; TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG HỆ THÓNG CAMERA GIÁM SÁT VIETSENS SỬ DUNG CARD DVR.docx
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG HỆ THÓNG CAMERA GIÁM SÁT VIETSENS SỬ DUNG CARD DVR.docx

VIEWS: 14 PAGES: 20

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG HỆ THÓNG CAMERA GIÁM SÁT VIETSENS SỬ DUNG CARD DVR.docx

More Info
 • pg 1
									  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG HỆ THÓNG
  CAMERA GIÁM SÁT VIETSENS SỬ DUNG CARD
          DVR
CAMERA QUAY QUÉT
CAMERA QUAY QUÉT

           BÀN PHÍM ĐIÈU
          KHIÊN QUAY QUÉT

CAMERA QUAY QUÉT
          TRUNG TÂM GIÁM
           SÁT GHI HÌNH
 I. HƯỚNG DẪN VẢN HÀNH TRUNG TÂM GHI HÌNH

 1. Đăng nhập hệ thống
Thao         tác theo đường dẫn “ Start” - “Program” - “DVR” , hoặc kích đúp chuột


 để vào biểu tượng                           kích hoạt phần mềm.
 Ở thời điểm ban đầu các nút ứng dụng đều bị khóa, và màn hình hiển thị được chia
 lĩình tối đa. Để thực hiện điều khiển, đầu tiên bạn phải nhấn vào biểu

     ẫ Sầ
 tượng W ẽ ngay sau đó cửa sổ đăng nhập sẽ hiển thị như sau :
 Bạn phải nhập User và Password, các thông số này mặc định ban đầu là để trắng. User
 và Password có thể thay đổi trong phần cài đặt.

2. Toàn cảnh xem thời gian thực
 Trước khi chạy phần mềm DVR, hãy chắc chắn rằng máy tính đang hiển thị chế độ
 màu 32 bit và 1240x768
Ở chế độ ghi hình thì trên giao diện có cách thể hiện trạng thái ghi hình như sau :
 Hot line: 0977.04.8888
 Card DVR hỗ trợ 4 chế độ ghi hình :
     1. Manual, ghi theo hình thức chọn bằng tay ( chế độ mặc định) : Bạn phải tắt/mở
       chế độ ghi hình bằng cách kích chuột trực tiếp
     2. Auto, ghi tự động : Toàn bộ thời gian sau khi khởi động DVR đều được ghi
       hình. Thực hiện theo bước sau : Coníig - Video - Chọn Auto Record.
     3. Scheduled, ghi theo lịch đặt trước
     4. Motion detection : Ghi khi có chuyển động
   4.     Tìm kiếm và xem lại

              Kích chuột vào biểu tượng  để kích hoạt cửa sổ xem lại :

Màu trăng là vùng ko ghi hình
                            LU xanh làvủngỉuvc ghi hình

Đe xem lại được bạn thực hiện các bước sau nhé :
Bước 1 : Lựa chọn camera mà bạn muốn xem lại                     bằng cách tích
vào ô trắng góc trái dưới cùng giao diện.
Bước 2 : Lựa chọn ngày tháng mà bạn muốn xem lại
Bước 3 : Lựa chọn thời gian mà bạn muôn xem lại

Bước 4 : Nhấn vào nút BHK để bắt đầu xem lại
Ngoài ra bạn có thể lựa chọn tốc độ xem lại, hoặc linh động hơn bằng cách kéo một thanh chạy
màu xanh nhạt để lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem lại từ 0 - 2 3 giờ.
    5. Điều khiển camera quay quét :
                     FOCI'S


                      ISIS
                  ỈŨÊÍM IJG-HT ÏÏIFER.


     Nút điều khiển quay quét camera có thể nhìn thấy ở góc dưới bên tay phải của
     giao diện
         Chọn màn hình của camera mà bạn muốn điều khiển, trong phần mềm
     phải đặt địa chỉ trùng với địa chỉ của camera quay quét.
         Nhấp chuột vào nút ở giữa để hiển thị địa chỉ camera và chuyển đổi
     giữa hai chế độ điều khiển bằng tay và tự động điều khiển camera.
         Ở chế độ điều khiển bằng tay bạn có thể sử dụng các nút Up,
     Down, Right, Left, Iris, Focus,          Zoom để điều khiển.

6. Cách cấu hình cài đặt cho            hệ thống
     Nhấp chuột vào biểu tượng Bi để mở giao diện cài đặt sau đó bạn chọn từng cửa
     sổ mà bạn muốn cài đặt cụ thể như sau :
     6.1 Cài đặt các thông số hình ảnh ( Video )
     Cửa sổ đầu tiên là cửa sổ cài đặt cho các thông số hình ảnh
6.2 Cài đặt lịch ghi hinh và các chế độ ghi hình ( Scheduled Record)
Bước 1 : Chọn chế độ ghi hình ( Ghi liên tục, Ghi theo lịch, Ghi khi có chuyển động) Bước 2 : Chọn
thời gian, ngày ghi hình trong tuần nếu sử dụng chế độ ghi hình theo

Bước 3 : Nhấn nút Set để thiết lập cho một kênh camera đang chọn Bước 4 : Nhấn nút All Camera are
same Setup as up , để thiết lập cài đặt như vậy cho toàn bộ các camera khác, còn nếu bạn muốn cài đặt
mỗi camera một hình thức một thời gian ghi khác nhau thì bạn chọn từng kênh một và có các thiết lập
riêng theo ý của bạn.


6.3 Thay đổi thông tin người sử dụng ( Users)
6.4 Thiết lập mạng ( Network )

    Mọi máy tính cá nhân gắn Card DVR đều có thể sử dụng phần mềm DVR này để hỗ
trợ mạng LAN/WAN, với khả năng đó ta có thể thực hiện giám sát tại chỗ thông qua mạng
LAN và giám sát từ xa thông qua mạng Internet.
6.5 Cài đặt chế độ hoạt động của Card DVR ( Running )
6.6 Cài đặt phần lưu trữ các file ghi lại ( Storage )
6.7 Cài đặt điều khiển quay quét cho camera thông qua cồng COM của máy tính
6.8 Điều chỉnh màu sắc ( Adjust Color )
Có 4 thông số mà bạn có thể chỉnh định :
    + Brightness : Độ sáng +
    Contrast: Độ tương phản +
    Hue : Màu sắc + Saturation :
    Độ bão hòa

6.9 Cài đặt cho chế độ cảm nhận khi có chuyển động ( Motion Detection )
rDHifwj
video I 3e^úJuliá I Uiar* ! í.rvuEÌti finiesOÿ I 2Lui- tfi I Pîî &ỉju£L ïÀlir fljotlou-iclact I Al*}ù I Audi u I

                                                              Địa chỉ email
                                         gian ghi lại               đế gửi ảnh và
                                                                      Send mail w 1t- Uullook      Record Dur                              ảnh                   cảnh báo
                                                                       Sendlo aderaos          n VTiyrrngi Ĩ Ĩ tön

      Se le tl earners
                                                    p Mail Select Camsra         Ạụal V
                                                    íĩ 1 r 2 c 3 c i


                                                    sả thư điẹn tử lớn nhất
                                                    được gửi đi trong 1
                                                                         w
                                                                         Anwh.)fitür*Wi
                                                    tieng
                                                    ( lí I B ĩ iy c ẨU
                                                                         m «m«m
                                                                         1
                                                                      IVatHJ BIls wilhin 3 hour 10 be sen Min Ufe™ BehrtSn Irtü                                                                      eftiall
                                                    Khoảng thời gian ít
                                                    nhất giữa hai thời
                                                    điêm gửi thư Hên kê
                                                    nhau
                                                                        CDnlení          r"   Add Bine Into content                Am SSMỄ äg
                                                                        /T                            —
                                                                               Nội dung gửi kèm
                                                                               theo bức thư                                                                           ük __ cancel I Apply c Help


                         Cài đặt túi hiệu cảnh báo tại cho
                7. Hướng dẫn kết nối qua mạng Giám sát thông qua trình duyệt Internet Explower Lưu ý : Trước khi khởi động giao diện giám sát, bạn nên kiểm tra phần thiết lập bảo mật mạng Internet vì nó sẽ là
 nguyên nhân ngăn cản việc hiển thị giám sát, sau đó bạn kiểm tra thông sổ màn hình đã đặt ở chế độ True Color (32
 bit) và 1024 by 768 pixels chưa
Bước tiếp theo thực hiện như sau :

1) Kích đúp để mở Internet explorer, sau đó chọn Tool, rùi bạn vào Internet Options, hộp thoại Internet Options sẽ hiển thị ra
như sau :
2) Bạn kích chuột vào nút Custom Level..., sau đó vào phần Security Settings, và kích hoạt Download unsigned ActiveX

controls.
3) Chọn Next để kết nối với máy chủ DVR

4) Sau khi kết thúc các bước tlù giao diện hiển thị sẽ trình diễn tất cả các camera

5) Để xem rõ hình ảnh bạn có thể kích đúp vào hình ảnh đó để nó phóng to lên cả màn hình

6) Bạn cũng có thể xem lại các hình ảnh quay lại của camera qua mạng, trước tiên bạn hãy kích chuột vào camera đó .

7) Bạn kích chuột phải vào số thứ tự tương ứng với camera mong muốn xem lại để hiện ra hộp tùy chọn sau :
                     -  *    219.134.6.9
                           0     ■
                           ^Camera          Play
                           1J            Stop
                                        Play&Record
                           'I Camera 3 I
                                        Remote File Delete
                           Camera 4
                                        remote files
Bạn nhấn chuột vào mục play&Record để hiển thị các file lưu trữ trong ổ cứng của máy chủ DVR

8) Các file ghi sẽ hiển thị như dưới đây, và bạn muốn xem ở thời điểm nào tlù bạn chọn thời điểm đó và chọn Play


                         ■ ■ ^ CaiïB'i 1 - ■
                         L'dllie1: 2
                             ■ ■ DSHÌ-ÍMMMÌdiT
                            ■      œqj-sofli-ooflaiff
                            ■ ................... 050
                            I OSO- Play
                            ■       stop
                            ■      DM:
                            ■      œ<j: Play&Recogi
                              ► 060 ...........................
                                     Remote File
                              ■      DM' Delete remote files
                            * flSli-MJll-WJ.Ift-v ■ CaiïBi 3
       8. Cách xem lại các hình ảnh được ghi trực tiếp trên server ghi
         hình.
       - Chọn nút Search như hình dưới đây để mở giao diện xem lại các lĩình ảnh được
         ghi :

								
To top