Giải pháp máy chấm công dành cho ngân hàng by tranhong131982

VIEWS: 6 PAGES: 2

More Info
									           Giải pháp máy chấm công dành cho ngân hàng
  Đặc thù của ngành ngân hàng là có trình độ tổ chức cao, các cơ chế đánh giá sẽ tự thúc đẩy việc nhân viên đi làm đúng giờ và làm
  việc nghiêm túc. Tuy nhiên, giải pháp máy chấm công cho ngân hàng vẫn là giải pháp không thể thiếu, và phải thỏa mãn một số
  yêu cầu sau:

  Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng (đặc biệt là các nhân viên làm
  việc lưu chuyển, như nhân viên giao tiền ..)
  Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp hội sở có dữ liệu theo thời gian thực
  Thiết bị có thiết kế đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức trong mắt khách hàng
  Có thể đồng bộ với hệ thống kiểm soát ra vào trong các phòng ngân quỹ, phòng IT
  ... Và một số yêu cầu khác
  Vui long liên hệ với Công ty cổ phần kỹ thuật số sài gòn để được tư vấn và nhận tài liệu chi tiết
          Tiết kiệm chi phí & quản lý chuyên nghiệp

								
To top