawer Cables        CKTG307-0003          132,030       25%       99,022        Ingår       Ingår
 326
 327
 328
 329 KIT Interconnect Four-Drawer Cables        CKTG307-0004          330,075       25%      247,556        Ingår       Ingår
 330
 331
 332
 333
 334 OPERATOR PANEL                   CKTG310-0000           2,189       25%       1,642        Ingår       Ingår
 335
 336 3- MEDIA & DISK
 337
 338 INTERNAL DISKS
 339
 340
 341 73,4GB Ultra320 SCSI Disk Drv/10krpm/NoHot Swap  MSUG248-0000           4,296       25%       3,222        Ingår       Ingår
 342
                                  Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                           Sid 86 (1347)
                                                                             Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning      Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                  SEK      %         SEK           SEK      SEK
 343 73,4 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)    MSUG235-5000           4,893      25%       3,670       Ingår       Ingår
 344 73,4 GB Ultra3 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)     MSUG224-0000          25,776      25%       19,332       Ingår       Ingår
 345 73,4 GB Ultra3 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)     MSUG211-0000          25,046      25%       18,784       Ingår       Ingår
 346 73,4 GB Ultra3 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)     MSUG213-0000           9,355      25%       7,016       Ingår       Ingår
 347 73,4 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)    MSUG235-0000           6,253      25%       4,690       Ingår       Ingår
 348 73,4 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)    MSUG235-0E00           5,258      25%       3,943       Ingår       Ingår
 349
 350 146,8GB Ultra320 SCSI Disk Drv/10krpm/NoHot Swap  MSUG249-0000           6,502      25%       4,876       Ingår       Ingår
 351
 352 146,8 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)   MSUG236-5000           8,973      25%       6,730       Ingår       Ingår
 353 146,8 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)   MSUG236-0000          10,234      25%       7,675       Ingår       Ingår
 354 146,8 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)   MSUG236-0E00          10,234      25%       7,675       Ingår       Ingår
 355
 356 300 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/10krpm)    MSUG240-5000          13,352      25%       10,014       Ingår       Ingår
 357 300 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/10krpm)    MSUG240-0000          15,177      25%       11,383       Ingår       Ingår
 358 300 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/10krpm)    MSUG240-0E00          12,722      25%       9,541       Ingår       Ingår
 359
 360 73 GB SAS Disk Drive (1"/15krpm)          MSUG251-0000           7,414      25%       5,561       Ingår       Ingår
 361 146 GB SAS Disk Drive (1"/15krpm)         MSUG252-0000          16,238      25%       12,179       Ingår       Ingår
 362 300 GB SAS Disk Drive (1"/15krpm)         MSUG253-0000          24,930      25%       18,697       Ingår       Ingår
 363
 364 300 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)    MSUG254-0000          20,899      25%       15,674       Ingår       Ingår
 365 300 GB Ultra320 SCSI Disk Drive (1"/15krpm)    MSUG254-0E00          15,774      25%       11,830       Ingår       Ingår
 366
 367 INTERNAL ADDITIONAL MEDIA
 368
 369
 370 36/72GB INTERNAL 4MM DAT TAPE DRIVE        MTUG051-0000          13,137      25%       9,852       10,076       8,397
 371 36/72GB INTERNAL 4MM DAT TAPE DRIVE        MTUG051-5000          12,191      25%       9,143       10,076       8,397
 372 36/72GB INTERNAL 4MM DAT TAPE DRIVE        MTUG056-0000          13,817      25%       10,363
 373
 374 60/160GB Internal TAPE DRIVE with VXA Technology  MTUG050-1000          24,814      25%       18,610       10,076       8,397
 375 60/160GB Internal TAPE DRIVE with VXA Technology  MTUG050-5000          11,262      25%       8,447       10,076       8,397
 376
 377 200/400GB INTERNAL LTO-2 TAPE DRIVE        MTUG054-0000          62,698      25%       47,023       12,092      10,076
 378 200/400GB INTERNAL LTO-2 TAPE DRIVE        MTUG054-5000          62,698      25%       47,023       12,092      10,076
 379 LTO Ultrium 200GB DATA CARTRIDGE          CKTG295-0000           1,045      25%        784
 380
 381 VXA-320 160/320GB Internal TAPE DRIVE       MTUG055-0000          17,416      25%       13,062       11,286       9,405
 382 VXA-320 160/320GB Internal TAPE DRIVE       MTUG055-5000          17,416      25%       13,062       11,286       9,405
 383 VXA X23 DATA CARTRIDGE               CKTG302-0000           2,272      25%       1,704
 384
 385 4,7GB IDE Slimline DVD-RAM DRIVE          CDRG028-0000           6,386      25%       4,789       Ingår       Ingår
 386 4,7GB IDE Slimline DVD-RAM DRIVE          CDRG023-0000           6,601      25%       4,951       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 87 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                   Produktbenämning     Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                   Beskrivning                SEK       %         SEK             SEK      SEK
 387 4,7GB IDE Slimline DVD-RAM DRIVE          CDRG023-5000           6,801       25%       5,100         Ingår       Ingår
 388 4,7GB SCSI Internal DVD-RAM Drive         CDRG025-0000           5,573       25%       4,180         Ingår       Ingår
 389 4,7GB IDE Half High DVD-RAM DRIVE         CDRG030-0000           3,019       25%       2,264         Ingår       Ingår
 390
 391 IDE Slimline DVD-ROM DRIVE             CDRG029-0000           2,206       25%       1,655         Ingår       Ingår
 392 8X/24X (Max) IDE Slimline DVD-ROM DRIVE      CDRG022-0000           2,140       25%       1,605         Ingår       Ingår
 393 8X/24X (Max) IDE Slimline DVD-ROM DRIVE      CDRG022-5000           2,206       25%       1,655         Ingår       Ingår
 394 16X/48X (max) IDE Half High DVD-ROM DRIVE     CDRG031-0000           1,277       25%        958         Ingår       Ingår
 395 IDE Slimline DVD-ROM Drive             CDRG032-0000           3,019       25%       2,264         Ingår       Ingår
 396 IDE Slimline DVD-RAM Drive             CDRG033-0000           7,265       25%       5,449         Ingår       Ingår
 397
 398 Mounting Kit to install Disk Drive in Media Bay  CKTG301-0000             182      25%          137       Ingår       Ingår
 399
 400 INTERNAL MEDIA DRAWER               DRWG080-0000          29,640       25%       22,230         Ingår       Ingår
 401 Media Drawer, Rack Mounted
 402 Power Cable, I/O drawer to Media Drawer
 403 SCSI Cable 2M, 68P To 68P
 404
 405 EXTERNAL ADDITIONAL MEDIA
 406
 407 400/800GB LTO Ultrium 3 EXTERNAL TAPE DRIVE    MTSG024-0000          53,990       25%       40,492        22,168      18,473
 408 BASIC KIT EXTERNAL TAPE DRIVE for RACK       CKTG194-0000           1,924       25%       1,443           0         0
 409 Rack Mount KIT
 410 Rack Power Cord - Bifurcated
 411 BASIC KIT EXTERNAL TAPE DRIVE for RACK       CKTG299-0000           1,609       25%       1,207         Ingår       Ingår
 412 19" Rack Mount KIT
 413 CONNECTION KIT LTO                 CKTG195-0000           1,692       25%       1,269         Ingår       Ingår
 414 Attached to ESCALA PL
 415 4.5M VHDI to HD68 SCSI Cable
 416 CONNECTION KIT SDLT                CKTG247-0000              0      25%           0         0          0
 417 Attached to ESCALA PL
 418 4.5M VHDI to HD68 SCSI Cable
 419 START & CLEAN UP KIT FOR LTO3           CKTG298-0000           1,609       25%       1,207         Ingår       Ingår
 420 ULTRIUM 3 DATA CARTRIDGE
 421 ULTRIUM CLEANING CARTRIDGE
 422 36GB 4MM DDS-5 EXTERNAL TAPE DRIVE (DAT)      MTSG023-0000          30,768       25%       23,076         7,053       5,878
 423 BASIC KIT EXTERNAL DDS TAPE DRIVE for RACK     CKTG259-0000           1,526       25%       1,144           0         0
 424 Rack Mount KIT
 425 Rack Power Cord - Bifurcated
 426 CONNECTION KIT DDS                 CKTG260-0000              0      25%           0         0          0
 427 LVD/SE Terminator
 428 4.5M VHDI to HD68 SCSI Cable
 429 DRAWER STORAGE for TAPE&OPTICAL DRIVES (2 Bays)  DRWG075-1000          14,182       25%       10,636         5,038       4,199
 430 STORAGE DEVICE ENCLOSURE
                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
VERVA                           Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                            Sid 88 (1347)
                                                                              Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                   SEK      %         SEK           SEK      SEK
 431 10M VHDI to HD68 SCSI Cable
 432 ESCALA Install
 433 9,4GB DVD-RAM OPTICAL DRIVE              CDRG026-0000           8,227      25%       6,170
 434 80/160GB TAPE DRIVE with VXA Technology        MTUG052-0000          16,354      25%       12,266       4,635       3,863
 435 36/72GB 4MM DAT TAPE DRIVE              MTUG053-0000          17,200      25%       12,900       3,023       2,519
 436 200/400GB LTO-2 TAPE DRIVE (Half High)        MTUG057-0000          45,846      25%       34,384       8,464       7,053
 437 RACKMOUNT KIT DRAWER STORAGE             CKTG305-0000           1,659      25%       1,244
 438 Rack Mounting KIT
 439 Rack Power Cord - Single
 440
 441 DISK ADAPTERS
 442
 443 2 Gigabit Fibre Channel PCI-X Adapter (LP)      DCCG188-0000          22,409      25%       16,806       Ingår       Ingår
 444
 445 4GB/s Fibre Channel PCI-X Adapter 1-port       DCCG195-0000          15,426      25%       11,569       Ingår       Ingår
 446 4GB/s Fibre Channel PCI-X Adapter 1-port       DCCG195-5000          18,395      25%       13,796       Ingår       Ingår
 447 4GB/s Fibre Channel PCI-X Adapter 2-port       DCCG196-0000          25,527      25%       19,145       Ingår       Ingår
 448 4GB/s Fibre Channel PCI-X Adapter 2-port       DCCG196-5000          30,453      25%       22,840
 449
 450 4 Gigabit PCI-E SINGLE Port FIBRE CHANNEL ADAPTER   DCCG202-0000          21,994      25%       16,495       Ingår       Ingår
 451 4 Gigabit PCI-E DUAL Port FIBRE CHANNEL ADAPTER    DCCG203-0000          36,391      25%       27,293       Ingår       Ingår
 452
 453
 454 PCI Blind Swap Cassette, Single Wide Short Adapters  CKTG264-0000            448      25%        336       Ingår       Ingår
 455 PCI Blind Swap Cassette, Single Wide Adapters     CKTG265-0000            448      25%        336       Ingår       Ingår
 456 PCI Blind Swap Cassette, Double Wide Adapters     CKTG266-0000            614      25%        460       Ingår       Ingår
 457 Kit SCSI Cables for Media in Secondary I/O Drawer   CKTG153-0000           4,147      25%       3,110       Ingår       Ingår
 458 2.5M 16-Bit SCSI-2 System to System Cable
 459 Converter Cable VHDCI to P (68 pin)
 460 Kit SCSI Cable LVD                  CKTG168-0000           2,936      25%       2,202       Ingår       Ingår
 461 Converter Cable VHDCI to P (68 pin)
 462 12M SCSI 2 CABLE (68MD/68MD)
 463
 464 KIT Ultra320 SCSI 4-Pack               CKTG242-0000           3,832      25%       2,874       Ingår       Ingår
 465 Ultra320 SCSI 4-Pack for Hot Swap Disks
 466 SCSI Cable, PCI Adapter to Hot-Swap Disks
 467 Dual Channel SCSI RAID Enablement Daughter Card    MSCG065-0000           8,360      25%       6,270       Ingår       Ingår
 468 Dual Channel SCSI RAID Enablement Daughter Card    MSCG061-5000          20,733      25%       15,550       Ingår       Ingår
 469 Dual Channel SCSI RAID Enablement Daughter Card    MSCG061-0000          30,072      25%       22,554       Ingår       Ingår
 470 Dual Channel SCSI RAID Enablement Daughter Card    MSCG066-0000          18,610      25%       13,958       Ingår       Ingår
 471 Dual Channel SCSI RAID Enablement Card        MSCG052-1000          29,209      25%       21,907       Ingår       Ingår
 472 PCI-X DDR Dual Channel U320 SCSI Adapter       MSCG062-0000           7,895      25%       5,921       Ingår       Ingår
 473 PCI-X DDR Dual Channel U320 SCSI Adapter       MSCG062-5000           7,895      25%       5,921       Ingår       Ingår
 474 PCI-X DDR Dual Channel U320 SCSI RAID Adapter     MSCG063-0000          27,965      25%       20,974       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                  Ramavtal 6865/07
VERVA                            Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 89 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                   SEK      %         SEK           SEK      SEK
 475 PCI-X DDR Dual Channel U320 SCSI RAID Adapter     MSCG063-5000          22,326      25%       16,744       Ingår       Ingår
 476 1 GIGABIT iSCSI TOE PCI-X on Copper Media ADAPT.    DCCG186-0000          12,639      25%       9,479       Ingår       Ingår
 477 1 GIGABIT iSCSI TOE PCI-X on Copper Media ADAPT.    DCCG186-5000           8,127      25%       6,096       Ingår       Ingår
 478 1 GIGABIT iSCSI TOE PCI-X on Optical Media ADAPT.   DCCG187-0000          19,622      25%       14,717       Ingår       Ingår
 479 1 GIGABIT iSCSI TOE PCI-X on Optical Media ADAPT.   DCCG187-5000          12,407      25%       9,305       Ingår       Ingår
 480
 481 DISK/MEDIA/IO DRAWERS
 482
 483 EXPANSION DRAWER (PCI&DISKS)              DRWG048-0000          92,255      25%       69,191       40,306      33,588
 484 Expansion Drawer (4EIA)
 485 - 7 hot swap PCI-X slots
 486 - 12 optional hot swap disk drive bays (two 6-packs)
 487 - optional redundant hot-swap power supply
 488 AC Power Supply, 435W
 489 RIO-2 Ports to I/O planar Riser Card
 490 Remote I/O Cable (3,5M)
 491 Power Control Cable (SPCN) (3M)
 492 Power Specify AC
 493 Power Cord (4M) Specify -All
 494 Single Bus Ultra 320 SCSI Repeater Card        DCDG029-0000           5,009      25%       3,757       14,107      11,756
 495 Dual Bus Ultra 320 SCSI Repeater Card         DCDG030-0000          10,018      25%       7,514       14,107      11,756
 496 5M Ultra 320 SCSI CABLE                CBLG238-1700           1,559      25%       1,169       Ingår       Ingår
 497 Number os External SCSI Bus 12 Disks          CPFG063-0000             0      25%         0       Ingår       Ingår
 498 EXPANSION PCI-X I/O DRAWER               DRWG100-0000          78,389      25%       58,791       33,051      27,542
 499 I/O Drawer Mounting Enclosure (Two positions)     CKTG309-0000           5,855      25%       4,391       Ingår       Ingår
 500 KIT CABLES/FIRST EXPANSION DRAWER           CKTG308-0000           6,883      25%       5,163       Ingår       Ingår
 501 DRAWER STORAGE (24 Disks) Ultra320 SCSI        DRWG084-1000          35,595      25%       26,696       12,092      10,076
 502 KIT CABLES/FIRST EXPANSION DRAWER (PCI&DKS)      CKTG210-0000           8,293      25%       6,220       Ingår       Ingår
 503 Ultra SCSI 4-Pack for Hot Swap Disks          CKTG226-0000           3,085      25%       2,314       Ingår       Ingår
 504 KIT DISKS for EXPANSION DRAWER             CKTG229-0000          25,261      25%       18,946       Ingår       Ingår
 505 KIT CABLES/FIRST EXPANSION DRAWER           CKTG261-0000           8,973      25%       6,730       Ingår       Ingår
 506 2-Slimline Removable Media Back Plane         CKTG262-0000           1,924      25%       1,443       Ingår       Ingår
 507 KIT Interconnect Two-Drawer Cables           CKTG263-0002          41,450      25%       31,088       Ingår       Ingår
 508 KIT Interconnect Three-Drawer Cables          CKTG263-0003          140,987      25%      105,740       Ingår       Ingår
 509 KIT Interconnect Four-Drawer Cables          CKTG263-0004          263,927      25%      197,945       Ingår       Ingår
 510 Ultra SCSI 4-Pack for Hot Swap Disks          CKTG267-0000           3,135      25%       2,351       Ingår       Ingår
 511 KIT Ultra320 SCSI 4-Pack                CKTG268-0000           3,948      25%       2,961       7,053       5,878
 512 KIT Ultra320 SCSI 4-Pack                CKTG272-0000           4,180      25%       3,135       7,053       5,878
 513 KIT Interconnect Two-Drawer Cables           CKTG303-0002          46,078      25%       34,558       Ingår       Ingår
 514 DUAL Port Remote I/O-2 & I/O HUB            DCCG177-0000          38,547      25%       28,911       Ingår       Ingår
 515 RIO-2 Remote I/O loop Adapter             DCCG180-0000          41,450      25%       31,088       Ingår       Ingår
 516 Remote I/O-2 (RIO-2) Loop Adapter, Two Port      DCCG182-0000          35,462      25%       26,597       Ingår       Ingår
 517 DUAL Port Remote I/O-2 & I/O HUB            DCCG194-0000           6,104      25%       4,578       Ingår       Ingår
 518 GX Dual Port - 12X HCA                 DCCG204-0000          16,487      25%       12,365       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                 Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                           Sid 90 (1347)
                                                                             Bilaga 3A
                                Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning       Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                   SEK      %         SEK           SEK      SEK
 519 EXPANSION DRAWER (PCI)               DRWG064-0000          92,653      25%       69,490       40,306      33,588
 520 I/O DRAWER 20 PCI-X SLOTS & 16 DISKS BAYS (4 EIA)  DRWG072-0000          334,122      25%      250,591       38,290      31,909
 521 I/O DRAWER 20 PCI-X SLOTS & 8 DISKS BAYS (4 EIA)  DRWG073-0000          313,223      25%      234,917       38,290      31,909
 522 Connector Cable, PCI Riser to Media Bays      CKTG211-0000            697      25%        522       Ingår       Ingår
 523 On ESCALA PL1600+/PL3200+
 524 Rack Mount I/O Drawer PCI, Two position       CKTG205-0000           6,336      25%       4,752       Ingår       Ingår
 525 FIRST I/O DRAWER IN PRIMARY RACK          CKTG281-0001           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 526 SECOND I/O DRAWER IN PRIMARY RACK          CKTG281-0002           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 527 THIRD I/O DRAWER IN PRIMARY RACK          CKTG281-0003           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 528 FOURTH I/O DRAWER IN PRIMARY RACK          CKTG281-0004           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 529
 530 EXPANSION RACK
 531 FIRST I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0001           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 532 SECOND I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0002           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 533 THIRD I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0003           4,395      25%       3,297       Ingår       Ingår
 534 FOURTH I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0004           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 535 FIFTH I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0005           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 536 SIXTH I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0006           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 537 SEVENTH I/O DRAWER IN EXPANSION RACK        CKTG282-0007           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 538 EIGHTH I/O DRAWER IN EXPANSION RACK         CKTG282-0008           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 539 FIRST I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0001           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 540 SECOND I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0002           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 541 THIRD I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0003           6,950      25%       5,212       Ingår       Ingår
 542 FOURTH I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0004           4,163      25%       3,122       Ingår       Ingår
 543 FIFTH I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0005           4,163      25%       3,122       Ingår       Ingår
 544 SIXTH I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0006           4,163      25%       3,122       Ingår       Ingår
 545 SEVENTH I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK     CKTG285-0007           4,163      25%       3,122       Ingår       Ingår
 546 EIGHTH I/O DRAWER IN POWER EXPANSION RACK      CKTG285-0008           4,163      25%       3,122       Ingår       Ingår
 547
 548
 549 DISK CABINETS
 550
 551 CABINET STORAGE (24 Disks) Ultra320 SCSI      CABG035-1000          56,610      25%       42,458       12,092      10,076
 552
 553 B MEMORIES
   4-
 554
 555
 556 B
   MEMORY MODULES
 557
 558
 559
 560 1024MB (2x512MB DIMMS), SDRAM            CMMG176-0000          20,203      25%       15,152       Ingår       Ingår
 561
 562 1024MB (2x512MB) DIMMs, DDR-2 SDRAM         CMMG245-0000           6,038      25%       4,528       Ingår       Ingår
                                    Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                            Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 91 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning         Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal   Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                     SEK       %         SEK           SEK      SEK
 563 2048MB (2x1024MB) DIMMs, DDR-2 SDRAM          CMMG246-0000          12,772       25%       9,579       Ingår       Ingår
 564 4096MB (2x2048MB) DIMMs, DDR-2 SDRAM          CMMG247-0000          30,536       25%       22,902       Ingår       Ingår
 565 8192MB (2x4096MB) DIMMs, DDR-2 SDRAM          CMMG248-0000          100,383       25%       75,287       Ingår       Ingår
 566 4GB Package DDR2 : ( 2x2GB) ordered by multiple of 4  CMMG264-0000          17,532       25%       13,149       Ingår       Ingår
 567 8GB Package DDR2 (2x4GB) ordered by multiples of 4   CMMG265-0000          58,816       25%       44,112       Ingår       Ingår
 568
 569 1024MB (4x256MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG205-0000          10,450       25%       7,837       Ingår       Ingår
 570 2048MB (4x512MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG206-0000          17,184       25%       12,888       Ingår       Ingår
 571 8192MB (4x2048MB) DIMMs, Stacked DDR SDRAM       CMMG208-0000          117,732       25%       88,299       Ingår       Ingår
 572
 573 B
   512MB (2x256MB) DIMMs, DDR SDRAM            CMMG249-0000           4,064       25%       3,048       Ingår       Ingår
 574 1024MB (2x512MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG250-0000           6,386       25%       4,789       Ingår       Ingår
 575 2048MB (2x1024MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG251-0000          14,281       25%       10,711       Ingår       Ingår
 576 B
   4096MB (2x2048MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG252-0000          38,896       25%       29,172       Ingår       Ingår
 577
 578 512MB (2x256MB) DIMMs, DDR SDRAM            CMMG223-0000           5,523       25%       4,143       Ingår       Ingår
 579 1024MB (4x256MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG222-0000          11,329       25%       8,497       Ingår       Ingår
 580 4096MB (4x1024MB) DIMMs, Stacked DDR SDRAM       CMMG221-0000          35,943       25%       26,957       Ingår       Ingår
 581 16384MB (4x4096MB) DIMMs, Stacked DDR SDRAM      CMMG224-0000          462,403       25%      346,802       Ingår       Ingår
 582
 583 1024MB (4x256MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG194-0000           13,352      25%       10,014       Ingår       Ingår
 584 2048MB (4x512MB) DIMMs, DDR SDRAM           CMMG191-0000           30,901      25%       23,176       Ingår       Ingår
 585 4096MB (4x1024MB) DIMMs, DDR1 SDRAM          CMMG226-0000           83,696      25%       62,772       Ingår       Ingår
 586 8192MB (4x2048MB) DIMMs, DDR1 SDRAM          CMMG193-0000          175,271      25%      131,453       Ingår       Ingår
 587 16384MB (4x4096MB) DIMMs, DDR1 SDRAM          CMMG225-0000          607,935      25%      455,951       Ingår       Ingår
 588 16384MB (4x4096MB) DIMMs, Stacked DDR1 SDRAM      CMMG244-0000          333,060      25%      249,795       Ingår       Ingår
 589 32768MB (4x8192MB) DIMMs, Stacked DDR1 SDRAM      CMMG235-0000         1,138,724      25%      854,043       Ingår       Ingår
 590
 591 8192MB (4x2048MB) DIMM, PoD, 4096MB Active DDR1    CMMG228-0D00          97,795       25%       73,346       Ingår       Ingår
 592 16384MB (4x4096MB) DIMM, PoD, 8192MB Active DDR1    CMMG229-0D00          210,236       25%      157,677       Ingår       Ingår
 593 1024MB Activation for DDR1 Memory           CPKG305-0000          16,305       25%       12,229       Ingår       Ingår
 594
 595 2048MB (4x512MB) DIMMs, 533MHz, DDR2 SDRAM       CMMG230-0000          28,197       25%       21,148       Ingår       Ingår
 596 4096MB (4x1024MB) DIMMs,533MHz, DDR2 SDRAM       CMMG231-0000          75,121       25%       56,341       Ingår       Ingår
 597 8192MB (4x2048MB) DIMMs, 533MHz, DDR2 SDRAM      CMMG232-0000          150,955       25%      113,216       Ingår       Ingår
 598 16GB (4x4GB) DIMMs, 533MHz, DDR2 SDRAM         CMMG233-0000          299,074       25%      224,306       Ingår       Ingår
 599 16GB (4x4GB) DIMMs, 400MHz, DDR2 SDRAM         CMMG263-0000          284,710       25%      213,533       Ingår       Ingår
 600 32GB (4x8GB) DIMMs, 400MHz, DDR2 SDRAM         CMMG255-0000          975,296       25%      731,472       Ingår       Ingår
 601
 602 4/8GB (4x2GB) DIMM, PoD, 4GB Active DDR2        CMMG253-0D00          91,558       25%       68,669       Ingår       Ingår
 603 8/16GB (4x4GB) DIMM, PoD, 8GB Active DDR2       CMMG254-0D00          182,968       25%      137,226       Ingår       Ingår
 604 1GB DDR2 Memory Activation               CPKG393-0000          14,961       25%       11,221       Ingår       Ingår
 605
 606 4GB MEMORY CARD, 567MHz, INWARD FACING         CMMG195-0000          183,847       25%      137,885       Ingår       Ingår
                                   Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                            Sid 92 (1347)
                                                                              Bilaga 3A
                                Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                   SEK       %         SEK            SEK      SEK
 607 4GB MEMORY CARD, 567MHz, OUTWARD FACING       CMMG196-0000          183,847       25%      137,885        Ingår       Ingår
 608 4GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING       CMMG209-0000          167,260       25%      125,445        Ingår       Ingår
 609 4GB MEMORY CARD, 633MHz, OUTWARD FACING       CMMG210-0000          167,260       25%      125,445        Ingår       Ingår
 610
 611 8GB MEMORY CARD, 567MHz, INWARD FACING       CMMG197-0000          367,693       25%      275,770        Ingår       Ingår
 612 8GB MEMORY CARD, 567MHz, OUTWARD FACING       CMMG198-0000          367,693       25%      275,770        Ingår       Ingår
 613 8GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING       CMMG211-0000          334,536       25%      250,902        Ingår       Ingår
 614 8GB MEMORY CARD, 633MHz, OUTWARD FACING       CMMG212-0000          334,536       25%      250,902        Ingår       Ingår
 615
 616 16GB MEMORY CARD, 567MHz, INWARD FACING       CMMG199-0000          735,386       25%      551,540        Ingår       Ingår
 617 16GB MEMORY CARD, 567MHz,OUTWARD FACING       CMMG200-0000          735,386       25%      551,540        Ingår       Ingår
 618 16GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING       CMMG213-0000          669,073       25%      501,805        Ingår       Ingår
 619 16GB MEMORY CARD, 633MHz,OUTWARD FACING       CMMG214-0000          669,073       25%      501,805        Ingår       Ingår
 620
 621 32GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING       CMMG215-0000         1,338,129      25%      1,003,597       Ingår       Ingår
 622 32GB MEMORY CARD, 633MHz, OUTWARD FACING      CMMG216-0000         1,338,129      25%      1,003,597       Ingår       Ingår
 623
 624 64GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING       CMMG217-0000         2,006,754      25%      1,505,066       Ingår       Ingår
 625 64GB MEMORY CARD, 633MHz, OUTWARD FACING      CMMG218-0000         2,006,754      25%      1,505,066       Ingår       Ingår
 626
 627 128GB MEMORY CARD, 633MHz, INWARD FACING      CMMG219-0000         3,318,262      25%      2,488,697       Ingår       Ingår
 628 128GB MEMORY CARD, 633MHz, OUTWARD FACING      CMMG220-0000         3,318,262      25%      2,488,697       Ingår       Ingår
 629
 630 16GB DDR1 Memory DIMM, 266MHz            CMMG236-0000          658,308       25%       493,731       Ingår       Ingår
 631 32GB DDR1 Memory DIMM, 266MHz            CMMG237-0000         1,549,012       25%      1,161,759       Ingår       Ingår
 632 256GB Package DDR1 : 32x8GB Memory Card       CMMG241-0000         7,435,504       25%      5,576,628       Ingår       Ingår
 633 512GB Package DDR1 : 32x16GB Memory Card      CMMG242-0000        19,361,666       25%     14,521,249       Ingår       Ingår
 634 512GB Package DDR1 : 16x32GB Memory Card      CMMG243-0000        19,361,666       25%     14,521,249
 635
 636 4GB DDR2 Memory DIMM, 533MHz            CMMG239-0000          112,225       25%       84,169        Ingår       Ingår
 637
 638 4GB PoD DDR1 Memory DIMM, 2GB Active        CMMG240-0D00           67,358      25%       50,519       Ingår       Ingår
 639 8GB PoD DDR1 Memory DIMM, 4GB Active        CMMG238-0D00          134,717      25%       101,038       Ingår       Ingår
 640 1GB Activation for DDR1 Memory DIMM         CPKG342-0000           22,458      25%       16,844       Ingår       Ingår
 641 256 MEMORY ACTIVATIONS for PoD           CPKG348-0000         5,750,631      25%      4,312,973       Ingår       Ingår
 642
 643 4GB PoD Memory, 0GB Active, 533MHz DDR2       CMMG256-0D00           13,966      25%       10,474       Ingår       Ingår
 644 8GB PoD Memory, 0GB Active, 533MHz DDR2       CMMG257-0D00           27,915      25%       20,937       Ingår       Ingår
 645 16GB PoD Memory, 0GB Active, 533MHz DDR2      CMMG258-0D00          229,244      25%       171,933       Ingår       Ingår
 646 1GB DDR2 Memory Activation             CPKG401-0000           13,933      25%       10,450       Ingår       Ingår
 647 256GB DDR2 MEMORY ACTIVATIONS for PoD        CPKG402-0000         3,568,091      25%      2,676,068       Ingår       Ingår
 648
 649 256GB : 16x16GB (0GB Act) Mem.Package 533MHz DDR2  CMMG270-0D00          676,570       25%      507,428        Ingår       Ingår
 650 32GB PoD Memory, 0GB Active, 400MHz DDR2      CMMG259-0D00          760,847       25%      570,635        Ingår       Ingår
                                      Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                               Sid 93 (1347)
                                                                                 Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                    Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning           Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                      SEK       %         SEK            SEK      SEK
 651 512GB : 16x32GB (OGB Act) Mem.Package 400MHz DDR2     CMMG260-0000         1,589,003      25%      1,191,752       Ingår       Ingår
 652 512GB : 32x16GB (0GB Act) Mem.Package 533MHz DDR2     CMMG271-0D00         1,587,211      25%      1,190,408       Ingår       Ingår
 653 256GB DDR2 MEMORY ACTIVATIONS for MEMORY PACKAGE     CPKG433-0000         4,415,304      25%      3,311,478       Ingår       Ingår
 654
 655 0/2GB (4x0.5GB) DDR2, 667MHz,PoD, 0GB Active       CMMG272-0D00           7,580       25%       5,685        Ingår       Ingår
 656 0/4GB (4x1GB) DDR2, 667MHz, PoD, 0GB Active        CMMG273-0D00          15,177       25%       11,383        Ingår       Ingår
 657 0/8GB (4x2GB) DDR2, 667MHz, PoD, 0GB Active        CMMG274-0D00          30,337       25%       22,753        Ingår       Ingår
 658 0/16GB (4x4GB) DDR2, 533MHz, PoD, 0GB Active       CMMG275-0D00          60,657       25%       45,493        Ingår       Ingår
 659 0/32GB (4x8GB) DDR2, 400MHz, PoD, 0GB Active       CMMG276-0D00          268,721       25%      201,540        Ingår       Ingår
 660 0/256GB (32x8GB) DDR2, 400MHz, 0GB Active         CMMG277-0000          970,768       25%      728,076        Ingår       Ingår
 661
 662 Activation of 1GB DDR2 Power6 Memory           CPKG437-0000           14,994      25%       11,246       Ingår       Ingår
 663 Activation of 256GB DDR2 Power6 Memory          CPKG436-0000         4,266,373      25%      3,199,779       Ingår       Ingår
 664
 665
 666
 667 SWAP CACHE MEMORY
 668 SWAP 128MB L3 CACHE 400MHz WITH 500MHz          CMSG061-0000          219,939       25%      164,954        Ingår       Ingår
 669 SWAP 128MB L3 CACHE 400MHz WITH 567MHz          CMSG062-0000          219,939       25%      164,954        Ingår       Ingår
 670 SWAP 128MB L3 CACHE 433MHz WITH 500MHz          CMSG063-0000          219,939       25%      164,954        Ingår       Ingår
 671 SWAP 128MB L3 CACHE 433MHz WITH 567MHz          CMSG064-0000          219,939       25%      164,954        Ingår       Ingår
 672 SWAP 128MB L3 CACHE 500MHz WITH 567MHz          CMSG065-0000          260,543       25%      195,408        Ingår       Ingår
 673 SWAP 128MB L3 CACHE 400MHz WITH 633MHz          CMSG146-0000          201,279       25%      150,959        Ingår       Ingår
 674 SWAP 128MB L3 CACHE 433MHz WITH 633MHz          CMSG147-0000          201,279       25%      150,959        Ingår       Ingår
 675 SWAP 128MB L3 CACHE 500MHz WITH 633MHz          CMSG148-0000          206,404       25%      154,803        Ingår       Ingår
 676 SWAP 128MB L3 CACHE 567MHz WITH 633MHz          CMSG149-0000          206,404       25%      154,803        Ingår       Ingår
 677
 678 SWAP MEMORY
 679 SWAP 4GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 4GB 567MHz INWARD   CMSG055-0000          137,935       25%      103,451        Ingår       Ingår
 680 SWAP 4GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 8GB 567MHz INWARD   CMSG056-0000          321,897       25%      241,423        Ingår       Ingår
 681 SWAP 4GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 16GB 567MHz INWARD   CMSG037-0000          689,757       25%      517,317        Ingår       Ingår
 682
 683 SWAP 4GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 4GB 567MHz OUTWARD  CMSG057-0000          137,935       25%      103,451        Ingår       Ingår
 684 SWAP 4GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 8GB 567MHz OUTWARD  CMSG058-0000          321,897       25%      241,423        Ingår       Ingår
 685 SWAP 4GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 16GB 567MHz OUTWARD  CMSG046-0000          689,757       25%      517,317        Ingår       Ingår
 686
 687 SWAP 8GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 8GB 567MHz INWARD   CMSG059-0000          275,438       25%      206,579        Ingår       Ingår
 688 SWAP 8GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 16GB 567MHz INWARD   CMSG040-0000          643,297       25%      482,473        Ingår       Ingår
 689
 690 SWAP 8GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 8GB 567MHz OUTWARD  CMSG060-0000          275,438       25%      206,579        Ingår       Ingår
 691 SWAP 8GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 16GB 567MHz OUTWARD  CMSG049-0000          643,297       25%      482,473        Ingår       Ingår
 692
 693 SWAP 16GB 500MHz MEMORY INWARD WITH 16GB 567MHz INWARD  CMSG066-0000          547,708       25%      410,781        Ingår       Ingår
 694                                                                          Ingår       Ingår
                                      Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                              Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 94 (1347)
                                                                                  Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                    Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
               Produktbenämning            Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1               Beskrivning                        SEK       %         SEK            SEK      SEK
 695 SWAP 16GB 500MHz MEMORY OUTWARD WITH 16GB 567MHz OUTWARD  CMSG067-0000          547,708       25%      410,781         0          0
 696
 697 SWAP 4GB 567MHz MEMORY INWARD WITH 8GB 567MHz INWARD    CMSG017-0000          321,848       25%      241,386        Ingår       Ingår
 698 SWAP 4GB 567MHz MEMORY INWARD WITH 16GB 567MHz INWARD   CMSG018-0000          689,707       25%      517,280        Ingår       Ingår
 699
 700 SWAP 4GB 567MHz MEMORY OUTWARD WITH 8GB 567MHz OUTWARD   CMSG021-0000          321,848       25%      241,386        Ingår       Ingår
 701 SWAP 4GB 567MHz MEMORY OUTWARD WITH 16GB 567MHz OUTWARD  CMSG022-0000          689,707       25%      517,280        Ingår       Ingår
 702
 703 SWAP 8GB 567MHz MEMORY INWARD WITH 16GB 567MHz INWARD   CMSG025-0000          643,695       25%      482,772        Ingår       Ingår
 704
 705 SWAP 8GB 567MHz MEMORY OUTWARD WITH 16GB 567MHz OUTWARD  CMSG028-0000          643,695       25%      482,772        Ingår       Ingår
 706
 707 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 4GB 633MHz INW.       CMSG094-0000          109,406      25%       82,054       Ingår       Ingår
 708 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 8GB 633MHz INW.       CMSG095-0000          276,666      25%       207,499       Ingår       Ingår
 709 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.       CMSG096-0000          611,202      25%       458,402       Ingår       Ingår
 710 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.       CMSG097-0000         1,280,275      25%       960,206       Ingår       Ingår
 711 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.       CMSG098-0000         1,949,000      25%      1,461,750       Ingår       Ingår
 712 SWAP 4GB 500MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.      CMSG099-0000         3,260,856      25%      2,445,642       Ingår       Ingår
 713 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 4GB 633MHz OUTW.      CMSG100-0000          109,406      25%       82,054       Ingår       Ingår
 714 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 8GB 633MHz OUTW.      CMSG101-0000          276,666      25%       207,499       Ingår       Ingår
 715 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.      CMSG102-0000          611,202      25%       458,402       Ingår       Ingår
 716 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.      CMSG103-0000         1,280,275      25%       960,206       Ingår       Ingår
 717 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.      CMSG104-0000         1,949,000      25%      1,461,750       Ingår       Ingår
 718 SWAP 4GB 500MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.     CMSG105-0000         3,260,856      25%      2,445,642       Ingår       Ingår
 719
 720 SWAP 8GB 500MHz MEM INW. WITH 8GB 633MHz INW.       CMSG070-0000          218,131      25%       163,598       Ingår       Ingår
 721 SWAP 8GB 500MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.       CMSG071-0000          552,668      25%       414,501       Ingår       Ingår
 722 SWAP 8GB 500MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.       CMSG072-0000         1,221,741      25%       916,306       Ingår       Ingår
 723 SWAP 8GB 500MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.       CMSG073-0000         1,890,465      25%      1,417,849       Ingår       Ingår
 724 SWAP 8GB 500MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.      CMSG074-0000         3,202,321      25%      2,401,741       Ingår       Ingår
 725 SWAP 8GB 500MHz MEM OUTW. WITH 8GB 633MHz OUTW.      CMSG075-0000          218,131      25%       163,598       Ingår       Ingår
 726 SWAP 8GB 500MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.      CMSG076-0000          552,668      25%       414,501       Ingår       Ingår
 727 SWAP 8GB 500MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.      CMSG077-0000         1,221,741      25%       916,306       Ingår       Ingår
 728 SWAP 8GB 500MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.      CMSG078-0000         1,890,465      25%      1,417,849       Ingår       Ingår
 729 SWAP 8GB 500MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.     CMSG079-0000         3,202,321      25%      2,401,741       Ingår       Ingår
 730
 731 SWAP 16GB 500MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.      CMSG080-0000          432,215      25%       324,162       Ingår       Ingår
 732 SWAP 16GB 500MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.      CMSG081-0000         1,101,272      25%       825,954       Ingår       Ingår
 733 SWAP 16GB 500MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.      CMSG082-0000         1,769,996      25%      1,327,497       Ingår       Ingår
 734 SWAP 16GB 500MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.      CMSG083-0000         3,081,852      25%      2,311,389       Ingår       Ingår
 735 SWAP 16GB 500MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.     CMSG084-0000          432,215      25%       324,162       Ingår       Ingår
 736 SWAP 16GB 500MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.     CMSG085-0000         1,101,272      25%       825,954       Ingår       Ingår
 737 SWAP 16GB 500MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.     CMSG086-0000         1,769,996      25%      1,327,497       Ingår       Ingår
 738 SWAP 16GB 500MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.     CMSG087-0000         3,081,852      25%      2,311,389       Ingår       Ingår
                                   Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                           Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 95 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
               Produktbenämning         Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1               Beskrivning                     SEK       %         SEK            SEK      SEK
 739
 740 SWAP 32GB 500MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.   CMSG088-0000          864,530      25%       648,398       Ingår       Ingår
 741 SWAP 32GB 500MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.   CMSG089-0000         1,533,255      25%      1,149,941       Ingår       Ingår
 742 SWAP 32GB 500MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.   CMSG090-0000         2,845,111      25%      2,133,833       Ingår       Ingår
 743 SWAP 32GB 500MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.  CMSG091-0000          864,530      25%       648,398       Ingår       Ingår
 744 SWAP 32GB 500MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.  CMSG092-0000         1,533,255      25%      1,149,941       Ingår       Ingår
 745 SWAP 32GB 500MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.  CMSG093-0000         2,845,111      25%      2,133,833       Ingår       Ingår
 746
 747 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 4GB 633MHz INW.    CMSG106-0000          109,406      25%       82,054       Ingår       Ingår
 748 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 8GB 633MHz INW.    CMSG107-0000          276,666      25%       207,499       Ingår       Ingår
 749 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.    CMSG108-0000          611,202      25%       458,402       Ingår       Ingår
 750 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.    CMSG109-0000         1,280,275      25%       960,206       Ingår       Ingår
 751 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.    CMSG110-0000         1,949,000      25%      1,461,750       Ingår       Ingår
 752 SWAP 4GB 567MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.   CMSG111-0000         3,260,856      25%      2,445,642       Ingår       Ingår
 753 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 4GB 633MHz OUTW.   CMSG112-0000          109,406      25%       82,054       Ingår       Ingår
 754 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 8GB 633MHz OUTW.   CMSG113-0000          276,666      25%       207,499       Ingår       Ingår
 755 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.   CMSG114-0000          611,202      25%       458,402       Ingår       Ingår
 756 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.   CMSG115-0000         1,280,275      25%       960,206       Ingår       Ingår
 757 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.   CMSG116-0000         1,949,000      25%      1,461,750       Ingår       Ingår
 758 SWAP 4GB 567MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.  CMSG117-0000         3,260,856      25%      2,445,642       Ingår       Ingår
 759
 760 SWAP 8GB 567MHz MEM INW. WITH 8GB 633MHz INW.    CMSG118-0000          218,131      25%       163,598       Ingår       Ingår
 761 SWAP 8GB 567MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.    CMSG119-0000          552,668      25%       414,501       Ingår       Ingår
 762 SWAP 8GB 567MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.    CMSG120-0000         1,221,741      25%       916,306       Ingår       Ingår
 763 SWAP 8GB 567MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.    CMSG121-0000         1,890,465      25%      1,417,849       Ingår       Ingår
 764 SWAP 8GB 567MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.   CMSG122-0000         3,202,321      25%      2,401,741       Ingår       Ingår
 765 SWAP 8GB 567MHz MEM OUTW. WITH 8GB 633MHz OUTW.   CMSG123-0000          218,131      25%       163,598       Ingår       Ingår
 766 SWAP 8GB 567MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.   CMSG124-0000          552,668      25%       414,501       Ingår       Ingår
 767 SWAP 8GB 567MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.   CMSG125-0000         1,221,741      25%       916,306       Ingår       Ingår
 768 SWAP 8GB 567MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.   CMSG126-0000         1,890,465      25%      1,417,849       Ingår       Ingår
 769 SWAP 8GB 567MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.  CMSG127-0000         3,202,321      25%      2,401,741       Ingår       Ingår
 770
 771 SWAP 16GB 567MHz MEM INW. WITH 16GB 633MHz INW.   CMSG128-0000          437,291      25%       327,968       Ingår       Ingår
 772 SWAP 16GB 567MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.   CMSG129-0000         1,106,347      25%       829,760       Ingår       Ingår
 773 SWAP 16GB 567MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.   CMSG130-0000         1,775,072      25%      1,331,304       Ingår       Ingår
 774 SWAP 16GB 567MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.   CMSG131-0000         3,086,928      25%      2,315,196       Ingår       Ingår
 775 SWAP 16GB 567MHz MEM OUTW. WITH 16GB 633MHz OUTW.  CMSG132-0000          437,291      25%       327,968       Ingår       Ingår
 776 SWAP 16GB 567MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.  CMSG133-0000         1,106,347      25%       829,760       Ingår       Ingår
 777 SWAP 16GB 567MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.  CMSG134-0000         1,775,072      25%      1,331,304       Ingår       Ingår
 778 SWAP 16GB 567MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.  CMSG135-0000         3,086,928      25%      2,315,196       Ingår       Ingår
 779
 780 SWAP 32GB 567MHz MEM INW. WITH 32GB 633MHz INW.   CMSG136-0000          874,681      25%       656,011         0          0
 781 SWAP 32GB 567MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.   CMSG137-0000         1,543,406      25%      1,157,554         0          0
 782 SWAP 32GB 567MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.   CMSG138-0000         2,855,262      25%      2,141,446         0          0
                                    Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                            Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 96 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                 Proact IT Group AB                                    Dnr 2007/59
                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                    SEK       %         SEK            SEK      SEK
 783 SWAP 32GB 567MHz MEM OUTW. WITH 32GB 633MHz OUTW.   CMSG139-0000          874,681      25%       656,011         0         0
 784 SWAP 32GB 567MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.   CMSG140-0000         1,543,406      25%      1,157,554         0         0
 785 SWAP 32GB 567MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.   CMSG141-0000         2,855,262      25%      2,141,446         0         0
 786
 787 SWAP 64GB 567MHz MEM INW. WITH 64GB 633MHz INW.    CMSG142-0000         1,485,436      25%      1,114,077         0         0
 788 SWAP 64GB 567MHz MEM INW. WITH 128GB 633MHz INW.    CMSG143-0000         2,797,175      25%      2,097,882         0         0
 789 SWAP 64GB 567MHz MEM OUTW. WITH 64GB 633MHz OUTW.   CMSG144-0000         1,485,436      25%      1,114,077         0         0
 790 SWAP 64GB 567MHz MEM OUTW. WITH 128GB 633MHz OUTW.   CMSG145-0000         2,797,175      25%      2,097,882         0         0
 791
 792 B COMMUNICATION & GRAPHICS ADAPTERS
   5-
 793                 DESCRIPTION
 794
 795
 796 LAN & WAN ADAPTERS
   B
 797
 798 ASYNCHRONOUS ADAPTERS
 799 2-PORT Asynchronous EIA-232 PCI ADAPTER        DCCG184-0000           1,377       25%       1,033
 800 8-PORT ASYNC RS232/422 PCI ADAPTER with Fan-out box  DCCG130-0000          17,399       25%       13,050         0         0
 801 8-PORT ASYNC RS232/422 PCI ADAPTER with Fan-out box  DCCG160-0000          15,791       25%       11,843
 802 16-PORT RS232 CONCENTRATOR BOX (for 128 Ports)     DCCG093-0000          20,849       25%       15,637         0         0
 803
 804 SYNCHRONOUS ADAPTERS
 805 PCI 4-PORT SYNC.COMMUNICATION ADAPTER w/interf.cable  DCCG098-0000          25,295       25%       18,971         0         0
 806
 807 ETHERNET ADAPTERS
 808
 809 GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER           DCCG163-5000           9,836       25%       7,377
 810 GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER           DCCG156-0000          18,942       25%       14,206
 811 GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER           DCCG163-0000          11,279       25%       8,459
 812 B
   10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER (LP)    DCCG193-0000           2,670       25%       2,003
 813 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER       DCCG164-5000           2,737       25%       2,053
 814 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER       DCCG157-0000          16,587       25%       12,440
 815 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER       DCCG164-0000           6,817       25%       5,113
 816 2-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHER.PCI-X ADAPT.(LP)
   B                           DCCG190-0000           4,412       25%       3,309
 817 2-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER   DCCG168-0000           9,703       25%       7,277         0         0
 818 2-Port GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER        DCCG169-5000          17,416       25%       13,062
 819 2-Port GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER        DCCG169-0000          16,918       25%       12,689         0         0
 820 2-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER   DCCG168-5000           4,412       25%       3,309
 821 2-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER   DCCG165-0000          24,648       25%       18,486         0         0
 822 2-Port GIGABIT ETHERNET-SX PCI-X ADAPTER        DCCG166-0000          32,709       25%       24,532         0         0
 823 4-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER   DCCG199-0000          11,611       25%       8,708
 824 4-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-X ADAPTER   DCCG199-5000           9,355       25%       7,016
 825 2X- 1GB Virtual Ethernet (RJ45) and 2 system port   DCIG012-0000           4,395       25%       3,297
 826 4X- 1GB Virtual Ethernet (RJ45) and 1 system port   DCIG013-0000           8,658       25%       6,494
                                       Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 97 (1347)
                                                                                  Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning         Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                    SEK       %         SEK             SEK      SEK
 827 2X- 10GB Virtual Ethernet (RJ45) and 1 syst. port    DCIG014-0000          69,316       25%       51,987
 828 10 GIGABIT ETHERNET-SR PCI-X DDR ADAPTER         DCCG197-0000          50,490       25%       37,867
 829 10 GIGABIT ETHERNET-LR PCI-X DDR ADAPTER         DCCG198-0000          85,090       25%       63,817
 830 2-Port 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET PCI-E ADAPT.     DCCG200-0000           7,696       25%       5,772
 831 2-Port 10/100/1000 BASE-SX ETH.FIBRE PCI-E ADAPT.    DCCG201-0000          19,257       25%       14,443
 832
 833
 834 KIT ADAPTERS
 835 PCI Blind Swap Cassette Kit, Single Wide Adapters    CKTG286-0000             547      25%          411
 836
   B
 837 MODEM
 838 MODEM V34 RTC US                     DCUG002-11FE           1,891       25%       1,418          0          0
 839 MODEM V34 RTC BEL                    DCUG002-B1FE           1,891       25%       1,418          0          0
 840 MODEM V34 RTC NLD                    DCUG002-D1FE           1,891       25%       1,418          0          0
 841 MODEM V34 RTC GBR                    DCUG002-E1EE           2,090       25%       1,567          0          0
 842 MODEM V34 RTC FRA                    DCUG002-F1FF           1,891       25%       1,418          0          0
 843 MODEM V34 RTC DEU                    DCUG002-G1FG           1,891       25%       1,418          0          0
 844 MODEM V34 RTC ITA                    DCUG002-T1FE           1,891       25%       1,418          0          0
 845 MODEM CONNECTION PACKAGE                 CKTG092-0000           1,791       25%       1,344          0          0
 846
 847 CLUSTER INTERCONNECT KITS
   B
 848
 849 12-Port Gigabit Ethernet Switch Fibre with 6 SFPs    DCUG009-0000          24,482       25%       18,361
 850 Six SFP Transceivers : 1000Base-SX            CKTG311-0000          15,276       25%       11,457
 851 12-port 10/100/1000Mbps Gigabit ETH SWITCH UTP      DCUG008-0000           9,222       25%       6,917
 852
 853 FAST ETHERNET SWITCH (12-Ports)             DCUG006-0000          11,843       25%       8,882          0          0
 854 FAST ETHERNET SWITCH - 16 Ports             DCUG007-0000           1,974       25%       1,480
 855
 856 FAST ETHERNET INTERCONNECT FULL KIT (2 EPC)       DCKG011-0000           7,696       25%       5,772          0          0
 857 FAST ETHERNET INTERCONNECT BASE KIT (1 EPC)
   B                            DCKG012-0000           4,147       25%       3,110          0          0
 858
 859 GRAPHIC ADAPTERS
   B
 860
 861 POWER GX135P Graphics Accelerator with Digital Support  GTFG051-5000           4,711       25%       3,533
 862 POWER GX135P Graphics Accelerator with Digital Support  GTFG051-0000           4,744       25%       3,558          0          0
 863 POWER GX135P Graphics Accelerator with Digital Support  GTFG052-0000           6,203       25%       4,653          0          0
 864 POWER GX145 PCI-E Graphics Accelerator          GTFG053-0000           5,507       25%       4,130
 865 6- ACCESSORIES
 866 SYSTEM CONSOLE
   B
 867 B
 868 DESKSIDE HMC w/o Monitor/Keyboard            CSKG015-0000          19,091       25%       14,318        11,084       9,237
 869 RACK-MOUNTED HMC w/o keyboard              CSKG016-0000          76,116       25%       57,087        16,727      13,939
 870 DESKSIDE HMC w/o Monitor/Keyboard            CSKG017-0000          19,091       25%       14,318        11,084       9,237
                                 Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                         Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                            Sid 98 (1347)
                                                                              Bilaga 3A
                              Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning      Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                 SEK       %         SEK             SEK      SEK
 871 DESKSIDE HMC w/o Monitor/Keyboard        CSKG018-0000          19,091       25%       14,318        11,084       9,237
 872 RACK-MOUNTED HMC w/o keyboard          CSKG019-0000          90,795       25%       68,097        16,727      13,939
 873 CONSOLE CONCENTRATOR (16 ports)         DCKG031-0000          38,730       25%       29,047           0         0
 874 HMC Upgrade : Licensed Machine Code V7      EXSG355-SV0E            17       25%         12
 875 HMC CR4 Redundant Power Supply (670W)      PSSG065-0000           2,272       25%       1,704
 876
 877
 878 GRAPHIC DISPLAYS
 879 B
 880 17" Rack-Mounted MONITOR with LCM Switch     DKSG001-1000          96,319       25%       72,239         5,240       4,366
 881 17" Rack-Mounted MONITOR with LCM Sw. 8-port   DKSG002-0000          60,127       25%       45,095         5,240       4,366
 882 15" FLAT PANEL MONITOR              DMUG021-1000           9,869       25%       7,402
 883 17" Flat Panel Rack-Mounted MONITOR       DMUG022-0000          37,635       25%       28,226         5,240       4,366
 884 17" FLAT PANEL MONITOR              DMUG024-1000          11,727       25%       8,795
 885 19" FLAT PANEL MONITOR              DMUG028-0000          14,812       25%       11,109
 886 17" COLOR DISPLAY W/CABLES            DMUG013-0000           3,715       25%       2,787          0          0
 887 B COLOR DISPLAY W/CABLES
   19"                       DMUG017-0000           4,959       25%       3,720          0          0
 888 Four cables (1.5M), USB Conversion Option    CKTG292-0000           8,327       25%       6,245
 889
 890 KEYBOARD & MOUSE
 891
 892 3-BUTTON MOUSE                  PDUG008-0000             265      25%          199
 893 KEYBOARD OPTION FRANCE 102 KEYS         KBUG003-000F             514      25%          386
 894 KEYBOARD OPTION US 101 KEYS           KBUG003-000E             514      25%          386
 895 KEYBOARD OPTION UK 102 KEYS           KBUG003-000H             514      25%          386
 896 KEYBOARD OPTION ITALY 102 KEYS          KBUG003-000T             514      25%          386
 897 KEYBOARD OPTION GERMANY 102 KEYS         KBUG003-000G             514      25%          386
 898 KEYBOARD OPTION SPAIN 102 KEYS          KBUG003-000S             514      25%          386
 899 KEYBOARD OPTION DANISH 102 KEYS         KBUG003-000K             514      25%          386
 900 KEYBOARD OPTION FINNISH/SWEDISH 102 KEYS     KBUG003-000B             514      25%          386
 901 KEYBOARD OPTION NORVEGIAN 102 KEYS        KBUG003-000N             514      25%          386
 902 KEYBOARD OPTION PORTUGUESE 102 KEYS       KBUG003-000P             514      25%          386
 903 KEYBOARD OPTION BELGIAN 102 KEYS         KBUG003-000U             514      25%          386
 904 KEYBOARDS for HMC Desktop
 905 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, FRENCH  KBUG009-000F             945      25%          709
 906 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, US    KBUG009-000E             945      25%          709
 907 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, UK    KBUG009-000H             945      25%          709
 908 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, ITALIAN  KBUG009-000T             945      25%          709
 909 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, GERMAN  KBUG009-000G             945      25%          709
 910 FULL WIDTH QUIET TOUCH KEYBOARD - USB, SPANISH  KBUG009-000S             945      25%          709
 911 KEYBOARDS for Rack-Mounted HMC
 912 TRAVEL KEYBOARD, FRENCH             KBUG007-000F           1,891       25%       1,418
 913 TRAVEL KEYBOARD, US               KBUG007-000E           1,891       25%       1,418
 914 TRAVEL KEYBOARD, UK               KBUG007-000H           1,891       25%       1,418
                                      Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                 Sid 99 (1347)
                                                                                   Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                    Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning           Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                      SEK        %         SEK             SEK      SEK
 915 TRAVEL KEYBOARD, ITALIAN                 KBUG007-000T           1,891        25%       1,418
 916 TRAVEL KEYBOARD, GERMAN                  KBUG007-000G           1,891        25%       1,418
 917 TRAVEL KEYBOARD, SPANISH                 KBUG007-000S           1,891        25%       1,418
 918
 919 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, FRENCH            KBUG008-000F           1,509        25%       1,132
 920 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, US              KBUG008-000E           1,509        25%       1,132
 921 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, UK              KBUG008-000H           1,509        25%       1,132
 922 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, ITALIAN            KBUG008-000T           1,509        25%       1,132
 923 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, GERMAN            KBUG008-000G           1,509        25%       1,132
 924 TRAVEL KEYBOARD with CABLE, SPANISH            KBUG008-000S           1,509        25%       1,132
 925
 926 DOCUMENTATION
 927
 928 LOCALIZED DOCUMENTATION LANGUAGE
 929
 930 HW & BASIC SW DOC LANGUAGE - ENGLISH           MANG019-000E              17      25%          12
 931 HW & BASIC SW DOC LANGUAGE - FRENCH            MANG019-000F              17      25%          12
 932 HW & BASIC SW DOC LANGUAGE - ITALIAN           MANG019-000T              17      25%          12
 933 HW & BASIC SW DOC LANGUAGE - GERMAN            MANG019-000G              17      25%          12
 934 HW & BASIC SW DOC LANGUAGE - SPANISH           MANG019-000S              17      25%          12
 935
 936 BASIC HARDWARE and SOFTWARE DOCUMENTATION
 937
 938 Basic Hardware and Software AIX 4.3 paper Documentation  MANG064-SR0Z
 939 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION FOR ESCALA SERIE S      MANG057-SP0Z             464       25%          348
 940 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL600T          MANG077-SP0Z             17       25%          12         0         0
 941 BASIC HW DOCUMENTATION FOR ESCALA RACK          MANG031-SPAZ             647       25%          485
 942 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL600R          MANG078-SP0Z
 943 Basic Hardware Documentation for ESCALA EPC2400      MANG065-SR0Z             498       25%          373
 944 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for EPC2450         MANG076-SP0Z             498       25%          373         0         0
 945 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL400T          MANG084-SP0Z             17       25%          12         0         0
 946 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL400R          MANG085-SP0Z
 947 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL800R          MANG087-SP0Z
 948 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL220R          MANG088-SP0Z            464        25%        348          0         0
 949 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL220T          MANG089-SP0Z            464        25%        348          0         0
 950 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL1600R         MANG091-SP0Z           1,410        25%       1,057          0         0
 951 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL3200R         MANG090-SP0Z           1,410        25%       1,057          0         0
 952 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL820R          MANG096-SP0Z            464        25%        348
 953 BASIC HARD DOC. for PL250R-VL+&PL450R-XS+         MANG126-SP0Z            464        25%        348
 954 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL240R          MANG100-SP0Z            564        25%        423
 955 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL245R          MANG123-SP0Z            464        25%        348
 956 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL240T          MANG101-SP0Z            564        25%        423
 957 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL245T          MANG124-SP0Z            464        25%        348
 958 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL420R          MANG097-SP0Z            464        25%        348
                                    Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                          Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                             Sid 100 (1347)
                                                                               Bilaga 3A
                                Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                    SEK       %         SEK             SEK      SEK
 959 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL420T       MANG098-SP0Z            464       25%        348
 960 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL250R       MANG102-SP0Z            464       25%        348
 961 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL250T       MANG103-SP0Z            464       25%        348
 962 BASIC HARDWARE DOC. for PL250R-L+&450R-VL+     MANG122-SP0Z            464       25%        348
 963 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL250R+      MANG115-SP0Z            464       25%        348
 964 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL250T+      MANG116-SP0Z            464       25%        348
 965 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450R-L+     MANG120-SP0Z            464       25%        348
 966 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450T-L+     MANG121-SP0Z            464       25%        348
 967 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450R       MANG105-SP0Z            464       25%        348
 968 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450R+      MANG118-SP0Z            464       25%        348
 969 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450T       MANG106-SP0Z            464       25%        348
 970 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL450T+      MANG119-SP0Z            464       25%        348
 971 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL850       MANG111-SP0Z            464       25%        348
 972 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL1650R-L+     MANG125-SP0Z            464       25%        348
 973 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL1650       MANG104-SP0Z            464       25%        348
 974 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION ESCALA PL3250/3250+  MANG127-SP0Z           2,836       25%       2,127
 975 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION ESCALA POWER 5     MANG112-SP0Z           2,836       25%       2,127
 976 BASIC DOCUMENTATION for HMC             MANG099-SP0Z            17       25%         12
 977 BASIC HARDWARE DOCUMENTATION for PL1660       MANG129-SP0Z            481       25%        361
 978 SET of MAINTENANCE DOCUMENTATION (ESCALA SERIE S)  MANG058-SP0H           2,007       25%       1,505
 979
 980 B CABLES
   7-
 981 CABLES
 982
 983              FOR MATRIX PRINTERS
 984 3M CABLE FOR CENTRONICS I/F             CBL0797               597      25%          448
 985 5M CENTRONICS CABLE                 CBLG025-1700             763      25%          572         0         0
 986
 987         FOR EMBEDDED ASYNCHRONOUS LINES
 988 9/25 PINS CABLE                   CBL1912               630      25%          473
 989
 990            FOR ASYNCHRONOUS LINES
 991 64/128-Port RS232
 992 7,5M CABLE RJ45 (10pins) to DB25M          CBLG165-1800             680      25%          510         0         0
 993 15M CABLE RJ45 (10pins) to DB25F          CBLG166-2000             979      25%          734         0         0
 994 15M CABLE RJ45 (10pins) to DB25M MODEM LINK     CBLG169-2000             896      25%          672         0         0
 995
 996 8-Port RS232
 997 3.5M CABLE LOCAL RS232 (D25F/D25M)         CBLG104-1600            945       25%        709          0         0
 998 15M CABLE LOCAL RS232 (D25F/D25M)          CBLG104-2000           1,393       25%       1,045          0         0
 999 3.5M CABLE LOCAL RS232 (D25F/D25F)         CBLG105-1600            945       25%        709          0         0
1000 B CABLE LOCAL RS232 (D25F/D25F)
   7.5M                        CBLG105-1800           1,128       25%        846          0         0
1001 15M CABLE LOCAL RS232 (D25F/D25F)          CBLG105-2000           1,393       25%       1,045          0         0
1002 15M CABLE REMOTE RS232 (D25F/D25M)         CBLG106-2000           1,393       25%       1,045          0         0
                                                 Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                                       Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                         Sid 101 (1347)
                                                                                            Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning                    Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                               SEK       %         SEK             SEK      SEK
1003 15M CABLE REMOTE (RS232) 25M-25F                       CBLG197-2000             614      25%          460         0         0
1004
1005 8/64-Port RS422
1006 1.5M CABLE LOCAL RS422 (D25F/D15M)                      CBLG107-1200            863       25%        647          0         0
1007 15M CABLE BCS1 RS422 (D25F/D15M)                       CBLG108-2000           1,393       25%       1,045          0         0
1008 15M CABLE BCS2 MOD.JACK (D25F/RJ45M)                     CBLG109-2000           1,559       25%       1,169          0         0
1009
1010              FOR SYNCHRONOUS LINES
1011 10M SYNCHRONOUS CABLE V24/V28                        CBLG173-1900           1,990       25%       1,493          0         0
1012 10M SYNCHRONOUS CABLE X24/V11                        CBLG174-1900           1,990       25%       1,493          0         0
1013 10M SYNCHRONOUS CABLE V24/V35 PTT France                   CBLG175-1900           1,891       25%       1,418          0         0
1014 10M SYNCHRONOUS CABLE V24/V35 EIA & ISO 2593                 CBLG176-1900           1,891       25%       1,418          0         0
1015
1016              FOR OPTICAL FIBERS LAN
1017 15M SC-SC OPTICAL FIBER CABLE                        CBLG170-2000           2,422       25%       1,816          0         0
1018 6M SC-SC OPTICAL FIBER CABLE                         CBLU170-1800
1019
1020            FOR OPTICAL FIBERS (FDDI only)
1021 15M SC-MIC OPTICAL FIBER CABLE                        CBLG171-2000           1,393       25%       1,045          0         0
1022 LC-SC FIBER CONVERTER CABLE (62,5µ)                     CBLG223-1300           1,244       25%        933
1023
1024                FOR ETHERNET
1025 5M CABLE ETH TO TRANSCEIVER                         VCW3630             1,211       25%        908
1026 10M EXT CABLE ETH TO TRANSCEIVER                       VCW3631             1,460       25%       1,095
1027 10M ETH CROSS CABLE - RJ45/RJ45                       CBLG222-1900            299       25%        224          0         0
1028 10M Cable RJ45/RJ45 Category 5                        CBLG179-1900            415       25%        311          0         0
1029 10M SC-MTRJ OPTICAL FIBER CABLE (62,5u)                   CBLG217-1900           2,140       25%       1,605          0         0
1030 10M Cable RJ45/RJ45 Category 6                        CBLG243-1900            282       25%        211
1031
1032                FOR TOKEN RING
1033 4M Cable Host-Filter MAU Token Ring                     CBLG181-1600           1,625       25%       1,219          0         0
1034
1035                  FOR SCSI
1036
1037 2,5M SCSI 2 CABLE (68MD/50MC)                        CBLG156-1400           2,090       25%       1,567          0         0
1038 1M SCSI 2 CABLE (68MD/68MD)                         CBLG157-1100           1,227       25%        921          0         0
1039 2M SCSI 2 CABLE (68MD/68MD)                         CBLG157-1300           1,294       25%        970          0         0
1040 6M SCSI 2 CABLE (68MD/68MD)                         CBLG157-1700           1,526       25%       1,144          0         0
1041 12M SCSI 2 CABLE (68MD/68MD)                         CBLG157-1900           1,825       25%       1,368          0         0
1042 4,75M CABLE for PCI/SCSI DE                         CBLG158-1700           3,234       25%       2,426          0         0
1043 5M Ultra2/LVD SCSI CABLE                           CBLG205-1700
1044
1045 SCSI Cables, PCI Riser to LVD SCSI Media                   CKTG296-0000            581       25%          435
1046 SCSI Cables, PCI Riser to LVD SCSI Media (mandatory with MTUG048 on PL240°  CKTG224-0000           1,161       25%          871         0         0
                                               Prislista                                    Ramavtal 6865/07
VERVA                                      Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                         Sid 102 (1347)
                                                                                           Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning                   Produktnr       Ref. pris   Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                               SEK      %         SEK             SEK      SEK
1047 SCSI Cables, PCI Riser to SCSI Media (mandatory with MTUG039 or MTUG047) CKTG225-0000              299      25%          224         0         0
1048
1049 Cables for specific component
1050 Remote I/O Cable - 15m                          CBLG199-2000            19,572      25%       14,679          0         0
1051 I/O Drawer to Drawer Power Control Cable (SPCN) - 2 m           CBLG184-1000              912      25%        684          0         0
1052 I/O Rack to Rack Power Control Cable (SPCN) - 15 m            CBLG185-2000             1,144      25%        858          0         0
1053 RIO-2 (Remote I/O-2) Cable 1,2M                      CBLG226-1000             6,320      25%       4,740          0         0
1054 15M Cable, Harware System Console to Host                 CBLG219-2000             1,244      25%        933          0         0
1055 RIO-2 (Remote I/O-2) Cable 0,6M                      CBLG231-1000             3,118      25%       2,339
1056 RIO-2 (Remote I/O-2) Cable 3,5M                      CBLG231-1600             9,073      25%       6,805
1057 RIO-2 (Remote I/O-2) Cable 8,0M                      CBLG231-1800             8,360      25%       6,270
1058 Power Cord PDU/Wall (4.3M), 24A IEC309, 32A Plug             CBLG234-1700             2,505      25%       1,878
1059 Power Cord PDU/Wall (4.3M), 48A IEC309, 63A Plug             CBLG235-1700             2,505      25%       1,878
1060 Power Cord PDU/Wall (4.3M), 24A, NEMA L6-30 Plug             CBLG233-1700             2,505      25%       1,878
1061 Power Cord (5-foot) - Drawer To PDU                    CBLG240-1300              182      25%        137
1062 Power Cord (9-foot) - Drawer To PDU                    CBLG240-1500              182      25%        137
1063 Power Cord (14-foot) - Drawer To PDU                   CBLG240-1700              182      25%        137
1064 IDE Internal Cable (2-Drop Connector)                   CBLG241-1000              182      25%        137
1065 0.55M Ultra 320 SCSI CABLE D24 & T24                   CBLG238-1000              846      25%        634
1066 3M Console Switch Cable (USB)                       CBLG242-1500             1,891      25%       1,418
1067
1068 CABLES for Graphics Displays/Keyboard&Mouse
1069 KIT EXTENDER CABLES for GRAPHIC                      CKTG094-0000
1070 1M Y SCSI CABLE (68MD/68MD)                        CKTG070-0000             1,957      25%       1,468          0         0
1071
1072 2. BASIC SOFTWARE
1073
1074
1075
1076
1077
1078            CLASSES / MODELS for AIX & ARF
1079
1080 PL245R/T                                           CLASS C
1081 PL250-VL, PL250R-L - PL250 - PL450R-L - PL450R-XS (E230 -E250- S120-PL220 - PL240)      CLASS D
1082 PL1650R-L, PL850R/T-L, PL450 -PL420 - (PL400 - PL600 - EPC440 - EPC610 - T610 - EPC430/450 - T430/450)
                                                 CLASS E
1083 PL1660- PL1650- PL850- (PL820 - PL800 - EPC810)                       CLASS F
1084 PL3250- PL1600 - (EPC1200 - EPC1200A)                            CLASS G
1085 PL6450 - PL3200 - (EPC2400 - EPC2450)                            CLASS H
1086
1087                                      B
1088                    AIX V5
1089
1090
                                           Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                                  Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                      Sid 103 (1347)
                                                                                        Bilaga 3A
                                        Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                         Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning              Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                          SEK        %         SEK             SEK      SEK
1091 AIX 5.2
1092
1093 AIX V5.2 Media Upgrade                       EXSG275-SV0E             597       25%          448
1094 AIX 5.2 EXPANSION PACK                       EXSG181-VA00             564       25%          423         0          0
1095 AIX V5.2 MEDIA Release Update                    EXSG280-SV2E             597       25%          448
1096 AIX 5.2 MEDIA KIT                          UTSG190-VK00             564       25%          423
1097 AIX 5.2 Media
1098 Hypertext Library for AIX 5.2
1099 AIX 5.3
1100 AIX 5.3 EXPANSION PACK                       EXSG312-VA00             597       25%          448
1101                                   UTSG191-VK00             564       25%          423
1102
1103 Hypertext Library for AIX 5.3
1104 AIX5.3 MEDIA Release Update                     EXSG329-SVCE             597       25%          448
1105
1106 AIX V5.3 Media Upgrade (CD)                     EXSG347-SV0E             597       25%          448
1107 AIX V5.3 Media Upgrade                       EXSG348-SV0E             597       25%          448
1108
1109 ADD ON CONFIGURATION SUPPORT                    EXSG061-SPCE             232       25%          174
1110
1111                                   SOFTWARE DELIVERY
1112 SOFTWARE DELIVERY ON CDROM                     MSDG001-0000              17      25%          12
1113 SOFTWARE DELIVERY ON DVDROM                     MSDG002-0000
                                     B                   17      25%          12
1114
1115       INITIAL LICENSES ( only available for Power5 systems)
1116 AIX 5.2
1117 AIX 5.2 CLASS C - LICENCE (per CPU)                 EXSG266-VC00           1,078        25%        809         4,434       3,695
1118 AIX 5.2 CLASS D - LICENCE (per CPU)                 EXSG318-VD00           2,024        25%       1,518         4,635       3,863
1119 AIX 5.2 CLASS E - LICENCE (per CPU)                 EXSG318-VE00           5,490        25%       4,118         6,650       5,542
1120 AIX 5.2 CLASS F - LICENCE (per CPU)                 EXSG266-VF00          15,641        25%       11,731        10,076       8,397
1121 AIX 5.2 CLASS G - LICENCE (per CPU)                 EXSG266-VG00          24,416        25%       18,312        12,696      10,580
1122 AIX 5.2 CLASS H - LICENCE (per CPU)                 EXSG266-VH00          31,349        25%       23,512        14,712      12,260
1123 AIX 5.2 CLASS C - LICENCE PACK OFFER                EXSG320-VC00           1,078        25%        809         4,434       3,695
1124 AIX 5.2 CLASS D - LICENCE PACK OFFER                EXSG320-VD00           1,791        25%       1,344         4,635       3,863
1125 AIX 5.2 CLASS E - LICENCE PACK OFFER                EXSG320-VE00           4,893        25%       3,670         6,650       5,542
1126                                   AIX 5.3
1127 AIX 5.3 CLASS C - LICENCE (per CPU)                 EXSG295-VC00           1,078        25%        809         4,434       3,695
1128 AIX 5.3 CLASS D - LICENCE (per CPU)                 EXSG319-VD00           2,024        25%       1,518         4,635       3,863
1129 AIX 5.3 CLASS E - LICENCE (per CPU)                 EXSG319-VE00           5,490        25%       4,118         6,650       5,542
1130 AIX 5.3 CLASS F - LICENCE (per CPU)                 EXSG295-VF00          15,641        25%       11,731        10,076       8,397
1131 AIX 5.3 CLASS G - LICENCE (per CPU)                 EXSG295-VG00          24,416        25%       18,312        12,696      10,580
1132 AIX 5.3 CLASS H - LICENCE (per CPU)                 EXSG295-VH00          31,349        25%       23,512        14,712      12,260
1133 AIX 5.3 CLASS C - LICENCE PACK OFFER                EXSG321-VC00           1,078        25%        809         4,434       3,695
1134 AIX 5.3 CLASS D - LICENCE PACK OFFER                EXSG321-VD00           1,791        25%       1,344         4,635       3,863
                                        Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                              Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                 Sid 104 (1347)
                                                                                    Bilaga 3A
                                    Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                     Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning           Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal    Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                      SEK        %         SEK            SEK      SEK
1135 AIX 5.3 CLASS E - LICENCE PACK OFFER            EXSG321-VE00           4,893        25%       3,670        6,650       5,542
1136
1137          UPGRADES from AIX4.3, 5.1, 5.2 to v5.3
1138 UPGRADE LICENSE CLASS C to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VC3A           2,024        25%       1,518        4,434       3,695
1139 UPGRADE LICENSE CLASS D to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VD3A           3,583        25%       2,687        4,635       3,863
1140 UPGRADE LICENSE CLASS E to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VE3A           4,893        25%       3,670        6,650       5,542
1141 UPGRADE LICENSE CLASS F to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VF3A          12,307        25%       9,230        10,076       8,397
1142 UPGRADE LICENSE CLASS G to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VG3A          14,629        25%       10,972        12,696      10,580
1143 UPGRADE LICENSE CLASS H to AIX 5.3 (per CPU)        EXSG316-VH3A          17,200        25%       12,900        14,712      12,260
1144           UPGRADES from AIX4.3, 5.1 to 5.2
1145 UPGRADE LICENSE CLASS D to AIX 5.2 (per CPU)        EXSG276-VD3A           3,583        25%       2,687        9,069       7,557
1146 UPGRADE LICENSE CLASS E to AIX 5.2 (per CPU)        EXSG276-VE3A           4,893        25%       3,670        9,472       7,893
1147 UPGRADE LICENSE CLASS F to AIX 5.2 (per CPU)        EXSG276-VF3A          12,307        25%       9,230        10,076       8,397
1148 UPGRADE LICENSE CLASS G to AIX 5.2 (per CPU)        EXSG276-VG3A          14,629        25%       10,972        12,696      10,580
1149 UPGRADE LICENSE CLASS H to AIX 5.2 (per CPU)        EXSG276-VH3A          17,200        25%       12,900        14,712      12,260
1150
1151                AIX Subscription
1152
1153 AIX SUBSCRIPTION CLASS C 1 Year per CPU           SBYG071-IN01           1,161        25%        871
1154 AIX SUBSCRIPTION CLASS D 1 Year per CPU           SBYG012-IN01           1,327        25%        995
1155 AIX SUBSCRIPTION CLASS E 1 Year per CPU           SBYG013-IN01           2,405        25%       1,804
1156 AIX SUBSCRIPTION CLASS F 1 Year per CPU           SBYG014-IN01           3,815        25%       2,861
1157 AIX SUBSCRIPTION CLASS G 1 Year per CPU           SBYG015-IN01           4,727        25%       3,545
1158 AIX SUBSCRIPTION CLASS H 1 Year per CPU           SBYG016-IN01           5,557        25%       4,167
1159
1160 AIX CLASS C - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG071-AL0C            945        25%        709
1161 AIX CLASS D - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG012-AL0D           1,708        25%       1,281
1162 AIX CLASS E - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG013-AL0E           2,554        25%       1,916
1163 AIX CLASS F - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG014-AL0F           4,213        25%       3,160
1164 AIX CLASS G - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG015-AL0G           5,158        25%       3,869
1165 AIX CLASS H - Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG016-AL0H           5,955        25%       4,466
1166
1167 AIX V5.3 Media Upgrade&Subscription             EXSG313-SV0E              17      25%          12
1168 AIX V5.2 Media Upgrade&Subscription             EXSG277-SV0E              17      25%          12
1169
1170         SOFTWARE SUPPORT (Power4 systems only)
1171 SOFTWARE AID CLASS D per CPU                EXSG322-0P00              17      25%          12       4,635       3,863
1172 SOFTWARE AID CLASS E per CPU                EXSG323-0P00              17      25%          12       6,650       5,542
1173 SOFTWARE AID CLASS F per CPU                EXSG272-0P00              17      25%          12       8,867       7,389
1174 SOFTWARE AID CLASS G per CPU                EXSG273-0P00              17      25%          12       11,286       9,405
1175 SOFTWARE AID CLASS H per CPU                EXSG274-0P00              17      25%          12       13,099      10,916
1176
1177                   LINUX
1178                  Linux RedHat
                                               Prislista                                      Ramavtal 6865/07
VERVA                                      Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                           Sid 105 (1347)
                                                                                             Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                   Produktbenämning                 Produktnr       Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                   Beskrivning                             SEK        %         SEK             SEK      SEK
1179 RED HAT ENTREPRISE AS 4 for ESCALA                    EXSG343-RH00            14,928        25%       11,196        20,959      17,466
1180 RED HAT ENTREPRISE AS 4 ESCALA MEDIA                   EXSG343-RH0E              17        25%         12
1181
1182 RED HAT ENT.AS 4 ESCALA, 1 Year Support Renewal              EXSG343-RH0R                17      25%          12
1183
1184 3. HIGH AVAILABILITY
1185
1186             CLASSES / MODELS for AIX & ARF
1187
1188 PL245R/T                                           CLASS C
1189 PL250-VL, PL250R-L - PL250 - PL450R-L (E230 -E250- S120-PL220 - PL240)            CLASS D
1190 PL1650R-L, PL850R/T-L, PL450 -PL420 - (PL400 - PL600 - EPC440 - EPC610 - T610 - EPC430/450 - T430/450)
                                                 CLASS E
1191 PL1650- PL850- (PL820 - PL800 - EPC810)                           CLASS F
1192 PL3250- PL1600 - (EPC1200 - EPC1200A)                            CLASS G
1193 PL6450 - PL3200 - (EPC2400 - EPC2450)                            CLASS H
1194
1195                                      B
1196
1197
1198
1199            Application Roll-over Facility (ARF)
1200
1201             Libraries and paper documentation
1202 Application Roll-over Facility V5 - Media                 UTSG201-SVCE              464        25%          348
1203
1204                    LICENSES
1205 ARF V5 Small Server License                        UTSG200-VS00            28,363        25%       21,272         3,023       2,519
1206 ARF V5 Medium Server License                       UTSG200-VM00            66,181        25%       49,636         7,053       5,878
1207 ARF V5 Large Server License                        UTSG200-VL00            170,179        25%      127,634        18,138      15,115
1208
1209                    NFS option
1210 NFS option for ARF V5, Small Server                    UTSG202-VS00             7,083        25%       5,312          806        672
1211 NFS option for ARF V5, Medium Server                   UTSG202-VM00            16,537        25%       12,403         1,814       1,511
1212 NFS option for ARF V5, Large Server                    UTSG202-VL00            42,545        25%       31,909         4,031       3,359
1213
1214                    Upgrades
1215 UPG for Application Roll-over Facility - Small Server           UTSG205-VS10            14,331        25%       10,748         3,023       2,519
1216 UPG for Application Roll-over Facility - Medium Server          UTSG205-VM10            33,439        25%       25,079         7,053       5,878
1217 UPG for Application Roll-over Facility - Large Server           UTSG205-VL10            85,985        25%       64,489        18,138      15,115
1218 Upgrade for NFS option ARF - Small Server                 UTSG204-VS10             2,388        25%       1,791          806        672
1219 Upgrade for NFS option ARF - Medium Server                UTSG204-VM10             7,165        25%       5,374         1,814       1,511
1220 Upgrade for NFS option ARF - Large Server                 UTSG204-VL10            17,914        25%       13,435         4,031       3,359
1221
1222                 Migration from HACMP
                                     Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 106 (1347)
                                                                                   Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning          Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                     SEK        %         SEK             SEK      SEK
1223 Migration from HACMP to ARF - Small Server        UTSG206-VS30          16,072        25%       12,054         3,023       2,519
1224 Migration from HACMP to ARF - Medium Server       UTSG206-VM30          40,189        25%       30,142         7,053       5,878
1225 Migration from HACMP to ARF - Large Server        UTSG206-VL30          56,726        25%       42,545        18,138      15,115
1226
1227                ARF Subscription
1228 ARF V5 Media Upgrade&Subscription            UTSG203-SV0E              17      25%          12
1229
1230 ARF SUBSCRIPTION Small Server 1 Year           SBYG072-IN00             0        25%         0
1231 ARF SUBSCRIPTION Medium Server 1 Year          SBYG073-IN00             0        25%         0
1232 ARF SUBSCRIPTION Large Server 1 Year           SBYG074-IN00             0        25%         0
1233 ARF SUBSCRIPTION CLASS D 1 Year             SBYG056-IN00             0        25%         0
1234 ARF SUBSCRIPTION CLASS E 1 Year             SBYG057-IN00             0        25%         0
1235 ARF SUBSCRIPTION CLASS F 1 Year             SBYG058-IN00             0        25%         0
1236 ARF SUBSCRIPTION CLASS G 1 Year             SBYG059-IN00             0        25%         0
1237 ARF SUBSCRIPTION CLASS H 1 Year             SBYG060-IN00             0        25%         0
1238 ARF SUBSCRIPTION After License Small Server       SBYG072-AL0S           7,381        25%       5,536
1239 ARF SUBSCRIPTION After License Medium Server       SBYG073-AL0M          17,200        25%       12,900
1240 ARF SUBSCRIPTION After License Large Server       SBYG074-AL0L          44,253        25%       33,190
1241 ARF SUBSCRIPTION After License CLASS D          SBYG056-AL0D           5,673        25%       4,254
1242 ARF SUBSCRIPTION After License CLASS E          SBYG057-AL0E           8,509        25%       6,382
1243 ARF SUBSCRIPTION After License CLASS F          SBYG058-AL0F          12,672        25%       9,504
1244 ARF SUBSCRIPTION After License CLASS G          SBYG059-AL0G          20,982        25%       15,737
1245 ARF SUBSCRIPTION After License CLASS H          SBYG060-AL0H          29,491        25%       22,118
1246
1247                  HACMP
1248           Libraries and paper documentation
1249
1250 HACMP V5.4 Media                     HACG046-SVCE             464       25%          348
1251 HACMP V5.4 Media Upgrade                 HACG048-SV0E             464       25%          348
1252 HACMP V5.4 Media Upgrade&Subscription          HACG049-SV0E             17       25%          12
1253
1254
1255 * Small Processor : Class C/D/E
1256 * Medium Processor : Class F/G              B
1257 * Large Processor : Class H
1258           LICENSES ( per CPU running HACMP)
1259 HACMP V5.4 LICENSE per SMALL PROCESSOR          HACG046-VS00          32,327        25%       24,246         3,023       2,519
1260 HACMP V5.4 LICENSE per MEDIUM PROCESSOR         HACG046-VM00          32,327        25%       24,246         3,023       2,519
1261 HACMP V5.4 LICENSE per LARGE PROCESSOR          HACG046-VL00          32,327        25%       24,246         3,023       2,519
1262                 UPGRADE
1263 Upgrade to HA v5.4 per SMALL PROCESSOR          HACG047-VS10          13,004        25%       9,753         3,023       2,519
1264 Upgrade to HA v5.4 per MEDIUM PROCESSOR         HACG047-VM10          13,004        25%       9,753         3,023       2,519
1265 Upgrade to HA v5.4 per LARGE PROCESSOR          HACG047-VL10          13,004        25%       9,753         3,023       2,519
1266
                                             Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                                    Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                        Sid 107 (1347)
                                                                                          Bilaga 3A
                                         Proact IT Group AB                                       Dnr 2007/59
                                          Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                 Produktbenämning                 Produktnr       Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                 Beskrivning                             SEK       %         SEK             SEK      SEK
1267               HACMP Subscription
1268     HACMP & CRM Subscriptions are free of charge the first year
1269               Subscription for HA V5
1270 HACMP SUBSCRIPTION per SMALL PROCESSOR                SBYG065-IN00              0       25%         0
1271 HACMP SUBSCRIPTION per MEDIUM PROCESSOR                SBYG066-IN00              0       25%         0
1272 HACMP SUBSCRIPTION per LARGE PROCESSOR                SBYG067-IN00              0       25%         0
1273 HACMP SUBSCRIPTION Base per CPU                    SBYG038-IN00              0       25%         0
1274 HACMP SUBSCRIPTION After LIC. per SMALL PROC.             SBYG065-AL0S            9,454       25%       7,091
1275 HACMP SUBSCRIPTION After LIC. per MEDIUM PROC.            SBYG066-AL0M            9,454       25%       7,091
1276 HACMP SUBSCRIPTION After LIC. per LARGE PROC.             SBYG067-AL0L            9,454       25%       7,091
1277 HACMP Subscription After Licence Base per CPU             SBYG039-AL0A            8,658       25%       6,494          0           0
1278
1279              HACMP Smart Assist V5.4
1280
1281 HACMP SA V5.4 LICENSE per SMALL PROCESSOR               HACG050-VS00             945       25%          709
1282 HACMP SA V5.4 LICENSE per MEDIUM PROCESSOR              HACG050-VM00             945       25%          709
1283 HACMP SA V5.4 LICENSE per LARGE PROCESSOR               HACG050-VL00             945       25%          709
1284 HACMP SA V5.4 media                          HACG050-SVCE              17       25%          12
1285
1286 HACMP SA SUBSCRIPTION per SMALL PROCESSOR               SBYG068-IN00               0      25%           0
1287 HACMP SA SUBSCRIPTION per MEDIUM PROCESSOR              SBYG069-IN00               0      25%           0
1288 HACMP SA SUBSCRIPTION per LARGE PROCESSOR               SBYG070-IN00               0      25%           0
1289
1290 HACMP SA SUBSCRIPTION After LIC. per SMALL PROC.           SBYG068-AL0S             381       25%          286
1291 HACMP SA SUBSCRIPTION After LIC. per MEDIUM PROC.           SBYG069-AL0M             381       25%          286
1292 HACMP SA SUBSCRIPTION After LIC. per LARGE PROC.           SBYG070-AL0L             381       25%          286
1293
1294 4. LANGUAGES USER INTERFACES & UTILITIES
1295                DESCRIPTION                   MI / ODI
1296
1297
1298
1299 B           PERFORMANCE TOOLBOX V3,1
                                      (Licence includes Media+Doc
1300                                        on CD-ROM)
1301  Performance Toolbox V3.1 Licence                  UTSG207-VA00            81,291       25%       60,968        13,704      11,420
1302  Perf Toolbox V3.1, Upgrade Licence from V2/V3            UTSG208-VA10            38,697       25%       29,023        13,704      11,420
1303  Performance Toolbox V3.1 Media                   UTSG209-SVCE             597       25%        448
1304
1305  Performance AIDE V3.1 - Qty 1                    UTSG183-VA00            2,090       25%       1,567         403          336
1306  Perf AIDE V3.1 - Upg from V2:V3 - Qty 1               UTSG184-VA10            1,012       25%        759         403          336
1307  Performance AIDE V3.1 Media                     UTSG196-SVCE             713       25%        535
1308
1309         PERFORMANCE TOOLBOX & AIDE Subscription
                                     Prislista                                    Ramavtal 6865/07
VERVA                            Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                               Sid 108 (1347)
                                                                                 Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning        Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                   SEK       %         SEK             SEK      SEK
1310
1311 Performance Toolbox Subscription 1 Yr.         SBYG029-IN00             0       25%         0
1312 Performance Toolbox Subscription After Licence 1 Yr.  SBYG029-AL00          20,800       25%       15,600
1313 Perf. Toolbox V3.1 Media Upgrade&Subscription      UTSG182-SV0E            17       25%         12
1314
1315 Performance AIDE Subscription 1 Yr.           SBYG030-IN00              0      25%           0
1316 Performance AIDE Subscription After Licence 1 Yr.    SBYG030-AL00             514      25%          386
1317 Perf. AIDE V3.1 Media Upgrade&Subscription       UTSG184-SV0E             17      25%          12
1318
1319                    C for AIX,
1320 XL C Enterprise Edition for AIX V9.0 per User      CLGG051-VA0A          12,838       25%       9,629        2,217       1,847
1321 XL C Enterprise Edition for AIX V9.0 media       CLGG052-SVCE            597       25%        448
1322 UPG. to C Enterprise Edition for AIX V9.0 per User   CLGG053-VA1A          11,279       25%       8,459        2,217       1,847
1323
1324
1325 C Enterprise Edition for AIX V8.0 per User       CLGG043-VA0A          13,070       25%       9,803        2,217       1,847
1326 C Enterprise Edition for AIX V8.0 media         CLGG044-SVCE            713       25%        535          0         0
1327 UPG. to C Enterprise Edition for AIX V8.0 per User   CLGG045-VA1A          11,279       25%       8,459        2,217       1,847
1328
1329
1330 C Enterprise Edition for AIX V7.0 per User       CLGG035-VA0A
1331 C Enterprise Edition for AIX V7.0 media         CLGG036-SVCE
1332 UPG. to C Enterprise Edition for AIX V7.0 per User   CLGG037-VA1A
1333
1334                C for AIX Subscription
1335
1336 C for AIX Subscription 1 Year              SBYG031-IN00            17       25%         12
1337 C for AIX Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG031-AL00           6,436       25%       4,827
1338 C Enterprise Edition for AIX V8.0 Media Upg.&Sub.    CLGG046-SV0E            17       25%         12
1339 XL C Enterp.Edition for AIX V9.0 Media Upg.&Sub.    CLGG054-SV0E            17       25%         12
1340
1341                    XL C/C++
1342 XL C/C++ Enterprise Edition for AIX V9.0 per User    CLGG055-VA0A          42,628       25%       31,971        7,053       5,878
1343 XL C/C++ Enterprise Edition for AIX V9.0 media     CLGG056-SVCE            597       25%        448
1344 UPG. to XL C/C++ Enterp.Edit.for AIX V9.0 per Usr    CLGG057-VA1A          37,021       25%       27,766        7,053       5,878
1345
1346
1347 XL C/C++ Enterprise Edition for AIX V8.0 per User    CLGG047-VA0A          42,512       25%       31,884        7,053       5,878
1348 XL C/C++ Enterprise Edition for AIX V8.0 media     CLGG048-SVCE            713       25%        535          0         0
1349 UPG. to XL C/C++ Enterp.Edit.for AIX V8.0 per Usr    CLGG049-VA1A          37,021       25%       27,766        7,053       5,878
1350
1351
1352                XL C/C++ Subscription
1353
                                     Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 109 (1347)
                                                                                   Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning         Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                    SEK        %         SEK             SEK      SEK
1354 VisualAge C++ Subscription 1 Year            SBYG032-IN00             0        25%         0
1355 VisualAge C++ Subscription After Licence 1 Yr.      SBYG032-AL00          20,518        25%       15,388
1356 XL C/C++ Enterp.Edit.for AIX V8.0 Media Upg.&Sub.    CLGG050-SV0E            17        25%         12
1357 XL C/C++ Enterp.Edit.for AIX V9.0 Media Upg.&Sub.    CLGG058-SV0E            17        25%         12
1358                   FORTRAN
1359 XL Fortran V10.1 per User                FORG039-VA0A          40,422        25%       30,316         6,247       5,206
1360 XL Fortran V10.1 media
   B                            FORG040-SVCE            713        25%        535           0         0
1361 Upgrade to XL Fortran V10.1 per User           FORG041-VA1A          33,439        25%       25,079         6,247       5,206
1362
1363 XL Fortran V9.1 per User                 FORG035-VA0A          40,422        25%       30,316         6,247       5,206
1364 XL Fortran V9.1 media                  FORG036-SVCE            713        25%        535           0         0
1365 Upgrade to XL Fortran V9.1 per User           FORG037-VA1A          33,439        25%       25,079         6,247       5,206
1366
1367
1368               FORTRAN Subscription
1369
1370 XL Fortran Subscription 1 Year              SBYG033-IN00             0        25%         0
1371 XL Fortran Subscription After Licence 1 Yr.       SBYG033-AL00          18,909        25%       14,182
1372 XL Fortran V10.1 Media Upgrade&Subscription       FORG042-SVOE            17        25%         12
1373 XL Fortran V9.1 Media Upgrade&Subscription        FORG038-SVOE
1374
1375                    COBOL
1376
1377 Server Express V5 Media for AIX             COBG169-SVCE             597       25%          448
1378 Server Express V5 Documentation CD            COBG170-SVCE             597       25%          448
1379
1380 Server Express V5 Documentation (paper)         COBG177-SR0E           9,554        25%       7,165
1381
1382 Server Express V5 (32-bit) for AIX5.2 and AIX5.3
1383
1384 S.Express V5&32b Licence Dev.Kit per User        COBG171-VA0A          51,352        25%       38,514        15,115      12,596
1385 MF Server CobolV5&32b Licence per 10 conc.users     COBG173-VA0J          21,729        25%       16,296         6,247       5,206
1386
1387 Server Express V5 (64-bit) for AIX5.2 and AIX5.3
1388
1389 S.Express V5&64b Licence Dev.Kit per User        COBG172-VABA          51,352        25%       38,514        15,115      12,596
1390 MF Server CobolV5&64b Licence per 10 conc.users     COBG174-VA0J          21,729        25%       16,296         6,247       5,206
1391
1392 Dev kit Release Update from SE 32b to S.Express v5&64b  COBG178-SP2E              17      25%          12
1393 R.Upd APP.Svr from 32b to v5&64b (10 conc. Usr)     COBG179-SP2E              17      25%          12
1394 Release Update to Appli Server v5 (same mode)      COBG180-SP2E              17      25%          12
1395 Dev kit Release Upd. to S.Express v5 (same mode)     COBG181-SP2E              17      25%          12
1396
1397 5. COMMUNICATION
                                      Prislista                                     Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 110 (1347)
                                                                                   Bilaga 3A
                                   Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                    Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                  Produktbenämning         Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                  Beskrivning                    SEK        %         SEK             SEK      SEK
1398
1399                 X25 - IBM OFFER
1400
1401                AIX Link / X.25 V2.1
1402 AIX Link/X.25 V2.1 Licence                CNHG231-WK00          31,929        25%       23,947        5,441       4,534
1403 Upgrade Licence for AIX Link/X.25             CNHG232-WK10          17,549        25%       13,162        5,441       4,534
1404 AIX Link/X.25 V2.1 Media                 CNHG233-SVCE            597        25%        448
1405
1406              AIX Link / X.25 Subscription
1407
1408 AIX Link/X.25 Subscription 1 Year             SBYG047-IN00             0        25%         0
1409 AIX Link/X.25 Subscription After Licence 1 Year      SBYG047-AL00           7,564        25%       5,673
1410 AIX Link/X.25 V2.1 Media Upgrade&Subscription       CNHG234-SVOE
1411
1412 6. CLUSTER MANAGEMENT
1413
1414
1415 IBM DIRECTOR
1416 DIRECTOR V5.20 ESCALA Licence per CPU           EXSG351-VA00             17       25%          12       1,612       1,344
1417 DIRECTOR V5.20 ESCALA Media                EXSG352-SVCE             597       25%          448
1418 DIRECTOR V5.20 ESCALA Media Upgrade            EXSG353-SV0E             597       25%          448
1419 DIRECTOR V5.20 ESCALA Media Upgrade&Subscription     EXSG354-SV0E             17       25%          12
1420
1421 DIRECTOR SUBSCRIPTION Base per CPU            SBYG063-IN00              17      25%          12
1422 DIRECTOR Subscription After Licence Base per CPU     SBYG064-AL0A              17      25%          12
1423
1424
1425
1426 CLUSTER MANAGEMENT
1427 Cluster Management Application - Update to 5.2      EXSG281-VD30             564       25%          423
1428 Cluster Management Application - Update to 5.3      EXSG317-VD30             713       25%          535
1429
1430
1431
1432 CLUSTER SYSTEM MANAGEMENT (CSM)
1433
1434 * Small Server : Class C/D/E
1435 * Medium Server : Class F/G
1436 * Large Server : Class H
1437
1438 CSM for AIX5L Media                    EXSG308-SVCE            713        25%        535
1439 CSM V1.6 SMALL SERVER LICENCE per CPU           EXSG349-WKS0           1,609        25%       1,207         202         168
1440 CSM V1.6 MEDIUM SERVER LICENCE per CPU          EXSG349-WKM0           4,478        25%       3,359         605         504
1441 CSM V1.6 LARGE SERVER LICENCE per CPU           EXSG349-WKL0           7,398        25%       5,548        1,008         840
                                       Prislista                                   Ramavtal 6865/07
VERVA                             Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                                Sid 111 (1347)
                                                                                  Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                      Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   UNIX
                Produktbenämning           Produktnr      Ref. pris    Rabatt     Pris Ramavtal     Funk. Garanti A Funk. garanti B
  1                Beskrivning                      SEK       %         SEK             SEK      SEK
1442
1443 CSM SMALL SERVER : UPG TO THE LAST VERSION per CPU    EXSG336-VS00           1,012       25%        759          403         336
1444 CSM MEDIUM SERVER : UPG TO THE LAST VERSION per CPU   EXSG336-VM00           2,919       25%       2,189          605         504
1445 CSM LARGE SERVER : UPG TO THE LAST VERSION per CPU    EXSG336-VL00           4,777       25%       3,583         1,008         840
1446 CSM V1.6 Media Upgrade&Subscription           EXSG350-SV0E            17       25%         12
1447
1448               CSM Subscription
1449 CSM SUBSCRIPTION SMALL SERVER - Base per CPU       SBYG042-IN00              0      25%           0
1450 CSM SUBSCRIPTION MEDIUM SERVER - Base per CPU      SBYG043-IN00              0      25%           0
1451 CSM SUBSCRIPTION LARGE SERVER - Base per CPU       SBYG044-IN00              0      25%           0
1452
1453 CSM SMALL SERVER SUBSCRIPTION After Lic.per CPU     SBYG042-AL0S            464       25%        348
1454 CSM MEDIUM SERVER SUBSCRIPTION After Lic.per CPU     SBYG043-AL0M           1,327       25%        995
1455 CSM LARGE SERVER SUBSCRIPTION After Lic.per CPU     SBYG044-AL0L           2,173       25%       1,630
1456
1457
1458
1459 7. MISCELLANEOUS
1460
1461                JOnAS for AIX
1462         (Licence includes Media+Doc on CD-ROM)
1463 JONAS APPLICATION for AIX Licence            WEBG002-VA00             17      25%          12       25,191      20,993
1464 JONAS APPLICATION for AIX Media             WEBG003-SVCE             597      25%          448
                                Prislista                            Ramavtal 6865/07
VERVA                       Servrar, lagring och tjänster 2007
                                                                  Sid 112 (1347)
                                                                    Bilaga 3A
                             Proact IT Group AB                             Dnr 2007/59
                              Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  UNIX
               Produktbenämning      Produktnr      Ref. pris  Rabatt  Pris Ramavtal  Funk. Garanti A Funk. garanti B
 1               Beskrivning                  SEK     %      SEK          SEK      SEK
                                         Prislista                                    Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                           Sid 113 (1347)
                                   Servrar, lagring och tjänster 2007                                  Bilaga 3A
                                      Proact IT Group AB                                     Dnr 2007/59
                                       Rev. 2007-09-20
   Prislista Proact 2011-03-28
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                     Pris      Funk.
                         Produktbenämning            Produktnr        Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                          Beskrivning                         SEK      %    SEK       SEK
 2
 3  Produktgrupp, backup
 4  Arvault12
 5
 6  Arcvault 12
 7  ARCvault 12:12 slots,1 LTO-2 (LVD), barcode, RM               OV-ARC101001             31,267   20%    25,014    9,069
 8  ARCvault 12 slots,1 HP LTO-3 HH (LVD),barcode, RM              10300068-003             39,653   20%    31,722    11,487
 9  Options
10  ADDITIONAL RIGHT SIDE MAGAZINE FOR ARCVAULT12                OV-ARC901002             3,569   20%    2,855
11  UPGRADE TO 24 SLOTS FOR ARCVAULT12                     CTKF047-24UP             8,140   20%    6,512    2,418
12  ARCVAULT BASIC INSTALLATION                         GMHF032-0000             9,213   20%    7,371
13  UPGRADE SERVICE TO 24 SLOTS FOR ARCVAULT12                 GMHF033-0000             5,248   20%    4,199
14
15  Qualstar
16  TLS-4000 AIT Tape Libraries
17
18  Tape drive för inbyggnad i server
19  SONY AIT-E DRIVE 40/100GB INTERNT IDE BULK                 5010071407
20

21  Qualstar
22  TLS-4212                                  900100                32,678   20%    26,143    13,948
23  TLS-4222                                  900103                34,883   20%    27,907    14,889
24  TLS-4440                                  900106                61,320   20%    49,056    26,171
25  TLS-4480                                  900107                67,562   20%    54,049    28,838
26  TLS-46120                                  900109                78,587   20%    62,869    33,543
   TLS-412180                                 900117 (white) 900119 (black)
27                                                          134,027   20%   107,221    57,205
   TLS-412360                                 900118 (white) 900120 (black)
28                                                          172,982   20%   138,385    73,831
29  *Subtract two slots if I/O Port is ordered
30  Tape Drives
31  TLS AIT-3 LVD                                637-0267-4              16,403   20%    13,123    6,632
32  TLS-AIT-5 LVD                                637-0511-5              30,368   20%    24,295    12,279
33
34  Option                                                                        1,681
35  Barcode Reader                               500983-01-0                               1,681
36  I/O Port                                  500750-01-3                               1,120
37  Black Cabinet Option: 42xx                         500079-01-7              2,333   20%    1,867    1,120
                                        Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                       Sid 114 (1347)
                                  Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                     Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                      Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                 Pris      Funk.
                     Produktbenämning               Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                     Beskrivning                         SEK      %    SEK       SEK
38  Black Cabinet Option: 44xx                        500079-03-3          2,333   20%    1,867    1,120
39  Black Cabinet Option: 46xxx                        500079-04-1          2,333   20%    1,867    1,344
40  Rack Mount Assembly                            501042-01-4          3,500   20%    2,800     672
41  Rack Platform Assembly                          501042-03-0          1,750   20%    1,400     896
42  Q-Link Remote Mgr                             501657-01-9
43  2Gb TLS Fibre Channel Opt     For 42xx only             501420-02-0          20,417   20%    16,333    7,842
44  2Gb Rack Mountable External Dual FCO For 44xx, 46xx, 412xxx        648-0003-0          40,833   20%    32,667    15,685
45  External iSCSI Bridge                           900493            35,000   20%    28,000    11,204
46  CE Mark Configuration                           500900-28-7
47
48  Barcode Labels
49  AIT Barcode labels                            734-0010-3           1,167   20%     933     224
50  AIT Barcode labels                            734-0011-1           3,500   20%    2,800     672
51
52  Expansion Kits
53  4210A - 4220 Exp Kit                           500829-04-9          7,000   20%    5,600    3,361
54  4212 - 4222 Exp Kit                            500829-05-6          4,667   20%    3,733    2,241
55  4440 - 4480 Exp Kit                            500830-04-7          11,667   20%    9,333    5,602
56  4660 - 46120 Exp Kit                           500831-02-9          16,858   20%    13,487    8,095
57  412180 - 412360 Exp Kit                          500831-03-7          57,020   20%    45,616    27,379
58  412300 - 412600 Exp Kit                          500831-06-0          90,767   20%    72,613    43,582
59
60
61  TLS-8000 LTO Tape Libraries
62
63  Model
64  TLS-8211                                 900162            32,667   20%    26,133    15,685
65  TLS-8222                                 900163            37,333   20%    29,867    17,926
66  TLS-8433                                 900164            58,333   20%    46,667    28,009
67  TLS-8466                                 900165            82,880   20%    66,304    39,795
68  TLS-88132                                 900168 (black)        171,920   20%   137,536    82,547
69  TLS-88264                                 900169 (black)        240,707   20%   192,565   115,575
70
71  Tape Drives
72  TLS LTO 3 LVD                               500903-42-2          40,227   20%    32,181    16,267
73  TLS LTO 3 FC 4Gb                             500903-47-1          50,703   20%    40,563    20,502
74  TLS LTO 4 LVD                               500903-48-9          53,013   20%    42,411    20,570
75  TLS LTO 4 FC 4Gb                             500903-49-7          64,213   20%    51,371    24,917
76
77  Option
78  Barcode Reader                              500983-05-1
                                  Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                 Sid 115 (1347)
                            Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                               Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                           Pris      Funk.
                  Produktbenämning            Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                  Beskrivning                      SEK      %    SEK       SEK
 79  I/O Port                           501195-02-8
 80  Black Cabinet Option: 82xx                  500079-07-4          2,333   20%    1,867    1,681
 81  Black Cabinet Option: 84xx                  500079-08-2          2,333   20%    1,867    1,681
 82  Rack Mount Assembly G                    501071-02-1          3,500   20%    2,800    1,120
 83  Rack Platform Assembly GJ                  501042-04-8          1,750   20%    1,400    1,120
 84  Q-Link Remote Mgr                      501657-01-9                            1,344
 85  2Gb TLS Fibre Channel Opt                  501420-02-0          20,417   20%    16,333     672
 86  External iSCSI Bridge                    900493            35,000   20%    28,000     896
 87  CE Mark Configuration                    500900-28-7
 88
 89  Barcode Labels
 90  LTO Barcode Labels                      734-0019-4           1,750   20%    1,400     336
 91  LTO Barcode Labels                      734-0020-2           1,750   20%    1,400     336
 92  LTO Barcode Labels                      734-0022-8           1,750   20%    1,400     336
 93  LTO Barcode Labels                      734-0034-3           1,750   20%    1,400     336
 94
 95  Expansion Kits
 96  8211 - 8222 Exp Kit                     500829-06-4          5,833   20%    4,667    2,801
 97  x433 - x466 Exp Kit                     500830-05-5          29,167   20%    23,333    14,004
 98  x8132 - x8264 Exp Kit                    500831-05-3         110,833   20%    88,667    53,217
 99
100  RLS Tape Libraries
101
102  Model
103  RLS-4221                           900210            34,125   20%    27,300    14,565
104  RLS-4445                           900211            49,000   20%    39,200    23,527
105  RLS-4470                           900212            55,953   20%    44,763    26,866
106  RLS-8236                           900215            51,333   20%    41,067    14,565
107  RLS-8236D                          900213            53,667   20%    42,933    24,648
108  RLS-8244                           900216            56,000   20%    44,800    25,768
109  RLS-8244D                          900219            58,333   20%    46,667    26,888
110  RLS-8204 w/COD                        900217            46,667   20%    37,333    28,009
111
112  Tape Drives
113  RLS AIT-3 LVD                        501903-11-6
114  RLS AIT-5 LVD                        501903-15-7
115  RLS LTO 3 LVD                        501903-62-9
116  RLS LTO 3 LVD                        501903-66-0
117  RLS LTO 3 FC 4Gb                       501903-63-7
118  RLS LTO 3 FC 4Gb                       501903-67-8
119  RLS LTO 4 LVD                        501903-73-6
                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                    Sid 116 (1347)
                               Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                              Pris      Funk.
                      Produktbenämning            Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                      Beskrivning                      SEK      %    SEK       SEK
120  RLS LTO 4 LVD                            501903-74-4
121  RLS LTO 4 FC 4Gb                          501903-64-5
122  RLS LTO 4 FC 4Gb                          501903-69-4
123
124  Options
125  Barcode Reader                           500983-10-5          16,403   20%    13,123    1,681
126  Barcode Reader                           500983-11-9          30,368   20%    24,295    1,681
127  Barcode Reader                           500983-12-7          40,227   20%    32,181    1,681
128  COD Capacity on Demand Upgrade Kit                 500829-08-0          40,227   20%    32,181    2,241
129  Hot Swap Drive Option                        501687-01-6          50,703   20%    40,563    1,120
130  Hot Swap Power Supplies Option                   510170-03-8          50,703   20%    40,563    1,344
131  IPM w/Q-Link Remote Mgr                       501567-02-8          53,013   20%    42,411    1,120
132  IPM w/2Gb Fibre Channel                       501697-01-5          53,013   20%    42,411    7,842
133  2Gb Rack Mountable External Dual FCO                648-0003-0          64,213   20%    51,371    15,685
134  External iSCSI Bridge                        900493            64,213   20%    51,371    11,204
135  RLS Rack Mount Kit                         500336-04-5
136  RLS Rack Mount Kit                         500336-03-7
137
138  Expansion Kits
139  RLS-4445 to 4470                          500829-07-2
140
141  Barcode Labels
142  AIT Barcode labels                         734-0010-3           1,167   20%     933     224
143  LTO Barcode Labels                         734-0019-4           1,750   20%    1,400     336
144  LTO Barcode Labels                         734-0020-2           1,750   20%    1,400     336
145  LTO Barcode Labels                         734-0022-8           1,750   20%    1,400     336
146  LTO Barcode Labels                         734-0034-3           1,750   20%    1,400     336
147  SAIT Barcode Labels                         734-0021-0           1,750   20%    1,400     336
148  SDLT/DLT Barcode labels                       734-0004-6            583   20%     467     112
149
150  TeraLoader
151
152  Model
153  TeraLoader 4124 w/ 1 AIT-3 drive, Q-Link, slides, BCR        900402            53,667   20%    42,933    16,312
154  TeraLoader 4124 w/ 1 AIT-5 drive, Q-Link, slides, BCR        900414            58,905   20%    47,124    17,903
155
156  Options
157  IPM w/2Gb Fibre Channel                       501697-01-5          20,417   20%    16,333    7,842
158  Barcode Labels: See RLS
159
160  Desktop Tape Drives
                                     Prislista                                 Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                    Sid 117 (1347)
                               Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                  Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                   Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                              Pris      Funk.
                     Produktbenämning            Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                     Beskrivning                      SEK      %    SEK       SEK
161
162  Model
163  AIT-3 LVD Internal Drive                      637-0501-6          19,892   20%    15,913    8,044
164  AIT-3 LVD External Drive                      637-0502-4          25,048   20%    20,039    10,128
165  LTO 3 LVD Desktop Drive                      637-0247-6          42,338   20%    33,871    11,495
166  5 1/4" Mounting Kit                        637-0204-7            175   20%     140    18,015
167  5 1/4" Mounting Kit                        637-0221-1            175   20%     140    17,119
168  5 1/4" Mounting Kit                        637-0269-0            175   20%     140      67
169
170  Cables, Terminators, Interface Options
171
172  SCSI Interface Cables
173  HD50M-HD68M 6 FT                          738-0116-9            583   20%     467     112
174  HD68M-HD68M 6 FT                          738-0126-8           1,167   20%     933     224
175  HD68M-VHDCI68M 6 FT                        738-0127-6           1,167   20%     933     224
176  HD68M-HD68M 3 FT                          738-0128-4           1,167   20%     933     224
177  HD68M-VHDCI68M 3 FT                        738-0129-2           1,167   20%     933     224
178  Serial Port Cable Assy                       500827-01-9           583   20%     467     112
179
180  SCSI Terminators
181  HD68-Differential Term                       117-0006-9            583   20%     467     112
182  HD68-SE Regulated Term                       117-0010-1            583   20%     467     112
183  HD68-LVD/SE Multi-ModeTerm                     117-0011-9            583   20%     467     112
184
185  Interface Options
186  TLS HVD Adapter                          501407-01-9
187                                                   2,917   20%    2,333    1,398
188  GBIC 850nm 2Gb                           648-0107-9           4,317   20%    3,453    1,658
189  GBIC 1300nm 2Gb                          648-0108-7           7,583   20%    6,067    2,913
190  SFP 850nm 2Gb                           648-0207-7           1,738   20%    1,391     668
191
192  Accessories & Supplies
193
194  Item
195  TLS 10 Tape Magazine for 8mm                    501110-02-1           583   20%     467     224
196  TLS 10 Tape Magazine for DLT                    500953-01-3           933   20%     747     359
197  TLS 11 Tape Magazine for LTO/SAIT                 501350-02-9          1,167   20%     933     448
198  RLS AIT Magazine w/cover                      510176-01-9           292   20%     233     112
199  RLS LTO Magazine w/cover                      510177-01-7           292   20%     233     112
200  RLS SAIT Magazine w/cover                     510177-02-5           292   20%     233     112
201  RLS SDLT Magazine w/cover                     510178-01-5           292   20%     233     112
                                                     Prislista                              Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                  Sid 118 (1347)
                                             Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                                                Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                                 Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                            Pris      Funk.
                        Produktbenämning                         Produktnr  Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                        Beskrivning                                 SEK      %    SEK       SEK
202  Air Filter for TLS-4000/5000/6000/8000                               500584-01-6         152   20%     121      58
203  Air Filter for TLS-6110, 8111 only                                 500584-02-4         152   20%     121      58
204  Air Filter for RLS                                         510096-01-9         128   20%     103      49
205  Air Filter for XLS                                         520288-01-0         187   20%     149      72
206  Air filter for CLS                                         723-0001-5         583   20%     467     224
207  Lubricant (Braycoat)                                        732-0004-1         350   20%     280     112
208
209
210
211
   Quantum SDLT 600 Internal Drive, 2Gbit Fibre Channel, 5.25" Black                  TR-S34AF-EY
   Includes Symantec Backup Exec QuickStart software. Uses LC duplex 50uM/MM connector. See
212  footnote for additional information.                                             23,793   20%    19,034    Ingår
   Quantum SDLT 600 Internal Drive, 2Gbit Fibre Channel, 5.25" Beige/Black               TR-S34AF-YF
   Includes Symantec Backup Exec QuickStart software. Beige bezel installed with black bezel in box.
213  Uses LC duplex 50uM/MM connector. See footnote for additional information.                          23,793   20%    19,034    Ingår
   Quantum SDLT 600 Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige/Black, Bare              TR-S34AX-BR
   Includes Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box. Uses HD68 female connector.
214  Can be used as second drive add-on for BHKCX-EO/BHKCX-EY.                                  23,793   20%    19,034    Ingår
   Quantum SDLT 600 Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black                    TR-S34AX-EY
   Includes Symantec Backup Exec QuickStart software. Uses HD68 female connector. See footnote for
215  additional information.                                                   24,843   20%    19,874    Ingår
   Quantum SDLT 600 Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black (EMEA)                 TR-S34BX-EO
   For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, and European and UK power
216  cords. Uses HD68 female connector. See footnote for additional information.                         26,243   20%    20,994    Ingår
   Quantum SDLT 600 Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige (EMEA)                 TR-S34BX-YE
   For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, and European and UK power
217  cords. Uses HD68 female connector. See footnote for additional information.                         26,243   20%    20,994    Ingår
   Quantum SDLT 600 Single 2U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black (EMEA)              BHKCX-EO
   For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, appropriate components to
   accommodate a second drive, and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector.
218  Order TR-S34AX-BR to add a second drive. See footnote for additional information.                      52,136   20%    41,709    Ingår
219
220
221
222
  Quantum DAT Autoloader DAT 72, six slots, one DAT 72 tape drive, LVD SCSI, internal          CDL432LWF-SS
223 Includes Symantec Backup Exec QuickStart software and Resource CD.                               14,700   20%    11,760    Ingår
                                                    Prislista                               Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                 Sid 119 (1347)
                                           Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                              Proact IT Group AB                                   Dnr 2007/59
                                               Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                           Pris      Funk.
                     Produktbenämning                          Produktnr  Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                     Beskrivning                                  SEK       %    SEK       SEK
   Quantum DAT Autoloader DAT 72, six slots, one DAT 72 tape drive, LVD SCSI, tabletop (EMEA)    CDL432LWEF-SSE
   For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, European and UK power cords
   and Resource CD.
224                                                               16,100    20%    12,880     Ingår
  Quantum DAT Autoloader DAT 72 second autoloader upgrade kit for rackmount, six slots, one     CDL432LWF-Q
  DAT 72 tape drive, LVD SCSI, user installable
225 Use to add second DAT 72 autoloader to CDL432LW2U-SS.
226
227
228 Quantum PX502 Accessories
229
230
231 Quantum Scalar 24 Library, one LTO-3 tape drive, 24 slots, native Fibre Channel          9-00710-02       117,908    20%    94,326     Ingår
232 Quantum Scalar 24 Library, two LTO-3 tape drives, 24 slots, native Fibre Channel          9-00711-02       155,885    20%   124,708     Ingår
233
234 Quantum Scalar 24 SDLT 600 Libraries
235 Quantum Scalar 24 Library, one SDLT 600 tape drive, 21 slots, LVD SCSI (EMEA)           9-00536-02       108,101    20%    86,481     Ingår
236 Quantum Scalar 24 Library, two SDLT 600 tape drives, 21 slots, LVD SCSI (non-EMEA)         9-00537-01       174,657    20%   139,726     Ingår
  Quantum Scalar i500 5U Base Library, one LTO-4 tape drive, 36 activated slots, 4Gb native Fibre  LSC51-CL4G-124E
237 Channel (EMEA)                                                       181,545    20%   145,236     Ingår
  Quantum Scalar i500 5U Base Library, two LTO-4 tape drives, 36 activated slots, 4Gb native Fibre  LSC51-CL4G-224E
238 Channel (EMEA)                                                       297,045    20%   237,636     Ingår
  Quantum Scalar i500 5U Base Library, one LTO-4 tape drive, 36 activated slots, SAS (EMEA)     LSC51-CL4M-124E
239                                                              2,411,660   20%   1,929,328    Ingår
240
241
  Quantum Scalar i2000 LTO Library, no tape drives, 100 activated slots               LSC2K-BL00-001A
242 Ships in one crate.                                                    443,597    20%   354,878     Ingår
  Quantum Scalar i2000 LTO Library, no tape drives, 200 activated slots               LSC2K-BL00-002A
243 Ships in one crate.                                                    514,850    20%   411,880     Ingår
  Quantum Scalar i2000 LTO Library, no tape drives, 400 activated slots               LSC2K-BL00-004A
244 Ships in two crates.                                                    583,079    20%   466,463     Ingår
  Quantum Scalar i2000 DLT Library, no tape drives, 100 activated slots               LSC2K-BS00-001A
245 Ships in one crate.                                                    443,597    20%   354,878     Ingår
  Quantum Scalar i2000 DLT Library, no tape drives, 200 activated slots               LSC2K-BS00-002A
246 Ships in one crate.                                                    514,850    20%   411,880     Ingår
  Quantum Scalar i2000 DLT Library, no tape drives, 400 activated slots               LSC2K-BS00-004A
247 Ships in two crates.                                                    583,079    20%   466,463     Ingår
  Quantum Scalar i2000 DLT Library, no tape drives, 700 activated slots               LSC2K-BS00-007A
248 Ships in two crates.                                                    443,597    20%   354,878     Ingår
                                                      Prislista                               Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                                    Sid 120 (1347)
                                              Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                                 Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                                  Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                             Pris      Funk.
                      Produktbenämning                            Produktnr  Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                      Beskrivning                                    SEK       %    SEK       SEK
  Quantum Scalar i2000 DLT Library, no tape drives, 1,500 activated slots                 LSC2K-BS00-015A
249 Ships in five crates.                                                     1,155,000   20%   924,000    Ingår
250
251
  Quantum Scalar 10K LTO Library, no tape drives, 700 activated slots (EMEA)               9-01295-01
  Includes 700 activated LTO slots (1,785 LTO slots delivered), six tape drive bays to support up to 36
  LTO tape drives (drives not included), Remote Management Unit (RMU), redundant power system, two
  library SCSI interfaces, two Import/Export Stations (each with 36 slots configured as six 6-slot
  magazines), dual AC power cords, LTO barcode labels (series 000001-000800), one 4 ft (1.2 m) HD68-
  to-VHDCI SCSI interface cable, and one 2 ft (0.6 m) HD68-to-HD68 SCSI interface cable. Ships in four
252 boxes. Must order at least one LTO tape drive.                                                            Ingår
  Quantum Scalar 10K TS1120 (3592 Gen 2) Library, no tape drives, 700 activated slots (non-        9-00795-01
  EMEA)
  Includes 700 activated TS1120 (3592 Gen 2) slots (1,594 TS1120 slots delivered), four tape drive bays
  to support up to 16 TS1120 tape drives (drives not included), Remote Management Unit (RMU),
  redundant power system, two library SCSI interfaces, two Import/Export Stations (each with 36 slots
  configured as six 6-slot magazines), dual AC power cords, one 4 ft (1.2 m) HD68-to-VHDCI SCSI
  interface cable, and one 2 ft (0.6 m) HD68-to-HD68 SCSI interface cable. Ships in four boxes. Must
253 order at least one TS1120 tape drive.                                                                 Ingår
  Quantum Scalar 10K TS1120 (3592 Gen 2) Library, no tape drives, 700 activated slots (EMEA)       9-00795-02
  Includes 700 activated TS1120 (3592 Gen 2) slots (1,594 TS1120 slots delivered), four tape drive bays
  to support up to 16 TS1120 tape drives (drives not included), Remote Management Unit (RMU),
  redundant power system, two library SCSI interfaces, two Import/Export Stations (each with 36 slots
  configured as six 6-slot magazines), dual AC power cords, one 4 ft (1.2 m) HD68-to-VHDCI SCSI
  interface cable, and one 2 ft (0.6 m) HD68-to-HD68 SCSI interface cable. Ships in four boxes. Must
  order at least one TS1120 tape drive.
254                                                                                    Ingår
255                                                                                    Ingår
256                                                                                    Ingår
  Quantum DLT VS160 Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige/Black, Bare                BH2AA-BR
  Includes Resource CD. Beige bezel installed with black bezel in box. Uses HD68 female SCSI
257 connector. Can be used as second drive add-on for BHFCA-EO/BHFCA-EY.                               6,643    20%    5,314    Ingår
  Quantum DLT VS160 Internal Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black/Beige                   BH2AA-EY
  Includes Symantec Backup Exec QuickStart software. Black bezel installed with beige bezel in box.
258 Uses HD68 female SCSI connector. See footnote for additional information.                             7,343    20%    5,874    Ingår
  Quantum DLT VS160 Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Black (EMEA)                  BH2BA-EO
  For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, and European and UK power
259 cords. Uses HD68 female SCSI connector. See footnote for additional information.                         8,043    20%    6,434    Ingår
  Quantum DLT VS160 Tabletop Drive, Ultra 160 SCSI, 5.25" Beige (EMEA)                  BH2BA-YE
  For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, and European and UK power
260 cords. Uses HD68 female SCSI connector. See footnote for additional information.                         8,043    20%    6,434    Ingår
                                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
     VERVA                                                                               Sid 121 (1347)
                                         Servrar, lagring och tjänster 2007                               Bilaga 3A
                                            Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                                             Rev. 2007-09-20
   Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
   Backup
                                                                        Pris      Funk.
                   Produktbenämning                         Produktnr   Ref. pris   Rabatt  Ramavtal   Garanti A
 1                   Beskrivning                                  SEK       %    SEK       SEK
  Quantum DLT VS160 Single 1U Rackmount Drive, Ultra 160 SCSI, Black (EMEA)           BHFCA-EO
  For EMEA only. Includes Symantec Backup Exec QuickStart software, appropriate components to
  accommodate a second drive, and European and UK power cords. Uses HD68 female SCSI connector.
261 Order BH2AA-BR to add a second drive. See footnote for additional information.                     10,493    20%    8,394    Ingår
   Data Domain
   SYSTEM; DD140;NFS;CIFS;REPLICATOR (ROHS)                         DD140            114,251   20%   91,401    Ingår
   SYSTEM; DD610-7X5; 3.5T; NFS; CIFS(ROHS)                         DD610-3500G         159,663   20%   127,731    Ingår
   SYSTEM; DD610-12X5; 6T; NFS; CIFS (ROHS)                         DD610-6TB          239,487   20%   191,590    Ingår
   SYSTEM; DD630-12X1; 12T; NFS; CIFS(ROHS)                         DD630-12TB         399,151   20%   319,320    Ingår
   SYSTEM; DD630-7X1; 7T; NFS; CIFS(ROHS)                          DD630-7TB          279,407   20%   223,526    Ingår
   SYSTEM; DD670; 12TB; NFS; CIFS                              DD670-12TB         558,814   20%   447,051    Ingår
   SYSTEM; DD670+1ES16;28TB;NFS;CIFS                            DD670-1E16        1,037,803   20%   830,243    Ingår
   SYSTEM; DD670+1ES32;44TB;NFS;CIFS                            DD670-1E32        1,596,617   20%  1,277,294    Ingår
   SYSTEM; DD670+2ES16;44TB;NFS;CIFS                            DD670-2E16        1,676,441   20%  1,341,153    Ingår
   SYSTEM; DD670+2ES32;76TB;NFS;CIFS                            DD670-2E32        2,474,742   20%  1,979,794    Ingår
   SYSTEM; DD670+3ES16;60TB;NFS;CIFS                            DD670-3E16        2,155,431   20%  1,724,345    Ingår
   SYSTEM; DD670+4ES16;76TB;NFS;CIFS                            DD670-4E16        2,634,406   20%  2,107,524    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+1ES16T;16TB;NFS;CIFS                         DD690-1E16        1,516,778   20%  1,213,422    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+2ES16T;32TB;NFS;CIFS                         DD690-2E16        1,995,768   20%  1,596,614    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+2ES8T;16TB;NFS;CIFS                          DD690-2E8         1,596,617   20%  1,277,294    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+3ES16T;48TB;NFS;CIFS                         DD690-3E16        2,554,581   20%  2,043,665    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+3ES8T;24TB;NFS;CIFS                          DD690-3E8         1,876,024   20%  1,500,819    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+4ES8T;32TB;NFS;CIFS                          DD690-4E8         2,155,431   20%  1,724,345    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+5ES8T;40TB;NFS;CIFS                          DD690-5E8         2,474,742   20%  1,979,794    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL+6ES8T;48TB;NFS;CIFS                          DD690-6E8         2,714,245   20%  2,171,396    Ingår
   SYSTEM; DD690 CTRL; NFS; CIFS (ROHS)                           DD690-CTL         1,037,803   20%   830,243    Ingår
   SYSTEM; DD860+1ES32;32TB;NFS;CIFS                            DD860-1E32        2,155,431   20%  1,724,345    Ingår
   SYSTEM; DD860+2ES32;64TB;NFS;CIFS                            DD860-2E32        3,033,556   20%  2,426,845    Ingår
   SYSTEM; DD860+3ES32;96TB;NFS;CIFS                            DD860-3E32        4,231,023   20%  3,384,818    Ingår
   SYSTEM; DD860+4ES32;128TB;NFS;CIFS                            DD860-4E32        5,109,148   20%  4,087,318    Ingår
   SYSTEM; DD860+5ES32;160TB;NFS;CIFS                            DD860-5E32        5,987,288   20%  4,789,830    Ingår
   SYSTEM; DD860+6ES32;192TB;NFS;CIFS                            DD860-6E32        6,865,428   20%  5,492,343    Ingår
   SYSTEM; DD860; CTL; NFS; CIFS                              DD860-CTL         1,277,291   20%  1,021,833    Ingår
   SYSTEM; DD880 CTRL+12ES16T;192TB;NFS;CIFS                        DD880-12E16        8,382,206   20%  6,705,765    Ingår
                                Prislista                                 Ramavtal 6865/07
    VERVA                                                                Sid 122 (1347)
                          Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                             Proact IT Group AB                                  Dnr 2007/59
                              Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  Backup
                                                          Pris     Funk.
               Produktbenämning             Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal  Garanti A
1                Beskrivning                       SEK       %    SEK       SEK
  SYSTEM; DD880 CTRL+1ES16T;16TB;NFS;CIFS          DD880-1E16         2,714,245   20%  2,171,396    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+1ES32T;32TB;NFS;CIFS           DD880-1E32         3,113,395   20%  2,490,716    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL+2ES16T;32TB;NFS;CIFS          DD880-2E16         3,193,219   20%  2,554,575    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+2ES32T;64TB;NFS;CIFS           DD880-2E32         3,991,520   20%  3,193,216    Ingår
  SYSTEM; GD ARRAY;DD880;DUAL-CTRL              DD880-2GD          5,667,962   20%  4,534,369    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL+3ES16T;48TB;NFS;CIFS          DD880-3E16         3,672,209   20%  2,937,767    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+3ES32T;96TB;NFS;CIFS           DD880-3E32         4,869,661   20%  3,895,728    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL+4ES16T;64TB;NFS;CIFS          DD880-4E16         4,151,184   20%  3,320,947    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+4ES32T;128TB;NFS;CIFS           DD880-4E32         6,146,951   20%  4,917,561    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL+5ES16T;80TB;NFS;CIFS          DD880-5E16         4,630,173   20%  3,704,139    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+5ES32T;160TB;NFS;CIFS           DD880-5E32         7,025,091   20%  5,620,073    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL+6ES16T;96TB;NFS;CIFS          DD880-6E16         5,109,148   20%  4,087,318    Ingår
  SYSTEM;DD880CTRL+6ES32T;192TB;NFS;CIFS           DD880-6E32         7,903,217   20%  6,322,573    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL; NFS; CIFS (ROHS)            DD880-CTL          2,235,255   20%  1,788,204    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL; NFS; CIFS               DD880-CTLHX         2,235,255   20%  1,788,204    Ingår
  SYSTEM; DD880 CTRL; NFS; CIFS               DD880-CTLMX         2,235,255   20%  1,788,204    Ingår
  SYSTEM;DD890+12ES32;384TB;NFS;CIFS             DD890-12E32        13,331,706   20%  ########     Ingår
  SYSTEM;DD890+1ES32;32TB;NFS;CIFS              DD890-1E32         3,273,058   20%  2,618,447    Ingår
  SYSTEM;DD890+2ES32;64TB;NFS;CIFS              DD890-2E32         4,151,184   20%  3,320,947    Ingår
  SYSTEM;GD ARRAY;DD890;DUAL-CTL               DD890-2GD          5,987,288   20%  4,789,830    Ingår
  SYSTEM;DD890+3ES32;96TB;NFS;CIFS              DD890-3E32         5,029,324   20%  4,023,459    Ingår
  SYSTEM;DD890+4ES32;128TB;NFS;CIFS             DD890-4E32         5,907,464   20%  4,725,971    Ingår
  SYSTEM;DD890+5ES32;160TB;NFS;CIFS             DD890-5E32         6,785,589   20%  5,428,471    Ingår
  SYSTEM;DD890+6ES32;192TB;NFS;CIFS             DD890-6E32         7,663,729   20%  6,130,983    Ingår
  SYSTEM;DD890;CTL;NFS;CIFS                 DD890-CTL          2,394,918   20%  1,915,935    Ingår
                                                  0   20%      0    Ingår
  LICENSE;DD860 CAP EXP;MORE THAN 64TB            L-860-XCAP          319,326   20%   255,461    Ingår
  LICENSE; DD880 EXP CAP 97T TO 192T             L-880U192T          399,151   20%   319,320    Ingår
  LICENSE; DD890 EXP CAP 192T TO 384T            L-890AU384T          399,151   20%   319,320    Ingår
  LICENSE;ARCHIVER;DD860                   L-ARCH860              0   20%      0    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD140                   L-BST-140            3,210   20%    2,568    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD610                   L-BST-610           11,971   20%    9,577    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD630                   L-BST-630           31,939   20%   25,551    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD670                   L-BST-670           71,843   20%   57,475    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD690                   L-BST-690           179,616   20%   143,692    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD860                   L-BST-860           179,616   20%   143,692    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD880                   L-BST-880           359,231   20%   287,385    Ingår
                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
    VERVA                                                                Sid 123 (1347)
                           Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                              Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                               Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  Backup
                                                          Pris     Funk.
                 Produktbenämning            Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal  Garanti A
1                  Beskrivning                      SEK      %    SEK      SEK
  LICENSE; BOOST; DD890                    L-BST-890          359,231   20%  287,385    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD880;CTL2                  L-BSTC2-880         179,616   20%  143,692    Ingår
  LICENSE; BOOST; DD890;CTL2                  L-BSTC2-890         179,616   20%  143,692    Ingår
  LICENSE;DEDUPE STORAGE FOR DLM;DD880             L-DLM960           399,151   20%  319,320    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD140                   L-ENC-140           3,210   20%   2,568    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD610                   L-ENC-610           11,971   20%   9,577    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD630                   L-ENC-630           31,939   20%   25,551    Ingår
  LICENSE; ENCRYPTION; DD670                  L-ENC-670           71,843   20%   57,475    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD690                   L-ENC-690          179,616   20%  143,692    Ingår
  LICENSE; ENCRYPTION; DD860                  L-ENC-860          179,616   20%  143,692    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD880                   L-ENC-880          359,231   20%  287,385    Ingår
  LICENSE;ENCRYPTION;DD890                   L-ENC-890          359,231   20%  287,385    Ingår
  LICENSE; GLOBAL DEDUP; DD880;CTRL 1             L-GDC1-880          598,733   20%  478,987    Ingår
  LICENSE;GLOBAL DEDUP;DD890;CTL1               L-GDC1-890          598,733   20%  478,987    Ingår
  LICENSE; GLOBAL DEDUP; DD880;CTRL 2             L-GDC2-880          598,733   20%  478,987    Ingår
  LICENSE;GLOBAL DEDUP;DD890;CTL2               L-GDC2-890          598,733   20%  478,987    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD610                  L-REP-610           20,276   20%   16,221    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD630                  L-REP-630           39,919   20%   31,936    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD670                  L-REP-670           79,824   20%   63,859    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD690                  L-REP-690          279,407   20%  223,526    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD860                  L-REP-860          279,407   20%  223,526    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD880                  L-REP-880          558,814   20%  447,051    Ingår
  LICENSE;REPLICATOR;DD890                   L-REP-890          558,814   20%  447,051    Ingår
  LICENSE; REPLICATOR; DD880;CTRL 2              L-REPC2-880         558,814   20%  447,051    Ingår
  LICENSE;REPLICATOR;DD890;CTL2                L-REPC2-890         558,814   20%  447,051    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD140                L-RL-140            4,565   20%   3,652    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD610                L-RL-610           11,971   20%   9,577    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD630                L-RL-630           31,939   20%   25,551    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD670                L-RL-670           71,843   20%   57,475    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD690                L-RL-690           191,587   20%  153,270    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD860                L-RL-860           191,587   20%  153,270    Ingår
  LICENSE; RETENTION LOCK; DD880                L-RL-880           439,070   20%  351,256    Ingår
  LICENSE;RETENTION LOCK;DD890                 L-RL-890           439,070   20%  351,256    Ingår
  LIC;VTL;610. INCL:1XPCIE CARD;DP;4G             L-VTL-610           47,900   20%   38,320    Ingår
  LIC;VTL;630. INCL:1XPCIE CARD;DP;4G             L-VTL-630           67,853   20%   54,282    Ingår
  LIC;VTL;670; INCL 1XPCIE CARD;DP;8G             L-VTL-670-1         107,772   20%   86,218    Ingår
  LIC;VTL;670; INCL 2XPCIE CARD;DP;8G             L-VTL-670-2         143,701   20%  114,961    Ingår
                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
    VERVA                                                               Sid 124 (1347)
                          Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                             Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                              Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  Backup
                                                         Pris     Funk.
                Produktbenämning            Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal  Garanti A
1                 Beskrivning                      SEK      %    SEK      SEK
  LIC;VTL;690. INCL:1XPCIE CARD;DP;4G            L-VTL-690-1         215,545   20%  172,436    Ingår
  LIC;VTL;690. INCL:2XPCIE CARD;DP;4G            L-VTL-690-2         251,474   20%  201,179    Ingår
  LIC;VTL;860; INCL 1XPCIE CARD;DP;8G            L-VTL-860-1         215,545   20%  172,436    Ingår
  LIC;VTL;860; INCL 2XPCIE CARD;DP;8G            L-VTL-860-2         251,474   20%  201,179    Ingår
  LIC;VTL;880. INCL:1XPCIE CARD;DP;4G            L-VTL-880-1         395,160   20%  316,128    Ingår
  LIC;VTL;880. INCL:2XPCIE CARD;DP;4G            L-VTL-880-2         431,089   20%  344,871    Ingår
  LICENSE;VTL;DD890;INCL1X PCIE CARD;DP;8G          L-VTL-890-1         395,160   20%  316,128    Ingår
  LICENSE;VTL;DD890;INCL2X PCIE CARD;DP;8G          L-VTL-890-2         431,089   20%  344,871    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD140              L-VTL140-E           3,210   20%   2,568    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD610              L-VTL610-E          11,971   20%   9,577    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD610;1XPCIE;DP;4G           L-VTL610-F1          53,894   20%   43,115    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD630              L-VTL630-E          31,939   20%   25,551    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD630;1XPCIE;DP;4G           L-VTL630-F1          83,829   20%   67,064    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD670              L-VTL670-E          71,843   20%   57,475    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD670;1XPCIE;DP;8G           L-VTL670-F1         143,701   20%  114,961    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD670;2XPCIE;DP;8G           L-VTL670-F2         179,616   20%  143,692    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD690              L-VTL690-E          179,616   20%  143,692    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD690;1XPCIE;DP;4G           L-VTL690-F1         305,352   20%  244,282    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD690;2XPCIE;DP;4G           L-VTL690-F2         341,281   20%  273,025    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD860              L-VTL860-E          179,616   20%  143,692    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD860;1XPCIE;DP;8G           L-VTL860-F1         305,352   20%  244,282    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD860;2XPCIE;DP;8G           L-VTL860-F2         341,281   20%  273,025    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD880              L-VTL880-E          359,231   20%  287,385    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD880;1XPCIE;DP;8G           L-VTL880-F1         574,776   20%  459,821    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD880;2XPCIE;DP;8G           L-VTL880-F2         610,705   20%  488,564    Ingår
  LIC;VTL;880; INCL 1XPCIE CARD;DP;8G            L-VTL8808G1         395,160   20%  316,128    Ingår
  LIC;VTL;880; INCL 2XPCIE CARD;DP;8G            L-VTL8808G2         431,089   20%  344,871    Ingår
  LIC;VTL;NDMP TAPE SVR;ETH;DD890              L-VTL890-E          359,231   20%  287,385    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD890;1XPCIE;DP;8G           L-VTL890-F1         574,776   20%  459,821    Ingår
  LIC;VTL;IBM I/OS;FC;DD890;2XPCIE;DP;8G           L-VTL890-F2         610,705   20%  488,564    Ingår
  LIC;VTL;890;INCL 2XPCIE CARD;DP;8G;CTL2          L-VTLC2-890         215,545   20%  172,436    Ingår
                                                 0   20%     0    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;LP;LC;1-PORT;OPTICAL           C-10G-1POL          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;PCIE;LC;1-PORT;OPTICAL          C-10G-1POS          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;LP;CX4;2-PORT;COPPER           C-10G-2PCL          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;PCIE;CX4;2-PORT;COPPER          C-10G-2PCS          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;LP;PCIE;SFPP;DP;COP            C-10G-L2PC          39,919   20%   31,936    Ingår
                                 Prislista                                Ramavtal 6865/07
    VERVA                                                                Sid 125 (1347)
                           Servrar, lagring och tjänster 2007                             Bilaga 3A
                              Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                               Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  Backup
                                                          Pris     Funk.
                Produktbenämning             Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal  Garanti A
1                 Beskrivning                       SEK      %    SEK      SEK
  OPTION;NIC;10GBE;LP;PCIE;SFPP;LC;DP;OPT           C-10G-L2PO          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;SP;PCIE;SFPP;DP;COP             C-10G-S2PC          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;10GBE;SP;PCIE;SFPP;LC;DP;OPT           C-10G-S2PO          39,919   20%   31,936    Ingår
  OPTION;NIC;GBE;LP;PCIE;TX;2-PORT;COPPER           C-1G-L2PC           7,186   20%   5,749    Ingår
  OPTION;NIC;GBE;LP;PCIE;FX;2-PORT;FIBOPT           C-1G-L2PO           29,538   20%   23,631    Ingår
  OPTION;NIC;GBE;LP;PCIE;TX;4-PORT;COP             C-1G-L4PC           19,952   20%   15,962    Ingår
  OPTION; NIC;GBE;PCIE;TX;2-PORT;COPPER            C-1G-S2PC           7,186   20%   5,749    Ingår
  OPTION; NIC;GBE;PCIE;FX;2-PORT;FIBER OPT           C-1G-S2PO           29,538   20%   23,631    Ingår
  OPTION;NIC;GBE;SP;PCIE;TX;4-PORT;COP             C-1G-S4PC           25,548   20%   20,438    Ingår
  OPTION; DD670 ADD ES EXP KIT; DUAL PATH           C-670-AES           59,872   20%   47,897    Ingår
  OPTION;DD670 CAP EXP KIT; 36TB TO 76TB            C-670AUP76T         159,663   20%  127,731    Ingår
  OPTION;DD690 EXPKIT;33TO48TB;2P;MULTPATH           C-690AUP48T          79,824   20%   63,859    Ingår
  OPTION;DD860 CAP EXP KIT;MORE THAN 64TB           C-860AU192T          79,824   20%   63,859    Ingår
  OPTION; ES20 STORSHELF;16 TB; DUALCTRL            C-E16-DC           478,990   20%  383,192    Ingår
  OPTION; ES20 STORSHELF;32 TB; DUALCTRL            C-E32-DC           878,140   20%  702,512    Ingår
  OPTION; ES20 STORSHELF;8 TB; DUALCTRL            C-E8-DC           279,407   20%  223,526    Ingår
  OPTION; ES20; 8TB; SINGLECTRL                C-E8-SC           255,464   20%  204,371    Ingår
  OPTION;ARCHIVER;1X SAS HBA                  C-SAS-L4P           25,548   20%   20,438    Ingår
  6TB SAS DISK PACK (6 X 1TB 7200RPM)             V2-PS07-010-6         24,370   20%   19,496    Ingår
  12TB SAS DISK PACK (6 X 2TB 7200RPM)             V2-PS07-020-6         43,792   20%   35,034    Ingår
  2100GB SAS DISK PACK (7 X 300GB 15K)             V2-PS15-300-7         36,577   20%   29,262    Ingår
  4200GB SAS DISK PACK (7 X 600GB 15K)             V2-PS15-600-7         58,326   20%   46,661    Ingår
  6TB SAS DISK PACK (6 x 1TB 7200RPM)             V3-VS07-010-6         24,370   20%   19,496    Ingår
  12TB SAS DISK PACK (6 X 2TB 7200RPM SAS DISKS)        V3-VS07-020-6         43,792   20%   35,034    Ingår
  2100GB SAS DISK PACK (7 X 300GB 15K 3.5")          V3-VS15-300-7         36,577   20%   29,262    Ingår
  4200GB SAS DISK PACK (7 X 600GB 15K 3.5")          V3-VS15-600-7         58,326   20%   46,661    Ingår
  2.5 IN 300GB 10K DISK DRIVE FOR 6GSDAE-25          VX-2S10-300          7,539   20%   6,031    Ingår
  2.5 IN 600GB 10K DISK DRIVE FOR 6GSDAE-25          VX-2S10-600          12,030   20%   9,624    Ingår
  2TB 7200RPM 6GB SAS 3.5 CARRIER               VX-VS07-020          11,913   20%   9,530    Ingår
  300GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER             VX-VS10-300          7,539   20%   6,031    Ingår
  600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER             VX-VS10-600          12,030   20%   9,624    Ingår
  300GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER             VX-VS15-300          8,541   20%   6,832    Ingår
  600GB 15K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER             VX-VS15-600          13,621   20%   10,897    Ingår
  100GB 6GB SAS FLASH DRIVE                  VX-VS6F-100          43,026   20%   34,421    Ingår
  200GB 6GB SAS FLASH DRIVE                  VX-VS6F-200          81,680   20%   65,344    Ingår
                                                  0   20%     0    Ingår
  IMPLEMENTATION FOR DD QUICKSTART               PS-BAS-DD           24,591   20%   19,673    Ingår
                                Prislista                                Ramavtal 6865/07
    VERVA                                                                Sid 126 (1347)
                          Servrar, lagring och tjänster 2007                              Bilaga 3A
                             Proact IT Group AB                                 Dnr 2007/59
                              Rev. 2007-09-20
  Prislista Servrar, lagring och tjänster 2007
  Backup
                                                         Pris     Funk.
               Produktbenämning             Produktnr    Ref. pris   Rabatt  Ramavtal  Garanti A
1                Beskrivning                       SEK      %    SEK       SEK
  IMPL FOR DATA DOMAIN 12 SHELF               PS-BAS-DD12          49,167   20%   39,333     Ingår
  INSTALLATION OF DD EXPANSION SHELF             PS-BAS-DDESI          9,836   20%   7,869     Ingår
  IMPL FOR DD GLOBAL DEDUP 12 SHELF             PS-BAS-DDGD12         49,167   20%   39,333     Ingår
  IMPL FOR DD GLOBAL 24 SHELF                PS-BAS-DDGD24         73,758   20%   59,006     Ingår
  IMPLEMENTATION FOR DD VTL                 PS-BAS-DDVTL         19,673   20%   15,738     Ingår
                                                 0   20%      0    Ingår
  SPARE;NIC;10GBE;PCIE;LC;1PORT;OPT;3U/LP          X-10G-1PO-G          39,919   20%   31,936     Ingår
  SPARE;NIC;10GBE;PCIE;SFPP;DP;COP;LP/SP           X-10G-2PC-G          39,919   20%   31,936     Ingår
  SPARE;NIC;10GBE;PCIE;SFPP;LC;DP;OP;LP/SP          X-10G-2PO-G          39,919   20%   31,936     Ingår
  SPARE;NIC;10GBE;PCIE;CX4;2PORT;CU;3U/LP          X-10G2PCX-G          39,919   20%   31,936     Ingår
  SPARE;HDD;250GB W/DD120 CARRIER;3G             X-120-250GB          3,652   20%   2,921     Ingår
  SPARE; BEZEL FOR DD120                   X-120-BEZEL           677   20%     542    Ingår
  SPARE; CHASSIS W/O HDD; DD120               X-120-CHASS          89,572   20%   71,658     Ingår
  SPARE; SLIDE RAIL KIT; DD120                X-120-RAIL           1,384   20%   1,107     Ingår
  SPARE KIT;DD120[1BLOWER+1-250GB HDD]            X-120-SPKIT          6,405   20%   5,124     Ingår
  SPARE;HDD;500GB W/DD140;610 CARRIER;3G           X-1406-500G          4,948   20%   3,958     Ingår
  SPARE; BEZEL; DD140; DD610; DD630             X-1406-BEZL           795   20%     636    Ingår
  SPARE; CHASSIS W/O HDD; DD140; DD610            X-1406-CHAS         112,558   20%   90,046     Ingår
  SPARE; FANTRAY;2XCPU+MEMFAN;DD140;610-30          X-1406-FAN           3,033   20%   2,427     Ingår
  SPARE; POWER SUPPLY; DD140;610;630             X-1406-PS           6,229   20%   4,983     Ingår
  SPARE; UNIV SLIDE RAIL KIT; DD140;610;630         X-1406URAIL          2,076   20%   1,661     Ingår
  SPARE;NIC;GBE;PCIE;TX;2PORT;CU;3U/LP            X-1G-2PC-G           7,186   20%   5,749     Ingår
  SPARE;NIC;GBE;PCIE;FX;2PORT;FIBOPT;3U/LP          X-1G-2PO-G          29,538   20%   23,631     Ingår
  SPARE;NIC;GBE;PCIE;TX;4-PORT;COP;LP/SP           X-1G-4PC-G          19,952   20%   15,962     Ingår
  SPARE,NVRAM,LP,PCIE,1GB,DD670               X-1G-LNVRAM          28,979   20%   23,183     Ingår
  SPARE;NVRAM;LP;PCIE;1GB;DD890               X-1G-LNVRMB          28,979   20%   23,183     Ingår
  SPARE;NVRAM;STDPROFILE;PCIEX4;1GB (ROHS)          X-1G-NVRAM          23,074   20%   18,459     Ingår
  SPARE; NIC; GBE PCIX; TX;2 PORT;COPPER           X-1G-X2PC           5,375   20%   4,300     Ingår
  SPARE; NIC; GBE PCIX; FX;2 PORT;FIBEROPT          X-1G-X2PO           22,397   20%   17,917