Cách khắc phục lỗi đếm tiền by tranhong131982

VIEWS: 5 PAGES: 3

More Info
									              Cách khắc phục lỗi đếm tiền

Các bạn đã biết cách sử dụng máy tính tiền như thế nào rùi. Khi máy đếm tiền gặp lỗi trong quá trình
làm việc thì bạn phải làm thế nào. Có những lỗi thường xuyên xảy ra trong quá trình đếm tiền thì bạn sẽ
giải quyết thế nào? Trường hợp tôi đưa ra ở đây là cụ thể khi đưa tiền 50, 100, 200, 500 nghìn đồng vào
máy.Khi đưa tiền vào máy, máy bị tít liên tục thì cách khắc phục lỗi đếm tiền như thế nào?

Loại máy này tích hợp nhiều chức năng phân biệt các loại mệnh giá , giấy hay polyme .. . trường hợp của
bạn do độ nhạy khi kiểm tra loại giấy bạc , nếu không muốn vướng những rắc rối vì sự hiện đại có thể
điều chỉ nh giảm lại các thông số thiết lập của có thể bạn cần thứ này …Vào cài đặt chỉ nh thông số:

- Bật công tắc nguồn chở máy khởi động sau 3 phút.

Muốn vào căn chỉ nh ta nhấn và giữ phím 20 một lúc thấy tiếng kêu biacutet thì thả tay ra

Màn hình hiển thị —-

- Ta nhấn + hoặc – để hiện chỉ nh thông số chuẩn của máy là 101

- Nhấn tiếp phím 20 để vào căn chỉ nh các

Ý NGHĨA HIỂN THỊ CODE :

- P3: Chỉ nh tiền 20.000đ ( Báo C13 tăng độ nhạy tăng, giảm , ” ).

- P4: Chỉ nh tiển 50.000đ ( Báo C13 tăng độ nhạy tăng, giảm , ” ).

- P7: Chỉ nh tiền 100.000đ ( Báo C13 tăng độ nhạy tăng, giảm ” ).

- P5: Tiền phát quang báo C21 ( Tăng độ nhạy giảm)

- P9: Các loại tiền báo C25 ( Tăng độ nhạy giảm)

- P10: Chỉ nh giữa tiền (20K 500K) chỉ nh phân loại giữa 20K 500K ( Nếu đếm tiền mệnh giá 500K ( 500K
báo 20K) thì ta giảm 1 ” 3 đơn vị và ngược lại)

- P11: Các loại tiền báo C23 tăng độ nhạy giảm (IC03)
- P18: Các loại tiền báo C22, tăng độ nhạy giảm

- P19: Các loại tiền báo C24, tăng độ nhạy giảm (IC03)

- P20: Chỉ nh tiền lẫn loại 10K với các laọi khác (20k, 50k, 100k, 200k, 500k). Nếu 10k báo các loại trên thì
tăng còn các loại trên báo 10k thì giảm

( chú ý: Khi giảm hoặc tăng ta chỉ tăng hoặc giảm 1 đơn vị )

- P21: Tiền 200k báo C14 tăng độ nhạy giảm

- P25: Tiền 500K báo C13 tiền giả không bắt thì tăng độ nhạy giảm

- P26: 200K báo C23 tăng độ nhạy giảm

- P27: (50K và 500K) Nếu 500K báo 50K thì tăng và ngược lại

- P28: (500K và 100K) Nếu 500K báo 100K thì tăng và ngược lại

- P29: (50K và 100K) Nếu 100K báo 50K thì tăng và ngược lại

- P30: (200K và 50K) Nếu 200K báo 50K thì tăng và ngược lại

- P31: (200K và 50K) Nếu 50K cho vào 200K không bắt thì vào giảm

- P32: (100K và 200K) Nếu 100K báo nhầm 20K thì giảm và ngược lại

- P34: (500K và 100K) báo C12 thì tăng

- P35: Các loại tiền báo C26 nhiều thì giảm

( chú ý: Các P mà chỉ nh riêng cho từng loại tiền đều chỉ nh để bắt tiền giả)

- Nếu các loại tiền báo C13 nhiều thì chỉ nh màu sắc

- Nếu các laọi tiền báo C22, 23, 24, 25, 26 nhiều thì chỉ nh quang điện trở ( hồng ngoại)

- Cuộn W10: Chỉ nh màu sắc

- Cuộn W2, W4: Chỉ nh quang điện trở ( hồng ngoại)

(503)

W2: Chỉ nh 1 1 2 là 175 -200

W4: Chỉ nh 2 > 350

* Chỉ nh mắt: (Xem không chỉ nh được)

Tắt nguồn giữ phím 20
Mắt 2 bên trong máy 1 – 1 đến 1- 8

2 – 1 đến 2 – 8

Mắt quan trọng (1- 8) và (2 -1)

+ Thông số đặt chuẩn: 480 trở lên

Nếu báo dưới tức mắt bẩn ( tháo vệ sinh)

( Cần thiết tháo 3 ốc mở sườn máy vệ sinh sạch bụi)

Nhấn phím 20 vào hiệu chỉ nh tăng + hoặc giảm – khi muốn chuyển sang phím khác ta nhấn lại phím 20 .

								
To top