Docstoc

TKM 1204

Document Sample
TKM 1204 Powered By Docstoc
					                                         Date
                                         Page: - 1 -
DEPARTMENT          MECHATRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY          Ref. No:
SECTION        PERFORM OPERATIAN AND NETWORK SYSTEM CHECK
COURSE         Junior Automation Technician                Course code No
BLOCK         Practice on Pc Assembly and networking
UNIT          PC Assembly
SEGMENT        10.01 Carry Out Operation And Network Operation Check   KK1205
            10.02 Carry Out Operation And System Functionality Check
            10.03 Monitor Operation And Network Sys. Condition and
            Functionality
CANDIDATE                                     Semester
DUTY                       TASK              Reg. No


                     BORANG PENILAIANBIL        PERKARA YANG DINILAI               KOMEN       KEPUTUSAN
                                          (TRAMPIL/TIDAK
                                            TRAMPIL)
   Laporan Pembentangan
   1.1 Maklumat
1
   1.2 Pengetahuan
   1.3 Rujukan
   Presentation
   2.1 Maklumat
2
   2.2 Pengetahuan
   2.3 Kualiti pengucapan
   Poster/ Model
   3.1 Kreativiti
3
   3.2 Penggunaan/ aplikasi
   3.3 Keaslian
Keputusan keseluruhan

          Pengesahan penilaian
Jawab soalan dibawah

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan RAM. Jelaskan secara ringkas dari segi makna dan
   fungsinya didalam sistem komputer.  2. Nyatakan perbezaan antara USB 2.0 dan USB 4.0  3. Apakah tujuan atau fungsi penggunaan wrist band semasa proses pemasangan
   komponen PC  4. Jika terdapat slot RAM 0 dan slot RAM 1, yang mana satukah yang perlu diisi dengan
   unit RAM terlebih dahulu.  5. Nyatakan dua kabel yang boleh digunakan untuk menghubungkan DVD ROM dan Hard
   Disk ke papan induk (mother board )


  6. 31hb Ogos 1957 Tanah Melayu diistiharkan telah merdeka. Bilakah tarikh pembentukan
   Persekutuan Tanah Melayu diistiharkan.

  7. Nyatakan tarikh yang tepat peristiwa Singapura keluar dari Persekutuan Tanah Melayu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: JMTi, TKM1204
Stats:
views:113
posted:2/4/2013
language:
pages:2
Description: Untuk kegunaan pelajar TKM JMTi