Docstoc

Đề cương thiết kế Web

Document Sample
Đề cương thiết kế Web Powered By Docstoc
					Chương I: Khái niệ m về Công nghệ World Wide Web
   Khái niệ m siêu văn bả n
   Trình duyệ t Web
Chương II: Cơ bả n về ngôn ngữ HTML
   Giới thiệ u ngôn ngữ HTML
   Cấ u trúc tài liệ u HTML
   Sử dụ ng ký tự đặ c biệ t trong HTML
   Sử dụ ng chức năng siêu liên kế t
   Các thẻ Cơ bả n trong HTML
   Chèn hình ả nh, âm thanh(Multimedia) vào trong HTML
   Chèn biể u mẫ u, khung
Chương III: Thiế t kế giao diệ n Web với Adobe Dreamweaver

Chương IV: Viế t Code JavaScirpt trong Dreamweaver

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:2/2/2013
language:
pages:1