Tận dụng webcam làm camera giám by tranhong131982

VIEWS: 7 PAGES: 3

More Info
									     Tận dụng webcam làm camera giám
                  sát

Không cần phải sắm camera giám sát đắt tiền, bạn có thể tận dụng chiếc

webcam sẵn có để theo dõi một không gian nhất định, kèm theo tính năng cảnh

báo khi có trộm.


Chuẩn                                  bị:
- Webcam: Bạn có thể sử dụng cùng lúc nhiều webcam để giám
sát.

- Máy tính: Nếu trong gia đình có nhiều máy tính cùng sử dụng
một đường mạng thì bạn có thể kết nối với nhau để giám sát cùng
lúc.

- Phần mềm miễn phí iSpy (phiên bản Client và Server): Tải về
tại đây; dung lượng 13,58 MB. Đồng thời, bạn cũng nên đăng ký
một tài khoản iSpy miễn phí tại đây, để đăng nhập trong quá
trình sử dụng, nhờ đó có thể xem lại các dữ liệu log khi cần.
Menu

> NewUser


> ! ogin


> I-Oígữtten Password
Tạo tài khoản iSpy miên phí.
- Loa máy tính: Nếu máy tính được kết nối với loa thì bạn có thể
sử dụng thêm tính năng phát âm thanh cảnh báo khi phát hiện có
trộm.
 __          r  r

- Điện thoại di động, kêt nôi Internet: Với một đường
truyền Internet, webcam có thể quay lại hình ảnh “nhìn thấy”
và tải lên YouTube cho bạn xem lại về sau. Hay với một số
điện thoại di động, bạn sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo tức
thời. Tuy nhiên, các tính năng này không miễn phí.


Lưu ý: Sau khi tải phần mềm iSpy về, bạn cài đặt như những
phần mềm thông dụng. Hoàn thành cài đặt, trên màn hình sẽ
xuất hiện biểu tượng iSpy để kích hoạt sử dụng.
Tuy nhiên, để bảo mật tốt hơn, tránh con mắt tò mò của mọi
người khỏi hệ thống giám sát đang hoạt động, các bạn nên
xóa biểu tượng này trên màn hình, kích hoạt sử dụng trực tiếp
từ thư mục cài đặt hoặc Start Menu, và thiết lập chế độ chạy
ngầm.

								
To top