Hệ thống báo cháy

Document Sample
Hệ thống báo cháy Powered By Docstoc
					                 Hệ thống báo cháy
Control Panel: Trung tâm điều khiển hệ thống.

Nơi hiển thị những thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động của hệ thống. Khi có báo động
hoặc có lỗi kỹ thuật, nó báo cho biết chính xác địa chỉ nơi đã xảy ra sự cố, đồng thời hiển thị
thông tin ấy trên màn hình tinh thể lỏng, nhờ đó con người có thể nhanh chóng chọn biện pháp
đối phó thích hợp.
Control Panel nhận tín hiệu ngõ vào từ các thiết bị khởi báo (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công
tắc khẩn, ...) và phát ra các tín hiệu tới các ngõ ra (chuông, còi, loa phóng thanh, đèn báo cháy,...)
Hằng trăm thiết bị khởi báo (với mỗi thiết bị một địa chỉ) có thể nối chung vào một mạch dây và
chạy về tủ trung tâm, tạo thành một loop. Điều này giúp cho việc chạy dây trở nên đơn giản, tiết
kiệm phí tổn đáng kể.

Mỗi tủ trung tâm có thể quản lý nhiều loop.

Catalog Trung tâm điều khiển hệ thống: Trung tam bao chay dia chi

Annunciator (Bộ Hiển Thị Phụ):

Tại những hiện trường rộng lớn, nơi mà việc hiển thị thông tin báo cháy cần thông báo tại hơn
một vị trí, thì dùng annunciator như là một thiết bị hiển thị bổ sung.

Control Panel là nơi hiển thị thứ nhất.

Annunciator là nơi hiển thị thứ hai.

Có thể nối kết cùng lúc nhiều annunciator.

Catalog Bảng hiển thị phụ: FN-LCD-N annunciator.pdf

Đầu Báo Khói (Địa Chỉ):

Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên liệu sẽ có khói xuất hiện như là dấu hiệu đầu tiên khi có
cháy xảy ra.

Khói phát ra từ nguồn cháy, bay lên cao, xâm nhập vào bầu cảm ứng của đầu báo khói, và kích
hoạt tín hiệu báo động, truyền về tủ báo cháy.

Đầu báo khói phổ biến hiện nay là đầu báo khói quang điện (photoelectric), spot hoặc beam.

Mỗi đầu báo khói địa chỉ được xác lập một "địa chỉ" riêng, nhờ đó, khi có sự cố, nó tự báo cho tủ
trung tâm biết đích xác vị trí của nó được lắp đặt trong hệ thống. Thí dụ đầu báo khói được lắp
đặt tại phòng 504 trong một khách sạn, khi bị kích hoạt, nó sẽ hiển thị thông tin đầy đủ tại panel
để chủ nhân hệ thống biết là chính nó kích hoạt.
Catalog đầu báo khói quang hệ địa chỉ : ALG-V-photoelectric smoke detector.pdf
Catalog đầu báo beam hệ địa chỉ: SPB-24N.pdf

Đầu Báo Nhiệt (Địa Chỉ):

Nó cũng có những đặc điểm về địa chỉ như đầu báo khói. Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên
liệu rằng hơi nóng (nhiệt) xuất hiện trong bầu không khí chung quanh đầu báo như là dấu hiệu
đầu tiên khi có cháy xảy ra.

Nhiệt phát ra từ nguồn cháy, kích hoạt bộ phân cảm nhiệt của đầu báo khói, và kích hoạt tín hiệu
báo động, truyền về tủ báo cháy.

Có 2 loại đầu báo nhiệt: đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.

Đầu báo nhiệt cố định kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó tăng lên tới một
ngưỡng đã được xác định trước, thí dụ 580C, 680C, 1080C chẳng hạn.

Còn đầu báo nhiệt gia tăng thì kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó đột ngột
tăng lên bất thường trong một khoảng thời gian ngắn; thí dụ tăng đột ngột 60C/phút, 80C/phút.

Catalog đầu báo nhiệt hệ địa chỉ: ATG-EA-heat detector.pdf
Catalog đầu báo nhiệt gia tăng: DSC-EA.pdf
Catalog đầu báo nhiệt cố định: DFE.pdf

Đầu Báo Lửa:

Phát hiện tia cực tím phát ra từ ngọn lửa. Nó rất nhạy cảm với tia lửa, thường được dùng tại
những môi trường vô cùng nhạy cảm, dễ bắt lửa, thí dụ như kho chứa xăng dầu.

Catalog đầu báo lửa : HF-24 Specification.pdf

Công Tắc Khẩn:

Nếu những thiết bị khởi báo trên là loại thiết bị kích hoạt tự động, thì công tắc khẩn là loại thiết
bị kích hoạt thủ công.

Nói cách khác, con người có thể chủ động kích hoạt tín hiệu báo cháy bằng cách tác động vào
thiết bị này mỗi khi chính mình tận mắt phát hiện cháy trước khi các thiết bị báo cháy khởi kích.

Catalog công tắc khẩn: MCP-E Specification.pdf

Chuông/Còi/Loa Phóng Thanh/Đèn Báo Cháy:

Thông báo sự cố cháy cho những người đang sinh hoạt trong khu vực có ảnh hưởng biết, để tìm
lối thoát hiểm.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: thống, cháy
Stats:
views:4
posted:2/1/2013
language:Vietnamese
pages:2
Description: Hệ thống báo cháy