Tehnologia instalarii conducte by TanaseLaurentiu

VIEWS: 20 PAGES: 31

									       Cap. 5


Tehnologia instalării conductelor
  metalice (din oţel) pentru
 transportul hidrocarburilor
 Schema de execuţie a unei conducte
    metalice pozată subteran

Etapele tehnologice principale ale schemei sunt:
 realizarea tronsoanelor de conductă prin asamblarea
 cap la cap a mai multor ţevi semifabricat;
 realizarea sudurilor “la poziţie” pentru asamblarea
 cap la cap a tronsoanelor şi amplasarea conductei în
 locaţie.
 Operaţia tehnologică principală o constituie sudarea,
 calitatea îmbinărilor sudate fiind factorul ce
 influenţează esenţial comportarea în exploatare a
 conductelor.
 Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)

Etapele în detaliu:
 Defrişarea arborilor şi nivelarea terenului pe
 culoarul de lucru.
 Îndepărtarea şi conservarea stratului vegetal
 al solului.
 Săparea şanţului de pozare a conductei.
 Pregătirea patului de nisip de la fundul
 şanţului.
 Aducerea materialului tubular şi a
 echipamentelor pe traseul conductei.
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)

Realizarea curbelor din ţeavă.
Sudarea ţevilor şi realizarea
tronsoanelor conductei.
Verificarea îmbinărilor sudate circulare.
Izolarea anticorozivă a îmbinărilor
sudate.
Inspectarea şi eventual repararea
izolatiei anticorozive a tronsoanelor.
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)

Amplasarea conductei în şanţ.
Acoperirea conductei cu pământ.
Verificarea şi probarea conductei.
Curăţirea culoarului de lucru.
Refacerea stratului vegetal al solului.
Marcarea traseului conductei.
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
Schema de execuţie a unei conducte
 metalice pozată subteran (continuare)
   Procedee de sudare principale
 A. Sudarea prin topire cu electrozi înveliţi

Sudarea prin topire cu arc electric şi electrozi
înveliţi – SE se poate utiliza atât la realizarea
tronsoanelor de conductă cât şi la realizarea sudurilor
“la poziţie”, între tronsoanele de conductă amplasate la
locul de montaj.
În cazul folosirii SE la realizarea tronsoanelor de
conductă, sudurile se execută “la sol” , în condiţii
uzinale, pe standuri special amenajate în şantier.
Ţevile ce se sudează sunt amplasate pe standuri cu
role ce permit rotirea acestora în timpul sudării.
Procedee de sudare: A. SE      (continuare)

 Modul de realizare a CUS circulare, între ţevile
 tronsoanelor de conductă, folosind procedeul SE
Procedee de sudare: A. SE      (continuare)

În cazul folosirii SE la realizarea sudurilor “la
poziţie”, între tronsoane de conductă, înaintea
amplasării lor la locul de montaj, se lucrează cu
mai mulţi sudori simultan, la realizarea primului
strat al CUS (stratul de rădăcină) folosindu-se
sudorii cu cea mai bună calificare;
Stratul de rădăcină al CUS trebuie să aibă o formă
convexă, pentru a fi uşor curăţat de zgură;
Pentru realizarea acestui strat se recomandă
utilizarea electrozilor cu de = 2,5 mm şi înveliş de
tip A, C, RA sau RC (care asigură configuraţia
dorită a CUS).
Procedee de sudare: A. SE         (continuare)
 Modul de realizare a CUS circulare “la poziţie”, între
  tronsoanele conductei, folosind procedeul SE
  B. Sudarea automată prin topire
      cu arc electric
Se recomandă folosirea procedeului MIG (MAG);
Se poate utiliza atât la realizarea tronsoanelor
de conductă, cât şi la realizarea sudurilor “la
poziţie” între tronsoanele de conductă pregătite
pentru a fi pozate pe locaţia definitivă.
“S T T- Surface Tension Transfer”
Varianta a sudării cu arc pulsat prin care se realizează transferul
de metal topit prin modificarea formei, duratei si succesiunii
impulsurilor curentului de sudare.
Avantaj: curentul de sudare nu depinde de viteza sârmei, nu se
formează stropi şi are flexibilitate mare.
     Principiu             Forma cusăturii
“STT- Surface Tension Transfer”
         (continuare)

Se utilizeaza atât la sudarea automată cât şi la
sudarea semiautomată.
  “STT- Surface Tension Transfer”
      tehnica operatorie
Se amorsează arcul pe peretele rostului (1) şi se
mentine arcul in faţa băii de metal topit (2)
 “STT- Surface Tension Transfer”
  tehnica operatorie (continuare)
Se deplasează sârma peste deschiderea rostului (3) şi
se mută pe peretele celălalt al rostului (4)
Se menţine arcul în baie şi se continuă deplasarea în
zig-zag (5) întreţesut până se ajunge la poziţia “ora
1” (6)
  “STT- Surface Tension Transfer”
   tehnica operatorie (continuare)
Se opreşte întreţeserea şi se concentrează arcul la rădăcină (7)
până se atinge poziţia “ora 5”, când se orientează pistoletul
perpendicular pe conductă (8)
Se opreşte sudarea la poziţia “ora 6” prin deplasarea arcului pe
peretele rostului (9) pentru evitarea formării craterului final in
cusătură (10)
   C. Sudarea prin presiune

Acest procedeu permite atât realizarea
tronsoanelor de conductă, cât şi sudarea cap
la cap a tronsoanelor amplasate la locul de
montaj, asigurând o bună calitate a
îmbinărilor sudate şi creşterea productivităţii
operaţiei de sudare.
Procedeul cel mai utilizat: sudarea electrică
prin presiune, cu încălzirea prin rezistenţa
electrică volumică şi de contact a materialului
ţevilor (prin efect Joule-Lentz).
   Sudarea prin presiune  (continuare)

Schema sudării şi componentele transformatorului
special
 Sudarea prin presiune      (continuare)


Presiunea necesară în etapa de refulare a operaţiei
de sudare (asigurată de dispozitivul de presare axială
a ţevilor ce se sudează) : 30...100 MPa.
Pentru încălzirea ţevilor în vederea sudării prin
presiune se pot folosi şi procedeele:
  încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie
  frecvenţă (8000...10000 Hz);
  încălzirea cu flacără cu gaze.
   Tratamente termice post sudare
Tipuri de tratamente termice aplicate îmbinărilor sudate ale
conductelor: recoacere de detensionare, normalizare etc.
Dispozitive de încălzire:
   cu flacără de gaze ;
   covoare de rezistenţe electrice;
Se asigură răcirea lentă a zonei îmbinării aplicând covoare din vată
minerală sau un alt material termoizolant .
Lăţimea zonei ce trebuie încălzită, conform prescripţiilor tehnice în
vigoare: li ≥ max(2st; 50 mm) de o parte şi de alta a marginilor
CUS (st - grosimea peretelui tubulaturii conductei);
Zona ce se izolează în timpul răcirii trebuie să aibă lăţimea
lr ≥ max(10st; 500 mm).
  Realizarea lucrărilor din etapele
      finală şi iniţială
La realizarea oricărei conducte trebuie acordată o
atenţie deosebită efectuării lucrărilor din etapa iniţială
(pregătirea culoarului de lucru şi săparea şanţului în
care urmează a se poza conducta), precum şi executării
lucrărilor din etapa finală (umplerea cu pământ şi
compactarea solului în care este amplasată conducta,
refacerea stratului vegetal, efectuarea de operaţii de
fertilizare a solului, marcarea traseului conductei etc.).
Dimensionarea culoarului de lucru la realizarea oricărei
conducte: L1 = 2,4 … 2,5 m; L2 = 3,0 … 4,5 m; L3 = L5 =
0,5 …0,6 m; L4 = 1,5 … 3,0 m; L6 = 3,6 … 3,7 m; L7 = 0,3
…0,4 m; L8 = 2,5 … 3,0 m; L2 şi L4 se adoptă în funcţie de
De şi de adâncimea de pozare a conductei, iar celelalte cote
se adoptă în funcţie de tipul echipamentelor utilizate.
 Dimensionarea culoarului de lucru la
constuirea oricărei conducte subterane
 Executarea şanţului de pozare – soluţii tehnice
Recomandări privind realizarea şanţului în care se amplasează conductele
subterane: a.schiţa săpăturii cu profil dreptunghiular; b.realizarea
şanţului prin săpare mecanizată; c.schiţa săpăturii cu profil triunghiular.
Recomandări privind realizarea şanţului de
  pozare a conductelor subterane

       tronsoane de
       conductă pozate
       în şanţuri cu
       profil:
        dreptunghiular
          triunghiular


       consolidarea cu
       panouri din tablă
       ondulată, grinzi
       şi bare a şanţului
       în care se efec-
       tuează lucrări de
       montare a unei
       conducte
Calitatea recomandată a lucrărilor din etapele de
 finalizare a realizării unei conducte subterane

								
To top