Docstoc

Aangeboden-afstudeerprojecten-CMD-Amsterdam-2012

Document Sample
Aangeboden-afstudeerprojecten-CMD-Amsterdam-2012 Powered By Docstoc
					          Aangeboden afstudeerprojecten door externe organisaties bij de opleiding CM

          Hieronder vinden jullie opdrachten uit het werkveld aangeboden door externe organisaties. Deze op
          afstudeerproject. Per opdracht kan één CMD Amsterdam student 'gematched' worden. Rechts van d
          deze partijen op de bedrijvenmarkt aanwezig zijn. Deze bedrijvenmarkt vindt plaats in de Medialoun
          Indien je hier interessante opdrachten tussen ziet, dan kun je tijdens de bedrijvenmarkt op maandag
          persoonlijk kennis maken en over de opdracht praten. Uiteindelijk is het aan de externe organisatie
          gaan samenwerken, mochten er meerdere gegadigden zijn. Voor vragen kun je contact opnemen me
          ook intranet bij het onderdeel Afstudeerproject.Naam organisatie  Korte omschrijving van de opdracht
Goedewaar.nl    Ontwikkelen mobiele app en/of desktop wizard.
Stichting Robodock  Crossmediale crowdfunding campagne
Rhinocreations  Nieuw interactief klantensysteem
d-Tail Company  Social media expert test
WEBclusive        Ontwerp en realisatie visuele identiteit
BiteTheLemon       Ontwikkeling iPhone / Android app
TDC Lighthouse Internet  Onderzoek / adviesrapport over Social Business
Solutions         ontwikkelingen.
Friends for Life  Ontwikkeling online strategie / cross-
          mediacampagne.
I-Company          Diverse opdrachten mogelijk.
CRTV (Chinese Radio & TV)  Ontwikkelen mobiele app en/of interactieve
              applicaties aan huidige site.
Gonzo Circus       Ontwerp en realisatie webshop.
Tiger7 / Rhos Movement  Interactief sociaal platform voor muziek.
Boy Wonder Media     Ontwerp en realisatie iPhone game.
Grip MultiMedia     Ontwerp en realisatie van een systeem voor
             projectadministratie.
Studio Lugtigheid    Ontwerp en realisatie van een interactieve
             applicatie om zelf meubels te ontwerpen.
Artificial Industry BV  Ontwerp en realisatie mobiele app / website.
Verbeterdebuurt     Onderzoek / advies over online strategie tussen
             web en mobiel.
info.nl         Ontwerp en realisatie app.
Virus Free Air BV
Plot           Ontwerp en realisatie Android-frontend (o.b.v.
             iOS platform).
Bond van Adverteerders  Redesign van de huidige website
(BVA)
Ernst Abbing Communicatie Ontwerp en realisatie interactieve
             brainstorm tool.
WEB Performance       Ontwerp en realisatie website
fstudeerprojecten door externe organisaties bij de opleiding CMD Amsterdam - feb. 2012

ullie opdrachten uit het werkveld aangeboden door externe organisaties. Deze opdrachten kun je gebruiken voor je
 er opdracht kan één CMD Amsterdam student 'gematched' worden. Rechts van de tabel kun je zien of en zo ja wanneer
e bedrijvenmarkt aanwezig zijn. Deze bedrijvenmarkt vindt plaats in de Medialounge (6e etage) van ons school gebouw.
essante opdrachten tussen ziet, dan kun je tijdens de bedrijvenmarkt op maandag 23 januari en dinsdag 24 januari 2012
 maken en over de opdracht praten. Uiteindelijk is het aan de externe organisatie om te bepalen met welke student ze willen
n, mochten er meerdere gegadigden zijn. Voor vragen kun je contact opnemen met Mattijs Blekemolen en/of Peter Buis. Zie
t onderdeel Afstudeerproject.           Beschrijving van de organisatie
           GoedeWaar.nl is een consumentenorganisatie die zich inzet voor duurzaam consumeren. Aandacht voor mens, dier, milieu en
           eerlijke handel staat centraal. GoedeWaar.nl doet onderzoek naar duurzaamheid om consumenten in staat te stellen een
           bewuste en eerlijke keuze te maken.

           De impact van koopgedrag
           Van de tienduizenden producten die te koop zijn in de winkelstraat, komt het overgrote deel uit landen waar duurzaamheid niet
           hoog in het vaandel staat. Dit roept veel vragen op bij consumenten. Onder welke arbeidsomstandigheden is mijn spijkerbroek
           gemaakt? Is het nodig chemicaliën te gebruiken bij de productie van katoen? GoedeWaar.nl gaat op zoek naar de antwoorden.
           Natuurlijk omdat de consument recht heeft op een eerlijke keuze, maar ook omdat het koopgedrag van bewuste consumenten
           bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en armoedebestrijding.

           Duurzame prikkels
           Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de achtergronden van de producten die ze dagelijks gebruiken en willen weten in
           hoeverre deze producten verantwoord zijn. GoedeWaar.nl verzamelt, analyseert en verspreidt informatie over de duurzaamheid
           van producten en productieprocessen. Het mes snijdt aan twee kanten. GoedeWaar.nl stimuleert bewust consumeren en de
           vraag naar verantwoord geproduceerde producten, waarmee tegelijkertijd ook bedrijven worden aangespoord tot
           verduurzaming. Met deze duurzame prikkels en de steun van onze achterban, draagt GoedeWaar.nl bij aan een duurzame
           samenleving.
Robodock festival is een kunst, robotica en technologie festival dat voortkomt uit de Amsterdamse kraakscene en zich tot doel
stelt het ontwikkelen van vrije artistieke ruimte. Het festival heeft elf spectaculaire edities gekend op verschillende locaties, met
als hoogtepunten het tienjarig jubileum in 2007 en de Fenix Orchestra in 2010. Anno 2012 keert Robodock, na een moeizame
strijd met ¨the powers to be¨, naar haar roots: het ADM terrein. In deze ruige rafelrand van Amsterdam vindt op 7 juni 2012
¨Robonights; From Dusk till Dawn¨ plaats. Van zonsondergang tot zonsopgang zullen de bezoekers een theatrale tocht maken
met als thema de reis van de ziel door de onderwereld. Tijdens deze afdaling zullen de bezoekers blootgesteld worden aan
robots, performances, vuurkunst, theater, installatiekunst, (etc. etc.) die het handelsmerk van Robodock zijn. Deze keer heeft
Robodock een speciale samenwerking aangespannen met Burning Man festival in Nevada, USA. Twee groepen uit dit
wereldberoemde festival zijn uitgenodigd om bijzondere installaties te komen bouwen die inhoudelijk aansluiten op het thema
van dit jaar.
Rhinocreations, opgericht in 2000, is een creatief bureau in hartje Amsterdam.

Wij bedenken en realiseren campagnes, uitingen en platforms waarmee we relevantie toevoegen aan merken. Vanuit begrip van
het merk en de doelgroep ontwikkelen we concepten en middelen die van toegevoegde waarde zijn voor de ontvanger; die niet
storen, maar aangenaam verrassen en waaraan de ontvanger graag tijd besteedt en anderen over vertelt.

We kiezen het medium dat het vraagstuk het beste kan oplossen en maken daarbij geen onderscheid tussen offline en online.
We hebben voor beide disciplines alles in huis.
d-Tail Company is een interactief communicatiebureau dat gespecialiseerd is in Social Media.
WEBclusive is een internetbureau met als specialisatie de ontwikkeling en het beheer van crowdfunding platformen en
projecten.

We beheren platformen zoals voordekunst.nl en 1procentclub.nl en hebben in 2011 als eerste bureau in nederland de 1 miljoen
euro aan donaties doorbroken die we voor projecten binnen hebben gehaald die gebruik maken van onze platformen.

We zijn gevestigd in het centrum van Amsterdam (www.rozengracht133.nl) en werken met een team van 12-15 vast
medewerkers en een groep free-lancers in een inspirerende omgeving.
Crossmedia strategie en concept buro
TDC Lighthouse is een full service internet bureau en wil leidend zijn in Social Business. Wij willen kennis binnen organisaties op
basis van het netwerk verzamelen, gebruiken en beschikbaar stellen. De student vragen wij onderzoek te doen om het social
business landschap in kaart te brengen (welke bureau's specialiseren zich ook op dit gebied, welke online tools zijn beschikbaar
en in welke mate worden deze gebruikt, wat is de behoefte van organisaties en wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve
voordelen voor organisaties - in cijfers, welke kansen zijn er maar ook welke risico's... et cetera). De student wordt o.a. in contact
gebracht met enkele van onze klanten en prospects om via interviews en/of marktonderzoek te achterhalen wat het
kennisniveau is, waar men naar op zoek is, waar men vastloopt, wat er al loopt, welke tools gebruikt worden en wat men in de
toekomst verwacht van social business voor de eigen organisatie. Ook zal er deskresearch gedaan moeten worden. Het visueel
uitwerken, in samenwerking met een designer, van onze propositie zit ook in de project scope. Het resultaat van de opdracht zijn
een visuele presentatie van de propositie in een wervende vorm, een rapportage voor intern gebruik (strategisch) en een
whitepaper voor het beschikbaar stellen aan de markt (online marketing). De opdracht zal minimaal twee dagen per week op
kantoor moeten worden vervuld in verband met afstemming.
Friends for Life is opgericht in 2002 door een Haagse ondernemer en zet zich in voor onderwijs en educatie van meisjes uit de
armste delen van Kenia, in het district Kwale (onder Mombasa). Wij richten ons met name op meisjes die met zeer goede
resultaten de middelbare school hebben afgerond (of aan het afronden zijn), de zogenaamde ‘high potentials’. Maar die door
bijvoorbeeld het wegvallen van familie door ziekte of anderszins, geen financiële middelen hebben om een vervolgstudie aan
Universiteit of HBO te volgen.

Middels het voorfinancieren van studiebeurzen aan deze meisjes (intussen ruim 165!) maken we het hen mogelijk te studeren en
geven we hen een kans uiteindelijk een goede baan te bemachtigen en inkomen te genereren en hopen we dat ze hun
verworven kennis gaan inzetten ten behoeve van verdere ontwikkeling van hun eigen district (land). De doelstelling van Friends
for Life is daarnaast om de opgehaalde sponsorbijdragen maximaal en meerdere malen te besteden. Wij vragen in Nederland
hulp voor de studenten in Kenia; we vragen in Kenia echter óók de studenten om uiteindelijk weer een nieuwe student in Kenia
te helpen. Door betrokkenheid te creëren bij de studenten in Kenia is inmiddels gebleken dat, met enige moeite weliswaar, de
studentes weer andere ‘high potentials’ sponsoren. Zo kunnen meerdere studenten met ‘dezelfde’ studiebeurs een studie
volgen.

Het bieden van voorfinanciering van een studiebeurs aan studenten wordt vaak gezien als het verbeteren van één leven. Omdát
we juist in één gebied werkzaam zijn, kunnen we het verschil maken voor een hele gemeenschap. Elke meisje dat een studie
heeft gevolgd, kan inkomen genereren en beter voor haar familie en toekomstige kinderen zorgen. Omdat Friends for life tevens
bij aanvang van de studie laat vastleggen dat de student bij afstuderen en het vinden van een baan een nieuwe student dient te
sponsoren, is de betrokkenheid en inzet groot om van de studie een succes te maken. En is ook de ‘olievlek’ veel groter dan
slechts één individu. Daarnaast laten we de studentes bij aanvang de intentie uitspreken om zich na de studie in te zetten en te
werken voor en binnen hun eigen gemeenschap
I-Company is een webbureau met een uitgesproken doe-mentaliteit. Wij specialiseren ons in ontwikkeling van websites,
webshops en webapplicaties en verzorgen ook hosting.

I-Company ..…
•is een ambitieus internetbureau sinds 1999 met een duidelijke visie
•bestaat uit een team van 28 betrokken en gemotiveerde professionals uit verschillende disciplines met één enkele management
laag en kenmerkt zich daarmee als een platte en directe organisatie
•heeft de volgende zelfsturende teams Sales, Design, Development, Hosting en Project Management
•heeft collegialiteit, teamspirit, flexibiliteit, eigen initiatief en een informele open werksfeer hoog in het vaandel staan
•heeft veel ervaring met internet, marketing, communicatie, vormgeving en natuurlijk IT
•biedt een variëteit van producten en diensten zodat bedrijven onder meer hun marketing kunnen bedrijven, denk aan complete
websites, portals, product proposities en e-mails
•is een internetbureau met een aansprekend klantenbestand, zoals Coca-Cola, Nestlé, Ebay / Marktplaats, Eredivisie Live,
Motivaction
•werkt veel met reclame-, design- en communicatiebureaus die een technische uitwerking willen van hun concept waaronder
New Message, NRG3, Nazca, Publicis, Ubachs Wisburn JWT en McCann-Erickson.

Onze manier van werken is…
•direct en doelmatig, geen lange voortrajecten en dikke rapporten
•strategisch en praktisch meedenken vanaf het eerste moment
•snel ter zake komen met effectieve oplossingen
•gericht op de bovenkant van het MKB wat betreft klant en productpositie
•kwaliteit is key
•maakt het mogelijk specifieke maatwerk applicaties te ontwikkelen voor langdurige projecten
CRTV (Chinese Radio & TV) verbindt de Westerse en Chinese cultuur en samenleving via haar mediakanalen (radio, tv, internet,
magazine en evenementen).
Gonzo Circus is een stichting die het tijdschrift Gonzo (circus) uitgeeft, de website www.gonzocircus.com bestiert en aanvullende
activiteiten (zoals concerten, lezingen e.d.) opzet. Gonzo Circus focust op niet-mainstream, experimentele, vernieuwende,
hedendaagse muziek en cultuur binnen een maatschappelijke context (cultureel, technologisch, sociaal, politiek en/of
filosofisch).
Wij zijn een ontwikkel bedrijf die zich voornamelijk bezig houdt met het bedenken en ontwikkelen van oplossingen voor de
problemen in de muziekindustrie. Wanneer men spreek over de muziekindustrie denken we vaak aan artiesten,
platenmaatschappijen, dat is waar wij afhaken van de rest. De muziekindustrie bestaat wat ons betreft uit: de maatschappij. Het
is deze manier van denken dat ons heeft bewogen marktonderzoek te doen, deze plannen juridisch te laten toetsen en een
platform te ontwerpen. Leuk detail, Solv advocaten zijn onze juridische partner. Zij steunen de clinic, een rechtswinkel gerund
door een studenten collectief met eindejaarsstudenten op het gebied van auteurs en ICT recht, zijn ook betrokken bij het
project. Dit kan nog interessante cases opleveren ;-).
Andere partners zijn o.a. CJP jongerenpas.

Er zijn drie partners, Caspar van Zon, Danny Sengers en Jair Römer.

Caspar, een ervaren programmeur die werkzaam is geweest bij partijen als TomTom en Defensie, neemt de ontwikkeling op zich.
Danny is een ervaren vormgever die bij partijen als Endemol heeft gewerkt. Jair houdt zich bezig met ideeën, de uitwerking en
marketing ervan.


Wij zijn een jong en dynamisch webdesign bedrijf die zich wil gaan verdiepen in de games sector.
Grip MultiMedia is als partner in interactieve communicatie sinds 1994 gespecialiseerd in het leveren van professionele
websitediensten voor bedrijven, (semi)overheden en intermediairs in de reclame- en communicatiebranche. Onze activiteiten
omvatten:

  Strategievorming, concept en functioneel ontwerp
  Grafisch ontwerp en vormgeving
  Technisch ontwerp en realisatie
  Beheer en content management systemen
  Backoffice koppelingen
  Zoekmachine optimalisatie
  Internet marketing
  Support, content implementatie en consultancy
Ontwerpbureau voor meubel en inrichting.
Voorheen werden er ook websites ontworpen en gebouwd. (bijv http://www.marijkevijfhuizen.nl, www.toosvanpoppel.nl). Veel
in Flash.
Engagement Design/Gamification
Wij begrijpen als geen ander de behoeften en motivaties van mensen en wij weten hoe wij menselijk gedrag kunnen beïnvloeden
om specifieke organisatiedoelen te bereiken. Menselijk gedrag beïnvloeding doen wij met behulp van psychologische triggers, dit
wordt tegenwoordig ook wel gamification genoemd. De effecten van onze ontwerpen testen we met de intern ontwikkelde
Playtest methode. Dit doen wij al ruim 10 jaar met veel succes voor middelgrote en grote organisaties.

Onze oplossingen
Wij bedenken nieuwe digitale dienstverleningsconcepten en oplossingen waarmee organisaties consumenten, klanten en
werknemers van nu nog beter kunnen begrijpen en bedienen. Wij helpen organisaties om deze doelgroepen te inspireren en te
verleiden tot het doen van gewenst gedrag, door te denken vanuit menselijke behoeften, gedrag en motivaties. Omdat wij de
toegepaste psychologische triggers in een zeer vroeg stadium testen via de Playtest methode, weten we dat de oplossingen echt
werken en dus een gegarandeerde impact hebben. Onze knowhow en diensten zijn te vertalen in een aantal concrete
oplossingen:

-Customer engagement
Engagement design met als doel om klanten met behulp van psychologische triggers effectiever te betrekken bij de marketing,
verkoop en service van producten en/of diensten die uw organisatie levert.

-Employee engagement
Engagement design met als doel om bedrijfsprocessen met behulp van psychologische triggers leuker en daardoor effectiever
maken voor het personeel van uw organisatie.

-Fan engagement
Engagement design met als doel om consumenten met behulp van psychologische triggers intensiever te betrekken bij een merk,
Verbeterdebuurt is een laagdrempelig platform voor meldingen in de openbare ruimte. Bereikbaar via verbeterdebuurt.nl,
widgets op gemeentesites en mobiele applicaties, werkt zij voor 300 gemeentes en verzamelt zij zo tienduizenden meldingen per
jaar.

Alles wat Verbeterdebuurt ontvangt maakt zij open data om zo iedereen de kans te geven zich te informeren en mee te denken
met zijn of haar directe omgeving.
Info.nl is een van de oudste internetbureaus van Nederland. Als regisseur van online resultaat, ontwerpen, bouwen en beheren
we online ecosystemen. Vanuit een heldere visie, met focus op resultaat. Van strategie, service design, user experience design,
ontwikkelen front-end en back-end tot de hosting. Als aparte diensten of als complete dienstverlening. Onze unit Social
Marketing ontwikkeld al meer dan 2 jaar Facebook-applicaties. Info.nl/labs ontwikkelt pro-actief al dan niet samen met klanten
nieuwe concepten en technologieën.
VFA is in 2007 opgericht als een spin-off van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een succesvol MKB’er met een portfolio aan producten en diensten gebaseerd op eigen technieken, patenten en
kennis. Al onze producten bestaan uit combinaties van
bestaande technieken welke juist door deze combinaties voor optimale werking zorgen. Het
verbeteren van de levenskwaliteit en zelfs het redden van mensenlevens is onze primaire drijfveer. Door middel van onze
innovatieve technieken gaat onze ideologie hand in hand met sterke praktische en economische voordelen voor de gebruiker.
Naast verkoop van eigen producten doet VFA aan advisering, metingen en inspectie, onderhoud en samenwerking met diverse
partners. Onze mensen zijn regelmatig spreker op luchtkwaliteit gerelateerde
symposia en kennisdagen. Verder worden we regelmatig gepubliceerd in bladen zoals Delft Integraal, Technisch Weekblad,
Gebouw Beheer en hebben we verschillende Innovatie Prijzen binnen gehaald.Plot is een jong Amsterdams bedrijf in de new media. We hebben een platform ontwikkeld voor location based matches en
zullen deze in februari lanceren voor iOS. Ons concept wordt toegelicht in ons filmpje op de website (www.plot-app.com).
We zijn momenteel met veel potentiele launching customers in gesprek en zijn reeds de eerste koppelingen aan het leggen met
de databases van launching customers. Doel is om zo snel mogelijk een breed scala aan location based matches aan te kunnen
bieden aan onze gebruikers.
Momenteel bestaat Plot uit 7 werknemers; 2 developers, een UX-specialiste, 2 communicatiemedewerkers en 2 partners
(verantwoordelijke voor business/marketing/sales).


BVA bond van adverteerders is de enige belangenvereniging van adverterend Nederland. BVA heeft als doel: het
bevorderen en bewaken van vrijheid van verantwoorde commerciële communicatie, het vergroten van de
communicatie effectiviteit van haar leden en het samenbrengen van leden. BVA leden vertegenwoordigen samen 3
van de ruim 5 miljard euro die jaarlijks in communicatie wordt geïnvesteerd.
Ernst Abbing Communicatie
is al ruim 15 jaar actief op het gebied van concept- en strategieontwikkeling en advies m.b.t. in- en externe
communicatie voor bedrijven en non-profit organisaties. Veruit de meeste opdrachten zijn projectmatig opgezet en
worden uitgevoerd door een team van specialisten dat op maat is samengesteld. Ernst Abbing Communicatie is
vanaf 1 januari 2012 gevestigd aan de Herengracht 247 in Amsterdam.
http://webperformance.info/page_mission.html
Uitgebreidere omschrijving van de opdracht
Wij gaan 2 interactieve applicaties bouwen, komende semester. Voor beide projecten zouden wij graag een student / afstudeerder kunnen
inzetten, ons team.

1. een mobiele applicatie voor consumenten; een eerste versie is al zichtbaar op m.goedewaar.nl; maar daar moeten nog een heel aantal
functies bijkomen, die lijst extra functies hebben we al opgesteld.

2. een desktop wizard voor bedrijven om aan de achterkant hun organisatie-info in te vullen (waarmee we dan, na checks van experts, de
consmenten voorkant 'vullen'). De content vragen we nu nog op middels bijgevoegde excelsheet (de lege sheet die wij hebben gestuurd naar
Esprit zodat zij die konden invullen). Maar dat moet natuurlijk online kunnen, per bedrijf met meerdere collega's onderling, maar wel
afgeschermd voor concurrenten.

Beide projecten betreffen een client-applicatie die draait op een server-side waar de database staat; dit deel valt buiten het afstuderen; onze
ICT afdeling zorgt zelf voor deze back-end.
Stichting Robodock is op zoek naar een student die een cross-mediale strategie kan ontwikkelen voor de crowdfunding campagne van het
Robodock festival ¨Robonights; From Dusk till Dawn¨ op 6, 7 en 8 juni 2012. Het moet een stoere en spraakmakende campagne worden die
inhoudelijk een geheel vormt met het thema van het festival (reis naar de onderwereld) en recht doet aan het karakter van Robodock.
Kernwoorden hierbij zijn: ruig, vurig, esthetisch, interactief, speels, rebels, opwindend, mysterieus en underground. Robodock is doorspeend
met DIY-mentaliteit, serendipiteit en de ¨grassroots¨ aanpak die typisch zijn voor de kraakscene en goed passen bij de crowdfunding
mentaliteit. Het wordt in Amsterdam en Nederland steeds moeilijker om een feest van dit kaliber te organiseren; het mogelijk maken van dit
festival middels donaties is in deze tijd welhaast een politieke daad geworden.

Deze opdracht biedt de volgende uitdagingen:
(a) fondsen werven op een originele en innovatieve manier die via de robodock bezoeker een groter publiek bereiken. De campagne maakt
tegelijkertijd promotie voor festival en geeft impliciet een politieke en culturele boodschap af.
(b) niet zozeer ¨veel¨ als wel ¨het goede¨ publiek trekken met de juiste spirit: avontuurlijk, open en cultureel & politiek bewust. Kwaliteit
over kwantiteit. Het is de bedoeling dat er een buzz geschapen wordt die niet alleen inhoudelijk een geheel vormt met het festival, maar
bovenal mensen prikkelt door haar gedurfdheid en originaliteit. Hierbij denken we vooral aan ontregelende acties a la Banksy, naast en
misschien wel in plaats van de meer geijkte pleasers en teasers zoals prijsvragen, flyers, e.d.
(c) een goede link en integratie tussen de campagne en de robodock website, social media en guerilla marketing.

Concreet verwachten we volgende producten c.q. resultaten:
- ontwikkeling van een crossmediale strategie met bovenstaande eigenschappen en doelstellingen.
- ontwikkeling van een aantrekkelijk donatieconcept. (bijv. door de deelnemende kunstenaars online te presenteren, een spel in het doneren
te integreren, een prikkelende tegenpresentatie te bedenken, enz.)
- een succesvolle link tussen de crowdfunding campagne en social media, guerilla marketing en website
- evt. het maken een onsite donatie-installatie op het festival zelf (bijv. een wishing well, e.d.).
- concreet ontwerp van een originele visuele interface voor de donatiepagina (men denke aan een online gokkast die de spot drijft met de
overheid als ¨Holland Casino¨)
- zorg dragen voor een succesvolle verloop van de campagne samen met het Management Team
Voor de klanten van Rhinocreations hebben wij op dit moment een zeer verouderd klanten-systeem. In 2012 willen wij een volledig nieuw
systeem ontwikkelen waar klanten volledig interactief onze deployments kunnen zien.
Het klanten systeem wordt in deze fases ontwikkeld :
- Onderzoek naar huidig systeem, wat mist er? Wat kan er anders?
- Ontwikkeling concept en functioneel ontwerp
- Ontwikkeling UID / wireframes
- Technisch Ontwerp
- Development
- Testen / verbeteren

Voor deze applicatie zoeken wij een developer die deze applicatie wilt ontwikkelen, de rest van de fases zal hij/zij ook helemaal voltooien,
maar dit zal in samenwerking gaan met onze interactie ontwerper / concept afdeling.

De applicatie zal volledig in de nieuwste technologie worden gebouwd en hoeft niet cross-browser te zijn. Dit betekent dat er volledig
gebruik gemaakt kan worden van HTML5 / CSS3, denk hierbij aan drag/ drop file upload en alle interactie via AJAX.

Wat moet de applicatie allemaal kunnen :
- Klanten gebaseerd login systeem
- Klant / project afhankelijk dashboard waar project deployments staan (oplevering van bijvoorbeeld designs / documenten)
- Admin interface voor Rhinocreations account managers, icm met inline content management systeem, dus editen op de pagina zelf en een
DragDrop Fileupload systeem
- Een anoniem deployment systeem, voor bijvoorbeeld opleveringen aan mediabureaus (WeTransfer nabouwen in onze eigen omgeving)
Social Media Expert Test

Omschrijving; Binnen facebook (eventueel Linkedin) log je in. Je kan dan over een aantal onderwerpen vragen beantwoorden. Per onderwerp
waar je de vragen goed van beantwoord kun je een expert batch verdienen.
Er moet de mogelijkheid zijn om;
 B
•	 atches toe te voegen.
oFacebook Expert Batch
oSocial Media Intranet Expert Batch
oLinkedin Expert Batch
oTwitter Expert Batch
oSocial Strategie Expert Batch
oSocial Commerce Expert Batch
 R
•	 ankinglijst
 G
•	 oede usability en uitleg is belangrijk
 V
•	erschillende vormen van vragen stellen.
 M
•	 ensen moeten geactiveerd worden om nieuwe batches te halen.
 V
•	 ragen mogen niet voorspelbaar zijn (meerdere vragen die willekeurig uit een database worden geselecteerd)
•	
Bekeken moet worden de mogelijkheid om dit te koppelen aan een webinar en een geplande tijd om de test te doen.
maart/april 2012 gaan we ons eigen crowdfunding software (SaaS) lanceren waarmee onze klanten relatief eenvoudig een crowdfunding
platform of project mee op kunnen starten.

Wij zoeken een afstudeerder die ons kan helpen vanaf januari/februari om de visuele identiteit hiervoor uit te werken, hands-on te werken
aan de (online) communicatie strategie en hierover ook al voor de lancering ruchtbaarheid aan te geven. Enkele ideeen hiervoor zijn
infographics over de crowdfunding markt (data en kennis is ruim aanwezig) en animaties.

Het eindresultaat zal een visuele identiteit voor het product en marketingmateriaal zoals infographics en animaties en hands-on marketing
ondersteuning tijdens en na de lancering.

Wanneer 1 persoon dit gaat doen, dan zal het visual design en animatie onderdeel de doorslag geven.

We hebben al genoeg onderzoeken laten uitvoeren en zelf gedaan. We zijn niet op zoek naar studenten die een dik onderzoeksrapport willen
schrijven, maar naar personen die deel willen uitmaken van de lancering van een nieuwe online dienst die de potentie heeft om een zeer
grote markt te veroveren.


Diverse opdrachten beschikbaar.
van iPhone/ Android app concept (realisatie) tot intearctieve omgevingen voor doelgroep communicatie. Eveneens social media widgets en
applicaties. Concreter gezegd: Het ontwikkelen van een App waarmee het plaatsen van aanbiedingen op veilingsites eenvoudiger wordt
gemaakt.
Deze moet ontwikkeld worden maar ook een " comercieel" plan etct.

Andere is meer gericht op het EK
Een speciale App waar mensen hun " Goal" moment mee kunnen vast leggen, deze moet ook ontwikkeld worden en commercieel plan voor
komen.

TDC Lighthouse wil leidend zijn in Social Business. Wij willen kennis verzamelen, gebruiken en beschikbaar stellen. De student vragen wij
onderzoek te doen om het landschap in kaart te brengen (welke bureau's specialiseren zich ook op dit gebied, welke online tools zijn
beschikbaar, wat zijn de voordelen voor organisaties - in cijfers, welke kansen zijn er maar ook welke risico's... et cetera). De student wordt
o.a. in contact gebracht met enkele van onze klanten en prospects om via interviews te achterhalen waar men naar op zoek is en waar men
vastloopt, wat er al loopt, welke tools gebruikt worden en wat men in de toekomst verwacht van social business voor de eigen organisatie.
Het resultaat van de opdracht is een rapportage voor intern gebruik (strategisch) en een whitepaper voor het beschikbaar stellen aan de
markt (online marketing).
Het doel van de stichting in Nederland is fondsen werven en naamsbekendheid en betrokkenheid grote publiek vergroten. Rond april dit jaar
zal gratis een nieuwe website worden gemaakt door het bedrijf ICT4free - nieuw fotomateriaal zal vanuit Kenia tegen die tijd worden
geleverd. Een site alleen is echter niet voldoende.

Waar zou een student ondersteuning kunnen bieden? Waarschijnlijk is een algemene vraag als onderstaand te vaag? :
Het bedenken van (crossmediale) campagnes en het meedenken / advies geven m.b.t. de strategische online promotie met als doel het
bereiken van een groter publiek en het verwerven van meer fondsen.

Als de vraag duidelijker omschreven wordt zal ook onderstaande vragen beter ingevuld kunnen worden! Nu heb ik slechts enkele aangekruist
omdat inzenden anders niet mogelijk is.
I-Company heeft zeker mogelijkheden voor studenten van de interactive media. Wij zijn een hands-on bedrijf, waar studenten naast een
onderzoek ruimte krijgen om te bouwen en ontwerpen, wij hebben de onderstaande stage projecten reeds gedefinieerd, maar er is zeker
ruimte voor maatwerk of eigen inbreng. Daarnaast geven wij er de voorkeur aan dat de studenten bij ons op locatie komen, zodat zij een
onderdeel van het team kunnen worden.

ONDERWERPEN:
Projectmanagement
Als Project manager Beheer werk je mee aan het actueel houden van klantomgevingen door het coördineren van wijzigingen en door pro-
actief voorstellen te doen voor verbetering van de websites. Daarnaast deel je actief je kennis door deel te nemen aan brainstorms, over je
vorderingen te schrijven in de wiki en door het geven van een (eind)presentatie

New Media Researcher
Naast websites worden andere kanalen als facebook, google+, twitter, etc. steeds belangrijker, zeker in combinatie met analytics. Deze
nieuwe media hebben tal van technologische implicaties en randvoorwaarden.
Als New Media Researcher breng je deze nieuwe kanalen in kaart en bouw je een of meerdere prototypes. Daarnaast deel je actief je kennis
door deel te nemen aan brainstorms, over je vorderingen te schrijven in de wiki en door het geven van een(eind)presentatie.

HTML5
Breng de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van html5 in de praktijk in beeld. Onderzoek integratiemogelijkheden
met Visual Studio en hetASP.NET framework. Kijk tevens naar standaard oplossingen of frameworks die op de markt zijn voor HTML5 tools en
breng hun voor- en nadelen in beeld.

Testing
Breng het ontwikkeltraject van projecten bij Frontend in kaart en stel aan de hand hiervan een standaard test routine op die als doel heeft de
kwaliteit van opgeleverd werk te verbeteren. In de testroutine dient bijv. browsercompatibiliteit opgenomen te zijn maar ook dient met
zaken als mobile en performance van clientsite scripts rekening gehouden te worden en moeten er tools aangeboden worden om dit ook te
valideren.

Mobile development
Onderzoek de mogelijkheden om vanuit onze huidige organisatie, met kennis van ASP.NET framework, de vertaalslag te maken naar Mobile
development. Wat zijn de tools die op de markt zijn, hoe onderscheiden deze zich tov elkaar en zijn er ook tools die de diverse mobile
platforms in 1x ondersteunen of zijn er aparte ontwikkeltrajecten per mobile platform vereist?

Google
* ontwikkelen van een mobiele applicatie, waarop de radioprogramma's zijn te beluisteren. Luisteraars kunnen via de app direct reageren op
de chatbox.
* ontsluiten van het magazine voor e-readers met betaalfunctionaliteit.
* toevoegen interactieve elementen (chatbox, user generated content) aan website.
Geintegreerde webshop voor Gonzo (circus)

Gonzo (circus) verkoopt oude edities, abonnementen en t-shirts via de webshop https://shop.gonzocircus.com. Deze webshop is verouderd
(technisch, vorm, betaalmogelijkheden) en niet geïntegreerd in de website www.gonzocircus.com. Bovendien worden nieuwe items
nauwelijks gecommuniceerd via de (bestaande) communicatiekanalen. Ten slotte ontbreekt de mogelijkheid om muziek die besproken wordt
in het blad of op de website ook te koop aan te bieden.

Doel/Eindresultaat
Een nieuwe aantrekkelijk vormgegeven en geïntegreerde webshop (www.gonzocircus.com/shop) die gekoppeld is aan de content van de
website (bv. bij elk artikel of aankondiging een link naar een editie waarin meer staat over de artiest of naar een achterliggende shop om de
muziek te kopen) waarbij de shop ook via mobiele applicaties te gebruiken is, de (nieuwe) content in de webshop optimaal wordt
gecommuniceerd, ervoor gezorgd wordt dat de conversiegraad naar abonnementen wordt verhoogd en ervoor zorgen dat bezoekers en
lezers meer actief oude edities en andere items in de shop aanbevelen aan hun vrienden en/of gepersonaliseerde aanbiedingen aan de
lezers doen.

Hoe?

1. Onderzoeken van de verschillende open source mogelijkheden voor webshops (met name op het gebied van integratie met de content)
2. In samenwerking met de coördinator de mogelijkheid met bestaande muziekshops (bv. Boomkat) onderzoeken
3. In samenwerking met de vormgeefster en webmaster een plan voor de technische uitwerking en de visuele communicatie maken
4. Installeren en aanpassen van webshop (php) en bijhorende databases (sql) en afstemmen met de vormgeving (kennis van html of html5)

Uitdagingen

1. Snel en grondig onderzoek van de mogelijkheden zowel inzake techniek als commercieel (white label shop/communicatie)
2. Komen tot een optimale presentatie van alle informatie
3. Samenwerken in team met coördinator, vormgeving en webmaster
4. Technische implementatie en samenvoegen van verschillende databases onder supervisie van webmaster
5. Doelgericht afwegen van keuzes inzake online marketing en communicatie in samenspraak met coördinator
Wij zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van een revolutionair muziek framework dat de fundering van de
liberalisering van de muziekindustrie zal vormen.

Het gaat om een social media platform met daaronder een drietal distributie platforms die een makkelijkere, transparantere en eerlijkere
methode moeten bieden aan 1. de artiest, 2. de consument en 3. het bedrijfsleven.

Kort samengevat, een innovatief platform dat een oplossing biedt voor een groot maatschappelijk probleem dat ons nu al sinds de
introductie van de mp3 bezig houdt.

De uitdaging ligt hem vooral in het eindresultaat, er is een planning om op 4 juli 2012 live te gaan met het platform. Er bestaat al een core
engine die moet worden uitgebreid. Kennis van php en het zend framework zijn een pré.
Daarnaast moeten er een aantal mobile apps worden ontwikkeld die minimaal Android, iPhone en Blackberry moeten ondersteunen.

Wij starten 2de 3de week januari 2012 met ontwikkelen.


Graag wil ik een (iphone) game/ap ontwikkelen met de strategie van Colonisten van Catan maar met het concept van expeditie robinson.
De uitdagings is: Hoe geven we het spel iets meer diepgang/opties dan bij de Colonisten van Catan iphone Game. En hoe maken we het
expeditie robinson concept gebruiksvriendelijk, kleurrijk creatief, spannend en toch nog origineel (fris)
Het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van een systeem voor projectadminstratie, werkplanning, tijdregistratie en facturatie in de
Cloud. De opdracht omvat ontwerp van de applicatie, ontwerp van de interface, onderzoek naar de juiste technische middelen, bouw van de
applicatie en oplevering van een werkende versie.
Ik ben een jaar bezig met het ontwikkelen van een systeem om consumenten online zelf meubels te laten ontwerpen. Deze meubels zijn
'parametrisch' opgezet. Hierdoor kan de productie van elk meubel grotendeels worden geautomatiseerd met een computergestuurde (CNC)
freesmachine. Zo ontstaat er een systeem waarin de consument zelf exact op maat meubels kan ontwerpen die zeer snel snel, accuraat en
redelijk voordelig geproduceerd kunnen worden.

1: Hoe kan de interactie van de interface geoptimaliseerd worden.
2: Hoe kan dit concept met behulp van de sociale in de markt gezet worden.
3: De interface is nu geschreven met Flash van Adobe en onbereikbaar voor de iPad/iPhone. Hoe kan de mobiele markt toch bediend
worden.We hebben ideeën liggen om enkele mobiele app's/websites te ontwikkelen, de concepten zelf kan ik momenteel inhoudelijk niet op ingaan
ivm non disclosure. Wat we wel kunnen vertellen is dat het geheel in lijn ligt met onze overige projecten die in onze portfolio te zien zijn. Dus
alle aandacht voor de eindgebruiker,engagement design, gamification, experience design, etc.

In een persoonlijk geprek kunnen we de ideeën nader toelichten.
Verbeterdebuurt is een platform en is zondoende op meerdere kanalen aanwezig: Widgets, sites en mobiel. Wij hebben nu mobiele apps,
maar willen die meer duurzaam gaan neerzetten. DWZ: We hebben behoefte aan een strategie tussen web en mobiel, willen toe naar een
eenduidig interactiemodel over alle kanalen en moeten nadenken over een duurzaam ontwikkelingsmodel (onderhoud en uitbreiding).

Een mogelijke oplossingsrichting hierbij zou bijvoorbeeld het meer toegankelijk maken van de website zijn, ook voor mobiele devices. Maar
ook marketing en uitwerking van de mobiele kanalen hoort tot de mogelijkheden.
Woningcorporaties leveren steeds meer en meer diensten bij een woning en de woning wordt steeds meer 'connected' en slimmer.
Onderdeel van onze woning zal straks een tablet-app en smartphone-app zijn waarmee we inzicht hebben in onze woning (hoeveel energie
heb je verbruikt, wat is de staat van het onderhoud) en we keuzes kunnen maken. En ook met andere bewoners in contact kunnen komen,
tot bijvoorbeeld een mogelijkheid hebben gereedschap van elkaar te lenen. Etc.

Voor de woningcorporatie levert de data over het gedrag inzichten op over de huurder en kan advies worden gegeven over wooncarriere.

Bij het ontwerpen van deze app komen ontwerpvraagstukken naar voren als hoeveel persoonlijke gegevens een gebruiker wil delen met het
woonsysteeem, en hoe het gebruik van de app gestimuleerd wordt. Visualisatie van data is een belangrijk onderdeel.

Doel van de opdracht is een demo van de app te maken die mogelijk daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd. De innovatiemanager van
de woningcorporatie zal ook bij het project betrokken zijn.Verschillende opties: graag contact met opleiding om vraagstelling helderder te kunnen formuleren.
De backend van het platform is gebouwd in Scala en is vrijwel gereed. Momenteel wordt de frontend voor iOS ontworpen en gebouwd. Wij
zouden ons platform echter ook beschikbaar willen maken voor Android gebruikers. De opdracht is dan ook om voor onze functionaliteit een
Android-frontend te ontwikkelen met een goede native look&feel.

Wij verspreiden niet graag het volledige ontwerp van het platform waardoor we hier niet in kunnen gaan op de details. In een onderlinge
afspraak kunnen we het ontwerp uiteraard wel tonen en toelichten.
Huidige situatie digitale kanalen BVA

De digitale kanalen van BVA bond van adverteerders zijn aan een opfrisbeurt toe. Vooral de site: De navigatie is erg gelaagd.
Dus vinden gebruikers vaak niet de informatie die ze nodig hebben. Het moet voor de bezoeker aan www.bva.nl in één klap
duidelijk zijn wat BVA doet en wat hij allemaal op de site kan vinden. Daarbij moet de uitstraling van de site wat meer van nu
zijn.

Andere digitale middelen van BVA: e-zine (veel gebruikt), twitter account (redelijk gebruikt), linked-in Group van leden (mag
groter), Youtube kanaal (voor doorlinken naar videoregistraties) en facebook pagina (nauwelijks ontwikkeld)

Opdracht omshrijving in 3 fasen:

- Maak een (probleem) analyse van de navigatie tbv usability op www.bva.nl en doe een voorstel hoe het beter kan. Betrek
hierbij de andere digitale kanalen
- Voorstel en uitwerking redesign van templates www.bva.nl en BVA nieuwsbrief
- Doorvertalen nieuw design op social media sites van BVA: facebook, twitter en youtube.

Uitdagingen
- Het cms voldoet, design en navigatie echter niet. Dus met zo weinig mogelijk aanpassingen achterkant een mooie voorkant
opleveren
- Integratie uitstraling digitale communicatiekanalen
Er is in elk bedrijf en in elke organisatie heel veel kennis aanwezig over uiteenlopende zaken. Zodra zich complexe
vraagstukken of problemen voordoen is het van groot belang dat deze kennis vanuit verschillende disciplines snel en
overzichtelijk ter beschikking komt. Zodanig dat er slimme oplossingen en verstandige besluiten genomen kunnen worden.

Diverse methoden worden nu met wisselend succes ingezet om deze bundeling van kennis te realiseren. Ik ben ervan
overtuigd dat we met de huidige interactieve technieken een grote verbetering kunnen realiseren.

Opdracht
• Maken van een projectplan.
• Onderzoek doen naar reeds bestaande interactieve technieken die aansluiten of overlap vertonen met technieken die voor
deze opdracht gebruikt (kunnen) worden.
• Verbeteren en verfijnen van het reeds aanwezige functionele ontwerp.
• Ontwikkelen van een intuïtieve interface, zodanig dat gebruikers/deelnemers zonder bijzondere uitleg direct met de
methode/het systeem aan de slag kunnen.
• Ontwerpen van een eigentijdse en attractieve schermlay-out.
• Testen van het systeem en de methode (mede d.m.v. usability door gebruikerspanel).
• Ontwikkelen van een marketingplan om het systeem bekendheid te geven (additioneel).
• Verzorgen van een toegankelijke en transparante documentatie van het systeem met het oog op onderhoud en verbetering.

1. Bouw een topsportwebsite van internationale allure, waarin de kennis en ervaring van een gouden topsportcoach in de
business (bedrijven en organisaties) tot duurzame prestaties leidt.
2. Bedenk vooraf een internetstrategie en ‘nieuwe media’ communicatieconcepten die absoluut ‘winnend’ zijn, waarbij de
website als marketingtool dient.
3. ‘Turn key’- project: voer de strategie concreet uit: van Ambitie via Plan naar Prestaties
De afstudeeropdracht voor de student(en) Communication & Multimedia Design voor de komende 5 maanden is gerust
uitdagend. De Olympische Spelen staan voor de deur en in september 2012 moet dit project ‘up and running zijn’. Zichtbaar op
het web (met de coach als naamgever) en met een doordachte internetstrategie, waarbij volop de nieuwe media en de
communicatieconcepten tot bloei komen. En leidend tot inspirerende workshops, lezingen, debatten, discussies en opdrachten
om te gaan bouwen aan de prestatiecultuur in bedrijven, geïnspireerd door ‘olympische topsport prestaties’.

Deze opdracht is prima passend in wat jullie CMD-opleiding omschrijft als goede afstudeerprojecten. Goede
afstudeerprojecten zijn opdrachten waarbij een werkend genetwerkt interactief product voor een vooraf bepaalde doelgroep
wordt ontwikkeld. “BO” ‘CC’ en ‘TDI’ aspecten komen in dit project in ruime mate voor. Over de ‘look and feel’ van de website
is nagedacht. Een werkbezoek aan Engeland behoort tot de mogelijkheden.

Van cruciaal belang is een doordachte internetstrategie en originele communicatieconcepten, die leiden tot een duurzaam
presterende website. Dus strategie boven techniek.
Als bedrijf dat workshops, lezingen, debatten en discussies gaat organiseren voor het bedrijfsleven willen we natuurlijk winnen
van de concurrentie. Vragen die we jullie voorleggen zijn:

Hoe kunnen we meer bezoekers trekken dan de concurrenten?
Hoe realiseren we hogere conversies op de website?
Contactpersoon  Emailadres contactpersoon   Specialisme contactpersoon
eelco fortuijn  eelco.fortuijn@goedewaar.nl  project management, ict strategie. in
                        ons team zitten ook software
                        developers, interaction designers,
                        social media experts, etc.
Erika Sprey  mellowdeedee@gmail.com  Ontwikkelen van creatieve concepten,
                    fondsenwerven, productie,
                    programmering en dramaturgie van
                    evenementen, communicatie en
                    marketing, strategie.
Joep Rongen  joep@rhinocreations.com  Technisch Projectleider
Mark Damman  m.damman@d-tail.com    Social Media/ strategie / ondernemer
Ronald Kleverlaan    r.kleverlaan@webclusive.com     Expert op het gebied van
                               crowdfunding. Oa oprichter
                               Roundtable Crowdfunding (waar alle
                               initiatieven in Nederland bij zijn
                               aangesloten), spreker over
                               crowdfunding
                               (http://www.slideshare.net/kleverlaan
                               ) en blogger op Frankwatching
                               (http://www.frankwatching.com/archi
                               ve/author/ronald-kleverlaan/)

                               Daarnaast ervaren ondernemer,
                               meerdere bedrijven gestart in
                               Nederland, Brazilie en Maleisie en
                               sinds 5 jaar voorvechter van hogere
                               professionaliteit van de
                               internetbranche.
allain silbernberg   allain@bitethelemon.nl        - Strategie
                               - Conecpt ontwikkeling
                               - Projectmanagement
                               - accountmanagement
                               - Marketing/ communicatie
Marcel Schuitevoerder  m.schuitevoerder@tdclighthouse.com  interactieve communicatie, online
                               media, projectmanagement,
                               procesmanagement, concept, design,
                               implementatie, p&l management,
                               operationeel management.
Marjolijn Gischler  m.gischler@friendsforlife.nl  Ik werk als fondsenwerver/
                          accountmanager en ben naast bestuur
                          de enige die werkzaam is voor de
                          stichting. Ik ben verantwoordelijk voor
                          alle koude acquisitie, benaderen van
                          bedrijven/ fondsen/ particulieren,
                          bedenken van acties, website, pr,
                          communicatie enz. om fondsen te
                          werven.

                          - achtergrond o.a. 7 jaar
                          loopbaanadviseur
Jonathan voor de Poorte j.voordepoorte@i-company.nl  interaction/front-end designer en
                           teamleider front-end designers
Hong Tong Wu     hongtong@crtv.nl        journalistiek
Mevr. R.M.J.  info@gonzocircus.com      Contactpersoon/coordinator:
Timmermans                   projectmanagement, begeleiding van
                        studenten, php, html, ervaring met
                        implementeren en aanpassen huidige
                        shop, kennis van wat de organisatie
                        behoeft inzake communicatie en
                        eindproduct

                        Webmaster: php, mysql, html, java,
                        ajax, ssl

                        Vormgeefster: html, visuele
                        communicatie
Jair Römer   jair.romer@sonogence.com    - In depth markt kennis van de
                        muziekindustrie;
                        - Design;
                        - Marketing en communicatie skills;
                        - technische kennis.
Feurion Banel  Feurion@boywondermedial.nl Of  Ik ben ondernemer met een team van
        Feurion.m.banel@kpn.com     2 webdesigner. Mijn specialisatie is
                        online marketing.
Willem Buising  buising@grip.nl          eBusiness consultancy, UX
                           deskunidgheid
Eric Lugtigheid  info@lugtigheid.nl         Ik ben opgegeleid op de
                           kunstacademie Utrecht, afd. Beeld -en
                           Mediatechnologie.
                           Ik ontwerp in 3D, kan programmeren,
                           heb groot inzicht in (digitale) techniek.
CB kromme     christian@artificialindustry.com  Engagement design
Stijn van Balen  stijn@verbeterdebuurt.nl      De contactpersoon is een
                           produktontwikkelaar en bemoeit zich
                           met de vorm, communicatie en
                           realisatie van het project. Heeft ook
                           specialistische kennis in huis over PHP,
                           JavaScript, WordPress, Photoshop en
                           Ubuntu.
Iskander Smit  iskander@info.nl       achtergrond in design, werkzaam als
                       strategy director, daarnaast
                       verantwoordelijk voor info.nl/labs
Eliane Khoury  e.khoury@vfatechnology.com  Marketing, ondernemen,
                       creativiteit/innovativiteit
Paul Everts   paul@plotprojects.com    Binnen Plot is veel ervaring met het
                       ontwerpen en bouwen van websites
                       en applicaties. Daarnaast is er veel
                       ervaring op het gebied van agile
                       projectmanagement, communicatie en
                       (online) strategie.
Linda Hell   linda.hell@bva.nl      Onderhoud en redactie website en
                       e-zine via content management
                       systeem. Aansturen technisch
                       bureau. Nieuws en content
                       doorsluizen naar social media
Ernst Abbing  info@ernstabbing.nl
Michiel Bloem  michiel@webperformance.info
Website      Tags
www.goedewaar.nl  Idee ontwikkeling, Communicatie,
          Interaction Design, Visual
          Interface Design, Techniek /
          programmeren, Content, Usability
          / gebruikersonderzoek / testen,
          Social Media, Mobiele media
www.robodock.org  Strategie, Online marketing, Idee
          ontwikkeling, Communicatie,
          Interaction Design, Visual
          Interface Design, Techniek /
          programmeren, Content, Social
          Media, Public spaces
www.rhinocreations.com  Idee ontwikkeling, Interaction
             Design, Techniek / programmeren,
             Usability / gebruikersonderzoek /
             testen, Mobiele media
www.d-tail.com      Interaction Design, Visual
             Interface Design, Techniek /
             programmeren, Content, Social
             Media
www.webclusive.com   Strategie, Online marketing,
            Communicatie, Interaction Design,
            Visual Interface Design, Content,
            Usability / gebruikersonderzoek /
            testen, Social Media
www.bitethelemon.nl   Strategie, Online marketing,
            Communicatie, Interaction Design,
            Visual Interface Design, Techniek /
            programmeren, Informatie
            architectuur, Social Media,
            Mobiele media, Public spaces
www.tdclighthouse.com  Strategie, Online marketing,
            Communicatie, Marktonderzoek,
            Social Media
www.friendsforlife.nl  Strategie, Online marketing, Idee
            ontwikkeling, Communicatie
www.i-company.nl   Online marketing, Interaction
           Design, Techniek / programmeren,
           Content, Informatie architectuur,
           Usability / gebruikersonderzoek /
           testen, Marktonderzoek, Social
           Media, Mobiele media
http://www.crtv.nl  Interaction Design, Mobiele media
www.gonzocircus.com     Online marketing, Communicatie,
              Visual Interface Design, Techniek /
              programmeren, Informatie
              architectuur, Social Media,
              Mobiele media
www.robinhoodsofsound.com  Strategie, Idee ontwikkeling,
              Interaction Design, Visual
              Interface Design, Techniek /
              programmeren, Content,
              Informatie architectuur, Usability /
              gebruikersonderzoek / testen,
              Marktonderzoek, Social Media,
              Mobiele media
www.boywondermedia.nl    Strategie, Idee ontwikkeling,
              Interaction Design, Visual
              Interface Design, Techniek /
              programmeren
www.grip.nl         Communicatie, Interaction Design,
               Visual Interface Design, Techniek /
               programmeren, Informatie
               architectuur, Usability /
               gebruikersonderzoek / testen,
               Mobiele media
www.studioxyz.eu       Strategie, Online marketing,
               Communicatie, Interaction Design,
               Visual Interface Design, Techniek /
               programmeren, Informatie
               architectuur, Marktonderzoek,
               Social Media, Mobiele media
www.artificialindustry.com  Techniek / programmeren,
               Usability / gebruikersonderzoek /
               testen, Mobiele media
www.verbeterdebuurt.nl    Idee ontwikkeling, Interaction
               Design, Visual Interface Design,
               Techniek / programmeren,
               Usability / gebruikersonderzoek /
               testen, Mobiele media
http://info.nl     Idee ontwikkeling, Interaction
            Design, Visual Interface Design,
            Techniek / programmeren,
            Content, Usability /
            gebruikersonderzoek / testen,
            Mobiele media, Public spaces
www.vfatechnology.com  Strategie, Online marketing, Idee
            ontwikkeling, Visual Interface
            Design, Marktonderzoek, Social
            Media
www.plot-app.com    Strategie, Idee ontwikkeling,
            Interaction Design, Visual
            Interface Design, Techniek /
            programmeren, Usability /
            gebruikersonderzoek / testen,
            Social Media, Mobiele media
http://www.bva.nl    Strategie, Communicatie,
            Interaction Design, Visual
            Interface Design, Informatie
            architectuur, Usability /
            gebruikersonderzoek / testen,
            Social Media
www.webperformance.info
Aanwezig op bedrijvenmarkt
Dinsdag 24 januari tussen 18.30 - 20.00 uur
Maandag 23 januari tussen 16.00 - 18.00 uur
Maandag 23 januari tussen 18.00 - 20.00 uur
Kunnen niet aanwezig zijn op de markt. Indien
interesse kun je via de mail contact opnemen.
Maandag 23 januari tussen 16.00 - 17.00 uur
Dinsdag 24 januari tussen 16.00 - 18.00 uur
Dinsdag 24 januari tussen 16.00 - 17.00 uur
Maandag 23 januari tussen 18.00 - 20.00 uur
Dinsdag 24 januari tussen 17.00 - 18.00 uur
Kunnen niet aanwezig zijn op de markt. Indien
interesse kun je via de mail contact opnemen.
Maandag 23 januari tussen 18.00 - 20.00 uur
Maandag 23 januari tussen 16.00 - 18.00 uur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/31/2013
language:Dutch
pages:66