Presentatie by shitingting

VIEWS: 0 PAGES: 17

									Leren vergelijken helpt

FAMO Congres
Amersfoort, 17 februari 2011


Marike Noordhoek en Hidde Boonstra
Programma

Introductie
Line-up
Presentatie casus
Theoretische observaties
Discussie
Afronding
Doelstellingen workshop

• Informeren wat KING te bieden heeft op het terrein
 van vergelijkend leren
• Inzicht dat de informatievraag leidend is (waar heb
 je de informatie voor nodig) leidend is voor de
 keuze van het instrument (en het rendement dat je
 er vervolgens uithaalt)
Vragen Line-up

•  Vergelijken met andere gemeenten levert veel op.

•  Ik gebruik benchmark data hoofdzakelijk om te leren.

•  Prestatie informatie moet politiek worden ingezet

•  Prestatie informatie is nodig om positie te bepalen en
  richting te geven.

•  Ik weet waar ik de informatie kan vinden die ik nodig
  heb om keuzes te maken ten tijde van bezuinigingen.
Casus
Casus

• Crisis leidt tot discussie over
 kostenbesparing → doelmatigheid

• Bestaande benchmarks geanalyseerd:
  – Welke zijn er?
  – Bevat ze indicatoren op doelmatigheid en
   efficiency?
  – Hoe presteert de gemeente op deze
   indicatoren?
Uitkomst

• Interne onrust over gebruik van indicatoren
 voor doelmatigheidsanalyse

• ‘Misbruik’ van gegevens ligt op de loer:
  – Presentatie in vorm van goed – slecht
  – Afrekenen
  – Referentiekader is bepalend
  – Verhaal ‘achter de cijfers’ verdwijnt
Toekomst

• Openheid en duidelijkheid over analyse

• Uitkomsten zijn richtinggevend, niet
 absoluut

• Focus op organisatieontwikkeling
Theoretische observaties
Handelingsperspectief zit in toepassing en
gebruik van de data

Benchmarking: het systematisch verzamelen van
gegevens.

Toepassing: het bewust importeren van resultaat
gerichte data in documenten en procedures met het
oog op gebruik.

Gebruik: met het oog op het formuleren van beleid,
besluitvorming, budget allocatie etc.
• Waarom prestatiemeting?
              • Evalueren
      leren &
              • Leren
     onderzoek     • Verbeteren


              • Controleren
     sturing &
              • Budgetteren
      controle    • Motiveren


              • Promoten
    verantwoorden    • Vieren


 Behn (2003) en Van Dooren (2006)
Clusters van prestatiemanagement
(Van Dooren et al, 2010)
Cruciale beslissing

Wordt op basis van de verzamelde prestatie
informatie een directe (meten is direct verbonden
aan oordeel en consequentie) of een indirecte
(interpretatie en dialoog) relatie gelegd in de:

• uiteindelijke beoordeling

• verbonden consequenties
              hoge impact


                             HARD

                     verantwoording              sturing en
indirecte                         directe
              controle
relatie                          relatie


          leren      SOFT
              lage impact
                        verantwoording
Intensiteit van effecten
                        sturing en controle
                        leren
              Intensiteit van gebruik
Het beoogde gebruik van de prestatiegegevens
beïnvloedt de volgende elementen:

•  Doel van de prestatiemeting
•  Welke indicatoren te gebruiken
•  Data bronnen
•  Analyse technieken
•  Verslaglegging
•  Gebruikersgroep
    Discussie


marike.noordhoek@kinggemeenten.nl
 hidde.boonstra@kinggemeenten.nl

								
To top