Docstoc

Fehérjevizsgálatok szerepe az élelmiszerlánc

Document Sample
Fehérjevizsgálatok szerepe az élelmiszerlánc Powered By Docstoc
					    Fehérjevizsgálatok szerepe az élelmiszerlánc
         hatósági felügyelete során
       - biztonság, minőség, hamisítás-dr. Búza László
igazgató főállatorvos
MgSzHK ÉTbI
buzal@oai.hu

Összeállította: Juhász Ágnes; start programos munkatárs
MgSzHK ÉTbI, Monitoring és Módszertani Laboratórium
Közreműködtek:
Élelmiszer Analitika Nemzeti Referencia Laboratórium
Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium
Takarmány Létesítmény-felügyeleti Osztály
Élelmiszer, Élelmiszerlánc …
 Egyetértünk! Egyet értünk?
           ÉLELMISZER I.:


  Stratégiai termék =          mert a mindennapi életünk,
  létezésünk egyik – biológiai értelemben véve a legfontosabb -
  előfeltétele (előfeltételekről később)  Bizalmi termék – Információs asszimetria
  = mert minden, a fogyasztóhoz eljutott élelmiszer tétel utólagosan
  minden szóba jöhető, az adott fogyasztó szintjén fontos biztonsági
  komponensre nem vizsgálható

(egyszeri újságíró   46  millió  forintos  meghiúsult  vizsgálati
  megrendelése)
           ÉLELMISZER II.:

  Élelmiszer= Termék+(élelmiszerlánc)
  információ
    ami tartalmaz mindent a megtörtént, vagy a meg nem történt
    jogi, tárgyi és a humán előzményekről

  Fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas
  élelmiszer, helyett 
  Új fogalom!: További információig
  biztonságos (egyenlőre aggály mentes)
        ÉLELMISZERLÁNC I.:

  Az élelmiszerlánc legújabb
  megközelítése:
    az élelmiszer ellátáshoz kapcsolódó előállítás
    és forgalmazás valamennyi szakaszában
    érdekelt Vállalkozók,
    az Élelmiszerlánc- felügyeleti szervek (a
    hatóság és laboratóriumai)
    a Tudomány és az Oktatás
    valamint a Fogyasztók
  olyan speciális kapcsolata, amely tulajdonképpen egy mutualizmus
  (kölcsönösség), azaz   a résztvevők számára egyaránt előnyös,
  szereplők közti kapcsolat, amelyet a szimbiózis legmagasabb szintű
  szinonimájaként használnak.
       ÉLELMISZERLÁNC II:
  A Vállalkozói oldal magában foglalja:

  Elsődleges termelés – elsődleges termékek gyűjtése, tárolása
    - Növénytermesztés (betakarítás, tárolás)
    - (Élelmiszer, takarmány alapanyag)
    - Takarmány gyártás, forgalmazás
    - Állattenyésztés (tej, tojás, méz, hús)
    - Halászat
    - Vadászat
  Élelmiszer feldolgozás – pl. élelmiszer-, takarmányipar, vágóhidak
  Élelmiszer forgalomba hozatala – élelmiszer-,
  takarmánykereskedelem
    - Nemzetközi (export, import, tagállamok közötti)
    - Nemzeti Nagykereskedelem, kiskereskedelem
    - Vendéglátás, közétkeztetés
    - (Háztartásbeli élelmiszer-előállítás)
    - élelmiszervállalkozások részére szolgáltató vállalkozások
    (növényvédőszer, állatgyógyászati készítmény gyártók-
    forgalmazók, laboratóriumok, magánállatorvosok stb.)
Élelmiszerlánc III:
ÉLELMISZERLÁNC IV:
FRANCISCO VIRI, "THE FOOD CHAIN", WATERCOLOR, 65 X 95 CMS.,
2002
FOOD CHAIN – FOOD TRAIN
  BIZTONSÁG                    MINŐSÉG
  BSE, allergének              Megfelelő mennyiségű
különleges táplálkozási             Megfelelő minőségű
     célú                  Téteményképesség              élelmiszerlánc
              ÉLELMISZER
              TAKARMÁNY                HAMISÍTÁS
               fehérje - fehérje
             fehérje – nem fehérje
              fehérje - indikálásra
Így kezdődött?
         Kjeldahl-módszer
           A módszert a dán kémikus
           Johan Kjeldahl (1849-1900)
           dolgozta ki.
           A Koppenhágai Carlsberg
           Laboratórium vezetője.(1876-
           1900).
           Egy módszer a nitrogén
           százalékos mennyiségének
           mérésére szerves
           vegyületekben
Megfelelő „étrend” összeállításához ismernünk kell
a takarmányok, élelmiszerek fehérje tartalmát
  A fehérje vizsgálat több, mint 120 éve a nitrogén
  meghatározás alapon történik a Kjeldahl módszer szerint,
   különböző, tudományos kísérletekben meghatározott
    nitrogén fehérje átszámítási szorzók használatával

  A CEN a Kjeldahl módszert referencia módszernek
  nyilvánította

  A klasszikus technikát ma már széles körben kiváltották a
  korszerű automata vizsgáló eszközök, de a módszer elve a
  „kezdeteket” idézi
   Mit tudunk a fehérjékről?
               Az emberi test
                szárazanyag
              tartalmának több,
              mint 50 %-át adják
                           Az esszenciális
                            aminosavak
 Az élő szervezet
                           hiánya- fizikális,
   építőkövei                   mentális leromláshoz
                              vezet


               Fehérjék
                          Az aminosavak között
 Szénből, oxigénből,
                             mintegy 9 az
   hidrogénből,
                          esszenciális aminosav,
 nitrogénből esetleg
                          kb. 20 építi fel az emberi
  kénből állnak
                          szervezetet, de 150 félét
aminosavakat alkotnak
            Funkciója áttételesen az  találunk a természetben
             aminosav sorrendtől,
             valójában a térbeli
              szerkezettől függ
                     Fehérje               Elsőrendű       Másodrendű
               (komplett)       (inkomplett)


 Valamennyi esszenciális
    aminosavat
 megfelelő mennyiségben                     Egyes esszenciális
    tartalmazzák                      aminosavakban hiányosak
Egyedüli fehérjeforrásként                     Önmagukban
   is elegendőek                       elégtelen fehérjeforrások
 Állati eredetű fehérjék                   Zömében növényi fehérjék
Fehérje szükséglet, fehérje hiány
  A jóléti társadalmakban a túlzott fehérje
  fogyasztás jellemző
  Jellemző adat: 1,5 g/testtömeg kg/ nap/ fő
  Javasolt a 0,7-0,8 g/ testtömeg kg/fő
  A természet is óv a fehérje túladagolástól,
  az életünk meghatározó fejlődési
  szakaszában
    az anyatej fehérjetartalma csupán 1%
  Fehérje hiány:
    kialakulása nagyon ritka, mert az élő szervezet
    gazdaságosan bánik a fehérjékkel
    a bomló fehérjék aminosavait újra hasznosítja a szervezet
    a fehérjék építésére
  Kivételesen, energiahiányos étrend (zsír és szénhidrát mínusz)
  esetén a fehérjeraktárból az értékes aminosavak
  bekapcsolódhatnak az energia termelésbe, így hiány alakulhat ki
Az enzimek
  Az enzimek is fehérjék, és nem is a legegyszerűbb szerkezetű fehérje
  molekulák, amelyeket többnyire emésztést segítő bio-katalizátorként
  ismerünk

  A mikroorganizmusok által, irányított fermentáción alapuló
  enzimtechnológiák termékeit elterjedten használják a
  takarmányozásban

  Különösen nőtt a szerepük, amikor a haszonállatok takarmányában
  betiltották az állati eredetű alapanyagok felhasználását

  A főleg növényi eredetű, rostban gazdag sejtfal, a fehérjék, majd a
  fitin-P emésztésében szerepet játszó enzimek , a xylanázok,
  glukanázok, proteázok, valamint a fitáz használata igen elterjedt a
  kutatásokra alapozott, tudatos takarmányozásban.
Az enzimek vizsgálata
  Az enzimek vizsgálata leginkább nem a fehérje molekula, hanem a
  kifejtett aktivitás mérésén alapul
    Az enzimaktivitási értékeket (U/kg) leggyakrabban fotometriás módszerekkel
    lehet meghatározni

    A fotometriás reakciók során a megfelelő szubsztrát tartalmú pufferolt
    reakciótérben beállított hőmérsékleten lejátszódik a specifikus enzimreakció.
    A szubsztrát mennyiségének változását vagy közvetlenül lehet fotometrálni (pl:
    a NAD/NADH2 átalakulás UV-spektrumban mérhető), vagy valamilyen segédanyag,
    ami legtöbbször egy festék segítségével az átalakulás láthatóvá tehető.
    Az átalakulások mértékét jelző anyagok koncentrációja arányos a
    reakciósebességgel, azaz az enzimaktivitással.

  Természetesen lehetséges az enzimek direkt kimutatása is:
    Pl.: az MgSzHK ÉTbI Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratóriuma által
    kifejlesztett méz idegen eredetű invertáz enzim kimutatása (HPLC-FLD)
Nem minden az aminek látszik!
   Minőség – Biztonság - Hamisítás
        Élelmiszer


       Nem megfelelősség
Élelmiszer-biztonsági
            Élelmiszer-minőségi
  178/2002/EK
    Miért nem megfelelő az élelmiszer/takarmány?
                Nem megfelelősség oka


          Nem hamisítás            Hamisítás

  Nem szándékos
                                  Szándékos cselekmény
   cselekmény
                                    következménye
  következménye


                                   Fogyasztó szándékos
Technológiai paraméterek
                                  félrevezetése, gazdasági
nem kellően ellenőrzöttek                       érdekeinek sérelme  Nem várt véletlen                        Élelmiszer biztonsági
  tényező hatása                            kockázatEgészségügyi kockázatot                     Egészségügyi kockázatot
    rejthet                             rejt
Vonatkozó jogszabályi háttér
  2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági
  felügyeletéről
  178/2002/EK az élelmiszerjog általános elveiről és
  követelményeiről
  882/2004/EK hatósági ellenőrzésekről
  43/2003 FVM a takarmányok előállításáról, forgalomba
  hozataláról és felhasználásáról
  19/2004 (II.26.) FVM- ESzCsM-GKM együttes rendelet az
  élelmiszerek jelöléséről [86/2007 (VIII.17.)]
   4. számú melléklet: Allergén összetevők

  MÉ 1-3/13-1 Húskészítmények 2. kiadás
  418/2008/EK a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra
  vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és
  kezeléséről
  903/2008/EK bizonyos sertéshústermékek export-
  visszatérítésére vonatkozó különleges feltételekről
Élelmiszer – fogalom meghatározások
   MÉ 2-13 (már nincs érvényben) alapján:

   Izomfehérje (húseredetű fehérje) –tartalom: az összes
   fehérjetartalomból levonva a kötőszöveti és a hozzáadott egyéb
   idegen fehérje [növényi (szója), tej, stb.)] mennyiségét

   Összes fehérjetartalom: az összes nitrogéntartalom 6,25-tel való
   szorzata

   Kötőszövetmentes fehérjetartalom: az összes fehérjetartalomból
   levonva a hidroxi-prolin-tartalom segítségével meghatározott
   kötőszöveti fehérje mennyiségét
Élelmiszerkönyvi előírások
összehasonlítása
Hústermék   Korábbi Élelmiszerkönyvi    Hatályos Élelmiszerkönyvi
       előírás            előírás
       (MÉ 2-13 Húskészítmények)   (MÉ 1-3/13-1 Húskészítmények 2.
                       kiadás)
Megnevezés  2.1.3.1. Vadász felvágott   4. Felvágottak
Vizsgálati  Fehérjetartalom: legalább 13  Utóérlelés nélkül  Utóérlelt
paraméterek  % (m/m)            Fehérje: legalább  legalább
       Izomfehérje-tartalom az    12% (m/m)      16%(m/m)
       összes fehérjetartalom
       legalább 60 %-a

Megnevezés  4.3.1. Nyers, szárításos    3.1. Hagyományos szárításos
       érleléssel előállított     érleléssel készült kolbászok
       (hagyományos) kolbászok

Vizsgálati  Kötőszövetmentes        Húsfehérje-tartalom:
paraméterek  fehérjetartalom:        legalább 16% (m/m)
       legalább 14,0 % (m/m)
Allergének
 19/2004 (II.26.) FVM- ESzCsM-GKM
 együttes rendelet az élelmiszerek
 jelöléséről [86/2007 (VIII.17.)]
4. számú melléklet: Allergén összetevők
    Glutént tartalmazó gabona
    Szójabab és abból készült termékek
  36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet
  a különleges táplálkozási célú
  élelmiszerekről
       Vizsgálati típusok 2008. évi hús, hústermékek
               tekintetében
                            Egyéb vizsgálat
Fehérje vizsgálat                      50%
   50%
  2008 évi hús, hústermék vizsgálati számainak megoszlása vizsgálati
                típusonként

         Kötőszövet-
         mentes, (izom-)             Összes foszfor
          fehérje                  2%
           1%        Keményítő
                     1%        Fajspecifikus
  Szabad zsír                        fehérje
    13%                           1%
                                       Összes fehérje
Szójafehérje
                                         32%
   7%
                                     Gliadin/glutén
Idegen víz
                                     (búzafehérje)
  1%
       Nitrit, nitrát                           1%
         6%
                Kollagén             Hidroxi-prolin
       Nedvesség    (kötőszöveti)  Konyhasó (NaCl-     7%
        19%       fehérje    ban kifejezve)
                  1%        8%
Minőség – Biztonság - Hamisítás
     Takarmány


    Nem megfelelősség
Biztonsági       Minőségi
  TSE
A BSE óta a haszonállataink szinte
vegetáriánusok
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK
  RENDELETE - egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
  megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra
  vonatkozó szabályok megállapításáról
  Kiterjed: a rendeleti szabályozás vonatkozik az élő állatokra és
  állati termékekre a termék előállítása piacra kerülése tekintetében
2008. Évi XLVI. törvény
…   „11. §     Takarmány csak akkor hozható forgalomba, ha
  csomagolóeszközén, címkéjén, illetve ömlesztve vagy tartályban való
  szállítás esetén a kísérő okmányon, jól láthatóan, olvashatóan és
  eltávolíthatatlanul – a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő
  takarmányok esetén magyar nyelven is- feltüntetésre kerülnek az e
  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott információk
  az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: takarmányjelölési
  előírások)”…
Mit tartalmazzon a jelölés?
  Jogszabály által meghatározott, melyek a takarmányozásban
  felhasználható anyagok, illetve azok kötelezően feltüntetendő
  jellemzői

  Így jogszabály rendelkezik arról, hogy mely esetekben kell
  feltüntetni a nyersfehérje tartalomra vonatkozó jelölést

  Nyersfehérje: a takarmányok N-tartalmú anyagainak összefoglaló
  elnevezése. A nyersfehérje tartalmat úgy határozzák meg, hogy a
  takarmány N-tartalmát 6,25-dal megszorozzák, abból kiindulva, hogy
  a fehérjék átlagosan 16% N-t tartalmaznak. A nyesrfehérje valódi
  fehérjékből és amidanyagokból tevődik össze

  Pl: Teljes értékű takarmány esetén garantálandó beltartalmi értékek
  (lsd. 14. számú melléklet a 43/2003 FVM rendelethez)

  Eltérés esetén hatósági szankciók
Fehérje vizsgálat szerepe a takarmány
analitikában
  A tápértéket meghatározó komponensek- így a fehérjék-
  vizsgálata leggyakrabban a takarmánykeverékek recepttúráinak
  összeállítása során felhasználandó alapanyagok, majd a kész
  termékek ellenőrző vizsgálata során kerül sor

  Ugyanakkor a monitoring hatósági takarmány ellenőrzések is
  kiterjednek, ha kisebb hangsúllyal is    a minőségi
  paraméterek- így a nyersfehérje vizsgálatára

  Évente 5-6000 takarmány minta vizsgálatára bizonyosan igény
  van
Nyersfehérje vizsgálat
takarmányból 2007-ben
 Minőségi vizsgálatok takarmányból nyersfehérje    Minőségi vizsgálatok takarmánykeverékekből
       tekintetében (2007.)             nyersfehérje tekintetében (2007)

                     Kifogásolt    1654
  1923                                              Kifogásolt
                     Megfelelő
                                                  Megfelelő
                                           15
               56
A Kjeldahl módszerrel mért nyersfehérje valóban
minden esetben fehérje?
  A nitrogén alapon végzett fehérje vizsgálat
  -Kjeldahl módszer – nem tudja megkülönböztetni
  a különböző nitrogén tartalmú szerves anyagokat
  /izomszövet, csontok fehérjéjét, enzimeket,
  hormonokat, a vázfehérjéket az különböző NPN
  anyagoktól. /

DE akár a karbamid, és a melamin is lehet
 álcázott „fehérje”!

  A fehérjét „helyettesítő” non-protein nitrogén
  jelenlétét aminosav próbával;

  illetve felismert NPN anyag/molekula/ esetében
  annak specifikus módszerrel történő mérésével
  bizonyíthatjuk
Melamin - A tények…
  2007-ben az USA-ban, a Kínából származó növényi
  fehérjekoncentrátumokat tartalmazó állateledel okozta
  házikedvencek tömeges elhullását. A vizsgálatok során a
  takarmányból melamint azonosítottak.

  Már 2006-ban Magyarországon fellelhető volt
  takarmánykeverőkben olyan rizsfehérje koncentrátum, amelynek
  nitrogén alapon mért fehérje tartalma nem korrelált az összes
  aminósav mennyiségével.

  Az OTH sajtóközleménye szerint eddig 6200 újszülött gyermek
  esetén okozott megbetegedést, a melaminnal hamisított
  tejporból készült csecsemőtápszer fogyasztása. Három
  kisgyermek meghalt. (2008. szept. 18)
Néhány határérték
  2007.: Melaminra a specifikus kioldódási szint (Food
  Contact Materialból) 30 mg/kg élelmiszer. (A melamint eszközök, edények
  gyártásához alkalmazhatják, és ezekből egy minimális kioldódás előfordulhat, melyre
                 .)
  egészségügyi határértéket lehetett meghatározni

  2008.: Az EFSA 0,5 mg/ttkg/nap ideiglenesen
  tolerálható napi beviteli (PTDI) értéket javasol összes
  melamin tartalomra
  Európai Unió 2,5 mg/kg határértéket enged meg
  kínából importált élelmiszerekben
Melamin meghatározása élelmiszerekből és
takarmányokból
  Mátrix:
     Állateledel (forrás: rizsliszt, glutén)
     Gyermektápszer (forrás:tejpor)
     Kávéfehérítők, tejportartalmú
    készítmények, snack, tejpor tartalmú
    édességek
     Tojásfehérje port tartalmazó
    élelmiszerek és táplálékkiegészítők
     Fehérje koncentrátumok
     Minden egyéb élelmiszer és adalék,
    ami kínai…
              A kockázatbecslési vizsgálatok alapján azon
     Húsfélék???    állatok húsának fogyasztása, amelyek
              melaminnal szennyezett takarmányt
              fogyasztottak gyakorlatilag veszélytelen.
              (FDA, USDA FSIS, EPA, DHS)
Melamin eredmények
2006-2007
2006: első figyelmeztető jelek: Takarmány alapanyagok összes
(Kjeldahl) fehérjetartalma és az aminosavakból számolt eredmények
                •kukorica glutén
nem egyeztek         • malac koncentrátum
 a felhasználók figyelmeztetése•rizsfehérje
                  megtörtént.
               koncentrátum
2007.: Célzott melamin-vizsgálat
 Feldolgozott    Pozitív     Minta     Melamin,
 mintaszám     minták             mg/kg
          száma
                  1463/3      10,1
54 takarmány      3
                   1511/1      8,6
 alapanyag
                   1511/3     0,23
Melamin eredmények
        • különböző ízesítésű

2008-2009    snackek /sajt, sonka/
         • tejital gyerekeknek
                          • kávéfehérítő egyes
   Feldolgozott
      160         Pozitív
                              sarzsai
   mintaszám        minták száma
                                        138
261 élelmiszer,
      140
                  6
élelmiszer alapanyag
illetve  120

táplálékkiegészítő
      100
    db
       80
       60
       40
                                 38

                         22
       20


           3       3
       0

         <15 mg/kg   ~2.5 mg/kg  1.9-0.7 mg/kg  0.7-0.3 mg/kg  <0.3 mg/kg
Minták spektruma
      Melamin minták megoszlása 2008-2009-ben.
          Összesen 261 eredmény
                                tej 12,6%

                                tejital 2,7%

              10,3%                tejpor 11,5%
         5,7%        3,4%
                       2,3%        fehérje koncentrátum 4,6%
                         4,6%
                                kávéfehérítő 23,8%
                          0,4%
                          0,4%
                           3,1%   szója 5,7%

                                csokoládé, jégkrém,
  23,8%                            édesség 10,3%
                                száraztészta 3,5%

                                bébiétel 2,3%
                            13,0%
                                snack 4,6%

                                táplálék kiegészítő 0,4%

                          1,5%    burgonyakeményítő 0,4%
      4,6%                         takarmány 3,1%
                     12,6%
          11,5%                    kínai eredetű italporok,
                2,7%               édességek13,0%
                                egyéb (szósz,
                                sütőpor,citromsav…) 1,5%
Melamin
        halálos áldozatok száma
a szennyezett élelmiszer mennyiségének függvényében
        (1 g Botulinum toxin esetén)
Köszönöm a figyelmet!
     Köszönöm a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
     Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság munkatársainak,
     kollégáimnak az anyag összeállításában nyújtott segítségét!
     Köszönöm feleségem, gyermekeim türelmét!
     buzal@oai.hu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:1/30/2013
language:Hungarian
pages:56