Kopie van Vraag functie Excel.xlsx - Worksheet.nl by shitingting

VIEWS: 2 PAGES: 12

									#      Fase      Onderdeel/ object         Risico        kans eff risk
  Uitvoering                  Beschikbare VNB
  Engineering/Uitvoering            Personele capacitiet (spec)
  Uitvoering        HS componenten   Diefstal HS componenten
  Uitvoering        Kabel        Diefstal kabel en kabelgarnituren  4  5 Functie?
  Uitvoering        Sec. app      Diefstal ls-kabel en componenten
  Beheersfase                 Overdracht en instructies
  Engineering/Planologie            Lokatie vestiging                  77
                                                   67
                                               M   57
                                                   47
                                                   37
                                                   27
                                                   17
                                                   76
                                                   66
                                                   56
                                                   46
                                                   36
                                                   26
                                                   16
                                                   75
                                                   65
                                                   55
                                                   45
                                                   35
                                                   25
                                                   15
                                                   74
                                                   64
                                                   54
                                                   44
                                                   34
                                                   24
                                                   14
                                                   73
                                                   63
                                                   53
                                                   43
                                                   33
                                                   23
                                                   13
                                                   72
                                                   62
                                                   52
                                                   42
                                                   32
22
12
71
61
51
41
31
21
11
Vraag:
Risk=kolom G moet Risico letter aangeven aan de hand van waarde cel E en cel F
Risk=kolom G met kleur opmaken afhankelijk van risico letter

Resultaat risico's
Kans     Effect    Risico
     7      7  O      O   Ontoelaatbaar
     6      7  O      ZH   Zeer hoog
     5      7  O      H   Hoog
     4      7  ZH     M   Gemiddeld
     3      7  H      L   Laag
     2      7  M      ZL   Zeer Laag
     1      7  L
     7      6  O
     6      6  O
     5      6  ZH
     4      6  H
     3      6  M
     2      6  L
     1      6  ZL
     7      5  O
     6      5  ZH
     5      5  H
     4      5  M
     3      5  L
     2      5  ZL
     1      5  ZL
     7      4  ZH
     6      4  H
     5      4  M
     4      4  L
     3      4  ZL
     2      4  ZL
     1      4  ZL
     7      3  H
     6      3  M
     5      3  L
     4      3  ZL
     3      3  ZL
     2      3  ZL
     1      3  ZL
     7      2  M
     6      2  L
     5      2  ZL
     4      2  ZL
     3      2  ZL
2  2  ZL
1  2  ZL
7  1  L
6  1  ZL
5  1  ZL
4  1  ZL
3  1  ZL
2  1  ZL
1  1  ZL
Kans                       +  Effect                 =
Erg vaak                       Catastrofaal
Vaak                         ernstig
Geregeld                       Behoorlijk
Waarschijnlijk                    Matig
Mogelijk                       Klein
Onwaarschijnlijk                   Zeer klein
Vrijwel onmogelijk                  Gering
Risicomatrix                     versie juni 2010
Veiligheid
Kwaliteit van Levering
Financieel
Reputatie
Klanten
      Frequentie / waarschijnlijkheid
Milieu
Compliance

                       7    Erg vaak       Meer dan 10 keer per jaar
                       6    Vaak         Meer dan 1 keer per jaar
                       5    Geregeld       Eens per 10 jaar tot 1 keer per jaar
                       4    Waarschijnlijk    Eens per 10 tot 100 jaar
                       3    Mogelijk       Eens per 100 tot 1.000 jaar
                       2    Onwaarschijnlijk   Eens per 1.000 tot 10.000 jaar
                       1    Vrijwel onmogelijk  Minder dan eens per 10.000 jaar
Risico
           O         Ontoelaatbaar
           ZH         Zeer hoog
            H         Hoog
           M         Gemiddeld
            L         Laag
           ZL         Zeer Laag
                                    7
                                  Catastrofaal
                                 Meerdere doden
                                   Zie tabel
                              Schade > EUR 100 miljoen
                       > week nationale media aandacht & aandacht politiek
                           Landelijke + politieke behandeling klacht
                       Zeer ernstige milieuschade / -hinder, niet herstelbaar
                      Strafrechtelijke sanctie / Verlies aanwijzing / Stille curator


Maandelijks                               O
Een tot 10 keer per jaar binnen T                    O
Meerdere malen gebeurd binnen T                     O
Wel eens gebeurd binnen T                        ZH
Meerdere malen gebeurd binnen sector                   H
Wel eens van gehoord binnen sector                    M
Nooit eerder van gehoord binnen sector                  L
             6
            Ernstig
      Eén dode/ ernstig blijvend letsel
            Zie tabel
    Schade EUR 10 miljoen - 100 miljoen
     > week nationale media aandacht
   Behandeling / melding klacht door sector
Ernstige milieuschade / -hinder, nauwelijks herstelbaar
Strafr procedure/ dwangbevel/ vernietiging vergunning


             O
             O
             ZH
             H
             M
             L
             ZL
Ernst van het effect
               5
             Behoorlijk
       Ernstig letsel met langdurig verzuim
              Zie tabel
       Schade EUR 1 miljoen - 10 miljoen
        < week nationale media aandacht
          Claim > EUR 1 miljoen
  Behoorlijke milieuschade / -hinder, zeer lastig herstelbaar
  Bestuurlijke boete/dwangsom (van arbo- of milieudienst)


               O
               ZH
               H
               M
                L
               ZL
               ZL
            4
            Matig
         Letsel met verzuim
           Zie tabel
     Schade EUR 100.000 - 1 miljoen
       Regionale media aandacht
        Claim < EUR 1 miljoen
Middelgrote milieuschade / -hinder, lastig herstelbaar
     Civiele boete / schade vergoeding


             ZH
             H
             M
             L
             ZL
             ZL
             ZL
              3
             Klein
        Letsel met vervangend werk
             Zie tabel
      Schade EUR 10.000 -    100.000
     Onrust in sector zonder media aandacht
      Meervoudige / gegroepeerde klacht
    Kleine milieuschade / -hinder, herstelbaar
Non conformiteit /waarschuwing/ aanwijzing / civiele klacht


              H
              M
              L
              ZL
              ZL
              ZL
              ZL
             2
           Zeer klein
   Gering letsel met EHBO zonder verzuim
           Zie tabel
      Schade EUR 1.000 - 10.000
        Lokale media aandacht
        Claim < EUR 10.000
 Zeer kleine milieuschade / -hinder, snel herstelbaar
Gegroepeerde gehonoreerde klacht overtreden regel T


             M
             L
             ZL
             ZL
             ZL
             ZL
             ZL
            1
           Gering
       Gering letsel zonder EHBO
           Zie tabel
      Schade kleiner dan EUR 1.000
    Interne onrust zonder media aandacht
      Enkelvoudige klacht van 1 klant
Geringe milieuschade / -hinder, eenvoudig herstelbaar
 Gehonoreerde klacht op overtreden regel door T


             L
             ZL               O  Ontoelaatbaar
             ZL               ZH  Zeer hoog
             ZL               H  Hoog
             ZL               M  Gemiddeld
             ZL               L  Laag
             ZL               ZL  Zeer Laag

								
To top